Podoby elementálů

3.2.2010 v Bytosti 1

Nyní se zmíníme o podobách, jakých elementálové nabývají, když je vidí a vnímají lidé. Duchové přírody mají za těla energetické formy a nejsou přímo fyzičtí nebo hmotní v obecném významu tohoto slova, přestože energie je též hmotná a každodenně nám ukazuje své účinky na nejhustší úrovni působení.

Fakt, že tzv. elektřina je energií a je běžně neviditelná, nepopírá, že když proudí do povrchu kovového drátu, vytváří hmotné jevy projevující se v pohybech těžkých částí stroje, který zároveň přemísťuje tuny jiné hmoty. A všichni známe meteorologické fenomény, které se projevují jako blesky, jiskření a oheň sv.Eliáše. Z druhé strany existence vibračních stavů, které jsou zprostředkovateli mezi neviditelnou energií a viditelnou hmotou, způsobuje, že s překonáváním těchto hranic shora dolů se zvyšuje schopnost lidského pozorování elementálů, dokonce i neúmyslného. Elementálové však běžně mají svou nejhustší část neboli tělo na energetické úrovni a za již zmíněných příznivých podmínek se dokážou odrazit v jistém ztělesnění v éterických oblastech, jež jsou směsicí a spojením toho, co můžeme nazvat energií (jejíž charakteristiky jsou to, že postrádá formu vnímatelnou našimi smysli) a hmotou (jejíž charakteristiky jsou pro nás zřejmé a snadno je zaznamenáváme.

Z toho můžeme vyvodit, že elementálům je vlastní mnohem větší platičnost než nám, nebo´t jejich formy jsou nestálejší a dynamičtější. Když se tyto formy zpomalí, elementálové se ztělesňují a jsou lépe viditelní, a to buď vlivem přírodních faktorů nebo díky vůli toho, kdo si je přeje vidět. Vůle musí být silná, avšak ne agresivní, protože jakákoliv její nestálost duchy přírody ovlivňuje, zahání je do jejich energetických úkrytů a nutí je k optickým klamům, které vytvářejí svou výjimečnou schopností maskovat se samotnými elementy, v nichž žijí.

Z knihy Elementálové – duchové přírody od Jorge A Livraga

Dalčí obrázky karet od Doreen Virtue – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho LaL 2010-07-18 13:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chybí mi tu faun. Jinak je mi nejbližší víla a elf.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek