Mrtví lékaři nelžou 2. díl

7.8.2013 v Zdravověda 24

2. Díl přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr. – ,, Mrtví lékaři nelžou“

Další oblastí kde nám lékaři dluží informace, je operativní léčení kloubů. V roce 1993 zveřejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léčení zánětu kloubů Při tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteří nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, prednisonu (prednison je syntetický steroidní hormon), podávání léčiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem: nutná operativní výměna kloubů.

Lékař pověřený vedením experimentu shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni snášet bolesti po dalších maximálně devadesát dnů a byli by ochotni podrobit se novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala v podávání lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a po třech měsících došlo k úplnému obnovení funkce kloubů.

Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. Přestože před padesáti lety byla Alzheimerova nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Američan ve věku nad 70 let. Za doby mých studií veterinářství jsem se učil, že je možno tuto nemoc u vepřů vyléčit zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V červenci roku 1992 publikovala kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E.


Pokud trpíte ledvinovými kameny, první co vám lékař poradí patrně bude abyste omezili mléčné výrobky a příjem vápníku. Lékaři mají zafixovanou představu, že vápník ve vašich ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho těla s potravou. Tento vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tělo nedokáže v kostech udržet. Tato neschopnost je způsobena nedostatkem prvku bóru a v důsledku toho trpíte vážným nedostatkem vápníku. Jako student veterinářství jsem se učil, že pokud chci předejít ledvinovým kamenům u dobytka, musím podávat vápník, hořčík a bór. V dokumentu z roku 1993 zveřejněném opět Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí : „Ve studii, jež staví na hlavu veškerou dosavadní lékařskou praxi výzkumníci zjistili, že zvýšený příjem vápníku snižuje riziko utváření ledvinových kamenů. Z pěti skupin po 9 000 dobrovolnících měla skupina s největším příjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamenů“.

Když jsem před léty začal s touto osvětovou činností pro Američany a začal jezdit od města k městu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít nějaké hobby na ukrácení volného času. A protože jsem chtěl najít něco co by mě bavilo a zároveň bylo prospěšné lidem, rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy lékařů a právníků. Již dříve jsem uvedl, že průměrný věk lékařů ve Spojených Státech je 58 let, zatím co průměrný věk Američanů je 75,5 let. Je zajímavé, že ti, kteří nám říkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají 120 let si dávají do čaje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete věřit. Zdali mrtvým lékařům nebo těm, kteří se dožívají jednou takového věku. Chci se s vámi nyní podělit o některé informace ze své sbírky úmrtních listů.

Tak například Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve věku 38 let s prasklou srdeční tepnou v důsledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. Někdy okolo roku 1957 jsem se jako veterinář dozvěděl, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je způsobena nedostatkem mědi. Tehdy byly zveřejněny výsledky experimentu s 25 000 krocany, který jednoznačně prokázal spojitost mezi nedostatkem mědi a úmrtí v důsledku prasklé srdeční tepny. Tento pokus byl opakován i s jinými druhy zvířat ( myši, vepři atd. ) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek mědi způsobuje též řadu jiných problémů. Prvním příznakem nedostatku mědi jsou šedivé vlasy. Vrásky jsou způsobeny ztrátou elasticity kůže stejně tak jako křečové žíly ztrátou elasticity stěn tepen.

Stejný osud si přivodil i Dr. Martin Carter, jež zemřel ve věku 57 let. Rovněž v důsledku prasklé srdeční tepny. Dr. Carter vystudoval lékařství na prestižním Harvardu a postgraduální kurzy na universitě v Yalle.

Dále je to např. Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pět knih o správné výživě a zemřel ve věku 40 let na srdeční meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako:

Věčně mlád

Průvodce redukční dietou

20 let mladší během 20 týdnů

Jak určit správnou stravu

Máte zájem následovat rady tohoto lékaře ? Prosím.

Přitom stačí užívat přípravek selenu za 10 centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh meopatidy. Pokud toto neuděláte, pak se jedná o něco, co já nazývám „zhoubnou hloupostí“ a hazardujete se svým životem. Klasický způsob léčení této nemoci je transplantace srdce
s patřičným účtem na 750 000 dolarů. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nitě na šití přijdou na 10 dolarů a za výkon zaplatíte 749 990 dolarů.

Na začátku jsem se zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku některých minerálů. Jiným projevem nedostatku minerálů je, když těhotná žena jde v noci do ledničky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobně je tomu v živočišné výrobě, kdy farmáři vědí, že když dobytek začne okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlamě, jedná se o jasnou známku nedostatku minerálů.

Tak například prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. stařecké skvrny. Pokud v tomto stavu začnete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny během 4 až 6 měsíců zmizí. Uvědomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitřní orgány, ovšem pro oko je toto poškození samozřejmě neviditelné. Chci tím říci, že pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i vnitřní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra začnou pracovat jako dříve.

Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chuť na sladké, neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, může se změnit na cukrovku. Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu.

Prvopočátky nedostatku cínu se projeví u mužů jako částečná holohlavost. Když se tak rozhlížím po tomto sále, vidím, že značné procento mužského osazenstva v tomto sále trpí nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, začne se zhoršovat váš sluch až přestanete slyšet úplně.

Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se začnou odvápňovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u mužů. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanečním parketu partnerku vést či následovat.

První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat tak jako dříve.

Při pokusech na laboratorních zvířatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich života na dvojnásobek. Já osobně nečekám na to, až lékaři tento poznatek vědecky odsouhlasí, protože ti se stále ještě nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky vzácných zemin.

Nyní jde však o to jak dostat všech těchto 90 potřebných živin do těla. Většina lidí se přiklání k názoru, že optimální je dodávat živiny tělu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však dva podstatné problémy.

•Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ještě lépe řečeno zneužívána tak intenzivně, že bez přihnojování umělými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umělá hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerálů jako je dusík, fosfor, draslík, případně další dva, tři minerály. Tímto přihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou měly plodiny řekněme před 200 lety. Nezapomeňme také na to, že hnojením se ničí půdní bakterie. Znamená to tedy, že většina, právě těch pro tělo důležitých minerálů, je z ornice již dávno vyčerpána. Rostliny spolu s půdními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do svých buněk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly předat člověku.

•Za druhé, i pokud bychom měli zeleninu s patřičným obsahem potřebných minerálů, museli bychom ji denně konzumovat několik kilogramů a to v 15ti až 20ti druzích, což jistě není příliš praktické.

K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu číslo 264 z druhého zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí: „Zemědělská půda je ochuzena o minerály a v důsledku toho úroda z této půdy obsahuje nedostatek minerálů. U lidí, kteří jedí takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerálů. Jediným způsobem jak těmto nemocem předejít je užívat potravinové doplňky obsahující minerály“. Tento dokument pochází z roku 1936!

Jako další příklad uvedu starý Egypt. Staroegypťané se modlili ke každému bohu, kterého jen znali, aby přišla povodeň a přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši američtí farmáři se naopak modlí, aby žádné povodně nebyly. Tento jemný kal, který s sebou přinesly povodně, obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na „nové“ půdě. Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak důležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt, měl přístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevůdci dávali svým vojákům obilí z ochuzených půd v Řecku a v Římě, jen těžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20 hodin denně a ještě vyhrát bitvu.

Pokud ještě stále pochybujete o tom jak jsou minerály důležité, uvedu co se stane, pokud tělu schází.

Tak například nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnění. Z těch nejběžnějších se zde zmíním o odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění kloubů, vysoký krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li ustupováním dásní, dentista vám patrně doporučí flosovat dvakrát denně. Z mých zkušeností se zvířaty vím, že zvířata netrpí ustupováním dásní, přestože si zuby ani nečistí, ani neflosují. Tím nechci říci, že jim není cítit z tlamy. Nicméně zvířata netrpí ustupováním dásní, neboť jim farmáři dávají do potravy minerály. Ustupování dásní je způsobeno odvápněním čelistí a máte-li tento problém, pak máte osteoporózu v pokročilém stádiu.

Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže sůl a mléčné výrobky, protože mléko obsahuje vápník. Před nedávnem se uskutečnil experiment s 10 000 dobrovolníky v ceně 35 milionů vašich daňových dolarů. Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny po 5 000 lidech. Lidé v první podskupině se vzdali veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve druhé podskupině zvýšili lidem denní doporučenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou výsledky pokusu : V první podskupině došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek nebyl považován za statisticky významný a závěr byl, že příjem soli patrně nehraje roli ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupině byl pokus po třech týdnech přerušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu.

Nespavost se ve Spojených Státech řeší prášky na spaní. V důsledku předávkování však přijde ročně o život okolo 10 000 lidí. Nikdo se však proti tomu nebouří, neboť se jedná o schválený lék.

Při ledvinových kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže omezit příjem vápníku. Lékaři jsou přesvědčeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutečnosti se však jedná o vápník, který si vaše tělo v kostech nedokáže udržet.

Podle výzkumu university v San Diegu, zveřejněném před pěti lety, se při zdvojnásobení doporučené denní dávky sníží emociální a tělesný dopad PMS u žen 85 %.

Bolesti v kříži nejsou nic jiného než odvápnění obratlů, protože když destičky nemají na čem držet, hádejte jak se vám bude shýbat. Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mědi a chybí vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destičky ty tam.

Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékařských oborů se zabývá nemocemi způsobenými nedostatkem vápníku a v důsledku lékařské tendence se snaží léčit následky na místo odstranění jejich příčin!

ortoped – bolesti v kříži

gynekolog – PMS

internista, neurolog – křeče

reumatolog, ortoped, chirurg – Ostruhy

urolog, internista, chirurg – ledvinové kameny

internista – nespavost

kardiolog, internista – vysoký tlak

reumatolog, ortoped – artritida

zubní lékař, paradentolog – ustupující dásně

Cukrovka je ve Spojených Státech na třetím místě jako příčina úmrtí. S cukrovkou je spojena řada komplikací, jako různé druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění, amputace apod. Ve veterinářství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u zvířat předejít a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků. Zpráva byla publikována v časopise amerických vědců „Federation Proccedings“ . Těmito prvky jsou chróm a vanad. Podle nedávných výzkumů Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sobě schopen nahradit postupně během 4 až 6 měsíců potřebu užívání insulinu.

Pokud tedy začínáte poznávat, že minerály jsou důležité, musím vám také něco říci o minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání tři druhy minerálů. Jsou to:

Anorganické minerály nejsou v podstatě nic jiného, než rozdrcená skála. Vstřebatelnost pro tělo je 5% až 10% a po 35 roce klesá na 3% až 5% . Vezmeme-li například sloučeninu vápníku a laktózy, pak v 1 000 mg této látky je 250 mg vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do těla při 5% vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstřebat denní dávku 1000 mg vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet.

Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci při zásobování farmářů minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné zlepšení vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným zlevněním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tělu vlastní, vzrostla vstřebatelnost až na 40%.

•Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly určité látky rozptýlené ve vodě. Nejedná se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené částice mají záporný elektrický náboj, zatímco střevní stěna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou vstřebatelné až z 98% .

Vraťme se nyní zpět k oněm místům, kde se lidé běžně dožívají vysokého věku. Když začnete hledat, co mají tyto oblasti společného, zjistíte, že jsou v nadmořské výšce 2 800 metrů a výše, s méně než 50 milimetry srážek ročně. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti. Způsob, jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetrů kamení přikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do připravených nádob. Tato voda není čirá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hnědou, podle toho jaký minerál převládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na závlahu svých políček. Díky tomu je jejich jinak hornatá půda velmi bohatá na živiny, které my v civilizovaném světě postrádáme.

(Pozn. Alue: Tím, že máme zakalenou vodu, nejedná se o koloid!!!!! V koloidu jsou jednotlivé částice rovnoměrně rozptýleny v roztoku díky jejich zápornému náboji. Zde je však řeč o vodě obsahující minerály ze země, o zakalené vodě, kterou pokud bychom nechali odstát, jmenované ,,minerály“ i nečistoty klesnou na dno. To se u koloidního roztoku nikdy nestane. Pokud ano, nejedná se buď o koloid, nebo je tento roztok zkažený a například v případě koloidního stříbra je zakázáno jej pít.

Toto tvrzení je v textu naprosto nesmyslné, avšak nikdo nepopírá, že pití vody s obsahem tzv. ,,nečistot“ může být pro lidi zdraví prospěšné, ovšem za předpokladu, že jsou k tomu uzpůsobeni. To znamená, že v této oblasti vyrůstají a jejich tělo to zná. Zůstává otázka, co by tohle udělalo městské kryse z ,,civilizované“ Evropy.)

Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnění kostí, vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, šedý zákal, nerodí se tam postižené děti a nemají tam ani lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let. Většina lidí se ovšem nerozhodne žít v těchto místech, protože tam nemají vytápěné domy
s televizí, ani auta a nákupní střediska. Zato tam však mají dostatek minerálů v koloidní formě, a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svůj život o několik hodin.

Kam dál:

Otevřít rubriku ZDRAVÍ: ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

.

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho vivien.viv 2013-08-07 04:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju Aluško za tyhle dva články. Mám právě takovou bouřlivou menopauzu, a tak, jak se mezi třetí a čtvrtou chodím chladit na balkon, čtu si, co je u tebe novýho. Už koukám po koloidních minerálech, protože nutně potřebuju úlevu :o). Děkuju moc a hezký den všem!

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-08-07 08:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mam 2 ročne skusenosti s uzivanim kolloidnych mineralov a som vdacny za ne i za članek a nemusel som k lekari cely cas

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-08-07 08:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[Smazaný komentář]a Vy co radite chemoterapii lecivou chemii cha cha muze byt chemie leciva to asi tazko

Ikona diskutujiciho Houbička 2013-08-07 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také Ti děkuji za (nejen) tyhle dva skvělé články :-)

Ikona diskutujiciho Zira 2013-08-07 09:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A kde koupím takové kvalitní koloidní minerály? 😉

Ikona diskutujiciho Blue 2013-08-07 09:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ach jo, proč zas ten výraz "městská krysa", když předtím se píše o lidech.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-07 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Co máš  proti krysám? Chytré zvířátko jako každé jiné, akorát v mnohém velmi podobné člověku.

Ikona diskutujiciho Blue 2013-08-07 10:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Za 200,- až 250,- na eshopu, stačí jen zadat třeba do googlu – koloidní minerály, hned najdeš i články proti :-)

Ikona diskutujiciho Blue 2013-08-07 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:Ok, škoda, že nebyl ten Alušpacír. Na wikipedii píšou -  i mezi krysami se nachází ohrožené a kriticky ohrožené druhy ;-)

Ikona diskutujiciho Petra 2013-08-07 10:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,díky moc za oba články"Mrtví lékaři nelžou".Hodně informací víme ,ale ještě více jich nevíme…..hlavní věcí je  …Žít zdravě.Ano,ale někdy se ptám ,kde na to vzít korunky….přeci jen…Přeji krásné dny ☼♥

Ikona diskutujiciho gretka 2013-08-07 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skveli clanek.kdyz jsem se sverila kamaradkam ze nechodim k doktorum tak se zhrozyli a maji me za blazna preventivni prohlidky u gynekologa uz sem davno vzdala citim ze jeho nazor na to jestli jsem zdrava nepotrebuji to vim prece sama.omlouvam se za pravopis nejdou mi na klavesnici hacky a carky hezky den vsem

Ikona diskutujiciho Veronika ♥ 2013-08-07 12:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, také moc a mooc děkuji za tyto dva články, rozhodně jsou opravdu hodně přínosné. A taky už pátrám po minerálech a nemůžu se dočkat, až si to přečte můj taťka, kterej se hrozí operace kyčle. Nevím, jestli už víte tohle, no mě to nedá a musím poslat odkaz… Koho by zajímalo, že už se nám začíná vyrábět maso ze zkumavky pomocí klonované buňky. Někteří lidé jsou z toho nadšeni!!! Co vy na to??? http://zpravy.idnes.cz/v-londyne-ochutnali-prvni-hovezi-z-laboratore-f4y-/zahranicni.aspx?c=A130805_164149_zahranicni_ert

Ikona diskutujiciho downloady-thesims2 2013-08-07 12:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško a Ty máš zkušenosti s koloidními minerály? A na co všechno je dobré to koloidní stříbro?

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-07 12:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: KM jsem zatím nezkoušela. O KS se dočteš na internetu.

Ikona diskutujiciho Veronika ♥ 2013-08-07 15:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Joojo, jak říkáš Aluško…. Je to děsivé. Nejvíc mě stejně zaráží, že někteří lidi to považují za pokrok a skvělé řešení… Až takoví tupci, to není možný! 🙁

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-08-07 17:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže některé "prášky" jako potravinové doplňky minerálů pro tělo škodlivé nejsou?

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2013-08-07 18:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak dobře. Začnu třeba tou mědí. Kde jí seberu? Křečové žíly mám skoro už teď. Přece si nevyvařím měděné dráty a nebudu pít vodu z nich.

Ikona diskutujiciho Roman 2013-08-07 19:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je čo za totálnu hlúposť s tými sušenými kuracími chrupavkami ?!? Pre Boha živého.To je tak keď sa nejaký hoten toten MVDr. začne hrabať vo veciach,ktorým absolútne nerozumie.Nech sa stará o zvieratá,ale nie o ľudí! Som po výmene bedrového kĺbu,mám niečo málo po 40-ke ale nikdy by som nemenil.Čo som sa nažral chrupaviek,huspeniny… a pomohlo? PRD ! Až operácia ma zbavila všetkých bolestí ktorými som trpel od svojich 33 rokov.Nechcel to samozrejme skôr nikto operovať,kvôli mladému veku.Totálna endoprotéza.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-08-07 21:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: Ahoj Romane, chápu a respektuji tvé rozčílení, jenomže bohužel znám parazity, kteří způsobují problémy s klouby. Pokud máš například určitého parazita (zdrojů tohoto problému může být i více), jezení chrupavek nepomůže, protože máš v těle zánět a ten se musí léčit. Takže musíš vždy brát v potaz, CO tvůj problém způsobilo a na to cíleně nasadit léčbu. Tedy pokud by nepomohly chrupavky, vyřešit si chlamydii, borelii a podobné potvory. Otázka taky je, kolik těch chrupavek jsi snědl, jestli každý den a jestli to bylo dost.

Ikona diskutujiciho Ta-zRozená 2013-08-08 09:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejenom tento lékař, ale i řada dalších odborníků se shoduje na tom, že většina nemocí (ne-li všechny) jsou způsobené malnutricí. To, co zjišťovali chovatelé psů a koček empiricky, vyzkoumali vědci "věděckými metodami". Nyní už se ví, že psi a kočky krmení syrovým masem se dožívají déle a kvalitněji, než ti na průmyslově zpracovaném krmivu. A stejné je to s lidmi, ač to mnoho lidí nechce uznat.

Ikona diskutujiciho Dira 2013-08-09 08:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Macin 2013-08-10 07:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, i když asi je něco za vlasy přitažené. Minerály jsou tělu prospěšné a v mnohém má pravdu, ale jen v něčem.Nemám ráda lháře. http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2008090010

Ikona diskutujiciho Roman 2013-08-19 01:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím Ťa Alue Vera 🙂

Ikona diskutujiciho Jan Buzek 2013-12-31 20:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Me se ten clanek moc libil a protoze je dost stary, tak mne napadlo, kolik je autorovi Dr. Joe Wallacha MVDr. dnes a co se o nem vi. No a na wikipedii jsem o nem nic nenasel. Asi bych mel lepsi dojem z autora i techto stranek, kdyby to bylo naopak. Jinak ale dobry!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek