Osvědčené duchovní principy pro uzdravení vašeho života

19.2.2024 v Psychologie 7

Být duchovní člověk znamená neustálý každodenní proces. Není to žádná jednorázová záležitost. Duchovní principy obnovy harmonie v našem životě zahrnují koncepty, které nás učí zejména vnitřním hodnotám, jako je trpělivost a vděčnost. Když si je osvojíme, uzdravíme se zevnitř směrem ven. Dnešní článek vás s nimi seznámí.Vzájemná podpora
Po celý svůj život se proměnlivě ocitáme v pozici těch, kteří pomoc potřebují, i těch, kteří pomoc poskytují. Někdy dáváme a jindy jsme potřební. Právě v tomto vzájemném dávání a přijímání je sdílena naše lidskost a je tak dosaženo našich nejvyšších potenciálů. Vzájemná spolupráce a budování fungující podpůrné komunity je jediná cesta k naplněnému a zdravému životu. Kdo tento princip chápe a praktikuje, sklidí ovoce a pěstuje duchovní kvality. Kdo je nechápe, jde sám proti sobě a ničí si sám vlastní život.

Používejte předměty, nikoli lidi.
Milujte lidi, nikoli předměty.


Duchovní principy představují životní hodnoty a etické jednání.
Některé z nich jsou tak jednoduché, že si je ani nemusíte spojovat s duchovností, a přesto takové jsou. Duchovní principy otevírají a změkčují srdce, spojují nás duševně s ostatními, se světem kolem nás a s naším autentickým já.

Přijetí pravdy
Pro uzdravení našeho života je nutná schopnost uznání pravdy a vyrovnání se s realitou dané situace, i když je ošklivá.
Je důležité pochopit, že přijetí něčeho neznamená, že s tím člověk souhlasí nebo je z toho šťastný. Můžete nemít rádi určité situace a přesto je přijímat.
Hledání způsobů, jak přijmout věci, které jsou mimo vaši kontrolu, vás osvobodí od nutkavé potřeby bojovat proti realitě, která vám přijde nepříjemná, nespravedlivá, nebo bolestivá.

Otevřená mysl
Je potřebné, abychom se nezatěžovali a neomezovali dogmatickým myšlením. Čím více v životě zůstanete otevření vůči novým myšlenkám a netypickým konceptům, tím rychleji se budete učit a rozvíjet. A vědění je moc, která dává svobodu. Na to vždy pamatujte.
Proto zůstaňte zvídaví a hloubaví. Snažte se zbavovat přesvědčení o tom co všechno nejde, protože tím můžete budovat překážky sami sobě.

Stát se zkostnatělým skeptikem, sisyfákem, nebo broukem pytlíkem je životní postoj, který vám zabrání v rozvoji a nalezení hlubších pravd. Nikdy nedovolte, aby vás pohltilo vaše ego a váš vlastní pocit důležitosti a vševědoucnosti.

Pěstujte vděčnost
Vděčnost je lék na zakyslost. Odvrací naši pozornost od toho co nás štve, co nechceme a směřuje nás na to, co chceme a co je v našem životě dobré.
Vděčnost je opakem nespokojenosti. Nemůžete být vděční a nespokojení zároveň. Neurověda ukazuje, že vděčnost snižuje míru stresu, zlepšuje psychickou pohodu a příznivě stimuluje hypotalamus.

Pro mnoho lidí je vděčnost namáhavá disciplína, protože život je ze své podstaty náročný. Navzdory nedostatku, smutku, hněvu, depresi, strachu a fyzické bolesti se vždy dá najít něco, za co můžeme být vděční a tak zvýšit své vibrace.

Pokora
Pokora je o uznání a přijetí vlastních silných a slabých stránek na základě realistického sebepojetí.
Prostřednictvím pokory si uvědomíme, že naše zdraví a blahobyt stojí na pomoci druhých lidí a na spojení s vyšší silou, která nás přesahuje.

Když jsme pokorní, jsme jemní, spolupracující a naše srdce je veliké. Pokud vnitřní pokoru postrádáme, stáváme se sebestřednými egoisty, sobci a naše nesnášenlivá povaha nás izoluje od ostatních.

Trpělivost
Trpělivost je schopnost vyčkávat, bez obav a stížností.
Souvisí se schopností tolerovat frustraci a oddalovat konečné uspokojení.
Když umíme být trpěliví, stáváme se dobrými běžci na dlouhé tratě. Umíme počkat a promyslet si co uděláme, než jen impulzivně reagovat. Trpělivost také znamená, že jste vůči druhým lidem mírnější a tolerantnější, což zkvalitní vaše vztahy… a kvalitní život dělají především pevné a zdravé vztahy. Sami nejsme nic.

Vnitřní integrita
Existují dvě úrovně integrity: když to, co děláte, je v souladu s tím, co říkáte – když vaše činy odpovídají vašim slovům a když to, jak vypadáte navenek, sedí s tím, jak se cítíte uvnitř – když to, jak se váš zevnějšek jeví ostatním, odpovídá vašemu vnitřnímu mentálně-emocionálnímu stavu.
Když udržujete vědomý kontakt se svými životními hodnotami a vaše chování je v souladu s těmito hodnotami, vaše jednání i myšlení jsou konzistentní a harmonické. To přitahuje úspěch a také správné lidi.

Víra
Víra nemusí mít náboženskou formu. Nemusíte uctívat žádného boha. Mít v sobě víru znamená vzdát se potřeby pokoušet se ovládat lidi a situace, věřit, že věci budou fungovat tak, jak mají.
Je to schopnost odevzdat se proudu života, plynout harmonicky spolu s ním a věřit, že to zvládnete.
Věřit, že je svět přátelský, podporující, milující a že se před vámi otevře cesta, až ji budete potřebovat. Víra je přesvědčení, že se věci nedějí chaoticky a náhodně, ale sledují vyšší cíl. Takový pohled na svět dá vašemu životu hloubku a význam.

Odpuštění
Odpustit znamená zbavit se vnitřní zášti. Opustit pocity křivdy a nespravedlnosti – skutečné nebo domnělé – které máte vůči jiným lidem, skupinám nebo institucím.
Odpuštění je ochota vzdát se veškeré naděje na lepší minulost.

Držet se výčitek je sebezničující životní postoj, kterým nejvíce ubližujeme sami sobě. Buddhistické učení přirovnává udržování vnitřního hněvu ke zvednutí žhavého uhlíku s úmyslem hodit ho na někoho jiného… Ať se stane cokoli, spálíte nejdříve sami sebe.

Když vás pohltí zášť, připoutáte se k jejímu zdroji – dáváte mu nad vámi moc. Intenzivní emoce křivdy vás pak vnitřně rozežírá a myšlenky, které tyto emoce vyvolávají, vám kradou energii i čas.

Odpuštění není o schvalování nebo omlouvání toho, co se stalo. Je to o vůli posunout se dál a nechat minulost minulostí.

Sebepřijetí
Odpuštění sám sobě, i za své špatné skutky, je součástí sebeléčby. Sebepřijetí je pochopení, že jste jako lidská bytost dost dobří přesně takoví, jací jste, i se všemi svými problémy a nedokonalostmi. Je to pochopení, že nikdo nemusí být dokonalý, aby mohl patřit do tohoto světa a být plnohodnotným. Více na téma sebepřijetí a sebeláska píšu ve své druhé knize Svítání.

Služba bližním
Služba spočívá v tom, že záměrně přispíváte ke kvalitě života ve své komunitě, zejména podporou a formou výpomoci. Lidé mohou sloužit svým rodinám, přátelům, organizacím, v sousedství, komunitě atd.
Služba je důležitou součástí pěstování duchovních hodnot. Připomíná nám důležitou pravdu, že na světě nejsme sami, svět se netočí jenom okolo nás a že jsou okolo i jiní lidé, kteří nás potřebují a pro které tu můžeme a máme být.
Služba bližním také otevírá naše srdce, zjemňuje naši povahu, učí nás lásce a empatii, což je naprosto klíčové pro náš celkový rozvoj a životní prosperitu. Pamatujte na to, že v životě můžete být opravdu úspěšní a šťastní jedině díky spolupráci s druhými lidmi.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Ľubo 2024-02-19 12:43:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem 🙂

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-02-21 08:07:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek. Děkuji

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-21 21:56:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

krásné ❤

Ikona diskutujiciho františek 2024-02-21 21:57:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak důležité věci a jak málo jsou slyšet a vidět. Měli bychom se víc zaměřovat na skutečné kvality než bulvár a hrůzy.

Ikona diskutujiciho Dalimil 2024-02-21 21:58:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Líbí se mi jak umí Alue krásně psát o lásce. Vždycky to přivede mou pozornost k tomu nejdůležitějšímu a mnohdy si uvědomím jak mě od toho všední starosti odvádějí.

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-21 21:59:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podpora a pomoc je spolupráce. A to je jediná cesta jak můžeme uspět a být šťatní my všichni. To je základ.

Ikona diskutujiciho Simona 2024-02-21 22:00:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zní snadně, ale v reálu… všichni jsme tím v nějaké formě prošli.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek