Osobnostní test Zdarma

13.12.2018 v Zajímavosti 56
Tento osobnostní test vám zabere asi 10-15 minut a je zcela zdarma. Nemusíte posílat smsku, nebo něco jiným způsobem platit, abyste se dozvěděli své výsledky. Test jsem zkoušela a zdá se přesný, opět mi vyšel INFJ jako i u jiných testů tohoto typu, s dosti podrobným popisem, který výborně sedl. Zkuste si test také a případně napište, co vám vyšlo. 🙂

SPUSTIT TEST ZDARMA: ZDE


Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci převládat, druhá je pomocná, podpůrná. V 50. létech 20. stol. toto Jungovo pojetí oprášily americké psycholožky Isabela Myersová a Katheryn Briggsová, přidaly ještě čtvrtou dimenzi a vytvořily prakticky použitelný nástroj – dotazník MBTI.
Základní východiska této typologie jsou:
 • Podstatné jsou naše preference ve vnímání, zpracování informací, rozhodování a řešení problémů.
 • Existují 4 základní psychické funkce (dimenze), každá se může vyskytovat ve 2 pólech.
 • U každého člověka má vždy jedna funkce z každého páru tendenci převažovat, druhá je spíš pomocná, podpůrná.
 • Na základě kombinace 4 dimenzí můžeme každého člověka zařadit do jednoho z 16 osobnostních typů.
Co je to preference?
 • Napište svoje jméno tak, jak jste zvyklí (tj. svou preferovanou rukou).
 • Nyní napište své jméno znovu, ale tentokrát použijte svou druhou ruku (tj. nepreferovanou ruku).
 • Jak byste popsali zážitek, spojený s psaním preferovanou a nepreferovanou rukou? Jaké rozdíly jste si uvědomili?
Podobně každý z nás přirozeně, vrozeně preferuje určité psychické funkce. Při jejich používání se cítíme přirozeně, jsme nabití energií a plní sebedůvěry. V životě jsme však někdy nuceni používat také opačné, nepreferované funkce. Jejich užívání nás stojí více sil a musíme je vědomě rozvíjet.
Čtyři základní osobnostní dimenze jsou:
 1. Vztah k okolí (orientace dovnitř nebo ven)
 2. Způsob vnímání (shromažďování dat a informací)
 3. Způsob rozhodování (zpracování dat a informací)
 4. Způsob konání (zaměření na ukončenost, stabilitu nebo otevřenost, pohyb)
Každá dimenze má dva póly, které by se daly stručně popsat asi takto:
Ad 1) Vztah k okolí: Kam zaměřujeme svou pozornost? Kde získáváme energii?
Extravert (E)
 • Společenský, má mnoho přátel
 • Nejdříve mluví, pak myslí
 • Preferuje přímou komunikaci
 • Raději pracuje s ostatními
Introvert (I)
 • Má rád klid, ticho, soukromí
 • Potřebuje si věci připravit, promyslet
 • Může mít problémy s komunikací
 • Raději pracuje sám
Co převažuje u vás?
Ad 2) Způsob vnímání: Jak získáváme informace?
Smyslový typ (S)
 • Praktik, realista
 • Zaměřený na fakta, čísla, přítomnost
 • Spoléhá na zkušenost
 • Raději věci dělá, než o nich přemýšlí
 • Chce jasné instrukce
Intuitivní typ (N)
 • Vizionář
 • Zaměřený na ideje, možnosti, budoucnost
 • Řídí se intuicí
 • Hledá příčiny a vztahy
 • Rád řeší nové úkoly, nesnáší rutinu
Co převažuje u vás?
Ad 3) Způsob rozhodování: Na základě čeho se rozhodujeme?
Myšlení (T)
 • Neosobní, zaměřený na výkon, chladný
 • Rozhoduje se na základě faktů, logiky
 • Neprojevuje emoce
 • Nevadí mu jít do konfliktu, jde o věc
Cítění (F)
 • Osobní, se zájmem o druhé, empatický
 • Rozhoduje se na základě pocitů, emocí
 • Citlivý vůči vztahům a atmosféře
 • Vyhýbá se konfliktům
Co převažuje u vás?
Ad 4) Způsob jednání: Jak si organizujeme život?
Usuzování (J)
 • Rád věci dokončuje
 • Preferuje řád, stabilitu
 • Je plánovitý, dodržuje termíny
 • Je na něj spolehnutí
 • Nové, nečekané věci ho mohou zaskočit
Vnímání (P)
 • Má rád otevřené věci, možnosti
 • Dělá věci na poslední chvíli
 • Méně spolehlivý, odkládá věci
 • Dobrý improvizátor
Co převažuje u vás?
Žádná z těchto preferencí není lepší nebo horší. Každá charakterizuje normální a plnohodnotné lidské chování. Všechny osobností preference či typy mají určitá pozitiva a negativa, silné a slabé stránky. Každý osobnostní typ preferuje jiný způsob komunikace, „platí“ na něj něco jiného.
Lidé si při komunikaci a spolupráci většinou nedělají naschvály, nedorozumění často plynou z rozdílného fungování procesů vnímání a zpracování informací.
Kombinací všech čtyř preferencí získáme náš „osobnostní vzorec“, např. INFJ.
16 možných osobnostních typů pak najdete v tabulce:
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ
Pokud jste dokázali odhadnout svoje preference, můžete si odpovědět na otázky:
 • K jakému osobnostnímu typu asi patříte?
 • K jakému typu asi patří váš partner, děti, nadřízený, kolegové …?
 • S jakými lidmi si zřejmě budete nejlépe rozumět?
 • S jakými lidmi se vám bude zřejmě obtížně komunikovat?

Komentáře

Ikona diskutujiciho Slávka Paulová 2018-12-21 02:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi bojovník a dokonale to sedí, od jakživa jsem taková byla, jsem a budu,i když s tím mám někdy problémy. <3

Ikona diskutujiciho Zdeněk 2019-09-11 05:30:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den. Dělal jsem si test. Od dětství jsem byl jiný „divný „. Jsem vodnář a jednám jinak než ostatní. Také jsem v rodině překážel. Dlouho vím, že sem nepatřím. Mé děti mne mají v úctě a vážnosti. Své děti miluji a nikdy nedovolím aby jim bylo škozeno. Chtěl bych se vrátit domů, avšak tato planeta to není. Děkuji

Ikona diskutujiciho Pavlína 2020-02-13 13:39:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně vyšel Zprostředkovatel a sedí to dokonale – i s tím, že vždycky zase začnu věřit – můj mužskej tomu říká „nenapravitelný optimista“ 😀

Ikona diskutujiciho Nika 2021-01-27 18:42:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj vespolek, podle testu jsem BOJOVNÍK a sedí to 😊 Nika

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-01 12:38:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Heh Bavič…🥳🎊🎉

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-02-01 17:03:09
Ikona diskutujiciho
sipka

baviči jsou super! to bych chtěla být!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek