Mushin: Jak vám může pomoci stav „Bez mysli“

18.8.2023 v Psychologie 8

Připadá vám vaše mysl po většinu času zaneprázdněná? Přemýšlí vaše mysl stále o věcech, které ani nejsou důležité?
Většině z nás chybí uvědomění si stavu vlastní mysli a to vede k hrubému nedostatku uvědomění si sebe sama.

Naše mysl často začíná vytvářet příběhy tím, že si představujeme scénáře ve stylu „co kdyby“… Co kdybychom tu práci vzali? Co kdybychom se nerozešli? Co kdybychom nechali všechno za sebou?
Tyto druhy myšlenek poškozují naše já a musíme je vymýtit rozvinutím stavu „bez mysli“.Stav bez mysli je zenová praxe, která spouští úplné uvědomění si sebe sama. Ukazuje, že když mysl přestane být zahlcená rušivými myšlenkami, objeví se naše pravé já. Naše chaotická mysl nás omezuje a brání nám existovat ve větší realitě našeho já.
Bezmyšlenkovost je stav bytí, který nám umožňuje být celým svým já, které je prosté strachu, smutku, štěstí nebo extáze. Je to stav, kdy nejsme nic, ale zároveň jsme všechno. Je to stav mysli, který vás vyzývá, abyste se spojili se svým vnitřním já tím, že odstraníte všechny myšlenky, zejména sebeomezující přesvědčení. Je to stav, kdy jste mimo myšlenky, představy, přesvědčení, principy, ideologie, strach, hněv nebo dokonce štěstí. Stav bez mysli je stavem nicoty, stavem blaženosti.

I když vám praktikování meditace může pomoci dosáhnout tohoto stavu, není nutné trávit meditací hodiny, abyste dosáhli tohoto stavu myšlenkové nicoty. Musíte si však být vědomi stavů své mysli, abyste chápali, jak bez jakéhokoli účelu skáče z jedné myšlenky na druhou.
Když se odpoutáte od svých myšlenek a pozorujete je, aniž byste se do nich emočně zapojovali nebo je posuzovali, budete schopni se spojit se svým čistým já. Když se odpoutáte od všeho, dokonce i od svých vlastních myšlenek a emocí, stanete se čistými a vše pozorujete s láskou a soucitem. Vyprázdněná mysl je stav, kde neexistuje žádná připoutanost ani soud. Kde dualita neexistuje. Kde přijímáte sebe a všechny ostatní takové, jací jsou. Nikoho nevidíte odděleně. Muž a žena, krása a ošklivost, dobro a zlo, ptáci a zvířata, kameny a zlato… to vše se spojuje jako součást přírody. Jak vidíte všechny a všechno jako stejné, stáváte se součástí vesmíru. Stáváte se vesmírem.

Mushin: Umění nemyšlení
Podle filozofie zen buddhismu funguje stav bez mysli velmi rychle
ale bez jakéhokoli vědomého vedení nebo plánu. Je tedy volný, flexibilní a přizpůsobivý jako voda a vítr. Koncept mushin je základní podstatou japonských bojových umění. Mushin je mentální stav odvozený ze slova „Mu“ znamená „nicota“ a „Shin“ znamená „srdce, mysl nebo duch“.
Taoističtí a zenoví meditující, stejně jako trénovaní bojovníci, se snaží dosáhnout tohoto duševního stavu prostřednictvím přísného tréninku, meditace a každodenních činností. V dávných dobách samurajský válečník třímal v bitvě svůj meč bez jakékoli vědomé myšlenky. Přemýšlení by přerušilo jeho stav bojovníka a vedlo by k jeho smrti. Je to stejné i s moderními bojovníky a sportovci.
Když je válečník nebo umělec ve stavu bezmyšlenkovitosti a spoléhá se pouze na svůj trénink, meditaci a přirozený instinkt, může se stát jedním se svou uměleckou formou… svým mečem. Je to tehdy, když je jeho mysl osvobozena od strachu, hněvu nebo ega během bitvy nebo v každodenním životě. Protože je oproštěn od myšlenek, může okamžitě jednat a reagovat bez vyrušení nebo zaváhání.

„Mysl musí být vždy ve stavu ‚plynutí‘, protože když se kdekoli zastaví, znamená to, že proudění je přerušeno a je to právě toto přerušení, které škodí blahu mysli. V případě šermíře to znamená smrt. Když se šermíř postaví proti svému protivníkovi, nesmí myslet na soupeře, ani na sebe, ani na pohyby meče svého nepřítele. Jen tam stojí se svým mečem, který, se zapomněním na veškerou techniku, je připraven pouze následovat příkazy podvědomí. Muž se stává držitelem meče. Když udeří, není to muž, ale meč v ruce jeho podvědomí.“ – Zenový mistr Takuan Sōhō

Mushin je „mysl bez mysli“. Není to však stav, kdy je vaše mysl prázdná. Jednoduše to znamená nepřítomnost ega, rozptýlení, starostí a obav. Je to tehdy, když je vaše mysl zcela svobodná a přítomná s plným vědomím sebe sama. Mushin není něco, čemu můžete porozumět. Je to něco, co musíte zažít. Je to bezchybná realizace sebe sama.

Cesta ke stavu bez mysli je dlážděna relaxací. Pouze tím, že si dovolíte být tím, kým skutečně jste, bez posuzování, se dostanete do stavu bez mysli. Dovolte všem svým emocím, myšlenkám i vjemům být a bezpodmínečně je přijměte.
Dovolte a přijměte to všechno do bodu, kdy budete svobodní být přesně tím, kým jste. Když to dovolíte a přijmete, místo odporu se můžete skutečně uvolnit a nechat vše být. Jedině pak nebude myšlení ani dělání. Bez úplného přijetí, neexistuje stav bezmyšlenkovitosti.

Čím více se snažíte bojovat nebo potlačovat své myšlenky, tím více úsilí vynaložíte a tím více se budete omezovat v dosažení uvědomění si vlastního já, které je pravdivé. Odpor povede pouze k oddělení od vašeho pravého já.
Když dovolíte, aby vaše myšlení plynulo přirozeně, aniž byste na něm lpěli, vaše uvědomění je na toku vašich myšlenek a ne na obsahu myšlenek. Povolení je klíčem k uvědomění.

I když se v tomto uvědomění stále může vyskytovat myšlení, obsah vašich myšlenek se nyní stane irelevantním. Relevantní je pouze vaše vědomí. A vaše vědomí rozpozná mír, který je ve vás. S tímto vnitřním klidem si uvědomíte, že myšlení je součástí toku energie. Tato energie je mír. Tato energie je vědomí. Nyní si vaše mysl uvědomuje tok míru a vědomí. To nastane, když dosáhnete stavu bez mysli.

Není to o tom, že nemáte žádné myšlenky. Jde o identifikaci a uvědomění si zdroje svých myšlenek; zdroj vaší mysli.

Jak se „stav bez mysli“ vztahuje na moderní život
Stav bez mysli nám jistě může pomoci dosáhnout úplného uvědomění si sebe sama, a může nám pomoci v našem moderním každodenním životě. Má to význam i z praktického, neduchovního hlediska.
Naše mysl je vším, co nás vede k tomu, co je pro nás dobré, abychom žili život, který je šťastný, smysluplný a naplňující. Jakmile jsou naše základní potřeby uspokojeny, naše mysl se stává svobodnou a neomezenou, a může plynout bez jakéhokoli záměru. To nám může pomoci překonat jakékoli výzvy nebo co nejlépe využít dostupné příležitosti, které před námi leží. A to lze provést s výjimečnou duševní přítomností.

Když jsme schopni uplatnit nespoutanou přítomnost v našem každodenním životě, může nám to pomoci mít:
Jasnější vizi reality a existence
Osvícený pohled na to, na čem v životě skutečně záleží
Pevnější a zdravější romantické vztahy
Lepší a poutavější sociální interakce
Smysluplnější spojení s ostatní
Lepší pracovní výkon
Lepší schopnosti řešit problémy a snadnější rozhodování
Dramaticky se zvedne úroveň sebevědomí
Sníží se pocity úzkosti, strachu, stresu a starostí
Lepší zaměření na stálý pokrok s minimálním rozptylováním
Lepší lidská zkušenost
Lepší tok energie

S tím, jak se vaše mysl stává méně ovlivněnou emocionálně řízenými myšlenkami a úvahami, se naučíte vidět věci přesně takové, jaké jsou. Budete citlivější a přitom méně reaktivní na různé okolnosti. Stanete se citově zralejšími a naučíte se odpoutat se od lidí a situací, které neslouží vašemu nejlepšímu zájmu.
Díky tomu budete schopni získat lepší kontrolu nad sebou samým, získat duševní sílu, chovat se racionálně, dosahovat cílů a usilovat o naplnění v životě.
Nemyšlení je čisté vědomí sebe sama: Nejsem svou myslí, protože mohu pozorovat své myšlenky. Pozorovatel je tedy někdo jiný, než pozorovaný.

Stav ne-mysli je čisté vědomí. Vaše myšlenky zmizí, jakmile se vaše vědomí stane silnějším a hlubším. Nicota obnoví váš vnitřní klid. Harmonie se znovu objeví skrze ticho. Vědomí povede k čisté blaženosti. Vaše Já si uvědomí svou nespoutanou, neomezenou povahu.

Já je přítomno všude. Je ve vás a v nekonečném vesmíru. Já je vesmír. Když si uvědomíme a spojíme se se sebou samým, cítíme vnitřní mír.

Stav ne-mysli může být pro některé z nás těžko uchopitelným pojmem. Ale když tohoto stavu dosáhnete, vstoupíte do oblasti vědomí a spirituality, kterou mohou zažít pouze osvícení a probuzení. Když vše pozorujete z nadhledu, vynoří se vaše čisté já. Neexistuje žádná minulost, přítomnost ani budoucnost. Je jen čistá existence.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2023-08-18 05:37:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je základní stav = nechápu, proč to někdo musí cvičit mnoho let. Já mám sice úzkost (někdy), ale tenhle stav mi připadá normální (základní). Je snadné toho dosáhnout (pokud zrovna nemám nějaké příznaky PTSD).

Ikona diskutujiciho kiana 2023-08-18 05:39:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si tohoto stavu nevážím, proto jsem o něm ani snad nikdy nepsala (=nic výjimečného, umím to od narození). Zato prožívání emocí, štěstí atd. je pro mě něco víc (toho se snažím dosáhnout/naučit se to).

Ikona diskutujiciho lenka f 2023-08-18 09:45:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je to pěkný. Je velmi užitečné se tohle naučit, zdaleka ne každý to umí. Vím, co bylo tímto míněno a jsem přesvědčená, že dosáhnutí tohoto stavu „bez mysli“ je daleko vyšší level a pro rozvoj člověka důležitější, než prožití momentálního pocitu štěstí a radosti. Špatně se to vysvětluje, to musí člověk prožít.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-08-22 13:38:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas. Důkladně vyčištěná mysl se dá přirovnat k právě umytému nádobí, na kterém zbytky z předchozího jídla již nejsou žádoucí.

Ikona diskutujiciho Lubo 2023-08-18 22:40:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mushin to citam prvykrat. Ja som cital v ramci zenu o wu wej ale v podstate je to to iste . A don Juan castanedovi to iste vravel – ticho mysle a nekonanie

Ikona diskutujiciho Standa 2023-08-21 17:17:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Duše bez vtíravých myšlenek je pocit, který stojí za to. Tento stav důvěrně znám. První krok začínám dechovými cviky a na dech se soustředím. Poté úplně zklidním srdeční činnost. Až třetím krokem se zbavuji toku myšlenek a tento stav bytí udržuji co nejdéle. Opakuji dle libosti denně a jak dlouho chci.

Ikona diskutujiciho peace 2023-08-23 13:37:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není ta spirála (ten zelený obrázek) vyfoceno z té strany, že spirála se zdá destruktivní, levotočivá?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-08-23 15:34:55
Ikona diskutujiciho
sipka

ano, obrázek stonku s citátem je doleva.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek