Mobilní telefony – co zřejmě nevíte / 1.díl / DOPORUČUJI!

2.9.2016 v Prevence 14

Toto je velice důležitý a velice praktický článek o správném a bezpečném používání mobilních telefonů. Určitě si na něj udělejte čas a řiďte se instrukcemi.

Už v roku 1948 uviedli dve americké štúdie možnú súvislosť medzi expozíciou mikrovlnému žiareniu, šedým zákalom a degeneráciou semenníkov u psov.

V roku 1953 boli publikované štúdie o pracovníkoch radarovej stanice a ich problémoch s vnútorným krvácaním, leukémiou, šedým zákalom, bolesťami hlavy, nádormi na mozgu a ochoreniami srdca. Viedli k tajným vojenským štúdiám o účinkoch mikrovĺn na ľudí a rozhodnutiu obmedziť povolené množstvo prijatého mikrovlnného žiarenia.

Súčasný štandard ICNIRP (International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection) je založený na výskume z roku 1953 a skúma hranice pre termálne (tepelné) poškodenie tkaniva, množstvo žiarenia, ktoré by spôsobilo rozvoj šedého zákalu.

Výkonové hustoty potrebné na vznik šedého zákalu boli približne 100 mW/cm² a tak sa použil bezpečnostný faktor 10-násobku nižšej hodnoty. Vznikla maximálna prípustná úroveň 10 mW/cm² (=100 W/m² ~ 194 V/m), ktorá ale nemá žiadnu súvislosť s netermálnymi účinkami.


Zníženie expozície

Dnešná mládež používa svoje mobilné telefóny dlhšie časové obdobie, než dospelí. Používajú siete novšej generácie (3G/4G) namiesto pôvodne používanej (2G), SMS správy a internetovú komunikáciu cez sociálne siete ako hlavnú vymoženosť „smart“ telefónov. Aj keď to dramaticky znižuje mikrovlnnú expozíciu ich hlavy, písanie odkazov má svoje vlastné problémy. Jeden z menej život ohrozujúcich efektov písania správ sú opakované preťaženia šliach rúk a prstových kĺbov.

Podľa najnovších prieskumov až 90% mládeže do 15 rokov mali vlastný mobilný telefón. 70% z nich využíva komunikáciu cez správy SMS alebo sociálne siete. 10% používa svoj telefón viac ako 45 minút denne, pričom účty platia za nich rodičia. 70% nosí telefón vo vreckách a 29% v taškách, vystavujúc svoje telo vysokej expozícii.

11% bolo presvedčených, že mobilný telefón má vplyv na ich zdravie. 70% uviedlo, že by nezmenilo návyky používania svojho telefónu na základe odporúčania odbornej verejnosti alebo vedeckých výskumov. Zdá sa, že ak by súčasná spoločnosť chcela mladým ľuďom zmeniť návyky ohľadom používania mobilných telefónov, muselo by tak byť učinené prostredníctvom právnych predpisov.

Používajte len káblový telefón pre bežné, dlhšie hovory. Ak budete potrebovať mobilný telefón, doporučujeme zakúpiť hands-free súpravu – ale pozor – nie bežnú! Bežná hands-free sada Vás neoslobodí od pôsobenia elektromagnetických vĺn, ak, tak len vo veľmi malej miere. Každý kovový predmet, aj kábel k slúchadlám, je ideálny vodič a zároveň anténa pre mobilný telefón. Klasický káblový headset dopraví mikrovlny po kábli k slúchadlu v uchu. Môžete mať mobilný telefón akokoľvek ďaleko od hlavy, do slúchadiel sa mikrovlny šíria takmer tak dobre, ako pri samotnom telefóne.

Dnes už máme aj na slovenskom trhu špeciálnu hands-free súpravu s gumennými vzduchovými trubicami (Air-tube), bez káblov. Túto sadu si môžete zakúpiť na ľubovolný telefón aj cez náš internetový obchod.

(Pozn.Alue: Zkušenosti mé i lidí kteří dali na dobré rady a koupili si sluchátka hovoří jinak. Množství záření, které se dostane do sluchátka je o mnoho menší, než když se telefon přiloží přímo k hlavě. Jak já tak i ostatní po telefonu se sluchátky žádné problémy nemáme, kdežto s telefonem u hlavy nás za 30-60s rozbolí hlava a je nám zle. V tomto případě bych proto byla opatrná na sugestivní reklamu a jakákoliv sluchátka jsou rozhodně milionkrát lepší, než žádná!)

Na trhu sa objavili aj ochranné púzdra na telefón, ktoré však nie vždy spĺňajú želaný efekt – zníženie expozície pri telefonovaní. Hoci sú vyrobené z tieniaceho materiálu, pri neúplne uzavretých púzdrach sa z nich môžu stať antény, namiesto želanej ochrany. Púzdro samotné potom vyžaruje mikrovlny do okolia. Ak navyše zoslabí signál k telefónu, telefón zvýši svoj výkon a dôjde tak ku kaskádovému zvýšeniu mikrovlnného pola v jeho okolí. Za následok to má zvýšenie expozície užívateľa.

• • Používajte mobilný telefón len v prípade núdze

• • Pokiaľ je to možné, telefonujte čo najkratšie

• • Ignorujte reklamné slogany „Neobmedzené víkendové minúty“, „Až 200 minút zadarmo“, apod. Dostať niečo zadarmo môže byť neodolateľné, ale potenciálne škodlivé

Sila signálu

Na každom mobilnom telefóne je údaj o sile signálu v danej oblasti. Zvyčajne je zobrazený radom paličiek. Čím viac paličiek, tým je prijímaný signál lepší. Na základe neho telefón reguluje svoj vysielací výkon. Neexistuje však žiaden priemyselný štandard, ktorý by počtom paličiek vyjadroval reálnu hodnotu Vašej expozície mikrovlnám. Platí však pravidlo, ktoré môžete použiť na všetkých troch dostupných sieťach, teda od 2G po 4G:

Ak je telefón používaný pri dobrom signále, signál, ktorý vysiela späť na základňovú stanicu, je malej alebo menšej intenzity, než pri zlom signále a telefonovanie tak môže byť o čosi „zdravšie“.

Ak už používate telefón, snažte sa ho udržiavať čo najďalej od hlavy. Aj vzdialenosť 2 cm od ucha tvorí obrovský rozdiel v intenzite elektromagnetického pola pre Vaše telo.

Držte telefón v ruke správne. Po zakúpení nového telefónu si vždy najskôr prečítajte návod, aby ste vedeli, kde je umiestnená anténa a ktoré miesta nemáte rukou zakrývať. Rôzne modely a značky telefónov majú rôzne rozmiestnenie antén. Najvhodnejšie je telefón držať prstami na jeho bokoch asi v polovici jeho tela, neschovávať ho do dlane, ani prstami zakrývať zadnú stranu telefónu a tak ho pritláčať k uchu.

Ak ste vo vnútri budov, vždy používajte telefón radšej v blízkosti okna, alebo vonkajšej steny budovy, kde intenzita signálu (pokrytie) môže byť až desaťkrát lepšia, než v strede miestnosti.

• • Telefón držte tak, ako je to odporúčané v návode na obsluhu

• • Počas volania je ideálne udržiavať aspoň 2-3 cm vzdialenosť od uší

• • Nastavte si dostatočnú hlasitosť podľa potreby

• • Vo vnútri budov, držte počas hovoru telefón medzi Vašou hlavou a oknom (vonkajšou stenou budovy)

Voľba siete

Dnes si môžete u väčšiny operátorov vybrať z troch typov komunikačných sietí (závisí tiež na lokalite a kvality pokrytia signálom). Voľba siete nie je len o rýchlosti prenosu dát, alebo o dostupnosti. Predovšetkým ide o tri odlišné technológie, ktoré pracujú na rôznych frekvenciách a s rôznou moduláciou (kódovaním informácie do rádiového signálu), ale aj s rôznym výkonom. Preto je voľbu siete vhodné riadne zvážiť. Dve siete dnes umožňujú prenos hovorov (telefonovanie), všetky tri však umožňujú prenos dát (napr. internet).

• • 2G / GSM / GPRS / EDGE: Hovory/internet, pokrytie vynikajúce

• • 3G / UMTS / WCDMA / HSPA: Hovory/internet, pokrytie veľmi dobré, okrem horských oblastí

• • 4G / LTE / OFDMA: Internet, pokrytie priemerné (zväčša väčšie mestá)

Pokrytie môže byť prvou podmienkou voľby. Všeobecne platí, že sieť WCDMA/3G pracuje u telefónov s najmenšími možnými výkonmi (pozri rubriku Mobilné telefóny – porovnanie výkonu). To znamená, že expozície pri používaní telefónu sú najnižšie pri zvolení tejto siete.

Sieť LTE/4G vyžaduje na dobrú rýchlosť vyššie výkony, navyše koncové zariadenia (telefóny a modemy) využívajú intenzívnu pulznú moduláciu s frekvenciou 50 Hz, ktorá Vašu expozíciu zvýši niekoľko sto-násobne. Keďže však sieť LTE/4G dnes neumožňuje prenos hovorov, má zmysel sa ňou zaoberať len pri internetovom pripojení cez mobilný telefón.

Najhoršie je na tom expozične sieť GSM/2G, kde sú výkony telefónov vysoké pri súčasnom používaní intenzívnej pulznej modulácie. Expozícia z GSM/2G telefónu pri zlom pokrytí, vo vzdialenosti 2 cm od hlavy človeka, prekračuje povolené úrovne dané vyhláškou MZ SR a odporúčaním ICNIRP.

Ak máte telefón prepnutý do režimu GSM/2G, môžete byť vystavení veľmi silným elektromagnetickým poliam pri zapínaní a vypínaní telefónu, pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zo siete, pri prepnutí telefónu na inú základňovú stanicu alebo po bezprostredne po začatí volania. V týchto prípadoch môže telefón vysielať na plný výkon, čo sú 2W.

Vo veľkomestách a väčších mestách doporučujeme nastaviť sieť na „3G/WCDMA“.

Tam, kde nie je pokrytie 3G (4G) sieťou, doporučujeme ponechať nastavenie na „2G/GSM“. Možnosť automatickej voľby „Auto LTE/WCDMA/GSM“, resp. „Auto 4G/3G/2G“ doporučujeme aktivovať len v prípade núdze, ak potrebujete byť za každú cenu zastihnuteľní, nech ste kdekoľvek. V žiadnom prípade neodporúčame cestovať so zapnutým automatickým režimom, nakoľko telefón bude počas cesty cez oblasti so slabým pokrytím neustále siete prepínať a vystavovať Vás zvýšenej expozícii.

• • Používajte sieť 3G/WCDMA. pokiaľ je to možné

• • Nepoužívajte automatický výber siete, ak nepožadujete byť nonstop dostupní (napr. počas cestovania)

Zraniteľné oblasti

Je veľmi dôležité, na ktorej časti tela nosíte mobilný telefón. Na mikrovlnné žiarenie sú najviac náchylné oči, prsia, semenníky, obličky, pečeň (na opasku nohavíc) a brucho tehotnej ženy.

Dávajte pozor, aby ste nedržali telefón počas telefonovania v blízkosti očí alebo pred očami. Je dôležité, aby ste nenosili telefón v náprsnom vrecku blúzy, košele, alebo bundy. Muži môžu dostať karcinóm prsníka rovnako ako ženy a výskyt ženského i mužského karcinómu prsníka sa zvyšuje.

Telefón pripnutý na popruhu batohu Vás bude ožarovať rovnako – umiestnite ho radšej do zadného vrecka batohu, čo najďalej od tela.

Podprsenka s kovovou výstužou môže zosilniť mikrovlnné žiarenie, kovový drôt pôsobí ako rezonátor a zosilňuje signál v okruhu ohrozeného prsného tkaniva. Ženy by si mali skontrolovať všetky podprsenky s ramienkami a vybrať si tie, ktoré používajú tuhé nevodivé plastové výstuhy.

Buďte opatrní, ak nosíte kovové rámy okuliarov, ak máte zaplombované zuby amalgámom, ak nosíte kovové sponky vo vlasoch, piercing na tvári, zubné rovnátka alebo kochleárny implantát. Elektromagnetické pole z mobilného telefónu bude pri kontakte s kovovými časťami vytvárať vyšší elektrický náboj. Joo (2006) zistil, že dospelí aj deti, ktorí používajú mobilné telefóny spolu s okuliarmi z kovového rámu, sú vystavení SAR nad stanovenými hygienickými limitmi.

Nosenie telefónu pripnutého na opasok (v pohotovostnom režime, alebo pri použití hands-free) nie je dobrý nápad. Telefóny, ktoré majú anténu skrytú v zadnej časti telefónu, budú vyžarovať na najvyššej úrovni pri Vašom tele.

Výskumníci dôrazne vyhlasujú, že budúce matky by nemali vystavovať svoje rastúce bábätko emisiám z mobilných telefónov, dieťa nemusí byť úplne chránené plodovou vodou po dlhšiu dobu vzhľadom k svojim prirodzeným pohybom v maternici. Panvové štruktúry nebránia hlbokým prienikom rádiofrekvenčného žiarenia, žiarenie môže byť absorbované embryom alebo plodom. Bunkové zmeny iniciované radiáciou mobilného telefónu môžu prechádzať cez placentárnu bariéru. Tehotné ženy by nikdy nemali mať telefón (ani v pohotovostnom režime) v blízkosti brucha. Mäkké tkanivá a vnútorné orgány (obličky a pečeň) sú veľmi citlivé. Vaječníky na tom nie sú inak.

• • Nikdy nedržte telefón v oblasti očí, pŕs, semenníkov, obličiek, pečene, gravídneho brucha

• • V ideálnom prípade noste a používajte telefón ďalej od tela

• • Ideálne je umiestniť telefón čo najďalej od vnútorných orgánov anténou na vonkajšej strane

SMS a textové správy

Pokiaľ posielate textovú správu, pri GSM/2G režime používa telefón maximálny výkon. Všeobecne platí, že je vhodné držať telefón ďalej od tela, kým správa nebude odoslaná. Tiež je tu problém preťažovania šliach rúk a prstových kĺbov pri častom písaní textových správ.

• • Telefón držte od tela počas odosielania správ

Dátové prenosy – mobilný internet

Dátové prenosy sú dnes využívané v takmer každom telefóne alebo smartfóne. Používajú ich aj internetové modemy v tvare USB kľúča alebo malej krabičky. V súčasnej dobe sa využívajú 3 základné siete na prenos dát:

• • 2G / GSM / GPRS / EDGE: Hovory/internet, pokrytie vynikajúce

• • 3G / UMTS / WCDMA / HSPA: Hovory/internet, pokrytie veľmi dobré, okrem horských oblastí

• • 4G / LTE / OFDMA: Internet, pokrytie priemerné (zväčša väčšie mestá)

Počas aktivovaných dátových prenosov sa telefón alebo modem pripája na sieť nepretržite (s malými prestávkami). Odporúčame používať dátové prenosy len na obmedzenú dobu (napr. na vyhľadanie informácie na internete, alebo stiahnutie pošty). V prípade nepretržitej aktivácie sú neustále z telefónu (modemu) vysielané elektromagnetické vlny, nad ktorými nemáte kontrolu. V domácnosti je vhodnejšie, bezpečnejšie a v neposlednom rade vždy najspoľahlivejšie použiť ethernetový káblový internet.

• • Ak sú dátové služby zapnuté, každý pohyb s telefónom alebo hoci len aktualizácia prehľadu počasia, či statusu na sociálnej sieti znamená niekoľko sekúnd elektromagnetickej expozície miesta na tele, ktoré je k telefónu najbližšie

• • Dátové prenosy v smartfónoch a telefónoch používajte čo najkratší čas. Ak je možnosť ich vypnúť, vypnite ich. Telefón NEVYSIELA ŽIADEN SIGNÁL LEN AK SÚ VYPNUTÉ VŠETKY DOPLNKOVÉ FUNKCIE – WiFi, Bluetooth a dátové prenosy

• • Modem umiestnite čo najďalej od seba, ale vždy čo najbližšie k oknu (resp. k vonkajšej stene budovy). Najideálnejšie sú modemy, pripojiteľné k notebooku aspoň 1-2 m dlhým USB káblom

• • Nikdy neumiestňujte notebook a tablet na kolená, do lona, alebo na prsia, ale minimálne do 20 cm vzdialenosti od tela, pokiaľ používate mobilný internet v USB kľúči alebo pripojenie Wi-Fi

• • Preferujte sieť 3G/WCDMA voči 2G/EDGE alebo 4G/LTE, pokiaľ ste v lokalite s dobrým pokrytím

pokračování příště

(zdroj)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Anet 2016-09-02 03:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, ještěže mám starý mobil, který mám jen na psaní a volání, když s někým mluvím, tak si to dávám na hlasité a mám ho položený vedle sebe na stole. Když jsem někdy mluvila s mobilem u ucha, tak mě hned začala bolet hlava, nesnáším ty svinstva, kdybych nemusela, tak to vůbec nemám a neřeším, jenže bohužel v dnešní době člověk musí být zkrátka aspoň trochu v kontaktu s někým, pokud nežiješ v jeskyni.. je to hnusná doba!

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-02 08:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Taky radši používám hlasitý hovor, než člověk rozmotá ty sluchátka… :-/

Ikona diskutujiciho H. 2016-09-02 10:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přijde mi to jako blbost :D

Ikona diskutujiciho dexter 2016-09-02 11:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, buď tak hodná a nemluv o tom, čemu nerozumíš. Přenos mikrovln kabelem? To je prostě nesmysl, po kabelu jde elektrický signál. Mikrovlny jsou vlnění ve vzduchu, tedy nemůžou se dále šířit po kabelu, ale to je na delší vysvětlování.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-02 12:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Článek je převzatý, myslet si že jsem ho psala já je celkem úsměvné. Bylo by dobré, než pošleš komentář, si to přečíst celé, včetně mé poznámky, co je vyznačena zeleně v článku.

Ikona diskutujiciho Tauri 2016-09-02 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho dexter 2016-09-02 12:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak, už jsem u počítače. Trošku se rozepíšu:

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-02 13:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: ad. Citlivost lidí na mobily: Promile to určitě není, je to jenom o zvyku. Lidé, co na to nejsou zvyklí a běžně se tím neozařují, na to VŠICHNI reagují špatně. Naopak ti, co zvyklí jsou, přestanou časem tělesně reagovat a s tím přestanou poškození svého organismus vnímat.

Ikona diskutujiciho dexter 2016-09-02 13:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: – záření z mobilů – zajímavé. Tak mi tedy řekni, proč na to vůbec nijak nereaguju. Mobil mám od ějakých patnácti let. Asi patřím mezi ty, komu to nevadí.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-02 15:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: wtf, přece vím k čemu je režim letadlo určený…. ale nechápu proč se vůbec používá. To je očividně režim pro závisláky, co to neumí vypnout, protože už jim ten mobil přirostl k ruce.

Ikona diskutujiciho Al One 2016-09-02 18:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Režim "letadlo" běžně používám, přistroj pak funguje jako foťák, přehrávač hudby nebo kapesní konzole, jako hodinky nebo se dají v používat mapy a kompas. Když je zapnuté letadlo, přístroj se i rychleji nabije. Výborná funkce ?

Ikona diskutujiciho .lak 2016-09-02 21:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, pokud nejsem v chůzi zvyknul jsem si přepínat sluchátko na reproduktor a mluvím na to položené z půl metru. A dodržuji pravidlo práci čest a rukám klid i hodinu. Faktem je že občas nosím v kapse osobní orgonit a změna je bejčí i když neakčně to nepociťuji ale jsem proutkař na baterky a s působením kroužkem jsem na druhé překvapil hlavně sebe kdy po čase nevěděli že měli problém, jinak jsem otrlý na vlivy blbých působení a asi mám rád co paraziti, tedy pocitově je mi fuk ale to neznamená řídit se rozumem.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-09-03 16:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Režim letadlo je super když nechceš být dostupná pro volání a sms, ale chceš si třeba s někým chatovat nebo být na netu přes wifi.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2016-09-03 20:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Víte jaký je nejlepší způsob používání mobilu? Nepoužívat ho 😉

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek