Proč Vatikán zakázal knihu o Slovanech a vyhrožoval autorovi smrtí: Tadeusz Wolanski totiž rozluštil ,,nesrozumitelné“ slovanské písmo

23.6.2020 v Zajímavosti 32

Polský archeolog Tadeusz Wolanski (1785 – 1865) si v 19. století nedokázal představit, že by zveřejnění jeho objevů mohlo ohrozit jeho život. Polské katolické duchovenstvo se nejen rozhněvalo, ale bylo rozhodnuto radikálně vyřešit problém s archeologem – spálit ho na hranici vytvořené z jeho vlastních knih. Tadeusze zachránil car Nikolaj I., který ho vzal pod svoji ochranu a nařídil ruské armádě ho chránit a usnadnit mu jeho další výzkum.Bojoval sice s Ruskem, ale nestal se rusofobem
Tadeusz Wolanski se narodil v roce 1785 ve městě Šiauliai v Litvě. Během války roku 1812 bojoval v armádě Napoleona Bonaparta proti Rusku a získal dokonce rád Čestné legie. Po válce se oženil, usadil se v Polsku a začal studovat runové slovanské písmo, archeologii a zabývat se sběratelstvím. Zajímaly ho zejména starověké mince, amulety, medaile, nápisy na památnících (kamenech a náhrobcích), jakož i starožitnosti ze severní Afriky.

Tadeusz Wolański

Podnět ke studiu přítomnosti Slovanů v Itálii a na africkém kontinentu pravděpodobně daly dva nálezy, které se objevily právě v jeho sbírce. Byla to figurka boha Osirise a rituální figurka, kterou Egypťané dávali ve starověku do hrobu zesnulého. Uvedené figurky ze 7. a 4. století před naším letopočtem se našly během vykopávek na pobřeží Baltského moře, což poukazuje na obchodní vztahy mezi starověkým Egyptem a slovanskými národy.

V závěru svého výzkumu starodávných památek Wolanski dospěl k závěru, že pomocí slovanských jazyků je možné bez problémů přečíst mnoho nápisů, které jsou pro Evropany nepochopitelné. Prosazoval názor, že ještě před Cyrilem a Metodějem měli Slované svou vlastní starodávnou abecedu a zjistil, že pomocí slovanských jazyků je možné číst většinu etruských (eto rusky) nápisů!

Čtěte také: Etruskové byli Slované! Dodnes dokážeme přečíst jejich písmo!

Wolanski tvrdil, že Etruskové jsou nejen nejbližší příbuzní Slovanů, ale že právě tento národ se stal skutečným zakladatelem Říma.
Věřil, že ve starověku byly slované známí nejen po celé Evropě, ale jejich vliv se rozšířil i na severní Afriku až po Núbii.

,,Nebo snad v Itálii, Indii, Persii a dokonce i v Egyptě,“ ptal se sám sebe i ostatních, ,,neexistují slovanské památky? A v knihách Zoroastra, na ruinách Babylonu a Persepolu, v palácích Dareia… nejsou nápisy, které by byly pro nás Slovany srozumitelné? Ano, vědci z Anglie, Francie a Německa hledí na tyto nápisy jako bacil do lékárny. Pouze my, Slované, můžeme tento výzkum dotáhnout do konce. „

Wolanski věřil, že se mu už podařilo rozluštit většinu nápisů v Etruském jazyce a množství údajně ,,nepochopitelných“ nápisů na různých artefaktech. Své pozorování vysvětloval v dopisech, které adresoval do Petrohradské Akademie věd, pak do Kodaňské Dánské královské společnosti pro studium historie, a Královské vědecké společnosti v Čechách. Ale milovníka starověku nebrali nikde vážně.


Wolanski, bez čekání na odpověď, v roce 1846 vydal na své vlastní náklady v polském městě Gniezno knihu s názvem ,,Dopisy o slovanských starožitnostech“. V něm archeolog v němčině v pěti listech s přílohou 12 rytin zobrazujících 145 artefaktů popsal nejstarší nálezy ve své sbírce a ve sbírkách svých známých.
A dospěl k závěru, že historie slovanských národů se odlišuje hlubokou starodávností a že rozšíření vlivu Slovanů a jejich rozsáhlé osídlení celé Evropy se záměrně zamlčuje a skrývá všemi možnými způsoby.

Od Indie po Skandinávii
V knize snadno dokázal, že mnoho mincí, medailí a nápisů na artefaktech, které byly dříve připisovány buď Dánům, pak Švédům nebo Římanům, patří ve skutečnosti Slovanům: Lučanům, Litevcům, které později omylem připsali neznámým Baltům a dalším národům.

Indického boha Šivu identifikoval jako slovanského boha Sivu nebo Živu a jako důkaz předložil Brakteat (minci s ražbou na jedné straně) s vyobrazením tohoto boha a nápisem ve slovanském jazyce ZYWIE.
Wolanski našel na medailonech a amuletech jména ruských knížat, které Němci považovali za téměř fiktivní. Tyto nápisy svědčí o historickém základu legend. Našel jména jako Rurik, jména knížat Oleg a Igor, nebo kněžnu Olgu.

Unikátní ve Wolańskiho sbírce je mince ze 7. století s portréty byzantského císaře Konstantina II. a slovanského knížete Hostivita. Nápis na minci zněl: HOSTIVIT ET CONSTANS P. F. AVG. Tento artefakt potvrdil války mezi Římany a Slovany, jakož i uzavřený mír mezi nimi.

Wolanski našel artefakty, jejichž původ se přitom připisoval Římu a potom Persii, na kterých je slovanské písmo a obrázky slovanských bohů – Radogasta, Černoboga, boha války Jarovita, boha Čura. V nápisech na indických chrámech našel jméno boha Tur a přeložil nápisy na etruských náhrobcích.

Wolanski připustil, že v jeho výzkumu by mohly být individuálně chyby kvůli jeho nedostatku speciálních znalostí nebo špatné zachovalosti artefaktů, ale chtěl, aby se jeho výzkumu věnovala pozornost. O tři roky později vyšla druhá kniha Listy o slovanských starožitnostech, která obsahovala sedm listů a 88 kreseb.

V tom samém roce se arcibiskup polské katolické církve v Gniezno obrátil na cara Nikolaje I., jehož požádal, o povolení použít knihy Wolańského k autodafé*.

*Autodafé je slavnostní vyhlášení inkvizičního rozsudku nad kacířem či odpadlíkem u španělské či portugalské inkvizice. V řadě uměleckých děl či ve veřejném povědomí je pojem mylně ztotožňován i s výkonem tohoto trestu, především s upalováním kacířů či pálením kacířských knih. Ve skutečnosti trest smrti (jakýkoliv) nikdy nebyl součástí autodafé, byť se mohl odehrát bezprostředně po něm, či k autodafé mohlo dojít až před hranicí a před diváky. Demonstrativní spálení souzené kacířské knihy v průběhu autodafé možné je.


Wolanského chtěli upálit za jeho knihy.
Car, velmi překvapen hněvem jezuitů, se rozhodl seznámit se s knihami Wolańského a koupil několik kopií jeho Listů. Poslal pro dalšího slavného slovanofila 19. století – učitele a spisovatele Jegora Klassena, aby knihy prozkoumal.

Liberální mládež té doby nazývala cara soldafonem – hrubým, nekulturním vojákem. Ale Nikolaj I. nebyl omezený člověk a přesně věděl, koho si na to zve. Klassen také podporoval myšlenku, že Etruskové jsou blízkými příbuznými Slovanů a že jsou zakladateli římské civilizace a samotného Říma. Klassen se pokusil dokázat, že Slované si uvědomili svou státnost ve stejnou dobu jako Řekové a Féničané a normanské vědce považoval za přinejmenším ,,bezohledné“.

Po Klassenově zprávě car nařídil, aby se koupil ,,nezbytný“ počet knih, aby je ,,bezpečně uchoval“, a aby se autorovi přidělila armádní ochrana, které uložit nejen chránit Wolańského, ale měla také všemi možnými způsoby usnadňovat expedice archeologa za účelem sbírání starověkých slovanských artefaktů.

Aby více nedráždil Poláky a nevyvolal konflikt, nařídil spálení zbytku knih. Tento poslední příkaz provedli s velkým potěšením jezuité, kteří knihy nejen zničili, ale s vědomím, že některé kopie se zachovaly v Petrohradě, zahrnuli je do Vatikánského indexu zakázaných knih. Odteď se každý katolík, který kdy otevřel „Listy slovanských starožitností“, dopustil hříchu. Byl povinen předat knihu osobě, která měla právo číst takovou literaturu, nebo ji zničit.

Jeho knihovna záhadně zmizela
Přesto se většina objevů Tadeuzse Wolańského stala veřejně známými: Jegor Klassen je na příkaz Nikolaje I. zařadil do jednoho ze svých děl. Je pravda, že zde nebylo zahrnuto vše, ale pouze to, co prošlo revizí ruské pravoslavné církve – obrazy slovanských bohů pro ně byly příliš nepohodlné.

Kniha měla méně štěstí, než její autor. Byla spálena. Na konci 20. století byla nalezena v knihovně města New York jediná kopie Listů, která přežila jakoby zázrakem. Na žádost ruských spisovatelů Olega Guseva a Romana Perina byla přeložena do ruštiny a znovu zveřejněna na soukromé náklady.

V XIX. století se o Wolańského objevech chvíli mluvilo, pak se politická situace změnila a na mnoho let se na něj zapomnělo. Je známo, že archeolog zemřel počátkem roku 1865 v Polsku. Jeho jedinečná sbírka starožitností byla přenesena do muzea v Krakovské univerzitě, kde je dodnes zachována. Jeho rozsáhlá knihovna však zmizela, možná ji ,,uklidili“ katolíci – jezuité.

Bohužel, i dnes se práce Tadeusze Wolańského ignoruje tradičními historiky a používají ji pouze někteří, které ti tradiční téměř pohrdavě nazývají ,,alternativními“. Od těch dob vyrostly generace lidí, kteří se ve školách učili, že Slované neměli své písmo před Cyrilem a Metodějem.


český překlad článku připravila aluška.org 2020
originál v ruštině napsala Maja NovikKomentáře

Ikona diskutujiciho Jiří, Poděbrady 2020-06-23 02:09:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Patrně Vatikán řádí i na FB
Příspěvek nejde vložit – FB nereaguje, jakmile je tam odkaz.
Ach jo, Aluško, jsi velmi populární.

Ikona diskutujiciho Jozef Juščák 2020-07-05 12:13:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Veľmi zaujímavé, z toho vyplýva že katolícka cirkev aj aj ostatné súvisiace sú najhoršie na svete za 2000 rokov.

Ikona diskutujiciho Vlado 2020-12-26 13:27:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý deň. Škoda, že sa ten článok nedá stiahnuť ako pdf. O Wolanskom viem roky. Wolanského knia sa dá stiahnuť na ruských weboch v ruštine aj nemčine. 🙂

Ikona diskutujiciho miso 2022-12-03 22:14:52
Ikona diskutujiciho
sipka

ked sa okopiruje text do wordu a vlozia sa obrazky, cele sa to da potom konvertovat do cohokolvek.

Ikona diskutujiciho Pavel Boháč 2022-12-18 12:19:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zajímavé, nedivím se, že některé národy s touto skutečnosti nesouhlasí.

Ikona diskutujiciho Jana 2020-06-23 09:36:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes je väčšina historikov ovplyvnených oficiálnym ponímaním histórie, všetci sú zázračne toho istého názoru (česť výnimkám). Aj preto som radšej siahla po autoroch minulých dôb. I keď, aj na príklade tohto poľského archeológa možno vidieť, že tlaky z cirkevných radov boli asi vždy, napriek tomu sa títo spisovatelia nenechali odradiť a niektoré ich publikácie sa dajú kúpiť aj dnes. Dozvedela som sa o nich najmä v knihe dnešného bádateľa M. Švického a sú to napr. Kráľovstvo Slovanov – Mauro Orbini (myslím, že bol kňaz 16. st) a Pop Dukljanin, Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových – Jonáš Záborský (slovenský spisovateľ 19. st).
Osobne siaham radšej po staršej literatúre, pretože, ako som už písala, dnes je väčšina spisovateľov ovplyvnených oficiálnou históriou alebo sú tu takí, ktorí Slovanov až príliš nadradzujú nad iné rasy a to mi príde zasa ako opačný extrém.

Inak trochu od témy – pri pohľade na tohto archeológa som si spomenula na Davida Wilcocka a jeho teóriu o inkarnáciách (a že človek naprieč svojimi životmi na Zemi vyzerá podobne – on sa stotožňuje s Edgarom Cayce a veru sa podobajú). A mne zasa T. Wolański veľmi pripomenul V. Megreho 🙂

Ikona diskutujiciho Ludmila 2020-06-24 13:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Písmo Et-Rusků i jiné sám za pomoci části sbírek svého strýce, který také luštil staré nápisy, písmo Etrusků a další. Jmenoval se ANTONÍN HORÁK z Topolné na Slovácku a jelikož jeho výzkum a kniha O SLOVANECH ÚPLNĚ JINAK byla kontroverzní, jelikož tvrdil, že Slované-Árjové byli obyvateli celé Evropy i jiných kontinentů. Kniha sice vyšla a já si ji koupila, jelikož mě tématika naších dávných předků zajímá se vším všudy, ale nedočkala se téměř žádné odezvy! Doporučuji přečíst. Možná se dá sehnat ještě jako e-kniha. Četla jsem také, že se „srozumitelně“, tedy slovansky, ještě v 15. století domluvili lidé celé Evropy. Slovanům se říkalo také Veneti, Venedi, Vindové atp. Jistě si vybavíte Benátky, tedy Venetia, nebo původní osadu Vido-bona, kterou prý založili vojáci římské legie. Doslova to znamená „Dobří Slované“. A je těch indícií daleko víc. Podle různých zdrojů, bílá rasa /latinsky má význam toto slovo „čistá“, tabula rasa /čti ráza/ znamená nepopsaný list/ rozdělena na Da Árje, Cha Árje, Svatorusy a Slovany a jistě jste četli i o tvz. Hyperborei, což řecky znamená „Země za severním větrem/ a jistě se vám vybaví název filmu „Bora, bora“ – tedy název pro Zemi. Těch je víc. Jen jsem ještě chtěla nastínit můj intuitivní výklad slovanského názvu Hyperborei. Znamená SEVERIE = SIBERIA = SIBIŘ = SIBĚ-ARIJA /ÚZEMÍ/ = SVE-RIGE . Takže naše slovo SEVER vlastně popisuje naši pradávnou vlast. Tehdy tam bylo příjemné podnebí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 14:01:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný rozbor, díky 🙂

Ikona diskutujiciho Lucka 2020-07-01 08:11:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,

děkuji opravdu mnohokrát za Váš článek, Aluško, a tím pádem velice děkuji i Vám, paní Ludmilo, za knihu od pana A.Horáka, kterou jste zde doporučila, přesně něco takového jsem totiž v duchu hledala! Mám radost.

Hezký den všem, opatrujte se.

Ikona diskutujiciho zemekf 2020-12-20 22:31:44
Ikona diskutujiciho
sipka

tady je ta kniha v pdf. letos se ještě dala koupit, mám ji doma

file:///C:/Users/Jaru%C5%A1ka/Documents/e-knihy/O_Slovanech_uplne_jinak.pdf

Ikona diskutujiciho Olřich Zima 2021-09-21 20:23:01
Ikona diskutujiciho
sipka

VELMI, VELMI, VELMI doporučuji zmíněnou knihu p. Horáka: O Slovanech trochu jinak. !!!!!

Ikona diskutujiciho martin mainer 2021-10-10 08:30:39
Ikona diskutujiciho
sipka

dobrý den, později pravda trochu píšu, ale tak to chodí…knihu Horáka považuji za úžasnbou, mám jich několik a ještě ji mají na slovnaské kultuře..ale proč píšu – podobnost úpravy stránek Horáka s Wolanskim je nápadná a je možná, že Antonín se u Tadeuse inspiroval a to velmi, jistě by to Wolanski ocenil, ale to nic nemění na genialitě Horáka a úžasnosti celé knihy…přeji vám vše nejlepší…martin.

Ikona diskutujiciho Camel 2020-06-24 13:52:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak myslím že pan Antonín Horák toto rozvinul do posledního detailu, jen ho žádní jezuiti nepronásledovali: https://www.databazeknih.cz/knihy/o-slovanech-uplne-jinak-185207

Ikona diskutujiciho Tonda 1 2020-07-01 07:39:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Dovolím si s Váma nesouhlasit, mám opačnou zkušenost. I v této době kniha A. Horáka „překáží“. Moje pravdivá zkušennost:
Zhruba před deseti lety (rok si přesně nepamatuji) jsem si tuto knihu chtěl koupit a nastal obrovský problém ji sehnat. Obešel jsem a obvolal hodně knihkupectví. Nikde ji neměly. Vědecká knihovna (ti musí koupit všechn nové výtisky) v Olomouci měla
problém ji vyhledat. Nakonec jsem zavolal vydavatelce do Zlína. Dle hlasu se podle mého jednalo o starší paní.Vysvětlil jsem ji o co mi jde a dotázal jsem se, jestli ji má na skladě. Paní mně kategoricky odpověděla, že tuto knihu nevydala. Znovu jsem jí všechno vysvětlil včetně přečtení tiráže. Její hlas se změnil byla silně rozrušena, hlas se jí třásl. Stále opakovala, že knihu nevydala byla na pokraji pláče, z toho důvodu jsem rozhovor ukončil. Bylo z jejího hlasu cítit, že má strach. Knihu jsem nakonec koupil v knhkupectví, které se rušilo. „Inkvizice“ pracovala stále, i když „oficiálně“ byla zrušena.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-01 08:59:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Omyl, kniha s ISBN se rozesílá do archivů zdarma, je to taková daň za oficiální vydání a oficiální archivaci, nezaplatí ti za to ani kačku a i poštovné jde na tebe. Nemusí vůbec nic, knihy bez ISBN se nearchivují a tedy neposílají.

Co se muselo stát, aby se autorka nechtěla přiznat ke své knize, tomu opravdu nerozumím :O

Ikona diskutujiciho Lela 2020-06-29 04:59:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky zase za článek Alušce a komentář paní Ludmile, hledám ty informace už dlouho…

Ikona diskutujiciho Pavol Pijak 2020-07-01 08:13:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prečítajte si knihu Obroda Slovanov od P. P. Kysuckého. Tam je to v dvoch kapitolách podrobne rozpísané, ako sú celé dejiny pred r. 1750 totálne vymyslené a sfalšované.

Ikona diskutujiciho Slávek 2020-07-01 11:15:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou knihy a myšlenky s nimiž je obtížné polemizovat pro nedostatek důkazú, že jsou „zcestné“. A tak se na ně vydá autodafé a jsou buď zničeny nebo uzavřeny jako „libri prohibiti“. Současná věda je budována na určitém paradigmatu a to je bohužel nepřekročitelné. Toho, kdo vybočí z řady u nás pohlídá „vědec“ Grygar a udělí mu Bludný balvan, aniž by jakkoliv s jeho příspěvkem polemizoval. Prostě bum, štempl a je to vyřízeno. Štempl má samozřejmě Grygar a jeho klaka a to stačí k odsudku.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-01 11:37:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten dědek plesnivej dal balvan dokonce pánovi který vytvořil speciální druh textilie která umí odstínit EMZ. Měl to zdokumentované, změřené, dokázané a podložené. Přestože jim dodal materiály aby si ta banda teplomírů mohla aspoň trochu doplnit své chabé mozečky, banda gerontofilních opičáků na to nereagovala, nikdy se neomluvila a šutr si zpět nevzala. Přestože podložená fakta byla jednoznančě na straně vynálezce. Je nezajímají fakta, to je skupina zakomplexovaných dementů, kteří nic neumí, ničemu nerozumí a jediné co jim jde, je sytit svoje ego prostřednictvím ponižování druhých lidí, kterým skutečně o něco jde a chtějí na tomto světě něco změnit k lepšímu.

Upřímně nechápu, proč někdo ten spolek sleduje, proč někdo každý rok hlídá kdo dostal balvan. Kdyby se na to všichni vybodli, ztratí celá tato pomlouvačná kampaň jakoukoliv sílu a upadne na úroveň bloggera, který nemá nic lepšího na práci, než pomlouvat ostatní, kteří jsou lepší než on, aniž by něčemu rozuměl.

Ikona diskutujiciho JARCA 2020-07-01 11:25:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase popiraji historii..😢😢😢

Ikona diskutujiciho Milan 2020-07-02 21:38:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@Antonín Horák O Slovanech úplně jinak
Vzhledem k tomu, ze jsem nekolik vytisku objednal jeste vloni, vim ze je stale dostupna. Kdo hleda najde, napr zde:
https://www.slovanskakultura.cz/Antonin-Horak-O-Slovanech-uplne-jinak-d1918.htm

Ikona diskutujiciho tisnav 2020-07-03 12:26:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prodáme v komentářích zniňovanou a nyní téměř nesehnatelnou knihu O Slovanech úplně jinak – je zcela nová, nepoužitá, dlouhodobě skladovaná – jedná se o rozprodej soukromé sbírky části nákladu tohoto titulu.

K dispozici máme více kusů. Cena knihy: 49 Kč. Zasíláme poštou.

Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás na emailu [email protected]

Ikona diskutujiciho František 2020-12-20 04:23:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vše určitě nebylo zničeno, Vatikán má i ty nejkacířštější poznatky a spisy bezpečně uloženy …

Ikona diskutujiciho Jovasoft 2020-12-20 18:20:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za článok, celé moje inkarnácie, boli na území Slovanov … jedna moja kniha, ktorú som napísal je tiež uzamknutá vo Vatikáne, povedal mi o nej Melchisedek, keď bol pri mne v tomto živote. Povedal o nej, že je to „kniha kníh celého sveta“, keď ju uvidím, že poznám, že som ju napísal…zrejme sa k nej nedostanem, keď je vo Vatikánskom archíve, ale mám tušenie, že je v nej i o histórii Slovanov. Jedna z mojich inkarnácií je Zoroaster (Zarašrutra, Zaratrustra). Tak si to spojte z textom sem vloženým: ,,Nebo snad v Itálii, Indii, Persii a dokonce i v Egyptě,” ptal se sám sebe i ostatních, ,,neexistují slovanské památky? A v knihách Zoroastra, na ruinách Babylonu a Persepolu, v palácích Dareia… nejsou nápisy, které by byly pro nás Slovany srozumitelné? Ano, vědci z Anglie, Francie a Německa hledí na tyto nápisy jako bacil do lékárny. Pouze my, Slované, můžeme tento výzkum dotáhnout do konce. “

Ikona diskutujiciho Zoltan 2020-12-23 20:01:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé a to nerad čtu ..

Ikona diskutujiciho Milada1 2020-12-24 02:41:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kniha, která se také zabývá prehistorií Slovanů je od Evy Vutkové: ČEŠI. Odkud jsme přišli. Utajené dějiny.
Je dostupná v knihovnách.

Ikona diskutujiciho Attils 2020-12-26 16:16:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Suknickari nikdy som ich nemal v laske.

Ikona diskutujiciho Ján 2021-11-12 08:43:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Keďže knihu “ O Slovanech úplně jinak“ Antonín Horák, mám už dlhšiu dobu , kde na strane č.79 je nadpis textu Runové nápisy na Slovensku a zároveň na tej istej strane sa náchádza text “ 14. Náhrobní kámen od Velestúru“ , a “ 15. Pohanské obětiště Velestúr “ čo je vrch v Kremnických vrchoch s kamenným bralom s vysekaným runovým písmom, ktorého text sa nachádza v uvedenej knihe na strane č.84. Z Banskej Bystrice organizujeme turistické výstupy na spomínaný vrch, kto by mal vážny záujem o návštevu Velestúra môže sa na mňa kontaktovať na mail: [email protected], alebo SMS textom, telefón na neznáme číslo nedvíham, preto ho neposkytujem.

Ikona diskutujiciho Jana Popová 2022-11-29 23:18:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Boží…

Ikona diskutujiciho Milan Ziegler 2022-12-04 09:52:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je možné knihu sehnat?

Ikona diskutujiciho Lenička Světlá 2022-12-05 20:59:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To že Vatikán tak vyvádí je důkaz že tento osvícený autor má PRAVDU! Slovani mají nejlepší gen na planetě a možná ve vesmíru, Slovanu byli velmi vyspělá civilizace. Byli pomoci mimozemske civilizace téměř vymíceni. Vatikán celou svou existenci všemi i velmi brutálními prostředky dusí evoluci a intenzívně usiluje o degradaci lidské populace a jejího genetického kódu. Viz oč. Je to satanistické peklo a velvyslanectví mimozemské civilizace která chce lidstvo zotročit a užívat jako dobytek na maso,na krev, na energie strachu, nenávist a podobně, proto to strašení v médiích. Žádná energetická krize není, vsechny války, konflukty i krize jsou uměle vyvolane. Vsechny vlády světa jsou zkotumpované. Zrovna teď je doba kdy máme, my lidstvo možnost tyhle temné síly vyhnat z planety, celý vesmír nám pomáhá. Je to v jejich zájmu temnotu porazit, chrání tím i sebe. Lidi musí ve svých srdcích rozsvítit lásku, spojit se a postavit se do plné síly abychom ten temný smrad vymetli jednou pro vždy.
Sláva Slovanům, jsme to my. Nové lidstvo vzejde v Rusku, proto na něj tak útočí.

Ikona diskutujiciho Camila 2023-01-14 10:44:15
Ikona diskutujiciho
sipka

zcela souhlasím

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek