Podle čeho poznat, že pomáháte lidem vlastním světlem a vibracemi

26.11.2021 v Spiritualita 1

Když se někam vydáte, když mluvíte se sousedy, se svými blízkými nebo příbuznými, s kýmkoli… můžete u nich pozorovat změny. Je-li člověk naplněn ušlechtilou energií, láskou, nese její světlo všem, stejně jako maják v černé temnotě.
Posláním každého procitnuvšího člověka na Zemi je přinášet své čisté světlo a ušlechtilou energii ostatním, celému světu, celé Zemi…
Právě na vás záleží rychlost přechodu k novému světu. Čím silněji se očišťujete, čím více se zdokonalujete, tím jistěji transformujete své neharmonické vlastnosti, tím zářivější je vaše světlo, tím ušlechtilejší vaše vibrace.Dnes vám povím něco o příznacích skutečnosti, že vaše vnitřní světlo a ušlechtilé vibrace na lidi působí. Mnozí už o tom možná slyšeli…

1. Když se ocitnete v silném proudu vysokofrekvenčních vibrací a vaše srdce je naplněno skutečnou Láskou, předáváte tyto vibrace všem kolem sebe.
Přicházíte s touto mohutnou energií k lidem a jejich reakce na ni může být naprosto nečekaná. Lidé silně materiálně založení, ponoření do iluze okolního světa, nedokážou odolávat vašemu světlu a pociťují nepochopitelnou zlobu a podrážděnost. Právě proto dochází ve vaší přítomnosti k hádkám, scénám, křiku… Prosím, udržte si co možná nejdéle své světlo, nenakazte se destruktivitou těchto lidí, chraňte se před nimi pomocí všemocné energetické obrany.
Svým světlem tyto lidi očišťujete. Vaše energie proniká do hloubi jejich duší a odvádí odtamtud veškerý kal. Očišťujete je svou přítomností… Přinášíte jim možnost naplnit se novou energií. Zda toho využijí, je věcí jejich volby.

2. Existují lidé s nižšími vibracemi, než jsou ty vaše. Svou přítomností je očišťujete a pozvedáte na vyšší úroveň.

– Může se jim ve vaší přítomnosti chtít spát, což je zcela normální – je to projev procesu očištění.

– Může se jim motat hlava – je to normální a důvody jsou stejné.

– Někdo může pociťovat žaludeční nevolnost. Také to je normální projev procesu očištění.

– Někteří se mohou rozkašlat nebo pokašlávat, což je opět normální projev očišťovacího procesu.

Vaše energie působí na všechny: na jednotlivce, skupinu osob, dokonce i na celou Zemi… Zamyslete se, jistě jste ve svém životě zaznamenali tyto symptomy očišťování lidí.

3. Uvědomte si, kolik nových duší se na Zemi ztělesňuje.
Přicházejí zejména staré duše, vybavené silou k budování nového světa a k poskytování pomoci žít nově: podle božských principů, podle zákonu Tvoření světa… Aby pro ně bylo co nejsnazší nastoupit novou cestu, potřebují se ztělesňovat v místech silného nahromadění ušlechtilých energií. Poskytnout jim energii můžete také vy…
Možná jste jejich rodiči, prarodiči, blízkými příbuznými, nebo snad sousedy. Potřebují vaše ušlechtilé vibrační proudy, aby nepodlehly moci trojrozměrného světa. Poskytnout jim je můžete právě vy.

4. Když namíříte energii lásky na konkrétního člověka, můžete vidět, jak se vám mění přímo před očima.
Může se protivit a být agresivní, to ale nedokáže věčně. Budete-li v sobě udržovat vnitřní světlo a svou nekonečnou lásku, pomůžete mu. Vše závisí jen na vás, na vaší duševní síle. Udržujte toto přetvářející světlo Duše v sobě co možná nejdéle. Nikdo proti vaší lásce neobstojí, je to velmi mohutná síla. Je neporazitelná!

Uvedli jsme jen hlavní příznaky vašeho působení na svět kolem, je jich však mnohem více. Věřte, že právě vy měníte svět, měníte lidi v něm, neboť jste součástí jednotného celku. Mohutnost vašeho vnitřního světla závisí jen na vás, na vašem přání pomáhat a být blíž vlastní Duši a Vesmíru.

Článek je převzatý ze Zdroje (s úpravami)Komentáře

Ikona diskutujiciho Míša 2021-11-27 01:21:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Aluško,
často se mi stává, že v mé přítomnosti se cítí lidé víc nabuzeně, jsou usměvavější, což sami také tvrdí, lidé z vidění mě přes přátele vyhledávají, cizí lidé se mi odváží říci,že jsem zlatíčko apod. Je to také něco podobného?
Jinak mě nejspíš čistí můj přítel i jeho maminka 😃 když si lehnu na přítelovu hruď nebo se opřu, blaženě usínám (vždycky), když přijdu do bytu jeho maminky, chodím často na malou a otékají mi nohy.
Mějte krásné dny Aluško 💙❄️

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek