Proč jsou levičáci posedlí ničením kultury hrdinů

11.4.2023 v Zprávy 14

Ve filmu „Batman: Temný rytíř“ pronese uznávaný okresní prokurátor Harvey Dent výrok, který se od té doby vetkl do naší populární kultury do té míry, že ho často slýcháme citovat, jako by ho řekl nějaký antický filozof. Řekl: „Buď zemřeš jako hrdina, nebo budeš žít dost dlouho na to, abys viděl, jak se sám stáváš padouchem.“
Proč jsou levičáci posedlí ničením kultury hrdinů?

Nejpředvídatelnější výklad je, že existuje tenká hranice mezi konáním dobra a konáním zla s nejlepšími úmysly. Lidé mohou začít jako hrdinové a rychle propadnout temnotě ve jménu služby „vyššímu dobru“. Myslím si však, že za citátem se skrývá více významů.
Je tu také otázka historické revize a skutečnost, že hrdinové včerejška mohou být považováni za teroristy zítřka, vzhledem k tomu, kdo má na starosti psaní učebnic dějepisu nebo zpravodajství. Někdy se hrdinové stávají padouchy vlastními chybami, jindy jsou tak prostě přepsáni.

Dnes například slyšíme od politické levice neustálé skřípění zubů a nářky nad „zlem“ Otců zakladatelů a nad tím, proč by měli být vymazáni nebo zrušeni z našeho kulturního ducha.
Dokonce se pokoušejí revidovat samotné základy americké historie prostřednictvím svého Projektu 1619, když tvrdí, že žádný americký úspěch není platný, protože VŠECHNO bylo postaveno na instituci otroctví.
Nezmiňují se o tom, že otroctví bylo institucí ve všech kulturách na planetě od počátku civilizace, ale to jim nevadí.

Cílem projektu 1619 bylo snížit nebo odmítnout vše, co je výrazně americké, až po revoluci, která založila náš národ. To, na čem jim záleží, je dekonstrukce hrdinů, zčásti proto, že když můžete zničit charakter hrdiny, pak byste mohli být schopni zničit i to, co v tomto procesu představoval. A pokud se vám podaří zničit ideály společnosti, je pak mnohem snazší tuto společnost ovládat.
Když se politická levice snaží podkopat odkaz zakladatelů, nejedná se jen o útoky na charaktery mužů, kteří se již nemohou bránit, ale také o pokus sabotovat vizi, kterou tito muži vytvořili – vizi svobodné republiky mimo diktát kolektivismu a monarchie (vlády elit).

Otcové zakladatelé již samozřejmě nežijí, ale existují miliony lidí, kteří nesou jejich odkaz po celé generace a kteří ve skutečnosti stále žijí a vidí, jak se z jejich hrdinů revizionismem dělají monstra. Ale ničení hrdinů jde ještě hlouběji, než historické přepisování. Levičáci se útokem na hrdinské reprezentace v naší společnosti zaměřují také na samotné základy hrdinských archetypů a mytologií. Snaží se změnit povahu hrdinství tím, že se zmocňují kulturních pilířů a vymazávají milované příběhy a postavy, aby je „restartovali“ k obrazu levicového kultu.

Obvykle se tak děje pod rouškou „rozmanitosti a rovnosti“ jako prostředku k zastření skutečné agendy. Pojďme si rozebrat taktiku a motivy tohoto trendu.

Přepisování hrdinů, aby „odráželi naši moderní dobu“
Ideologie Woke (ideologie probuzenosti) v žádném případě neodráží naši moderní dobu. Ve skutečnosti se jedná o maskovanou verzi starých společenských modelů kolektivismu a komunismu, konkrétně sociálního marxismu, který předvedla Maova kulturní revoluce. Jediný rozdíl je v tom, že dnes máme online bojové seance a korporace jsou plně na palubě tohoto hnutí. Když levičáci tvrdí, že bojují proti systému, vůbec netuší, co to ve skutečnosti znamená.

Levičáci neustále používají argument reflexe, aby ospravedlnili vykuchání hrdinských mytologií a jejich nahrazení mdlými klony. Nedávným příkladem budiž poslední vydání prequelové série Pána prstenů od Amazonu. Shrňme, že nový Pán prstenů je navržen tak, aby šířil politické poselství a podkopával hodnoty minulosti, spíše než aby vyprávěl smysluplný organický příběh, který vzdává hold Tolkienovi. Amazon dokonce vydal svého probuzeného Pána prstenů v den výročí Tolkienovy smrti. Někdy je propaganda nenápadná a někdy vám vjede do tváře jako vlak.


Nesmyslnou neestetickou scénou z nového seriálu prsteny moci se baví celý svět:

Přepisují se i pohádky:

Když říkají, že chtějí omílat staré příběhy a staré hrdiny, ale psát je tak, aby „odráželi dnešní svět“, ve skutečnosti tím vymazávají minulé ideály a principy a eliminují možnost volby. Nechtějí, abyste se na svět dívali z různých úhlů pohledu, smíte se na něj dívat pouze z JEJICH úhlu pohledu. To je přesný opak dobrého vyprávění příběhů.

Witcher je woke kulturou úplně prolezlý. Nikoho nezajímá, že se má příběh odehrávat v Polsku a od druhé série se vydal naprosto jiným směrem, mimo knižní předlohu. Fanoušci jsou naštvaní.

Naopak seriál Vikingové, který se woke propagandě překvapivě vyhnul a najal herce zapadající do své doby a prostředí, byl za absenci barevných herců ostře kritizován.

Rozmanitost jako berlička a kudla
Rozmanitost nemá smysl. Neslouží k žádnému účelu, pokud jde o hrdinské zobrazení. Lidé se identifikují s činy, skutky a zásadami, ne s barvou pleti. Levičákům v Hollywoodu ve skutečnosti nezáleží na rozmanitosti barvy pleti, jde jim jen o dvě věci – používat menšiny jako berličku k ospravedlnění špatného vyprávění příběhů a líné produkce a používat menšiny jako obušek nebo zbraň, když mají čelit kritice.
To znamená, že když natočí mediální brak bez fantazie a snahy, oznámí divákům: „máme tam přece rozmanitost“, a to vás má přimět, abyste se na jejich produkty stejně chtěli dívat, protože jinak byste mohli být rasisté.

Následně, když se odvážíte kritizovat politické pontifikáty a příšerné psaní v jejich médiích, mohou pak říct „naše příběhy jsou fantastické, jen nás nemáte rádi, protože zaměstnáváme barevné lidi“. Vidíte, jak to funguje?

„Diverzita a inkluze“ je nová otrocká plantáž, kterou levicové elity v Hollywoodu využívají k obhospodařování bodů ctnosti a půjček ESG. Nic víc v tom není. Kdyby skutečně respektovali myšlenku prezentace rozmanitých hrdinů, vytvářeli by originální menšinové hrdiny a psali by je dobře. Nebo by si vybrali menšinové hrdiny ze skutečné historie a vyhnuli by se implantování současné probuzené politiky do té doby.

Narcisté neumějí psát dobré hrdiny
Už dlouho tvrdím, že levicová ideologie má kořeny v apelech na narcismus. Všechno v ní je založeno spíše na nároku než na oběti. Je založena spíše na požadavcích na zvláštní zacházení než na úctě k úspěchům a zásluhám. Je založena na rovnosti výsledků a zároveň eliminuje rovnost příležitostí.

Člověk, který přijal mentalitu oběti, nikdy nemůže být hrdinou nebo si představit, jak by hrdina jednal. Nemá k tomuto pojmu žádný vztah, protože narcisté jsou v reálném světě obvykle padouchy a padouši mají tendenci vidět sami sebe jako oběti, zatímco tráví svůj čas tím, že dělají oběti z ostatních. Jak jinak by mohli ospravedlnit zlo, které páchají?

Konzervativním hrdinům vstup zakázán
Jak byl náš mediální svět v průběhu let zahlcen probuzenými ideology, zobrazení hrdinů a padouchů se naprosto zvrhlo. Hrdinové jednají sobecky, s egem a pýchou, a padouši jsou obvykle zobrazováni buď jako nepochopení lidé, kteří pouze reagují na prohřešky společnosti, nebo jsou směšným přeháněním konzervativců a aktivistů za svobodu.

Tento trend se stal epidemií ve filmech, televizi, videohrách, komiksech atd. Teprve v posledních několika letech dochází k masovému odporu proti této agendě, ale je před námi ještě dlouhá cesta, než se situace změní k lepšímu.

Mnohé z těchto probuzených inscenací žalostně selhávají, ale nejde jim nutně o kasovní úspěch nebo vydělávání peněz. Opět jim jde o nasycení, stejně jako o otevřené vraždění archetypu hrdiny tam, kde to každý vidí. Chtějí před vašima očima zničit vaše hrdiny a nahradit je woke podlidmi. To je to, co je pohání.
Největším problémem je, že většina konzervativců ignorovala kulturní válku, zatímco se soustředila pouze na pomíjivé politické bitvy. Chovali se, jako by na kulturní válce nezáleželo, a tím jsme téměř úplně ztratili naši zemi.

Budoucí generace potřebují hrdinské ideály a příklady k životu, a to jak mezi skutečnými živými lidmi, tak v populárních médiích. Tím, že konzervativci ignorovali kulturní válku, ignorovali i budoucnost.

Je důležité nepodceňovat sílu médií v kultuře. Existuje důvod, proč jsou jimi levičáci tak posedlí; doufají, že změnou všech našich hrdinů na padouchy změní naše hodnoty a naše chování.

Nepřepisují jen filmy, postavy nebo komiksy, snaží se přepsat nás
Jediný způsob, jak to zastavit, je identifikovat hrozbu, neutralizovat propagandu a pak vrátit legitimní kulturu hrdinů tím, že ji znovu napíšeme vlastníma rukama a vlastními činy.

překlad www.aluska.org 2023 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-11 03:11:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jeje… já se tenhle názor tak trochu bála říkat nahlas… 😀

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-11 13:27:55
Ikona diskutujiciho
sipka

no jen to řekni a dej to jasně najevo ono je potřeba se ozvat co ti mužou udělat kromě pár pomluv

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-11 03:19:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jo mimochodem Aluško… tohle je dobrý 😀 https://i.pinimg.com/474x/54/42/04/544204d69397f14765e81c3635accb5c.jpg

… starý Nightwish mě zase zachránilo z životní krize, na tu kapelu nikdy nic mít nebude.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-04-11 06:08:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No v poslední době neumí ti filmaři nic lepšího než prznit filmy a postavy v zájmu korektnosti. Hlavně lidi rozeštvat (bílý x černý, žena x muž).
Pamatujete na tu verzi Johanky z Arku s Milou Jovovich? Z hodné pobožné dívčiny, ke které promlouvali svatí, udělali vyšinutce, co jde do války kvůli pomstě za zabitou sestru – což je historicky taky blbost, protiže Angličani nebojovali v lokalitě, kde ty holky vyrůstaly. A to je 20 let starý film.
Docela teď divačky kritizovali novou verzi jedné austenovské adaptace, kde zas z morálně silné hrdinky udělali krávu, co pokoutně chlastá.
Divím se, že když teď dělali remake Spidermana, tak tam nenacpali černocha do hl.role. Všimněte se taky, že hlavní role v amer.filmech mají vždy běloši (možná na pár výjimek). Což je docela pokrytectví od těch, co tlačí tu diverzitu 😀

Ikona diskutujiciho Danny 2023-04-11 06:14:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem kdysi četla nějaký článek, co kritizoval brutalitu v akčních filmech – konkrétně Smrt.past. V prvních dílech je hl.hrdina opatrný, aby nikomu neublížil, kromě padouchů, ale v x-tém pokračování už jezdí a střílí po městě jako magor a že ubližuje i nevinným je mu jedno.

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2023-04-11 07:17:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno jsem procházela kolem zapnuté televize a zrovna se mi poštěstilo vidět celkem vypovídající scénu:
Kluk praští jiného kluka.
„Praštil jsi mě, protože jsem gay!“
„Ne… Co? Já jsem tě nejprve praštil a pak až jsem zjistil, jsi gay.“
„Ale já jsem byl gay už předtím, to je homofóbní!“
„Ono by bylo homofóbní tě jen proto, že jsi gay, nepraštit.“
Dál už jsem to neviděla, ale líbilo se mi, jak si z toho dělají srandu.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-11 13:25:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ten film prsteny moci byl doslova humus mnoho lidí z mého okolí se to vůbec nelíbilo ale nic jiného se od levičáků čekat nedá jenom zvrácennosti, ubohosti,překrucování a pomluvy

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-11 16:20:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděl jsi celý seriál? Já nakonec ze zvědavosti neodolala, chtěla jsem se přesvědčit, jestli je to opravdu tak špatné, jak všichni říkají. Seriál má velké logické díry. Třeba nasvícené moře za noci za bouře… Nejhůř napsaná postava je Galadriel, ani krásná herečka špatný scénář nezachránila a ještě ji potopila nesmyslná scéna kde se kření na koni. Zato herečka která hrála královnu trpaslíků dostala na internetu ještě před uveřejněním obrovský hejt za to jak vypadá, v seriálu je to nakonec jedna z nejlépe zahraných postav, má hezké vlasy, kostým, i typově dobře sedla, jenom chudák měla smůlu na idiota grafika, který ji na plakát ztvárnil tak, že tam vypadá blbě. Kritizovaná trpaslice byla nakonec postava, která se mi nejvíc líbila. Silná stránka seriálu je svět trpaslíků, herci i prostředí opravdu dobré. Příběh o příchodu Gandalfa šedého na Zemi je taky silnější stránka seriálu, i když nevím do jaké míry to odpovídá knižní předloze a proč se tam chová jako negramotný idiot, když to má být kouzelná bytost. Místy hodně špatné kostýmy a účesy, nevím čí to byl nápad obsadit paní, která má vyperoxidovanou hlavu ojetou holícím strojkem a vypadá jako Eminem – pochybuju, že měli ve středozemi holící strojky. Nebo Elrond, kterého sice hraje schopný herec, ale vůbec typově neodpovídá elfovi, takže nepůsobí autenticky, má odfláknutý kostým a moderní účes. Ve výsledku je to nesourodý slepenec, v jednu chvíli velmi pěkné, dobré, najednou střih a nevíš jestli se máš smát, nebo to vypnout. Na Galadriel jsem se těšila, ale celou dobu je tam za úplného magora s nožíkem. Skřeti se jim povedli. Ti jsou hnusní, přesně tak tak mají být.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-12 23:35:24
Ikona diskutujiciho
sipka

ano alue je to učiněná katastrofa poslouchal sem audioknihu sirmarilion a vůbec se to neshoduje z knižní podobou hrdinové to samy galadriel byla moudrá vznešená elfka v tomhle serialu z ní udělali posedlého šílence zaslepeneho pomstou z gandalfa tam udělali člověka který vypada jako by byl na houbičkách a uplného tupce a je toho mnohem víc elfové jsou černoši a i trpaslíci hobiti jsou tam taky padlý na hlavu

Ikona diskutujiciho Petra 2023-04-11 18:31:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo to psal ? Vždyť se to vůbec nedá číst. Já tedy nemám netflix ani tv a na seriály se nedívám už přes 2 desetiletí, do kina také nechodím, tak se přiznám, že jsem úplně mimo realitu pisatele předloženého článku. Přečetla jsem pečlivě asi třetinu a pak to vzdala, ztrácím se v tom. Pěstuji si takhle kytičky a koukám na sluníčko či na déšť a tyhle překombinované starosti jdou mimo mne. Mám se bát ? Mám se začít v tomhle směru nějak vzdělávat ? (nevím zda na to ve svém životě naleznu ještě čas/prostor, chtěla bych se totiž než umřu naučit ještě truhlařinu – dřevo tak překrásně voní a naučit se pořádně šít, protože to mne baví – mým snem je ušít si jednou pořádné boty). Tyhlety rádobypolitické bláboly kde se mísí filmové postavy s realitou (fakt takhle někdo přemýšlí ?) se mnou jaksi nerezonují tím správným způsobem. Tak se omlouvám za komentář, který teď bude asi trochu mimo. A zdravím.

Ikona diskutujiciho SerpentinaOle 2023-05-02 15:45:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den , je krásné , že to tak máte.Taky jsem nejšťastnější ve své zahradě se svými květinami.Vůbec se mi nechce se vracet do města , moc už se mi ani nechce mezi lidi, většinou z nich táhne špatná energie a to mě ubíjí.Jestli se naučíte truhlařinu , tak to je super, budete mít radost z dalších věcí co si vyrobíte.Já si jen tak tvořím na zahradě , teď jsem si předělávala strašně starou lavici po prababičce , úplně jí miluju.Poslední roky jsem nejradši jen se zvířaty a přírodou a se svojí rodinou.:).Stává se ze mě takový samotář a nikdo to nechápe.Přeji vám ať se vám mezi květinami daří a vaše sny ať se splní.:).

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-05-02 20:38:44
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Kdo to psal ?“ Zjavne článok z USA keď sa tam spomínajú otcovia zakladatelia a pod.

Ak máš svoje koníčky a nemusíš čas tráviť pri TV a seriáloch tak to máš dobré a skrytú propagandu vo filmoch a seriáloch nemusíš riešiť. Ľudí ktorých snom je ušiť si boty už nie je veľa, dnes už sa tie sny ľudí zúžili na jediný sen – byť bohatý a kupovať si boty trebárs i každý mesiac.

Počul som že je teraz niečo nové vraj snáď lepšie než pán prsteňov. Tak snáď to nie sú tieto prsteny moci, toto nevyzerá dobre.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-03 08:16:35
Ikona diskutujiciho
sipka

překládaný zdroj či autor je vždy u každého článku uveden naspod

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-12 22:44:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Buď zemřeš jako hrdina, nebo budeš žít dost dlouho na to, abys viděl, jak se sám stáváš padouchem.“
– znamená „když se nepodřídíš, tak zemřeš, a když se podřídíš, tak se změníš (takže tvoje já zemře)“ neboli „když se nepodřídíš, tak zemřeš, a když se podřídíš, tak budeš vykonávat zlo“ = pokud by se po smrti člověk reinkarnoval automaticky zpět do takového systému, tak by (při nekonečně mnoha takových inkarnacích) nebylo dobro vůbec na výběr, protože první možnost = sebevražda a druhá možnost = přidání se ke zlu

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek