Proč nosí papež čepici ve tvaru ryby

23.8.2023 v Symbolika 10

Je to samozřejmě důležitá symbolika. Jaký je ale původ tohoto slavnostního čepce a co skutečně představuje?
Dagon, rybí bůh Pelištejců a Babyloňanů, nosil rybí klobouk, který dodnes vidíme u papeže a biskupů římskokatolické církve.
Podle knihy Rubena Josepha nazvané Why Are The Young People Leaving The Church? (Proč mladí lidé opouštějí kostel?) „Současná mitra vychází přímo z mitry starověkého pohanského boha ryb dagona a bohyně Cybele. Papežská mitra představuje hlavu Dagona s otevřenými ústy, což je důvod pro špičatý tvar a rozdělený vrchol.“
Příběh, kterému církev chce, abyste věřili, je však následující: Tvar mitry představuje ohnivé jazyky, které spočívaly na hlavách učedníků shromážděných v horní místnosti v den Letnic, kdy Bůh seslal církvi Ducha svatého.

Církevní vysvětlení ale nezahrnuje důvod, proč bývá na straně mitry rybí oko. Kniha Ninive a Babylon od Austen Henry Layardir k tomu uvádí:
Ve svém uctívání Dagona si pohanský velekněz oblékl oděv, který byl vytvořen z obrovské ryby. Hlava ryby tvořila mitru nad hlavou starého muže, zatímco její šupinatý, vějířovitý ocas spadal jako plášť a lidské končetiny a nohy zůstaly odkryté.“


Nejvýraznější forma uctívání v Babylonu byla zasvěcena Dagonovi, později známému jako Ichthys, neboli ryba. V chaldejských dobách byl hlavou církve představitel Dagona. Ten byl považován za neomylného a byl oslovován jako ‚Vaše Svatosti‘.
Národy podrobené Babylonu musely políbit prsten a pantofle babylonského boha-krále. Stejné pravomoci a stejné tituly si dodnes nárokují dalajlama buddhismu a papež.
Katoličtí biskupové, kardinálové a papežové nosí pohanská roucha, rybí mitru a roucha Dagonových kněžích.

Ea Enki je bůh sumerské (Enki) a babylonské (Ea) mytologie. V babylonské mytologii byl Ea vodním bohem, který byl napůl člověkem, napůl rybím hybridem. V řecké mytologii byl Ea znám jako Oannes. Bez ohledu na variabilní jméno lze tohoto rybího boha vysledovat zpět ke genetické manipulaci člověka Anunnaki, jak dokládá práce Zecharia Sitchena.
Předpokládá se, že ve dne se toto božstvo vynořilo z vody a bylo zodpovědné za výuku umění, vědy a písma u lidské rasy.

Berossus, babylonský kněz ze 3. století, kdysi napsal:Zpočátku vedli poněkud ubohou existenci a žili bez vlády po způsobu zvířat. Ale v prvním roce po potopě se objevilo zvíře obdařené lidským rozumem, jménem Oannes, které povstalo z Erythského moře, v místě, kde hraničí s Babylónií. Měl celé tělo ryby, ale pod rybí hlavou měl další hlavu, která byla mužskou, a zpod rybího ocasu se vynořovaly lidské nohy.
Měl lidský hlas a jeho podoba je zachována dodnes. Prožil den mezi lidmi, aniž by si dal jídlo. Učil je používat písmena, věda a umění všeho druhu. Učil je stavět města, zakládat chrámy, sestavovat zákony a vysvětloval jim principy geometrických znalostí. Přiměl je rozlišovat semena země, ukázal jim, jak sbírat ovoce.
Zkrátka je poučil o všem, co by mohlo mít tendenci změkčovat lidské způsoby a humanizovat jejich zákony. Od té doby nebylo k jeho pokynům přidáno žádné podstatné vylepšení.
A když slunce zapadlo, Oannes odešel znovu do moře, protože byl obojživelný.

V knize Revelation se píše: „Velekněží nosili mitry ve tvaru rybí hlavy na počest Dagona, boha ryb, pána života – další forma tammuzského tajemství, jež se rozvinulo mezi starými nepřáteli Izraele, Filištíny.
Když byl v Římě ustanoven hlavní kněz, přijal titul Pontifex Maximus, který byl vytištěn na jeho mitru. Když se Julius Caesar (který byl, stejně jako všichni mladí Římané z dobré rodiny, zasvěcencem) stal hlavou státu, byl zvolen Pontifex Maximus a tento titul od nynějška drželi všichni římští císaři až po Konstantina Velikého, který byl zároveň hlava církve a velekněz pohanů.
Titul byl poté udělen římským biskupům a dnes jej nese papež, který je tak prohlášen nikoli za nástupce rybáře-apoštola Petra, ale za přímého nástupce velekněze babylonských mystérií a služebníka rybího boha Dagona, pro kterého nosí, stejně jako jeho modlářský předchůdce, rybářský prsten.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně lidé líbají papežův prsten? Proč tolik významných osobností líbá papežův prsten?
Rybářský prsten (také známý jako Piscatory Ring), je oficiální součástí klenotů, které nosí papež, který je hlavou katolické církve a nástupcem svatého Petra, který byl řemeslně rybářem. Zobrazuje basreliéf Petra lovícího z lodi, což je symbolismus odvozený z tradice, že apoštolové byli „rybáři lidí“ (Marek 1:17).
Rybářský prsten byl používán jako pečetidlo do roku 1842 k pečetění oficiálních dokumentů podepsaných papežem.
Není již zvykem, že by jej papežové nosili na ruce, bývá uložen v pouzdře. Obecně platí, že nový papež buď zdědí prsten na denní nošení od svého předchůdce, ponechá si starý prsten podle svých vlastních preferencí, nebo si zvolí nový styl denního nošení.

Proč již není zvykem, aby papež tento prsten nosil? Protože v astroteologii se již nenacházíme ve Věku Ryb, přešli jsme do Věku Vodnáře.

Kdo je Dagon
V bibli se Dagon datuje do doby kolem 3. tisíciletí př. n. l., dlouho před narozením Ježíše Krista, a byl poprvé zmíněn v Soudcích 16:23, kde Pelištejci nabídli Dagonovi velkou oběť poté, co jim jejich idol údajně vydal Samsona.

„Tedy shromáždili je knížata Pelištejská, aby obětovali velikou oběť Dagonovi bohu svému a veselili se; a řekli: Bůh náš vydal Samsona nepřítele našeho v ruku naši.“ Soudci 16:23

Toto je jen jedna z mnoha rituálních obětí, které vidíme v Bibli, a neliší se od jakékoli jiné moderní lidské oběti, jako je 11. září nebo jakákoli válka.

Mnozí považují Kananejce za část Pelištejců, kteří uctívali bohy Baala, Astartu a Dagona. To byly některé z raných forem uctívání slunce, které vedly k mnoha metaforám, které vidíme v moderním náboženství, např. Boží syn/slunce.
V Mali žije kmen zvaný Dogoni, jehož legendy využívali Egypťané a následující dynastie. Dogoni znali souhvězdí a uspořádání, která jsme „objevili“ až o mnoho let později, jako je Sirius B.
Podle dogonské legendy dorazili Nommové z hvězdného systému Sirius v plavidle spolu s ohněm a hromem, nebo jak bychom dnes řekli, v UFO.
Nommové byli zčásti rybami a zčásti lidmi a mohli žít na souši i v moři. Jsou také označováni jako „mistři vody“, „dohlížitelé“ a „učitelé“.
Možná sem Nommové umístili také žáby, delfíny a velryby? Dokonce i legendy o mořských pannách mohou vycházet z tohoto příběhu.

V celé mytologii vidíme lidi podobné rybám, mořské panny a mořské muže, jako je Poseidon nebo Neptun.

Podle egyptské mytologie, když soudci shledali Osirise [Nimroda] vinným z narušení náboženství Adama a rozřezali jeho tělo, hodili části do Nilu. Říkalo se, že ryba jeden z těchto kousků snědla a proměnila se. Později Isis [Semiramis] lovila podél břehu řeky, když vylovila napůl muže, napůl rybu. Tímto mořským tvorem byl Dagon, reinkarnovaný Nimrod. A Dagon je reprezentací Nimroda (ze starověkého Babylonu), který se vzkřísí z hlubin oceánu jako napůl člověk, napůl ryba.

Proč v pátek jíme ryby
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč praktikující katolíci jedí v pátek ryby? A proč se praktikující katolíci zdržují konzumace ryb ve všech ostatních dnech?
Původ pátku Friday pochází z Freyina dne Freya’s Day. Freya (nebo také Fria) je germánská bohyně lásky, krásy a plodnosti.
Řecké slovo „delphos“ znamenalo rybu i lůno. Slovo je odvozeno z umístění starověkého Orákula v Delfách, který uctíval původní bohyni ryb Themis. Pozdější rybí bohyni, Afroditu Salaciu, její následovníci uctívali v její posvátný den, pátek. Jedli ryby a zabývali se orgiemi. Z jejího jména pochází anglické slovo „salacious“, což znamená chlípný nebo obscénní. Také z jejího jména pochází název našeho čtvrtého měsíce, dubna (April).
V pozdějších staletích přijala křesťanská církev tuto tradici tím, že vyžadovala, aby věřící jedli ryby v pátek.

Od starověkých spisovatelů víme, že z náboženských důvodů se většina syrských národů zdržela konzumace ryb, což je praktika spojována s uctíváním boha ryb.

Závěr
Pokud jde o papežovu mitru, je to rybí klobouk a jeho původ je spjat s mytologií, ufologií, pohanstvím a uctíváním slunce.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho adri 2023-08-23 06:37:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

fuj, tak proto jime kapra nebo filé na Vanoce

Ikona diskutujiciho Dracena 2023-08-23 09:49:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajímavé děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Will 2023-08-24 10:07:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo jo, už jsem o tom tady četla že je v podstatě katolicismus založen na vykrádání pohanských zvyků. Ale nejvíc se v tomto ohledu řeší vánoce, člověk musí kopat hlouběji aby viděl že je to tím kompletně prorostlé. A sedí to i s článkem který líčí že je katolicismus v podstatě převlečené čarodějnictví. To by babičky v kostelíku aby hodně koukaly… ale moc už jich tam asi nebude, už dávno skuhrali že jim ubývají lidi. To náboženství je už v moderní době prostě překonané. Nechte ho ležet, to už nevstane. 🙂

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-08-24 10:08:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 mě to vždycky mátlo. Ptala jsem se proč je pan farář převlečený za Mikuláše a pohoršila jsem všechny co mě slyšeli.

Ikona diskutujiciho petr 2023-08-24 10:12:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně tak, lidi to není mitra, to je přece Mikuláš. 👍 U nás podobné fau pax, ale jedno děcko to tehdy zařvalo do hlediště a dědek se úplně otřepal.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-08-24 10:13:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale když si to zase otočíš, tak vlastně za dětmi s bonbonky nechodí Mikuláš, ale chodí pradávný rybí bůh Dagon v doprovodu zástupců dobra a zla. To zní velice okultně, když si to tak člověk rozebere. Já jsem ten zvyk nikdy neměla ráda, měla jsem z toho stres a čokoláda to nezachránila. Myslím si že se tím z dětí vysává energie když ve stresu odříkávají ty básničky.

Ikona diskutujiciho Roman 2023-08-24 10:10:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je super. Dobře doplňuje mezery. Škoda že školní dějepis není takhle zajímavý, to bych z něho tehdá snad měl i lepší známky.

Ikona diskutujiciho Sandra 2023-08-25 14:42:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 čím víc se o tomto náboženství dovídám tím víc mi připadá zábavné. a přesto mu propadlo tolik lidí, nehledě na to jak byla církev v historii strašně mocná … ještě že ty časy už jsou pryč

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-08-26 14:13:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Napoleon Hill – Jak přelstít ďábla
5 hodin 49 minut
velmi zajímavá audiokniha…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-ciNwXMfp7MMmEhjdJoYg6ypOPHYkwY

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-30 18:48:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Uctievate Molocha WILL ** je 16 hlavných kresťanských cirkví.
Nič neskončilo len to bude uprvené, skončia len ctitelia Molocha * amalekiti.
To čo vložil Satan do kresťanstva je jeho údel.
Neradil by som vám uctievať Cybelu.
Čo teda ? To je na každom ! Ale Kristus prišiel a oddelí o chvíľu plev od pšenice. Kde budete ?
Na inaugurácii Bidena ukazovala speváčka Katty Perry na Nimrodov úd a tým je ten monument.
Kopula Kapitolu je tehotná Semiramis a rodí RD 13 / code / Googa Zichy.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek