Muž poznává pravdu prostřednictvím ženy / DOPORUČUJI

4.1.2016 v Psychologie 46

Milí čtenáři, před delší dobou si možná ještě pamatujete, že jsem psala něco o ženské spiritualitě, o posvátném božském spojení s měsícem. Pánské osazenstvo se ozvalo, že by chtělo něco podobného i pro ně, nějaké hezké pojednání o úkolu či poslání muže. Dlouho jsem uvažovala jak ten článek napsat aby nevyzněl nějak blbě, tak jsem to slíbila a odložila na neurčito. Protože ženy zasvěcují ženy, ale jako žena bych asi neměla moc zasvěcovat muže, když si nejsem úplně jistá jaká slova k tomu použít. Na to by bylo lepší použít slova nějakého muže, co pochopil. A takový muž existuje, jmenuje se Tomáš Keltner… Teď se mi dostal do ruky ,,náhodou“ slovenský časopis Vitalita, kde je právě toto téma krásně vysvětleno v rozhovoru s Tomášem. Rozebírá úlohu muže i ženy velice trefně, krásně a srozumitelně. A tak jsem ho pro vás přeložila do češtiny a přepsala. (není to opsané přesně slovo od slova, provedla jsem během překladu menší jazykové úpravy pro účely tohoto článku, ale do poselství jsem nezasahovala) Článek je velice důležitý, čtěte ho pomalu a pořádně, protože co slovo to perla!

Muž poznává pravdu prostřednictvím ženy

V listopadovém čísle opět pokračujeme v rozhovoru s Tomášem Keltnerem. Položili jsme mu otázku, na kterou už delší dobu hledáme odpověď.

Proč nám tak moc záleží na přijetí a požehnání od našich rodičů?

Je to potvrzení správnosti. Souvisí to se sebevědomím a sebejistotou. Mluvili jsme o tom, že sebevědomí souvisí s tělem a sebejistota s duší. Naši rodiče jsou první autorita, se kterou se tu na zemi potkáváme. A proto od nich potřebujeme potvrzení naší správnosti, což nám dodává sebejistotu. Ale neděje se to způsobem, že oni řeknou ,,Jsi tu správně“. K tomuto mentálnímu přenosu dochází až o hodně později.

Úplně na začátku od nich potřebujeme cítit správnost. Správnost je bez pochybností, ale bohužel systém je nastavený právě skrz pochybnosti. Nemáme víru, ale pochybnosti. Vymezujeme se konfliktem, určujeme se přes pochybnost a ne přes víru.

Pochybnost je už v početí. Jestli partner se kterým jsme, je ten pravý. Máme problém, že partnery si neumíme vybírat. Pochybnost v průběhu těhotenství, prenatálního vývoje, porodu, první okamžiky života jsou také v pochybnosti. Neustále všechno kontrolujeme, jestli je to v pořádku. Kdybychom věřili, nemáme potřebu pořád něco kontrolovat.


Proč si tak zoufale potřebujeme potvrdit svoji správnost?

Od počátku jsme přes nevědomé rodiče programování k pochybnostem. V první řadě jsme naučeni pochybovat o sobě: ,,Jsem správně a jsem tu správně? Neměl bych být někde jinde, v jiné rodině s jinými lidmi?“ A na tomto stavíme vše ostatní a díky tomu má v sobě vše otisk pochybnosti a ne víry. To v nás spouští obrovskou potřebu potvrzování od rodičů. Je to program, který v sobě máme, aby nám nedovolil se osvobodit. Když potvrzení nedostaneme od rodičů, chceme ho od někoho jiného. Partnera, společnosti, vzdělávání… Přes toto všechno se snažíme najít a potvrdit si naši správnost. Hluboko pod tímto vším je strach z nepřijetí, neustále se opakující téma.

Takže problém rodičovství spočívá ve špatném výběru partnera?

Přesně tak. Nebyly nám dány správné instrukce o tom, jak si ho vybrat správně. My si ho vybereme vizuálně, což je mužský způsob. Hlavou, rozumem a podle toho kdo se nám líbí, a to je zoufale málo. Nevnímáme, kdo ten člověk skutečně je.

Moudrost vedení by v sobě měla obsahovat žena, ale systematickým ničením žen se jejich sebevědomí změnilo a snížilo. Ženy se teď pokoušejí podobat spíše mužům, takže si muže už nevybírají podle toho co cítí, ale podle toho jestli se jim líbí. To je velký problém, protože si nevyberou správně.

Rozumem se správný partner vybrat nedá. To se musí cítit. Základní rozdíl mezi mužem a ženou je, že muž myslí a žena cítí. Jak se žena snaží myslet, což se právě ve společnosti děje, je stavěná do pozice rozbitého muže. Ona se pokouší opravit, přijmout standardy které patří mužům a podle toho se chovat. A podle toho si vybírá i partnera, takže nemůže vzniknout funkční vztah. To je důvod, proč je dnes tolik vztahů nefunkčních. Začínají prostě na špatném základu.

Ženy neprocházejí zasvěcením, matky nezasvěcují své dcery a ty potom hledají ženskost v mužích, což je nesmysl. Muž nemůže zasvětit ženu a stejně tak žena nemůže zasvětit muže. Žena může muže obřezat, vykastrovat, ale neudělá z chlapce chlapa.

A to se bohužel se vztazích velmi často děje. Když se muž bojí tak zesměšňuje, což je velký problém. Zesměšňuje ženu, to co cítí a ona, protože nemá jistotu a není zasvěcená, si postupem času řekne: ,,Není na tom něco, když muž který mě miluje (v podstatě to však není láska ale vlastnění), o mně tohle tvrdí?“

Když muž ženu velmi dlouho zesměšňuje, úplně ji rozhází a ona přestane vědět.

Je potřeba si uvědomit, že žena je Bohu blíže než muž. Dokáže se sama kalibrovat (pozn.: jinými slovy naladit na správnou ,,božskou“ vlnu, rezonanci). Když je sama tak zná pravdu a skutečnost. Protože pravda je jenom jedna, nejsou rozdílné druhy pravd. Moje pravda, tvoje pravda, jejich pravda, objektivní pravda, subjektivní pravda… to jsou pseudofilozofické nesmysly. Pravda je jen jedna a to je skutečnost.

My jsme od skutečnosti velmi vzdálení. Největší propast mezi námi a skutečností tvoří rozum. Žena je sama schopná vnímat skutečnost, pravdu. Takže žená zná pravdu a muž by se pravdu měl dozvídat od ženy, ne od jiného muže, nebo z nějakého systému, učení, či náboženství. To jsou lidské plytké vědomosti. Žena pozná prapodstatu. Žena se sama dokáže dostat do stavu stability, pozice kdy je vědomá.

Vědomá žena je v podstatě vědma. Vědomá žena je sama o sobě zdrojem světla, ona je světlo. Proto žena nemůže být osvícená, to je nesmyslný esoterický pojem. Ženy prahnou po osvícení a to je zoufalý projev nepochopení a usídlení mužského principu v ženách. Osvícený může být pouze muž a to právě svojí vědmou, ženou, jejím světlem.

Žena je skutečná stabilita, kterou v ní nachází muž, ten je potom vnější stabilitou, o kterou se následně ve vnějším světě opírá žena. Uvnitř je žena spojená s Bohem, venku je spojená s mužem a muž skrze ženu poznává pravdu.

Muži jsou skvělí učitelé a učitelé jsou velmi důležití, ale pravda leží mimo učení. Učení je ruka ukazující na Měsíc a žena je tímto měsícem. Je sluncem, zdrojem toho světla. Ona to světlo nese. Ukazuje, kterým směrem se dát.

Rozdíl mezi bytostí ženy a muže je ten, že žena je spojená s Bohem a zná pravdu. Muž je sám, a rozhoduje se sám. To je velmi důležitá pravda, která by měla být předávána v rámci mužského zasvěcení.

Muž nefunguje v mužských kruzích a nevyužívá ženskou energii k nalezení sebe sama. Muž se rozhoduje sám. To dělá muže mužem a je oddělený od Boha, spojuje se s ním prostřednictvím vědomé ženy.

Spojením muže a ženy může vzniknout nové dílo, reprodukce, nový život, další generace. Od tohoto jsme se ale odklonili a vytváříme vztahy, páry a rodiče dle zcela odlišných hodnot. Nedovolujeme ženám cítit, nutíme je přmemýšlet, rozumově analyzovat, vybírat si partnera rozumovým způsobem, ne podle toho, co žena cítí.

Chyba má vlastnost sněhové koule. Když se valí z kopce, nabaluje se, nevyřeší se sama. Je to jako s rozbitým autem. Když ho nespravíme, samo od sebe se to nezmění, a když ho budeme dále používat v tomto stavu, rozbije se ještě víc. S chybou je to stejné, má tendenci se sama od sebe zvětšovat, ne řešit. Když je na začátku špatné rozhodnutí, má tendenci se zhoršovat. Chybí rovnováha. Je to rozbíhání dějů, které jsou defektní a obsahují chyby.

V rodových liniích, ať už mužských či ženských se pak musí najít někdo, kdo to všechno začne řešit. Žena by se měla v první řadě zaměřovat na sebe a na to, co cítí. A věřit tomu, co cítí. To je začátek trénování, kalibrování sebe samé. Problém je, když je dohromady více žen. Jak se říká, když se potkají čtyři ženy, tři jsou správně a jedna z nich ne, tak po rozchodě jsou čtyři špatně. Chybí jim totiž mužský element.

Co do toho mužský element přináší?

Vnější stabilitu, vnější pevnost, formu, a hranice. Téma hranic je velmi důležité. Celá existence, celé stvoření je o tvaru a o formě – a v podstatě o hranicích. Naše tělo je složené z buněk a buňku definuje její hranice. Kdyby nebyly hranice, nebyl by tvar a ani život. Je nesmysl se domnívat, že hranice jsou nesprávné a musí se rušit. Naopak, hranice vymezují, odkud se kam něco děje. Tak je to v pořádku, tak to bylo stvořené. My bychom jako tvůrcové – Bohu rovní – neměli měnit základní nastavení této hry, této reality. A jedno ze základních nastavení jsou hranice. Když nějaká buňka ztratí své hranice, zmizí a rozplyne se, pohltí ji něco jiné, něco co je větší a silnější, co svoje hranice má. Něco, co má svoji víru a nezáleží na tom, jestli si myslíme, že je dobrá nebo špatná.

Můžeme zjednodušeně říct, že když jsou v mém nitru pochybnosti, je velký předpoklad, že mě pohltí něco větší, stanu se součástí nějakého systému nebo člověka, který je silnější než já a já převezmu jeho zákony a pořádek?

Když jsou v člověku pochybnosti, tak ty pochybnosti naruší něco, co bychom mohli nazývat imunitním systémem, obranyschopností, ,,sebetvořením“.

Já ztrácím schopnost sebe-tvořit“ a když ztrácím schopnost tvořit sebe, tak se navazuji na silnější prvky, které tuto schopnost mají a stávám se více méně jejich součástí, až úplně zaniknu. Pochybnost je tma. Pochybnost je nepřítomnost víry. Je to nepřítomnost pána v domě, vytváří to možnost, aby přišel někdo jiný a obsadil uvolněné nehlídané místo. Ty dveře se nesmí otevřít.

Jak pracovat s pochybností?

Jsou dva způsoby. Ženský a mužský.

– Mužský jde přes informace, přes poznání. Je to cesta, kterou v současné době této společnosti doporučuji, protože je v principu mužská. Mužský element, mužský strach v tom hraje velkou roli.

– Žena to řeší prostřednictvím cítění, ona cítí jak to ve skutečnosti je. Ona nemusí vědět jak nebo proč, to nebo ono, odkud kam… Ona to cítí a co cítí, to je správné.

Muž tuto schopnost nemá. Když vedle sebe nemá vědomou ženu, tak je to s jeho pravdivostí velmi pochybné. Nemá se přes koho stabilizovat a vytváří se v něm strach. Ten následně plodí agresivitu. Toto můžeme vidět u mužů, kteří jsou bez lásky. A v kulturách, kde láska po celé generace chybí.

Žena je velmí důležitý, řekl bych i nejdůležitější prvek stvoření. Co se týče tvorby stability. Svobodná a vědomá žena je základním stavebním kamenem, skálou na které vše ostatní stojí. Na to, aby žena tou skálou mohla být, potřebuje vedle sebe muže, který nemá strach. Znamená to, že rozum muže tvoří víra a ne pochybnost.

Toto je funkční spojení: Vědomá žena s osvíceným mužem. Mužem, který je osvícený ženou a oba společně tvoří frekvenci víry, která dále tvoří.

Žena tvoří vnitřní stabilitu, muž tvoří vnější stabilitu. Spolu tvoří stabilní prvek, který ze sebe vysílá něco jako správně fungující imunitní systém. Do takového spojení není možné zvenku žádným způsobem vstoupit. Ani agresivitou, ani jemnohmotnou frekvencí, ani kouzly, ani sílou. Takovou harmonickou dvojici není možné narušit. Když je takto postavený celý národ, tak tento národ nebojuje, není šance ho ohrozit nějakým způsobem zvenku. Dá se strašit a děsit, ale nedá se pokořit. Problém je, že něco takového tu není, společnost je momentálně plná vyděšených mužů hledajících svoji matku a zničených žen bez sebevědomí, které netvoří své fyzické tělo, aby si zasloužily částečné přijetí od kohokoliv.

Ještě bych se ráda vrátila zpět k ženskému způsobu práce s pochybností

Pochybnost v podstatě pochází z muže. Je to mužská záležitost implementovaná do ženy. Žena neobsahuje pochybnost, ona ji netvoří, ani to nedokáže. Žena je jediná bytost ve stvoření, která tvoří přijetí. Nikdo jiný přijetí netvoří. To tvoří žena, pokud je svobodná.

Pochybnost je něco, co je do ženy implantováno zevnitř skrz rozumovou část – mužský element. Pochybnost není součástí ženy. Když se žena přestane soustředit na rozum a začne se soustředit na sebe, bude větší váhu přikládat tomu co cítí a ne tomu co ví a myslí nebo říkají muži. I kdyby je považovala za velkou autoritu.

Taková žena nemá pochybnosti. Pochybnost tu nemá místo, neuchytí se na ženě. Žena je zdrojem světla a tma nemá možnost v přítomnosti tohoto světla pravdy existovat. To je mužská záležitost, záležitost hmoty. Tmu, respektive stín, vytváří hmota… Když se světlu do cesty postaví hmota, vytváří se stín. To je to co tvoří muž, to je mužská práce. Diavolo – symbol oddělení.

Není to ženská záležitost, jak je nám po celá tisíciletí předkládáno mužským systémem náboženství. To, že žena je prvotní problém a hřích, je ženská záležitost, je nesmysl. Žena je projeveným světlem, není možnost aby v ní existovala tma. To dokáže jedině muž. Ale je nutné dodat, že muži jsou produktem žen, každý muž je produktem své matky.

Je pravda, že když jsem ve spojení sama se sebou, pochybnost není.

Žena ví, protože je blíž k Bohu, je s ním v přímém spojení. Ona zná pravdu, tu jedinou skutečnou. Žena je schopná skutečnost cítit, ona nemusí poznávat, přemýšlet, analyzovat. To musí muž, protože necítí.

Problém začíná tehdy, kdy se žena začne chovat jako muž, přebírá mužské vzorce chování a ustrašený muž v ní pak necítí ženu, ale muže. To znamená, že se stává soupeřem a začínají spolu bojovat. Bojují spolu v podstatě dva muži, a ani jeden není úplně správně, ani jeden není úplný. Jeden má mužské tělo, druhý má ženské tělo a mužského principu moc.

Výsledkem boje není prohra nebo výhra, výsledkem boje je pouze boj. Je nesmírně destruktivní. Nemá smysl opravovat nefunkční vztahy. V první řadě je potřeba začít od sebe.

Nastane-li problém, ptám se sebe: ,,Co se děje, jaký mám problém?“

Neříkám: ,,Jaký ty máš problém, měl by sis ho vyřešit.“

Žena je silnější než muž, co se týče vnitřní síly. Je stabilizujícím prvkem společnosti. Když žena neplní svoji funkci stabilizujícícho prvku, tak společnost která je mužská, se ztrácí a přechází do destrukce. Čistě mužská společnost nebo kultura bez zásadního vlivu žen má jen a pouze destruktivní charakter, což okolo sebe můžeme vidět v současné době.

stránky časopisu Vitalita: www.vitalitanet.sk

Komentáře

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-01-04 07:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Z toho co článek říká bych řekl, že muži mají obecně problém jednat intuitivně a tušit věci dopředu, ale pro ženy je to přirozené.

Ikona diskutujiciho Irčulie 2016-01-04 08:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týče té ankety, strašně bych si přála, aby se lidé probudili a abychom porazili matrix, ale bohužel to nevidím moc dobře. Myslím, že tenhle matrix opět prohrajeme a lidstvo bude zotročeno.

Ikona diskutujiciho Ykka 2016-01-04 09:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé podněty, přicházejí zrovna v náročném období kdy jsem musel hodně přemýšlet. Když se řídím víc citem, než rozumem, tak to znamená že mám v sobě ženský element? Možná to je příčina toho proč mi žádný vztah nefunguje.

Ikona diskutujiciho :) 2016-01-04 09:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle predchoziho clanku o muzich to moc na to ze muzi premysleji nevypadalo:-D. Vseobecna pravda neexistuje, pravda je pouze to co citime. Je tam psano, ze muz nemuze zasvetit zenu a naopak, ale pak kdyz muz nema vedomou zenu tak je to blby, cili zena jakoby zasvecuje muze. Nebo aspon mi z clanku prijde ze tak nak oba si neco davaji, ale tento fakt to zas vyvraci…jinak se mi nejvic libi ten posledni odstavec.

Ikona diskutujiciho Milan 2016-01-04 10:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezky popsaná problematika, s určitými prvky popsání bych sic nesouhlasil, ty nejzávažnější následně uvedu -> tedy žena jako nositelka světla takto mluvíme však o poslu pána temna (světlonoše – satana), jistěže žena přínáší něco nejenom do mužského světa leč nejde o světlo, světlo nic nenese, jedná se jen o jinou formu energie, popsal bych tuto formu spíše jako energii stvoření – vytváření nebo také přetvoření, takto popsané právě odporuje mužské víry, kde nyní ve světě nijak neznám žádnou ženu – bohyni stvořitelku (vždy se jedná a mluví o bohu – muži), pak nastává u žen také klamavé přijetí nejenom od mužů, vnímáme jak žena nemůže být stvořitelem, vždy se mluví o muži stvořiteli, přitom je stvořitelem právě žena… (jedná se o jednu ze základních klamstev celosvětové víry všeobecně) ostatně proto se také o ženě mluví jako o ďáblu jelikož hlavně jako muži nedokážeme příjmout nejenom přes své naučené poznání jak žena není světlonoš – ďábel tedy zlo, nýbrž jak je žena stvořitelem… bůh svořitel, tedy vše živé je neutrální, není ani muž ba ani žena, ke stvoření jsou zapotřebí obou energií, jak mužské – síly, tak ženské – poznání…

Ikona diskutujiciho hannah 2016-01-04 10:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Knihy od p.Keltnera mám a pro mě jsou něco,jako bible,ale na rozdíl od té zfalšované,tak tohle se mnou rezonuje..Doporučuji a děkuji za článek!

Ikona diskutujiciho Al One 2016-01-04 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo si to dovoluje tvrdit, že muži myslí a ženy cítí? To je blbost, ve skutečnosti i muži cítí a ženy myslí. Nejsme tak odlišní, to jen kultura nás (muže a ženy) staví do pozice rolí, které se tváří jako odlišné. Začíná to od dětsví kdy holčičky dostávají růžové panenky a muži autíčka. Ale je to jenom role, nic víc. Já tvrdím, že dokud si ženy budou hrát na něco, jakože jsou "víc cítící, blíž k bohu a podobné kraviny a muži zas na to, jací jsou "páni a frajeři" neposuneme se nikam. ŽENY A MUŽI JSOU SI ZCELA ROVNI. Ačkoli fyziologicky je rozdíl jasný, všechno ostatní je jen kulturní a dogmatický balast, který od sebe muže a ženy odděluje, protože jim diktuje určitou roli, kterou pak od sebe navzájem očekávají, což je k ničemu. Pravda je taková že obě pohlaví se rodí, žijí a umírají a letící nekonečným prostorem na nádherné modré kouli kolem jiné žhavé koule vlastně nikdo neví co to má všechno znamenat, takže jediné co nám zbývá je být okouzlen tím tajemstvím zvané život a jediný úkol ať už muže nebo ženy je žít co nejšťastnější život, který nikomu neubližuje. Mír všem.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-04 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Každý z nás má v sobě jak mužský tak ženský element. Taky umím používat rozum, sestavit skříň, natahat dřevo a poslat někoho do prd. – Otázka spíš je, jestli člověk umí své složky vyváženě používat a ve vztahu – jestli jeho způsob chování odpovídá tomu, co jeho partner potřebuje. Mnohdy není špatně ani jeden, pouze nejsou kompatibilní. Ale za sebe teda můžu říct, že nejdýl mi vydržely vztahy ne tam kde je chlap zženštilá citlivka, ale kde chlap je prostě chlap. Hrdý, pevný ve svých názorech, schopný. – O kterého se můžu opírat.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-04 11:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Jasně no, špatně zvolená slova. Co nadělám, to už jsem mu nepřepisovala.

Ikona diskutujiciho :) 2016-01-04 14:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro me je muz muzem pokud je citlivy a umi sve city a pocity vyjadrit, protoze se za ne nestydi;) Coz mi prijde jako dosti zenska slozka, opravdu nemusim nejake nafoukance, co si mysli: sem chlap tak si muzu trochu zarvat a nekomu dat pres hubu kdyz se mi neco nelibi ne!

Ikona diskutujiciho LenkaL. 2016-01-04 18:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Radost být Ženou aneb Radost být Mužem  - by byla taky dobrá rubrika :D, ale "musel" by ji psát muž.

Ikona diskutujiciho Luz 2016-01-04 19:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Ano, take mi vzdycky vadilo toto skatulkovani a zobecnovani na zaklade biologickeho pohlavi. A to se nedeje jen v mainstreamove kulture, ale casto se to objevuje i v te ezoterice apod., jen v obmenene podobe.  Spise nez tvrdit, ze vsichni muzi nebo zeny jsou nejaci, by se melo uznat, ze kazdy clovek je jedinecny a ma svou jedinecnou osobnost. Ohledne mysleni a citeni jsem si hned vzpomnela na MBTI typologii, kde to je jednim z charakterizujicich prvku. A take tam je mozne, ze nektere zeny maji typ s prevahou mysleni a naopak. Ovsem bylo pry zjisteno, ze statisticky opravdu je mezi zenami vice typu s prevahou citeni a mezi muzi vice tech s prevahou mysleni. Takze asi to neni jen predsudek, ale odpovida to skutecnemu stavu.

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2016-01-04 21:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase jednou článek, u kterého taju 🙂 Jako inspirace a zamyšlení krásné, plus úžasné obrázky :D

Ikona diskutujiciho iriska 2016-01-04 21:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zajímavé, četli jste knihu Kurandera? Ta to popisuje podobně, v příběhu kde hlavní hrdinkou je žena, léčitelka.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-04 22:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:  No konečně to tady někdo ocenil. Víte jak je to těžké, sehnat na netu hezkýho chlapa, aby to byl vkusný obrázek, co se dá na web použít? Hodiny a hodiny nimrání se v googlu. :D

Ikona diskutujiciho lili 2016-01-04 22:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vau…sila riadna

Ikona diskutujiciho Vénya Luna 2016-01-05 08:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Já to také moc ocenila :D

Ikona diskutujiciho Lily 2016-01-05 09:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jj ten obrazok je fakt úchvatný.

Ikona diskutujiciho Sarkita 2016-01-05 09:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji velice za výborný článek, který mne podpořil v mé "teorii", resp. v tom, k čemu postupem času docházím. Skutečně existuje (jak říká o všem moje dcerka – "žije") ženský a mužský princip a v každém z nás jsou obsaženy obě složky, jen v každém v různém poměru. Navíc během reinkarnací jsme přeci muži i ženami, takže zkušenosti nabýváme obojí.

Ikona diskutujiciho iriska 2016-01-05 10:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Ta knížka je tak nabitá daty, že je těžké vybrat malý kousek:) Třeba tady:

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-05 11:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]:  A proč myslíš, že kardinál Judas tak strašně nenávidí ženy a snaží se je likvidovat a ponižovat ve společnosti za každou cenu? Protože ony opravdu jsou blíž k Bohu. A to není z mé hlavy.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-05 11:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Díky za úryvek, to musí být určitě naprosto úžasná knížka. – Kdybys ji po dočtení chtěla doporučit veřejně svými slovy, ráda ti dám k tomu prostor 🙂 – protože já než se k ní dostanu, to taky může ještě trvat pěkně dlouho 🙁

Ikona diskutujiciho Sarkita 2016-01-05 11:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Stačí si vzpomenout, jak ženy byly upalovány pro "čarodějnictví"….

Ikona diskutujiciho iriska 2016-01-05 12:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Dobře Alue, děkuji 🙂 Po dočtení si to zkusím zpracovat a pokud to bude dobré, ozvu se ti 🙂

Ikona diskutujiciho Mírek 2016-01-05 12:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Nezáleží na tom zda jsme tady a teď mužem či ženou. To nejdůležitější pro naši existenci je vyrovnání onoho mužského a ženského principu v nás. V okamžiku, kdy pokládáme muže či ženu za něco víc než ten druhý protiklad je to špatný směr dle mé domněnky. Základem je rovnováha těchto dvou aspektů. Prvotním směrem je urovnání svých vnitřních rozporů a konfliktů, až poté zjistíme že to co se odehrává-lo uvnitř náhle se prezentuje i na venek a v tu chvíli zjišťujeme jak se ono zrcadlo našeho vnitřního nastavení vně proměňuje.

Ikona diskutujiciho BE 2016-01-05 13:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Začala by som /já som začala/ svoje "vzdelanie" Jungom – princípom  Animy a Anima.  Pan Keltner len pridal veľa slovíčok…. a urobiť,  zrovnať ľudí do nejakého rámca. Rámec nie je. Keď autor má potrebu čosi oznámiť, alebo vydať , musí to byť na knižku. o tom to celé je. Predsa nevydá zošit :-D

Ikona diskutujiciho Lori 2016-01-05 13:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektná kniha  je i Ženy, ktoré behali s vlkmi 🙂

Ikona diskutujiciho Severka 2016-01-05 15:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To, že muži obecně se řídí více rozumem a ženy zase citem, je určitě pravda, ale celý článek trochu zavání glorifikací ženského principu… 'Muž necítí'? To jako vážně? :/

Ikona diskutujiciho vanilková 2016-01-05 17:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: jooo! Ženy které běhaly s vlky! Je skvělá! Taky doporučuji

Ikona diskutujiciho Hanka 2016-01-05 17:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Lily 2016-01-05 22:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

velmi pekne napisane :3

Ikona diskutujiciho lili 2016-01-06 11:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hej ja som si to všimla tiež že sa asi premenuujem….a k tomu čarodejníctvu horespomenutému mne ešte teraz hocikto povie že som čarodejnica a to len preto že napríklad viem niečo dopredu a poviem im to tak hneď musím byť čarodejnica, tak niekeedy radšej ani nehovorím

Ikona diskutujiciho lili 2016-01-06 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

milujem mužskú spoločnosť ale je pravda že v citlivých témach si najlepšie rozumiem so ženamy, tie to chápu inak, nehovorím že aj muži niesu citliví sú to áno ale predsa len rozhovor so ženou je iný level…

Ikona diskutujiciho Jan 2016-01-07 01:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ženy mají mysl stejně tak,jako mají muži city.Ale v dnešní době je jasně vidět že ženy jsou mnohem více ovládány svými emocemi a muži zase svojí myslí.Nevědomě se ztotožňují se svým emočním tělem a svojí myslí které tak vytváří falešné já,ovládá nás naše falešné ego.Odlučujeme se tak od svého pravého já,od své pravé podstaty.Jsme v době kdy jen málo lidí na světě užívá své city a mysl,ve většině je to přesně naopak,city a mysl užívájí nás.Vytváří tak bolest a strach.

Ikona diskutujiciho Depe 2016-01-07 14:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyborny clanek! Kdyz uz jsem se prehoupla ze stavu "zjisten problem", tak ted hledam "Jak to napravit". Nebudes psat clanek o tom, jak zacit na sobe pracovat? Jak by se treba mela v urcitych situacich zena ci muz zachovat? Jsme vsichni tak rozhozeni, ze malokdo vi, jak by to aspon castecne melo vypadat. Ono se lehce cte teorie, ale chybi praxe.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-07 15:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]:  ,,Jak na sobě pracovat", o tom jsem napsala celou knihu co má 359 stran. Jmenuje se Svítání, koupit můžeš tady: http://alueshop.webnode.cz/products/svitani/

Ikona diskutujiciho Depe 2016-01-08 10:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]: dekuji za odpoved. Ve tve knize jsou i prime prakticke ukazky prace na sobe? Protoze vseobecnou teorii ctu vsude, ale proste me to nenakopava jak je vidno.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-08 20:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]: Je tam návod postupný krok za krokem co jak dělat jak měnit jak myslet, je to proložené různými zážitky  z mého života aby čtenář neměl pocit že se do něho v jednom kuse hučí ale aby si taky odpočinul  a trochu si to ukázal na nějakém zajímavém příkladu… Ta kniha má jinak tři díly, jsou to tři knihy v jedné. Poslední část jsou pak už hlavně energetické návody jak co vyčistit. Něco tady na webu je, něco jsem si zase vyloženě schovala pro knihu. Jinak je to kniha napsaná čistě podle toho jak jsem na sobě pracovala já. A čtenáři výsledky mají.

Ikona diskutujiciho mm 2016-01-09 10:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Muz a zena nebo zena a muz  potrebuji jeden druheho na vsech urovnich a ve vsech sferach byti.Tak jsme stvoreni.Zadne : ale nebo neco mezi tim neni. Musite se divat na svet jako deti se zkusenostma despelich,pak uvidite pravdu.V jednoduchosti je pravda,tak proc to komplikovat.Lide maji plno komplexu(destruktivnich programu viru bloku) v citovem tele a vse moc zamotavaji, coz je pouze chaos. Informace ,ktere dostavame jiz od ditete jsou z 99% chaoticke a destruktivni.Vse co potrebujete najde pouze  klidna a cista mysl. Coz v dnesni dobe neni skoro mozne.Vse je uvnitr nas i pravda.

Ikona diskutujiciho Depe 2016-01-09 22:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: lehce se to rekne a hur udela v praxi. V tomhle jsem tak zasekana vcetne zavreneho srdce, ze je mi ze sebe zle a trpi muz i dite.

Ikona diskutujiciho Depe 2016-01-09 22:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: dekuji. Objednala jsem si a tesim se na ni:-) PS: netreba prispevek zverejnovat.

Ikona diskutujiciho Katka Koledzai 2016-01-19 13:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý deň Aluška, veľmi nás teši, že si našli informácie svoju cestu a dostávajú sa i touto formou k ľuďom, veď všetci sme na jednej lodi. Keďže je však za týmto článkom práca, čas a mnoho pozornosti našej redakcie časopisu Vitalita, poprosim uviesť naše stránky www.vitalitanet.sk

Ikona diskutujiciho Ankhur 2016-01-25 15:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek se mnou vnitřně příliš nerezonuje. Přijde mi to pojato a vysvětleno poněkud zjednodušeně a je kladen důraz na projev. Každý ze 2 projevů pochází z jednoho zdroje.

Ikona diskutujiciho Norbert Valent 2016-01-25 22:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučenie na tvorbu resp. info prichádzajúce cez p. Keltnera som dostal kedysi dávno cez kontaktéra.Toto je super , ale realita je oveľa ťažšia ako je to tu popísané. Ak máte chuť rád strávim čas debatou aj s p. Keltnerom.Prospeje to veci a možno aj Národom.

Ikona diskutujiciho Lenice 2016-02-21 16:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: mě na posledním krasochlapci zaujaly rozlámané knoflíky…

Ikona diskutujiciho pavla 2019-01-31 12:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Myslim, ze ta slova jsou zvolena perfektne…. nemam dojem, ze ten clanek se bavi o skladani skrine nebo tahani uhli, jak tam cetla o vztazich. A to simyslim, ze plati zcela bez vyhrad, ze zeny jdou do vztahu a rozhoduji se o vztahu podle toho co citi a muzi podle toho, jak o nem (tom vztahu) premysli…..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek