Podle čeho poznat, že pomáháte lidem vlastním světlem a vibracemi

26.11.2021 v Spiritualita 6

Když se někam vydáte, když mluvíte se sousedy, se svými blízkými nebo příbuznými, s kýmkoli… můžete u nich pozorovat změny. Je-li člověk naplněn ušlechtilou energií, láskou, nese její světlo všem, stejně jako maják v černé temnotě.
Posláním každého procitnuvšího člověka na Zemi je přinášet své čisté světlo a ušlechtilou energii ostatním, celému světu, celé Zemi…
Právě na vás záleží rychlost přechodu k novému světu. Čím silněji se očišťujete, čím více se zdokonalujete, tím jistěji transformujete své neharmonické vlastnosti, tím zářivější je vaše světlo, tím ušlechtilejší vaše vibrace.Dnes vám povím něco o příznacích skutečnosti, že vaše vnitřní světlo a ušlechtilé vibrace na lidi působí. Mnozí už o tom možná slyšeli…

1. Když se ocitnete v silném proudu vysokofrekvenčních vibrací a vaše srdce je naplněno skutečnou Láskou, předáváte tyto vibrace všem kolem sebe.
Přicházíte s touto mohutnou energií k lidem a jejich reakce na ni může být naprosto nečekaná. Lidé silně materiálně založení, ponoření do iluze okolního světa, nedokážou odolávat vašemu světlu a pociťují nepochopitelnou zlobu a podrážděnost. Právě proto dochází ve vaší přítomnosti k hádkám, scénám, křiku… Prosím, udržte si co možná nejdéle své světlo, nenakazte se destruktivitou těchto lidí, chraňte se před nimi pomocí všemocné energetické obrany.
Svým světlem tyto lidi očišťujete. Vaše energie proniká do hloubi jejich duší a odvádí odtamtud veškerý kal. Očišťujete je svou přítomností… Přinášíte jim možnost naplnit se novou energií. Zda toho využijí, je věcí jejich volby.

2. Existují lidé s nižšími vibracemi, než jsou ty vaše. Svou přítomností je očišťujete a pozvedáte na vyšší úroveň.

– Může se jim ve vaší přítomnosti chtít spát, což je zcela normální – je to projev procesu očištění.

– Může se jim motat hlava – je to normální a důvody jsou stejné.

– Někdo může pociťovat žaludeční nevolnost. Také to je normální projev procesu očištění.

– Někteří se mohou rozkašlat nebo pokašlávat, což je opět normální projev očišťovacího procesu.

Vaše energie působí na všechny: na jednotlivce, skupinu osob, dokonce i na celou Zemi… Zamyslete se, jistě jste ve svém životě zaznamenali tyto symptomy očišťování lidí.

3. Uvědomte si, kolik nových duší se na Zemi ztělesňuje.
Přicházejí zejména staré duše, vybavené silou k budování nového světa a k poskytování pomoci žít nově: podle božských principů, podle zákonu Tvoření světa… Aby pro ně bylo co nejsnazší nastoupit novou cestu, potřebují se ztělesňovat v místech silného nahromadění ušlechtilých energií. Poskytnout jim energii můžete také vy…
Možná jste jejich rodiči, prarodiči, blízkými příbuznými, nebo snad sousedy. Potřebují vaše ušlechtilé vibrační proudy, aby nepodlehly moci trojrozměrného světa. Poskytnout jim je můžete právě vy.

4. Když namíříte energii lásky na konkrétního člověka, můžete vidět, jak se vám mění přímo před očima.
Může se protivit a být agresivní, to ale nedokáže věčně. Budete-li v sobě udržovat vnitřní světlo a svou nekonečnou lásku, pomůžete mu. Vše závisí jen na vás, na vaší duševní síle. Udržujte toto přetvářející světlo Duše v sobě co možná nejdéle. Nikdo proti vaší lásce neobstojí, je to velmi mohutná síla. Je neporazitelná!

Uvedli jsme jen hlavní příznaky vašeho působení na svět kolem, je jich však mnohem více. Věřte, že právě vy měníte svět, měníte lidi v něm, neboť jste součástí jednotného celku. Mohutnost vašeho vnitřního světla závisí jen na vás, na vašem přání pomáhat a být blíž vlastní Duši a Vesmíru.

Článek je převzatý ze Zdroje (s úpravami)Komentáře

Ikona diskutujiciho Míša 2021-11-27 01:21:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Aluško,
často se mi stává, že v mé přítomnosti se cítí lidé víc nabuzeně, jsou usměvavější, což sami také tvrdí, lidé z vidění mě přes přátele vyhledávají, cizí lidé se mi odváží říci,že jsem zlatíčko apod. Je to také něco podobného?
Jinak mě nejspíš čistí můj přítel i jeho maminka 😃 když si lehnu na přítelovu hruď nebo se opřu, blaženě usínám (vždycky), když přijdu do bytu jeho maminky, chodím často na malou a otékají mi nohy.
Mějte krásné dny Aluško 💙❄️

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-12-06 02:20:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně se věnuji meditacím a jsem opravdu hodně introvertní, což znamená, že nesnáším davy lidí. Ne že bych z nich měl strach, ale dusím se tou přemírou blebléé energie, která jde z lidí. Vím, že za to nemůžou a neuvědomují si to. Problém je v tom, že úplně neznámé lidi přitahuje pouhá moje přítomnost. Takže jít nakoupit do velkého obchodu je dost problém. Kam se vrtnu, tam se během pár minut srotí menší či větší skupinka lidí, kteří najednou jeví zájem o zboží, které předtím nikoho nezajímalo. Je to dost děsivé až legrační. Původně jsem si myslel, že je to náhoda, ale když bylo kolem jen pár lidí, kteří se všichni srotili zrovna u minerálek a málem mě ušlapali, řekl jsem si, že to asi náhoda nebude a začal jsem jev zkoumat. Vždycky, když se kolem mě nakupili chtiví zájemci o zboží, u kterého jsem stál, hodil jsem rychle zpátečku k jinému regálu a opakovalo se to samé a tak pořád dokola asi dvacetkrát. Oni ti zájemci o zboží je ani nechtěli koupit, hnali se k němu (ke mně) s jakýmsi divokým chtíčem v očích, zboží si jenom prohlédli a pak najednou jako by si uvědomili, že nevědí, proč na tohle místo šli, kolikrát to i řekli, třeba „co já tady vlastně dělám“. Takže to je u nich podvědomé. Pro mě bylo strašné poznání, že lidé se v podstatě chovají jako zvířátka. Bohužel je to tak a pořád to funguje, ale teď chodím nakoupit jen po večerech, je to normálnější a lidí je tam málo.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-06 12:24:08
Ikona diskutujiciho
sipka

marmaris
Takhle ale fungují energie obecně…kdo má nedostatek jinu, touží po jangu a zase naopak.Proč žena chce muže a muž ženu…proč můry létají pod lampy…Mnozí obdivují u druhých to, co sami nemají, ale toužili by to mít..Buď jim to zakázali rodiče a věří, že to mit nemohou a nebo věří, že to nemají a přitom tomu jen odmítají dávat energii.
Kdo se stresuje, touží být tam, kde je klid..a klid mit nebudou, dokud sami neuvěří, že si ho taky zaslouží, ale věří, že se musí stále stresovat kvůli práci, protože je toho tolik a ona pořád narůstá :))

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-12-06 15:22:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro tauri
Ano, to je pěkné, vědět teoreticky, jak energie fungují. V praxi je to poněkud složitější. Myslím, že ani vám by se nelíbilo, kdyby vás po sámošce pronásledoval dav lidí.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-06 21:45:52
Ikona diskutujiciho
sipka

marmaris:
Tak si zadej, že ta energie je pouze pro Tebe a ne ostatní..nastav druhým hranice..Tohle jsou mé poznatky a jak teoreticky? Udělej si zkrátka osobní prostor a ten je pouze pro Tebe. Až se naučíš více říkat ne, nebudou k Tobě lítat jako můry na světlo. Musíš tu být hlavně pro sebe a ne stále pro druhé..to, že má někdo nízké vibrace není Tvůj problém, ale pouze jeho, že mu to tak vyhovuje a nic s tim nehodlá dělat. Protože i když lidé nadávají, ve výsledku jim vše vyhovuje, kdyby ne, už by to chtěli změnit a dělali by na sobě. To, že lidé jsou ve srač*** je díky tomu, že stále na někoho spoléhají, stále za ně někdo dělá úkoly a když jim pořád budem pomáhat, nebudou úkoly umět ani v dalších životech.

Ikona diskutujiciho pro tauri 2021-12-13 01:45:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechtěl jsem se vás nějak dotknout ohledně energií. Váš popis zněl tak jaksi teoreticky, mohu se mýlit. Jinak děkuji za rady, jsou jistě dobře míněny. Moje cesta je však zcela jiná a už jsem byl velmi dávno zbaven konceptu a iluze čehosi, čemu se říká osobnost nebo prostor. To pronásledování davem má sloužit zjevně k nalezení dalšího poznání, ale příjemné to není. Je to jen jeden z mnoha jevů na cestě.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek