Proč zasvěcení nefunguje aneb Reiki, Shamballa a jiné závislosti | 1. díl

24.10.2020 v Energie 18

Prošla jsem si zasvěcením do reiki, do shambally a obojí jsem se snažila využívat pro dobro druhých i své, tedy alespoň jsem si to dlouho myslela. Prosila jsem o napojení na reiki, v duchu si kreslila symboly. A protože nedocházelo k žádným velkým zvratům v mém životě, jen k chvilkové úlevě, začala jsem se obelhávat, že jsem již tak daleko, že to chce něco silnějšího. Nuže tedy postoupila jsme o level výše a nechala se zasvětit do systému Shamballa, abych nakonec zjistila, že vše je na nic, pokud nebudu pracovat sama na sobě. Ale vezmu to postupně.Dnes už ani nevím, proč jsem se do reiki nechala zasvětit. Vždy jsem měla v sobě hodně energie a už jako 17 ti letá holka jsem v sobě objevila schopnost léčit druhé přikládáním rukou. Prosím čtenáře, aby byl schovívavý k mému vyjádření léčit, neb se jednalo pouze o bolesti hlavy a žaludku, nikoliv o uzdravování těžkých nemocí.
V konečném důsledku jsem na tom byla stejně jako dnešní lékaři, jen s tím rozdílem, že já necpala do lidí chemické jedy.
Nuže, tedy měla jsem schopnost díky své vnitřní síle nebo magnetismu, je jedno jak to budeme nazývat, pomoci lidem od bolesti, a chtěla jsem tuto schopnost rozvíjet, proto jsem patrně uvěřila tomu, že mi zasvěcení do reiki může toto přinést.

Kéž bych poslouchala svůj vnitřní hlas! Ale já ne, já jsem uvěřila těm krásným slovům, že se začnu napojovat na životadárný kosmický zdroj a budu uzdravovat lidi i s těžkými problémy.
A jaké bylo mé zklamání, když se nic nezměnilo. Měla jsem pocit, že jsem za své peníze nedostala nic, že vše jsem již dávno uměla.
Dokonce jsem si říkala, že už se ani nenechám zasvětit do dalšího stupně. Na co?

Rok mi toto vydrželo, ale díky zdatné manipulaci svého mistra reiki, který byl vycvičen dalším manipulátorem, jsem podlehla naléhání a podstoupila jsem zasvěcení do druhého stupně. Krátce po zasvěcení jsem zdárně využívala symboly, kde jen to šlo a působila na všechny své blízké. Slovíčka „čou ku rej“ se stala běžnou a nedílnou součástí mého slovníku. Na všechny odpůrce reiki jsem koukala jako na neznabohy a koupala jsem se v iluzích pseudoduchovna a můj mistr mě zdárně podporoval až k zasvěcení do dalšího „mistrovského“ stupně. (No pročpak by ne, vždyť to byl a dodnes je pro mnohé velmi výnosný byznys).

Věřila jsem, že díky zasvěcením se napojuji na kosmický zdroj energie a když lidé kolem mě nic necítili, usoudila jsem, že je třeba nechat se znovu „povýšit“. A tak jsem si vyhledala Mistra Shambally a nechala se zasvětit do tohoto systému. Jediné plus bylo, že tento můj nový mistr, nebyl manipulátor a nechal mě jít svojí cestou. Světlá výjimka na poli ezoteriky.

Naopak byl to člověk, který hledal příčinu i jinde, snažil se rozebírat se mnou mé problémy. Člověk, který zaslepeně netvrdil, že se díky Shamballe mohou uzdravit na smrt nemocní. Přesto jsem se ještě stále oddávala jistému sebeklamu, ale líbil se mi přístup a otevřenost mého učitele.
A tak jsem se postupně během 2,5 roku nechala zasvětit do všech čtyřech stupňů Shambally 1024. Lidé, na které jsem působila, ze mě cítili jakoby více energie a já bláhová se domnívala, že to je díky zasvěcením. Vše šlo báječně a já si říkala, jak jsem se díky energiím dostala nahoru, jak se mi daří.

Pak ovšem přišel propad a bohužel ne jen krátkodobý propad a mě došlo, že žádná „zázračná“ energie mi nepomůže. Šla jsem do svého nitra. Začala jsem hledat příčinu svých problémů. Ano i předtím jsem se snažila ledacos pochopit a začala tak narůstat moje energie a má síla, kterou jsem vyzařovala a působila s ní na druhé. Nikoliv díky za svěcením, ale díky práci a poznání. To jsem si tehdy ovšem ještě neuměla dát do souvislostí. To přišlo až s odstupem času.

Po té, co jsem si ovšem hrábla na dno svých finančních možností, ale i emocionálních, po té, co se mi dlouhodobě nic nedařilo, jsem pochopila, jakou falešnou hru sama se sebou hraji. Kamarád mi tehdy řekl, abych si do sebe pustila trochu Shambally a ono se to srovná.
Ta slova mě tehdy tak vydráždila, že jsem začala na vše koukat jinak. Říkala jsem si, že to je vše nesmysl, že takhle to přeci nefunguje. Byla jsem ovšem ještě daleko od toho, abych upustila od těchto praktik, tedy myslím od reiki a od shambally, ale něco se tam již pohnulo.

Ještě nějakou dobu jsem se plácala ve svých potížích a když se naskytla příležitost někoho zasvětit do reiki či do Shambally, udělala jsem to. Stále jsem věřila tomu, že to druhým pomáhá. Zajímavé bylo na tom to, že jsem ovšem pomalu upouštěla od symbolů a manter a čím dál méně jsem prosila o napojení na energie reiki a shambally, ale znovu jsem se vracela ke svým původním praktikám z mladých let.

Jak jsem se snažila pracovat na svých chybách, jak jsem se snažila chápat příčinu mých problémů, tak mi čím dál více docházelo, že nějaká energie mi nepomůže. Najednou mi docházelo, že působením energií na někoho nebo na něco, nelze změnit obsah uvnitř, tedy podstatu člověka, že jen uhlazuji a upravuji to pozlátko, co je na povrchu.

Před mým vnitřním zrakem se najednou ukázalo, že pokud já se snažím urovnat něco jen navrchu, pokud se snažím vytlačit negativní energii ven, tak se ona energie nevytrácí, ale přesouvá jinam. Viděla jsem, jak se přesouvá z léčeného člověka na jeho blízké, ale též na mě a já si tím způsobuji problémy.

Tato vize byla pro mne velmi překvapivá a později jsem se dočetla, že stejně to viděl i Lazarev ve své Diagnostice karmy. Náhle mi došlo, že ani léčení člověka za pomoci energií ho nemůže uzdravit, ale ani modlitby za uzdravení planety nemohou fungovat. Je to tak prosté. Zde na naší planetě funguje několik fyzikálních zákonů a jedním z nich je zákon zachování energie. Energii nelze vytvořit, ale ani zničit. Působením na negativní energie dochází k tomu, že tato je vytlačena jinam a způsobuje tedy problémy tam, odkud je na ní tlačeno. Nevím, zda jsou má slova srozumitelná, ale já to takto vnímám a vidím. Tímto se naplňuje zákon příčiny a následku, nebo chcete-li dnes moderně užívaný terminus technikus karmický zákon.

Z toho tedy vyplývá, že pokud dotyčný člověk, kterému se snažím rádoby pomoci působením energie, se nejenže neuzdraví, účinky jsou vždy jen dočasné, pokud nezmění i svůj přístup k životu, ale negativní energie se přesouvá díky propojení našich energetických polí zčásti i na mě a zčásti na jeho okolí a zčásti se mu vrací zpět.

Toto platí a je zcela jedno, jakou energii používáme, jestli je to reiki, nebo shamballa, nebo cokoliv jiného.
Ano, možná mnozí namítnou, že přece nechci nikomu ublížit a chci přetransformovat onu negativní energii, ale já zde popisuji to, co jsem zažila a viděla. A toto celé mě dovedlo k tomu, že jsem postupně přestala zasvěcovat do těchto energetických systému. Nechci kolem sebe vytvářet skupinku lidí, závislých na mé energii a nechci býti vyživována energií druhých, kteří mě budou uznávat jako svého guru. Během těch několika let jsem pochopila, že mnozí mistři reiki jsou velmi zdatnými manipulátory a jsou živi a jejich energie sílí právě díky tomu, že mají mnoho žáčků, kteří je bezmezně obdivují.

Jistě jsou i ti, kteří toto vše dělají ze svého přesvědčení. Tak jsem to měla i já, ale když budou upřímní sami k sobě, tak si přiznají, že pouze hýčkali své ego i když velmi skrytě. Bohužel všem, kteří zasvěcují nové a nové žáky do jakéhokoliv energetického systému, se toto vrací v podobě vlastních problémů. A důvod je zcela jasný.

Tito lidé se stali závislí na příjmech pramenících z tohoto velmi dobrého obchodu, ale též na energii těch, které zasvěcují. Tito mistři uvízli v síti iluzí a zapomněli řešit sami sebe. Schovávají se za pomoc bližnímu svému, přičemž utíkají od svých potíží. Zde musím zcela objektivně konstatovat, že jsem takto obelhávala sama sebe i já a teprve skutečný pohled dovnitř mě samotné, za vydatného přispění mé přítelkyně a kolegyně Anie, mi pomohl otevřít oči.

Pokud někoho tento článek popuzuje, pak se omlouvám, ale toto je mé poznání. Prošla jsem tímto procesem a díky tomu, že jsem se dokázala podívat pravdě do očí, díky tomu, že jsem viděla i následek mého učinkování v roli zasvěcovatele a mistra reiki a Shambally, jsem se vzdala této role a závislosti a následně se mi otevírají dveře k novým možnostem a černá se stává bílou.

Pokud ovšem nechcete nic měnit, pak vám v tom nemohu zabránit, neb to patří k vaší cestě a jen vám přeji hodně zdaru.

Pokračování příště

Autorka: Michaela Havierniková
článek převzat ze zdroje: https://haviernikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=244106

Komentáře

Ikona diskutujiciho Dag 2020-10-24 12:47:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Veškeré učení o Reiki a jiných nesmyslů je okultismus. Zdroj na vesmír je napojením na padlé anděly…transformace pak vyznívá jako postupné dostávání se pod područ démonům a sloužení jim. Případné tvrzení, že ve spirituálním světě v tomto napojení na vesmír žijí i ti dobří andělé…prosím, nevěřte tomu. Vygůglete si, předtím než mi budete nadávat do staré školy, i náhled věřících lidí na tuto problematiku. Satan kopíruje světlo. Věřící mají šířit evangelium a být světlem a solí světu – napadá vás, proč se vyrojilo tolik rádoby světlonošů (parodie pravdy, to co odvádí od pravdy být světlem a solí x světlonoš) a komu slouží? Zkuste si najít na téma new age něco u exorcisty Kodeta nebo náhled na problematikou na webu „s Kristem“. Byla bych ráda, kdyby byl komentář odsouhlasen a nesmazán. Mám vás ráda.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-10-24 21:34:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Promiň,ale s náboženstvím jsi tady fakt na špatném místě.Církve jsou humus,a ŘKC ten ůplně největší.Bible je odporný,manipulativní škvár plný keců.Hledat na google názory věřících na věci které jsou mimo jejich zmanipulovaný náboženský pohled by bylo naprosto zbytečné.Řekla bych totiž že tak 99% jich má vymytý mozek a mnozí z nich jsou fanatici pro které je okultismus i slovo víla nebo skřítek.My tady ale na anděli,víly,skřítky a další konstruktivní nehmotné bytosti věříme (i na ty destruktivní) a ctíme zákony vesmíru. A vy křesťani (předpokládám,že k nim patříš?) ctíte co,tedy kromě svého úžasného Boha a toho že ŘKC uctivá papeže stejně jako Boha.Protože o zákonech vesmíru neví křesťani nic (možná jsou vyjímky) a vím o čem píšu,bohužel jsem byla křesťan 25 let,a to jak protestant,tak katolík.Reiki je samozřejmě hnus,a v tomto článku se ani nic jiného nepíše.Vojtěch Kodet je fajn člověk,škoda že je kněz.

Ikona diskutujiciho leon 2020-10-24 23:58:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas. Zmanipulovaná bible je univerzální návod, jak ovládat lidi a k originálům bible se běžný věřící nedostane. Rovněž reiki a schamballa jsou nástroje k ovládání mysli člověka.

Ikona diskutujiciho Rickie 2020-10-24 15:19:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Niečím podobným som si prešiel, akurát, že som nejako intuitívne odmietol kurz reiki a našťastie som pochopil vďaka viacerým knihám ako fungujú energie, čiže aj choroby. Samozrejme to trvalo niekoľko rokov a taktiež bolo potrebné „prečistiť škody“, ktoré som si tým napáchal.

Ikona diskutujiciho Vladimír Stuchlý 2020-10-25 11:25:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek, něco podobného mám za sebou.
Ten pocit s toho všeho mám podobný., je to velmi trefné.
Ať se vám daří, pěkný den.

Ikona diskutujiciho Míra 2020-10-25 13:40:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Včera jsem náhodou narazil na tento článek
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/ani%C4%8Dka-janatkov%C3%A1-p%C5%99%C3%ADpad-vra%C5%BEdy-dev%C3%ADtilet%C3%A9-d%C3%ADvky-bud%C3%AD-emoce-i-po-deseti-letech/ar-BB1akheW
Jak to souvisí s reiky a shamballou? Uvidíte…
Protože mám od jisté doby ke většině praktik vycházejících z východních filozofií dosti negativní vztah, se zájmem jsem si přečetl tento článek. Je to ovšem zkušenost paní autorky a tak jsem zabrousil na její blog.
Paní se tam vypisuje o svých zážitcích a zkušenostech. Abych získal trochu nadhled, šel jsem proti času až jsem došel k jejímu prvnímu blogu. Hádejte, o čem je…
https://haviernikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=161733
Já tomu říkám synchronicita. Takto to pojmenoval švýcarský psycholog C.G.Jung. (Kdo chce, koukne na tetičku Wiki.)
Jelikož mám od Junga dost knih načtených, tak vím jedno. Jung výslovně varuje před východními filozofiemi. Zdůvodňuje to tím, že lidé v odlišných částech světa mají odlišné kolektivní nevědomí. Naše kořeny jsou antické a naši Bohové jsou jiní.
K tomuto poznání došla paní autorka po dosti dlouhé cestě a jen ona ví přesně, kolik ji to stálo. Nejen peněz. Je dobré se poučit z cizích chyb, takže doporučuji si toho od ní přečíst více. Od začátku.
Když kliknete na její jméno pod fotografií, otevře se vám náhled na všechny články, jsou toho 3 stránky.
Jen tak mezi náma klukama … s podobně smýšlející a jednající paní (začala s jógou a chtěla růst přes reiky, dál už nevím) jsem žil 5 let a v zájmu zachování vlastního fyzického i psychického zdraví jsem od ní zmizel.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-10-25 13:51:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak.

Ikona diskutujiciho Leny 2020-11-02 09:44:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je tachyon dobrá čistá energie? Nemá nějaké negace ?

Ikona diskutujiciho Dáša 2020-11-02 13:09:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, také já jsem prodělala zasvěcení do Reiky. Vlastně spíš neprodělala, protože když jsme měli zavřené oči a „mistr“ kolem nás začal běha a zvonit na zvonečky, tak jsem musela dělat všechno proto, abych se nezačala hlasitě smát. Ostatní pak líčili, jak při tom plakali.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-11-02 13:17:33
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 jakože fakt?

Ikona diskutujiciho mirek 2020-11-02 13:16:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jaký máte názor, pokud znáte kvantové opravy Mirka Vojáčka? To by mě hodně zajímalo. Také se to kolem něj rojí, jako vosy u limonády. Děkuji m.

Ikona diskutujiciho kiru 2020-11-02 22:06:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to opět energetická technika, jenom v moderním obalu.

Ikona diskutujiciho mirek 2020-11-05 08:22:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiru, rozumím tomu dobře? Kvantové opravy je Reiky na druhou. Díky za koment. m.

Ikona diskutujiciho Kiru 2020-11-02 21:58:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, je to tak, jak píšete. Pokud někoho bude vaše poznání popuzovat, bude potřebovat si tuto zkušenost zažít na vlastní kůži. Člověk, jež má vlastní prožitek, už nevěří, ale ví. Poznání nelze nalít trychtýřem do hlavy. Já měla v osudu, že mě tyto techniky budou hodně vábit, ale niterné pocity mě „nepustí“ k jejich praktikování. Kolikrát mě o správnosti mého postoje přesvědčily i příběhy, které se mi staly. Uvedu jeden z nich. Hlava mě nebolívá, ale jednou mi opravdu třeštěla neskutečně, a zrovna jsem byla na návštěvě u kamarádky, která reiki používala. Několikrát mi nabídla, že mi bolest pomocí reiki odstraní. Byla taková nadšená. Neměla jsem zájem cokoliv odstraňovat, leč pak jsem svolila, ať činí, když jinak nedá. Stalo se to, že ode mě bolestivě odskočila a nechápala, co se to děje. To málo, co na ní „skočilo“ ji bolestivě ublížilo, a mě nepomohlo. Nedala si říct, tak jsem ji neplánovaně umožnila praktickou lekci. Od té doby už reiki nepoužívá. A já nikomu nedovolím, aby mě léčil. Co si zde máme odžít, to si odžijeme. A že nám někdo jen tak, v dobrém přesvědčení, odejme nemoc, je skutečně velká iluze. PS: Ano, ego je sofistikované, dokáže působit velmi skrytě. Mám stejnou zkušenost.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-11-02 22:19:13
Ikona diskutujiciho
sipka

díky za hezký komentář, jenom připomínám, že nejde o můj autorský text, článek je převzatý

p.s. jednou mi záhadně proti celodenní migréně pomohl kousek čokolády, za pět minut bylo po bolesti ¯\_(ツ)_/¯

Ikona diskutujiciho iku 2020-11-03 16:03:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Reiki přivede osobu k poznání, že cesta vede jinudy a to slouží k odsouzení reiki.
Reiki strašně nesnáší zvláště katoličtí věřící. Přece každý má svou cestu vývoje a pokud k němu přichází další a další poznání, proč něco z té cesty odsuzovat a zříkat se toho? Je třeba jít „dál do lesa“ od materialismu a omezenosti a také od manipulace s druhými a sebou sama.

Ikona diskutujiciho Jana 2020-11-04 23:49:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přemýšlela jsem,napsat či nenapsat.Jsem také zasvěcená na mistra REIKY. Zasvěcoval mě ruský šaman a měl u toho 2 pomocníky,také mistry .Vnitřním zrakem jsem viděla,že tam přišel i Mikao Usuji. Na hlavě jsem cítila,jak kdyby mi tam někdo vysypal led. Chlad v hlavě,je ještě důležitější než teplo v dlaních. REI znamená vesmírná, KI energie. Jinak přeloženo LÁSKA bez hranic.Nikde o tom nemluvím,když je to tak odsuzováno. Používám to při masážích,že zharmonizuji masírovaného a dodám energii,pak se lépe člověk uzdraví. Takový bonus navíc. Někdy nejbližším posílám energii na dálku. Třeba vnučce,když měla spálu a teplotu 40 stupnů celsia a byli ve světě,tak jsem ji tímto způsobem snížila na 37. Dceři při porodu,druhé dceři při žlučníkovém záchvatu. atd..Nikoho ale neléčím,všechny posílám k doktorovi. Pomůžu pouze při akutním problému.Všichni cítí pouze,že mám teplé ruce,a cítí se po masáži dobře. Jana

Ikona diskutujiciho mirek 2020-11-05 08:36:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě se chci alušky zeptat zda má zkušenost s metodou Ruš od Karla Nejedlého? Nebo kdo víte něco o této metodě. Pátrám po těchto metodách co je spojuje. Přijde mě, že je to podobné kineziologii a jestli to nemůže ublížit nebo naopak pomoci. Děkuji za případné info. m.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek