Překážky, které mohou narušit či oddálit vaši duchovní cestu

28.4.2023 v Spiritualita 17

Vaše duchovní cesta je krásná a transformativní zkušenost, která vám může přinést lepší pochopení celkového světa kolem vás. Nezřídka se však stává, že se tato cesta náhle zastaví a vy se náhle cítíte být ztraceni a odpojeni od nekonečné moudrosti a vedení, které vás kdysi obklopovalo. Může to být obtížné a matoucí období, ale je to také příležitost k zamyšlení a provedení změn, které vám pomohou vrátit se zpět na správnou cestu. Prozkoumáním důvodů, proč se vaše duchovní probuzení zastavilo, můžete hlouběji porozumět tomu, co vás brzdí, a naučit se, jak provést nezbytné změny, abyste svou cestu znovu nastartovali.Strach ze změny
Možná se bojíte změn, které duchovní probuzení přináší, a bráníte se mu, abyste se nemuseli vzdávat starých návyků a přesvědčení. Je pochopitelné, že cítíte nejistotu z neznámého a z toho, co může duchovní probuzení přinést. Tento strach může vést k odporu a ztěžovat opuštění starých návyků a přesvědčení. Změna je však přirozenou a nezbytnou součástí růstu a osobního rozvoje. Strach ze změny může pramenit také ze strachu z neznámého, nebo ze strachu ze ztráty.
K překonání této překážky je důležité pochopit, že změna je součástí cesty, a přijmout ji s otevřeným srdcem a myslí. Začněte tím, že prozkoumáte, čeho se bojíte a proč se změnám bráníte. Praktikujte všímavost a sebereflexi, abyste hlouběji porozuměli svým myšlenkám a emocím.
Může být také užitečné vyhledat podporu důvěryhodných přátel, členů rodiny nebo duchovního rádce, kteří vám pomohou tímto procesem projít. A nakonec nezapomeňte, že duchovní růst neznamená vzdát se toho, kým jste, ale stát se tou nejlepší verzí sebe sama. Důvěřujte této cestě a buďte otevření transformační síle změny.

Je to na vás moc emoční
Proces duchovního probuzení může být emocionálně intenzivní a možná budete potřebovat čas na zpracování svých pocitů. Když se ponoříte hlouběji do sebe, můžete narazit na dlouho pohřbené emoce, které je třeba řešit a zpracovat. Intenzivní pocity mohou být zdrcující a ztěžovat vám pokračování v cestě.
Abyste tuto překážku překonali, je důležité uznat a potvrdit své emoce. Praktikujte péči o sebe a věnujte čas zpracování svých pocitů bezpečným a zdravým způsobem, ať už prostřednictvím psaní deníku, terapie nebo pobytu v přírodě. Důležité je také mít k dispozici podpůrný systém, ať už je to důvěryhodný přítel, člen rodiny nebo duchovní rádce, který dokáže naslouchat a poskytnout vedení a povzbuzení.
Zklidnění mysli a zvládnutí přetěžkých emocí může pomoci také cvičení všímavosti a meditace. Věnujte se činnostem, které vám přinášejí klid a radost, jako je cvičení nebo tvoření. Nezapomeňte, že vaše duchovní cesta je proces a je v pořádku, že na ni jdete pomalu a dáváte si čas a prostor, který potřebujete k uzdravení a růstu.

Rozptýlení z vnějšího světa
Hluk a rozptýlení moderního světa vás mohou odvést od vaší duchovní cesty a narušit ji. Rozptýlení z vnějšího světa může být hlavní překážkou na duchovní cestě. V dnešní rychlé a technologicky vyspělé společnosti je snadné nechat se vytrhnout z našeho vnitřního světa a nechat se pohltit hlukem a všudypřtítomným rozptýlením.
Je důležité stanovit si hranice a omezit rozptylování, které přichází z vnějšího světa. To může zahrnovat vyhrazení času na meditaci, nebo jiné duchovní praktiky a vyhýbání se během této doby technologiím a jiným rozptylujícím prvkům. Může to také zahrnovat zjednodušení života, vyčištění fyzického a duševního prostoru a soustředění se na to, co je pro vás skutečně důležité.
Dalším způsobem, jak překonat tuto překážku, je pěstovat hlubší spojení s přírodou. Pobyt v přírodě vám může pomoci uzemnit se a poskytnout pocit klidu a míru, což vám umožní vrátit se na duchovní cestu s obnoveným soustředěním a energií.

Špatná energie
Možná se setkáváte s destruktivní energií od druhých, která blokuje váš duchovní růst a způsobuje, že se cítíte zaseknutí. Špatná energie od druhých může být významnou překážkou na vaší duchovní cestě. Tato energie může pocházet z mnoha zdrojů, včetně lidí, kteří jsou vám blízcí, nebo zcela cizích lidí. Špatná energie může mít mnoho podob, například hněv, nenávist, žárlivost nebo dokonce jen nedostatek pochopení či empatie.
Abyste to napravili, je důležité chránit svou energii a obklopit se podporujícími, dobrými lidmi. Toho lze dosáhnout praktikováním meditace a všímavosti a tím, že si uděláte čas na aktivity péče o sebe, které vyživují vaši duši. Kromě toho můžete používat vizualizační techniky a afirmace, abyste kolem sebe vytvořili silný štít ochranné energie a působili proti destruktivitě, která se vám může postavit do cesty. Tímto způsobem se můžete soustředit na svou duchovní cestu a pokračovat v růstu a vývoji, i když svět kolem vás může být náročný.
Pokud potřebujete v této věci konkrétnějí vedení a silnější pomoc, v knize Anděl strážný najdete základy práce s energií, jak se energeticky chránit a harmonizovat. Jako aktivní pomoc pro ochranu vaší energie můžete nosit kartičku tm, Energetický krystal, nebo na doma silný přírodní křišťál s měřenou sílou.

Nedostatek péče o sebe
Zanedbávání péče o sebe může způsobit, že se budete cítit fyzicky i psychicky vyčerpaní, což vám ztíží pokračování na duchovní cestě. To se může projevit zejména v případě, že se příliš soustředíte na duchovní úsilí a zanedbáváte ostatní aspekty svého života.
Je důležité, aby péče o sebe sama byla prioritou a abyste našli rovnováhu mezi duchovním úsilím a ostatními oblastmi svého života. To může zahrnovat pravidelné cvičení, zdravou stravu, dostatek spánku a další aktivity, které vám pomohou cítit se svěže. Kromě toho může být užitečné vyhledat podporu přátel, rodiny nebo duchovního rádce, který vám může nabídnout vedení a povzbuzení při zvládání tohoto důležitého aspektu vaší duchovní cesty.

Odpor vůči růstu
Možná se bráníte růstu a změnám, což může způsobit zpomalení nebo zastavení vaší duchovní cesty. Často to pramení ze strachu z neznámého nebo z touhy držet se známých vzorců a přesvědčení. Růst a změna jsou však pro duchovní pokrok nezbytné a je důležité tento odpor překonat, abyste mohli pokračovat na své duchovní cestě.
Jedním z prostředků, jak překonat odpor k růstu, je osvojit si růstové myšlení. To zahrnuje přijímání výzev a uvědomění si, že neúspěchy jsou jednoduše příležitostí k růstu a učení.  Důležité je také pravidelně přemýšlet o svých přesvědčeních a být otevřený tomu, abyste se zbavili těch, která vám již neslouží. To může vytvořit prostor pro vstup nových perspektiv a zkušeností do vašeho života, což vám umožní pokračovat v růstu a vývoji. V neposlední řadě je zásadní věnovat se péči o sebe a pečovat o svou fyzickou i emocionální pohodu. To vám může pomoci zůstat soustředěnými, uzemněnými a soustředěnými na svou cestu, i když čelíte výzvám a odporu.

Nevyřešená emocionální zranění
Nevyřešená emoční zranění z minulých zkušeností mohou vytvářet blokády v našem energetickém poli a bránit našemu duchovnímu pokroku. Lékem na tento problém je vyrovnat se s těmito emocionálními zraněními a zpracovat je. To lze provést prostřednictvím terapie, psaní deníků nebo jiných forem sebereflexe. Důležité je také praktikovat soucit se sebou samým a dát si čas a prostor k uzdravení. Začlenění praktik, jako je meditace, mindfulness a vizualizace, navíc může pomoci uvolnit destruktivní energii a vytvořit v nás harmoničtější tok energie. V konečném důsledku je věnování času identifikaci a léčení našich emocionálních zranění důležitým krokem, který nám umožní posunout se na naší duchovní cestě a dosáhnout svého plného potenciálu.

Duchovní průvodci a andělé vám teď neberou telefon
Vaši duchovní průvodci a andělé se mohou dočasně stáhnout, aby vám poskytli prostor a čas na zpracování vaší duchovní cesty. Může se to zdát matoucí a dezorientující, ale je důležité pochopit, že je to normální součást duchovní cesty. Napojte se v takovém případě na své vlastní vnitřní vedení (své vyšší Já), na svou intuici a důvěřujte, že se vaši duchovní průvodci a andělé vrátí, až nastane správný čas. Můžete se s nimi také zkusit spojit prostřednictvím meditace, vizualizace nebo modlitby a požádat je o vedení a podporu na své cestě. Pokud se vám stále nedaří a chcete andělskou podporu, vyložte si andělské karty. Někdy tento prostředník pomůže znovu navázat kontakt. Kromě toho vám v tomto období pomůžou cvičení, péče o sebe, všímavost a afirmace, které vám také pomohou zůstat otevřenými pro přijímání vedení a podpory z duchovní sféry.

Vyhoření
Přetížení duchovními praktikami a informacemi může vést k vyhoření a způsobit, že se vaše cesta náhle zastaví. Upřednostněte péči o sebe a vyvažujte duchovní praktiky s ostatními aktivitami ve svém životě. Pravidelné přestávky a stanovení zdravých hranic vám pomohou předejít vyhoření a zajistí, že budete mít energii a motivaci pokračovat ve své cestě. Je také důležité dávat pozor na to, kolik duchovních informací konzumujete, a vybírat si praktiky a učení, které s vámi rezonují a podporují vaši pohodu. Tím, že dáte přednost péči o sebe a vyváženosti svých duchovních praktik, se můžete vyhnout vyhoření a zůstat ve spojení se svým vnitřním vedením a duchovní cestou.
Vyhoření může pramenit také ze světského života a z přepracování, kdy už nemáte na duchovní rozvoj mentální sílu, ani čas. Vše je o rovnováze. Pokud jste chronicky těžce přepracovaní, musíte ubrat.

Nedostatek vnější podpory
Absence podpory ze strany přátel, rodiny nebo komunity může ztížit pokračování na vaší duchovní cestě. Nedostatek podpory může být velkou překážkou, protože se kvůli tomu můžete cítit izolovaní a osamocení. Můžete mít pocit, že nikdo nerozumí vám ani vašim zkušenostem, nebo že se nemáte na koho obrátit o pomoc či vedení.
Vyhledávejte podpůrné lidi a komunity, které vám pomohou růst a zůstat na vaší duchovní cestě. To může zahrnovat vyhledávání duchovních skupin, navazování kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi nebo dokonce vyhledání duchovního učitele či mentora. Je také důležité praktikovat péči o sebe a soucit se sebou, abyste k sobě během této cesty byli laskaví a chápaví. Kromě toho vám může otevřenost a upřímnost ohledně vaší duchovní cesty s důvěryhodnými přáteli a rodinou pomoci cítit podporu a potvrzení. Pomůžou vám i dobré duchovní knihy, nebo duchovní weby. Nezůstávejte na své cestě úplně sami, pokud po ruce nikdo podporující není, využijte internet.

Odpojení od přírody
Odpojení od přírody a ztráta kontaktu s přírodním světem může zpomalit váš duchovní růst. Příroda je často považována za zdroj inspirace, léčení a uzemnění. Když ztratíme kontakt s přírodou, můžeme se odpojit od svého nitra, což může vést ke zpomalení nebo zastavení našeho duchovního růstu. Abychom to napravili, je důležité najít si čas na spojení s přírodou a obnovení vztahu s přírodním světem. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například procházkou v parku nebo přírodní rezervaci, trávením času na zahradě nebo prostým posezením venku a oceněním krásy přírody. Dalším způsobem, jak se znovu spojit s přírodou, je účastnit se venkovních duchovních praktik. Tyto praktiky vám mohou pomoci využít léčivou a omlazující energii přírodního světa a vnést do vaší duchovní cesty rovnováhu a harmonii.

Odpor vůči intuici
Ignorování intuice nebo kladení odporu vůči ní může blokovat váš duchovní pokrok a způsobit, že se budete cítit zaseknutí. Naše intuice je vnitřní hlas, který nás vede na naší duchovní cestě a pomáhá nám činit pro nás správná rozhodnutí. Pokud však tento vnitřní hlas ignorujeme nebo se mu bráníme, riskujeme, že zablokujeme svůj duchovní pokrok a budeme se cítit zaseknutí.
Posilujte spojení se svou intuicí a naučte se jí důvěřovat. Toho lze dosáhnout tak, že si každý den vyhradíte klidný čas na meditaci a naslouchání svému vnitřnímu hlasu. Můžete si také vést deník, do kterého budete zaznamenávat své intuitivní vhledy a zkušenosti. Naladit se na intuici a lépe se rozhodovat vám může pomoci také cvičení všímavosti a přítomnosti v daném okamžiku. A konečně, obklopení se lidmi, kteří podporují a povzbuzují váš duchovní růst, vám může pomoci zůstat ve spojení s vnitřním hlasem a pokračovat na vaší cestě.

Ego
Vaše ego se může snažit bránit změnám, které přicházejí s duchovním probuzením, a zpomalovat vaši cestu, protože se snaží držet se starých návyků a přesvědčení. Ego se také může snažit převzít kontrolu a omezit váš duchovní růst. K překonání této překážky je důležité cvičit se v sebeuvědomování a pozorovat chování ega.
Zeptejte se sami sebe, zda vaše činy vycházejí z lásky, nebo zda jsou řízeny egem. Meditace, všímavost a sebereflexe vám mohou pomoci lépe si uvědomit vliv ega a uvolnit ho. Udržet ego na uzdě může pomoci také obklopení se konstruktivními vlivy a podpůrnou komunitou. Je důležité si uvědomit, že duchovní cesta je o opuštění ega a sladění se s vaším vyšším já, takže přijetí procesu odpoutání se může nakonec vést k hlubšímu duchovnímu probuzení.

Energetické bloky
Energetické bloky mohou být způsobeny destruktivními myšlenkami, emocemi a přesvědčeními a mohou vám bránit v postupu na duchovní cestě. Tyto bloky se mohou projevovat v různých podobách, například jako strach, hněv, vina, stud nebo pocit, že jste uvízli ve stejném vzorci. Mohou vám bránit ve spojení s vaším vnitřním já, v prožívání radosti a míru a v pokroku na vaší duchovní cestě.

K odstranění energetických bloků můžete použít různé techniky, např:
Všímavost: Cvičení všímavosti vám pomůže lépe si uvědomit své myšlenky a emoce, což vám umožní identifikovat a uvolnit energetické bloky.
Meditace: Meditace je mocným nástrojem k odstranění energetických bloků, protože vám pomůže zklidnit mysl a soustředit se na dech, což vám umožní uvolnit myšlenky a emoce.
Afirmace: Používání afirmací vám pomůže změnit vaše myšlenky a přesvědčení a nahradit špatné mentální nastavení na konstruktivnější.
Psaní deníku: Zapisování myšlenek a emocí vám pomůže zpracovat a uvolnit energetické bloky a uskladněné emoce, které vás brzdí v rozvoji. Také vám pomůže lépe si tyto pocity uvědomit a popsat je, lépe se pak s nimi bude pracovat.
Cvičení: Pravidelná fyzická aktivita může pomoci uvolnit nahromaděné emoce a špatnou stagnující energii, takže se budete cítit lehčí a uvolněnější.

Nenásledujete svou pravou cestu
Nesledování své skutečné cesty a účelu může způsobit, že se vaše duchovní cesta zastaví. Když nejste v souladu se svou skutečnou cestou, můžete se cítit nenaplnění, odloučení a znechucení. Sebereflexe je klíčem k návratu na správnou cestu a nalezení vaší skutečné duchovní cesty.
Udělejte si čas a zamyslete se nad tím, co vám skutečně přináší radost, naplnění a smysl života. Zeptejte se sami sebe, jaké jsou vaše vášně, zájmy, hodnoty a cíle. Zvažte možnost obrátit se na důvěryhodného přítele, mentora, duchovního učitele nebo poradce, aby vám poskytl vedení a podporu. Více na toto téma najdete i v knize Svítání, která se mimo jiné věnuje také nalézání své životní cesty a účelu.

Experimentování s různými činnostmi, koníčky nebo duchovními praktikami vám také může pomoci objevit, co s vámi rezonuje a je v souladu s vaší skutečnou cestou. Věnujte se introspektivním praktikám, jako je meditace, psaní deníku nebo jiné formy sebereflexe, abyste se spojili se svým vnitřním já a napojili se na svou intuici.

Nejste vděční
Nepraktikovat vděčnost je běžnou překážkou na duchovní cestě, která může výrazně snížit schopnost přijímat a prožívat požehnání. Když nepraktikujeme vděčnost, pohltí nás pesimismus a zoufalství, což nám ztěžuje spojení s přítomným okamžikem a vnímání dobrých aspektů našeho života. To může způsobit, že se naše duchovní cesta zpomalí, což ztěžuje pokrok na cestě k vnitřnímu míru a osvícení.
Zkuste si vypěstovat vděčnou perspektivu a udělejte z vděčnosti hlavní součást své každodenní praxe. To může zahrnovat každodenní vyhrazení času na přemýšlení o věcech, za které jsme vděční, věnování pozornosti přítomnému okamžiku a vděčnosti za to, co se v našem životě děje, vyjadřování vděčnosti druhým, vracení darů druhým a zahájení dne se záměrem vděčnosti.
Osvojením si těchto postupů můžeme naučit svou mysl soustředit se na dobré aspekty našeho života a vypěstovat si vděčnější pohled na svět. To zase může zvýšit naši schopnost přijímat a prožívat požehnání, což nám pomůže pokročit na naší duchovní cestě. Kromě toho bylo prokázáno, že vděčnost má hluboký vliv na naši duševní a emocionální pohodu, snižuje stres, podporuje pocit štěstí a zvyšuje náš pocit spojení s ostatními.

Nedbáte o své fyzické zdraví
Přehlížení fyzického zdraví je častým úskalím na duchovní cestě, které může mít vážné následky. Když ignorujeme své fyzické zdraví a zanedbáváme péči o své tělo, může to narušit naši schopnost soustředit se, spojit se se svým vnitřním já a posunout se na duchovní cestě kupředu. Spojení mysli a těla je velmi silné a zanedbávání zdraví jednoho nebo druhého může mít hluboký dopad.
Abychom tuto překážku překonali, je zásadní upřednostňovat fyzické zdraví a pohodu. To může zahrnovat vytvoření zdravých návyků, jako je pravidelné cvičení, vyvážená strava, dostatek spánku a zvládání stresu. Kromě toho je důležité naslouchat svému tělu a řešit případné zdravotní problémy. Upřednostňováním fyzického zdraví můžete zvýšit svou energetickou hladinu, zlepšit své soustředění a koncentraci a vytvořit základ pro zdárný duchovní růst. Péče o fyzické zdraví navíc může pomoci snížit stres, zvýšit pocit pohody a podpořit pocit rovnováhy ve vašem životě.

Ignorování vnitřního vedení
Ignorování vnitřního vedení je častým úskalím na duchovní cestě, které může způsobit pocity ztracenosti a odloučení. Náš systém vnitřního vedení je mocným nástrojem, který nám může pomoci orientovat se ve složitých životních situacích, ale když ho ignorujeme, můžeme se ztratit a jen těžko najít cestu vpřed. Naslouchejte své intuici a řiďte se svými instinkty. Můžete si každý den vyhradit klidný čas na přemýšlení, meditaci nebo prostě jen naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Kromě toho vám pozornost věnovaná vašim snům a čas věnovaný jejich zapisování do deníku může pomoci napojit se na vaše vnitřní vedení a získat vhled do vašeho podvědomí.
Budete-li se řídit svým vnitřním vedením, můžete zůstat ve spojení se svou skutečnou cestou a účelem a najít ve svém životě pocit klidu a jasnosti. Toto spojení s vnitřním já vám navíc může pomoci činit autentičtější rozhodnutí, budovat pevnější vztahy a žít život, který je skutečně v souladu s vašimi hodnotami a přesvědčením.

Přisedlík
Přisedlý duch je celkem běžnou výzvou na duchovní cestě, která může způsobit, že se budete cítit přetížení a bez energie. K tomu dochází, když se k vám připoutá duch, entita nebo jiná špatná energie a vysává vaši energii a vitalitu. Podnikněte kroky k ochraně své energie a vyčistěte se od všech duchovních připoutání. Jednou z účinných metod je každodenní péče o sebe a techniky uzemnění, jako je meditace a pobyt v přírodě. Tyto praktiky vám pomohou vybudovat si silné spojení se zemí a vyčistit destruktivní energii, která k vám může být připoutána. Dalším účinným prostředkem je spolupráce s duchovním odborníkem, senzibilem nebo energetickým léčitelem. Můžete používat ochranné techniky, jako jsou vizualizace, afirmace a energetické léčení, abyste posílili své energetické pole. Před přisedlíky chrání také kartička tm, nebo energetický krystal, nebo přírodní křišťál s měřenou sílou.

Víra ve vlastní omezení
Víra v omezení je běžnou překážkou na duchovní cestě, která vám může bránit v dosažení vašeho plného potenciálu. Když věříte v omezení, můžete omezovat své vlastní schopnosti a omezovat zkušenosti a příležitosti, které máte k dispozici. Toto smýšlení vás může brzdit v dosahování vašich cílů a plného potenciálu, což způsobí, že se vaše duchovní cesta zastaví. Chcete-li tuto překážku překonat a pokračovat ve své duchovní cestě, je důležité osvojit si myšlení hojnosti a možností.

Zde je několik kroků, které vám pomohou změnit vaše myšlení a osvobodit se od omezujících přesvědčení:
Identifikujte svá omezující přesvědčení: Prvním krokem k překonání omezujících přesvědčení je identifikovat, jaká jsou. Udělejte si čas a zamyslete se nad myšlenkami a přesvědčeními, které vás brzdí a omezují váš potenciál.
Zpochybněte svá omezující přesvědčení: Jakmile zjistíte svá omezující přesvědčení, je důležité je zpochybnit. Zeptejte se sami sebe, zda jsou tato přesvědčení skutečně správná a zda vám dobře slouží.
Nahraďte omezující přesvědčení povzbudivými afirmacemi: Zkuste nahradit omezující přesvědčení afirmacemi, které změní váš pohled na věc a posunou vaše myšlení na vyšší úroveň. Denně si opakujte afirmace, které vám pomohou internalizovat nová přesvědčení a vypěstovat si lepší pohled na svět a na sebe.
Obklopte se konstruktivními vlivy: Přátelé a rodina, kteří vás podporují a povzbuzují, vám pomůžou získat lepší pohled na věc a překonat omezující přesvědčení.
Cvičte se ve vděčnosti: Vděčnost vám pomůže zaměřit se na přítomný okamžik a vypěstovat si optimističtější pohled na věc, což vám usnadní překonat omezující přesvědčení.

Uvíznutí ve starých vzorcích
Setrvávání ve starých vzorcích a chování může být hlavní překážkou na vaší duchovní cestě. Tyto vzorce a chování mohou být hluboce zakořeněné, což ztěžuje jejich uvolnění a posun vpřed. Když jste v těchto vzorcích uvězněni, může být náročné najít novou perspektivu a osobnostně růst.
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tuto překážku překonat, je identifikovat a řešit základní příčinu vašich vzorců. To může zahrnovat zkoumání vašich minulých zkušeností, zkoumání vašich přesvědčení a hodnot a spolupráci s terapeutem nebo poradcem.
Může být užitečné osvojit si nové mechanismy a strategie pro zvládání stresu a emočních spouštěčů. To může zahrnovat cvičení všímavosti a meditace, zapojení se do aktivit péče o sebe a vyhledání podpory přátel a rodiny.
Dalším klíčovým krokem je osvojení si myšlení orientovaného na růst. To znamená zaměřit se spíše na svůj osobní růst a pohodu než na minulé vzorce a chování. Když se zaměříte na růst, otevřete se novým zkušenostem a příležitostem a budete odolnější vůči nepřízni osudu.

Nechcete se vzdát kontroly
Držení se potřeby mít neustále pod kontrolou každý aspekt života může být významnou překážkou na duchovní cestě. Tato potřeba kontroly vám může bránit v tom, abyste plně prožívali výhody duchovního probuzení, včetně hlubšího spojení s vesmírem, většího pocitu klidu a spokojenosti a zvýšené schopnosti prožívat životní požehnání.
K překonání této překážky je důležité uvědomit si potřebu vzdát se kontroly a odevzdat se proudu života. Toho lze dosáhnout cvičením všímavosti, soustředěním se na přítomný okamžik a uvědoměním si, že život je nepředvídatelný a že je v pořádku vzdát se kontroly. Užitečné může být také cvičení vděčnosti, které vám pomůže vypěstovat si lepší pohled na věc a snížit stres i úzkost.
Když se naučíte důvěřovat vesmíru a uvědomíte si, že vše má svůj důvod, můžete se zbavit nutnosti kontroly a odevzdat se proudu života. To může zahrnovat stanovení záměrů a zaměření se na to, co v životě skutečně chcete, místo abyste se snažili kontrolovat každý aspekt své cesty.
V neposlední řadě je důležité praktikovat soucit se sebou samým a být k sobě laskavý, když se učíte zbavovat se kontroly. Pamatujte, že každý na své duchovní cestě někdy zažije nezdary, a je v pořádku, že při překonávání překážky postupujete pomalu, krok za krokem.

Závěrem
Vaše duchovní cesta je jedinečná, osobní a nikdy není pozdě začít znovu. Udělejte si čas na to, abyste se zamysleli nad svými zkušenostmi a nad tím, co mohlo způsobit, že se vaše duchovní probuzení zastavilo. Přijměte lekce a růst, které z této zkušenosti vzešly, a dovolte jim, aby vás vedly na vaší další cestě. Vzdejte se kontroly a důvěřujte, že vesmír má pro vás plán. S otevřeným srdcem a jasnou myslí najdete cestu zpět na místo spojení, růstu a duchovního rozvoje.

Kéž jste obdařeni moudrostí a odvahou jít stále kupředu a kéž máte stále na paměti nekonečnou sílu svého vlastního ducha.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-04-28 07:20:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu skvělý článek. Děkuji moc 🌷

Ikona diskutujiciho František 2023-04-28 09:41:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pod tohle bych se rád podepsal. V poslední době hodně ustoupil do pozadí pojem ega. Přitom právě silné ego se v počátku cesty může velmi nasytit pocitem výjimečnosti a tím pak zabrání dalšímu růstu. Navíc může začít s sebou strhávat i další lidi.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-04-28 09:42:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem mohla skutečně začít růst až v tu chvíli kdy jsem nekompromisně protřídila své kontakty. Některé mi braly energii, jiné čas a jiné mě aktivně odrazovaly od věcí, ke kterým mám vztah a které mě baví. Dokud na to člověk nenajde odvahu tak i díky tomuto může dlouhodobě stagnovat.

Ikona diskutujiciho Dracena 2023-04-28 16:54:52
Ikona diskutujiciho
sipka

svatá pravda

Ikona diskutujiciho Reny 2023-04-28 15:27:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je jistě napsán s dobrým úmyslem. Ale… proč je plný samých podmínek a negací, po jeho přečtení mám pocit, jako kdybych měla snad být v 1. třídě a stála nade mnou učitelka s rákoskou a za každou chybu nebo přehmat mi vyhrožovala. Já bych nechala věcem volný průchod. Jistě, občas je dobré, když se někdo svěří se svými zkušenostmi a dojmy jak na něj jeho duchovní cesta zapůsobila a kam po té cestě chce dojít, ale každý to má prostě jinak. Meditace, přátelé, rodina, terapie, odborná pomoc, vlastní bublina jako ochrana před negativními lidmi – nuž, nebylo by jednoduší se nechat vystřelit na Měsíc?Je nutné naučit se mezi negacemi žít a přijímat je jako součást života, avšak pochopitelně nesdílet, na tom už nic nezměníme, tak to prostě bylo stvořeno (nebo zpotvořeno), pořád se od někoho odtahovat, vyhýbat, hrát si na lepší..uff

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-04-28 16:50:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože je to téma toho článku? – Překážky, které mohou narušit či oddálit vaši duchovní cestu .. ?

Ikona diskutujiciho Petros 2023-04-28 16:54:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě je v článku velké moudro a mnoho pravdy. Pokud někoho popudil tak se v něm možná poznal nebo jednoduše neporozuměl sdělení. Zkuste si nacítit proč reagujete na článek popuzeně nebo si nad tím zameditovat, zřejmě je tam nějaký duševní blok. Se mnou to opravdu nic nedělá ani jsem neměl pocit že bych byl ve škole. Naopak. Co odstavec to perla.

Ikona diskutujiciho Reny 2023-04-29 18:08:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Prima, že jsou na můj názor reagující, i když – není to nic neobvyklého. Ale… už je to tady: připomínka překážek v článku, anebo okamžité přiřknutí bloku, který určitě musím mít, když je má reakce taková, jaká je – tedy popuzená. Jediné, co můžu napsat, že jsem to vyloženě čekala a taky se teď rozesmála. Přesně v odpovědích reagujících je zahrnuto to, na co jsem poukazovala. Jestliže se něco, někdo, vymyká – určitě je špatný, negativní. Jak málo pochopení, jak málo emotivního vnímání, jak málo svobody, jak málo přejícnosti, jak málo respektu k druhému… Překážky na jakékoli cestě, nejen té duchovní, pro člověka vždy byly a zřejmě i budou. Proto jsem názoru, neb nás tyto překážky obklopují ze všech stran, že je sice dobré před nimi tzv. uskakovat, ale absolutní izolace od nich je těžká, jednak by to byla blokace našeho vlastního růstu, neprošli bysme si vším a pak také, dost dobře to nejde, když jsou všude a ve všem. Tak jsme stvoření (vytvořeni), tak je si s námi zahráváno. Přeji všem negativistům a ustrašeným pochopení věci :).

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-29 22:49:09
Ikona diskutujiciho
sipka

tenhle svět není růžovej, je to actually docela sra… tam venku, podíváš-li se na to realisticky… 🥲 a na tyhle překážky vážně pravděpodobně narazíš, to je moje zkušenost též… negativní a ustrašený je tady ten, kdo slyší, že může narazit na překážku a už si myslí, že ho to může hodně zpomalit v duchovní cestě nebo zastavit a že to nepřekoná… nesnášim sluníčkaření. přitom duchovní cesta je o rozvoji a ten nikdy není zadarmo, ani bezbolestný a ani bez překážek. já jsem ráda, že někdo předává své zkušenosti.
mimoto, nepodávej svůj pohled jako pochopení věci, jde o TVÉ pochopení věci:)

mé pochopení věci je takové že duchovní cesta je náročná a obecně existovat v tomto světě úspěšně dokáže být velmi náročné a rozhodně ně pouze pozitivní a krásné a jsem ráda, že mi někdo předává své zkušenosti neb mám navíc stejné.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-30 09:20:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to těžká cesta. Systém ji nepodporuje, naopak. Aktivně ti brání v úspěšném pokračování.

Kdo je připraven, není překvapen.
A dobrá příprava je i vědomostní průprava.

Ikona diskutujiciho sm 2023-04-28 15:52:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, je toho hodně. Když k tomu připočteme konkrétní rodiče co v člověku vypěstovali různé úchylky a deformace vč. DNA dědičnosti a fakt, že 85% je předem dáno (osud) a jen 15% můžeme vlastní aktivitou ovlivnit (a já si, blb, myslel 25 let přesný opak), není divu že se každý zmítá ve své bublině. Nicméně je to v podvědomí a to se ovlivňuje dost těžko. Když si vzpomenu jak jsem dělal úplně totožné věci pro úspěch v minulosti jako druhý vedle mě a jemu se to dařilo, zatímco mě vůbec, už chápu třeba pana Zezulku: Život, to máte jako jet na sjezdovce. Můžete to sjet rovnou šusem a jste u cíle. Nebo můžete dělat kristiánky doleva a doprava, daleko víc se nadřete, ale stejně nakonec skončíte dole ve stejném, předem daném cíli. Jediné co můžete ovlivnit, zda si vezmete červené nebo černé lyže.

Ikona diskutujiciho Michal 2023-04-28 16:57:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak. Ještě do toho připočítej že nelze být svobodný v nesvobodném světě. Prakticky nic v tom životě který žiješ sis nemohl vybrat, vybíráš omezené možnosti nebo volíš menší zlo. Jinak je plán daný a všichni ho musíme následovat protože jsme otroci peněz a státu. Kdybys chtěl být opravdu svobodný tak bys nesměl mít žádné nařízené povinnosti. Pokud však nařízení máš, svoboda to opravdu není ani náhodou. I když si mnoho lidí myslí že jsou svobodní, nejsou. Žijí ve vězení které nevnímají.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-28 19:14:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hezký a detailní článek 😊

Ikona diskutujiciho Petra 2023-04-28 22:48:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No teda ! Těch překážek je tolik, že až člověk, jak to všecko pročte, může zapochybovat zda je za těchto okolností vůbec nějaký vývoj možný 🙂 Mimochodem .. nemám sice televizi, ale koukala jsem teď na něco na netu a skočila do toho reklama na Durex, ve které se vyskytovaly fakt hnusné zvuky, jakoby skřeky. Běhal z toho mráz po zádech, musela jsem si zacpat uši. Jsem vděčná za to, že tomuto nejsem běžně vystavena, a že tyto paskvily nepovažuji ze zvyku vzniklého neustálým opakovaným shlížením za „normální“. Tohle přesně je jedna z těch okolností, která člověka na sebe namotá a soustavně stahuje do bahna.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-30 06:49:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

viz Nirvana (také se mi tento článek dost líbí)

Ikona diskutujiciho Ava 2023-05-02 22:29:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško hezký článek, děkuji. Co říkáš na zasvěcení Ra Sheeba?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-03 08:14:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Zběžně jsem po googlila a myslím že psát názor ani nemusím. Zde dávám krátký citát z článku, který představuje zmíněnou metodu. Stálý čtenář zdejšího webu to tam uvidí sám, protože všechna tato témata máme probraná, nejenom v článcích, ale také v knihách.

„Zasvěcením do Ra-Sheeby získáváte energie:
boha Ra (také nazýván „Re“)
bohyně Isis (rovněž pojmenována jako „Sheeba“)
jádra Velkého Centrálního Slunce (Slunce všech galaxií)
světelných mistrů Ra-Sheeby
dračích průvodců“

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek