Příčiny vzniku zubního kazu a základy remineralizace zubů

3.8.2021 v Léčba 0

Bakterie nejsou hlavní příčinou zubního kazu
Základní teorie současné stomatologie byly odvozeny v roce 1883 V.D. Millerem. Zjistil, že když se vyjmutý zub vloží do fermentované směsi chleba a slin, objeví se na něm něco podobného zubnímu kazu. Předložil tezi, že kyseliny vylučované mikroorganismy v ústech rozkládají zubní tkáň. Sám Dr. Miller však nikdy nevěřil, že příčinou zubního kazu jsou bakterie. Domníval se spíše, že se na vzniku zubního kazu podílejí bakterie a jimi vylučovaná kyselina. Ale hlavně věřil, že se silný zdravý zub nemůže zničit.Dr. Miller uvedl, že silný a hustý zub dokáže „neomezeně dlouho“ odolávat jakýmkoli kyselinám, ať už z bakterií, nebo z potravy. Zároveň by zub, který nemá hustou strukturu, rychle podlehl kyselině bez ohledu na svůj původ. Dr. Miller také napsal, že „invazi mikroorganismů vždy předchází pokles minerálních solí“. Jednoduše řečeno, zub nejprve ztrácí minerály a poté jej mohou poškodit mikroorganismy.

O sto dvacet let později se zubní lékařství drží teorie doktora Millera a vynechává ty nejpodstatnější informace. Předpokládá se, že zubní kaz vzniká, když na zubech často zůstávají potraviny obsahující sacharidy (cukry a škroby), jako je mléko, limonády, rozinky, koláče a bonbony. Vytvářejí příznivé prostředí pro bakterie, které při své životní činnosti produkují kyseliny. Tyto kyseliny časem ničí zubní sklovinu a vedou ke vzniku zubního kazu.

Rozdíl mezi teorií Dr. Millera, navrženou v roce 1883, a teorií dnešních zubařů spočívá v tom, že hustota a struktura zubní tkáně poskytuje ochranu před zubním kazem, zatímco dnešní zubaři se učí, že příčinou zubního kazu jsou pouze bakterie. Zubní lékaři se domnívají, že zubní kaz nemá téměř nic společného s výživou, kromě toho, že na zubech může ulpívat potrava.

Současná teorie o zubním kazu padá i proto, že bílý cukr má ve skutečnosti schopnost detoxikovat mikroorganismy tím, že přitahuje vodu. Mikroorganismy jsou usmrceny ve 20% roztoku cukru. V důsledku toho se bakterie skutečně vyskytují v zubním kazu, ale jsou zabity velkým množstvím cukru zkonzumovaného najednou. Pokud má stomatologie pravdu, pokud jde o roli bakterií při vzniku zubního kazu, pak by strava s vysokým obsahem cukru měla vést k jejich zničení.

Bakterie jsou všudypřítomné a je téměř nemožné se jich zbavit. V současné době jsou zubní onemocnění spojena s více než 400 druhy různých bakterií a zdaleka ne všechny byly objeveny. Vzhledem k tomu, že bakterie, dobré i špatné, jsou nedílnou součástí našeho života a jejich počet se počítá na biliony, zdá se, že strategie jejich eliminace, kterou používají dnešní zubní lékaři, je beznadějná.

V roce 1922 přečetl zubař Percy Howie zprávu pro Americkou stomatologickou asociaci, ve které uvedl, že se jeho výzkumný tým neúspěšně pokusil reprodukovat proces vzniku zubního kazu u morčat. Prostřednictvím stravy a očkování se zvířata seznámila s různými druhy bakterií, jejichž přítomnost je obvykle spojena s onemocněním dásní a zubů. Uvedl, že „nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by se těmito metodami prokázala přítomnost zubního onemocnění. Na druhou stranu vyloučení vitaminu C ze stravy snadno způsobilo u morčat zubní kaz.

Myšlenka o úloze bakterií při vzniku zubního kazu byla převzata z výzkumu Dr. Millera, ale nikdy nebyla prokázána. Konkurenční teorií byla v té době tzv. proteolýza a chelatační teorie, kterou navrhl Dr. Albert Schatz. Podle této teorie jsou příčinou zubního kazu enzymy (nikoli bakterie) a chelatační látky, které jsou přítomny v rostlinných a živočišných produktech (nikoli kyseliny). Podle teorie Dr. Schatze jsou výživa, stopové minerály a hormonální rovnováha klíčovými faktory, které spouštějí produkci enzymů a vylučování minerálů ze zubní tkáně, což vede ke vzniku zubního kazu.

Výzkumná práce, které se Dr. Ralph Steinman a jeho kolega Dr. John Leonora věnovali od roku 1954 do současnosti, dokazuje, že zubní kaz vzniká v důsledku fyziologických procesů, které probíhají v těle při konzumaci potravy. Hypotalamus v mozku reguluje pomocí hypofýzy spojení mezi nervovým systémem a žlázami. Lékaři Leonora a Steinman zjistili, že hypotalamus komunikuje s příušními žlázami prostřednictvím faktoru parotenu uvolňujícího hormony. Když hypotalamus vyšle signál slinným žlázám, ty uvolní paroten, který stimuluje pohyb zubní lymfy bohaté na minerály mikroskopickými kanálky uvnitř zubů. Tato tekutina čistí a remineralizuje zubní tkáň. Když konzumujeme potraviny, které způsobují zubní kaz, hypotalamus přestane stimulovat produkci parotenu, který pomáhá cirkulaci zubní remineralizační tekutiny.

Zpoždění tvorby zubní lymfy vede časem ke vzniku zubního kazu. Skutečnost, že příušní slinné žlázy jsou zodpovědné za mineralizaci zubů, vysvětluje, proč jsou někteří lidé imunní vůči zubnímu kazu i při relativně nevhodné stravě. Od narození jsou slinné žlázy velmi zdravé. Pokusy, které provedl Dr. Steinman na potkanech, ukázaly, že ačkoli bakterie produkují kyselinu, neexistuje žádný vztah mezi touto kyselinou a přítomností kazu.

S plnou odpovědností lze poznamenat, že pokud mikroby způsobují nemocné zuby, pak lidstvo zůstane obětí strašlivé epidemie zubního kazu. Pokud naopak pochopíme, že příčinou zubního kazu je výživa, budeme mít nad léčbou a prevencí zubního kazu plnou kontrolu.

S přibývajícím věkem postihuje zubní kaz stále více zubů. Jak tělo stárne, ztrácíme stále více zubů. Kromě zubů moudrosti přišli lidé ve věku 20 až 39 let v průměru o jeden zub, ve věku 40 až 59 let o tři a půl zubu a lidé starší 60 let v průměru o osm zubů.

Další statistiky týkající se osob starších 40 let jsou rovněž deprimující. Průměrně se v této věkové skupině kazí 45,89 % zubů.

Lze tvrdit, že nárůst počtu zubů postižených zubním kazem s věkem je způsoben přirozeným stárnutím organismu, ale to nevysvětluje, proč se v současné době zvyšuje výskyt zubního kazu u malých dětí. Mezi lety 1988-1994 a 1999-2004 se počet zkažených mléčných zubů u dětí ve věku 2 až 5 let zvýšil z 24 % na 28 %. Současně s nárůstem nemocnosti se zvýšil i počet návštěv u zubních lékařů. Pokud zubní kaz souvisí se stárnutím, proč jím trpí stále více dětí? A proč zvýšení frekvence stomatologických zákroků u těchto dětí nezabrání vzniku většího množství zubního kazu?

Základy remineralizace zubů
Podívejme se, jak jsou zuby uspořádány, abychom dobře pochopili proces vzniku zubního kazu (demineralizace) a proces obnovy poškozené zubní tkáně (remineralizace).

Dentin je tvrdá a kostěná střední vrstva zubu. Sklovina je tvrdý bílý obal zubu. Kořen zubu je usazen v čelistní kosti. Uprostřed zubu se nachází zubní dřeň. Uvnitř se nacházejí krevní cévy, nervy a buněčné složky, včetně buněk potřebných pro růst zubů.

Každý zub je prokrven a má nerv, který prochází středem kořene a napojuje se na čelistní nerv. Čelistní (a horní čelistní) nerv je větví trojklanného nervu, největšího nervu v hlavě. Právě toto nervové spojení způsobuje, že bolest zubů je silná a vysilující.

Kořen zubu je obklopen parodontálním vazem. Tento vaz, který je tvořen miliony elastických vláken rozbíhajících se v různých směrech, upevňuje zub k čelisti. Tato vlákna rozkládají žvýkací zátěž a pevně drží zub v dutině. Buňky parodontálního vaziva mají schopnost degenerovat a obnovovat se. Opotřebení parodontálních vazů je hlavní příčinou ztráty zubů.

Každý zub obsahuje přibližně 4,8 km mikroskopických kanálků, které se nazývají dentinové kanálky. Průměr dentinových kanálků je 1,3 až 4,5 mikronu. To je jako tisícina špendlíkové hlavičky. Dentinové kanálky jsou naplněny tekutinou, o níž se předpokládá, že má podobné složení jako mozkomíšní mok, který obklopuje míchu a mozek. Zubní sklovina obsahuje asi 2 % této tekutiny. Kromě speciální tekutiny mohou tyto kanálky obsahovat složky nezbytné pro růst zubu, zubní nerv a pojivovou tkáň.

Zubovina a sklovina jsou vyživovány speciálními stavebními buňkami zvanými odontoblasty. Přenášejí nebo distribuují určité živiny prostřednictvím zubní lymfy. Odontoblasty obsahují mikroskopické struktury, které fungují jako pumpy. Zdravý zub se tak čistí sám. Mikroskopické kapky živné tekutiny uvolněné z krve jsou přečerpávány kanálky. Ve zdravém zubu se tato tekutina pod tlakem pohybuje od zubní dřeně směrem ke sklovině a chrání zub před korozivními látkami přítomnými v ústní dutině.

Zubař Ralph Steinman zjistil, že schopnost remineralizace zubů je založena na regulační funkci největšího slinného vývodu, příušní žlázy.
Příušní žlázy, které se nacházejí v zadní části čelisti, regulují na živiny bohatou dentinální tekutinu. Signál do příušních žláz přichází z regulačního centra mozku, hypotalamu. Když se na pokyn příušních slinných žláz začne zubní tekutina pohybovat opačným směrem (z důvodu nesprávné výživy nebo z jiného důvodu), pak jsou zbytky potravy, sliny a další látky stahovány kanálky do vnitřní části zubu. Postupem času dochází k zánětu zubní dřeně a destrukce se šíří i do skloviny. Dr. Steinman zjistil, že tento proces degradace je spojen se ztrátou několika klíčových minerálů – hořčíku, mědi, železa a manganu. Všechny tyto prvky se aktivně podílejí na buněčném metabolismu a jsou potřebné k produkci energie, která zajišťuje pohyb čisticí tekutiny dentálními kanálky.

Je třeba poznamenat, že kyselina fytová, která se nachází v obilovinách, ořeších, semenech a luštěninách, má schopnost blokovat vstřebávání všech těchto důležitých minerálů.
V tomto ohledu je třeba zubní kaz zařadit do jiné kategorie onemocnění, aby bylo možné tento jev přesně definovat. Tradiční definice zubního kazu jako onemocnění infekční a bakteriální povahy je mylná!

Hormony a zubní kaz
Jedním z úspěchů Dr. Melvina Page bylo objevení souvislosti mezi hormony, žlázami a zubním kazem. Dr. Page zjistil, že když jsou endokrinní žlázy (žlázy produkující hormony) v nerovnováze, lidé trpí zubním kazem nebo onemocněním dásní. Výzkum Dr. Steinmana ukázal, že žlázy spouštějí proces vzniku zubního kazu. Péčí o zdraví našich žláz proto můžeme zabránit vzniku zubního kazu.

Hypofýza
Dr. Page si uvědomil důležitost fungování hypofýzy, hlavní žlázy endokrinního systému, a jejích dvou odlišných laloků, předního a zadního, z nichž každý produkuje specifické hormony.

Jednou z funkcí, kterou zadní hypofýza vykonává ve spojení se slinivkou břišní, je regulace hladiny cukru v krvi. Chronicky vysoká hladina cukru v krvi často vede ke vzniku zubního kazu nebo onemocnění dásní. Pokud zadní lalok hypofýzy nedokáže správně regulovat hladinu cukru v krvi, může to vést k biochemické nerovnováze, která způsobuje ztrátu fosforu v kostech. Hlavní příčinou nedostatečnosti zadní hypofýzy je rafinovaný bílý cukr.

Onemocnění dásní je způsobeno nadměrnou aktivitou přední hypofýzy. Jednou z funkcí předního laloku je produkce růstových hormonů. Činnost tohoto laloku hypofýzy je regulována testosteronem nebo estrogenem. Nedostatečná produkce růstového hormonu je proto úzce spojena s onemocněním dásní.

Snížení množství konzumovaného cukru, včetně přírodních cukrů, může postupně obnovit zdraví zadního laloku hypofýzy.

Štítná žláza
Činnost štítné žlázy je regulována přední hypofýzou. Vztah mezi štítnou žlázou a hypofýzou je často ignorován, takže léčba problémů se štítnou žlázou je neúčinná. Špatná funkce štítné žlázy může také vést ke vzniku zubního kazu a onemocnění dásní, protože tato žláza se podílí na regulaci hladiny vápníku v krvi. K obnovení normální funkce štítné žlázy je obvykle nutné věnovat pozornost funkci přední hypofýzy. Lidé, kteří užívají léky ovlivňující štítnou žlázu, mohou mít značné problémy se zdravím zubů.

Pohlavní žlázy
Nadbytek testosteronu může vést k zánětu dásní a zvýšené hladině vápníku v krvi. Zánět dásní může být také spojen s nadbytkem estrogenu.

Obnovení normální funkce žláz
Důvodem k obavám o žlázy je skutečnost, že léky, hormonální antikoncepce a další toxické látky mohou vážně ovlivnit jednu nebo více žláz a zhoršit stav našich zubů. Tomu lze předejít zajištěním normální funkce žláz. Správná funkce těchto důležitých žláz poskytne podporu příušním slinným žlázám, a tím podpoří remineralizaci zubů. Pokud máte pocit, že vaše žlázy nepracují dobře, nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují jejich funkci, budete muset kromě výživy podstoupit další léčbu. Užívání bylin a doplňků stravy na podporu funkce žláz, stejně jako tradiční ájurvédská, tibetská a čínská medicína, včetně akupunktury pod vedením dobrého lékaře, může pomoci posílit žlázy a umožnit jejich správnou činnost…


aluska.org přeložila ze ZdrojeKomentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek