Pravá příčina utrpení podle buddhismu

23.7.2023 v Psychologie 0

Podle buddhismu existuje jedna věc, která způsobuje všechno utrpení v našem životě. I když si myslíte, že existuje spousta různých věcí, které způsobují utrpení, všechny mají společnou jednu věc.
Základem buddhismu jsou čtyři vznešené pravdy: Pravda o utrpení, Pravda o vzniku utrpení, Pravda o ustání utrpení a Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení. Dnes se budeme zabývat druhou pravdou. Ta říká, že utrpení způsobují sobecké touhy a osobní přání, což je v jistém smyslu jedno a totéž. Čím více jsme připoutáni ke svým touhám, tím více trpíme. Příčina utrpení je v podstatě touha ovládat věci a mít vše co chceme.Utrpení vzniká proto, že na sebe a na lidi kolem sebe klademe nerealistická očekávání. Tolik se upínáme ke svým představám a tolik si od toho slibujeme, že ztrácíme ze zřetele aktuální stav, ve kterém se nacházíme. Nakonec zklameme sami sebe a způsobíme si bolest.

Když chceme přestat trpět, musíme se tohoto připoutání zbavit. Díky praktikování nepřipoutanosti můžeme a budeme žít spokojenější život a budeme mnohem šťastnější, než bychom jinak byli.

„Nepřipoutanost“ však není totéž, co „odpoutanost“. Nepřipoutanost je uvědomělost a vědomá přítomnost v našem aktuálním životě. Místo, abychom se soustředili na okolní svět, jsme soustředění na své vědomí.

Způsob, jak se vypořádat s připoutanostmi, však není jednoduchý a vyžaduje praxi.

Každé ráno několik minut meditujte a soustřeďte se na dech. Při meditaci vnímejte své utrpení, svůj osobní příběh a své psychické a materiální připoutanosti.

Po několika týdnech načněte meditovat na téma soucit. Přejte si, aby vaše utrpení skončilo, pak své přání rozšiřte na ostatní ve svém životě a poté na všechny živé bytosti.

Naučte se vidět svou propojenost s ostatními a postupně praktikujte přijímání přítomného okamžiku přesně takového, jaký je. Dělejte malé kroky. Cvičte svou mysl tak, aby byla ukotvena v přítomnosti a bytí.

Když se pak ve vašem každodenním životě objeví obtížná připoutanost, vnímejte utrpení, vnímejte připoutanost a rozšiřte svou mysl nad ně. Soucítíte sami se sebou a zároveň vidíte, že jste větší, než tato připoutanost. Nechte ji tam být jako malý obláček, který se vznáší v širokém prostoru vaší mysli, a pak ji lehce nechte odplout, místo abyste se do ní ponořili.

S delší praxí může tato metoda vést k větší spokojenosti s přítomným stavem, lepším vztahům s druhými lidmi, k menší prokrastinaci a k menšímu rozptylování.

Pokud chcete přestat být uvězněni ve svém životě a ve své vlastní mysli, musíte být ochotni na některých úrovních opustit svá přání a posunout se vpřed v novém směru. Bez ohledu na vaše náboženské cítění, může tento buddhistický koncept ve vašem životě udělat velký rozdíl. Být více v přítomnosti a opustit lpění na egu, vás z dlouhodobého hlediska učiní mnohem šťastnějšími.

Pomáhejte druhým a pomáhejte sami sobě, život je příliš krátký na to, abyste ho strávili v neštěstí.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek