Poznání je klíčem k uzdravení: Fáze nemoci podle Ajurvédy

11.8.2021 v Zdravověda 1

Na zdravotní kliniku přijdou dva lidé. Jedním z nich je starší, 72letý muž. Je vysoký, hubený, má přirozeně světlou pleť, často má studené ruce a nohy, v noci má roztěkané myšlenky a trpí nespavostí. Jeho kůže je spíše suchá, vlasy má odjakživa řídké a jemné a jeho zažívání bývá velmi citlivé. Dnes přišel k lékaři se svědivou a červenou vyrážkou.

Druhou osobou je žena krátce po čtyřicítce. Její postava by se dala označit jako střední nebo atletická, má spíše mastnou pleť, velkou chuť k jídlu, je čilá a často hladová. I ona dnes přišla k lékaři s červenou a svědivou vyrážkou.Rozdíl mezi „moderní“ a tradiční medicínou
V moderní západní lékařské klinice lékař diagnostikuje u obou pacientů ekzém a předepíše jim stejnou mast na bázi steroidů. To je řešení, které se nezaměřuje na příčinu, ale způsobuje ústup vyrážky. Alespoň dočasně. My, kteří žijeme na Západě, nebo obecně v postzápadním moderním světě, podobné příběhy dobře známe. Mohlo by však v příbězích těchto pacientů být něco víc a proč se jejich příznaky mohou projevovat tímto způsobem?

Starověký indický systém léčby a zdraví, zvaný jako Ajurvéda, by se na případy těchto dvou pacientů díval s takovou pozorností, důkladností a komplexností, s jakou se lékařské myšlení, s nímž se setkáváme v západním světě, nesetkává. Ajurvéda se intenzivně zaměřuje na energetické a konstituční stavy pacientů, což znamená hluboké a uspořádané pochopení fází nemoci.
Jak nerovnováha začíná, pokračuje a jak a proč jsou tyto procesy jedinečně utvářeny konstitucí jednotlivce, spíše než se vydávat cestou univerzálního přístupu, který by byl vhodný pro všechny. Znalosti jsou v Ajurvédě klíčové. Tento systém sloužil celým lidským komunitám a dodnes pomáhá lidem v jejich snaze pochopit a zvrátit proces onemocnění.

Podstata Ajurvédské medicíny
Slovo ájurvéda pochází ze sanskrtu a znamená „učení o životě“. Jedná se o jeden z nejstarších léčebných systémů na světě, který vznikl před více než 5000 lety. Tento systém se zaměřuje na udržování rovnováhy v lidském těle, a to prostřednictvím pozorování energií, které umožňují rozvoj a udržení zdraví. Poskytuje také možnosti, jak znovu získat tuto rovnováhu a vnitřní blaženost, když systémy nefungují správně. Zdraví se dosahuje stimulujícími metodami, jako je strava, cvičení, životní styl, očista, léčivé byliny, emocionální zdraví a další přírodní terapie, jako jsou masáže. Abychom pochopili podstatu Ajurvédy, prozkoumáme koncept dóš. V tomto systému mohou všichni jedinci odhalit svou dóšu nebo kombinaci dóš: jedinečný faktor konstituce, který je určen konkrétní kombinací pěti prvků, jež jsou v člověku přirozeně přítomny. Těchto pět známých prvků je vzduch, země, voda, oheň a éter.

Charakteristická kombinace dvou sousedních prvků tvoří každou ze tří hlavních dóš: vátu, pittu a kaphu

1. Váta – spojuje vzduch a éter s energiemi, které se prezentují jako suché, jasné, čisté, pohyblivé a chladné.

2. Pitta – spojuje oheň a vodu a představuje jejich povahu jako mastnou, horkou, rozlévající se a tekutou.

3. Kapha – spojuje zemi a vodu a projevuje se jako těžká, pomalá, hustá a pevná.

Každý člověk může zjistit svou dóšu různými metodami a může to být jedna z následujících dóš, často se však jedná o kombinaci dvou dóš. Neznáte svoji dóšu? Tady najdete test zdarma, který vám napoví.

Tyto dóši také určují především energetické stavy, které existují v přírodě a ve všech věcech. Z ajurvédského pohledu tyto tři dóši oživují procesy zdraví a pohody, ale také nemoci a způsob, jakým se nemoci projevují a vyvíjejí.

Šest Ajurvédských fází nemoci
Identifikace „symptomů“ je vyladěna velmi jemným a citlivým způsobem. Změny nálady, trávení, změny stravy a životního stylu atd. jsou považovány za faktory, které mohou narušit homeostázu a otevřít tělo člověka procesu onemocnění. Ajurvéda rozeznává šest fází nemoci, které se při nedostatečné pozornosti a péči o počáteční příznaky přelévají jedna do druhé. Těmito fázemi jsou:

Akumulace
Indukce
Šíření
Lokalizace
Projev
Piferenciace, tj. destrukce.

Pochopení každého z nich by nám mohlo nejen napovědět, proč starší pán i mladší pacientka, o kterých jsme se zmínili před chvílí, mohou prožívat zcela odlišný proces onemocnění, přestože se u nich projevují podobné příznaky, ale zaměření se na důležité detaily by nám také poskytlo vhled do naší zdravotní péče.

Fáze 1: Akumulace (Sanchaya)
V první fázi přestává být jedna z energií dóš v rovnováze, přičemž se může, ale nemusí jednat o jednu z konstitučních energií daného jedince. V těle se začnou hromadit toxiny, bakterie, paraziti, nebo jiné destruktivní prvky.
Všechny nerovnováhy dóš začínají v trávicím traktu. Nerovnováha váty začíná v tlustém střevě, nerovnováha pitty v tenkém střevě a nerovnováha kaphy v žaludku. V této fázi jsou příznaky mírné a snadno odeznívají.

Váta může mít příznaky, jako je nadýmání, plynatost, návaly chladu, zácpa nebo úzkost a nespavost.
Nerovnováha Pitty se může projevit nadměrným množstvím žaludečních šťáv, přehřátím, podrážděností, hořkou chutí v ústech a řídkou, zapáchající stolicí.
Při nerovnováze Kaphy se mohou objevit příznaky jako pomalé trávení, letargie, bledost a pocit těžkosti v končetinách nebo hlavě.

Fáze 2: Evokace (Prakopa)
Pokud mírné příznaky ignorujeme a neřešíme (což mnozí z nás dělají!), problém se rozrůstá a pak se mohou objevit závažnější příznaky, i když stále v trávicím traktu. V tomto okamžiku se s příznaky stále ještě lze poměrně snadno vypořádat.

V této fázi se příznaky u Váty projevují jako citlivost těla, brnění rukou nebo nohou, napětí v obličeji, citlivost na zvuky, nesnášenlivost studených jídel a objevující se a mizející bolesti svalů.
Příznaky Pitty se nyní projevují kyselou chutí v ústech, zvýšeným pocitem žízně, hněvem, pálením při močení a chutí na alkohol.
Mezi příznaky zvýšené Kaphy patří: ztráta chuti k jídlu, lepkavá kůže, duševní mlha, nadměrné spaní, bílý povlak na jazyku a pocit těžkosti.

Když proces nerovnováhy dospěje do této fáze, je moudré jednat, protože přechod do třetí fáze bude vyžadovat větší úsilí a možná i radu odborníka.

Fáze 3: Šíření (Prasara)
Pokud byly příznaky do této chvíle ignorovány nebo neúspěšně řešeny, může se proces onemocnění začít šířit. I když je v této fázi ještě možné proces přesměrovat, začíná se již šířit mimo trávicí trakt. V této fázi se mohou měnit chutě a reakce na potraviny.

Příznaky se u Váty šíří na kůži, kosti, uši, dýchací cesty, stehna a pánevní oblast.
Příznaky u Pitty mohou zasáhnout oči, játra, mozek, plazmu, krev, srdce a slezinu.
Příznaky u Kaphy se mohou rozšířit na plíce, klouby, dutiny, slinivku a jazyk.

Fáze 4: Lokalizace (Sthana Smshraya)
Jak nemoc postupuje ze třetího do čtvrtého stádia, všechny dóši reagují na chorobný proces podobně, nebo si nerovnováha najde slabé místo v těle a lokalizuje se tam. Toto slabé místo se nazývá khavaigunya, nebo také „vadný prostor“. Když se onemocnění lokalizuje, začne narušovat buněčné funkce a vytvářet závažnější problémy. Pokud jsou buňky dostatečně zdravé, aby nebyly postiženy, stav se zvrátí a opět přejde do trávicího traktu. Pokud je funkce buněk narušena, projeví se lokalizované onemocnění.

Fáze 5: Manifestace (vjakti)
Ve fázi manifestace je lokalizované místo oteklé a často vyžaduje naléhavou lékařskou pomoc. V západní medicíně se diagnóza obvykle stanovuje v této fázi, nikoli dříve. Nemoc nyní začíná postihovat další orgány.

Fáze 6: Diferenciace nebo také destrukce (Bheda)
Pokud nemoc nebyla účinně léčena, začíná ničit tkáň a způsobuje vážné poškození. Když nemoc dosáhne tohoto stadia, je velmi obtížné ji léčit.

Bdělost, citlivost, zdravotní pohoda
Opravdoví lékaři ajurvédské medicíny mohou strávit celý život tím, že se naučí ovládat nejjemnější detaily diagnostiky, léčby a postupů v tomto složitém, ale intuitivním systému medicíny, a při spolupráci s lékařem se to vždy doporučuje. Pouhé zkoumání konceptů této „nauky o životě“, nebo poznávání našich dóš, nám může poskytnout dostatečný vhled do naší přirozené konstituce, abychom mohli zahájit vnitřní dialog.

Udržet si zdraví, nebo ho znovu získat, když jsme se na chvíli ocitli mimo rovnováhu, může být tak jednoduché, jako uvědomit si, co se nám nezdá být úplně v pořádku, nebo kde jsme mimo svou hloubku. Stejně jako v příběhu dvou pacientů, které jsme si představili na začátku, je každý z nás jedinečnou kombinací prvků a energií. I když je snadné stanovit univerzálně platnou diagnózu jakéhokoli onemocnění, Ajurvéda může díky svému citlivému a hloubkovému zkoumání procesu onemocnění poskytnout jiný, individuálnější přístup k životu ve zdraví a pohodě.

překlad aluska.org 2021 podle ZdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho malina 2021-08-11 13:33:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek, prodáváme v obchůdku kde pracuji ayurvédské čajíky, tak jsem se alespoň přiučila. 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek