Nejinteligentnější tvorové na této planetě nemusí být lidé

2.6.2023 v Zajímavosti 4

Delfíni jsou mimořádně inteligentní tvorové a zpráva o studii z roku 2018 naznačuje, že by mohli v řadě ohledů předčit schopnosti člověka. Jedním z nich je míra sebeuvědomění. Studie použila test známý jako zrcadlový sebepoznávací test, který spočívá v tom, že se zkoumanému živočichovi předloží zrcadlo a zjišťuje se, jak dlouho trvá, než se tito živočichové poznají v odraze.Lidské děti, kterým je předloženo zrcadlo, obvykle nejsou schopny rozpoznat samy sebe až do věku přibližně 12 měsíců. To je docela zajímavé ve srovnání s delfínem skákavým, jehož mláďata jsou schopna poznat sama sebe již v sedmi měsících. Tento experiment byl proveden na samcích i samicích delfínů.

Abstrakt této zprávy je následující:
„Zrcadlové rozpoznávání sebe sama (MSR) je behaviorálním ukazatelem sebeuvědomění u malých dětí a pouze u několika dalších druhů, včetně lidoopů, delfínů, slonů a strak. Ke vzniku sebeuvědomění u dětí dochází obvykle během druhého roku a souvisí se senzomotorickým vývojem a rostoucím sociálním a sebeuvědomovacím vnímáním. Srovnávací studie MSR u šimpanzů uvádějí, že k nástupu této schopnosti dochází mezi 2 roky a 4 měsíci až 3 roky a 9 měsíci věku.

Studie volně žijících delfínů skákavých (Tursiops truncatus) a delfínů v zajetí uvádějí předčasné senzomotorické a sociální uvědomění během prvních týdnů života, ale u tohoto druhu nebyl proveden žádný srovnávací výzkum MSR. Vystavili jsme dvě mláďata delfínů skákavých podvodnímu zrcadlu a analyzovali videozáznamy jejich behaviorálních reakcí po dobu 3 let. Zde uvádíme, že oba delfíni vykazovali MSR, indikované sebe-řízenými projevy chování u zrcadla, v dřívějším věku, než se obecně uvádí u dětí, a v mnohem dřívějším věku, než se uvádí u šimpanzů. Časný nástup MSR u mladých delfínů probíhá souběžně s jejich pokročilým senzomotorickým vývojem, komplexními a recipročními sociálními interakcemi a rostoucím sociálním vědomím. Oba delfíni prošli následnými testy na známky ve věku srovnatelném s dětmi. Naše zjištění tedy naznačují, že delfíni projevují sebeuvědomění v zrcadle v mladším věku, než bylo dříve uváděno u dětí nebo jiných testovaných druhů.“

Srovnání mozku delfína (vlevo) s lidským.

Delfíni dokážou mnohem více, než si většina lidí uvědomuje. Vytváří si například specifický druh hvízdání, které slouží jako jméno pro různé členy jejich skupiny. Dokážou spolu snadno komunikovat i řešit problémy.

Jsou natolik chytří, že někteří lidé věří tomu, že bychom s nimi měli zacházet podobně jako s lidmi. Televize ABC News přinesla následující zprávu na téma delfínů, kteří by mohli být na podobné duševní úrovni jako lidé:

Přemýšlejí i jiná zvířata o hvězdách a přemýšlejí o vesmíru? Pravděpodobně ne. Výzkumy však ukazují, že delfíni mohou přemýšlet o budoucnosti.
Thomas I. White z Oxfordského centra pro etiku zvířat a Loyola Marymount University v Los Angeles na zasedání AAAS řekl, že delfíni by měli být považováni za „ne-lidské osoby“, což je výraz, který se mezi některými vědci skutečně ujal.

„Stejně jako lidé jsou delfíni zřejmě sebevědomí, jedineční jedinci s výraznou osobností, vzpomínkami a smyslem pro sebe sama, kteří jsou zranitelní vůči široké škále fyzické a emocionální bolesti a újmy a kteří mají schopnost uvažovat o svých činech a rozhodovat o nich,“ řekl White publiku, které se zdrželo ještě dlouho po skončení zasedání, protože účastníci chtěli o této otázce dále diskutovat.


© aluska.org 2023 (zdroje: studie, zpráva z ABC News)

 Komentáře

Ikona diskutujiciho M. 2023-06-02 14:05:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A proč bezdůvodně zabíjí svá mláďata?

Ikona diskutujiciho armag 2023-06-02 15:44:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože mají pud sebezáchovy a pokud zjistí, že mládě je poškozené, tak ho nenechají déle žít. To jen lidi udržují při životě mláďata, u kterých se ví, že po zbytek svého života budou neschopni žít bez dlouhodobé péče svého okolí.

Ikona diskutujiciho M. 2023-06-02 14:07:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

I tohle stojí za přečtení https://epochaplus.cz/delfini-hravi-mazlicci-nebo-krvelacne-bestie/

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-06-02 21:48:06
Ikona diskutujiciho
sipka

No podľa toho odkazu na článok sú deflíny rovnaké svine ako ľudia.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek