Poprava carské rodiny je falešná kapitola v oficiálních dějinách. Opět je všechno jinak

28.3.2019 v Záhady 24

Poslední ruský car nebyl zastřelen, jak jsme se učili ve škole, ale stal se rukojmím

No řekněte, nebylo by to taky hloupé zastřelit cara, a nevybrat mu předtím z hrnců všechny poctivě vydělané peníze? I bylo, bylo… Vždyť ho také nezastřelili! Peníze se ale – pravda – nepodařilo najednou dostat, protože to byla opravdu bouřlivá doba…
Každoročně uprostřed léta se znova a znova ozývá hlasité naříkání nad tím, že pronic zanic zabili ubohého cara Nikolaje II, kterého křesťani dokonce v roce 2000 zařadili mezi svaté. I Nikolaj Starikov přesně 17. července přihodil polínko do emocionálních nářků o ničem. Já jsem se tímhle příběhem dříve nezabýval a ani bych nevěnoval pozornost aktuálnímu šidítku, kdyby…

…kdyby se na svém posledním setkání se čtenáři akademik Nikolaj Levašov krátce nezmínil o tom, že ve 30. letech se s Nikolajem II. setkal Stalin a požádal ho o peníze na přípravu budoucí války. Podobně o tomto setkání píše i Nikolaj Gorjušin ve své reportáži „I v naší zemi existují proroci!“.

„…V této souvislosti se objevila úžasná informace, která se váže k
tragickému osudu posledního imperátora Ruského impéria Nikolaje
Aleksandroviče Romanova a jeho rodiny… V srpnu roku 1917 byl spolu se
svou rodinou deportován do hlavního města Slovansko-Árijského impéria,
města Tobolsk. Volba právě tohoto města nebyla náhodná, protože vyšší
stupně zednářství si jsou dobře vědomy velké minulosti ruského lidu.
Deportace právě do Tobolsku byla jakýmsi výsměchem dynastii Romanovců,
která v roce 1775 porazila vojska Slovansko-Árijského impéria (Veliké
Tartárie), ale následně byla tato událost nazvána jako potlačení
„selského povstání Jemeljana Pugačova“…V červenci 1918 dává Jacob Schiff příkaz jednomu ze svých důvěryhodných přátel ve vedení bolševiků, Jakovu Sverdlovovi, k provedení rituální vraždy carské rodiny. Sverdlov po poradě s Leninem nařídil veliteli domu, kde byla rodina ubytována, Ipaťjevovi a čekistovi Jakovu Jurovskému tento plán provést. V souladu s oficiální historií pak byl v noci ze 16. na 17. července 1918 Nikolaj Romanov spolu s manželkou a všemi dětmi zastřelen.

Nikolaj II. Romanov

 

Na setkání se čtenáři Nikolaj Levašov řekl, že ve skutečnosti Nikolaj II. a jeho rodina zastřeleni nebyli.

Toto prohlášení samozřejmě okamžitě vyvolává mnoho otázek. A tak jsem se rozhodl na to podívat blíž.

Na toto téma bylo napsáno mnoho prací a scéna střelby a výpovědi svědků – to všechno vypadá na první pohled velmi věrohodně. Do tohoto logického řetězce však nezapadají fakta získaná badatelem A. F. Kirstenem, který se k vyšetřování přidal v srpnu 1918. Během vyšetřování se dozvěděl od doktora P. I. Utkina, že koncem října 1918 (tedy více jak dva měsíce po údajné vraždě) byl povolán do budovy obsazené Zvláštní komisí pro boj s kontrarevolucí, aby provedl lékařské ošetření. Postiženou se ukázala být mladá dívka, asi 22tiletá, která měla rozseklý ret a otok pod okem. Na otázku, kdo je, dívka odpověděla, že je „dcera cara Anastazie“. V průběhu dalších událostí Kirsta nenašel mrtvoly carské rodiny v carské vesnici v Ganinoj jame, kde údajně měly být. Brzy ale našel mnoho svědků, kteří na jeho otázky vypověděli, že v září 1918 ve městě Perm se zdržovala carevna Alexandra Fjodorovna i velkokněžny. A svědek Samojlov řekl, že ze slov svého souseda, vrátného domu Ilaťjeva Varakuševa, pochopil, že žádná střelba nebyla, naopak, že carská rodina nastoupila do auta a byla odvezena.

Po obdržení těchto informací byl A. F. Kirst z případu odvolán a bylo mu nařízeno veškerý materiál předat vyšetřovateli A. S. Sokolovi. Nikolaj Levašov řekl, že motivem pro záchranu života cara i jeho rodiny byla touha bolševiků, v rozporu s nařízením jejich pánů, zmocnit se ukrytých pokladů dynastie Romanovců, o jejichž uložení Nikolaj Aleksandrovič zajisté věděl. Brzo pak umírají organizátoři „střelby“ – v roce 1919 Sverdlov, v roce 1924 Lenin. Levašov upřesnil, že Nikolaj Alexandrovič Romanov mluvil o řadu let později se Stalinem a bohatství Ruského impéria bylo použito na posílení moci SSSR…

Jestli to byla první lež Starikova, bylo by možné se domnívat, že člověk přece nemůže znát všechno a občas se prostě mýlí. Ale Starikov je autorem několika skvělých knih a v otázkách novodobé historie Ruska se velmi dobře orientuje. Proto se domnívám, že takto informuje úmyslně. O příčinách zde psát nechci, i když jsou očividné…

Raději k příběhu přidám několik dalších důkazů, že carská rodina v roce 1918 nezahynula a zvěsti o střelbě byly nejspíš vypuštěny kvůli „zprávě“ pro objednavatele – Schiffa a další soudruhy, kteří financovali státní převrat v Rusku v roce 1917…

 

Takže jak to vlastně proběhlo?

Nezákonná revoluce – zednářská únorová – odstranila Nikolaje II. z vedení země, ale on se tím kupodivu nijak zvlášť netrápil. A neměl ani žádné podezření, a tak s rodinou odjel – pod ochranou, jak mu řekli – do letního sídla Carské Selo, kde je čekala téměř selanka: k ruce měli špalír sloužících a z parku postupně začali tvořit zelinářskou zahradu. Nikolaje fyzická práce těšila a ztrátou moci se nijak zvlášť netrápil.

Ale po několika měsících ho násilně i s celou rodinou deportovali na Sibiř, do Tobolska. Ani to ještě nevěstilo nebezpečí. Když dorazili do Tobolska, to už proběhla druhá – říjnová – revoluce, kdy k moci přišli Lenin s Trockým. Život sedmičlenné carské rodiny ve dvou místnostech během třeskuté zimy, o chudé vojenské stravě a navíc pod neustálým dohledem drsných rudoarmějců byl jistě pro zhýčkané velkokněžny pořádným šokem. Nicméně si zvykly a díky nezvykle srdečným rodinným vztahům založeným na hluboké lásce rodičů to i docela zvládly.

 

Co se zatím dělo v zákulisí?

Na jaře následujícího roku padlo rozhodnutí o likvidaci celé rodiny. Kdo tak rozhodl? Nikdo menší než Rothschield. Asi se ptáte, co ten s tím měl společného. No… šušká se cosi o zakládacích dokumentech amerického FEDu a o tom, že skrze Nikolaje II. je dnešní Ruská federace jako jeho „zákonný dědic“majitelem 88,8 % FEDu. Takže tu vlastně neřešíme případ pohřbený prachem historie, ale nejžhavější současnost…

Lenin s Trockým byli rozhodnuti „příkaz shora“ splnit, ale díky Stalinovi byla tehdy carská rodina zachráněna. Ten se rozhodl celou situaci šalamounsky vyřešit. Nejdříve přiměl německého vyslance Mirbacha, aby Lenina zastavil. Vysvětlil mu, že je přece v zájmu Německa zachránit minimálně carevnu Alexandru Fjodorovnu, která byla vnučkou britské královny Viktorie a příbuznou tehdejšího německého císaře. O jejích dcerách nemluvě. Zato slíbil přivézt cara, aby podepsal Brestlitevský mír, kterým se Rusko dobrovolně vzdalo rozsáhlých území (Finska, Ukrajiny, části Polska, Pobaltí, Běloruska a Besarábie) ve prospěch Německa, Rakousko-Uherska a Turecka. Pokud by se tak nestalo, Mirbach hrozil, že německá vojska jsou připravena zapálit Moskvu. A dostat se do Moskvy bylo fakticky pro Němce, kteří už okupovali Ukrajinu, jen otázka krátkého času. Teprve pak Mirbach zastavil Lenina.

Lenin byl však tlačen ze dvou stran: z jedné byl slib umožnit carské rodině vycestovat, z druhé požadavek Rothschildův – který nutně chtěl nejen smrt všech Romanovců, ale především „jakési dokumenty“ – vydatně podporovaný Trockým. Jak z toho?

A tak vydal příkaz převézt rodinu do Jekatěrinburgu a tam nechal zinscenovat její popravu. Věc spěchala. K městu se nezadržitelně blížili bělogvardějci, kteří zastupovali zájmy těch, kdo před více jak rokem dovedli Nikolaje II. k rezignaci. Pochopitelně v jejich zájmu nebylo, aby car či jeho nástupce zůstali naživu. A tak se stalo, že 17. července 1918, těsně před dobytím Jekatěrinburgu bělogvardějci spolu s českými legionáři, carská rodina, její strážci a celá posádka bolševiků – zmizela. Ráno byly po celém městě vyvěšeny letáky o tom, že imperátor Nikolaj II. byl předchozí noci popraven…

Sklep domu v Jekatěrinburku se stopami „popravy“

 

Co bylo dál?

Nastalo vyšetřování. První vyšetřovatel po třech měsících předložil verdikt: poprava se nekonala. Byl nahrazen druhým, jehož verdikt po dalších třech měsících zněl stejně. To však nebyl výsledek, který by si mnozí přáli slyšet. Byl tedy povolán třetí jménem Sokolov, a ten, řádně poučen, vytvořil legendu.

O tom, jak nebohá rodina byla zavlečena do sklepení domu, jak před jejíma očima nejprve zabíjeli otce, pak jednou ranou matku a postupně, hodně drasticky povraždili i všech pět dětí. Našli se i očití svědci, kteří celou story odvyprávěli. A kde jsou mrtvoly? Odvezli je do lesa, rozčtvrtili, spálili, zbytky naházeli do jámy a pro jistotu ještě polili kyselinou. Tak.

A tento srdceryvný příběh se pohodlně uvelebil ve všech hlášeních a následně encyklopediích a učebnicích a kupodivu trvaly na nich všechny následné vlády až do nynějška. Jen se maličko poupravil: ze zachránců se stali bestiální vrazi.

Proč? Kdo potřeboval a stále potřebuje svět ujišťovat, že po Romanovcích nezbyla ani stopa v písku?

Historik carské rodiny Serej Ivanovič tvrdí, že Nikolaj II. a celá jeho rodina byli ve skutečnosti z Jekatěrinburgu převezeni postupně do Permu, kde přinejmenším carevna byla viděna živá a zdravá o dva měsíce později, a následně pak do Moskvy. Nějaký čas žili inkognito v jejím okolí, později na hlídaném místě v Suchumi, kde k nim krom nejbližších lidí nikdo nesměl. Pak se však v zájmu utajení museli jednou provždy rozdělit. Sestry, které už dosáhly dospělosti, se vydaly do různých směrů. Ivanovič tvrdí, že:

Olga spolu s Taťjanou byly nejdříve odvezeny do Divjejeva, Olga sama později odcestovala do Kábulu a pak do Evropy, do Finska a zpět do Ruska, zemřela v roce 1976 a je pochována v Petrohradě. Taťána po rozdělení odjela do Krasnojarské oblasti, kde zemřela v roce 1990 a tam je také pochována.

 

Olga a Taťána

 

Marie spolu s Anastázií byly nejprve v Sumské oblasti. Marie onemocněla a v roce 1954 zemřela v nižgorodské oblasti. Anastázie žila v krivigradské oblasti a zemřela v roce 1980.

Carevič Alexej nejprve žil s matkou, později díky Stalinovi získal novou identitu a odešel do vysoké politiky. Zemřel v Petrohradu v roce 1980.

Carevna Alexandra Fjodorovna zemřela ve městě Starobjelska na Ukrajině, v Luhanské oblasti v roce 1948. Byla tam i pohřbena, její pozůstatky však byly později přeneseny do Nižného Novgorodu, kde je pohřben i její manžel.

Nikolaj II. žil poblíž Moskvy ve městě Serpuchov, po zavraždění Stalina pak v Novgorodu a zemřel v r. 1958 v Nižném Novgorodě.

Tři z dětí po sobě zanechaly potomky.

 

Olga, Taťána, Marie a Anastázie

 

Údajné ostatky cara a jeho rodiny nalezené v jámě při lesní cestě u Jekatěrinburku byly v roce 1991exhumovány, byla provedena jejich identifikace (samozřejmě s kladným výsledkem) a znovu slavně pohřbeny v roce 1998 v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Petrohradu. Je však zajímavé, že patriarcha odmítl sloužit bohoslužbu a poslal za sebe svého zástupce, který se ale měl modlit pouze za „neznámé služebníky Boží“. (Oni vždycky vědí víc!)

V roce 2000 byla celá rodina svatořečena.

Proč Stalin, člověk o němž nám už šedesát let usilovně tlučou do hlavy, jaký to byl zloduch a primitivní vrah milionů, projevil tolik snahy, aby carskou rodinu zachránil?

Abychom byli trochu v obraze, musíme se vrátit nějaké to století nazpět. Dědeček cara Nikolaje II. – Alexandr II. (1818 – 1881) měl osm manželských dětí a větší množství dětí nemanželských. Imperátor si to ostatně mohl dovolit, když nebyl odkázaný na přídavky. Děti jeho milenek byly stejně milované jako ty legitimní a dostalo se jim výborného vzdělání i zaopatření. Jedno z nich, které později vstoupilo do dějin, se mu zvlášť povedlo: Nikolaj Michajlovič Przewalský (1839 – 1888). Jo, to je ten s tím koněm.

Przewalský byl nejen cestovatelem a armádním geologem a kartografem, ale také generálem ruské rozvědky. O něm a jeho cestách by se dalo dlouho povídat. Nás ale zajímá jedno jeho místo pobytu – kavkazské město Gori. Tam Przewalský v době mezi dvěma výpravami na Dálný východ odpočíval v roce 1878 delší čas. Na sklonku téhož roku se mladé půvabné Gruzínce, která denně docházela do domu, kde byl cestovatel ubytován, narodil syn. Dostal jméno po manželovi jeho matky – Josif Džugašvili.

A tohle jméno vám taky asi něco říká… Pokud by vám snad bylo divné, proč pak na tohoto chlapce Przewalský až do své smrti posílal pravidelně peníze, podívejte se na jejich fotografie.

 

Nikolaj Michajlovič Przewalský a Josif Džugašvili

 

Josef Džugašvili, později známý jako Stalin, byl nelegitimním vnukem ruského cara Alexandra II.

Ale vraťme se k prostopášným carům. Stalo se, že prvorozený syn téhož Alexandra II. – elegantní, vzdělaný Nikolaj, který byl vychováván k převzetí moci, nečekaně zemřel na následky zranění a na trůn místo něj nastoupil mladší Saša, obrovitý „neotesanec“, který – považte! – netančil a nemluvil plynně francouzsky!

Tak… a jen abychom neztratili přehled, doplňme, že tento Alexandr III. byl tedy nevlastním bratrem Przewalského a strýcem Stalina.

Říká se o něm, že to byl milující manžel, nicméně to nebylo na závadu tomu, aby si také nějaké ty levobočky nepořídil. Jistá dvorní dáma mu dala hned tři. Po čase ji však provdali a spolu s dětmi a královským zaopatřením poslali na venkov, aby tam v klidu vychovávala carské potomstvo…

Nejstarší z těchto potomků – Alexandr Uljanov – se moc nevydařil, protože spolu se skupinou dalších anarchistů zosnoval na otce atentát. Nepovedlo se, všichni byli zatčeni a odsouzeni k smrti. Matka se ze všech sil snažila syna zachránit, ten ale carovi (při tajné návštěvě vězení) do očí řekl, že jestli ho propustí, tak tátu stejně při první příležitosti zastřelí. A tak skončil na popravišti.

Alexandrův mladší brácha Vladimír šel na věc úplně jinak… Jestli jste to nepostřehli, jmenoval se Vladimír Uljanov, a když se po nějakých dvaceti letech vracel z emigrace do Ruska v zapečetěném vlaku, se spoustou dolarů a partou na Západě vycvičených profesionálních „revolucionářů“, to už si říkal – Lenin. V té době už byl jeho otec Alexandr III. v Pánu a na jeho místě fungoval jeho syn – náš známý Nikolaj II.

A my si v tom zas udělejme pořádek: Lenin a car Nikolaj II. byli nevlastní bratři a Stalin jejich bratranec, prabratranec… Nebo tak něco. Zkratka všichni tři měli společného dědečka – Alexandra II.

 

Car Nikolaj II. Stalin a Lenin

 

A teď už je myslím nad slunce jasnější, proč Stalin projevil tolik umu, aby carskou rodinu zachránil. A také už víme, proč občas opouštěl Moskvu a pokud možno tajně putoval do nějakých sto kilometrů vzdáleného města Serpuchov. V předchozí části už totiž zaznělo, že tam měl bratrance – dobře ukrytého a pod cizím jménem žijícího Nikolaje Romanova. Ty cesty se Sovětskému svazu vyplatily. Stalin totiž od Nikolaje zřejmě získal kódy umožňující přístup k pohádkovému bohatství Romanovců, a tak z jeho části se podařilo zemi připravit na blížící se válku.

Lenin o všem jistě věděl. Jeho vztah k příbuznému však byl z pochopitelných důvodů daleko chladnější, vždyť díky málem zabitému otci přišel o staršího bratra.

No a kdo nám tu ještě zbývá? Jasně! Kampak se nám jenom poděl carevič Alexej Nikolajevič?

Slyšeli jsme, že Stalin se mu postaral o novou identitu (v tom se přece bezvadně vyznal, ne nadarmo měl skvělé vzdělání carského rozvědčíka), a protože Alexej byl stejně intelektově výjimečný, jako ostatní Romanovci kolem (měl fenomenální paměť a mimořádné matematické schopnosti, ovládal několik jazyků, byl vynikajícím diplomatem), zcela po zásluze časem dospěl do nejvyšších míst ve vládě SSSR a stal se jednou z nejvýraznějších postav historie Sovětského svazu. Ti starší určitě znají jméno „železného premiéra“ Alexeje Nikolajeviče Kosygina (1904 – 1980).

Pokud by snad někdo měl pochybnosti, pak je tu ještě pár fotografií. A uznejte sami: zářivě modré oči Romanovců, nepřehlédnutelný „nosík“ babičky carevny Marie Fjodorovny…

 

 

Asi se ptáte – je to pravda, není to pravda?…

Neřeknu vám ani tak, ani tak. Postupně se otevírají po dlouhá desetiletí uzavřené archívy a čím dál víc neochvějných jistot, ze kterých nás ve škole zkoušeli, přestává být neochvějnými, ba chvějí se přímo v základech.

Jedna věc tu je však naprosto zřejmá: Nikdo k vládě nepřichází náhodou, ale je zřejmě kýmsi v pozadí dávno předem vytypován a nenápadně připravován a směrován, aby ti, kdo řídí tento svět, odpovídali původem, rasou,… Nebo čím vlastně?

Zdroje:

http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/intervju-vladimira-sychjova-po-delu-romanovyh https://www.youtube.com/watch?v=gV68Ka- Jprc&list=UUudFg4chX6KarfFGjVF17CA&index=5 http://www.yourepeat.com/watch/?v=Q73AdDuxoyM
И. Н. Панарин: Первая мировая информационная война. Развал СССР http://kara-dag.info/bastard-iosif-stalin https://www.youtube.com/watch?v=gV68Ka- Jprc&list=UUudFg4chX6KarfFGjVF17CA&index=5 http://www.yourepeat.com/watch/?v=Q73AdDuxoyM http://voprosik.net/konspirologiya-o-staline/ http://www.chitalnya.ru/work/81522/

Komentáře

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-03-28 22:24:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale noták. Už zase. „Čím víc toho vím, tím víc toho nevím,“ vybaví se mi vždycky.

„Jedna věc tu je však naprosto zřejmá: Nikdo k vládě nepřichází náhodou, ale je zřejmě kýmsi v pozadí dávno předem vytypován a nenápadně připravován a směrován, aby ti, kdo řídí tento svět, odpovídali původem, rasou,… Nebo čím vlastně?“ … ten dovětek je hodně k zamyšlení.

Což mi připomíná to, nad čím vždy přemýšlím – ať už tak nebo tak, tady v Matrixu si stejně na jednu stranu moc té svobodné vůle neužijete. Jo, můžu si ráno zvolit jakou barvu ponožek bych brala a jestli si dám jablko nebo banán, nicméně v zásadnějších věcech té svobodné vůle moc nemáme. Ano, můžeme si zvolit cestu/pokud jste dost uvědomělý tvor/, ale tohle je hrozně individuální. Někdy vám totiž prostě „náhodou“ někdo do té cesty skočí a už s tím nic moc neuděláte 😐 Holt je zde pořád ten závazek plnit daný plán(a to nemluvím o těch ultra důležitých lidech, kteří jsou k něčemu právě takhle vytypováni a potom naváděni), na což spousta lidí docela profesionálně kašle. Což nějak nechápu jak dělají, já mám v hlavě celé dny neodbytný hnací motůrek, který mě jen tak prokrastinovat nenechá, furt něco chce.

Ikona diskutujiciho uvažující 2019-03-28 22:24:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je zajímavý, ale jedna věc hned zkraje je mi nejasná: Jakým způsobem asi může car, nebo kterýkoliv jiný panovník, „poctivě vydělat peníze“? Poctivě vybírá daně od svých poddaných? Pominu historickou skutečnost, že tenhle konkrétní car dostal už za svého života přezdívku „Krvavý“ jen za to, že osobně rozkazem nechal střílet do (nezřídka dětských) dělníků při hladových bouřích v několika ruských městech…

Ikona diskutujiciho alue 2019-03-28 22:24:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A je to skutečně ověřitelná pravda, nebo jenom další pomluvy a nesmysly pro ovčany, co to budou mít napsané v učebnici? Já už dneska nevěřím skoro ničemu z historie, všechno je prostě nějaká teorie. Vždyť takové fejky, které kolují dneska o lidech co ještě žijou a my budeme řešit realitu lidí, co umřeli před sto lety.. no je jasné, že to bude odrážet realitu jen velice vzdáleně, nebo spíše vůbec.
Takhle se dočteš že Bathory vůbec nebyla vražedkyně ale byla jenom nemocná a bledá, že Vlad Tepes vůbec nebyl masochista ale vzdělaný moudrý panovník, že jsou všechno pomluvy… že Masaryk, kterého tak oslavbujeme, byl strašný zmetek a zločinec, že matka Tereza financovala válku, atd. Všechno je úplně naopak.

Ikona diskutujiciho dexter 2019-03-28 22:25:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Příbuznost Stalina Přewalského je jasná, ta podoba tam prostě je. U Alexej Nikolajeviče Kosygina tam jistá podobnost taky je.

[3]:: No, Vlad Tepeš musel být brutálnější než turci. Já tomu o nabodávání na kůl věřím, do tehdejší doby a hlavně do týhle oblasti mi to sedí. Což ale nic nemění na tom, že byl vzdělaný a sedmihradsku v té době hodně pomohl.
Bathory – inu, ve špatnou dobu na špatném místně. V Maďarsku v té době vládli muži. No a najednou tam byla žena s majetkem větším než král, která muže nechtěla poslouchat. Zbytek už známe.
Masaryk – mám rpo něj jediný slovo. Zrádce. On jako říšskej poslanec složil přísahu císaři, kterou pak porušil. Navíc, což se u nás vůbec nezmiňuje, ze začátku nebyl pro vznik československa. Názor změnil až po návratu z USA, kde byl náležitě „naočkován“ a následně zneužit. Jenže o tom se u nás vůbec nemluví a skoro ani mluvit nesmí.
Ona totiž první republika vůbec nebyl stát čechů a slováků. Byl to francouzsko-britský protektorát. V tom případě mnichov vůbec nebyl „o nás, bez nás“. Bylo to o nás, ale jednali tam ti, kdo republiku tak nějak vytvořili – tedy francouzi a angláni. A zachovali se přesně tak, jak se od nich dalo čekat.

Ikona diskutujiciho Jan 2019-04-06 20:18:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja si taky myslim, ze hnaci myslenka k zalozeni statu nebylo u TGM ciste altruisticke. Bylo tam taky hodne touhy stat se vyznamnym, mocnym, zabezpecenym. Historici z neho udelali ikonu jako z V. Havla, ktery si to ovsem vubec nezaslouzil!

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-03-28 22:26:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alžbeta Báthoriová je najkrvilačnejšia vrahyňa v histórii Uhorska, resp. Slovenska, na tu nám nešahej! Mimochodom, večnú mladosť a krásu si chcela zabezpečiť kúpaním sa v krvi mladých nevinných dievčat, myslíš že to môže fungovať?

Alžbeta Báthory – pod maskou inteligencie ukrytá šialenosť
http://server.sk/zaujimavosti/profily/alzbeta-bathory-pod-maskou-inteligencie-ukryta-sia/

Ikona diskutujiciho danny 2019-03-28 22:26:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek. O tom, že ta rodina nebyla popravena a že Stalin byl nějaký jejich příbuzný, jsem kdysi četla.

[3]: Něco podobné jsem četla i o Ivanu Hrozném. Že to ve skutečnosti nebyl žádný zmetek, ale potřebovali ho očernit, tak z něho udělali zloducha.

Když někde slyším chválu na Masaryka, Havla a jim podobné „hrdiny“, otevírá se mi kudla v kapse; o těch si taky myslím svoje.

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-03-28 22:26:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: „Takhle se dočteš že Bathory vůbec nebyla vražedkyně ale byla jenom nemocná a bledá“ – V tomhle se lidi vždycky názorově dělí na dva tábory, když se o tom s někým bavím. Někdo tomu nevěří od začátku a druhé nad tím většinou ani nenapadlo přemýšlet a vzali to rovnou jako pravdu. Mně osobně se to nikdy nezdálo, na internetu je o tom toho víc, nicméně jeden nikdy neví… jak říkáš, taky mi připadá trochu absurdní si myslet, že učebnice historie jsou přesně pravdivé. s některými věcmi vyloženě nesouhlasím a trochu bolí je pak psát do testů a předstírat, že tomu věřím a souhlasím, ale co zmůžu.

Ikona diskutujiciho karloon54 2019-03-28 22:26:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo o masarykovi me vypravela babicka ze ho zna z vypraveni od svoji maminky, prej to byl parchant, a rozcilovala se ze prevaceji dejiny, ale kdo tomu uveri az ty lidi co to zazili uz tu nebudou?

Ikona diskutujiciho Efs 2019-04-10 04:35:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Než začnete oplivávat Masaryka, přečtěte si kromě všeobecně profláknutého Čapka taky třeba Emila Ludwiga (Duch a čin) nebo Smetanovou (Proč se neřekne pravda). Nikdo není svatý, nikdo to nemá a neměl snadné, tím méně tento kontroverzní, leč velmi významný a v důsledku velmi pozitivní člověk. A jestli je pravda (a leccos tomu nasvědčuje) že je TGM dalším vtělením Jana Komenského, berte to jako významnou informaci. Jsme lidé. Jsme postaveni do společenských situací. Musíme se k nim postavit a řešit je. Včil neznáme všechny okolnosti a pohnutky. Navíc historie některé informace filtruje (záměrně nebo je otupuje čas). Je to těžké. Nezávidím mu. Obdivuji jej a snažím se jej a různé okolnosti poznat a pochopit. Čtu třeba i Kosatíka, ač k němu nepohlížím se stoprocentní důvěrou. Pravdu neznáme a nedozvíme se ji. Proto nesuďme. Nemáme dostatek informací. Berme si ze všeho to pozitivní. A u Masaryka to převládá.

Ikona diskutujiciho alice54 2019-03-28 22:27:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chcem sa spýtať. Volakedy bol aj film podla skutočnosti , nejaka žena sa vydavala za pravu Anastaziu. Nik jej to nikdy neveril. BOla to ale skutočna Anastazia z potomkov cárskej rodiny alebo nie podla ktorej bol treda ten film natoćeny?

Ikona diskutujiciho wenca 2019-03-29 09:17:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Já už dneska nevěřím skoro ničemu z historie,…“ To bude patrně tím, že (h)is tori(e) je anglicky (h)is tory. Protože anglosaské jazyky mají základ ve slovanských, je sousloví is tóry ruské vysvětlení z čeho vychází historie – z tóry.

Ikona diskutujiciho kateřina 2019-03-30 09:44:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak konkrétně to bylo nebylo se už asi nedozvíme. To, že se dějiny zkreslují, je jasné. Otázka je, jak moc. Já jsem toho názoru, že nic není černé ani bílé a byla by chyba zrovna tuhle teorii odsoudit. Protože když se nad tím člověk zamyslí, je možné vážně všechno. Jinak tedy v článku jsem objevila jednu historickou nesrovnalost. Je tam uvedeno, že lékař vypověděl o ošetření dívky ve věku asi 22 let, která se předatavila jako Anastázie. Situace se měla odehrát v roce 1918. V té době bylo ale velkokněžně 16. Docela pochybuji, že by se seknul o 6 let, zrovna Anastázie vypadala dost dětsky celý život, i když se podíváte na fotografie ze zajetí.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-03-30 09:45:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mě, jestli Stalin doopravdy zavraždil tolik lidí (to se mi na internetu v alternativních médiích zatím nepodařilo dohledat). Pokud ano, tak asi pracoval pro illumináty.

Ikona diskutujiciho jelito 2019-03-31 09:30:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdybyste se obtěžovali přečíst si o Masarykovi nějakou seriózní historickou práci, zjistili byste, že to co tu prezentujete jako utajené vědění je ve skutečnosti volně dostupné všem gramotným. S dalšími historickými tématy je to taky tak. Nesmíme věřit každé konspiraci…

Ikona diskutujiciho armag 2019-03-31 09:30:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13] Musíš si uvědomit, že jak Stalin nebo Hitler byli panovníci, kteří nastavovali pravidla v dané zemi. Je jasné, že vlastnoručně ty lidi nezabili. Ale systém, který nastolili byl tak vražedný, že skutečně zemřely desítky milionů lidí. Stalin dokonce nastavil podmínky tak, že například na Ukrajině, což je nejúrodnější země na světě pochcípalo několik milionů osob hladem. Stalinovou pravou rukou byl Berija, který řídil tajnou policii, a ti likvidovali lidi neuvěřitelným způsobem.

Ikona diskutujiciho wenca 2019-03-31 09:30:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13] Nejlepší je vyhledat více informačních zdrojů. Podle Valerije Pjakina hájil Stalin zájmy ruského lidu, ale jeho snahu podkopávaly klanové korporace a trockisti. Ti ho podle všeho otrávili a hodili na něj všechny zločiny které způsobili. Pjakinova vysvětlení podle mne do sebe zapadají a mají logiku. Kdo chce ať si informace vyhledá a obrázek si vytvoří sám.

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-03-31 09:31:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14] Tak to mě, prosím, na nějakou seriózní historickou práci nasměrujte. O ničem nevím, asi nejsem dost gramotná. Jde o to, že ať si je to dostupné jak chce, tak vůbec nevím o tom, že by se o tomhle někde mluvilo nebo o tom někdo věděl. Nejspíš je negramotná celá má rodina a přátelé taky. Tohle ani není konspirace, vždyť si protiřečíte. [12] „Jak konkrétně to bylo nebylo se už asi nedozvíme. To, že se dějiny zkreslují, je jasné. Otázka je, jak moc.“ No právě 0.0 tohle mě štve. pak se mám učit něco, o čem si nejsem jistá, jestli to tak fakt je. to mě nebere. maximálně tak je to základ pro další zjišťování, když člověk teda chce. Nicméně když pak máte chodit do práce, kde to nepotřebujete, stejně k tomu většina lidí zaujme postoj „nezájem“ – protože kdo by se otravoval v hlavě s něčím co bylo před sto lety. Žiju tady a teď a mám i tak spoustu práce, dejte mi pokoj s domorodými kmeny a padesáti stránkami dějepisu… pro mě jsou použitelné jen dějiny umění které bereme, to jako jo, v tom smysl vidím.

Ikona diskutujiciho wenca 2019-03-31 11:50:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18] Postoj „nezájem“ o dějiny je nebezpečný. Národ který nezná své dějiny je nucen si je zopakovat. Konkrétně Čechům a Moravanům se realizuje už teď protektorát, akorát v jiné formě. Která území neudržel Hitler vojensky, ta dobyl západ politicky a ekonomicky. Je dobré si uvědomit, že národní produkt z většiny odtéká do zahraničí formou úroků bankám. Z toho vyplývá, že nějaký čas studiu dějin bychom věnovat měli a také předávání svému okolí, abychom ovlivnili důležitá rozhodnutí. Dějiny umění nejsou pro život důležitá, vzhledem k tomu že z řady umělců se stávají mediální prostituti kteří ovlivňují politiku, nebo jsou do najímáni jako herci. Namátkou: Reagan, Havel, Stropnický. Není na škodu zamyslet se nad tím, jaké odborné znalosti měli první dva s řízením státu a Stropnický s řízením armády. Ministr obrany musí být opravdový chlap a ne charabura!

Ikona diskutujiciho nikdo 2019-04-01 14:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3] Pro objasneni dejin a nejen ceskych,doporucuji prolustrovat spisy Tajne dejiny jezuitu.Jsou volne ke stazeni na netu.

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-04-02 08:58:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18] „Národ který nezná své dějiny je nucen si je zopakovat.“ Jo, ale se vší úctou řečeno mi s touhle větou vlez na záda. Četla jsem ji odmala, visela na baráku v našem městě dokud ji konečně nesundali. Nesouhlasím. Jako jo, do určité míry aby člověk věděl co přibližně bylo-nebylo, ale jelikož nevěřím oficiálním učebnicím dějepisu… považuju to za programaci. Kdyby mi to necpali, myslela bych si dřív něco jiného. Ne to, že pocházím z opice a moji předci údajně lovili mamuty. Dalo by se to nahradit větou „uč se z chyb minulých“ – pravda, tak by se ale dějepis mohl učit méně komplexně. Většina studentů, kteří nejdou studovat vysoké školy nebo ten děják z nějakých důvodů nepotřebují, si pamatují z hodin leda houby. tak to prostě je. Podle mě vůbec nepotřebuješ vědět, co tady /ještě k tomu možná/ kravili ti před náma, já se rodím jako kompletní bytost a může mi být u svatýho vocasu co bylo. Mám svůj úkol a svoji intuici, to je celé, co potřebuju. Kdyby byly učebnice dějáku zcela pravdivé, pak bych možná byla ochotná se tím do větší hloubky zabývat – pak by mě možná samy od sebe zajímaly. Tak jako data od Alušky. V mém případě prostě jdu a najdu si správná a potřebná data vždy sama, vždy jsem takto fungovala zcela sama od sebe, nikdo mě to nemusel učit. Když mě něco velice nezajímá, znamená to, že je to pro mě balast a pravděpodobně je to /minimálně pro mě/ víceméně na nic nebo je to celé blbě. „Dějiny umění nejsou pro život důležitá“ To jsi mě rozesmál, upřímně řečeno. Pro MŮJ ŽIVOT ano, jsem umělec a studuji uměleckou školu, dějiny umění potřebuju víc než studium dějepisu jako takového. Je to pro mě základ do budoucnosti. Nicméně kdybych šla zpívat, tak se můžu na všechno vy… zrovna rovnou. Tam nepotřebuju nic, jen sebe a naprosté odevzdání tomu co dělám, což ve mně stejně hoří odmala, pro nic jiného než pro hudbu jsem nikdy ani nežila. Se mnou je problém že ani neplánuju volit(teď budu znít zle, ale na ovčanování tu máme bohužel spoustu jiných, absolutně nevědomých lidí. Já osobně prostě dávám hlas sobě a tečka, je mi jedno, že to „plošně“ není správně – je to správně pro mě a tečka), takže jsem ovčan k ničemu – ani vylhané a často „údajné“ dějiny svého národa do hloubky neznám, hrozné. Osobně nevidím národ, vidím na světě jen spoustu poničených lidí, které rozdělují názory, národnosti, barvy, blbé vlajky, rodný jazyk a podobné iluze. Já se ani nikdy necítila, že bych vyloženě patřila do ČR, připadá mi, že jsem tu hlavně kvůli Alue a informacím od ní a snad odsud bude možné do pár let alespoň na nějako dobu odejít – to ale absolutně odcházím od tématu. Kdyby radši ve škole učili děti co si počít se svou budoucností a jak žít TEĎ a poradit si sám se sebou a svými pocity, jít za tím co v životě chci. Třeba by na tom najednou celý slavný národ byl líp a tím by se i budoucí historie měnila k lepšímu. A proto chci pro děti domácí školu. Člověk by nad tím celý měl větší kontrolu. Furt si neumím představit, že by na křehkou psychiku mého dítěte působil bůhví kdo (ne, učitelům nevěřím) v jednom z těch moderních sirotčinců. Představa, že ho tam bude někdo šikanovat a ani se to nedozvím. Když si vzpomenu na naši základku, kolik lidí tam schytávalo šikanu za nic a nikdo to nikdy neřešil. bleah. tam bych dítě nikdy neposlala. Možná tak Montessori – možná. > odbíhám od tématu, já vím. jen mám vztek na celý tenhle kapku dysfunkční systém. Když si vzpomenu na to, kolik balastu a s prominutím s*aček jsme se učili… k ničemu! absolutně to dítěti ničí chuť učit se obecně. „Konkrétně Čechům a Moravanům se realizuje už teď protektorát, akorát v jiné formě.“ Heh, no, tak s tímhle musím i maličko souhlasit. + dodala bych, že už se mi nějakou dobu nelíbí situace ohledně Babiše. Podnikatelé nemají v politice co pohledávat. tak jako tak nevěřím na podstatnost oněch údajných oficiálních dějin, pokud to člověk vyloženě nepotřebuje ke svému úkolu v životě. demokracie se dělá a přesvědčuje tě o tom, že můžeš mít vliv, ale ono to tak není. hlavně udržet lidi oblbnutý a ovladatelný.

Ikona diskutujiciho Jan 2019-04-06 14:14:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stalin jako idol Rusu musel byt zapadem oznacen za zloducha, aby Rusove nemeli sveho Stalina v lasce a obdive. Poslouzil jim v tom Chruscov. Byl Ukrajinec a nenavidel Rusy jako jeho deti zijici v USA. Tam neustale spini Rusko a Putina. Americky historik Grover Furr badal v dobe otevreni archivu za Gorbacova a napsal knihu ‚Chruschtschows Lügen‘. Stalins nemel v Rusku neomezenou moc, stale bojoval s Trockisty podporovanymi zapadem. Jako dnes Putin s pindosy. Zlociny jemu pripisovane pachali Trockiste.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-04-06 18:03:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky 🙂 Já to pořád ještě nemůžu nikde dohledat, ale napadlo mě několik možností:

1.) byl sám od sebe zlý a ty zločiny opravdu spáchal
2.) pracoval pro illumintáty (tedy byl zlý a ty zločiny spáchal na základě jejich rozkazů)
3.) byl konstruktivní a illumináti spáchali zločiny jeho jménem

Ikona diskutujiciho kalia 2019-04-07 23:29:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jsem jeden alternativní článek našla:

http://www.czechfreepress.cz/ladislav-kasuka/jak-je-to-doopravdy-se-stalinovy-zlociny.html

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek