Podivné paradoxy lidského chování

11.12.2023 v Psychologie 7

Lidstvo je iracionální, rozporuplný a velice nekonzistentní druh. Kvůli složitosti naší mysli, a kvůli skutečnosti, že většinu našeho chování řídí podvědomé vzorce chování, jednáme často velmi bizarně. Často naše chování i odporuje tomu, co skutečně cítíme uvnitř.Snad jedno z největších uvědomění, které můžeme v životě objevit, je, že všechno není tak, jak se na povrchu zdá. Obzvláště to platí právě o lidech. Schopnost jasně vidět a ocenit nejednoznačnost světa a rozporuplnou povahu všeho kolem, nám dává mnohem hlubší pochopení vůči druhým lidem. Život ani lidé nejsou černobílí.

Zajímavé paradoxy lidského chování

Agresivní sebevědomí je většinou odrazem vnitřní slabosti a komplexu méněcennosti 
Aby kompenzovali své pocity bezmoci, lidé (zejména muži) je nahrazují sebevědomím, agresivitou a dominantními projevy chování.
Ironií je, že to člověka často oklame, aby věřil, že je „alfa“ muž (nebo žena), navzdory jeho paradoxnímu vnitřnímu strachu z toho, že je ve skutečnosti slaboch a že by se na to mohlo přijít.

Když potkáte člověka, který se vás neustále snaží přesvědčit o tom, abyste se pochlapili a usebrali, je to téměř vždy odrazem jeho hlubšího komplexu méněcennosti.

Sexuální promiskuita je odrazem vnitřních pocitů ošklivosti a bezcennosti
Zejména pro ženy platí, že být lehká povětrná holka, která rozhodí nohy skoro na pouzdrav, je ostudné. Zatímco se taková žena snaží tvářit, že je emancipovaná, nezávislá, dravá a femme fatale, ve skutečnosti v ní číhá nesmírná nejistota, zejména pokud jde o svou sebeúctu a vnímání vlastního těla.
Paradoxně čím více partnerů taková žena vystřídá, tím se sama sobě více hnusí.


Čím je člověk přeslazenější, tím je větší hajzl
Čím je člověk milejší, tím více stínových prvků v sobě většinou potlačuje. Samozřejmě musíme umět rozlišit vnitřní spokojenost a slušné chování od falešné přeslazenosti, přetvářky a lezení do zadku.
Lidé, kteří se nejvíc snaží všem zalíbit a každému mažou hubu medem, bývají ti nejzlostnější, nejdepresivnější a nejúzkostlivější.
Potlačují své méně společensky přitažlivé prvky do stínu, neumí je přijmout, ani s nimi pracovat. Díky tomu se stávají vnitřně stále více divocí a neurotičtí.

Čím je člověk tišší, tím je hlasitější
Polarizované osobnostní temperamenty, introverze a extroverze, poskytují fascinující příklad paradoxu v lidském chování.
Zatímco extroverti jsou velmi hlasití a společenští, ponecháni sami sobě jsou tiší, skleslí a neklidní. Protože jejich vnější světy jsou tak okázalé a rušné, jejich vnitřní světy jsou často prázdné a tiché.
A zatímco introverti jsou společensky rezervovaní, ponecháni sami sobě jsou velmi živí a hluční. Jejich vnitřní světy jsou naplněny vzrušujícími myšlenkami, divokou představivostí a živou kreativitou, která se utrhává ze řetězu, když dostanou prostor a klid, aby se do těchto světů mohli ponořit.

Nejzábavnější lidé jsou často ti nejsmutnější
Vtipné lidi, zejména profesionální komiky, považujeme za šťastné a dobře naladěné lidi. Ale kupodivu ti nejzábavnější lidé jsou často těmi nejsmutnějšími. Jejich humor je obranný mechanismus proti temným myšlenkám a emocím, kterým neustále vzdorují.
Jako příklad bychom mohli jmenovat Robina Williamse, Jima Carreyho, Spikea Milligana, Stephena Frye, Billa Hickse, Petera Sellerse a mnoho dalších komiků, kteří se zabili, trpěli depresemi nebo jinými závažnými duševními problémy.
Komici jsou obvykle nesmírně inteligentní lidé, kteří snadno prohlédnou lži a iluze. Vysoká inteligence a náchylnost k depresi jdou ruku v ruce, protože čím hlouběji člověk domýšlí a čím dále vidí, tím je z toho více nešťastný.
Používají svůj vtip, aby zaujali publikum a odhalili podstatu skutečného šílenství lidstva. Je to způsob, jak se s ošklivou realitou vyrovnat.

© aluska.org 2023

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho Standa 2023-12-11 02:41:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný námět k přemýšlení o vnějších projevech člověka. Stručně a jasně.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-12-11 11:42:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý extrém je škodlivý, kultivované ego by se mělo projevovat jen jako obranný mechanismus, útočit by nemělo.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-12-11 11:49:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-12-11 11:48:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nyní je vhodná doba zmínit se také o jednom nešvaru, který jak mor zahltil tento svět a nad kterým se již ani nepozastavujeme. Oním velkým paradoxem chování člověka je zdánlivě neškodné líčení obličejů. „Božská tvář“ zahalená maskou něco vypovídá o svém nositeli. Rozhodně to ale není o lidské kráse a jejich benefitech. Správně, je to o lži. Je to dokonce největší podvod žen vůči mužům v dějinách lidstva !! Vždyť odlíčená žena není ve své kůži. Stydí se jít do společnosti a ani nakoupit nezajde. Má mindráky… Aby toho nebylo málo, tak její partner, když na ni pohlédne, vskrytu duše si řekne, je to ta princezna, kterou jsem kdysi miloval anebo někdo jiný? A tak původní představa o své krásné ženě se postupně rozplyne jako pára nad hrncem. Je to jeden z vnitřních psychických syndromů, který mj. spolehlivě startuje nevyslovená neporozumění, četné rozvody a ztrátu sebejistot. A nejenom tyto komplikace. Proč mám nosit masku, za kterou skrývám svou skutečnou tvář. Není důvod být zmalovaná pod obraz a čumět do mobilu, jako na svého spasitele. Kam se poděly skutečné hodnoty ženy-dámy? Je to běs a děs. A tak celé generace tzv. „moderních zamaskovaných dívek a mladých žen“ spokojeně žijí dál v nebezpečném sebeklamu. Spolehlivě tak bez uzardění dokonce klamou i svá okolí. Vím ale, že tento neskutečný tyátr jednou musí skončit, neboť postrádá trvalou hodnotu.

Ikona diskutujiciho sm 2023-12-11 16:49:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě bych k tomu přidal 2 vlastní poznatky (určitě jich ale bude více):

1. Lidé co mají dost peněz (>100mil. Kč) většinu času jezdí v průměrných vozech, oblékají si neznačkové oblečení a bydlí v domech průměrné velikosti nebo dokonce v bytech. O svém majetku prakticky nemluví (ale neskrývají jej) a chovají se úplně normálně. Ti co mají peněz daleko méně (do 10mil.) často jezdí ve velkých bourácích (většinou na lesing) a snaží se stavět si přehypotékované haciendy, jen aby dali na odiv že jsou >z lepších<. Tak o sobě také hovoří. Též neskrývají odpor vůči chudším nebo těm co se jim nevede. Ve skutečnosti tak dávají ostatním najevo jen to jak se cítí malí a ubozí.

2. Nejsebevědoměji k tématu hovoří vždy ti, kteří o něm nejméně ví.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-12-12 13:46:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tohle jsem taky přišla, souhlasím. Už jsem někdy říkala, že když působím sebevědomě bývá to proto, že mám nízké sebevědomí (ale nikdo to moc nepochopil). Teď zrovna nízké sebevědomí už nemám (ale ani vysoké). A ti vtipálci jsou sice velice inteligentní, ale mívají přehnaně velký skrytý smutek (až přehnaně velký = který není jenom jejich), protože jak rozesmívají společnost, občas na sebe přeberou i tíhu někoho jiného (komu pozvedli náladu).

Ikona diskutujiciho Reny 2023-12-12 22:19:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jelikož společnost je morálně značně pokleslá, ne-empatická, rozporuplné chování – řekla bych snad každého jedince, je důsledek toho a reakce na vnější svět, kterému není možné důvěřovat a přiznat barvu, jaký doopravdy jsem. A tak přebujela přetvářka ze strachu, upřímnost a opravdovost byla zašlapána. Pokud by byli všichni opravdu na jedné vlně s vysokou úrovní morálky, nemuselo by to tak být, žádné paradoxy by se nemusely řešit.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek