Pochopení aktivace 12vláknové DNA

11.2.2024 v Poselství 11

Během posledních dvou nebo tří desetiletí procházelo kolektivním vědomím mnoho zvláštních informací, převážně prostřednictvím channelerů, ale také lidí pracujících s hypnotickou regresí a dalších alternativních oblastech. Jádrem tématu je opakující se téma vícevláknové „šablony“ DNA, která přesahuje naši doposud známou fyzickou dvoušroubovici.Dolores Cannon byla jedna z vyšetřovatelek, která na tyto informace narazila během regresního sezení se svým klientem. Klient začal spontánně mluvit o tom, jak byli lidé původně navrženi pomocí 12vláknové šablony DNA (která byla následně vypnuta návrháři vyšších dimenzí, protože jsme se nevyvíjeli způsobem jakým chtěli).
Další zajímavý zdroj je kniha Voyageři od Ashayany Deane, což je dílo značné složitosti a detailů (vyplývající z let jejího přímého kontaktu s interdimenzionálními bytostmi z jiného světa). Kniha se hodně zmiňuje o 12vláknové šabloně DNA, která náleží „andělskému člověku“, neboli „pozemskému člověku“.
Kniha dokonce popisuje i „deviantní“ 11vláknovou šablonu DNA náležející bytostem, kteří tak říkajíc nejsou „ze světla“.

Mezi další knihy vyjadřující se k tématu 12vláknové DNA patří Preparing for Full Consciousness od Hanneke Jennings (channelované dílo), We Are the Nibiruans od Jelaily Starr, Kryon – The Twelve Layers of DNA od Lee Carrolla a pravděpodobně bude i pár dalších.

Toto téma se zjevně objevilo v našem společném vědomí za určitým účelem. V této zajímavé epoše lidstva si více uvědomujeme kým skutečně jsme a snažíme se s tím aktivně pracovat. Nestačí totiž jen věřit nebo vědět, že v sobě máte vícevláknovou mnohorozměrnou šablonu DNA. Samotné poznání nestačí k plné aktivaci. Počáteční probuzení je pouze začátkem znovuzískání vaší osobní moci a suverenity. Je to o seriózní transformační práci.

Co přesně znamená aktivace 12vláknové DNA 
Ale „normální“ člověk má mít pouze 2 řetězce DNA – odkud pochází zbylých 10?

V oblíbeném channelovaném díle Barbary Marcinakové Plejádská agenda, sdílí inteligence, která jejím prostřednictvím mluví, zajímavé poznatky týkající se „chybějících“ deseti vláken. Zde jsou v bodech shrnuty nejdůležitější mšlenky ze zmíněné knihy.

Plejáďané o „aktivaci 12vláknové DNA“:
 – Původní lidé měli 12 řetězců DNA, které pomohly vyvíjet různé civilizace ve vesmíru.
– Před 300 000 lety „bohové stvořitelé“ geneticky degradovali lidi na 2 řetězce DNA a zahájili tak vládu strachu a manipulace ze 4. dimenze (také označované jako nižší astrál).
– Dalších 10 vláken – světelně kódovaných vláken – bylo ponecháno odpojených.
– „Původní plánovači“ vyzvali „Světelnou rodinu“, aby se inkarnovala do lidských pozemských těl a přinesla tak znovu světlo a informace.
– Jejich cíl: Znovu v lidech připojit a aktivovat 10 světelných kódovaných vláken DNA
– „Rodina světla“ se sem nyní inkarnuje ve velkých počtech, zatímco se frekvenční matrice planety posouvá vzhůru (podporováno konstruktivní prací Dolores Cannon a dalších vysoce duchovně vyvinutých učitelů a léčitelů).
– Během této doby frekvenčního přechodu můžeme získat zpět naše multidimenzionální dědictví

Dále kniha prohlašuje: „Úkolem, který máte před sebou, je vědomě řídit, zamýšlet a chtít vývoj vaší DNA,“ a „Vlákna kódovaná světlem nesou jazyk světelné geometrie, která nese příběhy o tom, kdo jste.“… „Je to věk, kdy lidstvo fyzicky mutuje před vašima očima a doslova se mění v multidimenzionální bytosti.“

Během posledních 30 let bylo objeveno, že DNA je nejzajímavější součástí mikrobiologického hardwaru. Průkopnický výzkum Dr. Petera Gariaeva a dalších, nás přivedl k pochopení, že DNA využívá zvuk a světlo jak k ukládání informací, tak k přenosu zpráv a informací. Dokáže převést zvuk na světlo a naopak.

Naše fyzická struktura DNA obsahuje odpovídající energetické nadstavby, kterými jsou naše fyzická těla spojena s energetickým tělem Vše fyzické má i nefyzický protějšek. Co je magnet bez magnetického pole?

Metagenetika a aktivace DNA
Vznikající věda, metagenetika, je podložená a aplikovaná prostřednictvím práce Petera Gariaeva v oblasti vlnové genetiky. Chápe, že potenciální DNA tvoří rozhraní biologického organismu s hyperdimenzionální „životní vlnou“. Životní vlna je zodpovědná (a dává vzniknout) konkrétnímu fyzickému druhu, nebo individuální identitě v časoprostoru, nelokálním nasměrováním aktivity tří procent kódující DNA k vytvoření druhově specifických, individualizovaných těl.
Takto metagenetiku vysvětluje spisovatel Sol Luckman. V Luckmanově modelu představuje nekódující/potenciální DNA hyperdimenzionální rozhraní mezi zvukovou a světelnou doménou.

DNA je ve skutečnosti „kvantová anténa“, náš biologický most do „jednotného pole“. Je to subkvantová nelokální sféra nekonečných informací a nekonečné potenciální energie. „Božství“ a základ reality samotné.

Luckman dodává: „Nyní jsme v pozici, kdy můžeme nahradit jak prvenství DNA, tak prvenství prostředí (epigenetika), prvenstvím vědomí.“
Jinými slovy, metagenetika.

Jak ale provést aktivaci DNA?
Když v holofraktálním vesmíru změníte systém na jedné úrovni, nebo měřítku, automaticky se tím změní všechny ostatní měřítka současně. Nelze se tomu vyhnout. Znáte to z dynamiky mysli a těla a ze způsobu, jakým nemateriální myšlenky a pocity vytvářejí v těle měřitelné biochemické změny a pochody.
Jak nás „Plejáďané“ nabádali, můžeme doslova „vědomě řídit, zamýšlet a chtít vývoj naší DNA“.

Máme k tomu dostupné modality a techniky, jako jsou například Solfeggio frekvence, meditace, energetické léčitelství, Wingmakers – jak hudba tak i obrazy, pěstování osobního vztahu se svým Božstvím.

Je důležité nezapomínat ani na poznatky současné vědy: Náš životní styl a způsob jakým myslíme, má schopnost aktivovat nebo naopak uspat určité sekvence naší DNA. Proto je velmi důležité sladit nápomocné modality a techniky spolu s životním stylem a duchovním rozvojem.

Vysoce konstruktivní duše se silnou přirozenou energií mají také schopnost svým vnitřním světlem transformovat své hmotné tělo a aktivovat v něm další sekvence DNA, což se projevuje zvýšenou citlivostí a otevřením parapsychologických schopností. Toužíte-li po aktivaci své světelné DNA, snažte se žít život, který tomu odpovídá. Buďte dobří, milující a konstruktivní.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-11 16:09:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný popis. Díky za výtah z té knihy!

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-11 16:10:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem se začala zajímat o epigenetiku tak mi došlo jak strašně málo se o ní mluví a jak moc se přehlíží. A přitom z velké části určuje kým se staneme a jak bude vypadat náš život.

Ikona diskutujiciho Petros 2024-02-11 16:12:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. Myslím si že DNA je energetický kód o člověku. To, co předkládá součásná věda, je zhmotněný obraz a část něčeho, co je mnohem rozsáhlejší a mnohem složitější. DNA neobsahuje info, podle mě je jenom důsledkem toho rozsáhlého energetického vzorce.

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-11 16:12:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Další naprosto špičkový článek. Nemám slov… děkuji za tyto informace.

Ikona diskutujiciho Adrienne 2024-02-11 16:13:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue děkuji vám. Velice jste mi pomohla. ❤

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-02-11 18:17:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Supr článek. Ještě by mě zajímalo, co je na teorii křemíkových těl. Současná těla jsou založena na uhlíku a ten je, jak víme, ďábelský. 6 protonů, neutronů i elektronů.

Ikona diskutujiciho Mirek 2024-02-12 07:47:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, hezky napsané. Co se týká Tajemství Amenti – viz Ashayana Dean, dělal jsem včera manželce hypnózu (udělal jsem si QHHT kurz od Dolores) a kupodivu naše strážkyně znala most Palaidor. Takže jsem opatrně nakloněn věřit těmto informacím. V textu mimochodem Ashayana před Wingmakers vysloveně varuje. Cituju: Je potřeba mít na paměti, že Soupeři lidstva mají na tyto unikající jedince nachystánu celou škálu léček, do kterých tyto jedince umně „chytají“. Jde o to, že když už někdo prohlédne některou z falešných vrstev, tak na nově se vynořivší pláni je zpočátku opět tápajícím hledajícím a v této situaci je opět zranitelný (i když už méně) a lze jej tak zase nalákat na falešnou cestu, byť o úroveň manipulace vyšší, než na které se operuje se zcela nevědomou/omámenou veřejností. V těchto vyšších vrstvách se již nemanipuluje na základní pojmologické a racionální úrovni, ale na úrovních interpretačních. Jinak řečeno, přiznává a relativizuje se zde mnoho z toho co se v nižších vrstvách dogmaticky kodifikuje, popírá či zesměšňuje, ale liberálnější interpretace těchto esoterických konceptů jsou sofistikovaně zavádějící a scestná. Typickým příkladem je léčka v podobě falešné a zavádějící aktivity známé jako tzv. Tvůrci křídel (Wingmakers), ke kteréžto aktivitě „doputuje“ nejen mnoho „racionálních nenechavců:-)“ , ale i mnoho z těch bystřejších, nábožensky vychovaných hledajících, kteří prohlédli tuto svoji první masovou vrstvu běžné dogmatické náboženské spirituality.
zase já: Takže vždy vše ověřovat (více zdrojů) a co vám nesedí (používat intuici) nechat stranou. A hlavně si přiznat, že i my sami se můžeme mýlit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-12 11:56:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Super, stojí QHHT kurz za investované peníze, doporučil by jsi to?

Ikona diskutujiciho Mirek 2024-02-12 12:22:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

U nás to vykrystalizovalo (že by odkaz na Krista?) po tom, co jsme si oba (já i manželka) zašli na regresi. Já sám jsem tam měl jen odpovědi (v tranzu), bez obrazů. Ale Zuzanka měla vize i obrazy (jasné, jako když jsi vzhůru). A vlastně nám to přišlo krátké, protože jsme se chtěli ptát víc. Pokud vezmu cenu kurzu a cenu kolik bychom dali za jednotlivé regrese (nebo u nás spíše jen hypnózu, protože tam nemáme žádné minulé životy), tak už jsme na svém. Když Zuzance dělám hypnózu, tak viděla věci, které nebyla schopná v normálním stavu vnímat. Například vnímáš světlé i temné entity (například i kolem domu nebo i v domě). Dostali jsme se do minulých životů našich dětí a viděli jsme i co si přinesli do současného života (například staršímu synovi spadl v předchozím životě trám na nohy a pořád ho bolí nohy bez příčiny (doktoři mu nic nenašli a růstovky to už dávnou nejsou). Postupně se osobě, která to dělá pravidelně rozšiřuje vědomí (alespoň u nás to nastalo). Při jednom sezením jsme se napojili na vyšší vědomí a Zuzance se při tom ohromně rozšířilo vědomí. Po sezení se to vrátilo do původního stavu. Za dva dny jsme jeli s autem na opravu a já se jí zeptal na věc, na kterou jsem se jí předtím ptal v sezení a znovu se jí vrátil ten rozšířený způsob vnímání a od té doby to již umí kontrolovat. Včera jsem se ptal na ty věci z Amenti, ale i jiné a zase se jí rozšířilo vědomí. Je fakt, že pak byla celý den jako omámená, protože říkala, že jí to zůstalo a že se toho nemůže zbavit. Nakonec to uzemnila skrze vaření, ale ptal jsem se jestli, když to udělá se mnou, tak jestli to budu mít stejně a průvodkyně řekla, že na to mám našlápnuto. Pravda je, že cítím, že to má vliv i na toho, kdo to sezení dělá, protože včera jsem to částečně cítil taky a bylo to hodně zajímavé. Atd. (některé zážitky byly i docela temné, když nám do obýváku vletěl černý drak a já ho musel vyhánět – to mi nahnalo na chvíli strach, protože jsem se zeptal na něco ze zvědavosti a ta bytost na kterou jsem se ptal byla nakonec něčím jiným než za co jsem jí měl). Musím říci, že je to rozhodně mnohem zajímavější, když to můžeš stále opakovat, když máš čas a chuť než se k někomu objednávat. A další výhoda je, že to můžu vlastně dělat i jako způsob obživy (nebo spíše poslání), ale to vyžaduje ještě pár věcí a nechávám si to na později.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-13 11:08:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za velice cennou zkušenost. Jsem ráda, že jsem se mohla dozvědět něco nového. Ten kurz dokonce vyučuje dcera Dolores, to na mě udělalo dojem. Včera jsem na to právě koukala a zvažovala jsem, jestli by to mohla být fajn doplńková záležitost pro mé terapeutické techniky, ale pak jsem se dočetla v programu, že se právě vyučují vstupy do minulých životů a jde víceméně také o rozhovory s duší, akorát jinou formou. Tak mi došlo, že to nepotřebuju, ale zablikala mi červená právě u minulých životů. Mé vyšší já mě nechce pustit do žádných minulých životů, mých ale ani cizích. Říká, že je to příliš nebezpečné a že se můžou z minulosti aktivovat uspané věci a duchové. Že je to pro naši bezpečnost (nikoli nějaká zlá matrixovská zábrana, co člověku brání poznat pravdu, ale pro naše dobro). Takže to respektuju a nezkouším to. Inkarnační amnézie má zřejmě i konstruktivní účel, ne pouze destruktivní a možná děláme špatně, když proti ní zkoušíme bojovat. I když je pravda, že některé věci, které se o duši vytáhnou ze života mimo matrix, mohou být extrémě léčivé a nápomocné. Tam se naopak vyšší Já nebrání, zřejmě tam nehrozí riziko jako u minulých inkarnací. Určitě bych se to nepokoušela obejít tak, že se naučím nějakou jinou techniku, která obejde bezpečnostní pojistku vyššího já, byla bych tím sama proti sobě.
– jen přidávám na oplátku svoji zkušenost a svůj úhel pohledu, když jsi se ochotně se mnou podělil o tvoji. Není mým záměrem poučovat, nebo tě od něčeho odrazovat, chápu že je to tvá cesta a je jiná než moje. Možná, že by ale některé trochu znepokojivé věci, které jste prožili, mohly souviset s tím, co mi řeklo vyšší já. Tak si to nech někde před vchodem, třeba se ti ten poznatek může ještě někdy hodit. Jinak vám přeju moc úspěchů.

Ikona diskutujiciho Timko 2024-02-16 21:50:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč by tady měl člověk rozvíjet nějakých 12 vláken DNA, když na tuhle planetu nepatří a byl to fatální omyl ho sem dávat a roubovat ho na dobře fungující systém přírody. Ať se nějaké bláznivé humanoidní civilizace včetně Plejáďanů snaží sebevíc, stejně tady všechny pokusy vyvinout bohočlověka krachují a je to úplně jednoduché: nemá to počátek ani konec na rozdíl od přírodních vývojových cyklů. Takže místo nějakých boholidí to stejně vždycky skončí evolučními paskvily a tak tomu bude i nadále, protože matice přírody automaticky vytlačuje z planety Země člověka jako nepřátelský virus. Až všichni ti horlivci, co se tu snaží udělat z člověka vysoce vyvinutou „duchovní“ bytost, vyčerpají svůj potenciál, všechny tyhle neskutečně hloupé a nesmyslné projekty skončí a příroda tu opět bude mít svůj klid. Pátá dimenze je už dobře ošetřená, aby tam tihle lidští vetřelci nelezli, všechny důležité sektory obsadili Skuteční majitelé Země a volná teritoria postupně propachtovávají svým spolupracovníkům, zejména příslušníkům nadsvětelných ras včetně plazovců. Je skvělé to celé pozorovat a být svědkem toho, jak Skuteční majitelé Země postupně vítězí.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek