Nová analýza DNA Slovanů možná přepíše dějiny

12.1.2018 v Zprávy 4

Nemá ambice přepisovat dějiny Slovenska, ani učebnice dějepisu. Amatérský historik Ing. Oskar Cvengrosch (45) se však nebojí nahlas říci, že to s našimi dějinami může být i jinak, než nás učili ve škole.

Když před šesti lety začal na své internetové stránce publikovat jiný pohled na dějiny Slovanů a Slovenska, jeho řádky zaujaly více než 70 tisíc čtenářů. „Historické teze formulovány v 18. a 19. století se v konfrontaci s novými vědními disciplínami jeví jako neudržitelné. Zdá se, že zdroje, z nichž byla, vymodelována ‚historie, jsou buď zavádějící nebo nesprávně interpretovány. Rovněž je třeba brát v úvahu, že s příchodem každého nového režimu se dějiny ve velkém přepisovaly a přizpůsobovaly politické objednávce. Slováci posledních dvě stě let politicky nedominovali, což se v oblasti dějin projevilo mimořádně nepříznivě, “ říká o svém postoji k historii Oskar Cvengrosch.

Smrt pro Lomonosova

Aby přispěl svým zrnkem k poskládání velké mozaiky příběhu slovanských národů, přizval si také na pomoc genetiku. Vědu, se kterou kdysi historici jako s dobrým pomocníkem nemohli počítat.

„Osmnácté století bylo mimořádně plodné na nové historické teorie, které staré poznání vytlačovaly na periferii zájmu. Němečtí akademici G. F. Müller, A. L. Schlözer a G. S. Bayer například doslova vymysleli ruské dějiny. Když na zasedání Ruské akademie věd přednesl Müller svoji variantu ruských dějin, Michail Lomonosov to nevydržel a zbil ho přímo v zasedací síni, za což byl odsouzen k smrti oběšením. Nakonec si odseděl pouze jeden rok v Petropavlovské pevnosti.“


Při zkoumání dějin Slovanů dospěl k názoru, že genetika vážně zpochybňuje oficiální výklad jejich dějin. Díky odhalení vlastností chromozomů Y dnes už lze sestavit pravděpodobný scénář migrace pravěkých obyvatel. Migrační cesty našich předků lze poměrně přesně vystopovat pomocí DNA. Oskar Cvengrosch poukazuje na to, že genetické výzkumy přinesly velké překvapení. Ukazují na vysoký výskyt slovanských genetických mutací ve Skandinávii. Diví se, že evropské historické anály o přítomnosti Slovanů v těchto severních oblastech našeho kontinentu mlčí. Zajímá ho tedy otázka odkud a kdy se tam vlastně Slované vzali?

Dobrodružné představy o loupení a kradení žen Slovanem nepřicházejí v úvahu, protože Y-DNA (chromozom Y) se přenáší výhradně po otcovské linii. „V laické řeči to znamená, že přibližně 30 procent dnešní populace Skandinávie mají „na svědomí „mužští předkové Slovanů. A protože o obsazování Skandinávie Slovany neexistují žádné historické prameny, vychází z toho, že původní obyvatelstvo Skandinávie tvořili Slované! „Uvádí amatérský historik.

V této souvislosti upozorňuje, že ve skandinávských písemných zdrojích po Slovanech není ani zmíňka, v těchto končinách se zmiňují vždy jen Germáni. Lžou snad historické prameny, nebo jsou nesprávně interpretovány? Podle Oskara Cvengroscha se zřejmě jedná o nepochopení toho, kdo byli Germáni, a co to slovo ve skutečnosti znamenalo.

Španělský obchodník a diplomat Ibrahim ibn Jackub at-Turtuši uváděl, že země Slovanů jsou velmi chladné. Ve svém cestopise napsal: „Slované nemají lázně, ale staví si dřevěné domky. Spáry ve dřevě ucpávají čímsi, co roste na kmenech stromů a podobá se vodním řasám. Slované to nazývají mech. Používají to místo smůly na vyplňování štěrbin v lodích. V jednom rohu domku postaví kamennou pícku, nad ní je otvor, aby jím mohl vycházet kouř. Když se pec rozehřeje, zakryjí otvor a zavřou dveře do domku. Uvnitř domku mají v kádích vodu, kterou lijí na rozpálenou pec, ze které vychází pára. Každý z nich drží v ruce svazků trávy, kterou se ovívá. Póry v kůži se mu otevírají a pot z něj lije. Na těle jim nezůstane vyrážka ani vřídek … „

Cvengrosch je přesvědčen, že tento tisíciletý text lze považovat za popis sauny, typické pro dnešní Švédy a Finy.

„Odvíjet původ a rozšíření Slovanů od málopočetné skupiny rolníků žijících v bažinatých oblastech, považuji za velký omyl historie. Neusvědčuji ji z tohoto omylu já, ale exaktní výzkumy DNA, „konstatuje.

Oj ružice rumena (Srbská národní píseň)

https://www.youtube.com/watch?v=p_Gg6-VFXmc

Tajné dějiny Slovenska

Oskar Cvengrosch upozorňuje i na to, k jakým zajímavým výsledkům se při zkoumání genetických kořenů české populace dopracoval člen Evropské společnosti pro genetiku člověka, doc. RNDr. Vladimír Ferak. Vědec, který má čtvrtstoletí zkušenosti v oblasti analýzy lidské DNA, dospěl k závěrům, které bortí mnohé teorie historiků. Jeho výzkumy ukázaly, že genetické kořeny téměř 85 procent české populace sahají do mladšího paleolitu, tedy do období před 20 až 50 tisíci lety!

Podle ruského vědce Anatolije Klosova, cesta Slovanů do Evropy směřovala ze střední Asie přes dnešní Írán až na Balkán. V Evropě se naši předkové objevili po ústupu ledovců asi před 12 tisíci lety. Jejich životním prostorem podle ruského vědce byl Balkán, odkud se rozšířili do celé Evropy. Asi před 4 750 lety předkové slovanských národů osídlili ruské roviny a v průběhu několika staletí obsadili rozlehlé území od Baltického moře až po Kavkaz. Genetické výzkumy DNA, které dost výrazně přepisují dějiny Slovanů, odhalily i to, že v současnosti žije v Indii asi sto milionů mužů, jejichž předkové pocházejí z Balkánu. Právě tito předkové dnešních Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Estonců, Kyrgyzů přinesli do Indie a Íránu jazyk, který vytvořil jazykovou příbuznost mezi Evropou a Indií a Íránem, a stal se základem jazykové rodiny takzvaných indoevropských jazyků. V této souvislosti Oskar Cvengrosch zmiňuje nešťastnou terminologii pojmu „indoevropský“, který by se na základě výzkumů DNA měl přejmenovat na „indoslovanský“.

V 400-stránkové studii, které dal Oskar Cvengrosch název Tajné dějiny Slovenska, Slovanů a Slovenek, konstatuje, že významná část dějin lidstva i slovanských národů stojí na hliněných nohách.

„Velké množství starých listin, které se týkají našich dějin, jsou zjevným podvrhem. A o pravosti či nepravosti dalších lze diskutovat. Rozsáhlé území Evropy obývalo společenství, které se dorozumívalo jazyky, které bychom dnes nazvali slovanskými. Jenže historie Slovanů a našich předků je stále zahalena hustou mlhou. Chybí vlastní záznamy o jejich pravdivé historii, hodně výpovědí je pouze z druhé ruky, a to nedává žádné záruky, že jsou opravdu pravdivé. Proto nabízím jiný než zažitý pohled na dějiny našich předků a jsem přesvědčen, že další pátrání může přinést nová překvapující fakta, „říká inženýr Oskar Cvengrosch.

Oficiální dějiny slovanů

Slované jsou nejpočetnější etnická a jazyková skupina na evropském kontinentu, která žije především ve východní, jižní a střední Evropě. Slované dnes tvoří třetinu obyvatel Evropy, asi 280 milionů lidí. Při zkoumání původu Slovanů přicházejí vědci k rozdílným výsledkům.

Původ Slovanů vysvětlují dvě hlavní teorie. Migrační teorie tvrdí, že Slované přišli na dnes obydlené území z nějaké pravlasti. Autochtonní teorie předpokládá, že Slované žili ve východní Evropě. Základní jednotku u Slovanů tvořily kmeny i rodiny. V jejich čele stáli náčelníci. Antičtí historikové v 6. století hovořili o Slovanech jako o pohanech. Historikové z křesťanské éry popisovali Slovany jako ukrutné lidi, kteří své zajatce umučili a pak je obětovali bohům. Někteří dokonce považovali Slovany za nejnižší vrstvu lidí. Staří Slované se živili zemědělstvím a pastevectvím.

zdroj: http://zivot.aktuality.sk/clanok/19637/prepise-genetika-dejiny-analyzy-dna-odhaluju-iny-pribeh-slovanov

do češtiny: Alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho áťa 2018-01-12 11:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, děkuji za článek, ale nemusela jsi ho celý překládat do češtiny ze slovenštniny :D mám někdy pocit, že jsme se my češi zbláznili – na Slovensku mají polovinu knih českých, polovinu pořadů v TV českých, chodí na české weby a čeština je jim naprosto srozumitelná, zato my máme problém rozumět tomu, když nám slovák řekne "Nech sa páči"…

Ikona diskutujiciho @ 2018-01-12 13:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: A čučorietky,nemaš?

Ikona diskutujiciho Lilio 2018-01-12 15:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Tak toto ma dostalo :D  :D  :D

Ikona diskutujiciho Anja 2018-01-12 20:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

doc. Ferák je známy slovenský vedec, napísal množstvo textov na danú tému a preto môžem bezpečne napísať, že pri preklade zo slovenčiny do češtiny došlo ku chybe – píše o slovenskej populácii a nie o českej!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek