Oddělené vzdělávání dívek a chlapců: Jaké mělo výhody zejména pro vývoj chlapců?

19.9.2019 v Psychologie 55

Do věku 18 let probíhalo vyučování dětí v Rusku odděleně. 31. května 1918 vešlo v platnost rozhodnutí o zavedení povinného společného vzdělávání, podepsané komisařem školství Lunačarskim. Ve třicátých letech však začaly být mnohým lidem (včetně nové vlády v čele se Stalinem) zřetelné destruktivní dopady společného vzdělávání. Už v těch letech se projevil deficit mladých mužů silných na duchu, odvážných s pevnou vůlí při odvodech do armády. A to i přesto, že v té době bylo na vysoké úrovni fyzické, pracovní a patriotické vzdělávání.

Stalin se proto pokusil vrátit školu k předešlému modelu. Dnes je to mnohými považováno jako ,,chyba tyrana“. V oddělených třídách se však děti lépe rozvíjely, zejména chlapci. Tento model vzdělávání však existoval pouze tak dlouho, dokud byl Stalin živý. V roce 1954 chlapce a dívky opět smíchali do všeobecných tříd podle věku. Po zavedení společné výuky v chlapcích začaly mizet rysy typické pro opačné pohlaví.U geneticky méně vyspělých chlapců se stávají zástupkyně „slabšího pohlaví“ duchovním emocionálním příkladem a vzorem pro následování. Takový vzorec chování navíc aktivně podporovaly učitelky ženy. Postupně ze školního života a pocitu chlapců zmizely hodnoty mužského charakteru. Zmizelo mužské hrdinství, mužská symbolika. Chlapci byli ponořeni do čistě ženského duchovního prostředí s jeho smysly a hodnotami. Navíc duchovně zralejší dívky začaly samy očkovat méně vyspělé chlapce čistě ženskými symboly, starostmi, hrami, emocemi, sny, fantaziemi, zvyky, motivy, významy života, obavami. V důsledku toho během několika ročníků, ze škol zmizela pohlavní osobnostní sebe-identifikace mladých lidí, zejména chlapců.

Přirozené potřeby chlapců, jako jsou chuť riskovat, testování vůle a síly ducha, potřeba být statečný a odvážný, se začaly potlačovat a neutralizovat. Vzhledem k tomu, že emoce mají určitou hormonální aktivaci a hormony jak známo jsou látky přímého genetického vlivu, mluvíme o potlačování a neutralizaci mužských předpokladů na genetické úrovni. Kromě toho, mužská povaha je taková, že je nejvíce ponižující, hanebné a destruktivní, být slabším než dívky. Na toto téma je mnoho zpráv ve vědecké literatuře z celého světa.

Zženštilí muži stále více zaplňují prostor společenského života. Možná i to je jedna z příčin rychlého rozvoje feministického hnutí na západě a boj za „ženskou rovnoprávnost“. Lékaři stále častěji při zjišťování příčin neplodnosti u žen najdou místo ženského chromozomu X, mužský Y. Je to důvod k zániku produkce mateřského mléka, ale i mateřského citu.

My jsme na sobě ve dvacátém století provedli tragický experiment. Ignorovali jsme výchovu zaměřenou speciálně na chlapce a speciálně na dívky a aktivně jsme zaváděli bezpohlavní pedagogiku. Zde je výsledek … Situace, kdy je do základů narušena výchova kultury národa, narušená rodinná výchova, úroveň vzdělání klesá ve všech parametrech.

Zabývat se znovu otázkou odděleného vzdělávání ve školách, začalo několik pedagogů asi před 25 lety v Rusku. Mezi pedagogy novátory, jako jsou Amonašvili, Šatalov, Ščetinin, zaujal své místo i Vladimír Bazarnij. V té době vytvořil pod Moskvou v Sergijev Posad laboratoř zaměřenou na fyziologické a zdravotní problémy vzdělávání. Po mnohačetných sociologických výzkumech, přišel akademik Vladimír Bazarnij k jednoznačnému závěru: Hlavní nepřítel zdraví dětí je současná škola v té podobě, v jaké existuje. Jedním z pilířů, na kterých stojí metodika pedagoga, je rozdělení tříd podle pohlaví.

„Míchání chlapců a dívek ve školách a školkách podle věku je něco neodpustitelného. Dívky na začátku vzdělávání předbíhají o 2 – 3 roky duševně a fyzicky ve vývoji chlapce. Výzkumy prokázaly, že v případě kdy jsou chlapci obklopeni silnými dívkami, se u nich formují ženské rysy i vlastnosti charakteru a u jiných se tvořily komplexyméněcennosti , pocity neschopnosti a neurotické chování.“ řekl Vladimír Bazarnij.

Následovníci metodiky akademika Bazarnija se přesvědčili, že výborné výsledky přináší právě oddělené vyučování. Například v jedné ze škol v Krasnojarském kraji, která přešla na oddělené vzdělávání, jsou z více než 60% studentů jedničkáři a 90% absolventů napoprvé udělalo zkoušky na vysokou školu.

Hlavní příčina úspěchu v oddělených třídách spočívá v tom, že chlapci a dívky jsou geneticky předurčeni na zcela odlišné životní realizace, proto je chyba učit je podle jednoho schématu. Učit se mají podle různých programů a různým stylem.

Před rokem 1918 vzdělání dívek například zahrnovalo 108 ženských umění, včetně: umění vést domácnost, poskytovat zdravotnickou pomoc, umění krásně se oblékat, pohybovat se a mluvit, zpívat, psát verše, rozeznávat léčivé byliny atd. U dívek se rodiče snažili vypěstovat takové kvality jako například: něžnost, ženskost, věrnost, pracovitost, touha stát se nevěstou a matkou.

Chlapci se učili tomu, co jim bylo od přírody dáno, aby to bylo v souladu s jejich povahou. Někdo vynikal v práci, jiný v množení bohatství, jiný chránil a vedl, někdo vyučoval a radil. Pěstovali v nich odvahu, vůli, sílu ducha, schopnost být vůdcem a vzít na sebe odpovědnost, připravenost chránit slabší, být připraven stát se hlavou rodiny, být schopen bránit svou vlast, atd. V dávných dobách věděli, že mužské je u chlapce dáno od přírody, ale samo od sebe se to neotevře. Proto byly zkoušky na překonání strachu, rozvoj sil, obratnosti, vytrvalosti, odvahy, atd.

„Neštěstí očekává ten národ, tu civilizaci, která přestane vychovávat statečnost u svých chlapců. V tom národě se rozšíří strach, paralyzuje vůle, roste chaos v duchovní sféře,“ říká Vladimír Bazarnij.

V současné době téměř všude učí dívky stejně jako chlapce. Tímto způsobem jim vštěpují nesprávnou představu o své životní roli, tam je jádro nešťastného života mnoha žen. Chlapce neorientují na pro ně příslušnou roli. To je důvod profesionálně ztracených mužů, kteří nejsou spokojeni se svou prací, postavením, ani s výsledky.

Učitelům se například doporučuje opatrně provádět v dívčích třídách soutěže, protože emocionální dívky někdy prudce reagují na neúspěch, když prohrají. U chlapců naopak soupeření může pomoci začít rychleji myslet, hledat správnou odpověď. Nemluvíme o dvou vzdělávacích programech, pouze jednu disciplínu se děti učí různým tempem, často jsou i jinak konstruovány lekce. Dívky potřebují vysvětlit podrobně téma, uvést příklady a potom prověřit, jak si osvojily materiál tím, že jim nabídneme hádanku, roli. Chlapci mají tendenci hledat nové způsoby jak být průkopníky. Je lepší jim nejprve nabídnout vyrovnat se s úkolem sami a potom říct jak a proč bylo nutné to takto řešit. Je třeba vzít v úvahu i takové specifikum, že chlapce je dobré vtáhnout do pátrací činnosti, měli bychom je nabádat k nalezení principu řešení. Chlapcům se lépe pracuje tehdy, když si mohou sami domyslet řešení a ne jen opakovat po učitelích.

Téměř všichni učitelé říkají, že ve třídě chlapců se pracuje hůř, ale je to zajímavější. Pokud jim nabízí jednat podle šablony a vzoru, snaží se uniknout z takové situace, uniknout z pod kontroly učitele, nevyplnit pro ně nezajímavé činnosti.

Nikdo (ani odpůrci odděleného vzdělávání) nepopírá, že v oddělených třídách jsou výsledky i disciplína lepší, osvojení znalostí rychlejší a jsou zde fyzicky silnější chlapci.

Argument, že děti v oddělených třídách jsou ochuzeny při pohlavním dozrávání v pubertě, je přitažen za vlasy. V současné době, když má každý přístup k masmédiím, dokonce mobilním, se děti učí dříve, než si myslíme. Kromě toho, děti se setkávají na mimoškolních aktivitách a kroužcích.

Problém je jiného druhu a to jsou pedagogičtí pracovníci. V oblastech, kde se prováděl experiment, hledali zpravidla do chlapecké třídy učitele muže a zde se ukázalo, že je to velký problém.

Přesto oddělené vzdělávání nabírá na obrátkách. Vzhledem k předchozí zkušenosti a současným výsledkům výzkumu, se stále více učitelů snaží obnovit tuto nesporně efektivní metodu vzdělávání. Stále více rodičů hledá školy s oddělenou výukou. Kromě toho, učit se v „jiné“ škole je určitá prestiž.

Experimentální třídy se otevřely již v 35 regionech Ruské federace, celkem asi 70 tříd. Monitoring zdraví provedený lékaři po 4 letech učení v oddělených třídách ukázal, že děti mnohem méně podléhají chorobám. Oddělené hodiny tělesné výchovy měly neočekávaně výrazný účinek, chlapci se stali silnějšími a vyššími vzrůstem, než jejich vrstevníci z obyčejných škol. Na Ukrajině je zavádění odděleného vzdělávání také populární.

Pokud se podíváme na zkušenosti západních zemí, například v německých státních školách, oddělené vyučování je zde přísně zakázáno. Výjimku má pouze několik velmi prestižních a drahých soukromých škol.
Americké ministerstvo školství nedávno zavedlo nová pravidla pro usnadnění organizace odděleného vzdělávání. Od roku 1998 se počet škol v USA, které nabízejí oddělené vzdělávání chlapců a dívek, zvýšilo ze 4 na 223.


připravila aluška.org podle zdroje biosferaklub.infoKomentáře

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-09-19 00:58:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

souhlasím z „dospělého pohledu“.

jen z teenagerského pohledu…
neee, to by byla hrozná nuda 😀 ještě větší než je teď… mně stačí, že máme oddělenej tělák. mam kluky ráda, je s nima sranda a tak vůbec 🙂

Ikona diskutujiciho Luk 2019-09-19 02:11:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tím souhlasím, ono způsob jak každý přistupuje k učení a učí se, se rozvětvuje například i u typologie osobností a to pak se další specifikace učení větví podle toho čím je zase víc člověk individuální, nebo jeslti potřebuje čas investovat do nějakých svých talentů a td. Nemusíme určitě každý, ťt jde o podporovatele nebo o nepodporovatele tohoto přístupu výuky, si vybavit pouze toto vyučování co probíhalo a opakovat ho přesně jak z minulosti, ba spíš pochopit kde jsou vynášeny ty dobré výsledky a vzdělání spíš rozvíjet. Kreativně si představuji budoucí studium z těch načerpaných pravdivých informací. Ono já sám bych se jednoduše přehoupl na někoho kdo by nesouhlasil s tímto odděleným vzděláváním, proč? Protože mně to osobně dráždí, v podstatě jsem se narodil jako kluk v ženském těle, pro někoho nesmysl, pro “ moderní “ členy společnosti trans, ale já bych neměl v té době určitě moc dobré vyhlídky ve svém životě. Nesprávný přístup k výuce mi udělal už dost paseky a pokud jsem se nebyl schopný naučit v lavici ani z toho co mi nutí škola, tak jsem se tím začal zabývat já sám. Takže jsem došel k velmi dobrým pokrokům a mím závěrem je že každý krok, aji tento co zavedli ve škole ohledně toho smíchanopohlavní vyučování, je podle mě antistudijní, protože bych málo kterou věc schválil, že je skutečně dobře a můžu se tak vůbec podle toho učit nebo jsem byl někdy schopný se podle toho učit, ať jde o přístup, o techniku, o nakládání s časem, motivací a td, vše se dělá špatně a všechny nás tahají systémem za nos, všechny by prostě ten systém chtěl tahat za nos 😀 a je jedno kým jste, pro ten systém prostě jste někým, z kterého lze čerpat energii když si zdůvodníte proč to chcete učinit, podle toho jakou nepravou informaci vám podstrčí a když mu věnujete pozornost, je to pak vstupenkou aby jste pak byli zbytečně šachovou figurkou v jeho plánu, která pak tvoří umělý svet, hru, která pak zakrývá pravdu.

Mám taky jednu dobrou anarchickou vzpomínku. Já jsem udělal sám o sobě clekem peklo ve třídě zřejmě 😀 v podstatě jsem jako ta,, holka,, zapadl mezi další holky, mé tehdejší kamarádky a ty jsem zkazil a chovali se velmi málo žensky, to byli vtípky a lumpárny, že by je málo který kluk trunfnul. A o co víc, ty vyzrálejší dívky pak dělali peklo klukům, byli moc dominantní, u nás na chodbách holky obtěžovali a štípaly za zadek kluky xD

Vladimír Bazarnij by se ze mě zbláznil, jaké paseky jsem načinil, ale ty lidi si mne identifikovali tak sami, že se holky mohou nechat táhnout svou kamarádkou a kluci se cítit blbě kvůli nějaké,, holce,,. Kdybych měl někdy skončit zase tak, že by mne lidi identifikovali jak si sami řeknou 😀 a korigovat mi tím život, třeba tím odděleným školstvím, to bych radši skončil dobrovolně pod drnem.

Ikona diskutujiciho Mellsy 2019-09-19 06:08:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajimavy clanek, nikdy jsem nad tim tak nepremyslela a myslim, ze je to podnet k zamysleni pro celou spolecnost.

Ikona diskutujiciho Terka 2019-09-19 06:34:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejsem apriori odpůrce odděleného vzdělávání, musela bych se o to víc zajímat, abych si udělala pevný názor, ale po přečtení článku mě napadá jedna důležitá věc:
Oddělené vzdělávání pochází z dob, kdy byla víceméně oddělná i obě pohlaví. Za mladé dívky všechno vyřizovali rodiče, s cizími muži mluvily jen v přítomnosti matky. V současné době by pro děvče, které většinu času funguje v ryze ženském kolektivu, mohlo být dost stresující najednou řešit věci na úřadech, v bankách atd. s muži, s nimiž budou do té doby přicházet do minimálního styku. Argument sociálními sítěmi a společenskými vztahy je zrovna na těchhle stránkách, kam chodí naprostá většina introvertů, lichý. Introvertní dívka, která nebude zvyklá na kontakt s chlapci, se uzavře do sebe a bude se trápit.

Navíc mě trochu nadzvedly věty: V současné době téměř všude učí dívky stejně jako chlapce. Tímto způsobem jim vštěpují nesprávnou představu o své životní roli, tam je jádro nešťastného života mnoha žen.
Co to je ta nesprávná představa o životní roli? Kdo určuje, jaká role je nesprávná? Ruští výzkumníci?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-19 16:21:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Introverze nemá co dělat z úzkostí nebo sociální stydlivostí, ani se stydlivostí k opačnému pohlaví. Je to jen způsob, jak mozek zpracovává tok dat a jak člověka vyčerpává kontakt s lidmi, ale znova opakuji, o úzkosti a strachu introverze není. Tradiční dělení rolí na ženské a mužské mají jednoduchou logiku, nevidím v tom nic špatného a mnohokrát jsem zjistila, že jsou věci, které žena nevyřeší, které za ni musí řešit chlap.

Ikona diskutujiciho Sissi 2019-09-20 09:22:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejen dívky, ale i chlapci by se měli naučit laskavosti, ohleduplnosti, velkorysosti, zodpovědnosti….bez toho vychovají jen arogantní egoisty a těch je všude plno….taky z toho trochu cítím to kastování, ty jsi dívka, tak musíš být hodná a poslušná, oni jsou chlapci, oni nemusí nic….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 17:56:47
Ikona diskutujiciho
sipka

chlapci toho musí přece umět strašně moc, postavit dům a uživit rodinu, to není žádná sranda

Ikona diskutujiciho Luz 2019-09-21 00:12:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem se podivila té větě o „nesprávné představě o životní roli“, ale u někoho, kdo napsal tento článek, asi nebude těžké si domyslet, co bude podle něj ta jediná správná role pro ženu – matka v domácnosti. Což ve skutečnosti opravdu nevyhovuje každé ženě směřovat svůj život pouze nebo hlavně k tomuto.

Ikona diskutujiciho Jerra 2020-09-09 03:25:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si na tom článku znovu ověřila, že jsem napůl chlap – na což hodně narážím i v mateřství a kolem vedení domácnosti. Už takhle mi můj partner párkrát řekl „ale ty jsi žena, ty to zvládáš líp“ (ohledně přípravy věcí než se někam jde) – jo a jak? Roztrzita jsem úplně stejně, mám s tím vycházením z bytu OBROVSKÝ problém a dost mě to tvrzení proto nadzvedlo. Spíš mi to tvrzení přijde jako důsledek toho, že v dnešní době se všechno hází na ženu.
Protože ještě převládá tradiční model rodiny, kde je samozřejmé že žena se stará o domácnost, děti a podobně, ale zároveň u toho chodí do práce a je přece samozřejmé že do té práce bude chodit, ne? Houby. Buď se dělí domácnost rovným dílem a kdo bydlí ten maká, nebo je chlap živitel a žena v domácnosti, když se tak ti lidi dohodnou. Ale to co je teď je paskvil. Žena když má děti nemá právo na vlastní koníčky, na čas na sebe, nic takového.
Jinak muž postaví dům a žena o něj pečuje – já bych ten dům mnohem radši stavěla. Vlastníma rukama. Hrozně mě to baví a naplňuje. O to bych při odděleném vzdělávání přišla, o tyhle „mužské“ kousky mě samotné. Ostatně větší část mých nejlepších přátel jsou muži. Nějak si s nimi rozumím. A další velká část jsou ty „divné“ ženy co se taky baví hodně s chlapama – mezi těmi se cítím asi úplně nejlíp 🙂
Na druhou stranu když už teda má moje duše jednou ženské tělo, chtěla bych se naučit i třeba ve škole péči o dítě, umění rozumět svému tělu i vnitřně, nejen z hodin biologie. I to vedení domácnosti by bylo fajn, i když exkurz do něj by byl přínosem i mužům. A taky mužský a ženský pohled na domácnost trochu zprumerovat, protože muži v tom mají úplně jiné postupy a náhledy, které jsou ženám kolikrát pro smích, ale pak se ukáže že fungují.
Jsem tedy pro částečné rozdělení a částečně společnou výuku. Nechápu, proč se klonit k jednomu extrému, když existuje zlatá střední cesta.

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-19 16:06:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct, že je to stále o Matrixu..jaký si to lidi udělají, takový to mají. Čemu rádoby věří, to praktikují na druhých..
Vše MUSÍ být v rovnováze. Pokud není, extrém je vyhnán dalším extrémem.
Já jsem pro, aby se vyučovalo společně…Chlapci nejsou jen zmagořený blbci, co by se jen rvali a vlastně celý život jen dřeli pro nic a stát a dívky to posílí, jelikož chlapci je ženou kupředu, jako mužská energie..Chlapci díky tomu mají zase cit a pochopení. Chápete to lidi? Všichni v sobě musí mít mužskou a ženskou energii…jenže dneska je to všechno nějak naopak a v extrémech a proto je to v háji.Pokud si budem hrát, že tahle energie je lepší a tamta horší, vždy tu budou hádky a vždy budem ve výsledku závislí na opaku. Jen tak budem v rovnováze, aby ženy byly silější a nebyly z nich bábovky, co umí jen vyšívat a vařit, protože je to snadnější žít v klidu a pohodě, když to za mě ten trouba udělá tu hrubší energii..Muží zas mají více citu a nedělají to pak silou. Každá energie má něco do sebe a je na nás, jak moc použijeme tu a jak moc tamtu. Buďto lidi žijí rozumem, nebo citem..oba jsou vlastně k ničemu, pokud nejsou propojené. Rozum z nás dělá roboty, cit zas nic nedělání a jen relax a pohodu…vše se to musí smíchat a od každého musí být něco..Prosím Vás lidi, mějte svoji intucici a rozum a nemusíte číst kdejaké články, jak se máme chovat a co je lepší. Každý má jinou cestu, ne každý chce jen vařit, nebo být na vojně a hrát si na siláka. Rusko..už jen tahle země ve mě vyvolává pocit dřiny a každý má nějakou funkci a musí dělat, co je od něho očekáváno. Zkrátka komunismus se tam nezapře. Chápu moc dobře, oč tu jde…Rusko je tak děsně dokonalé a Amerika taky, že..přitom je to pořád jen ta stejná pohádka..Ukazují nám, jak Rusko umí tohle a jak tamto, ale to, že se toho hodně tají jen proto, že se mi na Rusku líbí tohle a tamto nelze tolerovat. To samé Amerika..Je zajímavé, že naše weby, co se jim líbí rusko, tak nějaké havárie a jiné španosti nepíší, ale hned se napíše o Americe a naopak.
Chtěl jsem tim jen říct, že která země taky tohle praktikuje, je třeba vidět onu zemi, jaké to má následky..Ano, bloky a jiné hry na dokonalost nás kolikrát ženou kupředu, ale musíme si uvědomit, že život se musí žít a rozvíjet. To proto v musíme mít v sobě ženskou i mužskou energii. Chlapi jdou jen kupředu bez citu a ženy chtějí žít jen v lásce a klidu, ale nic pro víc neudělají..to proto se plno věcí bojí, protože za ně dělají druzí a sami se bojí do něčeho pustit, jelikož jedou přes emoce, které neovládají zas rozumem a to jim hodně ubližuje. Muži zase nerozvíjejí city, jelikož jsou pro ně zbytečné, když jede program a má funkci, proč se zabývat užíváním si a pokukování kolem…

Ikona diskutujiciho jirik 2019-09-19 16:18:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Při čtení článku jsem si vzpomněl na Cimrmannovo České nebe
ukázka o Geometrických obrazcích
https://www.youtube.com/watch?v=4DXs1xz-lVU

Ikona diskutujiciho jirik 2019-09-19 16:48:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco k českému školství
V posledních dnech bylo z Ministerstva školství oznámeno, že je třeba proškrtat až na padesát procent výukové okruhy. Prý jsou příliš obsáhlé, neodrážejí stálé změny v našem poznání – a hlavně se to nedá časově zvládnout a procvičit. To, že díky propagované inkluzi se výrazně zpomalilo tempo výuky, to již zmíněno nebylo. Dříve také pro účely procvičení byly používány domácí úkoly, ale i to je dnes překonáno – vyučující si tak nepřidávají práci navíc k radosti žáků i rodičů.

http://zvedavec.org/komentare/2019/09/8029-vzdelavani-je-problem.htm

Ikona diskutujiciho jirka č 2019-09-19 19:14:16
Ikona diskutujiciho
sipka

ne to není leností učitelů dávat úkoly, někde se o tom na webu docela dost psalo: učitel má učit ve škole, nemá žádné zákoné právo, chtít po žákovi aby dělal něco mimo školu …
zní to hezky, že to zhorší kvalitu vzdělání je druhá věc
nač by učitel zadával úkol, když nemá jak potrestat toho, kdo ho neudělá?

Ikona diskutujiciho jirka č 2019-09-19 19:17:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zní to docela zajímavě.
Jen je myslím třeba domyslet, že v přírodě žádná oddělená výchova dětí/mláďat nefunguje, lidi se přirozeně vyskytují ve smíšených skupinách a funguje to.
Takže bych ty úvahy o potřebnosti oddělené výchovy kluků a holek až tak vážně nebral, i když uznávám, že to zní dost rozumně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-19 20:39:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Zvířata jsou však řízena pudy a slabé kusy jsou v přírodě selektovány přirozeným výběrem, člověk se však řídí rozumem a slabé kusy živí a chrání. Proto nemůžeš vyrůstání zvířat srovnávat s námi, určitě ne v té podobě, v jaké teď fungujeme.

Ikona diskutujiciho jirka č. 2019-09-21 15:31:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou věci biologicky dané (pudy) a jsou věci dané společensky, kulturou a výchovou. U lidí i u zvířat.
Výchova by měla být taková, aby nepotlačovala vrozené pudově dané dobré věci, mužnost u kluků, jemnost u holek. A taky chuť být spolu a schopnost být spolu – jak mají kluk a holka vydržet v manželství, když neznají ani trochu svý odlišnosti z běžnýho života?
Zajímavý je, když to necháš na dětech, tak si – zdá se – asi tak ve věku kolem 7-10 let často rádi hrajou odděleně, pak to postupně mizí. Ale kdoví, kolik toho z naší přirozenosti zbylo, třebas to zabíjení slabých jedinců ve skutečnosti nedělají ani některý chytřejší zvířata a naopak, lidi, když je hodně zle, se k němu vracejí.
Beru to tak, že téma je zajímavý, stojí za pozorost, ale jednoznačnou odpověď zda výchova společná nebo oddělená nevidím.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-21 16:02:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Mezi zvířay se vyřadí slabé kusy tak, že nepřežijí nepřízeň počasí, onemocní, nebo je uloví předátor. Samozřejmě, že rodiče nic netřídí, to dělá příroda sama.

Ikona diskutujiciho Dan79 2019-09-19 23:34:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V.F.Bazarnyj o oddělené výuce na školách

https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0&list=PLGkjXe4p1BNHYq2xWLOfjNASyEk3dTMlE&index=17&t=0s

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 08:00:18
Ikona diskutujiciho
sipka

jé 🙂 díky

Ikona diskutujiciho aťa 2019-10-01 12:40:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Na názor na článok a toto video https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0&list=PLGkjXe4p1BNHYq2xWLOfjNASyEk3dTMlE&index=17&t=0s som sa opýtala syna, ktorý od štvrtej triedy základnej školy chodil do čisto chlapčenskej triedy a on povedal, že áno, že majú pravdu. Ja ako rodič dopĺňam, že v jeho triede bolo veľa čistých jedničkárov, viac ako jedna tretina a len jeden chlapec mal na vysvedčení jednu štvorku a jeden dve trojky. Už nie som si presne istá, či to bolo v šiestej alebo siedmej triede, čo som videla známky celej triedy.

Ikona diskutujiciho Lukáš 2019-09-19 23:59:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško ty asi nejsi zastánce rovnosti pohlaví co ? 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 07:59:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pronajatý dům na vesnici a topím dřevem… kdykoliv se něco rozbije (první to zkusím sama a pak sháním chlapa), nebo když mám tahat půlmetrové klády sama v minusech a třeba s měsíčkama, tak si ROZHODNĚ ale ani trochu jako rovnocenná muži nepřipadám. Rovnocenně si může připadat možná tak rozmazlená pipina, co dostane všechno pod čumáček zadáčo a která nikdy rukama pořádnou práci nemusela dělat, protože žije mimo realitu.

Ikona diskutujiciho Sissi 2019-09-20 09:12:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono přeci nejde o rovnost v tom, aby ženy dělali těžkou práci, která náleží mužům. Žena je křehčí a není na to stavěná. Nejde o to popírat odlišnosti obou pohlaví. Nejde o to, aby ženy dělaly dřevorubce, horníky, boxovaly nebo hrály fotbal-to není rovnoprávnost to je zvrácenost (chápu, že mohou existovat výjimky)…Já rovnoprávnost beru jako stejné příležitosti….aby ženy dostaly stejně zaplaceno v práci, aby si z nich muži nedělaly doma služky, aby se ve veřejné sféře bral ohled i na jejich potřeby, aby se nefinancovali pouze projekty, které slouží mužům atd….I doma by tu těžkou práci měl zastat muž, žena by neměla tahat klády…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 09:19:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím s tebou. Jen můj komentář -i ten výše- se týkal rovnosti, zatímco ty popisuješ rovnoprávnost, což jsou dvě velmi odlišné věci, i když to v češtině zní podobně 🙂

Ikona diskutujiciho niky 2019-09-20 10:15:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Rovnost a rovnoprávnost je v podstatě totéž. Tady jde spíš o to, že bychom všichni měli mít stejná práva a nikdo by neměl být ponižován, nebo utlačován kvůli jeho pohlavní příslušnosti, ale to neznamená, že jsme všichni stejní. Ženy a muži jsou rozdílní a každému jde lépe něco jiného a v tom by si měli navzájem pomoci a doplňovat se. Když se lidstvo nebude snažit tyto rozdíly smazat a ženy a muži si nebudou navzájem nadávat za svou odlišnost, nebo ji potlačovat, ale využijí ji konstruktivním způsobem, tak to bude fungovat ke spokojenosti všech. Žel za svůj život jsem zažila asi tak jeden případ, kdy tohle fungovalo.
Kupříkladu chlap má lepší schopnosti k tomu, aby tahal těžká břemena a vyřizoval složité věci na úřadech a půjde mu to přirozeně a snadno, oproti tomu žena má zase lepší vlohy pro pečování o rodinný krb a pohodu. A ženy vlastně dělají tento svět jemnějším a už jen svou přítomností, pokud jsou šťastné a je správně využit jejich potenciál, přispívají k blahu celé společnosti.

Ikona diskutujiciho Lukáš 2019-09-20 12:31:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue pleteš si pojmy rovnost a stejnost. Nikdo neříká, že ženy jsou stejně dobré v tahání klád jako muži, ale z tvého článku mám pocit jako bys chtěla, aby všechny ženy šli ke plotně a muži do armády :D. Sice uznávám že oddělené vyučování má své výhody ve formě studijních výsledků , ale říc že muži kvůli tomu přichází o svou mužnost mi přijde hodně přitažené za vlasy a taky trochu urážlivé.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 17:55:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to můj článek, je převzatý. Netlač mi něco, co jsem neřekla.

Ikona diskutujiciho Luk 2019-09-20 18:10:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, zhruba jsem projel další tvé komentáře, pod tím Lukášovím komentem
XD vůbec se nedivím že jdeš na věci fakty, logikou a prostě nepytváš to pod ty vrstvy. To co jsem zmínil možná taky tak chápeš, ale na lidi je to prostě složité, ještě když někdo si myslí že rovnocennost pohlaví a rovnoprávnost pohlaví je to samé XD to snad ne přece. Alue dobře dedukuje pravdu a potom tvoří kvalitní logické závěry, kdo by také sám dedukoval svět mimo logiku, chápal by že si musí vytvořit novou logiku z reálných a pravdivých zkušeností. Umělý systém nabízí jen nepravdivou logiku co lze bezhlavě kopírovat

Ikona diskutujiciho Luk 2019-09-20 18:05:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě přijde, že do vynucování si rovnosti mezi muži a ženami chtějí ženy, kterým se stalo něco nepříjemného co vnímali jako poškození rovnoprávnosti v nevýhodu ženy. Možná se necítí bezpečně když někdy v minulosti práva určovali muži, tak pak se zase objevuje tenhle nasazený extrém femim žen. Je to stejně destruktivní třeba jako muži kteří volili právo bezrovnocenosti, ale v jejich prospěch a nevýhod žen.
Třeba já chápu to jaká debata se odehrává, co požadují ty extrémní ženy rozumem, ale ty emoce které někdy moc produkují, spíš poukazuje na to že nevnímají dobromilné impulsy od mužů, či jiných lidí, jako kdyby byly osobně zraněné v minulosti. Začne jich přibývat sami sobě nezvadatelných pár a pak s médiemi by se měla přidat i ta masa žen, co si mají v předložené logické úvaze doplnit nějaký svůj nepříjemný zážitek, aby si našli důvod proč být taky jako extrémní feministky.
Tak řešení prostě asi není rovnocennost. Možná je spíš globální problém to, že lidi neumějí pracovat sami se sebou a svými emocemi a td. Ty ženy by pak taky měli jiné věci na práci, něco budovat než jen chtít ničit

Ikona diskutujiciho niky 2019-09-20 19:11:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, na tom něco bude, souhlasím.

Na druhou stranu si ale přiznejme, že v minulosti byly doby a státy, kde žena byla míň než otrok. Nebo potom později ženy nemohly studovat, pracovat atd. a jediná jejich možnost, jak přežít, bylo vdát se (nebo pak už jenom jít do kláštera). Tak si myslím, že ten feminismus něčemu přece jenom taky trochu pomohl, i když nevím, tak moc do hloubky tomu zase nerozumím. Taky je otázka, kdo ty muže tak zmanipuloval, aby se takto k ženám chovali a to vlastně vidíme i dnes, ale to už záleží člověk od člověka. Třeba v mojí rodině byl takový přístup, že když jsi holka tak tvůj názor má logicky hned nižší hodnotu, než kdybys byla kluk a mamka a babička si tam od chlapů nechaly šlapat po hlavě. Já ještě do dneška se toho zbavuji a jsem pokaždé velmi mile překvapena, když se ke mně muži chovají normálně s úctou, protože jsem byla v dětství zvyklá na úplný opak. A fakt jsem se dlouhou dobu cítila méněcenná, než mi došlo, že to je přece úplná blbost a mám právo chovat se, jak chci já a myslet si, co chci a nikdo mi nemá právo nic nakazovat, protože jsme přece rovnocenné bytosti.

To je jak u mých známých, kdy žena si musí vzít mužovo příjmení, když se budou brát, protože to se tak dělá a jinak je divná a dítě musejí pojmenovat, tak jak chce chlap a musejí děti vychovávat v křesťanské víře, protože muž byl tak vychovaný (i když žena nikoliv a třeba s tím nesouhlasí) a podobné věci…..to už mi nepřijde teda dobré a na takovýho muže já bych se hned vykašlala, protože počkejme si, jak se bude chovat později….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 20:00:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Historické pošlapání žen a jejich práv bylo uděláno cíleně, protože žena je ve skutečnosti spirituálně vyvinutější bytost, než muž. Je moudřejší, emocionálně a empaticky mnohem schopnější a je také klíč do vyšších dimenzí, klíč pro sebe sama i pro muže. V systému se zavedl opak, aby to ženy degradovalo a poškodilo, aby jim to znemožnilo dostat se k tomu, na co přirozeně aspirují. Udělat z nich ,,domácí puťky, chodící dělohy a když neposlouchají, tak jim dá manžel po hubě“ a to je veškerý jejich účel – tento systém víry se zavedl cíleně, to není žádná náhoda. Většinová společnost (cca 80%) je navíc značně primitivní a přijímá vzorce na které je naprogramovaná nebo které vidí kolem sebe a ten systém přežívá dodnes, i když hodně hodně oslabil, ale jsou státy, kde to valí pořád. Třeba taková Indie, to je jeden ponižující sexistický zvyk vedle druhého. V evropských rodinách přežívá zejména podle toho, do jaké míry jsou daní lidé primitivní a nebo naopak, do jaké míry umí přemýšlet nad tím co a proč dělají a proč něčemu věří a jestli je to skutečně tak, nebo jestli je to správné. Ve světě, který je zejména založený na materialismu, má nespornou výhodu muž, který je v něm jako ryba ve vodě (pokud to zrovna není nějaký nedovyvinutý chudáček), ale žena vládne v jemných spirituálních sférách a v jemném umění. Proto je žena základ domova i rodinného štěstí a na její spokojenosti záleží spokojenost zbytku její rodiny a muž má být rameno o které se žena opírá v hmotném světě. Jeden bez druhého a druhý bez prvního není kompletní a nevystačí si sám. A pokud náhodou vystačí, zmagoří z toho.

Ikona diskutujiciho niky 2019-09-20 20:45:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Týjo, to je tak hezky řečeno 🙂
Kdyby si tohle uvědomila většina lidí, tak jsme úplně někde jinde.

Ikona diskutujiciho Sissi 2019-09-24 09:55:38
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsi napsala moc hezky a výstižně Alu…taky to tak cítím a vidím kolem sebe…a je mi to líto, ženy by si zasloužily něco lepšího…

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-20 19:22:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě to je dobrý nápad, ale stejně je nejlepší, aby měl každý svobodnou vůli a dítě se samo rozhodlo, jestli vůbec chce chodit do školy a pokud ano, tak do jaké (smíšená či oddělená výuka dle pohlaví či pouze nějaké předměty atd.). Já bych třeba nechodila do žádné školy, ač mi připadá ta oddělená varianta asi lepší (kvůli tomu, že by mohla produkovat přitažlivější kluky). Protože kluci formovaní tímto systémem mě nepřitahují. Ale samozřejmě je na 1. místě svobodná volba kluka (spíš dítěte) co by si samo vybralo za školu než moje vůle, aby se formovali přitažlivější muži. Tady v tom systému je to naopak, že na prvním místě je vůle okolí (tím narážím na povinnou školní docházku), ale mělo by to být tak, že na prvním místě je volba člověka samotného.

Tauri: „Chlapi jdou jen kupředu bez citu a ženy chtějí žít jen v lásce a klidu, ale nic pro víc neudělají.“ – podle mě by měl každý člověk dělat to, co chce (když chce žít v klidu a lásce a nic víc nedělat, tak ať si tak žije – a když chce pracovat pro nějaký výsledek bez citů se zaměřením na cíl, tak ať to dělá). Podle mě může být člověk vyhraněný do extrému mužské/ženské energie či být tak nějak napůl či v různém životním období různě – jak sám chce.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-20 19:49:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Nelíbí se mi, když se lidé kategorizují podle pohlaví ,,všichni chlapi jsou sobci“ nebo ,,všechny ženy chcou tohle a nic pro to nedělají“. Je to nesmysl. Nevím kdo a jak je schopný přijít na názor, že žena nic nedělá pro to po čem touží. Žádnou takovou neznám a to jich znám hodně.

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-20 20:38:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiana
Ano, ať si každý žije, jak chce…ale ideální střed a optimální cesta je uprostřed. Dočasné řešení lze žít v extrému, ale musí člověk znát hranice své i druhých, aby se ještě dokázal vrátit…Chápeš, co jsem chtěl říct? Člověk většinou hledá to, co mu chybí a nenachází to v sobě. Proto se lidi využívají a zneužívají, protože silnější dotuje slabého a tahle doba hraje slabým, jelikož stejný podporuje stejného a zkažená doba tomu nahrává. Kdo z chytrých lidí má dneska 3-4-5 dětí? Chytrý člověk si spočítá, že má na tohle a tamto a taky chce mit čas na sebe. Jednoduchý člověk si řekne, ono to nějak dopadne a když ne, tak se o mě stát postará, jelikož budu vypadat jako chudák, co nemá ani na jídlo. Lidi by si měli vypomáhat, ale zvrátilo se to do toho, že si musí pomáhat a ne jen výpomoc. V práci člověka sedřou z kůže a chtějí pořád víc a víc a proč? Protože jeden se chce mít dobře a odírá druhého, aby dřel, tak ho dotuje. To stejné je dneska většina žen, která se nechá vydržovat, chlap jim platí kde co, jen aby vypadaly ve společnosti dobře, měla se fajn a nosila harmonii…ale za jakou cenu že? Proto chlapi vidí, že je průser a orientují se na něžnější energii, aby vyrovnali drsný feminismus, kde z žen se stávají chlapi. A chlap se pak chová jako baba a udělá pro ženu cokoli, jen aby ho měla ráda a měl doma sex. Proč je dneska tolik tlustých lidí, hlavně dívek? Rodiče a přítelé je vozí všude, kde se dá a sami neudělají pro výlet nic, ani pro své tělo. Chápeš, tu disharmonií? Jeden věčně dotuje druhého a ten druhý zase pak za to už něco vyžaduje i hrubým násilím. Dokud nebudou žít lidi v rovnováze, kdy oba z partnerů budou mít v sobě jak rozum, tak cit, tak bude jeden na druhým stále závislí a budou na sebe zlý, jelikož každý má úkol, kde jeden musí doplňova druhého…Až budou lidi žít v rovnováze, bude jeden s druhým jen proto, že chtějí a ne proto, že musí. Kdo tvrdí, že je to kravina, tak si ještě nevidí na špičku nosu a měl by si přiznat onen blok, proč to nevidí a vidět nechce. Chce žít taky jako chudáček? Prosím, ale jsi neupřímnej nejen k druhým, ale sám sobě. Jak to vím, mnoho bloků jsem musel sám pořešit, i proto, abych pochopil druhé..bloky se dají na sebe převzít z druhé osoby..A proč si za tím stojím..dokud to člověk neprožije a nepochopí, neví o čem druzí mluví a jen plácá kraviny, které plácají druzí, jen aby byl zajímavý a bylo vidět, že toho hodně ví. Těch lidí je dneska taky hromada, co chtějí žít jako sluníčka na nebíčku a ukazují druhým, jak jsou jiní a přírodní, ale vědí houby o životě..jen si hrají na dalšího blbce, s kterými si jen Matrix hraje. Kolik lidí dneska chodí bosky i po městě, ale takové bych do baráku nepustil. Všude močky a bobky od psů a jiných zvířat a oni to sice uklidí, ale chodí v tom i v obchodě, jen aby si připadali jako Dušek, nebo jiné lidi. Nohy nejsou stavěné na betonové dlažby, ale na trávu a hlínu..Myslíte, že jsou stavěné i na rozpálený asfalt a kamínky? Proto je lepší žít uprostřed a něco z toho, něco z toho….

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-09-21 08:59:11
Ikona diskutujiciho
sipka

kategorizování je hnus. jak může někdo takhle házet do jednoho pytle! hmpf. já jsem žena a pro to co chci dělám vždy co můžu! a znám spoustu dalších takových. to je teda světonázor..
tihle lidé mají nějaký divný pocit, že všude asi byli a všechno viděli a tak už teď ví všechno o všech, tak můžou shrnout do jednoho pytle všechny. divný. to neni zrovna realistický pohled.

navíc sakra, život a lidské vzorce chování nejsou o tom, co máš v kalhotech. a ano, vztekám se… protože už mě tohleto „všechny ženský/všichni muži jsou…“ mnohokrát naštvalo 😀 každý se vyvíjíme jinak a jinam, není to o pohlaví. stop sexismu.

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-21 23:57:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana:
Pokud Tě něco štve, zkus se zamyslet proč..proč na sebe necháš házet kategorizování? Tvoje rodiče Ti vnutili, že musíš trpět a nechat si vše líbit, nebo někdo jiný? Proč to děláš pak ale druhým..každý reaguje většinou na to, s čím má problém. Vždycky co si nechám dělat, dělám druhým. To je to, že člověk nemá v tom místě hranice a nechá si to tam pouštět. Buď v klidu..Nejdří si vyndej ty cizí kraviny, kdo Ti něco vnucuje, kategorizuje a pak si to zalátej a nech jim to, přestaň jim to brát a uvidíš, ten zázrak, že Ti to bude fuk. Je to jen o tom, kdo s kym začne hrát tu hru..Každý by měl žít v rovnováze…ale i tak ženy mají mít o chlup víc citu a muž o něco víc svalů a rozumu, žena, která má větší svaly, než já, není uplně můj typ :))
Lidi už mají tak zblblou hlavu tím, co kdo má jak vypadat a chovat se, že už sami neví, co je vlastně dobré. Už jim to hraní na dokonalost bere tak energii, že pak rezignují a nechají se sebou dělat, co chtějí..pokud ještě ne, tak zas chtějí něco po partnerovi, protože to od nich vyžaduje společnost a je to vždy něco za něco.
Pokud někdo žije rád duchovně a odsuzuje sex, je to jen další bolístka, protože mu je vkládáno, že sex je špatnej a má nízké vibrace..Je to stejná kravina, jako všechno kolem. Každý chtíč má problém, pokud budem žít duchovně i materiálně, není v ničem problém. Pokud žena nemá prsa a muž to dole, tak mají problém s matkou a otcem, který odsuzujeme a bojíme se projevit v oné energii. Boojujeme s tím být muži/ženy. Proto ženy, co pořád bojují nebo feministky nemají skoro prsa. Pokud nemají problém s matkou, projeví se u nich větší cit a ženskost a proto mají prsa větší. I žena musí vypadat jako žena a ne plochá dráha, nebo zas prsa, jako airbagy..To samé, když černoch má to dole až pod kolenama..co s tím asi sakra bude dělat, když je to jen jeho jediná chlouba, přitom IQ že myslí jen na to, ale duchovno mu nic neříká. Je to pak jako ta muška, co žije jen den a jak se narodí, hned hledá partnerku pro rozmnožení..Sex je dobrý, jen ho musíme umět ovládat a dělat ho, jen že chceme a ne že musíme, jen abychom vyhnali ty starosti a strachy. Proto reaguju na to, že to dole u muže je stejně důležité, jako to nahoře u ženy. Co budu dělat s holkou, když bude uplně blbá, ale „kozy jako vozy“ a co budu dělat s holkou, co je jak plochá dráha, ale duchovně „vyspělá“ Vše má mít střed..proto holky bez bloků mají to i to..To samé muži. Lidi s brýlemi nevidí, co vidět mají, protože by jim to ublížilo.K čemu bude ženě chlap, co bude mit velké srdce, ale bude v životě nepoužitelný a nebude si vědět s ničím rady, aby ji opravil něco doma..K čemu bude ženě chlap, co bude mit rozum, vše opraví, ale bude se k ní chovat jako ke kusu hadru, protože ona nemá takové uvědomování a on se chová vlastně jak buran bez emocí, protože proč emoce, když je to pro něho slabost.
Prosím, tohle jsou moje poznatky, každý ať si udělá názor, jaký chce, odsuzovat může co a koho chce, ale odsuzováním lžete jen sami sobě..Zkrátka člověk bojuje s tím, že se bojí, že je takový a když je takový, tak je špatný a musí být potrestán..
Píšu to vše proto, moc do diskuzí nepíšu, ale když napíšu, chci poradit a odpovědět už na něco většího. Nyní cítím, že je třeba takhle zakročit a vhodit sem i takový názor, jelikož svět se už skutečně v řit obrací a máme lidi za minutu 12 a musíme se přestat předhánět, co a kdo je lepší a žena je na tohle a muž na tamto. Každý ať se zaměří na svůj střed a přestane se rozptylovat ze svého pole do druhých a tím vychází ze svého středu a tím i ducha. většina lidí žije v mysli a ne duchu..V mysli proto, že bylo týraných a snažilo se někde, kde to nemělo cenu a tak toho nechal a uchýlil se k mysli, kde je hezky a přestává vnímat tu bolest, ale je v takovém lepším místě..Místo toho, aby seděl na místě řidiče, sedí vedle a místo něho sedí někdo, kdo s autem bouchá sem a tam a ještě se u toho směje, protože je to prča, když to není jeho. Proto je tu v téhle době plno sluníček, co už dobojovali, vzdali to a raděj než aby jim někdo ublížil, posluhují, jen aby jim dal někdo pokoj a neublížil jim. Zkrátka až přestane bojovat tím správným způsobem, necháme druhé, ať si klidně rozbijou čumák, necháme je to prožít a přestaneme jim kecat do života, pak teprve pochopí, že je to ten správný boj..nech svobodu druhým a sám ji dostaneš. Proč bojujeme, že..protože jsme naučeni brát za druhé jejich průsery a jak někdo udělá něco špatně, víme, že to musíme i my napravit a tím ho trápíme, aby si to sakra uvědomil a trápíme i sami sebe, aby se trápil i on..

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-22 15:44:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem jako dítě měla vůči opačnému pohlaví předsudky a ani nevím, kde jsem je vzala. Teď už snad nemám, ale myslím si, že lidé říkají „muži a ženy by se měli učit odděleně“ nebo naopak „měli by se učit dohromady“ atd., ale já si myslím, že by si to měl vybrat každý sám, jak se chce učit. Nebo třeba Tauri (a znám hodně takových lidí, kteří preferují „střed“ jako nejlepší) si myslí, že by lidi měli žít tak nějak ve středu = to asi představuje harmonii/vyrovnanost. Další lidé si zase myslí, že by muži měli žít v mužské energii a ženy v ženské. A já si myslím, že by si o tom, jak chce kdo žít, měl rozhodovat každý sám. Jenže i tady pozor – někdy je velký vnější nátlak na člověka (jako nyní např. propagace gayů a změny pohlaví = tlak na některé děti už odmalička) a pak se jim řekne „rozhodni se sám“ a zmanipulované dítě může říct „já si chci nechat změnit pohlaví“ (jakoby to vypadá, že se rozhodlo samo, ale na základě manipulace) a to už vůbec není dobré. Člověk by se měl rozhodovat sám, ale musí být v takovém prostředí, kde na něj není vyvíjen žádný nátlak ani skrytá manipulace. A to jsme doposud nezažili.

Ikona diskutujiciho Luk 2019-09-22 16:30:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiana, já si myslím že jde zkombinovat svobodnou vůli všech submisovních realit lidí a zároveň prostě poskytovat pravdivé informace, z kterých si každý vybere na kterou je stvořený. Jen prostě systém dělá opak, proto ten nátlak a manipulace, pravda se pozná především podle mě, že se té submisivní realitě člověka necpe, protože každý má svou pravdu na kterou je stvořený a měl by s ní pracovat, aby fungoval pro svět kvalitně. Lidé si zbytečně cpou mezi sebou svou pravdu, přitom je jasné že pokud to cítí on, je to jeho. Pokud si to zvolil on, je to přece jen jeho, pravdy bude dostatek pro ostatní lidi, když budou mít prostor být sami sebou, proroze jsou stvoření ke své pravdě která je individuálně odlišná. Každý jsme ve výsledku středobot individuality co se prohání ve kompletně naplněným, pravdivým stvořeným světě. Jen teď díky tomu zlu, tu vzniklo spoustu nepravdivých částí vesmíru. Stačí začít u sebe, třeba to mě velmi fascinuje. Udělat to rozhodnutí že člověk bude žít tou pravdou, která je jeho součástí a tím pádem má vyhráno. Když např. Alue to také podstoupila a teď je právě ta ona kdo ostatním odkrývá tu pravdu, která vlastně nám přijde v podstatě logická. To že pak přemýšlíme nad dalšími věcmi je jen komplikace, co byla stvořená tím systémem, vše by dávalo smysl tak jak jsem napsal na začátku, si myslím, kdyby to zlo, měl každý sílu, postoj, oprávněno ho zreciklovat na pravdu jako nějakou anomálii 😀 co prostě tady na zemi, v našem submisivním vesmíru, realitě, prostě nepatří.
Mě třeba fascinuje, že Alue je se sebou tam, kde jí pravda dává pořád smysl a zná toho hodně 😀 k tomu udělat každý první krok, zlo by se nemělo už koho zmocňovat a existovat v našich životech.
Postupně se takto vše změní k lepšímu, v to věřím že je pravda zase já

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-22 16:58:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Tauri:
„To stejné je dneska většina žen, která se nechá vydržovat, chlap jim platí kde co, jen aby vypadaly ve společnosti dobře, měla se fajn a nosila harmonii…ale za jakou cenu že? Proto chlapi vidí, že je průser a orientují se na něžnější energii, aby vyrovnali drsný feminismus, kde z žen se stávají chlapi.“
– žena která se nechá vydržovat aby nosila harmonii, je v ženské energii (alespoň dle definice a všech učitelů ženské energie), naopak feministka je v mužské energii (na tom se snad všichni shodnou) a už z definice feminismu se vydržovat od chlapa nenechá. Tento odstavec nedává smysl, protože dle tebe si muž najde ženu, která chce žít v harmonii = v jemné ženské energii, ale muž ji nechce vydržovat = vidí, že je průser, a tak se orientuje na ještě něžnější energii?? Ještě něžnější energie = ještě víc ženská energie = takovou bude muset vydržovat ještě víc. Naopak by se měl přeorientovat na feministky v mužské energii, které si samy na sebe vydělají a preferují kariéru = chození do práce.

„Až budou lidi žít v rovnováze, bude jeden s druhým jen proto, že chtějí a ne proto, že musí.“
– podle mě: Až budou lidi dostávat základní příjem bez podmínek na jídlo, bydlení a oblečení, tak bude jeden s druhým jen proto, že chce (ať už se jedná o partnera, rodinné příslušníky nebo kamarády a známé). A to bez ohledu na to, v jaké energii se ti lidé nacházejí (jestli jsou „tak nějak uprostřed“ a nebo „v extrému mužské/ženské energie“ či každý jinak). Samozřejmě, pokud mi nějaká energie nevyhovuje, tak se s tím člověkem bavit nebudu i kdyby se on se mnou bavit chtěl (chtěl mě např. využívat). Pro vzájemný vztah vždycky musejí chtít oba. Ale podmínka nepodmíněnosti „jen proto, že chtějí a ne proto, že musí“ je podle mě ve svobodě mít nepodmíněně uspokojeny základní potřeby (=jídlo a pití a čistý vzduch bez mikrovln a chemtrails či dalších ovlivňovačů mysli, jistota bydlení, oblečení). Rozhodně to není v tom, že by všichni lidé museli/měli být ve středu mezi mužskou a ženskou energií nebo že by to museli/měli mít nějak jinak. Každý může být tak, jak chce, a když se najdou dva lidé, kteří si vzájemně vyhovují, tak pokud mají všichni naplněné základní potřeby bezpodmínečně, mohou se tito lidé svobodně rozhodnout pro vztah bez ohledu na to, v jaké energii se kdo z nich nachází (stačí, že se vztahem oba souhlasí). Mluvím samozřejmě o dospělých lidech, ne pedofilech, zoofilech a jiných úchylkách.

Lidi, kteří chodí bosky po asfaltu jsou pozéři, protože uzemnění funguje pouze po hlíně (příp. i po betonu). Něco jiného je, když takový člověk jde do lesa a musí překonat asfalt než se tam dostane, tak pokud s sebou např. nechce tahat boty, protože je mu chození bosýma nohama po tvrdém asfaltu příjemné (nechápu), tak to nemusí být pozér. Ale z toho bych nevyvozovala závěr „Proto je lepší žít uprostřed a něco z toho, něco z toho….“ – ne z toho plyne ten závěr, že je lepší chodit bosý tam, kde vím, že to má přínosné zdravotní účinky, což asfaltový chodník není, ale chození po trávě ano. To si jen tak náhodně nevybírám „něco z toho a něco z tamtoho“ = od každého trochu (pustíme trochu záření od 5G, trochu choďte bosky po trávě, mějte trochu mužské a trochu ženské energie..). Vybírám si na základě vědění (a případně i dle svých pocitů že mi není příjemné chodit bosýma nohama po chodníku, tak to pro nohy asi dobré nebude..).

Ono obecně rada „od každého trochu“ nebo „zlatý střed“ je dobrá pro lidi, kteří neumějí věci rozlišit (a neumějí přemýšlet). Rozumem by se rozhodli špatně a mohlo by se jim něco stát, ale když udělají „od všeho trochu“, tak přežijou, protože pravděpodobně trochu 5G člověka nezabije (ale ani se nebude cítit dobře), když bude trochu chodit bos po trávě, tak mu to zdravotně TROCHU pomůže (pouze trochu pomůže, když se tomu věnuje jen trochu). Když bude mít trochu mužské a trochu ženské energie, tak obojí má své výhody (i nevýhody), ale hlavně obojí se hodí. Trochu od každého nikoho neurazí a nikoho to nezabije. Člověk se pak sice nebude mít úplně dobře (třeba bude i v něčem strádat), ale přežije. Z pohledu přežití to je docela dobrá rada (pouze docela dobrá proto, že existují situace, kdy muž musí např. bojovat a boj vyhraje ten, kdo bude nejvíce v mužské energii – no ten, kdo jen „trochu“ to asi nebude). V dnešní společnosti už se na život a na smrt nebojuje, a proto je nejlepší strategií přežití „trochu“ mužské energie a „trochu“ ženské (mimo extrémní situace toto funguje). Ještě lepší strategií přežití než „od každého trochu“ je umět rozlišovat (co je pro mě dobré a co ne). Tedy to, co říkám já (aby se každý o sobě rozhodoval sám namísto aby někdo vnější určil co je pro daného člověka nejlepší – ale to jde pouze v takovém světě, kde neexistuje manipulace ani nátlak).

„Proto ženy, co pořád bojují nebo feministky nemají skoro prsa. Pokud nemají problém s matkou, projeví se u nich větší cit a ženskost a proto mají prsa větší.“ – občas bojuji (v diskusích nebo v práci), feministka nejsem, mám problém s matkou a prsa mám velká – ale třeba jsem pouze vyjímka, která potvrzuje pravidlo

„Co budu dělat s holkou, když bude uplně blbá, ale “kozy jako vozy” a co budu dělat s holkou, co je jak plochá dráha, ale duchovně “vyspělá” Vše má mít střed..“
– já mám také nějaké preference a můžu si říkat „kluk by podle mě měl být takový nebo makový“ (což si i říkám), ale přesto je pro mě na prvním místě svoboda druhého člověka, takže když budu všude potkávat samé zženštilé muže například (což nemám ráda), stejně je pro mě důležitější jejich svobodná volba než aby plnili moje přání (aby byli takoví, co se MNĚ hodí). Protože když by se pro mě nenašel žádný vhodný kluk, tak budu single a koupím si vibrátor. Jo občas bych z toho mohla mít špatný pocit, ale důležitější pro každého člověka je to, jaký chce být on sám, než aby plnil přání někoho druhého o tom, jaký má být (pokud tedy plnění přání druhého není jeho svobodná volba). A tady jsme se dostali k jádru toho, o čem jsem psala v minulých příspěvcích. Lidi říkají „děti by se měli učit odděleně/spolu/jinak“ nebo „muži/ženy by měli být takoví/makoví“ a je za tím skryté PROTOŽE PRO MĚ JE TO DOBRÉ. Protože pro mě je dobré, aby vyrostla další generace dětí, kteří budou umět psát a počítat, a kteří budou díky tomu lépe pracovat pro společnost (a tedy i pro mě), než kdyby to neuměli. Muži/ženy by měli být takoví, protože PRO MĚ je to dobré = budu si tak moci lépe najít vhodného partnera dle svých představ = budu mít větší výběr potenciálních partnerů. Ale ve skutečnosti by na prvním místě pro daného člověka mělo být to, jaký ON SÁM chce být (pokud ten člověk nikomu neubližuje samozřejmě). A tím, že říkáme, „každý by měl být ve svém středu“ nebo „muži by se měli chovat tak a ženy tak“, tak tím říkám, že moje vůle je důležitější než vůle toho člověka, což není pravda. Já s něčím souhlasím (něco z toho bytí ve středu je dobré a podle mě je i dobré, aby se správný muž choval nějak a správná žena zase jinak), ale nemám právo to někomu (kdo nikomu neubližuje) vnucovat a myslet si, že moje vůle je „lepší“ nebo „vyšší“ než ta jeho. Možná mám pravdu, ale i tak je pro mě na prvním místě svobodná vůle jedince (pokud ten jedinec nikomu neubližuje).

Což je někdy sporné, protože např. pochody homosexuálů sice nikomu neubližují, ale mě by vadilo, kdybych se na ně musela dívat (hluk a špatná energie). Tak se na ně nedívám a je to pro mě OK, ale další rozměr je – proč ti lidé nejdou třeba na poušť, kde nikdo není a nikdo je nevidí? Pokud všichni homosexuálové pochodují někde, kde je ostatní lidé vidí, tak chtějí, aby se na ně nehomosexuálové dívali. Ty to ale třeba nezajímá. Svoboda ve vztahu = musí to chtít obě strany. Toto není o svobodě jedince/skupiny, ale o vztahu dvou skupin lidí. A Ty zaměňuješ svobodu jedince se svobodou ve vztahu (dokonce lidi bereš pouze jako jednotky ve vztahu).

„Každý ať se zaměří na svůj střed“ – no to mám přesně namysli = každý, ať dělá to, co je pro něj podle něj nejlepší (bez manipulace) namísto toho, abychom říkali „muži se mají chovat tak a ženy tak“ či „každý musí být tak nějak uprostřed mezi mužskou a ženskou energií“

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-22 18:36:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Luk: Nevím, jestli odpovídám k tématu, ale zamyslela jsem se, co je podle mě (pro mě) lepší – jestli by žena/muž měl/a žít naplno v ženské/mužské energii a nebo cca 60/40. A fakt nevím. Jako dítě jsem byla 50/50 (před pubertou), což neznamená, že by to měl mít 50/50 i dospělý člověk (já bych nechtěla být androgynní). V dětství jsem vypadala jako holka (neměla jsem klučičí rysy) ale někdy jsem byla silnější/stejně silná jako kluci (zatímco ostatní holky ne), uvnitř v psychické orientaci jsem pohlaví neřešila (a cítila jsem se bezpohlavně či 50/50 mužské/ženské energie). V pubertě jsem začala hned ve 14 brát HA, takže pak jsem byla pouze v holčičí energii, ale to bylo zkreslené/umělé. V 18 jsem antikoncepci vysadila, ale doteď nevím, jak bych se chovala v tom svobodném světě bez manipulace, co se týká míry ženské energie.

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-23 22:28:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiana:
“ Proto chlapi vidí, že je průser“
Myslel jsem to tak, že plno žen je dneska buď sluníčkových a nechají se vydržovat taky, jelikož mají x dětí a neřeší nic, proto když někdo dává, tak jim je do smíchu a další sorta je dneska taková, kdy se ženy nechovají dejme tomu ještě jako feministky, ale jsou ráznější, chtějí si uzmout to, co jim bere někdo jiný, jelikož je drsná doba, tak proti té energii bojují stejnou energii..Proto chlap má potřebu jít do opaku, aby tu harmonii přinesl on, když žena doma vládne pevnou rukou, aby ji někdo neublížil a to, co ji bere „nenažraný“ šéf z fabriky, nebo z prodejny, kde lidi nejsou schopný si něco sami zařídit, tak to chtějí skoro do posledního puntíku od prodavačky, která za mizerný peníz nabízí svůj čas a energii lide, kteří jen znovu cucaj, protože si sami nic zjišťovat nechtějí a jen uspokojují svoje dočasné potřeby jinde. Pak je tu další blok, kdy žena má vtloukáno okolím, že už by měla mít děti. Nebo ona sama na sobě nemaká, tak má potřebu ho mít, aby měla koho správně vychovávat, když ona sama se sebou nic nedělá..Ten blok si bere svou daň, že ona je nucena mit dítě a proto, když nás někdo, nebo něco nutí, chceme něco na oplátku. Když to chceme jen tak, tak to prostě dáme od srdce, ale z toho, když máme přebytek.Když chceme, tak je to zadarmo a z celého srdce, jinak by to nebyl dar, ale směnný obchod, který je nekalý, že na oko to pro Tebe udělám, ale ty my za to něco dej..udělej. Aniž bych si vyžádal onu pomoc. To je i blok z toho, že člověk není šťastný a chce někomu něco dá, aby mu druhý udělal radost, když on to sám nedokáže..ale to už jsem odbočil.
Možná jsem jen špatně formuloval onu větu, jelikož už bylo pozdě a trochu mam v té době mozek v režimu spánku, sice jsem relativně mladý, ale jakmile jdu spát k 12. tak i ráno jsem poněkud kantáre a mam co dohánět další den :))
Feminismus je zase další věc no, bojují proti chlapům, přitom sami jsou ještě horší, jak chlapi..pač zase..Bojují proti nim a sami se tím stávají…Feministka si myslí, že chlapa nepotřebuje a dává to všem najevo, přitom je uvnitř křehká a chová se jen tak drsně..

Rovnováha. Ano, souvisí to i s nepodmíněným příjmem, který by měl ale lidi motivovat k tomu, aby zase nelenili, necucali „stát“ jen proto, že předtím ten zaměstnavatel jebal je, tak proč ne já teď stát..a budu doma na kanape a pekař nebude péct, počta nepojede a tak..
Člověk zas musí vidět následky téhle doby, protože akce a reakce. Dokud si člověk neuvědomí, že to stačí a půjde dál, kdy dospěl do stavu, kdy je plný ale musí si to říct, už jsem plný a byl jsem prázdný..tak teprve ten blok přejde. Alespoň co se týče nedostatku. Samozřejmě, že na ony bloky navazují další, které musí pochopit, protože nastane situace, kterou ještě nepochopil a najednou je plný, ale zase musí dávat..takže tu díru si nezacpal. Ona psychologie je sakra těžká věc a blok není nikdy jeden a vždy je to rozvětvený natolik, že nic nelze určit správně, dokud většinou člověk nezná víc podrobností a souvislostí.
Dokonce padl na mě názor od kolegy, který je taková drbna a je duší člověk, který je zaměřen jen na práci, že „proč dává to rádio pořád o kousek míň“ Tak se ptal kamarádky psycholožky a ona odvětila, že „on chce jenom pozornost“ nic víc..takže takové elity tu máme, kteří radí lidem, jak žít a jak řešit situace. Přitom ji nenapadne, že chci poslouchat jen svoje myšlenky a naslouchat ostatním a to nejde, když řve rádio jen proto, že on potřebuje bušit do hlavy, když nenaslouchá druhým. On chce podporu zvenčí v podobě hlasitosti, aby ho to burcovalo a tlačilo do práce..
Ale ano, nerovnováha je dána Matrixem, který vládnou cizí entyty a mají dobře prozkoumanou lidstkou psychiku tak, aby ani nepoznal, že je manipulován. Až budem chodit do práce, protože chcem a ne proto, že musíme a lidi za práci dostanou, co skutečně mají, pak teprve přestane boj o energie..Ale to se temným moc nechce. Všichni vlastně mají sbodnou volbu, ale moc ne. Je svobodná volba nepřít do práce? Řekl bych si, tak zítra půjdu, až se dospím, nebo zítra budu doma s dětmi, protože si uděláme hezký den? No pak mě vyhodí..Dám si smlouvu na brigádu, ale jak je placená brigáda? nemam nárok na dovolenou, měl bych sotva na nájem, nebo většinou už ani ne a kde je jídlo. Dělat na sebe..může to dělat každý? Může každý dělat z domu, nebo být podnikatel? Když stát ho oškube, proto je lepší být zaměstnanec..? Pořád jako samoživitel shánět práci, abych měl zakázky..? Kde by byl čas na papírování, shánění lidí a pak odvádění práce..zas by to byl boj.

Lidé bosky chodící, nu mluvil jsem o nové době, co tak chodí aby jen ukázali, jací jsou..Já bosky nechodím, jelikož nemam tvrdý nohy a v dnešní době, kdy lidi odhazují i kde co mi trochu jde o zdravý. Leda tak tohle dělat doma na louce, ale to zas nesmí být na trávě včela, jinak mám nohu jak slonisko :))

Jinak nejde o 5G, ale o to, zavést všude buď ADSL, nebo optiku, aby se lidi spojili a měli téměř neomezené možnosti spojení, mezi sebou. A pokud máme vysílače, tak prosím ale takový, co mi neuškvaří hlavu a vysílače daleko od sebe..

Trochu mužské, trochu ženské. Psal jsem i o dočasných extrémech, který musí člověk mít pod kontrolou. Proč ale bojovat, když tu nebude na každým rohu vůl, ale člověk v rovnováze..Člověk bojuje proto, že je v nerovnováze..proto, že věří, že rozum je víc jak cit a já jsem lepší, jak ostatní ..To proto, že mi někdo ranil city a já uznal, že city jsou špatný, protože mi ublížili. Co já tedy dělal proto, abych se bránil? Nic..byl jsem v citech bez rozumu, jako další extrém.
A že od každého něco? Proč teda ne? Je jasný, že když bude šéf založený na rozumu, ale nepochopí, že každý má city a chce si prožít se ženou, nebo s dětmi něco hezkýho, tak to šéf nepochopí, protože proč? Protože mam děti, něco jim zadám, to udělej a je to. Vždycky musíme brát v potaz, že tu jsme i od toho, abychom prožívali věci a naučili se je chápat. Je to jedno s druhým..A jasný, když budu mit svaly, jako Rambo..tak super, rozmlátim lidi na ulici už jen svým pohledem a lidi se mi budou uhýbat, ale chtěla by si takový extrém, co se jen honí za svaly a neřekne ti „Miluju Tě“? protože v kebuli bude mit prázdno, nebo bude mit v sobě tolik mužský energie, že bude jen komandovat?

Malá prsa jsou jak jsem psal, buď vinou matky, nebo více mužské energie, kdy člověk odmítá svoji ženskost, ale chce být spíše chlap a dorovnává nějaké rodinné problémy jinou energii.
Pokud máš problém s matkou, nemusí to ale znamenat, že odsuzuješ jako ženství. Stále si zachováváš roli ženy, jako takovou 🙂

Výchova dětí: Nu svobodná volba u dětí je fajn, ale měly by se naučit hranice, jelikož jejich mysl ještě není dotvořená, je citlivá a vklouzne tam kde co, protože dítě přijímá téměř cokoli a myslí si, jak je všechno fajn a jen si to tu užije. A když nemá svoje hranice, tak bude narušovat hranice i druhých, když je nezná.. Takže i to, jaké dítě se nám narodí, musí počítat s tím, že rodič, jako takový má „právo“ dítě asi někam nasměrovat, protože samo dítě si to zvolilo. Zvířata taky učí své potomky, aby v přírodě přežili. Nebo mám své dítě nechat, jako je tomu dnes tak, že má uplně volnou ruku a nedělej nic? Jak by se to dítě prodralo životem? Podle mě je takový způsob života v ideálním světě..to ano, ale ne uplně tady na Zemi. Je to těžké hodnotit, dítěti rodič určitě musí dát nějaké znalosti, nebo rozum, aby v životě nějak přežilo. K čemu bude, když se mi narodí slabá duše a já ho nechám, ať je hodňoučký, ale nic nebude umět..jen bude chudáček, že se bude všeho bát.Jako ona svobodná volba musí nějak být, ale nesmí to strhávat rodinu dolů. To záleží, jak to člověk ucítí, jak má jedna a vybrat vždy z něčeho, ale nedržet se jen jednoho názoru. Zkrátka něco naučit, ale netlačit na pilu a zároveň, ať se samo směřuje a rodič ho jen může rozvíjet v tom, co chce ale zase tak, pokud tam chce zacházet i rodič. Já ještě sám zkoumám život a pevně věřím, že plno lidí vlastně samo neví, co je správné a jak jednat při tomhle i tamtom..Takže i můj názor může být milný, bohužel.

Pokud jde o vztahy, za mě ať si každý dělá co chce, ale ať netahá druhého dolů a věrnost je na prvním místě, pokud je volný vztah, tak raděj žádný, jinak je vztah bez hloubky. Jsem pro to, aby si oba dva říkali jen pravdu i drsnou, ale mluvilo se tam a byli si hlavně věrní a v něčem i oddáni. Myšleno hloubkou lásky. Měl jsem pár vztahů, který člověka jen tahaly dolů, měl jsem potřebu už něco zakazovat, čímž se dostavoval další efekt, zakazuješ, udělám to na truc…tak to fakt ne, raděj vybrat sobě rovnou, která má stejné koníčky, nebo snad už nic. Jsem řádně poučen, že svoboda je fajn, ale zodpovědnost je taky třeba. Kdo z lidí to dneska má..Střídá se to mezi sebou, když je problém, je hned rozchod, mezi sebou si nic neříkají a pak se hádají jen proto, že si neřeknou o problému, protože co by na to řekl protějšek.
A pokud si každý má dělat, co chce, ať si ale bere následky pouze za sebe a neháže to na druhé a proč každý jedná tak „blbě“? Protože plno lidí se chová na truc a jedná, jak chce mysl a ne jak chce duch…Nevidí za rozhodnutí, která nechápe. Protože i v té chvíli, se člověku zatmí, jednám jako blbec, protože přesně tak blbou situaci jsem i pochopil/a. Proto plno lidí jedná jak blbci, jelikož se napojuje na druhé nevědomky a auto nikdo neřídí..

Pochody homosexuálů je zase jen extrém a strhávání pozornosti, podívej, já jsem lepší než ty. Nebo je to jen ženská duše, která nepřijala mužské tělo…

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-23 22:35:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě jsem si všiml jedné věci a to je barva očí. Zelené oči značí duši bojovníka a kdo jede víc na rozum ale učí se a posouvá . Ten, kdo je má hnědé, tak většinou žije uvnitř v srdíčku, ale dál se nějak neposouvá. On chce mít ten svůj klid, ale co je dál, to ho nezajímá. Spíš ty zelené dost prokouknou kdejakou nekalost.., kdežto s hnedýma očima to nevidí.O modrých zatím nic moc nevím..Jen narážím na onu velikost ženských tvarů, tak i oči značí dost o tvořivosti duše. Když pominu uplně vzhled a zuby, nebo nos..myšleno krásu, ne takovou krásu, až deformace…kterou tu zná asi hodně lidí, co zhruba co značí. 🙂

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-24 21:21:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Tauri:
„..Proto chlap má potřebu jít do opaku, aby tu harmonii přinesl on, když žena doma vládne pevnou rukou..“ – ahá tak to jsem nepochopila – takhle to už dává smysl

Jj, na základním příjmu je „nejhorší“ to, že pokud by se zavedl, tak po tak dlouhé době kapitalismu (či jak se ten systém, který v západní společnosti „vládne“ jmenuje), by lidi jen odpočívali a nějakou dobu by nikdo nic nedělal (protože jsou vysátí, a tak jediná motivace k činnosti je strach – který v kapitalistické společnosti vládne = nemakáš, nepřežiješ či budeš žít pod mostem či v ghettu mezi nebezpečnými lidmi a nebudeš mít peníze=moc svojí situaci nějak změnit). Jakmile by motivace strachem polevila, lidi by si konečně oddechli, zastavili by se a viděli by, jak na tom energeticky jsou, a každý by chtěl odpočívat. Proto sice jsem za základní příjem, ale pokud by byl zavedený po delší době kapitalismu, tak to nedopadne úplně skvěle a co si většina lidí řekne? „Základní příjem nefunguje“ – zkusili jsme to a bylo to zlé. Přitom málokoho napadne, že kapitalismus jede na energetický dluh (a i finanční), a tudíž to je pouze důsledek předchozího špatného systému.

„Podle mě je takový způsob života v ideálním světě..“ – jj, já popisuji většinou ideální svět, abychom věděli, k čemu směřovat. Protože když řeknu „nejlepší je toto“ (a budu myslet v tomto světě/systému), tak opomíjím ty lepší možnosti (které zde sice zatím nejsou možné, ale jsou ještě lepší). Pouze pokud bych řekla „nejlepší v tomto světě je toto“, pak by to byla pravda. Pokud neupřesním „nejlepší V TOMTO SYSTÉMU“, tak to není pravda, protože NEJLEPŠÍ může být něco jiného, co zde zatím není možné.

To jsem ráda, že existuje kluk, který si vybral jako důležitý bod ve vztahu věrnost (to se moc nevidí a nebo kluci v tomto před ostatními machrují – protože většina mužů preferuje věrnost partnerky a sami mají rádi sex i mimo vztah – alespoň to tvrdí na internetu, např. na seznamu v diskusích, i když tam jsou i některé takové ženy, mužů je asi víc).

O očích si myslím, že barva se skládá ze tří komponentů: studená, teplá a odraz světla. Studená odráží světlo do modra/šeda a teplá do žluta/hněda. Světle modrá barva = trochu studené + velký odraz světla. Tmavě modrá barva = trochu studené + malý odraz světla. Světle šedá = více studené + velký odraz světla. Tmavě šedá = více studené + malý odraz světla. Světle zelená = trochu studené + trochu žluté + velký odraz světla. Tmavě zelená = více studené + trochu žluté + malý odraz světla. Žlutá = trochu žluté + velký odraz světla. Světle hnědá = více žluté + velký odraz světla. Tmavě hnědá = trochu studené + hodně moc žluté + malý odraz světla. Černá = hodně studené + hodně moc žluté + malý odraz světla. (Kdo má oči např. středně modré/zelené/hnědé, tak má středně studené atd..).

Studená značí rozum (i moudrost) a individualitu. Teplá značí emocionalitu a to, že je člověk součást kolektivního vědomí/nevědomí. Odraz světla značí, jestli člověk energii do světa spíš vydává nebo přijímá (velký odraz světla = vydává, malý = přijímá). Jediné, co nevím, je, jak poznat z barvy očí cit (emocionalita je něco jiného) – to možná dle barvy očí nejde poznat.

Jo a to „Chlapi jdou jen kupředu bez citu a ženy chtějí žít jen v lásce a klidu, ale nic pro víc neudělají.“ se mi jako přirovnání líbilo, protože to vyjadřuje mužskou a ženskou energii. Ono když si to tak vezmeš, tak pokud se zaměříš na přítomný okamžik, tak máš na výběr pouze ze dvou možností: 1.) jít něco dělat pro to, aby ses měl v budoucnu dobře = jít za cílem a nebo 2.) teď žít v lásce a klidu. Ženská energie nemůže dělat něco pro to, aby žila v lásce a klidu, protože jakmile by něco začala dělat, tak by se z toho klidu vymanila do „dělání“ = jít za cílem. Žena se může přepnout do mužské energie, něco pro svojí budoucnost dělat, a pak zase žít v klidu, ale ženská energie obecně se s tou mužskou vylučuje ve smyslu „buď a nebo“ (téměř nejde obojí zároveň). Teoreticky by obojí zároveň šlo, ale to by bylo zase v tom ideálním světě. Lidé to zažívají i v tomto světě, ale to jsou většinou vyjímky a většinou jsou to muži, kteří se odevzdali nekonečnému dělání, v tom po čase začnou vnímat žití teď v dělání (a žití teď = klid). Tedy zažívají klid při dělání (pokud na ně zaměstnavatel nespěchá). Zatímco ženy mohou zažívat obojí dohromady většinou pouze v domácnosti (když jsou primárně v bytí, tak na druhém místě se ponoří do dělání např. domácích prací a pak zažívají klid při dělání = obojí). A nebo když jde žena do mužské energie a naplno se ponoří do nekonečné práce, tak to časem může zažívat podobně jako muž, ale má to těžší, protože ženy mají na prvním místě klid a tak by se k tomu „obojímu“ měly dostávat opačně než muži, což v tomto systému není moc možné.

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-25 20:40:16
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana:
To ano, jenže ten ideální svět by fungoval, kdyby byl každý za sebe, aby dokázal „vše sám“ a zároveň si všichni vypomáhali. Protože teď mě to učí, abych přestal být uplně závislí na druhých. Je to takový drsnější režim a opak celku. Jenže to dává smysl. Když onemocní buňka v těle a všichni za začnou oplakávat, tak bude nemocné celé tělo a každá buňka je tu sama za sebe a zároveň se ochraňují a komunikují spolu ale jen proto, že chtějí a každá se snaží..Kdo se dneska snaží, je trestán. Kdo se fláká, má super plat.Takže namotivovat lidi tak, aby viděli smysl v tom, co dělají. K čemu nám je dneska technika, když za lidi přemýšlí, nemají ani zájem vědět, jak funguje? Je to zkrátka jen makejte a je jedno co, jen ať se vyrábí. Až se lidi budou podporovat navvzájem a zároveň ani jeden z nich nebude závislí na podpoře ostatních, tak to začne lidi bavit, ale stále si musejí být vědomi, co dělají.Jelikož člověk se učí a přechází do mysli, kdy dělá věci automaticky, aniž by je kloudně chápal a věděl co dělá.
Pokud jde o chlapi, je to syndrom méněcennosti..Tahle planeta má několik druhů duší. Hlavně se tu vyskytují lidé, marzani, elfové, trpaslíci.
Lidé-pracovití, hodní, ale duchovno neznají, jelikož věří jen tomu, co vyrobí a vidí. Dělá jim to dobře, protože byly jako otroci stvořeni.Nutí druhé většinou do práce..
Marzani-duše převážně z marsu, dobře ovládají techniku, většinou pracují v IT, mají slabě tmavší pokožku, černé vlasy.
Trpaslíci-věčně by něco slavili, jsou to takový sluníčkáři a někdy neberou ohledy na druhé, přes své radostné chování.
Elfové-pracují s enrgiemi, sranda sice jo, ale má své meze a jsou spíš vážnější. Jedou víc přes rozum..drží své slovo, přes které vlak nejede.
Reptiliáni- Většinou mají pleš, mají lesklou a vyholenou hlavu a v obličeji vypadají někdy až hnusně.
Jsou dobří manipulátoři a často jsou v nějaké sektě, jako je Kryšna. Nebo pracují na vedoucích pozicích. Jsou dobří i v energiích, ale někdy nečestným způsobem.
Tohle je mé pozorování a vnímání z ostatních „lidí“
Řekl bych, že tento portál nenavštěvují lidské duše, jelikož by se jen vysmívali, ale často mají práci doma. Takže více lidí tu( jakožto pouze tělo) je nějaké přírodní bytosti…

Mno věrnost bohužel zase nemůžu najít kloudně já u holek. Ty už měly zástupy partnerů, že člověk by si o ně ani kolo nepřel, aby se mi nerozpadlo nemocemi. A už ani nějak nezkouším něco víc, protože ty hodné už někoho mají a sami pak povídají o svém příteli, takže už se někdy jen směju, že sice fajn holka, ale mam smůlu, tak se směju tak, aby to nebylo blbé, že si to může vzít špatně. :))
Hold kluk je borec a holka d*vka..

Proto jsem pro, aby to bylo vyrovnané a každý měl v sobě obě dvě energie…Je zkrátka „temná“ a „světlá“ energie, nebo zároveň energie a jen záleží, jak se použije. Není černá, ani světlá magie…Zkrátka je to magie a jen záleží, zda léčíme, nebo ubližujeme..i léčením se ubližuje, protože ve výsledku si každý musí pomoct sám a on sám musí tu překážku pochopit a jít dál. Pokud mu pomůžem, tak nepochopí látku a příště si to udělá zase, až mu dojde šťáva..A dále nepozná onu cenu, protože až člověk spadne na zem a musí z ní vstát pozná, jakou to mělo cenu( kolik energie to stálo a co nám to dalo) Když mi někdo pomůže, tak to beru jako oo stalo se, samozřejmost. Příště poběžím zase a nu což, zas mě někdo kdyžtak zvedne a já to budu mít skoro bez práce. Tak jako má mince dvě strany, musíme stát na minci, abychom vždy viděli obě strany a viděli následky a našli ten střed a rovnováhu a pokud nebude nic v rovnováze, vždy budem stát na minci, ale druhou stranu neuvidíme, protože na ní stojíme a odmítáme vidět i druhou stranu, kterou dusíme.Proto dusíme druhou stranu, která se chce taky projevit. Docela mě uvízla v hlavě věta z Doctor Strange. „Musíme porazit démona..Nelze porazit démona, jen se s nim musíme naučit žít“ Tak jako Neo bojoval se Smithem, jakožto temnou stranou. A vědma říkala, každá rovnice se sama snaží vyvážit a on je tvůj protiklad, tvůj negativ. “
Zkrátka tohle hraje s tím, že „temná“ strana musí být v rovnováze s „bílou“
Jen tak půjdem kupředu s citem. Protože i sušenky musíš dělat s láskou…
Když budem dělat chleba, taky ho musíme udělat s láskou a ne jen mužskou energii, tak ho udělám, pojedu a pak si dám oraz..to jde jen do určité míry, pak je to blok, pokud to nelze zastavit a nemá to hranice. Ale drobné výchylky tam rozhodně budou, protože buď to budu dělat s velkým srdcem, ale den, nebo se srdcem, ale 30 minut :)) Nebýt temné síly, tak nás nic nežene kupředu, vždycky potřebujeme impuls, který nás někam směřuje, dozhicuje srdeční čakru a my pak jedem jak střela a ne a dost, tohle chci změnit!! Jenže týhle energie je na zemi už poněkud hodně a sám mám problém to ukočírovat a přestat být buď sluníčkář, protože si člověk řekne, tahle energie je špatná, jenže je to zas jen extrém a tím pádem je špatné i světlo, protože mě oslepí a nevidim na cestu, nebo zas tu „temnější“ a člověk jen bojuje a přestává myslet na cit. Protože co na mě útočí, s tim se musim nějak vypořádat..spíš je dobré se naučit jen bránit a odrážet střely, než útočit také.
Občas zkrátka ještě mluvím s předponou ne(nebo jak se tomu nadává v čj), protože nenajdu vhodná slova. Protože už jen slovo, nemyslím, nebo nevím…tak si musím říct, nee-vím! nee-chápuu!My to chápem, jen se naše mysl brání to pochopit, protože sami berem ten zápor a druhým sami lžeme jako zaklínadlo. My jakoby ukončíme chápání, my to odmítáme pochopit a tečka..

Děkuju jinak za rozvedení diskuze, že jsi odpovídala a našla si na mě nějaký čas, kiano a aluško 🙂

Ikona diskutujiciho Tauri 2019-09-27 05:41:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě mě tak napadlo k té mužské/ženské energii…ono v nějakém směru, drhuhá strana mince taky vlastně bere, pokud nemá cit. Třeba taková destrukce jen bere…takže věčný člověk, který má blok, tak taky jen bere, jak černá díra i když tam člověk dá lásku, tak to jen zasyčí a je potom..Takže ono je to vlastně sporné :))) Války jsou JANG, mír JIN. Ale pokud je to propojené, ví jaké má následky obě strany.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-29 20:36:52
Ikona diskutujiciho
sipka

„To ano, jenže ten ideální svět by fungoval, kdyby byl každý za sebe, aby dokázal “vše sám” a zároveň si všichni vypomáhali.“
– jo to je podle mě přesně ideál

Dneska jsem četla článek o tom, že až bude větší robotizace, tak lidi ztratí pracovní místa a upadnou do chudoby – no pro koho by ti roboti měli pracovat, když ne pro lidi? Přeci pokud bychom dospěli do stadia, kdy by velkou většinu práce vykonávali roboti, tak by si každý do výroby od robotů „objednal“ cokoli potřebuje a dostal by to (nepodmíněně). Samozřejmě pouze pokud by to nebylo něco, co by někomu ubližovalo či někoho omezovalo v jeho svobodné vůli. Pokud by byli roboti/stroje/počítače naprogramováni pouze konstruktivně a nikdy by nemohli získat vlastní vědomí, tak i v takovém světě by pak každý dokázal přežít a mohl by být extrémně v ženské/mužské energii či tak nějak napůl – přežili by „sami za sebe“ (s pomocí robotů) všichni.

Pokud bychom se vrátili k přírodnímu způsobu života bez techniky, tak by podle mě také bylo možné, aby přežili všichni nepodmíněně (i ti, kteří nejsou tak nějak napůl, ale jsou v extrému mužské/ženské energie), ale pouze v podnebí/klima, které nemá zimu (a tedy ve kterém je úroda po celý rok). I žena v ženské energii si dokáže postavit menší dům, jenom jí to bude hodně dlouho trvat. Většinou to je ale tak, že se žena stejně dá dohromady s mužem (i když se nepotřebují) a založí rodinu, tak pokud je žena v ženské energii a najde si muže v mužské, proč by to pro ní nepostavil když mu to bude trvat mnohem kratší dobu (je na to lépe stavěný). Když jsou oba tak nějak napůl, tak můžou stavět spolu. Podle mě to není o tom, v jaké energii (mužské/ženské/skoro napůl) se někdo nachází, nepodmíněně přežít (bez toho, aby potřeboval druhé lidi nebo vztah) dokáží všichni (když je buď dobrý nepodmíněný systém s roboty nebo příhodné klima – pokud je systém kapitalismus a ještě se střídají roční období tak, že člověk venku v zimě nepodmíněně nepřežije, tak sám nepřežije ani člověk v extrémní mužské/ženské energii ani ten, kdo je tak nějak ve středu = sám za sebe nepřežije nikdo).

Mužská/ženská energie není podobný protiklad jako dobro/zlo – to je podle mě jeden z největších omylů. Protiklady to jsou, ale spíše doplňující se (ve smyslu hodící se k sobě – nemusí se potřebovat, i když je to k sobě přitahuje). Jsou to prostě dvě konstruktivní energie, ale každá funguje jinak. Zatímco dobro a zlo se většinou popisuje jako světlo a tma v tom smyslu, že „kde je světlo, není tma“. A můžeme snad říct: „kde je muž, není žena“ či „kde je žena, není muž“? Když dáte svíčku do tmy, tma zmizí. Ale když dáte ženu k muži, tak nikdo nemizí.

Já si třeba myslím, že zlo by ani nemuselo existovat (že to není nutné) a že ve vesmíru normálně neexistuje.

Už jsem chtěla napsat, že se nehodím do žádné skupiny (člověk, marťan, trpaslík..), ale do Elfů bych se hodila. Jen mi ty skupiny spíš připomínají sangvinik/cholerik.. či konstitučně váta/pitta/kapha. Když mi nějaký muž připadal jako reptilián, tak měl většinou pleš a nebo výraznější kouty – tohoto jsem si také všimla.

Není za co, mě tahle diskuse bavila 🙂

Ikona diskutujiciho Luz 2019-09-20 23:53:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je v tom hodně domněnek a zaujatosti a nepodložených úsudků, zdá se mi…
Mně připadá dobré, že se děti obou pohlaví musí ve škole naučit nějak spolu vycházet, komunikovat, vždyť kdyby to nebylo na nižších stupních škol, o to hůře by se to pak učili třeba na VŠ nebo v práci.
A proč by žena měla mít problém s vyřizováním na úřadě, jak se tu objevilo v komentáři? Možná je pro ni těžší fyzická práce, ale sociální a komunikační dovednosti mají i ženy a intelektuální také…
Také v práci jsou na lidi obou pohlaví vesměs stejné nároky (tím spíš, že zaměstnání, kde je potřeba těžká fyzická práce, již moc není, a budou nadále ubývat kvůli rozvoji technologií), tak proč by nemohli být i společně a stejně vychováváni ve školách.
Autor poněkud přeceňuje předurčenost osobních charakteristik a vloh biologickým pohlavím, vím, že na tom lpí hodně někteří lidé, kteří mají pocit zmatenosti ze současné doby a z toho, že už není všechno jako dřív a hledají nějaké jistoty a mají nostalgii po starých časech, ovšem nemyslím, že by takový přístup něčemu prospíval, naopak se snaží věznit lidí ve škatulkách, které jim nemusí vůbec vyhovovat, a vytváří a udržuje různé předsudky. Vždyť muži a ženy nejsou nějaké homogenní skupiny každá s nějakou stejnou sadou vlastností, ale rozdíly mezi jednotlivci v rámci skupiny třeba v oblasti osobnostních vlastností nebo zálib můžou být někdy větší než mezi osobami z těch dvou skupin.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-09-21 11:06:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

já bych všechny femistické zrušil když vidím co předvádějí vzdyt máme dneska demokracii vždyt žena dnes muže dělat vše co se ji zachce najít si práci jakou chce možnosti je tu dost když teda femen spolky tvrdí že nemužou dělat těžkou práci at jdou dělat nikdo jim nebrání at klidně zpracovavaj 10 kilovy železo když to zvládnou jediná diskriminace je to jediné jim uznám sou rozdilné platové podmínky mužu a žen to mě dycky dopálilo proč by prodavačka nemohla brát 25000 čistého v supermarketech když teda femen spolky rádi řvou tak at řvou kde je to potřeba v arábii a myslimských státech tam je to potřeba ale ne tady s rozděleným vyučováním taky nesouhlasím zda se mi to nepřirozené oddělovat holky od kluků to zaváděl stalin proto aby měl do budoucna kvalitní vojáky stalin myslel jen na válku proto se snazil uzpůsobit tak společnost

Ikona diskutujiciho jirka č. 2019-09-21 15:49:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, prosím, trochu o jiným. Koukám, že tvoje diskuse najednou vyžaduje existující mailovou adresu. Nevím, jestli je to tvoje přání, nebo zlomyslnost prostředí, ve kterým máš tu stránku zpracovanou, ale stránka si nově ověřuje, jetsli mailová adresa kterou vkládám k odpovědi existuje. Je to trochu hloupé, mou vlastní adresu ty zatím nepotřebuješ a určitě nechci aby ji měl majitel webu na kterém tvoje stránka běží.
Jestli to můžeš ovlivnit, tak s tím prosím něco udělej. Je dost otrava před odesláním každýho příspěvku do diskuse si zakládat dočasnou mailovou adresu.
zdravím
Jirka

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-21 15:58:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Mail vidím jenom já, takže není důvod být paranoidní. Přeprogramovávat stávající diskuzi kvůli tomu určitě neplánuji. Nevím, proč se někdo bojí, že uvidím v adminu na něj kontakt, připadá mi to úplně hloupé, pokud to není Kája Gott, nebo David Garret, tak to snad nikoho ani nezajímá. Majitel webu jsem já.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-09-21 21:06:11
Ikona diskutujiciho
sipka

stačí si založit jeden email pro všechny diskuse a ten vkládat do všech diskuzí na internetu či to i používat jako internetový kontakt – a jednou za čas se člověk to něj může kouknout (do toho emailu)

Ikona diskutujiciho Lenka L. 2019-10-19 22:02:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem někde viděla studii, že když se holkám před zkouškou/testem připomene že jsou ženského pohlaví, tak v těch testech mají podle očekávání výrazně horší výsledky.

Co se týče odděleného vzdělávání podle pohlaví, je mi to fuk. Ale pokud by to mělo být proto, aby se chlapi „chopili zbraně“ jak koneckonců ilustruje i obrázek, tak se radši budu celý život obklopovat něžnými „impotenty“, kteří by neublížili mouše. Pokud se provádějí ve výuce nějaké změny, vždy je to účelové.

Ikona diskutujiciho matyas 2021-10-03 20:41:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Chlapci se učili tomu, co jim bylo od přírody dáno, aby to bylo v souladu s jejich povahou.“

To zní velmi dobře, určitě bych nebyl proti, podle mě by to tak mělo fungovat. Nejdřív by se člověk naučil základ (a teď nemyslím typu základní škola, ale opravdové vědomosti, které budou užitečné, jako opravdová historie, co je člověk zač, jaký je jeho úkol a tak dále, aby se v tom všem nějak orientoval). Pak by měl na výběr, mohl by si vybrat libovolné téma (samozřejmě nemusel by pak vůbec nijak pokračovat, vše by bylo na svobodném rozhodnutí každého jedince, i ten základ), o kterém by se chtěl více dozvědět a „škola“ by ho to naučila/ a nebo by poskytla takové prostředky, aby to dotyčnému bylo umožněno. Podle mě by prostě škola jako taková měla zaniknout, celý ten systém by měl být od základu překopán a mělo by jí nahradit něco, co by opravdu sloužilo člověku – k tomu, aby se člověk zdokonaloval a učil se, a zároveň by to podporovalo člověka a jeho vrozené schopnosti, dary, povahové vlastnosti atd, vše by bylo co nejvíce individuálně přizpůsobeno každému jedinci, aby se mohl každý maximálně učit a rozvíjet, tak, jak je to jemu nejbližší. Když se nad tím tak zamýšlím, tak to vlastně není až tak nereálné, sice by musel být kompletně odstraněn aktuální systém, ale nemožné to není. Samozřejmě, kdyby nic jako škola ani podobná instituce neexistovala, tak bych si nestěžoval, byl bych rád 😀 , ale myslím si že ten koncept by se dal zrealizovat, ani by to nemuselo být formou „školy“.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek