Proč děti potřebují hudbu ke svému rozvoji

9.8.2020 v Psychologie 1

Rodiče od útlého věku často vodí děti na hodiny angličtiny nebo matematiky a věří, že se jim to určitě bude hodit v životě. Z větší části však zapomínají na hudbu, která se klasifikuje jako volitelná zábava. S výjimkou rodičů, kteří chtějí, aby se jejich dítě stalo hudebníkem.Má smysl investovat energii, čas a peníze do výuky hudby u dítětě, pokud bude jeho vývoj v budoucnu pokračovat jiným směrem?Ano. Protože hudba dává mnohem více, než si většina lidí dokáže představit.

Výzkumy ukazují, že zabývání se hudbou od útlého věku je velmi účinné pro celkový vývoj dítěte:

♫ Rozvíjí fantazii a představivost, schopnost tvořivě myslet a vyjadřovat myšlenky slovy, hudbou, tancem a gesty.

♫ Trénuje a posiluje paměť (četné opakování).

♫ Obohacuje slovní zásobu dítěte.

♫ Rozvíjí schopnost v posloupnosti prezentovat fakta, události, jevy.

♫ Trénuje artikulaci.


♫ Rozvíjí čtenářské dovednosti: zpěv pomáhá porozumět rytmické struktuře jazyka.

♫ Přispívá k rozvoji koordinace pohybů.

♫ Rozvíjí schopnost naslouchat a slyšet, vidět a všímat si podrobností.

♫ Rozvíjí smysl pro krásu, umožňuje emocionálně a morálně učit dítě – dítě se učí cítit, empatizovat, být upřímné a otevřené.

♫ Umožňuje maličké osobě, aby se realizovala, poznávala sebe a svět kolem sebe.

♫ Rozvíjí komunikační dovednosti a sebevědomí.

Je třeba zdůraznit příznivý vliv hudby na zdraví. Hudba je často zahrnuta v programech léčby a prevence nemocí (pokud je vaše dítě často nemocné, zamyslete se nad hodinami hudby pro něj).

S pomocí hudebních lekcí si děti úspěšně léčí chronická onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární a nervový systém a také koktání.

Správné dýchání během zpěvu vyvíjí plíce, což přispívá k lepšímu krevnímu oběhu v organismu, zvyšuje intenzitu metabolických procesů a zvyšuje tonus mozku.

A protože mluvíme o mozku, hraní hudby přispívá k harmonické práci obou hemisfér mozku, což zvyšuje celkovou úroveň inteligence dítěte. Bude pro něj snazší studovat na škole, univerzitě, obecně v životě, snadněji vnímá a zapamatuje si nové informace, včetně cizích jazyků a matematiky.

A nakonec, hudba dává dítěti pocit štěstí a vyvolává dobré emoce. Povzbuzuje vnitřní pohodu dítěte, jeho duševní a fyzické zdraví, jeho postoj k životu (Zvlášť důležitý je výběr učitele a systému výuky. Protože drezúra a zdlouhavé memorování nikomu potěšení nepřinese).

Přidejte hudbu do života svého dítěte a uvidíte, jak bude šťastnější! Ještě lepší je, pokud se zabývá hudbou celá rodina a znásobí se tak štěstí.

do češtiny připravila www.aluska.org 2020 / originál zde

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Robin 2020-08-09 11:56:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dokonce jsou i výzkumy, kde se ukázalo, že hudbu dítě slyší už když je ještě v břiše matky a taky to je určitě ku prospěchu. Tedy pokud to je skutečná hudba a ne nějaký odpad.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek