Proč byl Matrix navržen tak, aby z něj šlo uniknout

15.5.2023 v Matrix 36

Badatel Jordan Maxwell prohlásil: „Nic na tomto světě není takové, jak si myslíte, že je… nic!“.
Tato myšlenka se mnou vždy rezonovala, po většinu mého dospělého života jsem zpochybňoval povrchní úroveň reality a také machinace, které se zdají být v jejím rámci zakotveny. Od té doby, co původní film Matrix I. mnohým lidem rozbil představu o realitě, je pro mnohé myšlenka, že možná žijeme na takovém místě – nebo možná v realitě vytvořené prostřednictvím simulace -, velmi lákavá. Spousty lidí nyní zpochybňují to, co považujeme za skutečnost.Naše realita a vše, co ji tvoří, je inteligentně navrženo tím, co mnozí nazývají Bohem, Vesmírem nebo Zdrojem. Ať už je tato všemocná úroveň vědomí jakákoli, dáby se předpokládat, že musí existovat nějaký účel a záměr toho všeho. Ale jaký je to záměr? A kdo byl pověřen úkolem navrhnout tento svět?

Když se podíváme na „horší“ části této reality, proč by proboha Vesmírná inteligence, nebo Bůh, do tohoto inteligentního designu zabudovávali „to špatné“?
Někteří lidé tvrdí, že na této úrovni reality je rozlišení mezi danou věcí a jejím protipólem naprosto nezbytné, abychom pochopili vlastnosti každé z nich.
Alchymie je jednou z forem destilace reality, která chápe sílu obsaženou ve sjednocení protikladů – cílem je smíchat dvě protikladné části reality a vytvořit třetí realitu, která se skládá z obou, a přesto prvky zůstávají samy o sobě odlišné. Přesto právě teď na úrovni reality, kterou většina lidí uznává, nemohou být důsledky odlišných protikladů více na očích. Zdá se, že strana, která se jeví jako špatná, zlá, destruktivní a podobně, se ze všech sil snaží kooptovat a přivlastnit si svého nepřítele (stranu dobra). Ergo, žádné prolínání se nekoná.

Ti, kdo po tisíciletí tajně sledovali zdánlivě neutuchající zlovolné aktivity na této planetě, cítí, že existuje nějaký vliv, který je přirovnáván k démonickým nebo archontským bytostem. Prastará a přesto vyspělá forma ovládání, která cítí, že planeta patří jim a stejně tak i lidé, kteří se pohybují po jejím povrchu. Už jen pouhá představa takového záměru je pro mnoho nic netušících jedinců naprosto absurdní, aniž by věděli, že rozsáhlá zásobárna zdokumentovaných dějin ukazuje dostatek důkazů o tom, že to může být reálné.

A tady se králičí nora dostává nekonečně hluboko: Je možné, že tato planeta, která je v posledních letech často přirovnávána k vězení, má padací dveře, které jsou k dispozici každému, kdo je najde a sebere odvahu jimi projít.

Proč takové vězení existuje?
Ve světě uzavřeném pravidly, předpisy a agendami, které podle některých musí probíhat podle plánu, by se mohlo zdát, že z toho není cesty ven. Matrix byl film, který zobrazoval děsivý scénář robotických mas a jejich „manipulátorů“ (Agentů – alias archontů) odhodlaných sledovat lidi a bránit jim ve svobodném životě.
Postava ztvárněná jako „Neo“ po přijetí červené pilulky zjistila, jak hluboko sahá králičí nora, ale také objevila vnitřní svatyni; sílu probuzenou ze spánku, kterou na určité úrovni vlastníme všichni.

Tento původní film Matrix se mnohým jevil jako výzva k probuzení z kómatu samolibosti a k poznání, jak realita skutečně funguje, abychom nakonec sebrali sílu vzepřít se jejímu zdání a přeměnit temnotu ve světlo… podobně jako alchymisté.
Ale k tomu je probuzení do pravdy, i když je to velký krok správným směrem, jen prvním krokem.
Jakmile si ti, kdo určují program, uvědomí, že jste také spolkli červenou pilulku, považují za svůj úkol zvýšit tlak… na vás. Abyste se vrátili zpět k poslušnosti a nevědomosti.

Další film, který pod rouškou předem dané struktury podobné Matrixu zobrazuje tento zjevný tlak na realitu, ale se silným zvratem, je The Adjustment Bureau, neboli Správci osudu

Zde je děj: „Ovládáme svůj osud, nebo s námi manipulují neviditelné síly? Muž zahlédne budoucnost, kterou mu osud naplánoval, a uvědomí si, že chce něco jiného. Aby toho dosáhl, musí pronásledovat napříč, pod a skrz ulice současného New Yorku jedinou ženu, kterou kdy miloval. Ambiciózní politik David Norris (Matt Damon) se na pokraji získání křesla v americkém Senátu setkává s krásnou současnou baletkou Elise Sellasovou (Emily Blunt), ženou, jakou nikdy nepoznal. Ale právě když si uvědomí, že se do ní zamiloval, tajemní muži se spiknou, aby je od sebe oddělili. David se dozvídá, že stojí proti agentům samotného Osudu, mužům z Adjustment Bureau, kteří udělají vše, co je v jejich značných silách, aby zabránili Davidovi a Elise být spolu. Tváří v tvář zdrcující přesile ji musí buď nechat jít a přijmout předem určenou cestu… nebo riskovat vše, aby se vzepřel Osudu a byl s ní.“ (Zdroj: IMDB)

Ačkoli se skrývá pod rouškou sci-fi, je The Adjustment Bureau dalším filmem s prozíravým poselstvím pro nás všechny – možná dokonale stvořeným pro dnešní dobu!

Paradox naší doby
Extrémní šílenství, které provází náš svět od roku 2020, nevykazuje žádné známky ústupu. Jedná se o rámec, který se některým zdá být vymyšlený, předem naplánovaný a zaměřený na dosažení velmi konkrétního výsledku, který rozhodně nevěstí nic dobrého pro lidi. AKA, „NWO agenda“, „kontrola populace“, „globální nadvláda“… tomuto zjevně pečlivě propočítanému programu, pokud takový plán skutečně existuje, byla přiřazena řada jmen.

Někdo by mohl pozorovat toto šílenství a dojít k závěru, že jsme asi odsouzeni k záhubě; je to zlo ve své podstatě a nic víc. Jiný by mohl poznamenat, že tento program je dobře naplánovanou lekcí, jejímž cílem je probudit lidstvo, že je potřeba ji chápat pouze jako celodruhový lakmusový papírek, který je v konečném důsledku pro naše nejvyšší dobro.
Třetí jedinec se může zabývat oběma úhly pohledu a uznat, že oba jsou asi stejně pravdivé, a tak se rozhodne využít příležitosti sloučit protiklady dohromady a proměnit šílenství v magii (Alchymista).

Byl to americký spisovatel a filozof F. Scott Fitzgerald, který řekl: „Zkouškou prvotřídní inteligence je schopnost udržet v mysli dvě protichůdné myšlenky současně a přitom si zachovat schopnost fungovat.“ – z eseje F. Scotta Fitzgeralda The Crack Up (Rozchod).

Když pochopíte, že tato úroveň reality představuje paradox (nebo hádanku), a budete s ní tak zacházet, můžete skutečně spojit dva zdánlivé protiklady, abyste vytvořili novou realitu, a to takovou, kterou velmi preferujete.
A tady je háček. Je to vyprávění obsažené v závěrečné scéně filmu Adjustment Bureau, které říká o skutečné povaze Matrixu toto:

„Většina lidí žije život na cestě, kterou jsme jim [Agenti] určili, příliš se bojí prozkoumat jinou. Ale jednou za čas se objeví lidé jako ty [postava: David Norris], kteří zboří všechny překážky, které jsme ti postavili do cesty. Lidé, kteří si uvědomují, že svobodná vůle je dar, který nikdy nebudete umět využít, dokud o něj nebudete bojovat. Myslím, že to je skutečný plán šéfa [šéfa Úřadu pro přizpůsobení], abychom jednou plán psát nemuseli. Bude to jen na vás.“

Představte si, že všechno, co se právě teď děje, může být jen způsob, jak nám Vesmír ukazuje, jak používat bohem danou svobodnou vůli prostřednictvím nepředstavitelného Matrixu a jeho krize.

Představte si, že by tento plán dokonce zahrnoval i postavy, které podle všeho navrhují zlý plán s očekáváním jejich úplné kontroly a ztráty svobody a svobodné vůle? A představte si, že by se tento scénář v kritické fázi obrátil naopak, kdybychom jako jednotlivci i kolektivně zbořili všechny překážky, které nám ti zlí kladou do cesty? Mohl by to být skutečný plán? Je možné, že tento Matrix byl ve skutečnosti navržen k úniku?

Ať už je hlavní plán jakýkoli, myslím, že by bylo vhodné, abychom tuto možnost alespoň zvážili. Nebo ještě lépe, prozkoumat ji s akcí a záměrem. A pak nejenže budeme vědět, co svobodná vůle skutečně znamená, ale také jednou provždy zažijeme, že Matrix není nic víc než relativní konstrukt reality, určený k tomu, aby byl odsunut do análů iluze, a jediné, co je skutečné, je vaše vědomí, které si může vybrat, jakou realitu si vytvoříte podle svého uvážení.

překlad www.aluska.org 2023 / ze Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 06:39:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě před rokem 2020 stálo za to, bojovat za tento svět. Teď si říkám, nebojuj…už není za co. Lidé to nechali zajít tak daleko, že vše je otrávené, vztahy stojí za bačkoru a proč udržovat něco, co spěje stejně k záhubě. (Většina je stejně očkovaných, smrdí a roznáší svůj materiál dál. A nic si z toho nedělají.)
A tak se člověk musel naučit něčemu, co mi bylo nové…nechat padnout a koukat se na to, co ani fungovat nechce.
Ono to v podvědomí bude prosit a škemrat o pomoc. “ A to jako uděláš jo, to mě jako necháš ve štychu?“
Ano, s celou parádou…To samé platí s lidmi. Vždy se najde většina, která se ozve jen když něco potřebuje. Jen přátelé se ozvou, jak je i když se nic neděje…A kolik takových je? Musíme je nechat jít, i když to bolí. A musí se naučit vážit druhých a ne je pouze využívat ke svému obohacení. Tahle krize dala a vzala člověku hodně. Takže když nic nebudu dělat, jsem spoluviník a další zombík? Nevím…ale nebudu tvořit něco nového, když chcípající kobyla pořád kope a zboří zase to, co se člověk znažil budovat…takže ať si to tu táhne do pr*** a já se budu dívat. Tohle vězení musí skončit a lidé si uvědomit svoji hodnotu. A když budeme stále někomu pomáhat, akorád stejně nevděčně odejde a bere to jako samozřejmost. A někdy musíme koukat na to, jak lidé musí naparovat své chyby, ale stále chtějí pomoc. A čim víc jim budeme zase pomáhat, tím méně energie dají do svých náprav a zjistí, že náprava nestála zase tolik energie a že zase někdo pomůže. Takže příště to udělají nejspíš zase. Ano, žijeme asi na konci časů a času už moc nezbývá. Jestli to bude sluneční záblesk, co to ukončí, nevím. Ale asi už nic moc tady nemá cenu a je potřeba být v klidu. Plno lidí hrotí, co se děje se sluncem, s počasím..a proč bych to měl řešit? Stejně s tim nic nenaděláme, stejně tak, jako s většinou, co se chová jako smyslů zbavená a z ničeho si nic nedělá. A jaká je vlastně pointa..no člověk chce podvědomě napravovat věci, když vidí, kam to spěje. Jako empati soucítíme s druhými. Ale za tu dobu to člověku muselo dojít a uvědomit si, že musíme přestat věčně udržovat to, co ve své podstatě chce jen parazitovat a fungovat jen na oko. Ale podvědomě se bojíme, že budeme sami a tak stále něčemu, co nemá dlouhé trvání dáváme energii..a tohle musí skončit. Za doby korony se hlavně člověk musel postavit za to, co chce a naučit tomu, že musí něco vyhodit a přestat udržovat, aby přišlo to, co fungovat má a chce samo od sebe. To je taky takové další probuzení z matrixu a jak nebýt všeho a všech otroky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 09:07:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvůj komentář zní cynicky, ale nalejme si čistého vína. I kdyby jsi měl zájem „zachránit svět“, není ve tvé moci zastavit pád měny, napravit státní ekonomiku, vrátit problémové lidi tam kam patří, ani není ve tvé moci napravit psychopaty a přičarovat jim rozum. Nemáš na výběr, musíš čekat, až to spadne samo.
To jediné, co je ve tvé moci, jsou menší lokální akce. Můžeš ovlivnit své blízké okolí, můžeš dělat osvětu, můžeš jít dobrým příkladem druhým lidem, ale úroda z toho bude pouze tam, kde jsou jedinci na takovou věc zralí a skutečně nějakou změnu provedou. A většina populace jsou tvrdé mozky, které jedou ve starých programech a když na to nějak poukážeš, buď tupě hledí, nebo se naštvou. A to mohou být i velmi drobné, všední záležitosti.
Všímám si, že tito lidé si velice rádi stěžují, jak je něco na houby a jak to nefunguje, ale když vysvětlím a předvedu řešení, slyším milion výmluv, proč to nejde, proč je to na houby a proč se jim to nechce dělat. Nebo mi dokonce aktivně zabrání tu „blbost co nefunguje“ vyřešit za ně… Má to pak smysl, ztrácet na tohle energii? Skutečně nemá. Každý si žije ve svém světě a spoustě lidem to vyhovuje, donekonečna si stěžovat a nic nedělat pro zlepšení. Oni to tak chtějí!

Ve výsledku ti skutečně, co se globálního dění týká, nezbývá, než spolknout hořké sousto a přiznat si, že to skutečně není ve tvé moci a nemá smysl si ohledně toho cokoli nalhávat. Doporučuji tedy obrátit svoji pozornost na sebe a ptát se sám sebe: Co mi dává smysl, co mi přináší radost… a tam investovat svoji energii. Kdo nemá nápad, doporučuji se v kontextu aktuální finanční krize zaměřit na následující témata, zvyšující soběstačnost:

Pěstovat si ekologicky a udržitelně svoje jídlo. – ne každý rok nakupovat substrát v obchodě, ale kompostovat a tvořit nezávislý plodný systém. Nevypěstujete si všechno, ale částečně se odpojíte od závislosti.
Semenařit.
Učit se byliny a začít z nich i vařit. Venku roste spousta skvělých bylin, které poslouží v salátech i špenátech. Lidé stresují s jídlem, ale mnoho jídla se dá najít volně venku. Jiné se bohužel musí koupit, nedá se nic dělat.
Zásoby. Kdo doteď nemá trvanlivé potraviny na pár měsíců dopředu a více, zaspal těžce dobu a vředevčírem bylo pozdě.
Výroba vlastní kosmetiky a čistících prostředků. Dokonce to jde i z rostlin, když člověk ví jak. Ztratíte stres z představy, co budete dělat, když něco zmizí z regálu… zbastlíte doma, dokonce i lepší.
Pokud to ekonomická situace dovolí, vypadnout z předraženého podnájmu, mít svůj pozemek a tam si vyrobit království. Bez kousku své země není možné tvořit ani částečnou soběstačnost a uklidnit se ve svém světě.
Začít něco užitečného tvořit pro svou radost. Někdo jde stavět chatku, někdo si uplete svetr. Hlavně nesedět u seznamu a nečíst zprávy, z toho je akorát depka.

A hlavně: vykašlat se na všechny blbce. Skutečný život je venku.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 10:12:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Cynik- to slovo jsem si musel najít, co znamená haha :))
Člověk se musí naučit být empatický k těm, kteří jsou též empatičtí- kteří za to stojí. Kdo zná své hranice, ale nenarušuje hranice druhých a kdo se chová podobně jako já k němu. Člověk musí přestat být empatický ke zlu, jinak ho požere jako agent Smith. Zlo chce být pochopeno, ale zároveň netolerováno. Kde je ta mez, být ještě empat a cynik. Napsala jsi to ale moc hezky. Ano, člověk se vlastně musí soustředit na sebe, druhým do ničeho nekecat a dělat si to po svém, ať se lidé kdyžtak inspirují. Člověk chce ale měnit druhé proto, protože ho druzí začínají požírat a ničit mu život. Svoji energii snižují všude kolem a proto máme potřebu věci měnit hlavně kolem, ale pak dostaneme na kokos a život nás učí, generovat si hlavně vlastní, vibrační energii. Kde nejsme závislí na energii z venku, co se tam vibračně děje..ale je to hodně těžký..člověk chce vnímat i přírodu a nasávat enegii z venku. Takže teď je prostě ta doba, že se musí člověk dost osamostatnit a nějak to dávat z toho, co má uvnitř. Ano, skutečný život je venku a zároveň uvnitř. Na život venku reagujeme po svém a sami pak generujeme co chceme. Jen nám skutečně dává svět kolem? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 10:21:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Požírače je potřeba odstřihnout a nechat je napospas svým vlastním likvidačním mentálním vzorcům. Nemáš odpovědnost za činnost druhých lidí, pouze za svoji vlastní. Způsob, jak být šťastný v nemocném světě a v nemocné společnosti je vytvořit si svůj láskyplný prostor. Doma, a když máš svůj pozemek, na pozemku. A tam setrvávat, tam žít přirozeně jako člověk. Pak tě přestane trápit vnější hemžení, od určité fáze se z toho stanou pouze rušivé vnější vlivy. Když před nimi máš kam utéct, kde se ukrýt, uchováš si svůj klid a nepropadáš do malomyslnosti.

Pomáhat světu, lidem, zvířatům, až když jsi vnitřně dost silný a máš energii navíc, kterou chceš odevzdat, s tím rizikem, že o ni ale přijdeš. Jakmile řešíš kauzy vnejšího světa, necháš se jimi rozrušit a snažíš se napravit co je špatně, přicházíš o mnoho energie a musíš na to mít sílu. Když ji nemáš, nedělej to, zničilo by tě to.

Nejhorší scénář ze všech je ten, kdy nemáš klidný láskyplný prostor a nemáš před zlem a agresí vnějšího světa kam utéct. Když tě to pronásleduje všude. Doma, v práci, venku nemáš kam jít, nemáš za kým jít, nemá tě kdo obejmout, nemá tě kdo pohladit a potěšit, když toho máš plnou hlavu a neumíš to pustit, aby to mohlo odplavat. – To je pak opravdu zlá situace, která by se dala přirovnat k peklu na zemi.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 10:36:19
Ikona diskutujiciho
sipka

To rozhodně, šanci dostali…ale víš jak to je. Duše si chce něco dokázat a pak dostane za uši.
Je to už i na mě hodně těžká doba a člověk přehodnocuje různé priority a musí se hodně omezit v určitých věcech, protože stále je tu systém proti nám a já ještě k tomu nemůžu mezi očkované, takže i práci člověk musí vzít takovou, která není vůbec jeho cestou, ale zatím nic jiného nezbývá. A přesto se člověk musí snažit myslet na to dobré a udržovat si naději a víru.
No vydržme, dlouho už to snad nemůže trvat…už možná tento rok budou změny, které možná vytrhnou z iluze mnoho lidí a budou nuceni se vrátit „na zem“ a uvědomovat si realitu. Hlavně, že si máme stále kde psát a být alespoň takhle ve spojení, i když se tu nikdo osobně neznáme :))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 11:20:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni si neseme svoje břemeno v nějaké podobě. Já jsem v roce 2021 skoro umřela při násilném napadení, pronásledují a pomlouvají mě internetoví úchylové a schizofrenici nějakých 15 let, kam se hnu a cokoli začnu dělat, tam se za mnou táhne tato pošahaná banda mentálně nezralých nevědomých lidí, kteří zřejmě nemají žádný vyšší smysl života, než být otravným hmyzem a parazitem… někoho zase likviduje jeho rodina, někdo je těžce nemocný a modlí se, aby přišly co nejrychleji medbedy.
Na každého z nás se ušilo něco.
Nikdo nemáme dokonalý život a nikdo z nás nežije v dokonalém světě, kde by na něj matrix nemohl. Pro všechny je hlavním nástrojem systému naše práce, kudy proudí destrukce a zlo do našich životů. Dvousečná zbraň vid? Chceš přežít, tak pracuješ, u toho si necháš mlátit matrixem po hlavě, protože se nemůžeš odpojit. Jeden můj kamarád mi dokonce řekl, že od doby co má děti, se změnil v továrnu na peníze. Jeho celý život se smrsknul pouze na otroctví. Takto to ale funguje pro většinu lidí. Když už si uděláš doma ten láskyplný prostor, nakonec tě vždycky utáhnou na to, že musíš ven a musíš pracovat. O tom je celé naše otroctví.

Nakonec vidím jako největší umění a nejtěžší disciplínu, která zároveň žádá opravdu kreativní myšlení a rafinovaný komplexní přístup to, jak se co nejvíce odpojit. Ne jen duševně, ale také materiálně. Skromnost, osvojení si potřebných skillů a vnitřní svoboda je super, ale pořád to samo o sobě nestačí. Nakonec asi tuto cestu hledáme všichni společně.

V dobrou konstruktivní změnu pro lidstvo věřím a doufám v ni, zároveň se však ptám, co ta část nevědomé populace, která páchá zlo a které zlo vyhovuje? Odstěhují se oni na nějakou jinou planetu, kde se budou dál vzájemně pomlouvat, napadat, pronásledovat, vraždit a bydlet v blázincích, nebo to budeme naopak my, kdo odejdeme na jinou planetu a necháme je tady, aby si navzájem vykusovali maso? Nebo je v plánu nějaký jiný, radikální řez? Dokud máme nemocnou společnost, naděje na změnu je 0. Systém udržují právě tito jedinci a jak vidíš, není jich málo, protože kdyby neměli sílu ho udržet, už by se dávno zhroutil. Systém není jen daně a povinnosti, je to především lidské zlo. Kdyby nebylo lidské zlo, tyto návazné věci by se samy zhroutily, protože by je vlivní lidé přestali podporovat. Jsme ekonomickými otroky, protože to lidem na vlivných postech vyhovuje. Lidé si to dělají sami.

Nastalý dojem bezvýchodnosti a absence naděje na zlepšení pak nahrává nebezpečným sektám, například se lidem řekne, že pár vyvolených odnese ufo archa na jinou planetu, pak z toho byla hromadná sebevražda sta následovníků, kteří si mysleli, že jejich astrální těla odveze ufoloď na jinou planetu. Média to dodnes rozmazávají a dávají jako příklad zhoubnosti extrémních náboženských směrů, ale spíše je to symptom toho, jak moc nemocný tento systém je a že jsou v něm lidé až tak moc nešťastní, že jsou ochotní přijmout takovou extrémní, naprosto šílenou ideu a obětovat pro ni i to nejcennější, co mají. Tento svět je skutečně brutální a lidem z toho hrabe. Nemá smysl to popírat.

Je řešením finanční krach? – Naše rodiny ho už ale zažily a nezměnilo se nic, jen přišli o svoje peníze. Co bude tentokrát jiné? Necháme se překvapit, jsem na to zvědavá.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-05-15 13:04:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue – K tomu zaměstnání: Ironie je, že někteří máme díky němu tolik peněz, že bysme mohli na několik měsíců vypadnout někam do Tramtárie a válet se tam, ale tak dlouhé volno nám nikdo nedá, takže smůla. Pokud jsme klasický zaměstnanci někde, kam musíme docházet každý den a neudělá se to z domu z počítače. (A vyprdnout se na práci úplně zase nemůžem, protože tak bohaté konto zase většina z lidí nemá.)

A jestli má nadejít ta velká změna, taky nevím, jak si to představit, protože s těma blbama a spáčema by to fakt nešlo – k nějaké selekci musí dojít. Ale jak se to protřídí by mě samou hodně zajímalo.
A lidské zlo a lidská blbost jsou opravdu ….no zlo 😀 Celý život mám averzi k hloupým lidem (tj. primitivním, vulgárním a zmatrixovatělým).

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 15:23:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Většina lidí chce být vyjímečná a přitom se snaží napodobit celebrity a jiné známé osobnosti…Takže o svoji vyjímečnost přichází a stává se z nich další tuctový klon. No a pak zase bojují podvědomě o svoji vyjímečnost. Zase další paradox tohoto světa..Bohužel, se to stalo zrovna Tobě a ne někomu, kdo se chová jak idiot a říkal si o to.
Každý může být vyjímečný, jen na sobě musí chtít pracovat, být svůj a vážit si toho. Jenže většina lidí si myslí, že být vyjímečný = být slavný. A tak chce kousek Tebe…A ne každý vidí tu vyjímečnost a myslí si, že musí být člověk až moc vidět. Každý chce víc a víc a přitom stačí hluboké a přitom obyčejné věci. Hlavně, že jsi teď šťastná a máš partnera, který je při tobě. V týhle době být sama nikomu nezávidim..

Nemyslel jsem si, že to zajde až do takové řiti, kdy tu budeme bojovat až tak moc o mentální energii, ale i o fyzické přežití. Teď myslím to, že plno těch látek už brzy začnou dávat i do mléka, léků, už prý i v zubních anestetikách. Teď se člověk pomalu bál dát někomu pusu a nakonec to stejně zblajzne v jídle.

Pokud jde o určité věci, některé věci skutečně nelze ovlivnit i když se snažíme na víceúrovňovém stupni. Z hlediska energii, mentálních napojení, rodinné energii(karmě). Prostě i když se člověk snaží ze všech sil jít dál, protože mu nevyhovuje kde je, tak ho to nepustí. Je to samé se vztahy…tam se člověk může taky snažit energeticky vše různě napravovat, protože není to jen o tom, jak pohlížíme sami na sebe, ale i co na nás kydají druzí a to se promítá do naší aury. A z hlediska výměny energii to je tak, že my dáme třeba tu dobrou a oni na nás tu hnusnou a přitom obchod byl uzavřen-něco za něco. Člověk tohle ze sebe musí vše odflákat a přijímat jen energii, kterou sami nabízíme. Takže zase mi to najíždí na onen článek Správci osudu a svobodnou vůli….Zase člověk přichází víc a víc na to, že svobodnou vůli jen tak nemá, musí o ní bojovat a odmítnout se nechat zlomit. A že i když dělá co může, zatím vždy mají navrch, protože mají plány dopředu a my jsme pro ně jen mravenci..Člověk v téhle době musí čistit více čakry, protože se uzavírají díky stresu, obavám a uzavírá se i díky tomu, co je kolem za odporný energie a o to je to těžší „vidět dopředu“ a zároveň si skrze 8D plánovat svoji budoucnost/osud.

A ano, máš pravdu…vše je už tak špatné, že lidé hledají útěchu v jiném extrému a myslí, že alternativa je pro ně spásou a zase naletí. A místo toho, aby se člověk uzemnil (stál obrazně nohama na zemi), našel svůj střed , tak hledá senzace jinde a nepřemýšlí svojí hlavou. Hledá spasitele a přitom stačí pozorovat sami sebe, proč to děláme. Proč máme zrovna teď takové pocity, co to vyvolává a jak to mám řešit. Kdyby tohle dělal každý člověk, pochopili by tolik věcí a nemuseli by stále někde něco číst a ptát se na obyčejné věci. A sama vidíš, kolik lidí na sobě pracuje. Není důležité číst samé knížky, ale pochopit, jak k tomu autor došel. Když si nebudu dávat věci do souvislostí a vše mi bude předhozeno, nikdy nebudu umět pracovat s věcmi, jak k nim autor došel a jak se dají takové věci kombinovat.
Protože osobní zážitek je něco, co nikdo nepochopí do doby, dokud to neprožije.

Ohledně toho, co bude dál..uf, taky jsem nad tím dumal a nevím, kdo vlastně bude ten „vítěz“ . Zda ten, co tu zůstane, nebo ten, který odejde. Zatím mi příjde, že idiot má stále lepší život a my se jen trápíme, snažíme se o lepší budoucnost a oni prostě nějak proplouvají životem. Mají lepší práce proto, protože nemají určité mantinely, kdy odhodí nějakou empatii, nebo hlubší smysl jejich práce a vše je jen o jejich chtíči. My se zeptáme, bavilo by mě to? Má to smysl i pro druhé? A oni jen, tak je to práce, jako každá jiná a je to dobře placený. Co bys chtěl ještě víc? Všude něco máš…
No a tak tu tuhle jinak krásnou planetu zničí primitivní jedinec, kdy ani parazit nemá takovou moc to tu tak rychle zničit. Takže kde hledat chybu? Ve vesmíru, protože sem posílá takový odpad? V planetě, protože podporuje každého člověka, který tu žije? V nás samotných, protože bojujeme o přežití, protože nás mají reptiliáni jako energetickou potravu a stále vyvolávají konflikty a tím se motáme v začarovaným kruhu? Na koho si podmědomě troufneme? Na toho, kdo je nejblíž, nebo na toho, kdo nás za zádama seknul první a přitom kouká z vrchu a víme, že je „je víc“, protože je „silnější“. Dokud budeme brát autoritu, mimozemštanana, boha jako něco víc, pořád budeme pod nimi. A kdo věří v boha a věří, že je to boží trest, zase bude ten vespod, co si říká…asi jsem si to zasloužil, už budu hodný „dědečku“.

Krachem se může vyřešit alespoň něco, kdy lidé budou muset přijít asi i o věci a zjistit, co je pro ně skutečně důležité. Kdy příjdou o bohatství a najednou si budou všichni rovni. A co jim zůstane…partneři, děti a kamarádské vztahy. A tam by měl být bod, kdy to lidem dojde, že peníze nejsou vše…ale je tam i možnost, že se třeba rozhádají a ještě víc je to rozdělí. A ano, naše rodiny ho už zažili..ale proč se to opakuje. Asi se neponaučili dost. A další vliv tu stále je a tím jsou cizí entity. Věřím, že lidé nemusí být stále tak zlí..jen jim někdo z poza rohu předhodí něco špatnýho do cesty a najednou hledáme nejbližšího viníka..Protože zase lidé mají stále omezené chápání a nevědí, že vůbec to může dělat někdo skrytě a rafinovaně z důmyslěnší energii a technologii. Prostě vyšší bytosti mají zákaz zasahovat (pomáhat), ale škodit můžou? Kdo to tedy porušuje, když jedni škodí a další chtějí uvést vše do rovnováhy. Povznesení taky nemohli ve Hvězdné Bráně zasahovat..tady je to samé, určitě se najde obklika, když ji dělá i temná strana. Určitě nějaká pomoc by se hodila, protože do jisté míry jsme stále všichni omezeni svými znalostmi, schopnostmi a když je někdo daleko výš, je těžké se mu ubránit.

Pomohlo mi už pár věcí…když člověk příjde o naději a víru v lepší, protože kolem nikdo z 99% takových není, tak si říct. Sakra, kolem jim nemusim mit, stačí že já jsme ta naděje..ta jiskra. I když kolem skoro vše umřelo, stále to je ve mně a to je důležitý. Jako jiskřička naděje v době temnoty ve filmu Nekonečný příběh. Kdy už téměř vše bylo rozerváno na kusy a sem tam ještě byla ta jiskřička naděje. A místo toho, aby člověk dával pozornost bordelu kolem, věnuje energii právě té jiskřičce.
A tak je to se vším…i když můj předešlý příspěvek byl spíš ne tak konstruktivní, tak asi skutečně člověk musí zatím jen věřit a ono to dobré se přitáhne a rozzáří samo z poza té husté mlhy. A pokud je skoro vše marné, asi to musí skutečně padnout a musíme začít odznovu s konstruktivním smyslem všeho. Ale ještě budeme svědky asi hodně špatného, co se zhroutí a odejde, bohužel. Ale určitě tam to dobré už vnímám, jen to nebude hned…stále to cítim až tak 2027.
Tím nemyslím, že to špatné bude do roku 2026, jen to může skončit dřív a může tam být ještě i psychycký dojezd, než se lidi vzpamatují a nějak se pozvedne společná energie k vyšší urovni.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-05-15 18:10:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro tauri: Mě to taky štve. To vědomí, že ten krásnější svět je za rohem, ale pořád nevědět, kdy přijde a jestli vůbec přijde, je otrava. A do toho chuťovky jako brouci v mouce a grafen v čokoládě. Snaží se nás zlikvidovat o sto šest. Líbí se mi ta část tvého komentáře, kde píšeš o víře a naději. Připomnělo mi to jednu písničku od RUSH (o které si sice nemyslím nic hezkého, ale tenhle song mám ráda), kde se zpívá „když budoucnost vypadá černě, musíme být my těmi, kdo září“.

A konstruktivní síly třeba aktivně pomáhají, jenom né tak okatě jako ty zlé. Pořád ještě nestojíme u zdi s pistolí u hlavy. Pořád byly časy, kdy bylo hůř.

„Pokud jde o určité věci, některé věci skutečně nelze ovlivnit i když se snažíme na víceúrovňovém stupni. …Prostě i když se člověk snaží ze všech sil jít dál, protože mu nevyhovuje kde je, tak ho to nepustí.“ – samozřejmě nevím, co přesně tím máš na mysli ty, ale já když se hodně snažím něčeho dosáhnout, nebo si opravdu moc něco přeju, ale nedaří se mi to získat, si řeknu „Nakašlat, naučím se žít bez toho.“ Prostě se nenechám jen tak tím matrixem srazit na kolena. Nelze to samozřejmě aplikovat na vše, to si uvědomuju 😀 Mě k tomu inspirovala scéna z jednoho filmu: „Němci nás za války pořád odstřihávali od elektřiny, tak jsme se naučili žít bez ní.“ 😀 Prostě někdy hlavou zeď neprorazíme a musíme najít jinou cestu.

K těm blbým lidem, co marní život shrabováním peněz a hnitím u televize mě ještě napadá jedna „historka“, kterou vypráví hlavní hrdina ve filmu Nostalgie od Tarkovského: „Muž vidí někde v nějaké bažinaté škaredé vodě člověka, jak tam máchá rukama a nohama a myslí si, že se topí, tak ho jde zachraňovat. Po chvíli ho z posledních sil dopraví až k břehu a jak tam celí vyčerpaní leží, ten „zachráněný“ tomu muži povídá: „Co to děláš, vždyť já tam žiju!“

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-15 22:24:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikto nemusí čakať na kolaps. Stačí vedieť to, čo sa udeje a pripraviť sa na to. Informácie o tom, čo je to „udalosť“ a aký bude jej priebeh sú známe od ľudí, ktorí preferujú vedu a vedecké vysvetlenia pred niekým ako sú jasnovidci, kartárky, ezoterickými guru a podobne. Ešte nejaký čas máme. Je ale dobré vedieť, že sám jednotlivec nemá veľkú šancu. Je potrebné to robiť na komunitnej úrovni, najlepšie by bolo na vládnej úrovni, ale s vládou asi počítať nemôžeme.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 22:47:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Danny:
Já cítím, že to dobré příjde…problém ani není ten kdy, ale zda se toho ve zdraví dožijeme. Vůbec nechápu, proč by měl člověk karmicky snášet cizí průsery, když se toho odmítá účastnit a přesto to schytal víc, jak ten blbec, co nic neřešil.

Tím, že člověk určité věci neovlivní jsem myslel třeba lepší práci. Vždy jsem cítil, že mám na víc..to samé se vztahem…
I když se člověk chce učit novému, na lepší nenatrefí a když, tak tam je děsnej kolektiv. Tak člověk zjištuje příčiny u sebe, v rodinné energii a karmě, jak ho vidí druzí..jak by si vše chtěl zažívat a co dostává. Další problém často uzavřená čakra..napojení na špatné energetické šnůrky a i když toho hodně pořeší, chce se odstěhovat za lepším, příjde covid. Pak ukrajinci…To samé se říká, představuj si krásný vztah a ono to příjde…člověk tomu jde naproti a ono prd. Energeticky člověk řeší možné příčiny a jak je řeší, určité lidi už tam odmítá, protože člověk zase ví, že má na „víc“. A jak na sobě člověk pracuje, je jako osel s mrkví před sebou. Kdy stále vidí cíl před sebou a přesto se mu vše vzdaluje.
Namísto, aby nacházel podobné lidi s určitým, společným tempem, tak chodí sám…Sice má každý jinou cestu, ale podobnou má určitě někdo. Tak jak je možné, že to vesmír „matrix“ nedá dohromady, když to společně vibruje a chce se to najít..?
Občas tu prostě něco smrdí a člověk to cítí, že není vše v pořádku. Jasně..člověka to motivuje na sobě pracovat, ale vše by mělo mít jen určitý čas a pak by se mělo dařit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-16 09:41:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Pohybuješ se mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedna síla je tvé vyšší Já, které tě chce dostat k naplnění tvého nejvyššího potenciálu. To je dobro, které tě vede. Andělíčci, znamení, synchronicity atd. Druhá strana je systém. Práce, peníze, zlí lidé, matrix, ten usiluje o pravý opak. Čím větší máš potenciál u strany A, tím větší tlak na tebe vyvine strana B, protože je o to důležitější, abys selhal. Proto čím je člověk lepší, tím víc je na něj útoků. Sice ti to v tvé situaci prakticky nijak nepomůže, ale je lepší alespoň chápat, proč. Strana B nemá důvod si likvidovat lidi, kteří ji nijak neohrožují a nemají potenciál, to by byla samozřejmě ztráta času a energie. Čím větší pivní Pepík, tím větší má pohodku, ale je také velmi zranitelný, protože když mu v televizi řeknou, aby si nechal přišít nohu na čelo, tak to udělá. Jsou to lidé vnitřně nesvobodní, bez svého názoru, kam vítr zavane, tam vlajou.

Někdo by mohl říct, kdybych to by byl býval věděl, tak bych se na to vykašlal… jenomže toto není otázka vědomé volby. Člověk to v sobě má, vnitřně to cítí jako střepinu v mozku. Nejde od toho utéct, nejde to potlačit, ten hlas se prostě následuje sám. Přijdeš sem, cítíš že ten svět je divný, že je s ním něco špatně, že se něco děje a hledáš to. Nevybral sis to. Prostě tu realitu od začátku žiješ a jdeš určitým směrem každou svou myšlenkou, každým rozhodnutím v běžném životě. Čím dýl tu jsem, tím víc vidím, že nejde v člověku něco zažehnout, probudit v něm, nebo ho k něčemu přemluvit, k něčemu vychovat. Buď to v tobě je a má to smysl, nebo to v tobě prostě není a všechno je zbytečná námaha.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-05-16 22:28:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2023-05-15 11:20:45
výborný komentář..

Ikona diskutujiciho Maroš 2023-05-15 09:44:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes sa mi stala zaujímava vec, dlhšie sa zaujímam o duchovno, rád sledujem rôzne weby, rôzne kanály na youtube, čítam knihy a snažím sa na sebe pracovať. Podarili sa mi aj rôzne momenty v živote kedy som si povedal, má to fakt význam. No v istej miere som si musel začať dávať pozor na duchovno, ktoré nám Matrix ponúka. V lete minulého roka som sa zúčastnil festivalu svetla v Turčianskej Štiavničke. Organizovali ho „duchovní“ ľudia z celého Slovenska. Zo začiatku som sa tam cítil dobre, mal som skutočný pocit opojenia duchovnej energie a neviem čoho všetkého. Bol som tam aj s mojou priateľkou, no v istej chvíli som cítil ako keby na mňa pôsobí niečo iné, do pozornosti sa mi dostala iná dievčina, ktorá to organizovala tiež a cítil som ako keby ma niečo tiahlo k nej, proste som nerozumel tomu čo to je, nič sa nestalo, len vždy keď som sa na ňu pozrel, upierala pohľad na mňa. Keď sme odtiaľ večer odišli, v noci sa mi snívala nočná mora(a to sa mne nesnívajú, prípadne ich úplne ignorujem, alebo vôbec nemám strach) ale teraz to bolo iné. Na druhý deň ako sme sa tam vrátili som začal kryticky myslieť a venovať sa všetkému okolo. Mal som otvorené oči a poviem vám, zrazu som necítil žiadné opojné energie, pôsobenie dievčiny z predchádzajúceho dňa tiež pominulo, zrazu som sa pozeral na tých istých ľudí zo včera a spomenul som si ako v jednom videu sa 3 ženy, jedná z nich aj už spomenutá dievčina nazvali čarodejnicami… zrazu to všetko začalo zapadať do seba, zrazu na mňa nič už nevplívalo, ani och energie. Potom ako som si všetko uvedomil, že kde som, som presvedčil priateľku aby sme odišli. Na dlhší čas bolo pre mňa duchovno pasé, neriešil som nič, už ani videá z kanálu slnko v srdci som prestal pozerať, ale youtube mi ich ponúka stále. No a dnes ráno som tak uvažoval pri raňajkách, že si ho kuknem, no ale v tom som si všimol čiselné znamenie, čo sa mi ukazuje skoro stále, beriem to ako moje vedenie a tam svietilo že pred 6 hodinami ako to video bolo hodené na youtube si to pozrelo 666 sledovateľov. Zostal som zarazený. Video som si nepozrel a dávam si celý deň pozor, lebo stať sa môže čokoľvek. Dávajte si ľudia pozor na znamenia a Alue, ak ťa môžem poprosiť, kukni si spomenutý kanál ak sa ti bude chcieť a napísala čo si o ňom myslíš, ale myslím si, že asi aj viem čo by si k tomu kanálu napísala.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 10:12:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravděpodobně se tě pokoušela napadnout. Můžeš v takové situaci zkusit požádat o spojení se svým zdrojem, nebo se zharmonizovat u stromu, nebo si dát ruku s křišťálem pod tekoucí vodu… i když říkáš, že už sis to vyčistil.
Čarodějnice používají podobná setkání k vyhledávání svých obětí a bohužel sis toho černého Petra vytáhl. Nedoporučuji vyskytovat se na takových místech, zažila jsem jednou a bohatě mi také stačilo.

Zmíněný kanál jsem prolítla. Dobrý název, hezká grafika a pěkná paní, která vypadá, že se fakt hodně snaží. Nic mě na tom kanálu nedráždí, celkem s chutí jsem si tam pustila nejnovější video, kde moc hezky zpívá. Stokrát raději tohle, než koukat na youtubery jak paří a mluví sprostě.
Chápu, že to pro spoustu lidí může být hodně příjemná podívaná, svědčí o tom divácký úspěch, hodně odběratelů. V dnešní době to je obrovská odvaha se takto otevřít před kamerou cizím lidem, v době kdy se společnost tak radikalizuje a je tak agresivní.

Jestli jsi dostal šestky, asi to není tvoje cesta, nebo se od toho může odvíjet další věc, která by tě mohla dostat do problémů (něco tě napadne, něco změníš, někoho potkáš, někam půjdeš a bude to zlý, ale tato paní v tom vůbec nemusí figurovat), spíš by to mohl být efekt mávnutí motýlích křídel. Dělej věci jak je cítíš. Nenech si od nikoho svůj vnitřní pocit brát.

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-15 11:49:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Ak sa pozrieš na služby, ktoré tie devy ponúkajú, bude Ti to jasné.

Dana Babková Thomková – vedie kurzy práce s kyvadlom, tarotové výukové kurzy a hlavne kurzy numerológie = všetko sú to spôsoby manipulácie, kedy entity spoza opony, ktoré NEPOZNÁŠ, vstupujú do Tvojho procesu „poznávania“ seba, sveta… Ako vieš, že tej deve hovoria pravdu? A majú záujem hovoriť pravdu?

Janka Sofia Thomková – kozmická šamanka (???), prinášať vyššie poznanie a pochopenie života – prináša informácie z jemnohmotného sveta
Mám naozaj dosť skúseností s indiánskymi šamanmi, s prácou s enteogénmi… Osobne filozoficky sa hlásim k neudalite (advaita vedanta). Ak niekoho vedomosti o svete a bytí pochádzajú IBA z jemnohmotného sveta, tak je na tom zle! Ten jemnohmotný svet/astrál, je plný zločincov, psychopatov, hlupákov… Ak chceš poznať pravdu, musíš do seba (pobyt v tme, meditácia, pôst, ale aj enteogény…). Tomu musí (!!) ale predchádzať aspoň teoretické poznanie vecí ako fungujú. Podstatou každej (!!) bytosti je VEDOMIE, ktoré je iba jedno, nie dve, nie tri. To vedomie skrz miliardy tiel (ľudské, zvieracie, duchovné, rastlinné….) sa hrá kozmickú hru. Samotná podstata bytia je JEDNO ABSOLÚTNE VEDOMIE v miliardách tiel. Preto pýtať sa iného tela na kozmickú pravdu je nezmysel. Tá pravda je aj v tele s ktorým sa ako jednotlivec identifikuješ. Preto musíš ísť do seba k svojej podstate, aby si pochopil pravdu.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-05-15 12:03:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Viem asi, aký pocit máš z tých festivalov a možno z takého toho prílišného duchovna. A musím povedať, že sa mi páčilo na jednom takom festivale, bolo to iné, neboli tam nejak opití a už vôbec nie agresívni ľudia, všade voňali vonné tyčinky a najviac ma očarila bubnovačka a spievanie pri ohni či rôzne remeslá, ktoré bolo možné si vyskúšať. Ale boli tam aj veci, napr. prednášky, na ktoré som nešla či prehnané ceny za jedlo a aj dnes už vidím, že na tom čisto len zarábajú niektoré festivaly. No páči sa mi jedna znelka z festivalu svetla: https://www.youtube.com/watch?v=YQv1tcmObnc
A mimo tému sa mi pripomenula aj pieseň z filmu aj s vtipnou scénou: https://www.youtube.com/watch?v=EzSTtYioNl8

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-15 11:50:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Filmy sú robené tými, ktorí nás v tom matrixe držia, takže ťažko budú odzrkadlovať to, čo skutočne matrix je i keď výnimky by sa dali nájsť, napríklad v podobe filmu 13.poschodie. Predstava toho, že žijeme v simulácii, ktorú nazývame „Boh“ nie je scestná. Dokázali to takí mysliteľia ako napr. Platón, Aristoteles, Max Planck a ďaľší. Všetko čo v sebe obsahuje opakujúce sa cykly je považované za synchrónny systém, presne ako počítač. Každý takt (cyklus) znamená vykonanie nejakej operácie. Odpovedze si sami na otázku: Existujú vo vesmíre cykly?
Pomocná otázka: Je stvorenie vesmíru a všetkého v ňom dielom náhody, alebo to má nejaký poriadok?
Tí, ktorí sa dodstanú v poznaní tak ďaleko, že prídu na to, čo to ten matrix v skutočnosti je a ako funguje, tak sa nebudú podivovať na tom, že Boh je niekedy aj zlý a chce nás zničiť. Plno príkladov je v Biblii, ktorú treba mať nielen prečítanú, ale aj pochopenú.

Ikona diskutujiciho mikulas gera 2023-05-15 12:01:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ku komentáru Alue K. Loskotová 2023-05-15 11:20:45

To zlo, ktoré udržuje tento posledný MATRIX nie je ľudské …..

Veľa dobrých ľudí to bohužiaľ zistili prineskoro, aby mohli pomôcť ďalším dobrým ľuďom ….

Planétu nebude treba opúšťať, planétu bude treba ubrániť …..

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-15 12:53:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojte! Na úvod môjho komentára ako vnímam Matrix chcem povedať, že úprimne mám rád články na aluska.org, lebo sú triezve. Čo sa ale týka Matrixu, dovolím si nesúhlasiť so záverom, že z Matrixu sa dá uniknúť. Ak je podstatou bytia jedno jediné absolútne VEDOMIE, ktoré rozohralo kozmickú hru (Stanislav Grof) v miliardách rôznych tiel, potom všetko okolo nás, čiže aj pobyt v tele ako „individualizovaná“ bytosť vo vnímanom „svete“, je MATRIX. Preto indické védy tvrdia, že všetko je mája, nereálne… a jediná realita je VEDOMIE. Všetko to v skutočnosti existuje v Matrixe čoby hracom priestore vedomia (!), ale keď ideme hlboko do seba, alebo pri rozšírených stavoch vedomia, sa stratia VŠETKY objekty a subjekty, všetci svätí, démoni, bohovia, všetky bytosti… a ostáva prežívanie IBA na úrovni čistého vedomia. Všetko splynie do jednej jedinej podstaty, čistého vedomia. Vysvetliť sa to nedá, musí sa to zažiť. Ak je podstatou bytia iba vedomie, potom všetko (!!!) mimo vedomia je MATRIX a preto ak si chceme zachovať „individualitu“, pocit jedinečnosti, Z MATRIXU SA NEDÁ UNIKNÍŤ. Matrix je aj jemnohmotný svet s jeho bohmi démonmi a nami (!), Matrix je všetko, kde sa vedomie manifestuje na úrovni individuálnych bytostí, či už zvierat, človeka alebo duchov. Bohovia sú tiež Matrix, svätí detto, duchovné bytosti, ja, Ty, on, ona… všetko je Matrix. Vyjdenie všetkých z Matrixu znamená kolaps hry a realita na úrovni jedného vedomia, kedy ja, ty, my, on, strom v mojej záhrade, moja mačka, boh Poseidón, diabol, Ježiš, Budha… je iba JEDEN, jedno absolútne vedomie. Fakt je, že na individuálnych bytostiach nezáleží, ako hra bude pokračovať ďalej. Preto ani na nás ako biorobotoch (!) nezáleží. My všetci sme to jedno vedomie. Život je iba hra, megatrip jedného vedomia v ktorej sa nikto nikdy nenarodil ani nezomrel. Preto aj advaitisti už pred tisícročiami písali „som nezrodený, som nesmrteľný…“. Odloženie tela (tzv. „smrť“) je IBA odloženie tela (Moody – život po živote, Stevenson…), ale nie smrť podstaty každej (!) bytosti = vedomie. Aluške sa vopred ospravedlňujem za nesúhlas, ale snáď tento príspevok pomôže ľuďom pochopiť širší rámec tejto hry.
Kto má záujem pochopiť kozmickú hru, pozrite si videá Rupert Spira ( https://www.youtube.com/@rupertspira ), Alan Watts, Samaneri Jayasāra ( https://www.youtube.com/channel/UCz6X8QK9_JG49hJxnzAu-1w ), skúste knihy Ramana Maharishi, Nisargadatta, James Michael, Jógananda, Osho, R. Spira, Patanjali, E.Tolle, Vivekananda, Aurobindo, Ilie Cioharia, ale aj vedcov Walter Russell, Goswami, S. Grof, Bernardo Kastrup, Maslow, Sheldrake, Penrose, David Bohm, Peter Russell, Russell Targ, Ken Wilber, Carl G. Jung, Erwin Laszlo… (Ten titul „Prof.“ sa mi pri menách nechcelo uvádzať). Skúste si prečítať Upanišády, Gíty, Yoga Vashishta… Pekný deň všetkým.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 13:17:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Chápu jak to vidíš, nicméně některé pojmy jsou dost pružné, například pro někoho pojem „vystoupení z matrixu“ znamená pouhé myšlenkové odpoutání se, zatímco pro jiného by to byla ekonomická nezávislost, pro někoho to znamená nenásledovat hlavní proud a pro filozofa co by to chtěl dotáhnout až na kraj by to byla smrt – a i zde je otázka, jestli daný člověk věří na reinkarnaci, protože pak by se do matrixu vrátil zpátky v novém těle, točil by se v kolečku. Tyto věci každý člověk chápe trochu po svém a je to v pořádku, není to exaktní věda.

Pak je otázka, jsou-li děje, odehrávající se mimo hmotný svět, matrix, či ne. Jsou-li temná božstva reálná a ne pouhé lidské koncepty, pak jsou skutečně součástí matrixu. Je tu však otázka: Je to program, nebo se jedná o temný vliv z jiné dimenze, který matrix udržuje, tvoří, pohání? O tomto se vedou debaty, to nejsou jednoduché úvahy, ale stojí za to se do nich zahloubat. Pak jsou tu i vlivy konstruktivní a zde jde o zásahy z jiných dimenzí, není to matrix. V jiných dimenzích, na jiných planetách, je život. Bytí není jenom zde. Přestože matrix zřejmě má a musí mít přesah do dimenzí mimo hmotu, všechny tyto jevy nejsou matrix sám, nebo minimálně je nemůžeme dávat do společného koše. Pokud bychom to udělali, pak by vlastně byl program vše, včetně bytí samotného, které by bylo jen simulované, tudíž nereálné, počítačové – ale počítačové simulované bytí musí opět někdo simulovat, kdo musí být mimo daný program. Čili když to dotáhneš až do myšlenky, jestli byla první slepice nebo vejce, dojdeš k tomu, že něco mimo program, co ho vytvořilo, existovat musí, že bytí pramení mimo matrix, tudíž vše není matrix. V jiných dimenzích nemůže být matrix a pokud je, tak není ve všech.

Slovo „biorobot“ představuje simulované vědomí.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-15 15:32:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška je dosť blízko pochopeniu toho, čo je matrix. Kladie si tie spávne otázky. Keďže už vieme, že vesmír je holografickej podstaty, teda mnohí sme s týmto názorom v súlade pravdepodobne z toho odvodíme aj to, že pre holografické zobrazenie sú potrebné informácie. Je to podobné tomu ako my generujeme holografické obrázky pomocou dvoch laserových lúčov. Len samotné lúče by obraz nevytvorily. Potrebujeme lúčom povedať ako sa majú pohybovať a teda musíme im dať informáciu o pohybe, ktorá vygeneruje obraz. Múdrejšie sa tomu hovorí, že musíme lúče modulovať. Môžeme teda tvrdiť, že vesmír má podobu informačnú. Niektorí to môžu nazývať vedomie.
Ďaľší hlbší level je prídenie na to, že niekto, alebo niečo musí vytvárať tento vesmír, túto realitu (modulovať lúče informáciami) a toto niečo nie je v tomto vesmíre. Je mimo neho. My mu hovoríme Boh. Dosť ťažké na pochopenie, ale vyzerá to tak. A zrejme bude existovať úložný priestor informácií a ten tiež nebude v tomto vesmíre.

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-15 15:33:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška, na záver snáď ešte toľko, že robíš správny záver, keď píšeš „bytí pramení mimo matrix, tudíž vše není matrix.“. To, čo je mimo Matrix je ale IBA čisté vedomie. Čo sa týka Tvojho záveru „V jiných dimenzích nemůže být matrix…“ mám za to, že je iba JEDNA dimenzia. Vedomie v miliardách tiel je v každom okamihu stále tu a teraz, akoby bola iba jedna viacvrstvová dimenzia do ktorej to jedno absolútne vedomie premieta „holografický obraz“ seba v miliardách tiel. Čo sa týka záveru „biorobot“ představuje simulované vědomí.“, simulované vedomie nie je. Je iba jedno vedomie. Biorobot je každý (!!!) nosič vedomia, každé telo. Osobne realitu chápem tak, že VEDOMIE netrvá na tom, aby všetky telá boli rovnako pekné, inteligentné, s dokonalým zdravím, čestné, milujúce… superlatívy si musí doplniť každý sám. Pre účel hry je dokonalé každé telo, blbé (slabý program), škaredé, zvrhlé, odporné, upír aj „boh“, kyklop aj Ježiš… všetky sú dokonalé, lebo v kozmickej hre každé telo svojim spôsobom rozohrá kozmickú hru, či už ako zločinec Gates, alebo svätec Budha. 🙂
Na emocionálnej úrovni individuálneho tela je to ťažko prijať, ale ak to berieš ako trip, začneš to vnímať trochu inak. Vlado je naprogramovaný tak, že nenávidí podvod, zlo, lož, vojnu, násilie, ale na tej esenciálnej úrovni si uvedomuje, že Vlado je Aluška, Gates, Palo aj Marienka, Kristus aj Jehova, ruža v záhrade aj mačka Milka. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 16:14:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Dimenzí je strašně moc. Například i jen v samotném matrixu jako takovém se oddělují paralelní reality a paralelní dějové linky ve chvílích, kdy někdo změní rozhodnutí, které bylo původně psáno jinak.
Simulace mysli, nebo vědomí, je IU a to jsou elektronky. Počítač není inteligentní, jen dělá to co mu řekneš. NPC ve hrách, jakkoli mohou být postavena věrohodně, nemají vědomí. Je to UI, i kdyby s tebou vedly věrohodný dialog. Siri v Macu nemá vědomí, ani GPTchatbot. Pakliže o sobě řekneš, že jsi nějak naprogramovaný, byl bys za NPC.
Lepší je si uvědomit, že tu vůbec nejsi a že možná něčemu věříš a něco tu děláš, ale nejsi to ty.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-15 17:09:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdá sa, že aj Vlado prijíma možnosť, že Matrix je niečo, čo pripomína počítač, keďže nemá problém vyjadriť, že by mohol byť naprogramovaný. Zdá sa, že to tak naozaj je a mnohí, ktorých vymenoval môžu vyjadrovať to isté len inými slovami. Tiež som toho názoru, že naše myslenie sa odohráva mimo Matrix. Tu v Matrixe máme len interface a myslíme si, že je dôležité ho mať.

Ikona diskutujiciho Andromeda54 2023-05-15 18:54:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško,
chtěla bych reagovat na tento odstavec, který mě zaujal:

„Odstěhují se oni na nějakou jinou planetu, kde se budou dál vzájemně pomlouvat, napadat, pronásledovat, vraždit a bydlet v blázincích, nebo to budeme naopak my, kdo odejdeme na jinou planetu a necháme je tady, aby si navzájem vykusovali maso? Nebo je v plánu nějaký jiný, radikální řez?“

Nemělo by se to stát samozápalem, jak říkala indigová dívenka? A skutečně za naši nemocnou společnost může zlo způsobené lidmy? Napadlo mě totiž, že skutečný člověk je ze své podstaty konstruktivní, jestli jsem to dobře pochopila, a ti zlí lidé jsou vlastně jen bezduché skořápky, mnohdy ovládané nějakou entitou, tím pádem by se o lidi jednat nemělo. Není to tak, že bych chtěla slovíčkařit, spíš jsem se nad tím opravdu zamyslela. Samozřejmě nemusím mít pravdu, chtěla jsem jen sdílet spontánní myšlenku.

Ikona diskutujiciho vlado 2023-05-15 21:23:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpoveď pre dodo 2023-05-15 17:09:06

Dodo, máš úplnú pravdu v tom, že na úrovni indivídua sme VŠETCI iba program v biologickom tele. Naše kaleráby a telá sú iba prijímače, ktoré sprostredkovávajú trip na úrovni emócií, presne ako pri ayahuasce, hubičkáchm durmane, peyotli, alebo pri meditácii či pobyte v tme. Preto si aj myslím, že naše myslenie sa odohráva nie mimo ale v rámci Matrixu. Všetko v Matrixe má sprostredkovať emocionálny zážitok = trip. Preto aj jogíni, mystici, ľudia robiaci meditáciu… hovoria, že je potrebné zastaviť myslenie čoby program tieniaci zažívanie SOM na esenciálnej úrovni. Rovnako sa treba aspoň na chvíľu popasovať s egom čoby ochrannou vozidla v ktorom sa vedomie vezie. Čo sa týka holografického vesmíru (Talbot, Davis Bohm, Krisnamurti alebo Davis, Stephen /Butterflies are free to fly/), to je samostatná zaujímavá téma, ktorá ale s tým súvisí, lebo interpretujem ako to mechanicky funguje. Ak do toho zamontuješ ešte trochu klasickej fyziky neklasickým pohľadom (elektrinu, magnetizmus, zvuk…) (Tesla, Steinmetz, Ken Wheeler, Bohm, Heavidside, Maxwell, Schroedinger), tak jednému by odfúklo dekel. Odporúčam videá Kena Wheelera: https://www.youtube.com/user/kathodosdotcom/videos
Oplatí sa pozrieť skvelé videá aj na 1/ https://www.youtube.com/@GaryLite/videos a 2/ https://www.youtube.com/c/VideoAdvice/videos. Zaujímavý je aj ujo Kastrup (2 doktoráty, jeden z fyziky): https://www.youtube.com/@adventuresinawareness/videos Pekný večer
PS Snažím sa to sledovať, mám cca 45,000 e-kníh, asi 10,000 videí a mi to prerastá cez hlavu. Treba pochopiť podstatu bytia (nedualita) a fyziku brať ako intelektuálnu masturbáciu.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-16 11:42:03
Ikona diskutujiciho
sipka

@vlado: Ak ťa okrem duchovna zaujíma aj fyzika, tak môžem pridať niečo z vedy.
Je tento vesmír modulovaný informáciami ako tie naše hologramy? Prekvapujúca odpoveď znie: Ano, a je to možné dokázať. Každý prvok Mendelejevovej tabuľky má svoju vlastnú frekfenciu (svetelné spektrum), ktorá ho tvorí (je ich viac). Môžeme to pozorovať pri rozklade svetelných lúčov cez hranol. https://www.shutterstock.com/search/emission-spectrum
Nasledovné pochopia tí, ktorí vedia niečo o rádioelektronike, ľudia posunutý výrazne do duchova to asi chápať nebudú.
Čiary, ktoré vidíme budú len časťou informácie, ktorá je vo forme svetla. Dá sa to vyjadriť ako nižšie harmonické. Všetky prvky v celom vesmíre budú prenášané do našej existencie rýchlosťou svetla ako celok na modulovanej nosnej vlne (podobne ako TV stream), ktorá bude niekde tam, kde to už nie sú častice, ale má to podobu vlny a teda informácie. Odhaduje sa, že to môže byť niekde medzi 1000 až 2500 GHz. A teraz sa podržte, vyzerá to tak, že to (niečo) pracuje digitálne. Ak budete pozerať veľa tých čiar rôznych prvkov, zistíte, že sú niekedy slabšie, niekedy jasnejsie, sú bližšie pri sebe, alebo ďalej od seba. Pripomína to pulzne amplítudovú moduláciu (PAM) kde slabšie a jasnejšie je vyjadrenie intenzity a četnosť čiar sa dá vyjadiť ako pulzy. Modulácia PAM je základom digitálneho prenosu dát, používame ju napríklad pri počítačových sieťach. https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation
Vyzerá to tak, že vesmír pracuje rovnakým spôsobom a my sme len okopírovali jeho základný princíp, keďže sme odrazom Božského vedomia.
Existuje jeden špeciálny prípad kedy vidíme dve slabé čiary tesne pri sebe. Mainstreamová veda to definuje tak, že jedna čiara je protón a druhá neutrón. Ale môže to celkom dobre znamenať aj to, že vidíme rovnakú časticku (protón) v jej dvoch podobách, ktoré sú fázovo posunuté o 180° (vlnová forma). Jedna je kladná časť polperiódy samplovanej sinusovky a druhá jej záporná časť. To by znamenalo, že žiadny neutrón neexistuje. Je to len chybná predstava kvantovej fyziky.

Ikona diskutujiciho Viktor 2023-05-16 05:38:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chceš-li změnit (zlepšit) svět, změň sám sebe a změnil jsi svět, jak prosté. Abychom mohli dělat pořádek ve světě, musíme si ho nejprve udělat doma. Mesiášství(nevyžádaná pomoc), je cesta do pekla.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-16 10:04:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to pravda. Čím víc se člověk snaží zachránit jiné, tím víc vlastně touží zachránit sám sebe. Pak je snadné se dostat do situace, kdy odevzdá všechnu svoji energii a zničí se sám. Notabene když mnoho lidí pomoc vlastně nechce a dokonce ji nechtějí i když si o ni původně sami řekli. Kolikrát spíš jenom zkouší vodu, ptají se sebe jestli by se jim chtělo nebo ne a když zjistí, že je to práce, nebo se u toho musí myslet, hodí zpátečku.

Dokud člověk nepochopí, že je každý někde podle své potřeby a nemá smysl na něj zvenku jakkoli tlačit, nebo mu násilím něco brát, bude frustrovaný pořád.

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-16 23:23:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@dodo: Ahoj. Určite máš pravdu v tom, že Tvoj príspevok je kapánek nad každodennú realitu. 🙂 Mal by som ale zvedavú otázku. Píšeš „Čiary, ktoré vidíme budú len časťou informácie, ktorá je vo forme svetla.“. Mal si na mysli, že 1. tá zvyšná časť informácie je mimo nami pozorovateľné svetelné spektrum, alebo že 2. tá zvyšná časť informácie nie je vo forme svetla? Predpokladám, že správna odpoveď je 1. (mala by byť), ale aj tak sa pýtam. Keď píšeš „Existuje jeden špeciálny prípad kedy vidíme dve slabé čiary tesne pri sebe.“, pochopil som to tak, že je to jav pozorovaný u každého prvku. Ak sa mýlim, oprav ma. Samozrejme, že ten Tvoj záver, že „neutrón neexistuje“ je rovnako validný ako tvrdenie „mainstreamového vedca“ o opaku. Ak mám pravdu povedať, už by ma máločo prekvapilo. Nedávno som si vychutnával videá v ktorých sa autori zamýšľali nad závermi klasickej fyziky, konkrétne nad existenciou elektrónov, a z môjho pohľadu eléva som im mohol iba tlieskať. Teraz sporadicky čítam knihu o magnetizme od Kena Wheelera a sledujem jeho videá. Keďže s fyzikou som sa rozlúčil na gymnáziu pred 40 rokmi, pre mňa je nemainstreamová fyzika svet naruby. Knihy o holografickom vesmíre mi dávajú asi najväčší zmysel keď príde na popis reality. Za to vysvetlenie PAM Ti úprimne ďakujem; pre mňa bolo zrozumiteľné. Doteraz bolo napísaných množstvo kníh o ekonómii, slobode, ľudských právach, Tartárii, mud flood, sprznenej histórii či medicíne… z pohľadu konšpiračného teoretika (príčetného biorobota hľadajúceho pravdu), ale v češtine/slovenčine ani jedna (!) kniha o fyzike z pohľadu človeka hľadajúceho pravdu o konšpirácii proti ľudstvu na poli vedy. Nehovorím iba o voľnej energii…, ale o fyzike všeobecne, ako ju vnímali a chápali Tesla, Dollard, Steinmetz či J.C. Maxwell. Keby si na niečo narazil, každé info bude vítané. Mimochodom [email protected]. Pekný večer

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-18 01:16:25
Ikona diskutujiciho
sipka

@vlado: Odpoveďou na tvoju úvodnú otázku je bod 1. aj 2. zároveň. To, čo vidíme po rozklade svetla je demodulovaná časť informácie, o prvku. Optický hranol je niečo ako demodulátor v prijímačoch. Samotný prvok bude mať zrejme viac frekfencíí zviazaných spolu, ktoré reprezentujú častice prvku. Od 10 pre vodík až po asi 100 pre ťažšie prvky.
Môže to vyzerať nejak podobne ako prvý obrázok (Lecture 16, Page 1), kde sú dva pulzne modulované signály.
https://studylib.net/doc/18748251/pulse-modulation-of-signals
Vidíme zrejme len časť vlny, ktorá spadá do šírky pásma svetelného spektra a to bude užšie ako šírka pásma modulovaného signálu. Pozri obr.č.2 odtialto:
https://www.indiastudychannel.com/resources/161011-pulse-amplitude-modulation-pam-detail
Vidíme len určitú časť toho, čo by predstavoval kúsok z toho posledného zeleného oblúčku (násobné harmonické základného signálu) a to po demodulácii cez hranol nevygeneruje všetky pulzy, ktoré prvok obsahuje. U každého prvku sa trafíme na iné miesto v časti násobku harmonickej. U každého prvku sme mali vidieť dve čiary blízko seba a malo by ich byť viac ako jedna dvojica.

Môže to znieť divne, keď si niekto predstaví tú najvyššiu božskú bytosť, ktorá všetko vytvorila, ale vyzerá to tak, že celá existencia je prenášaná do našej dimenzie kde sa demoduluje a my to vnímame ako realitu (matrix).

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-17 06:00:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@tauri:
Ahoj. V jednom zo svojich príspevkov píšeš „já ještě k tomu nemůžu mezi očkované, takže i práci člověk musí vzít takovou, která není vůbec jeho cestou.“. To iba na ilustráciu o čom Ti píšem. Ja tiež nie som očkovaný, najmenej 2x som volal políciu, keď ma nechceli v obchode obslúžiť preto, lebo som nemal rúško. Od júna 2020 som na FB a iných sociálnych sieťach písal, že ide o genocídu a príde deň, keď sa budú ako cukríky lentilky rozdávať tresty smrti. S očkovanými sa ale stretávam. Nedá sa im vyhnúť. Ak bolo iba 40 % všetkých ľudí zaočkovaných, tak sa im nevyhneš. Teraz je čas pomáhať všetkým. Všetci chodíme v smrteľnom tele a skôr či neskôr ho odložíme. To, čo chystajú („vakcíny“/jedy v potravinách) tu bolo vždy a tento jed smrť tela iba urýchli. Príčetní to vedia. Nenechávaj si ale preto brať radosť z kozmickej hry/tripu a staň sa pozorovateľom. Nejde A NIKDY ANI NEŠLO o to, aby hruboHMOTNÉ telo prežilo, ale ako ten jemnoHMOTNÝ BIOstroj (éterické, strálne, mentálne… telo) naprogramujeme, lebo po zničení toho hruboHMOTNÉHO stroja stále ostáva ten „nami“ naprogramovaný jemnoHMOTNÝ BIOstroj ktorý zase skryjeme do nového hruboHMOTNÉHO stroja. Snažiť sa silou-mocou udržať pri živote tento hruboHMOTNÝ BIOstroj je nezmysel. My, naša podstata, presahuje každý stroj, aj ten jemnoHMOTNÝ! Rob to, čo Ťa baví, z čoho máš radosť. Nikto ten stroj nezachráni. Ani „oni“ ten svoj. Mne je nevoľno pri pomyslení, že nejaká obluda-biostroj povie na rieku, minerálny prameň, les, vodné zdroje… to je MOJE, kúpim si to za pomaľovaný papier. Niečo sa tu rodilo tisíce rokov, on to ohradí a povie, to je MOJE. Kým nepochopíš, resp. neprecítiš/nenavnímaš tú hlbšiu realitu, bude to iba trápenie. Ide leto. Choď do tmy na niekoľko týždňov a určite pochopíš a uľaví sa Ti. Začni experimentovať so zmenenými stavmi vedomia. Inej cesty ako poznanie odpovede na otázku „Kto som?“ niet. Celé Covid-divadlo iba vypovedá o tom, že 99,99 % ľudí o pochopenie reality (podstaty seba a bytia) ani nezavadilo, a tých 0,01 % sú skutoční šamani, mystici, jogíni, psychonauti a podobní dezoláti. 🙂 Teš sa zo života aj v tomto tele, presahuješ ho, si viac ako to telo, si večný.

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-19 22:00:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@dodo: Ahoj! Hej, dáva to zmysel. Zaskočil ma predpoklad „Samotný prvok bude mať zrejme viac frekvencii zviazaných spolu.“, ale keďže žijeme v ríši divú, tak asi treba naozaj počítať aj s takouto možnosťou. Celkom som ale nerozumel, prečo “ U každého prvku sme mali vidieť dve čiary blízko seba a malo by ich byť viac ako jedna dvojica.“ by tých dvojíc malo byť viac, keď ide o jeden prvok. Ak Ťa nebude obťažovať aj jedno- či dvojvetné vysvetlenie, budem vďačný.
Zaujímavý bol tiež Tvoj záver v poslednom odstavci „Môže to znieť divne, keď si niekto predstaví tú najvyššiu božskú bytosť, ktorá všetko vytvorila, ale vyzerá to tak, že celá existencia je prenášaná do našej dimenzie kde sa demoduluje a my to vnímame ako realitu (matrix).“. Fakt je ten, že ak každý biostroj je oživovaný jedným absolútnym vedomím, potom „boh“ je vždy a všade na každom mieste a je nelokálny. Boh sa potom vlastne „lokalizuje“ iba ako telo biostroj (nosič seba samého = SOM) a potom je celý príbeh ešte zamotanejší. 🙂

Ikona diskutujiciho peace 2023-05-22 17:16:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejsem sice dodo, ale jak se ptáš na ty „čáry“ u každého prvku, tak já to chápu tak, že ty další čáry jsou vlastnosti, které současná mainstreamová věda neumí popsat. Hádal bych, že to může být emocionální náboj, apod. nebo třeba když někdo vloží energii do talismanu, tak změní tyto čáry, takže objekt pořád vypadá stejně, ale toto v něm bylo změněno. Jsem elektrotechnik, ale dle mě tady to elektromagnetické vysvětlení naší reality, že demodulujeme informace z nějaké nosné vlny (jaká je zhruba ta frekvence té nosné, ta musí být obrovská si myslím), tak na ní jsou modulovány jednotlivé dimenze. My jsme v podstatě jak rádiový přijímač, kde vidíme jen tu část reality na kterou jsme naladěni… ale jak píšu, myslím, že toto je už na úrovni Matrixu, někde jsem četl, že v rámci Matrixu je vysílač těchto vln planeta Saturn. Jinak celý tento náš Matrix, dle mého názoru, běží na nějakém super počítači. Na základě toho (jak už jsem tu i kdysi psal) když člověk trošku zná jak je princip programování her apod. tak je relativně jednoduché pochopit „nekonečnost“ vesmíru a rychlé cestování vesmírem-tj ve skutečnosti tady žádný prostor ani neexistuje(v paměti toho počítače jsou jen uloženy souřadnice každé částice v tomto vesmíru) a nekonečnost je daná jen maximálním číselným rozsahem tohoto počítače. Takže ve zlomku vteřiny jde cestovat na libovolnou vzdálenost, stačí jen přepsat souřadnice(což samozřejmě nelze zevnitř Matrixu, možná nějak složitě nahackovat což neumí nejspíše nikdo), stejně tak čas je dán jen taktem toho počítače. Dle mého názoru, ti co jsou napojeni trošku mimo Matrix (což by měli být stejně všichni, ale závisí jak moc to mají již zastíněné) vnímáme, že se čas zrychluje, ale v našem Matrixu to nelze ničím dokázat, protože vše uvnitř Matrixu bude časově sedět tak jak má. Tak jak staré hry na počítači byly závislé na taktu procesoru, taky se to v rámci hry chovalo pořád stejně, jen jste prostě vy(napojení zvenku) viděli, že je to celé rychlejší. Pro mě osobně je největší záhadou co je mimo Matrix, je tam vůbec nějaký čas, prostor, jsou tam vůbec nějaké bytosti nebo je to úplně něco co si nedovedem ani představit? Jsme tu „zavření“ dobrovolně nebo ne.. nebo je vůbec zvenčí možné takto uvažovat a je to tam dáno ještě nějak pro nás neuchopitelně jinak?

Ikona diskutujiciho Vlado 2023-05-24 10:05:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@peace: Ahoj. Vďaka za postreh. Asi nejde ani tak o emocionálny náboj ako o informáciu, čo je ale v konečnom dôsledku jedno a to isté. Písal som v mojich komentároch vyššie, že najskôr všetko a každá bytosť/entita funguje výlučne v Matrixe. Ak je esenciálnou podstatou každej bytosti a bytia iba jedno Vedomie, potom za Matrixom nie je najskôr nič, iba VEDOMIE, ktoré ale prestupuje aj celý Matrix. Píšem o tom v komentároch vyššie. Ak existuje iba jeden jediný, t.j. SOM čoby vedomie, ktoré prestupuje aj Matrix, potom cesta von z Matrixu je jediná – veľmi veľmi hlboká meditácia do seba (!), kedy jasne vystúpi čisté vedomie ako jediné bytie, všetky objekty a subjekty z duálneho svete sa rozplynú a ostane iba bytie na úrovni čistého vedomia. Na pár okamihov som zažil tento stav. Určite nie v celej jeho hĺbke a šírke, ale som vďačný aspoň za to, čo som zažil. Matrix ako počítač… a hľadanie cesty von za počítač…. sú podľa mňa slepé cesty, lebo ide o cestu von vstupom do nejakého priestoru stále v DUÁLNOM svete. Cesta von jej hľadaním cez vnemy, ktoré mi poskytujú oči, uši…, čiže výbava na fungovanie v Matrixe, je holý nezmysel. Osobne si realitu interpretujem ako neduálny stav a Matrix je ten duálny priestor oddelenosti každého od druhých. Píšem o tom v komentároch vyššie. To sme sa ale moc vzdialili od fyziky. Ak môžem poprosiť odporučiť nejaké knihy o fyzike, budem moc vďačný. Chápem bytie tak, že na úrovni biorobota som odsúdený žiť iba v duálnom priestore, tak preto by som tomu priestoru chcel trochu porozumieť. 🙂 Ale ten Tvoj postreh o nabití predmetov energiou, čiže informáciou, je rozhodne super. Tým by sa ten jav, o ktorom píše dodo, stal zrozumiteľným.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek