Mrtví lékaři nelžou 1. díl

6.8.2013 v Zdravověda 35

Vážení čtenáři, nabízím vám text sice staršího data, ale velmi důležitý. Pro jeho délku byl rozdělen do dvou dílů, neb mi administrace nedovoluje uveřejnit článek delší než 4000 znaků. Dozvíte se jak na padání a šedivění vlasů, ledvinové kameny, cukrovku, vysoký krevní tlak a mnoho dalšího, včetně jednoduché rady, jak si udržet co nejdéle své zdraví.

Dovolila jsem si do textu zasáhnout. Ačkoliv se sice jedná o přepis přednášky z roku 1994, za všechny ty roky, co si tento přepis lidé předávají, nikoho nenapadlo opravit v něm chyby, až k tomu musela přijít nějaká blbá Alue, co byla v roce 1994 skoro ještě na švestkách.

Předně bych vyzvedla, že žádná bakterie ,,Helical Bacter Polari“ neexistuje. Opravdu se divím, že si toho nikdo nevšiml a nikdo to doteď nepřepsal. V textu je ve skutečnosti řeč o Helicobacter pylori. Mé opravy jsem v textu vyznačila zeleně a doporučila bych kolegům, kteří text již u sebe někdy publikovali přede mnou, aby si to také opravili.

Mrtví lékaři nelžou

Vážení přátelé,

právě jste obdrželi zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., kterou přednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu.

Při četbě tohoto textu se dozvíte o příčinách řady nemocí, předčasném stárnutí a způsobech jak obojímu předcházet.

Dovolte mi začít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farmě, žije na farmě a má co dělat
s chovem dobytka ? Já osobně jsem vyrostl na farmě v Missouri v padesátých letech. Chovali jsme hovězí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také pěstovat patřičné krmivo. U nás jsme pěstovali kukuřici, sojové boby, sušili jsme seno a další. Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme přidávali směs vitamínů, různé minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této směsi jsme udělali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti měsících jsme vykrmené kusy poslali na porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka mě fascinovala pečlivá příprava hodnotného krmiva pro krávy.

My lidé se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To mě trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, proč nepřidáváme do naší stravy potřebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Můj otec na to jen zabručel něco jako : “ Buď zticha hochu a važ si čerstvé stravy, kterou tu máme.“


Po střední škole jsem se rozhodl studovat zemědělství na universitě v Missouri. Po nějakém čase jsem přešel na studium veterinářství. Tam jsem také obdržel odpovědi na většinu mých otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmář, musíte umět o zvířata správně pečovat a tím předejdete řadě problémů a výdajů a to jen za pomoci výživy. Pro zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani Červený kříž a tak je musíme udržovat v plném zdraví.

Po ukončení studia se mi naskytla příležitost splnit si jeden z mých chlapeckých snů. Odjel jsem do Afriky pomáhat při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem s divokými zvířaty mi nabídli místo veterináře.Nabídku jsem přijal a mým úkolem bylo provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75 milionů dolarů na výzkum příčin smrti u zvířat a na vyhledávání druhů zvířat, jež jsou obzvláště citlivá na znečistění ( daleko citlivější než lidé ). Tato zvířata by se pak používala ke sledování vlivu znečistění prostředí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy projeví na člověku. Tak jsem strávil 12 let pitváním zvířat a celkově jsem provedl 17 000 pitev. Také jsem se zúčastnil okolo 3 000 pitev na lidech. Závěr byl takový, že každý případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na své dětství, náš dobytek a hlavně na to, čím jsme jej krmili.

Chtěl jsem ukázat ostatním jak je výživa důležitá. Začal jsem psát články do novin a časopisů. Napsal jsem také několik učebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi.

Mé poznatky však nechávaly lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékaři byli
k mým výsledkům ti nejpesimičtější. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto, abych si mohl otevřít svou vlastní lékařskou praxi a zde využít výsledky svých výzkumů pro lidi. Po ukončení studia jsem 15 let v Portlandu, ve státě Oregon, vykonával praxi jako praktický lékař. Musím říci, že výsledky veterinářské praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a pokud si z toho, o čem dnes budu hovořit, odnesete jen 10 %, ušetříte si spoustu zbytečného trápení a přidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to podstoupit určité úsilí a něco pro sebe udělat. Protože jen ti z Vás, kteří se pevně rozhodnou, mohou očekávat nějaké výsledky.

Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku 120 až 140 let. Vědecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského těla je rovněž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o těchto národnostech podrobněji.

Pokud jde o údaje dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé budou přehnané. Omezím se proto jen na údaje, které jsou písemně dokumentované. Z oblasti Tibetu je to případ čínského doktora Li, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy svých 150ti let. Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce 1933 ve věku 156 let. Tento případ vzbudil mimořádně velkou pozornost a byl též popsán v London Times z roku 1933. Na základě toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou “ Ztracený horizont “ .

Další oblasti, kde se lidé běžně dožívají věku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou to jižní části bývalého Sovětského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci. Například lednové číslo časopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o lidech, kteří se dožili sta a více let. V paměti mi utkvěly tři fotografie. Na první je paní ve věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká stařenka v nemocnici či domově důchodců, obávající se termínu placení za drahou léčbu, ale někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupinka tří manželských párů oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výročí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho dětí, bylo tomuto muži 167 let!

Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indiánů Tiki Kaka. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají věku 120 až 140 let.

Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je zmínka v Guinessově knize rekordů a která zemřela na následky pádu ve věku 115 let. Paní Steechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zamřela na nedostatek vápníku tři týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka měla v posledních týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je projev nedostatku chromu a vanadu.

Další dokumentovaný případ je náčelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá se tedy předpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejně zachovalé.

Muž ze Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se počtvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem devíti dětí ( do svých 100 let ). Rovněž uvedeno v Guinessově knize rekordů. Takže pánové – stále máte naději.

Všichni máme přinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Průměrný věk ve Spojených státech je dnes 75,5 let. Průměrný věk lékařů v USA je 58 let. Chcete-li alespoň statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udělat dvě věci.

První je vyhnout se hloupostem života, já tomu říkám “ životním minám “ ! Tyto vás mohou stát život. Jsou to – každodenní kouření, denodenní kocovina anebo běhání v černém úboru v noci podél silnice a podobně. Možná vám to připadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik Američanů přijde tímto způsobem každý rok o život. Další důležitou věcí je – vyhněte se lékařům. Jsem si vědom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysvětlit proč.

Tříletá studie skupiny pro ochranu spotřebitele od společnosti Ralph Nather ze 13.1. 1993 uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti přijde ročně v amerických nemocnicích o život okolo 300 000 lidí. Lékařskou nedbalostí se rozumí : špatné stanovení diagnozy a způsobu léčby, aplikace nevhodných léčiv, chyba v desetinném místě a následné předávkování léčiv atd. Pro bližší představu si uvědomte, že v průběhu celé desetileté války ve Vietnamu Američané ztratili 56 000 mužů, což je 5 600 mužů ročně. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje – chraňte nás před lékaři ! Proto je velice nutné předcházet nemocem a tím se vyhnout riziku při styku s lékaři!

Za druhé: musíte začít dělat něco pro své zdraví. K zajištění správné funkce vašeho těla denně potřebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím vážně, potřebujete denně 90 látek.

V dnešní době jsou lékaři příliš zaměstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než aby jim zbyl čas nám říci jak tomu všemu předejít. Novináři sice vědí, že lidé mají zájem o zdraví a občas se někde objeví článek o tom či onom. Není to však z lidumilství, ale proto, že to pomáhá prodávat tisk. Objevíte i článek jako je ten ze 6.4. 1992 otištěný v časopise TIME pod názvem „Skutečný význam vitamínů“ . V tomto článku byl podle nejnovějších výzkumů popsán vliv vitamínů na zdraví lidí. Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na závěr je názor odborníka Dr. Victora Herberta, profesora lékařství na uiversitě Mount Sinai v New Yorku po té, co byl novinářem požádán o komentář. Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se vitamíny je k ničemu. Výsledkem přijímání minerálů a vitamínů je pouze drahá moč. Jinými slovy řekl, že lidé povídající o výživě jsou podvodníci, kteří z vás jenom tahají peníze.Zřejmě to tak musí být, jsou to přece slova profesora lékařství a vyšlo to tiskem. Nebo ne?

Něco vám povím. S mojí zkušeností ze 17 000 pitev je denní moč za 50 centů to nejlevnější pojištění jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujte do příjmu nějakého lékaře. Ani cent z výdělku lékaře nejde na výzkum jak předcházet nemocem, jež lidstvo sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékaři by za chvíli neměli koho léčit a tato lukrativní profese by se stala minulostí. A pak tu přece máme různé politiky, kteří nám nabízejí lékařskou péči zdarma, pokud budeme volit právě toho kterého z nich, nebo to je alespoň to co chtějí abychom si myslili a my se pak divíme proč máme tak vysoké daně. Jak je toto vše možné ? Je to tím, že jsme odevzdali zodpovědnost za své zdraví lékařům a vládě!

Podařilo se jim nás totiž přesvědčit na úrovni podvědomí, že sami na to nestačíme a že bez nich je každý z nás ztracený. Jen se někdy pozorujte jak jednáte s lékařem. Velice zřídka je to jako rovný s rovným. Lékaři znají tisíce faktů o nejrůznějších nemocech, ale jen někteří vědí jak léčit. Myslím si, že lékaři nám něco dluží a že by měli uvést řadu věcí na správnou míru. Chci se zde proto zmínit o několika falešných mýtech.

Každý z vás pravděpodobně slyšel, že žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Již před třiceti lety se ve veterinářství vědělo, že vředy ( alespoň u vepřů ) způsobuje bakterie „Helicobacter pylori“ . Léčba je vlastně velmi jednoduchá a spočívá v podávání minerálu vizmutu spolu s antibiotikem tetracyklin. Lékaři již na to také přišli, neboť Národní institut Zdraví v jedné své zprávě z roku 1994 uvádí: ,,Žaludeční vředy jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori a mohou být vyléčeny podáváním tetracyklinu a bismutu„.

Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém místě jako příčina smrti. V září roku 1993 zveřejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví výsledky pětileté studie prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo 29 000 lidí a spočíval v tom, že tito lidé byli rozděleni do několika menších skupin a každé skupině byly podávány určité živiny, minerály či vitamíny, nebo kombinace několika živin, ve dvojnásobné než doporučené dávce. Toto jsou výsledky studie : u skupin jimž byl podáván pouze jeden vitamín či minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupině kde byl podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %. Uvědomte si, že k tomuto zlepšení došlo v důsledku podávání pouhých tří živin z celkového počtu devadesáti.

Pokračování příště

Kam dál:

Otevřít rubriku ZDRAVÍ: ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

.

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho just it 2013-08-06 08:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já vím, kde je chyba. Vím to zcela přesně. Chyba je u vzdělávání mediků. Většinou medika uvidíte s colou v ruce, spícího na přednášce vyčerpáním, bez absolutně žádné zdravé životosprávy… Není na to kladen důraz. Žijí z kafe, kouření a baget automatů a kolikrát není ani prostor se najíst, každodenní stres a nadávky ve škole, jak jste ale hloupí. Tam je kámen úrazu! Vylezou lidi, kteří umí spoustu věcí, ale kdo chce mluvit o zdravém životě, musí se řídit sám určitými pravidly. Východisko? Zavést studium, zkoušku a spátnice ze zdravého stravování, zdravého životního stylu… a měl by na to být kladený důraz, dodržovat to. Jenže víte, to nikoho nezajímá, protože nemoc je business! Taky se mi to nelíbí. Největší slovo by měli mít praktici, jenže i praktik je kolikrát tak zničen, že je prdelaný a tlustý, znavený – Jak má tedy léčit? Jinak ovšem to číslo u smrti znedbalosti bych nebrala až tak vážně. Muselo by se totiž i ukázat číslo lidí, kterým se život prodloužil.

Ikona diskutujiciho Aves Passeri 2013-08-06 09:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doufám, že mě tenhle článek konečně nakopne. Uvidíme, každopádně díky. Ono se hezky říká: udělejte pro sebe něco. Jenže jak, když právě to, že pro sebe nic neděláte je váš problém, kdybych to uměla, tak už to dělám :-) To, jakým způsobem propojuje veterinu s lékařstvím má něco do sebe. Je to pravda, u lidí nemá nikdo moc velký zájem o to, aby byli zdraví, zatímco u zvířat ano :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-06 09:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Co je to za větu: ,,právě to, že pro sebe nic neděláte je váš problém, kdybych to uměla, tak už to dělám" ??

Ikona diskutujiciho Míra 2013-08-06 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek. Moc se těším na pokračování. Kéž by si ho mohli přečíst všichni…

Ikona diskutujiciho K. L. 2013-08-06 10:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: U zvířat už ne dnes také ne. Vždyť by všechny ty veterinární kliniky zkrachovaly. Hodně lidí cpe do svých domácích mazlíčků nekvalitní stravu, alopatické léky, očkování atd. Díky tomu, zvířata mají dnes stejné chronické nemoci jako lidé, což je v přírodě naprosto nevídané… Viděli jste někdy šedivou veverku?

Ikona diskutujiciho B. 2013-08-06 11:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě by bylo fajn, kdyby se začala prodávat nějaká super tablekta, která by obsahovala oněch 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny…

Ikona diskutujiciho just it 2013-08-06 11:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Jj, navíc jejich nekvalitní maso jíme… cpou do nich hormony, ATB, pak maj kluci prsa…No ale horší je podle mě antikoncepce, kdy se hormony vyčůrají a čistička to neumí vybrat. Alespoň dříve neuměla, teď nevím – ale pochybuju o změně. Mě by zajímalo, jestli mají zvířata aterosklerózu. Obecně lékaři říkají, že nemají a my ji máme,protože se prej přecpáváme víc tukem, než kolik bychom měli. No a taky mě zajímá, jestli klesá počet spermií třeba právě i u zvířat, to by poukazovalo na špatné životní prostředí, pokud neklesá, tak by to poukazovalo na to, že člověk je nevhodný. Tohle mě fakt hooodně zajímá! Nu a když jsme u toho, tak Frank Navrátil poukazuje ještě na lidi, kteří žijí třeba i 160let.

Ikona diskutujiciho sepťa 2013-08-06 11:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Můžeš si opravit i špatný výraz "VIZMUT", který se nepoužívá tuším od reformy názvosloví v roce 1993 (pokud se vůbec někdy používal). Správně je to prvek "BISMUT".

Ikona diskutujiciho downloady-thesims2 2013-08-06 11:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: moje řeč

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-06 12:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Díky, tenhle mi utek. Tak to teď máme kompletní.

Ikona diskutujiciho Foxie 2013-08-06 12:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Kdyby se začala prodávat taková tabletka, lidé by přišli o spoustu problémů a spousta doktorů by zůstalo bez práce, to přece nemůžem dopustit :D. A kdyby se to přece jenom prodávat začalo, bude to nějak geneticky modifikovaný, aby nám to způsobilo zase nový problémy :/

Ikona diskutujiciho Jana 2013-08-06 12:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, tento článek sice není přímo o očkování, ale souvisí to s tím. Celý život žiji zdravě, žádné léky, antibiotika nebo dokonce antikoncepce. Otěhotněla jsem na poprvé, těhotenství a porod perfekt. Narodilo se mi zcela zdravé a krásné dítě, které je oproti vrstevníkům o hodně napřed. Moje rozčarování přišlo s první a následnými návštěvami pediatra. Sama lékaře nevyhledávám, nepotřebuji ho a jako matka jsem chtěla udělat vše správně a ve své naivitě, že pediatři jsou hodní a dětem by neublížili přišlo rychlé vystřízlivění. Kdybych si nestála za svým, tak mé miminko by dnes mělo nasazeno několik antibiotik, bylo na průplachu očí a muselo chodit na rehabilitace a to podotýkám zcela zdravé dítě. Změnila jsem pediatra. Nový pediatr mi potvrdil, že vše byl opravdu nesmysl. Ovšem přišla další hrůza. Očkování. Nejen, že se vše seběhlo tak rychle, že jsem se ani nestačila bránit a moje dítě bylo naočkované, ale nikdo mi ani neřekl a nepodal informace co vakcína obsahuje. Pouze mi bylo sděleno, že může mít horečky a divné chování. Kdybych to neviděla na vlastní oči, tak neuvěřím. Můj syn, který je ve vývoji minimálně o několik měsíců napřed, má perfektní reakce a je velice klidné a veselé miminko a kontaktní dítě, které věří světu se před mýma očima za několik hodin proměnil ve slintající skoro nereagující miminko, velmi nevrlé a vůbec se na mě nesmál. V tu chvíli jsem věděla, že je něco naprosto špatně a hodlám proti tomu bojovat, jelikož takovýchto očkování by měl podstoupit asi dalších tuším dvanáct. Teď naštěstí spí a ráno bylo vidět, že už se pomalu vrací do normálu. Ale přece tohle není v pořádku!!!!. Můj muž i když viděl, že díky mému přesvědčení se vyhnul těm věcem popsaným výše, bere očkování jako něco svatého a to je to milující člověk, který důvěřuje mému vedení, přesto, se sním v tomto neshodnu. Zřejmě to bude na mě, ale ještě nevím odkud začnu. Když se vám před očima takhle změní dítě, je to taková rána do srdce. Nic horšího jsem v životě nezažila. Nevěřím lékařům po této zkušenosti už vůbec a je hrůza že se takovým svinstev dopouštějí na těch kteří se nemohou bránit. Věřím tomu, že nejsem samotný rodič kterému to vadí a s něčím podobným se setkal.

Ikona diskutujiciho sugarrock 2013-08-06 13:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  nejsem si moc jistý, zda-li by chemicky vypreparované vitamíny v tabletách moc pomáhali, dnes se vitamíny cpou všude a nemocnice nevypadají prázdnější

Ikona diskutujiciho downloady-thesims2 2013-08-06 13:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak už vím :D Koloidní minerály…hmm, za zkoušku to stojí

Ikona diskutujiciho Vika 2013-08-06 14:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlavně ale nezobat těch 60 prvků v tabletkách, tam jsou vždy nějaké vedlejší účinky na tělo a takhle izolované se to přece v přírodě nevyskytuje. Vždy je prvek

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-08-06 16:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: drzim palce moc pekne napisane cital by som este a dufam ze lidi nahore sa uzdravia

Ikona diskutujiciho just it 2013-08-06 18:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Děti se očkují, aby pak neumíraly na infekce, které je kdysi trápily (když nebyly vakciny) a dříve na ně umíraly (třeba černý kašel), nebo je hodně potrápily a zbrzdily ve vývoji… Pediatr si s Vámi měl pohovořit a vysvětlit to dříve. Je to lidský faktor, který bohužel často chybí :-((. Jako matka máte předností právo být informovaná (tak abyste všemu porozuměla a měla čas to pobrat) a je fakt, že jednání některých pediatrů je do nebe volající, ale jsou i ti ostatní báječní a hodní 🙂

Ikona diskutujiciho Vika 2013-08-06 18:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:Dnes už je dostupno hodně informací, jak postupovat, pokud budete odmítat očkování.My jsme také, po zjištění složení vakcín(rtuť, hliník,…)nenechali dcerku přeočkovat na spalničky,… Důležitá je rozhodnost rodiče, nepřipusťte žádné diskuse, prostě jste rozhodlá a basta. Co si na paní doktorce pak vemete, až už bude pozdě? My jsme v ordinaci podepsali papír, že víme, jaká jsou "rizika"neočkování, tím je i doktorka chráněna případným právnickým napadením.Bohaté zkušenosti má MUDr. Eleková, v různých rozhovorech radí. Ta u svého syna po očkování prožila 3 dny šíleného pláče a šokem a "odnesl" to pouze agresivitou a sníženou imunitou,… Napsala bych Vám stránky, kde radí, ale Aluška tu nechce propagovat jiné weby…

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-08-06 18:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:keby ste bola v americe nebo anglii a videla to zdravotnictvo to čislo je spravne prežit sa da len s Božou pomocou

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-08-06 18:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:je to zadelavani na nove pacienti a penizky

Ikona diskutujiciho vitamin 2013-08-06 19:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ohľadom vitamínov a civilizačných chorôb bola zaujímavá téma v poslednej Duši K http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000034-divadlo-kampa/213251000300048-biochemicke-zdravi-a-nova-medicina/

Ikona diskutujiciho Veronika ♥ 2013-08-06 21:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když už jsme u toho zdraví, nemůžu si pomoct, teď jsem narazila na super článek… http://www.celostnimedicina.cz/serotonin-konzumace-obilnin-zvysuje-jeho-produkci-v-mozku.htm přeju všem krásný den

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2013-08-06 21:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za zajímavý článek k tématu, které bude myslím čím dál aktuálnější. Taky by mě zajímal výčet těch minerálů. Ideálně v kombinaci s tabulkama obsahu těch látek v potravinách.

Ikona diskutujiciho Věra 2013-08-07 09:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Koloidní minerály od firmy ENERGY, tak se i jmenují.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-07 10:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: Jakže prosím?!? :D Co žížala netušila….

Ikona diskutujiciho K. L. 2013-08-07 10:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Doporučuji přečíst knihu Očkování – obchod se strachem, kterou vydalo nakladatelství Alternativa (autor: Buchwald Gerhard). Je tam vysvětleno, že choroby zmizely dříve než bylo očkování zavedeno, a že je očkování úplně k ničemu, jen škodí.

Ikona diskutujiciho Vika 2013-08-07 11:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]:Tak třeba jsem to špatně pochopila.Jednou jsem Ti napsala, co si myslíš o cestách k sobě(internet.televize) a ty jsi mi napsala něco v tom smyslu, že tento web neslouží k propagaci 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-07 11:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: Ne ani tak k propagaci, ale hlavně nejsem recenzent webových stránek, videí, zajímavých článků apod. Každý si musí na věci dělat svůj vlastní názor. Taky si o pár lidech co dělají cesty k sobě myslím svoje a nebudu je zbytečně pomlouvat, když nemusím a ty ostatní neznám.

Ikona diskutujiciho Jana 2013-08-07 12:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]:Ahoj Viko, díky za weby. Některé jsem už prošla, ale pořád z toho nejsem moudrá. Když podepíšu papír, že nechci očkovat, co se pak děje? Četla jsem o tom dost hrozné zkušenosti. Zdraví dítěte je pro mě na prvním místě, ale je tu i můj muž a pokud se rozhodneme pro takový krok, tak s tím musí souhlasit….a nevím nevím, když by se do toho měla míchat sociálka a podobné instituce…což už mi přijde opravdu jako těžká diskriminace. Musím říct, že konspirace jsem dřív brala s rezervou, ale teď jsem jiného názoru…S paní Elekovou jsem se pokusila zkontaktovat, ale zatím se nepodařilo, tak budu zkoušet dál….jinak díky moc za rady

Ikona diskutujiciho K. L. 2013-08-07 13:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Když budete podepisovat ten papír, tak jako důvod uveďte, že neočkujete z důvodu víry, náboženského a filosofického přesvědčení. Pak to musí respektovat, a nemohou vám dát ani pokutu na hygieně za neočkování.

Ikona diskutujiciho Eileen 2013-08-07 20:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Můžu bohužel potvrdit pravdivost 1. komentáře. Mediků znám několik a všihni jsou na tom stejně či podobně… Už několikrát jsem se nad tím pozastavila, je to paradox, je to na hlavu.

Ikona diskutujiciho Aves Passeri 2013-08-08 08:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Já bych v tom lenost neviděla. Samozřejmě, když jde o mě :-) No, bohužel mi na zdraví právě nezáleží natolik, abych s tím něco opravdu začala dělat. Tak jsem to taky myslela. Mnoho lidí je nemocných prostě proto, že maj v sobě něco, co jim brání se o sebe starat… ono je to totiž dost prapodivný rochnit se v tom, jak si krásně ubližuju a vědomě. Ono se lehko řekne, udělejte pro sebe něco. Jenže ti, ci mohou, ti to už dělaj, a ti, kteří by to nejvíc potřebovali, potřebují slyšet něco jiného než, že maj něco dělat. To já také vím, že mám něco dělat :-)) Asi jdu hledat, proč mi na sobě tak nezáleží…

Ikona diskutujiciho adele 2013-08-08 21:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Je to pěkná myšlenka – zavést státnice ze zdravého životního stylu. Ale kdokoliv měl jen malou možnost přičuchnout ke studiu medicíny, tak ví, že je to nereálné. Sama ji studuji a snažím se žít zdravě i s ní, ale studium je natolik náročné, že prostě nakonec stejně skončím vždy u hektolitrů kafe (100 stránek za jeden večer se prostě jinak naučit nedá). Řešení by bylo možná v tom, aby nebyly kladené takové nároky, ale kdo potom chce jít k lékaři, který umí minimum? (ano, je mi jasné, že většina lidí tady nechce chodit k lékaři, ale občas prostě jinou možnost nemáte…chtěla bych některé takové vidět, co by dělali, kdyby jim například prasklo slepé střevo..) Nebo by se mohlo protáhnout studium na delší dobu, ale na to by se vám už každý vykašlal..ono i 6 let je mnoho. Takže si myslím, že tahle situace je neřešitelná a až člověk dostuduje, tak může začít žít mnohem zdravěji, když bude chtít..ale musí chtít.

Ikona diskutujiciho K. L. 2013-08-09 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Urgentní medicínu (prasklé slepé střevo, autonehody, úrazy atd.) dělá oficiální medicína dobře a je to jediná možnost, jak zachránit život, o tom tady nikdo nepochybuje. I tak by při tom ošetření mohl být více přátelský přístup a použití v pooperační péči např. homeopatie místo analgetik, jako je to v některých homeopatických nemocnicích např. v Anglii zcela běžné. Chronické, dlouhodobé a život bezprostředně neohrožující obtíže  oficiální medicína prostě léčit neumí.

Ikona diskutujiciho JJJ 2013-08-09 22:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

(33)Ano,jak pise KL v cem je dnesni medicina dobra zasahy,ktere mohou zachranit zivot,ale jak uz se jeden dostane do sparu doktorum,pak jen polyka pilulky.A 6 roku je dost dlouha doba,ale predstavte si,ze cinsky Dr.musi studovat 10-12 let,ten totiz musi znat jeste lecbu bylinnou a akupunkturu a proto kdybych mel moznost si vybrat mezi evropsky vystudovanym lekarem a v Cine vystudovanym tak si jiste vyberu Cinana.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek