Pokud vám někdo řekl něco ošklivého a trápíte se kvůli tomu, pusťte si toto video

16.12.2021 v Poselství 3

Úryvek ze Čtyř dohod s Jaroslavem Duškem. Opakování je matka moudrosti a častokrát nám i něco takového může pomoci dostat se z pocitů a emocí, které nám neprospívají a nemá smysl je nadále podporovat.

Když se trápíte tím, že vám někdo něco udělal nebo řekl, jste to hlavně vy sami, kdo trpí. Odpuštěním neomlouváte zlé činy někoho jiného, ale pečujete o sebe, o své vlastní zdraví a ulevíte sami sobě.
Pamatujte, že to, že o vás někdo něco řekl, automaticky neznamená, že je to pravda. Jedná se pouze o konstrukt jeho mysli, která je takto nastavená a překládá si vás podle svých vzorců, které vůbec nemusí odpovídat realitě. Vy máte na výběr se s danou větou ztotožnit a přijmout ji jako součást své reality, nebo se můžete rozhodnout, že tu kejdu vrátíte zpět odesílateli, odpustíte mu a půjdete dál.

 Komentáře

Ikona diskutujiciho A 2021-12-16 10:11:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji

Ikona diskutujiciho Heretik 2021-12-16 15:18:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpuštění funguje perfektně jen na blízké vztahy, takové na kterých vám opravdu záleží. To je o prioritách.
Odpuštění na cizí osoby ale funguje jen částečně, na velmi slabé útočníky, které si můžete dovolit ignorovat. Náhodná nedorozumění nebo selhání. Dezorientace a diskomunikace. Nebo jako součást diplomacie.

Pokud je ale vaším protivníkem silný, determinovaný nepřítel, rozhodnutý vám záměrně ublížit nebo vás zničit (například proto, že pro něj představujete překážku postupu k nějakému cíli), bude útok eskalovat. Od řečí k nátlaku, od nátlaku k útoku… Následná škoda se pak s jistotou dostaví. Neochota přijmout boj, formálně zakrytá nějakým zmateným odpouštěním pořád dokola, pak může vést k ještě většímu utrpení než samotný konflikt.
Smyslem boje aplikovaného hned na začátku konfliktu není vyčerpávat vlastní emoce, ale odrazit budoucí hrozbu.

Uvažujte logický extrém: odpustíte jakýkoliv druh magického útoku, dejme tomu, ďáblům? Odpustíte vrahovi vašich dětí?
Vražda vašeho dítěte je ‚jen cizí konstrukt mysli‘??? To si koledujete o pořádný malér…
Takže, někde mezi tímhle a ‚ošklivými řečmi‘ leží ta hranice, na které záměrně zlý čin přestává být tolerovatelný.

Základem udržitelné magie je realismus. Esoterik Dušek nadšeně blouzní v dojmech.

Ikona diskutujiciho Michal 2021-12-17 00:17:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V těch třech odstavcích je tolik pravdy, že asi nemá smysl cokoliv dodávat. Přesto dodám, na co se občas zapomíná a sice, že odpuštění a následná činnost se nevylučují. Lze odpustit a zároveň konat, co je potřeba, co člověk ve svém srdci cítí, že je z jeho pohledu v danou chvílí nejen správné, ale i nutné.

„Odpuštěním neomlouváte zlé činy někoho jiného, ale pečujete o sebe, o své vlastní zdraví a ulevíte sami sobě.“

Můžete druhému jeho skutek odpustit, ale to neznamená, že se vzdáváte práva jednat s ohledem na danou situaci. Zvlášť. když máte pocit, že vám někdo ubližuje.
Četl jsem jednou o jednom staříkovi, velice vitálním staříkovi, kterého v noci přepadli tři mladíci s nožem. Jako někdejší mistr bojových umění je spráskal na hromadu, ale činil tak s lítostí, nikoliv se zlobou. Měl slzy v očích, když se na ně díval, jak s boulemi chrupkají. Měl slzy v očích, protože i když chápal, že ti tři jednají v rámci svých omezených myšlenkových schémat a jsou tedy v podstatě obětmi výchovy atd., nemohl jinak, než vyvinout určitý stupeň násilí, aby nebylo ublíženo jemu. Takže jim odpustil. A pak je seřezal. Žil v míru se sebou i s druhými – vždy do určitého bodu.

Pokud už jste v situaci, kdy řekněme „duchovnější“ přístup přes veškeré vaše snahy selhal a/nebo je potřeba se se situací vypořádat pro váš vlastní klid či bezpečí jinak, jednejte s čistým svědomím – A PAK SAMI SOBĚ ODPUSŤTE!

A jen k tomuto: „Pamatujte, že to, že o vás někdo něco řekl, automaticky neznamená, že je to pravda.“
Jak řekl jeden chlápek: „Vaše pověst je to, co o vás druzí říkají, váš charakter je to, jací ve skutečnosti jste.“

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek