Navigace moderní spiritualitou: Průvodce k nalezení vlastní duchovní cesty

5.1.2024 v Spiritualita 15

Spiritualita je nedílnou součástí lidského života, protože lidé vždy hledali duchovní spojení s něčím nadčasovým, co přesahuje omezený materiální pohled na svět. V moderní době plné stresu, se stále více lidí snaží navrátit ke kořenům, dívat se do svého nitra a započít svou duchovní cestu za pomoci moderní spirituality.Moderní spiritualita zahrnuje rozmanité druhy přesvědčení a praktik, které jsou zaměřeny zejména na osobní růst, sebeobjevování, hledání vyššího smyslu a posvátného účelu života. Představuje odklon od tradičních náboženských praktik a zaměření na individuální zkušenosti a osobní rozvoj. Může zahrnovat širokou škálu praktik, jako meditace, jóga, mindfulness, energetické léčení a jiné formy alternativního léčení. Může také zahrnovat zkoumání různých duchovních tradic a filozofií, jako je buddhismus, taoismus a různá přesvědčení New Age.
Spiritualita je v moderním světě způsob, jak nalézt vnitřní mír a harmonii, nebo se spojit s vyšší silou, se svým božským zdrojem.
Bez ohledu na individuální přístup k věci, je tato spiritualita nového věku obecně charakterizována zaměřením se na osobní růst, sebeuvědomění a spojení s něčím větším, než je člověk sám.

Počátky moderní spirituality lze vysledovat až do konce 19. a počátku 20. století, se vzestupem hnutí New Thought, založeného na americkém léčiteli Phineasi Quimbym a jeho učení. Hnutí bylo založeno na myšlence, že jednotlivci mohou vytvářet svou realitu silou svých myšlenek a přesvědčení. Tento systém víry položil základ pro rozvoj moderní spirituality, která zdůrazňuje sílu mysli a důležitost individuální zkušenosti.

Dalším významným vlivem bylo kontrakulturní hnutí 60. a 70. let. Toto hnutí se vyznačovalo odmítáním mainstreamové kultury a hledáním alternativních forem spirituality. To vedlo k rozšíření různých duchovních praktik a filozofií, včetně meditace, mindfulness, jógy a dalších metod východní spirituality.


Jádro spirituality nového věku:

1. Víra v sílu mysli
Moderní duchovní myslitelé zdůrazňují, že naše myšlenky a přesvědčení mají významný dopad na naši realitu. Učí, že změnou našich myšlenek a přesvědčení můžeme vytvořit šťastnější a plnohodnotnější život.

2. Význam osobního růstu a sebeobjevování
Spiritualita pro moderní dobu klade velký důraz na osobní růst a sebeobjevování.
Povzbuzuje jednotlivce, aby prozkoumali své vnitřní já, identifikovali své silné a slabé stránky a pracovali na tom, aby se stali nejlepší verzí sebe sama.

3. Hledání smyslu a účelu života
Moderní duchovní myslitelé uznávají, že mnoho lidí cítí ve svém životě pocit prázdnoty nebo nespokojenosti.
Povzbuzují proto jednotlivce, aby prozkoumali své nejhlubší touhy a vášně a našli smysl svého života.

4. Spojení mezi jednotlivcem a něčím větším, než je on sám
Moderní duchovno klade mezi své priority uvědomění, že existuje něco většího, než jsme my sami.
Může to být popisováno jako vyšší moc, vyšší já, nebo duchové a energie přírodního světa. Rozvinutím našeho spojení s tímto vyšším vědomím, se můžeme spojit s vlastním božstvím.

5. Význam všímavosti a přítomnosti
Moderní duchovní vůdci tvrdí, že vědomá přítomnost v daném okamžiku a praktikování všímavosti (mindfulness) může jednotlivci pomoci žít plnohodnotnější a radostnější život.
Povzbuzují jedince, aby zpomalili, věnovali pozornost svým myšlenkám a emocím a pěstovali v sobě pocit vnitřního klidu.

Cesta duchovního probuzení není tak úplně o tom stát se kým jsme, ale spíš zbavit se všeho, čím ve skutečnosti nejsme. Tato moderní verze spirituality je různorodým a vyvíjejícím se oborem, který má mnoho podob. Nejlépe ji vystihují tyto společné znaky:

1. Sebeuvědomění
Mnoho moderních duchovních praktik se zaměřuje na sebeuvědomění a seberozvoj. Meditace, všímavost (mindfulness), psaní deníku, sebereflexe a jóga jsou populární způsoby, jak kultivovat sebeuvědomění a prohloubit porozumění k sobě samému.

2. Spojení s božstvím
Mnoho moderních duchovních praktikujících se snaží spojit se svou božskou energií, neboli vesmírem, Gaiou nebo vyšším Já. Modlitba, meditace a energetické léčení mohou jednotlivcům pomoci najít si k ní cestu.

3. Propojení mysli a těla
Spiritualita v moderním světě zdůrazňuje propojenost mysli, těla i ducha a důležitost péče o všechny aspekty našeho bytí současně. Cvičení jako jóga, tai chi a dechová cvičení mohou člověku pomoci spojit se se svým tělem a podpořit svou fyzickou a emocionální pohodu.

4. Sociální vazby
Mnoho moderních duchovních společenství poskytuje pocit sociálního spojení a psychické podpory. Tyto komunity se mohou scházet na skupinovou meditaci, k duchovnímu studiu, nebo se sdružují na internetových stránkách a fórech.

5. Eklektické praktiky
Nová spiritualita hodně čerpá ze široké škály duchovních tradic, což člověku umožňuje vytvořit si vlastní duchovní praxi, která je pro něj jedinečná, ušitá na míru jeho potřebám. Může například začlenit prvky buddhismu, jógy a šamanismu do své duchovní praxe, pokud jsou mu sympatické.

6. Energetické léčení
Zahrnuje práci s jemnými energetickými systémy těla za účelem podpory fyzické, emocionální a duchovní rovnováhy.

7. Zákony vesmíru, zejména kauzalita
Tato filozofie učí, že naše myšlenky a emoce tvoří naši realitu a že soustředěním se na dobré myšlenky a pocity můžeme do našich životů přitáhnout hojnost, radost a úspěch.

8. Šamanismus
Tato prastará praxe zahrnuje práci s duchy a energiemi v přírodním světě za účelem získání vhledu, léčení a duchovního růstu.

Proč potřebujeme moderní spiritualitu
Když jsou naše životy zahlceny termíny, projekty, komplikovanými vztahy, ubývající duševní pohodou a špatným fyzickým zdravím, potřebujeme si vytvořit prostor pro spiritualitu. Spiritualita dokáže v našem složitém, bláznivém a chaotickém moderním životním stylu udělat pořádek a také nám dá prostor pro odpočinek.
Lidé vždy hledali štěstí a vnitřní mír. Je to hlavní důvod, proč se většina lidí vydává na duchovní cestu a je úplně jedno, v jaké žijí době.
Spiritualita má však v moderní době zásadnější význam, protože s přibývajícím stresem, vyhořením, úzkostí, vyčerpáním, depresí, přepracovaností a osamělostí, které se v moderní kultuře stávají běžnými, je dnes ještě důležitější umět využít vnitřní moudrost, kreativitu a zvídavost, abychom se spojili s Vesmírem a svým vyšším Já.
Může nám to pomoci najít vnitřní rovnováhu, upřednostnit v životě to, co je opravdu důležité, zažít vnitřní klid, zlepšit duševní i fyzické zdraví a zlepšit vztahy s našimi blízkými.
Ale moderní spiritualita nám hlavně dokáže umožnit osobní rozvoj a najít smysl našeho života. Když vás ovládá nerovnováha, na konci každého dne jste vyhořelí a bojujete s depresí, tato individualizovaná verze spirituality vám může pomoci podívat se do sebe, najít odpovědi na všechny otázky, které si kladete a stanovit zdravější řešení vašich témat.
Dnes se spiritualita stala nejen důležitou, ale i naprosto nezbytnou.

Moderní spiritualita umožňuje:
– Poznat vyšší, nehmotné říše nebo reality.
– Přijmout milost Vesmíru nebo vyššího Já.
– Spojit se lépe s naším vnitřním já tím, že pochopíme, kdo skutečně jsme.
– Rozvíjet lepší vztah sám k sobě, k ostatním, i k Vesmíru.
– Zažít bezpodmínečnou lásku, vyšší smysl a účel.
– Vypořádat se se stresem, úzkostí, depresí, vyhořením, vyčerpáním, osamělostí a dalšími problémy s duševním zdravím.
– Užívat si lepšího fyzického zdraví, protože zažíváme méně emocí, ze kterých vznikají nemoci.
– Poznat, jak se vyvíjí naše morálka, etika a identita.
– Dosahovat svých cílů.
– Cítit se optimističtěji a nadějněji ohledně sebe a svého života.
– Moderní spiritualita vám může pomoci překonat vaše utrpení a vyrovnat sociální, fyzické, mentální, emocionální a duchovní aspekty vašeho života.

Dopad moderní spirituality na duševní a fyzické zdraví
Praktikování moderních duchovních filozofií může skutečně podstatně zlepšit naše duševní a tím i fyzické zdraví.

1. Lepší duševní zdraví
Mnoho moderních duchovních praktik, jako je meditace, jóga a všímavost, mohou pomoci snížit stres, úzkost a deprese podporou relaxace a klidu. To zlepšuje duševní zdraví snížením příznaků chronického stresu, deprese a úzkosti.

2. Regulace emocí
Podporou sebeuvědomění a všímavosti může spiritualita pomoci účinněji regulovat emoce a zmírnit destruktivní emoční stavy, jako je hněv, strach a smutek. To vede k větší emoční pohodě a odolnosti.

3. Zlepšení fyzického zdraví
U mnoha duchovních praktik, jako je jóga a meditace, bylo prokázáno, že zlepšují fyzické zdraví snížením míry zánětu, snížením krevního tlaku a zlepšením kardiovaskulárního zdraví. Tyto metody mohou také zlepšit spánek, posílit imunitní systém a zmírnit chronickou bolest.

4. Uvědomění vyššího smyslu života a jeho účelu
Moderní spiritualita podporuje hledání a chápání vyššího smyslu existence a tím dokáže zlepšit naše duševní zdraví. Vytrácejí se tak pocity beznaděje, bezcennosti a bezvýznamnosti.

5. Sociální podpora
Mnoho moderních duchovních společenství poskytuje sociální podporu, která může být prospěšná pro duševní zdraví. Být součástí komunity, která sdílí společné hodnoty a přesvědčení, může podpořit pocit sounáležitosti, zmírnit osamělost a zlepšit sociální vazby.

Jak praktikovat moderní spiritualitu
Moderní spiritualita může být velmi osobní a individualizovaná zkušenost. Existuje mnoho různých způsobů, jak k ní přistupovat. Zde je několik tipů, se kterými můžete začít:

1. Prozkoumejte různé směry a metody
Prozkoumejte různé filozofie a směry, abyste našli to, co s vámi rezonuje, co vám dává smysl a co vás baví. Toho se držte a snažte se to rozšířit.

2. Stanovte si záměr
Čeho chcete dosáhnout a co chcete získat? To vám může pomoci zůstat soustředění, motivovaní a správně cílit svou snahu na plodné nápady.

3. Rozvíjejte se každý den
Důslednost je klíčová, i pokud jde o duchovní praxi. Každý den si najděte čas na posílení svého duchovního vědomí a na duchovní rozvoj jako je četba, nebo rozjímání. Výborným zvykem je každý den se naučit něco nového – hodně čtěte, často trénujte.

4. Vyhledejte zdravé vedení
Pokud teprve začínáte, může být užitečné vyhledat vedení skušeného duchovního učitele, nebo mentora. Hledejte někoho, kdo má zkušenosti s praxí, o kterou se zajímáte, a kdo vám může nabídnout podporu a vedení na vaší duchovní cestě. Může to být místní bylinkář, léčitel, nebo si možná vyhlédnete svého duchovního učitele na internetu, můžete se duchovně rozvíjet i za pomoci Youtube. Moderní doba vám dává neomezenou volnost a šanci dostat se i k lidem, kteří jsou daleko od vás.

5. Spojte se s ostatními
Vstup do fyzické duchovní komunity, nebo internetové skupiny, může být skvělý způsob, jak se spojit s ostatními, kteří sdílejí vaše zájmy, a jak získat podporu a povzbuzení na cestě.

6. Cvičte sebereflexi
Udělejte si čas na přemýšlení o své duchovní praxi a o tom, jak vás ovlivňuje. Zapisování do deníku, meditace a rozjímání vám mohou pomoci získat vhled do vašich myšlenek, pocitů a zkušeností.

7. Zůstaňte otevření vůči novostem
Vždy buďte ochotní prozkoumat nové myšlenky a praktiky, zatímco budete pokračovat na své duchovní cestě. Neuzavírejte se před novostmi a nesnažte se vidět svět černobíle, protože by to mohlo způsobit stagnaci vašeho rozvoje.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Přemek J 2024-01-05 09:40:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mnoho z nás, lidí s lidskou duší, využívá dialog se svým svědomím. Nejen že se ke svému svědomí hlásíme, ale vnímáme také potřebu jeho lehkosti a života v souladu s ním. Svědomí nám připomíná základ lidství – mravnost. Tím, že pracujeme na pozitivních změnách ve společnosti a směřujeme k posílení lidské důstojnosti, kombinujeme v praxi pozitivní tvůrčí myšlení (při schopnosti myslet kriticky a systémově) s vnitřním kormidlem, jež nás usměrňuje při volbě optimální cesty. Svědomí je totiž portál k onomu božství, energii Stvořitele. Lidská duše je tak nastavena (naprogramována). Proto víme, že udělat chybu je lidské, ale je třeba se z ní poučit, napravit ji a neopakovat ji. Proto je nám nezámá nenávist, pouze lítost s těmi, kteří svou lidskou duši a svědomí zapudili nebo prodali temným bytostem, ač nemuseli tak skončit.

Ikona diskutujiciho fujara 2024-01-05 10:54:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný článek. Skvěle definuje a shrnuje, sám bych to neřekl líp.

Ikona diskutujiciho Simona 2024-01-05 10:56:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A proto mě vlastně dost udivuje, že je pořád duchovno a spiritualita mnoha ovčany odsouvaná do pohádek nebo ezo kravin. Právě po takovém článku si člověk uvědomí tu obrovskou zabedněnost a nabubřelost lidí, kteří tyto důležité životní hodnoty podceňují a špiní. Vlastně tím ubližují sami sobě a své vlastní cestě.

Ikona diskutujiciho t.k. 2024-01-05 10:59:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Paní Alue jen jsem vám chtěl poděkovat. Obrovsky jste mi pomohla. Je mi už o moc lépe.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-05 11:32:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Rádo se stalo. Dejte ještě vědět za týden-dva jak se to usadilo a podle potřeby to můžeme doladit.

Ikona diskutujiciho Reny 2024-01-05 11:02:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela bych ten výčet zkrátila a zjednodušila, zcela „stačí“: dodržovat desatero – nejdůležitější vesmírný zákon, byť jej církev časem převzala za svůj, mít morálku na vysoké úrovni, rovnováhu v empatii, tedy v lásce. Ideální stav je ten, kdy nad tím člověk nemusí vůbec nijak mudrovat, tyto vlastnosti a tyto schopnosti pak používá zcela podvědomě, automaticky. Pomáhat slabším a ne do nich kopnout, nad nikoho se nepovyšovat, je také samozřejmostí. Ten dobrý pocit a harmonie se pak sám „tak nějak“ po zásluze dostaví. Chci tím říct, není potřeba cosi složitě hledat, když to má každý v sobě a každý sám sebe ovládá, to nikdo jiný za něj neudělá, pokud mu to tedy nějaký osel nedovolí (myslím to ovládání).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-05 11:30:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Desatero podle mě vysokou morálku nepředstavuje. Většina z něj popisuje základní jednání normálního uvažujícího člověka a začátek je čistý egoismus. Reálně tam nic objevného není, na co by člověk nepřišel sám. Spíš je tedy otázka, na jaké mentální úrovni byli lidé, pro které se to tehdy psalo, protože jenom to že to bylo potřeba někam napsat, o něčem svědčí.

Já jsem Pán, tvůj Bůh:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

Ikona diskutujiciho Simba 2024-01-05 11:35:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, navíc někomu během psaní došla fantazie protože tam má významově „nepokradeš“ 2x. takže jich ani není 10.

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-05 19:27:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravý význam desatera pochopíme až vtedy, keď sa na neho nebudeme pozerať ako na náboženský text, ktorým to nie je. Prvé 4 sú najdôležitejšie a preto boli uvedené ako prvé. Hovoria nám, že skutočným pochopením zmyslu týchto prikázaní je aby sa človek za jeden kozmický cyklus vyvinul k pravde a k poznaniu ako funguje vesmír, inak bude s ním Amen.

1: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“
2: „Neurobíš si rytinu ani nijakú podobizeň ničoho, čo je hore na nebi, ani čo je dolu na zemi, ani čo je vo vode pod zemou.
3: „Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť; lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a preukazujem milosrdenstvo tisícej generácii tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“
4: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo; lebo Pán nenechá bez viny toho, kto berie jeho meno nadarmo.“

Ikona diskutujiciho Reny 2024-01-05 21:40:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Však také k desateru uvádím, že se jedná původně o stěžejní vesmírný zákon, přetvořeno bylo později církví tak, jak uvádíte, ale to už je poněkud jiná káva a přesně to jsem neměla na mysli :). Měla jsem na mysli, že se jedná o úroveň vědomí člověka, naprosto přirozenou, pokud to tak ten který člověk nemá, porušuje vesmírný zákon. Morálka jako taková s tím úzce souvisí, jen morální, osvícený, oduševnělý člověk je schopen dodržovat bez problémů vesmírný zákon.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-01-06 12:07:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem Pán, tvůj Bůh:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy) – Ono aj toto má svoj zmysel, alebo aspoň malo v histórii. Viera v jedného Boha = Jednota. Vďaka tomu dokázali naši predkovia kresťania odolávať nájazdom moslimov a podobne, aj keď aj tí moslimovia boli veľmi silný pretože tiež verili v jedného toho svojho Alláha a to že sme im odolali bolo len tak tak.

Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí) – toto som si doteraz ani nevšimol že tam je 😀 Žeby tam bolo ,,Nepokradeš” významovo dvakrát? Alebo sa to dá vysvetliť inak. Že si nemáme napríklad požičiavať statky či napr. peniaze. Lebo kto si niečo požičal, je ,,dlžný” a takto môže vznikať nevraživosť medzi ľuďmi ,,veď ja som mu požičal motyku aj hrable a on ma teraz ignoruje a nechce mi požičať traktor”.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-07 10:22:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro některé primitivní mentality to kdysi dávno smysl mít mohlo. Někde jsem slyšela, že u jistých kávových občanů co přišli z Indie neexistoval v jejich původním jazyce výraz pro vlastnictví. Předměty kolovaly v komunitě, kdo potřeboval, tak si je rovnou vzal. Podobně pak přistupovali k majetku nekapučínových lidí, kteří nebyli nadšení, když jim kromě předmětů z dvorku mizely i slepice. Jestli je to přesné a jestli už ten výraz pro majetek mají, nevím. Ale to co nám dneska připadá směšné, mohlo být 2000 let zpátky něco jako objevit oheň.

Ikona diskutujiciho Tony 2024-01-07 10:14:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na začátku letošního roku proběhlo přehodnocování pomocníků, kteří sem přišli podporovat a chránit přírodu a svět přírodních bytostí. Někteří z nich se natolik odklonili od svého poslání (zejména v důsledku přechodu k nadměrnému antropocentrismu), že museli být vyškrtnuti ze seznamů a zpečeťujících listin pečlivě střežených Velkou Matkou Evoluce. Na jejich místo již byli dosazeni aktivní Náhradníci. Nu což, nedá se svítit, jede se dál. Pro letošní rok 2024 jsou plánovány náročné revitalizační projekty pro Živočišnou říši ukotvenou ve čtvrté dimenzi a vůdčí představitelé koncepcí si nemohou dovolit žádný prostoj a výpadek. Příroda v popředí!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-07 10:25:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý člověk si o své cestě rozhoduje sám a je svým vlastním soudcem. Odkloněného pracovníka však na jeho dějové lince nahradit nejde, protože daná časová osa a rozhodující body na ní, jsou vázány na něj a jeho aktivitu. Od toho jsou jiní, kteří mu mají pomoci se vrátit na jeho cestu.

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-01-08 08:03:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek. Děkuji

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek