Mé setkání s indigovou dívenkou / tomáš marný

1.1.2011 v Poselství 51

Setkání s indigovou dívenkou je velmi speciální článek, jehož čtení není odpočinkové, ale řádně potrápí mozkové závity. Je plný symboliky, náročný časově i intelektuálně. Studujte ho však pečlivě, jsou v něm odhalené veliké pravdy a může to být jeden z nejdůležitějších textů, jaké si kdy v životě přečtete. 

Mé setkání s indigovou dívenkou

Před několika dny jsem měl možnost zúčastnit se s jinými „skalními lidmi“ velice zajímavého setkání. Z pochopitelných důvodů, které vyplynou z článku, nebudu jmenovat ani stát a ani město, kde setkání proběhlo. Konalo se v Evropě.

Bylo to setkání určitého druhu s dítětem, mohu- li ho tak oslovovat. Dívenku znám již od necelých dvou let. Několikrát do roka navštívím její rodiče. Dnes je této dívence skoro 9 let a je skutečným indigovým dítětem. Nevím, jestli si uvědomujete podstatu, co znamená slovní výraz Indigové dítě? Jsou to děti nového třetího tisíciletí. Naučila se sama mluvit, a rodiče každým dnem ohromovala novými a novými slovy. Rovněž tak rozhovory s bytostmi, které viděla ona, nikoliv rodiče. Vlastnosti, které nabyla, jsou pro mnohé dnes absolutně nepochopitelné. Popíši Vám jenom malou část tohoto setkání, ne všechno se může dnes psát.

Prosím, představujte si nyní psané obrazně:

Za tímto účelem, kde probíhalo sezení, byla vybrána určitá místnost. Do této místnosti byla nainstalovaná skrytá kamera. Za stoly, které byly v zorném úhlu skryté kamery, se nacházely mechanické hodiny. V určitou hodinu byla místnost otevřena a začali zde chodit lidé, kteří nevěděli, čeho vlastně se zúčastnili. Sedli si ke stolu, pobyli nějakou dobu, kterou měli za tímto účelem vyhrazenu a potom zase odešli, přišli další a další lidé, rodiče s dětmi, starší manželské a nemanželské páry, nebo jenom přátelé na popovídání atd. Vše bylo, jak jsem již řekl v úvodu, natáčeno kamerou. Takhle proběhl celý den, až do večera. Po uzavření sálu přišla indigová dívenka a byla požádána, aby se vrátila v čase (hned upozornila, že čas neexistuje) do otevírací hodiny a začala popisovat lidi a dění u stolu, kteří zde od rána přicházeli a zase odcházeli. Dívenka zavřela oči a začala vykládat přesné popisy lidí a dění u stolu, my jsme měli možnost sledovat celý natočený film na počítači. Všimla si neuvěřitelných detailů osob a popisy byly naprosto přesné až ohromující. Po celou dobu neudělala ani jednu chybu. Po proběhnutí celého filmu jsme ji poděkovali za jedinečný výkon. Odměnila nás velice příjemným absolutně nepopisovatelným úsměvem. Pak byla námi požádána, aby přesně tímhle způsobem popsala na diktafon – MP3 – lidi, kteří přijdou zítra a rovněž podobným způsobem budou natáčeni.

Dívenka opět zavřela oči a nový popis znovu začal. Hovořila opět s přesností , až skoro nepochopitelnou pro obyčejné smrtelníky. Vše bylo zaznamenáno kamerou – i z jiného důvodu – promiňte, že ho zde neuvedu. Vše popsala i s časem, který byl vidět na zadní stěně, jenom kvůli testu, protože to bylo naše přání. Popsala i energie kolem lidí, viděla jejich energetické obaly a hned vyhodnotila jedince. Zlý člověk, hodný, roztržitý a mnoho jiného, a také hovořila o problémech těchto lidí přicházejících. Druhý den bylo popsané a ještě i zde nepopsané, ověřeno. Viděla i vstupy a dotazy našeho týmu, který se dotyčných ptal, nebo jim říkal, jaké mají problémy a vše okomentovala. Klobouk dolů a nejhlubší poklona. Kéž by jich zde byly již milióny.

Myslím si, že největší šok zažil počítačový odborník a technik tohoto týmu, který všemu nemohl stejně věřit. Jeho levá část mozku, právě ta logická, převyšovala kapacitu myšlení na 92% dle údajů Indigové dívenky. Intuici nepoužíval a pravá část mozku byla skoro ve stavu vypnutém. Dívenka technika oslovila a nabídla mu, jestli se chce na něco v minulosti podívat. Zasmál se a řekl klidně, ale nevěřil ještě v ten moment nabídnutému. Indigáček ho usadil v křesle a ukázal dotyčnému „nevěřícímu technikovi“ jeho dětství od porodu, kdy viděl, jak vylezl z matky ven, ukázala mu celé dětství, jak se učil jezdit na koloběžce a mnoho jiného, včetně jeho dvou havárek v autě a kdo mu pomáhal, aby těžkou havárku přežil. Ve filmu, který viděl, byly vidět i tyhle bytosti.

Mám zprávy, že nejmenovaný počítačový odborník tři dny s nikým nemluvil. Byl v šoku. Zbouraný svět jistot nabyl až po 4 dnech. Ale nikdy již v rozsahu dřívějším. Mělo to tak být, dodává tomáš marný.

Proběhlo mnoho jiného s tímto indigáčkem , ale o tom zde již z pochopitelných důvodů nebudu psát a ani dle domluvy nemohu psát. Před odchodem a odletem z této nejmenované země, mně dívenka začala věnovat pozornost a řekla mně, že mi je smutno u srdce z mnoha lidí. Poprosila mně, abych tam , kde píši občas nějaké články, že moc dobře vím, o jaké stránky se jedná, napsal tento článek a rovněž tak pro čtenáře dekódoval mnou oblíbené CD, který má název IMPÉRIO. Pomyslel jsem na házení perel….. Aniž bych to vyslovil, řekla, že to není pravda, a dodala: bude zde mnoho lidí, které to potěší. Pomůžeš jim v hledání na planetě zemi. Těm, kterým máš pomoci, těm pomůžeš a ostatní tě nemusí zajímat. Dodala ještě, stačí přeložit a dekódovat tři – čtyři skladby. Přijal jsem její radu ještě s námitkou, že nebude dobré prozrazovat o ní nějaká data či popisovat již výše popsané. Sdělila mi, že o ní nemusím mít obavy, že jí nikdo na téhle planetě nemůže ublížit. Pochopil jsem a plním daný slib. Před rozchodem mi ještě sdělila, nadešel čas.

Buďte rádi, že na planetě zemi jsou skutečné bytosti světla, je jich zde již mnoho, které vám určitými sděleními chtějí něco zakódovaně sdělit.

Pevně věřím, že mnohým lidem dekódováním (DEŠIFROVÁNÍM) skupiny IMPERIO a jejich skladeb hodně pomůže v hledání na planetě Zemi.

Chtěl bych ještě upozornit, že skupina IMPERIO je předchůdce MATRIXU, filmu, kteří znají skoro všichni. Je to úplně stejné v naprosto zjednodušené formě. Položte si otázku a hned si na ni odpovězte: Je zde na planetě zemi realita, nebo snový svět? I Morfeus se ptal Nea co je sen a co realita. Naprosto Vás chápu, pro mnohé je to absolutně nepředstavitelné, že by to mohlo být vše naopak.

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Nemohu Vám dešifrovat a vysvětlovat naprosto vše, popsal bych nejméně 500 listů A4 a málo kdo by měl trpělivost vše pročítat. Nemohu Vám zde ani vysvětlovat logiku, z které se skládá celé kódovací schéma a už vůbec dělat přednášku o numerologii a souvislostních soukolích. Bude nám ale stačit níže uvedené popsané skutečnosti.

Dáme se tedy do práce. Prvně si objasníme, co znamená slovo IMPÉRIO. Asi byste hodně dlouho hledali, než byste na význam přišli. Možná nikdy, nechci vás podceňovat. Rozdělíme si ho na tři slova:

IM PER IO

IM přeloženo z angličtiny znamená IM – inteligentní sdělování

PER přeloženo z angličtiny znamená – PER – rozdělení na

IO přeloženo z angličtiny znamená IO – informační zásuvka

SKUPINA IMPERIO byla zde na planetě zemi založena jen pro zakódované sdělení lidem. Je to pouze a jenom váš problém, pokud to neumíte rozluštit sami. Nyní to pro vás udělá nějaký blbý tomas marny, abyste aspoň trochu nyní otevřeli Vaše spící (a promiňte mi nyní tenhle výraz) SLEPÉ oči…..

IMPÉRIO tedy znamená, jak jste si již sami dali dohromady INTELIGENTNÍ SDĚLOVÁNÍ ROZDĚLENÉ DO INFORMAČNÍCH ZÁSUVEK. Tak to je ale náhoda, že ano?????

Již opět vidím, jak temné síly budou řádit kvůli tomu, co vám zde budu dekódovat, a nejen TY.

Rád bych dodal, že jsou to datové zásuvky, protože data jsou daná a neměnná, jak jsem již mnohokráte psal a informace se neustále mění. Protože žijeme v dualitě, IO znamená v informatice, jak ji zde nazvali zapnuto/vypnuto a taky jako jednička a nula pro počítač.

Vím, že by málo kdo hledal, co vlastně zakódovaný název IMPERIO znamená. Moje CDčko, které poslouchám díky krásné hudbě až na jednu skladbu velice často (číslo 6, to je taky ale náhoda, že ano, KILL ME WITH YOUR LOVE, jako kdybych o lásce před pár dny nepsal) posílám Vám jako fotografický snímek níže. Skládá se z 12 skladeb. I jména skladeb a interakce jmen nám dávají určité kódy a prozrazují před Vámi ukrývaná tajemství. Jako náznak Vám vysvětlím jenom první název skladby zvané INTRO- tenhle dekódovaný název je velice zajímavý vyložený jasnou řečí. INTRO znamená VNITŘNÍ ENERGETICKÝ TOK BOHŮ PROMĚNĚNÝ NA ČLOVĚKA.

Název skladeb:

1 INTRO

2 ATLANTIS

3 WINGS OF LOVE

4 SECRETS OF LIFE

5 CYBERDREAM

6 KILL ME WITH YOUR LOVE

7 THERE IS A DREAM

8 THE NIGHT IS MAGIC

9 BRAINSTORM vymývání mozku na planetě zemi

10 THERE IS A DREAM tohle je pouze sen

11 NEVER GO AWAY nikdy nechoď pryč (jinak řečeno, nikdy nesmíš spáchat sebevraždu)

12 RETURN TO PARADISE

I snímek CD je velice trefný a zavádějící. Copak si to asi muž na cd-čku čte ze zářící ruky, že byste to uměli taky????? – Zobrazit přebal CD ZDE

Skladbu číslo 5 si rozluštíme celou a skladbu číslo 4 si nyní jen vysvětlíme. Poslední skladba Vám bude celkově vysvětlena i s videofilmem.

Skladba číslo 4 SECRETS OF LIFE je naprosto jasná. Skládá se jenom a pouze celá z jedné věty:

ŘEKNI MNĚ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA ( KDO JSME, CO JSME, PROČ JSME TADY A CO VLASTNĚ ZDE DĚLÁME A HLEDÁME) To vše Vám má být tímto cd-čkem sděleno.


Skladba číslo 5

Pojďme si nyní rozkódovat skladbu číslo 5 CYBER DREAM. Pro ty čtenáře, kteří nevědí nic o zavedených datech v morfogenetických polích vesmíru opakuji následující:

Člověk je zakódován v morfogenetických datech vesmíru číslicí 5

Dualita má číslo 2

Lidstvo je zakódováno číslicí 555

Hmota a šest padlých andělů číslicí 6

Ďábel 666, kterému patří veškerá hmota.

V dekódovaných skladbách vystupuje váš průvodce jako operátor. Refrémy zpívá vaše duše, která si přeje přejít na její rady, zabývat se intuicí!!!!!

Začneme tedy skladbou číslo 5. 5 je člověk na planetě zemi a ve vesmíru.

Zde máte anglickou verzi:

Welcome to Cyber Dream Word
Please Enter Correct Password to Activate the Program
You Are Connected
Please Enter Code For Selected Destination
Destination Roman Empire
Enjoy Your Trip With Cyber Dream
All Systems Ready For Action
Enter Code 1121
Activated

I Believe in the Power of Magic
In the Power of Magic
In the Power of Dreams

I Believe in the Power of Magic
In the Power of Magic
In the Power of Dreams

Enter Code 2764

All Systems Ready For Higher Level
3,2,1 Action
Enter Code 3257
Activated
I Believe in the Power of Magic
In the Power of Magic
In the Power of Dreams

I Believe in the Power of Magic
In the Power of Magic
In the Power of Dreams

Enter Code 4239
Activated
I Believe in the Power of Magic
In the Power of Magic
In the Power of Dreams(X2)

All Systems Back to Level One
This Was a Journey With Cyber Dream

Zde máte český překlad s vysvětlením sděleného a dekódováním:

Obrazně si představte prosím následující: Stojíte ve frontě, která vede na planetu zemi a modelujete si SAMI vše co chcete na planetě zemi zažít – samozřejmě vizualizací, zde ji ještě ovládáte. Až jste vše vymodelovali a vše obrazně představili, navážete (samozřejmě až na vás přijde řada) kontakt s vašim operátorem a vašim průvodcem. Zde je smysluplný překlad:

Průvodce vás vítá slovy: Vítejte ve snovém světě.

Průvodce vás vyzývá: Prosím zadejte vaše správné PIN číslo, pod kterým jste veden ve vesmíru, jako část boha, abyste aktivoval program.

Průvodce potvrzuje: Jste připojen.

Průvodce vás vyzývá a dává další pokyn: Prosím zvolte kód pro vaši destinaci (cíl).

Prosím zadejte, kterou matku jste si vybral. (Vstupujete do plodu ve třetím měsíci)

Průvodce sděluje: destinace Roman Empire – což znamená lidstvo na planetě zemi. Pozn překladatele: (Bylo to popsáno i v pyramidách v hieroglyfech, které rozluštil Jean Francois Champolion, kterého taky museli za objevené zlikvidovat…..) Ano příliš mnoho objevil a mluvil…..

Váš cíl je lidstvo planety země.

Průvodce sděluje: Užijte si váš výlet ve snovém světě.

Průvodce sděluje: Všechny systémy jsou aktivovány.

Veškeré systémy plodu jsou prostoupeny vaší duší (energetickým otiskem) čili aktivovány.

Průvodce vás vyzývá: Zadejte kód 1121 (což je číslo, sečteno dohromady 5, stáváte se člověkem)

Je zde oznámen porod plodu vycházející z matky a proměna vševědoucího boha ve snovém světě na člověka.

Průvodce vám oznamuje: Jste aktivováni ve snovém světě.

Nastupuje na řadu vaše duše a ta zpívá do vašeho mozku na aktivaci po celou délku vašeho života na planetě zemi, je to intuice a kdo ji tak asi poslouchá????? Raději necháte vždy zvítězit Vaše školou naučené a posílené EGO (Kdybyste měli po ruce tajné kódy atlantiďanů nebo ty stejné z pyramid, dozvěděli byste se, že tři písmena EGO neznamenají nic jiného než maximální energií a silou likvidovat člověka) Podívejte se, co celý život člověk dělá!!!!! No naštěstí už nebude mít tu možnost moc dlouho.

Tak tedy jak jsem již řekl -Nastupuje na řadu vaše duše a ta zpívá do vašeho mozku na aktivaci po celou délku vašeho života na planetě zemi, je to intuice.

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Duše opakuje pro dualitu a upozornění na důležitost podruhé:

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: Zadejte kód 2764 PO SEČTENÍ DOSTÁVÁTE ČÍSLO 1, JSTE 1 A VŽDY ZDE JSTE SAMI PRO SEBE A BUDETE JEN SAMI PRO SEBE. Máte zde něco objevit.

Jen pro zajímavost: ČAS NA CD ČI KLIPU 2:11=4 což je čtyřdimenzionální systém.

Hudba zvážněla a bude vám oznámeno závažné sdělení:

Průvodce vám oznamuje: Všechny systémy na vyšší úroveň.

Následuje odpočítávání 3-2-1= 6 Nacházíte se ve hmotě ovládané 6 černými anděly. Jste s nimi v akci.

Průvodce vám oznamuje: zadejte kód 3257 což je číslo 3+2=5 5 5= lidsvo (stali jste se dospělími) a zbývá 2 pro dualitu, vymezení možností pro lidstvo v duálním systému. A v iterakci s předchozím sdělením. Buď jste zde skončli s vymytými mozky nebo jste prohlédli. To je ta dualita v interakci.

Průvodce vám oznamuje: jste aktivování. Dospěli jste v duálním systému, nejste již děti ale dospělí.

Vaše duše opět pro vás zpívá a nabádá vás:

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Duše opakuje pro dualitu a upozornění na důležitost podruhé:

Věřím v sílu (VLASTNÍ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: Zadejte kód 4239 což je 639. V dualitním 3 dimenzionálním systému stojí oproti sobě 9 jako bohové a 6 černých andělů.

Průvodce vám oznamuje: Jste aktivováni v tomhle systému.

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Věřím v sílu (VLASTNÍ) MAGIE

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL

Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: veškeré systémy zpět na úroveň 1. Opět vás upozorňuje, že vždy zde na planetě zemi zůstáváte jenom sami pro sebe a zůstanete sami. (upozorňuji, že to nemá nic společného s tím, že žijete s ženou a dětmi nebo rodinou)

Průvodce vám oznamuje: to byla ceta vaším kybernetickým snem ( na planetě zemi)

Konec písně

Zde máte celou 5. skladbu k poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=M7URFjGS1bY

 

Skladbu číslo šest ani nemusím překládat, udělejte si obrázek sami. Je to pouze a jenom jedna věta mnohokráte opakovaná, proč asi????? Asi pro ty co nechtějí pochopit.

Kill me with your love. Zabij mě tvou láskou. Ano je to právě ta opičí láska na planetě zemi, která se tu odehrává. Proto je zde tolik násilí a hnusu…..

K poslední 12. skladbě bych na začátku rád něco předeslal. Jožo Ráž zpívá v písni tretie oko: Veriaci občas neveri A neveriaci veria Sú čudní vtáci s perím A sú Boží bez peria Moslimi kresťania židia Tí až keď zavrú oči vidia. Jinými slovy řečeno, je zde naznačeno, že lidské bytosti jsou bozi bez křídel. Lidé otevřou oči a začnou vidět až po smrti…..

Přesně tak jak je to v překladu poslední 12. skladby, kdy se lidstvo vrací do ráje. Překládám jenom první větu, kdy operátor nazývá člověka vesmírným ptákem, neboli andělem bez křídel. Pod anglickým textem najdete překlad s vysvětlením videoklipu.

Hello Space bird, this is your operator Ahoj vesmírný ptáku, zde je tvůj operátor.
Get ready for mission „Return to paradise“ Připravte se na zpětnou misi do ráje.
OK Space bird, wait for clearance OK vesmírný ptáku ČEKEJTE NA POVOLENÍ

(TÍMTO JE VÁM TAKÉ SDĚLENO, ŽE NIKDY NESMÍTE SPÁCHAT SEBEVRAŽDU)

All systems ready
Good luck

Aaah aaah aah
Aaah aaah aah

You’re ??? ready
5000 feets
7000 feets
Drifting forward
20000 feets
You are on course
Destination paradise

Indication for ??? : 56 degrees
Go forward

Indication for action : 4 degrees
40000 feets
Good luck

Return to paradise
Return and touch the sky
Return to paradise
Return to me

Return to paradise
Return and touch the sky
Return to paradise
Return to me

OK Space bird, prepare into orbit (?)
Go forward, go

40 seconds
30 seconds
8 7 6 5 4 3 2 1
Lift off

You are reaching interstellar overdrive
Go forward, go

OK Space bird, prepare all systems for landing
All systems ready for landing
40000 feets
7000 feets
5000 feets
Touch down
Welcome to paradise

Prosím, bylo by dobré si nyní zkopírovat psaný text a několikrát prvně pustit videoklip. Až se do videoklipu vžijete, pouštějte si ho po kouscích a k němu čtěte vytištěný text A POZORUJTE OBRÁZKY!!!!!

Osoby zde vystupující:

1) žena – operátor- váš průvodce po planetě zemi

2) vaše zpívající duše, která Vám neustále radí, je to taky Vaše intuice

3) člověk v kombinéze -vaše energetické-hmotné tělo na planetě zemi, které je hmotné a pak se mění jen v energetický otisk (hrozí nebezpečí, že by mohlo zůstat na planetě zemi při připoutanosti k hmotě).

1-4 VTEŘINA padá slovo say v temnotě a končí v ústech vašeho průvodce. JE TO SYMBOL- ZNAMENÍ MÁME VÁM CO ŘÍCI

Poznámka překladatele a upozornění!!!!!

KDYŽ SE KDYSI TELEVIZNÍ TÝM PTAL PŘED KONCERTEM NA LETNÉ JOŽO RÁŽE: NEBOJÍTE SE, ŽE MĚSÍC PO HUDEBNÍ SKUPINĚ ROLLING STONES VÁM PŘIJDE MÁLO LIDÍ? ODPOVĚDĚL JEDNOU VĚTOU: ROLLING STONES JE VYNIKAJÍCÍ HUDEBNÍ SKUPINA, ALE MY MÁME LIDEM CO ŘÍCI!!!!! Přeberte si to jak chcete…..

5 vteřina PŘESNĚ V 5. VTEŘINĚ JSTE OSLOVENI JAKO ZAJATČE V ČASE. 5 = SYMBOL PRO ČLOVĚKA

5-11 vteřina: Ahoj „člověče“ uvězněný v čase, zde je váš průvodce, připravte se na cestu zpět do ráje.

12 vteřina: Tma- černá obrazovka znamení šesti černých andělů a návrat z temnoty do světla.

15 vteřina= 6 : průvodce vám jde aktivovat „teleportační zařízení“ tunel na svobodu ze snové dimenze hmoty. (Tahle zařízení skutečně na planetě zemi existují, ale zatím se lidem tají)

19 vteřina: teleportační zařízení je jen smyslově ukázáno (přesně tak jak ve filmu GHOST) děje se to přesně tak, ale tyhle energie lidé očima nevidí.

25 vteřina: připravte se na misi vrácení se do ráje

26 vteřina: teleport aktivován

26-28 vteřina: příprava odchodu z planety země

31 vteřina: velice zajímavý moment poprvé, bude jich tam více. Je to kód nadešel čas nebo čas se naplnil. Jak chcete. Je to přesně v 31 vteřině asi na půl vteřiny a je umístěn na jeho pravém koleně.

(poznámka překladatele: indigo dívenka mně sdělila kód „nadešel čas“. Pochopil jsem okamžitě, na jaký symbol dívenka myslí, a vy ho vídáváte často na bilbordech také, kdy malý chlapec ho má umístěn přimo na čele. Nemohou před vámi nic utajit, a proto ho používají co nejvíce na různých figurínách pro cash při testech automobilů a jinde). Znamená z temnot do nebe- černá -žlutá.

Symbol NADEŠEL ČAS:

 

33 vteřina: 3+3=6 tak to je zase jenom náhoda, z člověka byl udělán biorobot, agent Matrixu, dává si brýle. Vymytý mozek poslušná ovce.

35 vteřina: OK zajatče v čase, připrav se na odchod

36 vteřina: 6×6 symbolicky utíká z MATRIXU, utíká z hmoty.

38 vteřina: vaše duše zpívá: Return to paradise Return and touch the sky Return to paradise Return to me . návrat do ráje a dotknutí se nebes (průchodem oblohy) a vrací se sama k sobě.

49 vteřina: duše vám zpívá a dává pokyn na návrat do ráje, objevuje se prvně symbolicky za mříží 54 vteřina a ta vzápětí mizí

Poznámka: když běžec běží doprava, běží správně, když běží doleva, běží špatně a vrací se k hmotě.

50 vteřina: je to symbolicky 5 kdy utíká z 1950 = 1+9+5+0=6 od 6 padlých andělů a zajetí hmoty zpět do ráje.

54 – 58 vteřina duše se ze smutně černé barvy oblékla zpět do barvy bílé = andělské.

59 vteřina: Teleport aktivován- viz film GHOST- 1:00- 1:01 Jak vlevo tak vpravo, duše se vrací sama k sobě.

1:11 kurz 46° = 1 jste a byli jste vždy 1 sami pro sebe.

1:17 korekce navigace 8° = nekonečno i s nekonečnou láskou vesmírnou a utíká z 18 = 666

1:38 12 120 1200 unikl z 36 do 9 kříž na břiše, je z něho vysávána energie. Kříž je vždy destruktivní znamení.

1:47 Objevuje se váš strážný anděl či andělé, kteří vás zde provázeli a doprovází vás mimo planetu a dohlíží na váš odchod.

2:00 PRO DUALITU jste v nebezpečí urychlete výstup, jste na T křižovatce T= symbolicky 120 a runner =540 symbolem je 9 = anděl Průvodce nabádá Speed up (T taky jako time-pro dualitu) runner or the journey will fail. Maximálně zrychlete, nebo cesta odpoutání od hmoty se nepovede , nedržte se hmoty, jinak zůstanete zde v čase nadlouho uvězněni!!!!! Bylo by dobré běžet doprava!!!!!

2:04 Vaši andělé kteří vás chrání dohlíží na váš odchod a pomáhají energeticky

2:09 znak- nadešel čas urychlení akcelerace

2:11 již běží pravotočivě správně a zrychlil, opět dva znaky, pak 5 znaků na jeho těle, nadešel čas

2:17 Prolomte časovou hranici- dosáhli jste toho, jste za časovou hranicí -3000- symbolicky jste vypadli z 3-dimenzionálního prostoru. Všimněte si, že nuly jsou velice slabě napsány oproti trojce.

2:18 vbíhá do tunelu a na konci tunelu je světo…..

2:20 Povedlo se, prolomili jste časovou zónu, odpoutal jste se od hmoty.

2:24 = 8 symbolicky naznačeno, vaše duše zpívá, návrat do ráje je návrat sama k sobě, splynutí duší a je celá ve zlatém rouchu – symbol znaku z černé do zlaté jako na obleku v 31 vteřině.

2:27 Poprvé se objevuje duše s kočkou v náruči. Znak pomocníka na planetě zemi

2:49 = 15 symbolicy taky 555 objevuje se počítač a na něm NYNÍ JSTE V RÁJI symbolicky čas 5 5 5 pro lidstvo, tímhle je řečeno, že se to týká každé lidské bytosti na planetě zemi.

Děj ale na zemi ještě probíhá

2:50 KOČKA !!!!! ZMĚNA V MATRIXU. Objeví se jenom na čtvrt vteřiny.

POZNÁMKA: Trinity říkala, když Neo viděl kočku, něco se v MATRIXU změnilo. Zde kočka znamená odchod vaší duše z hmoty, tělo zůstává již jako vzpomínka. Když kočka proběhne před vaším autem nebe před vámi na cestě, něco se pro vás v MATRIXU změnilo (může to být dobré nebo i zlé, je nutné si uvědomit, co jste vysílali do vesmíru jakou energii a skutky ta se vám teď bude vracet i se skutky) Ať tomu věříte nebo nikoliv. S pověrami to nemá co společného, je to změna programu. Měníte ho pouze a jenom vy, nikdo jiný. Kočky jsou na planetě zemi velcí pomocníci, slouží k uvědomění.

2:51 opět dva znaky pro ČAS NADEŠEL – zde znamená pro vaši duši i pro Vaše hmotné tělo.

2:59 Vaše tělo je již zlaté, nahé, Eva s jablkem značí čistotu neposkvrněnost

3:00 s listem na přirození čili nahotu, jste opět již část boha.

3:02 Průvodce vidí zbytkové vzpomínky s + na těle (na břiše) smrt těla začíná od střev!!!!! += Je to princip vysátí energie z těla.

3:08 = 11 Jste zase 1 1 splynutí vaší části duše s vaší duší v ráji v bezčasové zóně TIMELLES ZONE

3:17 jste již světlem

3:21 = 6 Naposledy Se objevují zbytkové vzpomínky na pozemský život a přecházíte opět spojením 1 1 v boha

3:22 = 7 = číslo bohů

3:26 Váš průvodce pozoruje Vaše mrtvé tělo se znaky

3:30 = 6 čas nadešel nohy a ruce do X

3:33 = 9 již jako část boha sledujete z výšky naposledy své mrtvé hmotné tělo

3:40 = 7 začíná odpočítávání a absolutní přerušení kanálu s hmotným světem (již jste opět bohové) 8,7

3:43 = 1 a není ukázána číslice šest při odpočítávání, jen je slovně řečena, objevuje se Váš bývalý průvodce na planetě zemi při odpočítávání při číslici 5 sundává brýle na ukončení doprovázení a pozorování vaší bytosti jako člověka.

3:45 = 12 v dualitě 6 6 zde končí jeho prácej ak pro průvodce tak pro mrtvé tělo (upozornění na dualitu

3:50=8 symbol nekonečna bohů, při dvojce zavírá oči, jako symbol pro dualitu A ZÁROVEŇ DOHLEDU nad vaším pozemským tělem.

3:51 = 9 končí teleportační kanál

3:53 = 1 tuch down spojení duše pozemské s duší Vaší 1 1 splyne a jste opět BOZI

Kdyby si někdo myslel, že vše co jsem vám zde dekódoval, jsou jenom náhody, tak si to klidně myslete, je to opět pouze a jenom Váš problém. Byly natočeny ještě dva videoklipy, které již píchaly až moc do očí a proto nebyly povoleny kdekoliv publikovat. Týkalo se to skladby 5 a 12.

napsal tomáš marný
(poslední aktualizace archivního článku proběhla 24.11.2019)Komentáře

Ikona diskutujiciho Janča 2011-01-01 10:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepředstavitelně zajímavý článek…četla jsem ho už na Osudu a cítila jsem, že je to na mě nějak moc složité se v tom vyznat… náhody nejsou… přišel znovu na tvých stránkách a najednou se někde ve mně objevil pevný bod, od kterého můžu začít s pochopením…:)Informace od pana Tomáše Marného jsou k nezaplacení! Prosím, Alue, nevíš o něčem (přdnášky, semináře…), kde bych mohla od tohoto moudrého pána čerpat informace přímo? Děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho iv 2011-01-01 10:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za článek dnes, který asi bude ode mne potřebovat víc času než obvyklou minutu nebo maximálně dvě…

Ikona diskutujiciho iv 2011-01-01 11:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Promiň, ještě jeden asi zhola zbytečný komentář: "Zabij mě (ne mně!) a stáváme se dospělými s tvrdým po L…"

Ikona diskutujiciho Vojta 2011-01-01 11:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Alue a díky autoru TM.Zde není co komentovat,jen stále dokola číst a číst.Snad předáš TM poděkování za nás všechny.Snad by mohl TM vzít pár lidí od Alue na své přednášky.Myslím že není špatné hodit pár dobrým lidem,těch několik perel.TM kdesi pravil,že bude snad dělat přednášku na konci ledna.Avšak není možné ho nikde vyhledat,ani zkontaktovat.Ještě jednou díky""""

Ikona diskutujiciho Amon 2011-01-01 12:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek dobrý, zase toho vím o světě víc.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2011-01-01 13:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

4     SECRETS OF LIVE

Ikona diskutujiciho koudy 2011-01-01 16:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

wow .. tak tohle je síla .. děkuji autorovi, že si s tím dal evidentně hodně práce .. stojí to za to !!

Ikona diskutujiciho Daniela 2011-01-01 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pán Marný ĎAKUJEM

Ikona diskutujiciho Rajka 2011-01-01 18:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Clanok ma velmi zaujal. Dakujem.

Ikona diskutujiciho Alue 2011-01-01 18:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Takových příležitostí moc není, maximálně vyšpízovat jeho mail a domluvit si rande, ale na to většinou lidem kašle, protože takových nabídek je moc.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2011-01-01 19:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:O co jde? Porucha je na tvém přijímači :).

Ikona diskutujiciho Verča 2011-01-01 20:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fakt zajímavý článek. Můžu k němu napsat jen jedno slovo, které však mluví za vše.

Ikona diskutujiciho MK 2011-01-01 23:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím ALUŠKU i pana TM tedy jeho hezkou přezdívku, také jich pár mám.

Ikona diskutujiciho ivan 2011-01-02 00:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

1.vďaka za článok

Ikona diskutujiciho Alue 2011-01-02 00:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Upravovat obsah příspěvků nejde a asi bych to nikdy nedělala.

Ikona diskutujiciho Tereza 2011-01-02 01:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za velice poučný článek. Těším sa na další.

Ikona diskutujiciho stenly911 2011-01-02 02:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

50 vteřina: je to symbolicky 5 kdy utíká z 1950 = 1+9+5+0=6 od 6 padlých andělů a zajetí hmoty zpět do ráje.

Ikona diskutujiciho Vít Kilián 2011-01-02 09:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj hodně zajímavý článek.Hodně štěstí do nového roka 2011.Ať máš štěstí s blogem(s tím už máš).Ahoj

Ikona diskutujiciho Alue 2011-01-02 11:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Stenly, počítej se mnou:  1 a 9 je 10. 10 a 5 je 15. 1 a 5 je 6. Taky nikdo šestnáctku nenapsal, asi ses blbě podíval.

Ikona diskutujiciho Helča 2011-01-02 12:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

TM bude pořádat přednášku koncem ledna, pošlete zájem do redakce osudu, akorát to dávají dohromady. Helča

Ikona diskutujiciho Katrin 2011-01-02 13:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

moc dobrý článek, na osudu mě zaujal ale nemám předplatný, tak jsem ráda, že jsi ho sem uveřejnila, dík:)

Ikona diskutujiciho Lenka 2011-01-02 15:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velice děkuji za uveřejnění tohoto článku.

Ikona diskutujiciho stenly911 2011-01-02 18:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Toman 2011-01-02 18:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdar. Narazil jsem na tuhle stránku náhodou a hodně mě překvapilo jakým způsobem až může člověk popisovat jednu skladbu! Imperio považuji za jednu z nej skupin devadesátkového eurodancu a jsem moc rád, že i dnes jsou lidi, kteří je poslouchají a teda opravdu zajímavě popisují. :D Euro4Ever!

Ikona diskutujiciho ok 2011-01-03 15:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jojo, to se podívejme, jak je taková stará hitparádová pecka najednou duchovní 🙂

Ikona diskutujiciho ok 2011-01-03 16:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluš, co je to za nesmysl, že TM je Němec? :))

Ikona diskutujiciho Alue 2011-01-04 09:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: Jo, chlapče, ty toho o něm moc nevíš 🙂

Ikona diskutujiciho Vepřík 2011-01-04 14:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bombové! Tohle kdyby sfilmoval schopnej režisér, vznikne filmovej trhák a myslím, že by zaslúžene vyhral 1. cenu na festivale v Cannes. Želám mu to.

Ikona diskutujiciho Vepřík 2011-01-04 15:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Autoru patří oskar za scénář. Léta jsem takovou kvalitu nečetl!!! Čím prv na filmový plátno!!!

Ikona diskutujiciho wow 2011-01-05 20:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velice zajímavé.Právě jsem přečetla text a porovnala s videoklipy a je nutno dodat, že TM má zase pravdu. Hlava mě seshora zvláštně brní a chce se mi číst dál…..

Ikona diskutujiciho Michal 2011-01-07 00:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

T.M. opäť potvrdil, že je TRIEDA. Srdečná VĎAKA.

Ikona diskutujiciho D. 2011-01-07 11:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ano, děkuji

Ikona diskutujiciho Jao 2011-01-11 16:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujímavé čítanie. No ako sa dá dekódovať osud duše človeka, ktorá spáchala samovraždu, aj keď to nesmie urobiť ?

Ikona diskutujiciho Salvia 2012-02-07 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jak může někdo překládat brainstorm jako vymývání mozků ????? to je přece brainwashing. Naopak brainstorming je aktivita, kdy lidé volně sdělují jeden druhému nápady bez cenzury, aby mohli společně něco vytvořit.

Ikona diskutujiciho Primula 2012-03-07 17:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dakujem, určite to dalo vela práce a autor vie o čom píše. Ja číslam moc nedám, nerozumiem numerologii, to si priznávam a ani po tom netúžim. Ak som správne pochopila, bolo tu dopodrobna opísané /samozrejme kódované/  ako prichádzame na svet, kto sme, ako na všetko zabudneme a budeme ovplyvňovaní vo svete plnom hmoty – snovom svete, že to nikdy nesmieme vzdať, nech by sa dialo čokolvek, naozaj sa spolahnúť na svoju intuíciu, spojiť sa so svojou dušou, veriť v seba a tým pádom aj v druhých vidieť to, čím v skutočnosti sú, všímať si mačky vo svojich životoch, nedať sa ovplyvňovať egom počas svojho života / čo je naozaj ťažké – je to doslova osobný boj, ale odporúčam/, zbaviť sa všetkých závislostí na každom a na všetkom, aby keď budeme odchádzať tam odkiaľ sme prišli sme nemuseli blúdiť alebo sa vracať zase naspäť.A skutočne sa toho netreba báť. Každého z nás toto čaká a každý je tu sám pre seba, aby si sám určil ako chce žiť v snovom svete, čomu veriť chce a čomu nie, čím sa bude riadiť počas svojho života. Ja si myslím, že to čo máme objaviť je, že ešte počas svojho života si máme uvedomiť kto sme a prečo sme tu, a aké poslanie sme si naplánovali splniť ešte pred naším príchodom do snového sveta. Máme tu pri nás na to svojich pomocníkov, ktorí sú po celý čas s nami, ale velmi dlho ich nevidíme ani nedokážeme počúvať, ja verím, že sa to tentoraz podarí a každý si splní svoje poslanie.

Ikona diskutujiciho Primula 2012-03-07 17:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No a z toho presne vyplýva, že keď nájdeme skutočne počas života to, čo máme, tak potom budeme vedieť také isté veci ako to indigové dievčatko. Pretože všetci máme tieto schopnosti, len ich narodením zabúdame, počas života zabúdame ešte viac, a nakoniec môžeme odísť naspäť buď to plní ega a neuvedomení, alebo uvedomení a pevne spojení so svojou dušou. Je to na každom z nás čomu chce veriť.

Ikona diskutujiciho Goloka 2012-05-27 01:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak původně jsem uvažoval že projdu aniž bych to tu nějak komentoval. Ale no pár slov neuškodí a snad to někomu pomůže …. viď Tomáši Marný :-)

Ikona diskutujiciho Vladan 2012-06-05 21:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi jasné proč autor článku odmítá komunikovat v níže uvedené diskuzi a je mi smutno z těch, co o to byť nevědomky usilují. :-(

Ikona diskutujiciho Skřítek 2012-11-17 19:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu jsem si to chtěl poslechnout. Bůh ví, že chtěl. Ale, jaksi to nešlo.. Dnes už neposlouchatelné pro mě. Ta první písnička ještě šla, ale.. Jistě je v tom to poselství, které se nikde jinak nedozvíte.. Sorry, na tomhle jste mě dostali :DDD

Ikona diskutujiciho tarantule* 2014-01-24 20:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé… hodně zajímavé 🙂 O skupině Imperio jsem nikdy dřív neslyšela, ale když jsem pustila to video, tak 1., co mi blesklo hlavou bylo, že tu melodii znám. Nevím, kde jsem to mohla slyšet, ale přijde mi to tak nějak povědomé…To 2. video mi už nejde pustit 🙁

Ikona diskutujiciho Kristyna 2014-02-01 02:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kapelu Imperio znám z mladi,nikdy me nenapadlo,ze je to cele o nás a vlastně vůbec,co se všude děje,vidím mnohem jasněji a souvislosti v pozadí. Ale kpiruji z textu: 1:17 korekce navigace 8° = nekonečno i s nekonečnou láskou vesmírnou a utíká z 18 = 666…takže to jako 18 je destruktivní číslice,já se narodila v ten den a životní číslo mám šest..je to pro me asi velmi zle nebo co to znamená?!Děkuji za odpoved

Ikona diskutujiciho elauroskova 2014-06-25 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde som bola do teraz? Asi od 2006 sa hľadám a web spoznávam až teraz…nemala som dôvod tráviť tu čas…no všetko má svoj čas.

Ikona diskutujiciho Lucie Nováková 2015-06-08 02:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čas objektivně neexistuje. Vnímání času je pouze o subjektivním prožití změny. Ani měření času není o měření něčeho objektivního, tak, jako když si do ruky vezmete metr a přeměříte délku něčeho. Měření času je jen založené na změně. Ve skutečnosti je jenom přítomnost, je to vertikální, věčnost. "Věčnost" není o životě do tisíce a nekonečna let. To je o životě teď a tady. Buď jste "věčnost" prožili a pamatujete si to z tohoto života anebo to cítíte třetím smyslem. Všechny možnosti existují v potenci, jako políčka na dvd a těch dvd je velká hromada, mezi nimi se pohybujete, prožíváte různá políčka na jednom nebo různých dvd.Já jsem ale nechtěla psát o času, chtěla jsem se zeptat na ty průchody. Bylo to zmíněné v knížce o Thovtovi, jako by to bylo něco snadného odejít. Knihu jsem nečetla, jenom kousíček na internetu. Ale toto mě zaujalo. Můžete o tom dát někdo víc informací? Je to průchod jenom pro duše "mrtvých", anebo i pro "živé"? Mně se to tady třeba nelíbí, pořád nějaké hrozby. A zůstat tupoun s hlavou v písku mi taky nepřijde úplně moudré. No já nevím, třeba mí kamarádi prožijou třicet let vysmátí, mezitím přejdou všechny hrozby a já se tady budu každý večer třást na internetu. Přijde mi těžké to dění nějak ovlivnit. Protože když přejde jedna hrozba, zase se paralelně objeví další a další a to už jsou věci takového charakteru, které neovlivníte ani psaním dopisů premiérovi nebo vylepováním letáků ani tím, že si pořídíte zbrojní průkaz. Tak už mi to přijde všechno takové hyper-, že spíš to asi budu pozorovat a udržovat si vnitřně odstup. Myslete si, co chcete, ale přijde mi to všechno už jako když uvidíte chybu v matrixu a tím přijdete na to, že je to matrix.

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2018-12-30 15:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: "Pětka, tedy člověk, utíká ze šestky, tedy z hmoty." Toto si někam zarámuju. Achjó, vždycky se snažím přijít si na věci sama a "vidět za roh", nemuset si nechat všechno vyložit a vysvětlit, ale vidět(výjimečně to i vychází). A pak stejně něco napíše Aluška a já opět vím, že nic nevím. Snad to můžu částečně omlouvat svým mládím, protože indigovým dítětem ani ničím podobným nejsem (:

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2018-12-30 16:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"duše s kočkou v náruči. Znak pomocníka na planetě zemi" Hm, fakt? Já kočky a "kočičí lidi" kreslím od doby, co jsem uměla chytit tužku do ruky. Nikdo nevěděl proč. Taky jsem darem dostala kdysi kočičího plyšáka, který pro mě byl celé dětství velmi důležitý a pořád ho mám. Zní to asi celé nepodstatně, ale mně to pořád přijde zajímavé. Jako dítě jsem nikdy nekreslila lidi, ale vždy to byly kočky – a to mě to nikdo neučil. Nebo to nebyly kočky, ale lvi, když už.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2019-02-08 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Indigové děti, to je těch 144 000 světlých bytostí, které tady poslaly konstruktivní síly, že?

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-08 16:23:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek😀 těším se na vše co bude…špatné ne, jen to dobré…

Ikona diskutujiciho Magdalena Orlovská 2022-01-14 14:28:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,
co pro mne znamená zachránit kotě 2 -3 x před umřením ??? Je nyní s námi doma do jara, než bude moci jít ven.
Magdalena

Ikona diskutujiciho Julia 2022-08-18 12:31:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, indigova divenka je Christina von Dreien? Intuícia a prečítané knihy od nej mi hovoria, že je to ona 😊 Samozrejme nemusíš zverejňovať môj koment. Stačí, že vieme ❤️
Inak škoda, že som jej knihy začala čítať až tento rok a nie na začiatku plandemie. Bolo by mi ľahšie. Veľmi konštruktívne myšlienky zachytáva.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-18 21:15:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne, tu „naši“ nikdo nezná. Má poněkud jiné úkoly.

Ikona diskutujiciho Eva 2022-08-26 08:50:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Děkuji moc. Úžasně se mi propojily desítky střípků, které mám/znám.

Jedinou scénku, kterou si pamatuji z filmu Matrix je to, jak nějaký vědec skočí z okna a zabije se. Důvodem jeho (sebe) vraždy je jeho touha ukázat na chyby v matrixu a doufá, že vyšetřovatelé na to přijdou.

Narodila jsem se v rámci výzkumu asistované reprodukce, v roce 76. Ještě několik let předtím, než se narodilo oficiální první dítě ( v Anglii). Moje máma – matematička a programatorka – jedna z prvních žen v tomto oboru, která zaváděla první robotickou automatizaci výroby v ČR, po mým narození ‚zcvokla ‚= vrátila se do emocí, které matematickým programováním mateřství a nepřirozeným početím „vypnula“.
Můj táta byl úžasný člověk s širokým záběrem jak humanitních, tak přírodních věd včetně hudby a malování, učil fyziku a chemii. Buňka -spermie dárce byla dána vojenským lékařem, který se na výzkumu podílel. (Technicky vzato: dělalo se ‚to‘ tak, že se dalo sperma do kloboučku, který se přiložil k čípku děložními, ony si pak běžely k vajíčku samy).
Po mém narození drželi mámu rok ve cvokarne a jako „nelecitelny případ“ ji pak dali do částečného invalidního důchodu.( Obvykle se tyto poporodní stavy „léčily“ elektrošoky, což mojí máme naštěstí dělat nemohli, protože měla vrozenou vadu- příliš tenkou spánkovou kost, tak ty elektrody nemohli přiložit). Když mi bylo 5, měla úraz hlavy, v obchodě omdlela a spadla přesně na tu spánkovou kost. V tu stejnou chvíli byl v obchodě i lékař ARO, tak ji zachránili. Nevím, zda tím úrazem anebo pouhým vysazením psychofarmak se uzdravila z psych.diagnozy a chtěla pak další dítě. V té době už as.reprodukce byla legální, tak to zopakovala stejně a v roce 1983 se narodila moje sestra. Mámu znovu zavřeli do cvokarny, znovu jí podvázání prsa a zastavili laktaci a znovu úzkostlivě dbali na to, aby se matka a dítě neviděli. Až jednoho dne moje máma odešla v pyžamu z cvokarny a na přechodné před léčebnou ji srazilo auto a za pár týdnů zemřela.
Tato její smrt se mi propojuje s tou filmovou smrti z filmu Matrix.

Z různých zdrojů vím, že jsem kdysi v Atlantidě nebo tak někdy manipulovala s příchodem a odchodem na svět.
Mnoho let svého života jsem pracovala na ARO a deptali mě udržování pro životě lidí, kteří měli podle mýho názoru být dávno po smrti ( tím nezpochybňují to, že mnohým se pomocí má) .
Takže mám osobní zkušenost jak s zásahy do narození tak smrti – vramci fyzického těla.

Kdysi v dětství, pouze jednou a už jej nikdy neopakovali, jsem viděla film, (byla jsem fakt malá, do 10 ti let) kde bylo něco podobného. Byli tam někde v nebi děti, které se měly narodit a sbíraly tam zkušenosti a dělaly si plány, co budou dělat na Zemi a právě tam probíhal ten „výběr“ matky. A až přišel čas a vše měly naplánováno, sjely klouzačkou na Zem.

Od školy mě zajímá prevence nemocí, sleduju kolem sebe neplodné páry, ženy, co dostaly rakovinu po umělém oplodnění a zemřely nedlouho po porodu, šílenost ‚lecby ‚ klasickou západní medicínou….

Už několik měsíců jsem v kontaktu s paralelními lékaři a paralelními právníky a diskutujeme o paralelní zdravotní pojišťovně založené nikoliv na paradigmatu Pasteura ( boj s imaginárními bacily, dobrý kšeft podpořený křesťanstvím, kde člověk má trpět a nikoli se uzdravovat a být šťastný a plný sebevědomí a života), nýbrž Bechampa.

Tento článek spolu s písničkami mi ty všechny kostičky z mozaiky mého dosavadního života propojil a utvrdil mě, že JOO. Jdu správně a NEMÁM víc váhat, protože už je ČAS 😊.

Možná je můj text mimo , ale potřebovala jsem to sdělit a utřídit si myšlenky. Ještě jednou děkuji.
Jdu do toho, nad čím delší dobu váhám. Díky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek