Nejčastější paranormální schopnosti

23.1.2022 v Paranormální jevy 0

Většina toho, co ví normální člověk o senzibilech a jejich schopnostech, pochází z televize a filmů, kde se samozřejmě hodně přehání, aby to byl větší drasťák. Mnozí se pak mylně domnívají, že všichni senzibilové jsou schopní číst budoucnost a předpovídají všechno, co se stane, dlouho předtím, než k tomu dojde. To vytváří nepřiměřená očekávání, takže lidé jsou zklamaní, když mají možnost se s médiem setkat osobně. U těch, kteří mají jasnovidecké vlohy, může být tento stereotyp dokonce příčinou jejich neschopnosti rozpoznat vlastní nadání.Paranormální (nebo mimosmyslové) schopnosti se mohou projevovat různými způsoby, z nichž každý způsob je svým způsobem jedinečný i mocný. Prvním krokem k využití vašich schopností je rozpoznat je, přijmout je a poté je aktivně rozvíjet.
I když to na první pohled může působit jako seznam darů pro nadané a vyvolené, není tomu tak. Celá řada těchto schopností je naučitelná a vytrénovatelná. Jen některé jsou omezeny pro vyvolené. Takže pokud skutečně po některé z nich toužíte, nezoufejte, pílí se k mnohým můžete dopracovat!

Nejčastější paranormální schopnosti

Předvídání
Tento dar je nejvíce uznáván a nejvíce spojován s tím, že má člověk opravdu mimosmyslové schopnosti. Jedná se o schopnost vidět do budoucnosti, zažívat vize nadcházejících událostí nebo vycítit, co přijde. V historii se objevilo mnoho lidí, kteří tvrdili, že mají dar předvídání, což vyvolává otázku, kolik lidí tento dar skutečně má, a u kolika je to jen příklad náhody.
Může to mít různé podoby, od okázalého vidění obrazů, přes věštecké sny, vnuknutou myšlenku, nebo hlodavý pocit, že se něco stane. Má to různé formy a různou intenzitu, u každého člověka to funguje trošku jinak a je potřeba to vysledovat, ideálně si to zapisovat.

Intuice
Každý má intuici, takže jestli čtete tento článek v naději, že snad nějaký bod splňujete, tento určitě splňujete… Poselství sdělované prostřednictvím intuice bývá často jemné a umět intuici skutečně naslouchat a řídit se jí, je spíše o praxi, zkušenostech a vysoké míře pozornosti sám k sobě. Dá se to trénovat.

Jasnovidectví
Zažíváte určitý druh mimosmyslového vnímání (ESP), například schopnost vidět záblesky světla, nebo spontánní obrazy. Tento dar se může projevovat v různých formách, dokonce může mít podobu čichových vjemů, hmatových vjemů (že na vás třeba sahá duch nebo anděl), můžete i něco slyšet, vnímat náhle chuť v ústech i když jste nic nejedli ani nepili, dokonce můžete spontánně poznávat místa, na kterých jste nikdy předtím nebyli, jako by šlo o váš známý rajón.

Vidění na dálku
To je schopnost člověka přesunout své vědomí ze současného místa na vzdálený objekt, nebo situaci. Někdo to umí i posunovat v čase. Nevyžaduje to nutně stav změněného vědomí nebo transu, ale když se to trénuje nebo zkoumá, bývají pokusné objekty, či badatelé, minimálně se zavřenýma očima v relaxované poloze, takže určité snížení hladiny mozkové aktivity zřejmě potřebné je.
Existuje i způsob, jak se to naučit, kdy si člověk pravidelně vizualizuje astrálního fantoma, pak se do něj přenese a s ním jeho vědomí pak cestuje.

Telepatie
Telepatie je schopnost komunikovat na dálku pomocí mysli. Tento dar zahrnuje jak schopnost telepaticky posílat zprávy druhému člověku, tak i schopnost telepatické zprávy přijímat a slyšet. Říká se, že telepaté mohou pomocí své mysli přenášet i pocity.
Telepatii můžeme zažívat spontánně ve vztahu k lidem, kteří jsou nám velmi blízcí. U svého partnera, či členů rodiny, často vycítíme na dálku, kdy na nás myslí, nebo kdy něco potřebují a cítíme nutkání jim zavolat, nebo jinak ověřit, že je všechno v pořádku. Zřejmě to není věc čistě paranormální, jde o přenos energie energetickým kanálem mezi dvěma lidmi. Pokud jsou si blízcí a milují se, vzájemně vycítí, že se něco změnilo.

Čtení aury
Zatímco mnozí senzibilové mají schopnost vidět a rozpoznat hlavní barvu aury člověka, schopnost skutečně ji číst a interpretovat, je již darem pokročilým. Aura je světelné vajíčko obklopující člověka. Umožňuje pochopit jeho emocionální a energetický stav v daném okamžiku, kdy je viděna.

Empatie
Jsou to vysoce citliví lidé, kteří jsou naladěni na pocity a emoce lidí kolem. A to na úrovni, kterou je pro většinu lidí obtížné pochopit. Nejenže rozpoznávají emoce lidí kolem sebe, ale dokonce přímo cítí to, co cítí jiní lidé.

Věštění
Zatímco jasnovidec s darem předvídání je schopen číst budoucnost prostřednictvím vizí a vycítění budoucnosti, ti, kteří mají dar věštění, čtou budoucnost prostřednictvím znamení a orákul. Z orákul používají například tarotové karty, runy, čajové lístky, nebo kávovou sedlinu. Sledování znamení je o všímavosti okolí, dějů v okolí a o znalosti tyto děje vzájemně spojit a interpretovat. Znalost symboliky zde hraje zásadní roli. Takže je to schopnost, kterou se člověk může svou pílí naučit.

Psychokineze/telekineze
Psychokineze nebo telekineze označuje schopnost fyzicky pohybovat nebo ovládat nějaký předmět pomocí mysli. Jedná se pravděpodobně o nejpůsobivější z paranormálních schopností. Je možné se ji tréninkem naučit. Výuka zahrnuje meditaci, ovládání své mysli a vizualizaci.
Nejlepší český zdroj, který jsem doposud na tohle téma našla, je youtubový kanál Telekineze CZ, který tvoří člověk, který se tréninkem telekinezi skutečně sám naučil, proto to umí dobře vysvětlit i případným zájemcům.

Astrální projekce/Astrální cestování
Astrální projekce označuje schopnost vědomé mysli fyzicky opustit tělo a cestovat na jiná místa v astrálním světě. Znamená to, že se člověk ocitne mimo své tělo, když je v polospánku, medituje, při zážitku blízké smrti, nebo když se náhle probudí z hlubokého spánku. Nejlépe je do AC přestupovat ze snu lucidního. Pokročilý cestovatel si umí AC vyvolat a z těla vystupuje cíleně, technikami které se lze naučit. Výborná kniha s technikami a opět asi nejlepší jakou jsem kdy četla, protože mi nejvíc pomohla, je tato: Cesty mimo tělo.

Médium
Média jsou lidé, kteří umí navázat kontakt s bytostmi, nacházejícími se v astrálním nebo nehmotném světě. Tato komunikace může probíhat v různých formách, včetně mentálních obrazů, pocitů, slyšení slov, vnímání energií, automatické psaní a kreslení. Bytosti, se kterými médium komunikujte, můžou být různé. Od nízkých entit (nejčastější a nejvíce dotěrné), po silně konstruktivní bytosti.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek