Nikotin ovlivňuje DNA i po několika generacích

17.7.2019 v Prevence 2

Potomstvo pociťuje vliv nikotinu po otci kuřákovi. Nikotin může působit nejen na osobu, která kouří, ale i na její děti a vnoučata, kteří nikdy v životě nekouřili. Informují o tom vědci z University of Florida a General Hospital of Massachusetts ve zprávě publikované v PLoS ONE.Je třeba poznamenat, že experimenty byly provedeny s myšmi: Samci dostávali nikotin ve vodě po dobu 12 týdnů, pak se jim zorganizovalo setkání se samicemi, kterým nebyl podáván žádný nikotin a vědci sledovali jejich potomstvo ve dvou generacích, to znamená jejich děti a vnoučata.

Podle autorů studie se celkově potomci chovali normálně. Avšak některými kognitivními učebními testy prošly hůř děti a vnoučata „kuřáků“ samců, než děti „nekuřáků“. Navíc děti „kuřáků“ samců byly hyperaktivní a v jejich mozcích byla výrazně nižší hladina některých neurotransmiterů – látek, s nimiž nervové buňky navzájem přenášejí elektrochemické impulsy.

Jak se může nikotinové působení přenést na příští generace? Vědci předpokládají, že je to všechno o epigenetice. Už dlouho se ví, že DNA podléhá chemickým modifikacím, které nemění sekvenci genetického kódu, ale stále ovlivňují aktivitu genů. Speciální enzymy zanechávají methylové štítky (znaky) na některých dusíkatých bázích – genetických písmenách, následkem čehož geny, které dostaly methylové štítky, mění svoji aktivitu. Tento způsob regulace genetické aktivity se nazývá epigenetický. A epigenetické štítky často vznikají v reakci na některé faktory ze životního prostředí – například v reakci na určitý životní styl a zlozvyky.

Kouření ovlivňuje epigenetický stav více než 7000 genů. Pokud člověk přestane kouřit, pak většina těchto změn zmizí do pěti let, to znamená ve smyslu epigenetické modifikace se geny vrátí do stavu „před kouřením“. V DNA jsou však oblasti, které i po ukončení kouření zůstávají s methylovými „nikotinovými“ štítky a takové dlouhodobé štítky mohou existovat na svém místě až 30 let.

Epigenetické změny se objevují i ​​v pohlavních buňkách. Když v případě myší vědci zkoumali methylové štítky na DNA, ukázalo se, že v DNA spermií u samců „kuřáků“ takové štítky vypadají jinak než u „nekuřáků“. Tyto změny se týkaly zejména jednoho z genů, které ovlivňují vývoj mozku.

Je známo, že některé epigenetické změny jsou schopné zůstat, nebo se obnovovat i v následujících generacích, možná proto vnoučata otců „kuřáků“ u sebe pociťovala zlozvyk otců.

Samozřejmě, že přenést získané výsledky studie na lidi, je třeba s určitou rezervou. Zaprvé, myši dostávaly nikotin s vodou a zadruhé je třeba brát v úvahu i dávky nikotinu.

originální zdroj: https://www.biosferaklub.info/nikotin-ovplyvnuje-dna-aj-po-niekolkych-generaciach/
do češtiny: Aluška.orgKomentáře

Ikona diskutujiciho Vladimír 2019-07-17 13:26:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tři roky jsem nekouřil. Po třech létech jsem si zapálil a bylo to jako bych cigaretu típnul včera a ne před těmi třemi roky. Tělo si to velmi dobře pamatuje a velmi, velmi dlouho.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-07-20 01:18:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem kouřila, tak mi nikotin v cigaretách (docela dost) vadil. Nabuzuje a já kouřila kvůli uklidnění + nemám ráda látky, které nějakým způsobem mění vědomí, což nikotin trošičku (právě tím nabuzením) dělal.

Když dám např. ruku v pěst jako bych držela nějakou ruličku a zkusím dýchat tím malým otvorem, tak musím vynakládat větší úsilí při nádechu (nádech „přes překážku“) a to uklidňuje. Plus se při tom vědomí soustředí na dech, což už uklidňuje samo o sobě. To byl takový hlavní důvod, nyní mám pro tento případ takovou nádobku, ve které se dýchá přes vodu (obyčejný vzduch) a funguje to (na uklidnění) stejně jako cigarety a nemá to vedlejší účinky. Teď už ale tolik neprožívám emoce, a proto se nepotřebuju uklidňovat.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek