Předkové původních obyvatel Ameriky přišli z Bajkalu před 14 000 lety

24.7.2020 v Zajímavosti 2

Vědci z Moskevského státního univerzitního výzkumného ústavu a muzea antropologie spolu se zahraničními kolegy identifikovali nejstaršího a nejbližšího příbuzného domorodých Američanů. Ukázalo se, že to byl muž, který žil před 14 000 lety u jezera Bajkal. Vědci publikovali výsledky studie v časopise Cell.Vědci zkoumali DNA lidského zubu, který našli sovětští archeologové již v 70. letech 20. století během vykopávek v Burjatsku. Zuby se našly v rámci jiných nálezů – nástrojů, keramiky, kostí jelenů a ryb – v osadě Ust-Kjachta, mezi jižním pobřežím jezera Bajkal a mongolskou hranicí. Nález ležel několik desetiletí v šuplíku se sbírkami a teprve nedávno přitáhl pozornost odborníků ke studiu starověké DNA.

jezero Bajkal

Genom ukázal, že zub patřil muži východoasijského a euroasijského původu, který žil před 14 000 lety. Jeho věk byl určen radiokarbonovou analýzou kostí a dřevěného uhlí, které byly nalezeny společně. To dělá z tohoto muže nejstaršího známého blízkého příbuzného domorodých Američanů mimo Ameriku.

,,Předchozí studie věnované minulosti populace Sibiře ukázaly, že domorodci v tomto regionu mají antropologické podobnosti s původními obyvateli Ameriky. Ruský akademik dlouho před aplikací molekulární genetiky poukázal na genetický vztah a společnou biologickou historii těchto populací. To se potvrdilo použitím moderních metod genetické analýzy. Výsledky naší studie ukázaly chronologickou starobylost počáteční pra-populace národů Sibiře a Ameriky. Na analýzu jsme použili lidský zub z jeskyně Ust-Kjachta-3. Věk 14 000 let potvrdil genetickou podobnost prehistorické populace na obou kontinentech.“ Uvedla ředitelka Výzkumného ústavu a Muzea antropologie Moskevské státní univerzity Alexandra Bužilova.

Nová studie také ukazuje, že sibiřští předkové původních obyvatel severní Ameriky byli mobilnější, než se původně myslelo. Muž, kterému patřil nalezený zub, žil 4500 km od Beringie, starobylého suchozemského mostu spojujícího Sibiř s Aljaškou a téměř 3200 km od ženy nalezené v severovýchodní Sibiři, jejíž genom byl ze dvou třetin identický s žijícími domorodými Američany. Dá se tedy předpokládat, že populace předků současných Indiánů zabírala rozsáhlá území severovýchodní Eurasie.

Podle dalších informací získaných během studie, lidé z Bajkalského regionu pokračovali v migraci a interakci s jinými populacemi během tisíců let. Dva z nich, pohřbení před asi 4 200 lety, nesli stopy morového patogenu Yersinia Pestis, který přišel k jezeru Bajkal z pobřeží Baltského moře.


originál: https://www.cell.com/
čerpáno ze zdroje: biosferaklub.info
do češtiny připravila www.aluska.org 2020Komentáře

Ikona diskutujiciho Vacátko 2020-07-24 07:24:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přechod Beringovi úžiny nevylučuji, ale dle mne nejvíce obyvatel Ameriky přišlo z Atlantidy. Atlantidu větci neuznávají.

Ikona diskutujiciho Kutra 2020-08-03 08:27:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spíše to vypadá, že jsou potomci hyberboreanů, kteří museli opustit Hyperboreu poté co Atlanťané zničili co se dalo

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek