Proroctví o 144 000 světelných bytostech

22.12.2022 v Poselství 23

Existuje mnoho indiánských proroctví. O jednom z nich se však v poslední době hodně mluví, protože to vypadá, že se naplňuje. Dr. Lelanie Fuller Anderson, známá jako Cherokeezská dáma, napsala mnoho knih o indiánské bylinné medicíně a nauce o snech. O verzi slavného proroctví, které uveřejnila, říká, že jí bylo předáno její babičkou, když byla ještě velmi mladá.V tomto zděděném proroctví nazývá Dr. Anderson 144 000 Světelných bytostí ,,Bojovníky duhy“. Její sdělení zní takto:

Bojovníci duhy

Jedna stará dáma z kmene Cree, která se jmenovala „Oči ohně“, prorokovala, že jednoho dne kvůli chamtivosti bílých lidí, neboli „Yo-ne-gis“, nastane doba, kdy ryby v potocích uhynou, ptáci budou padat ze vzduchu, vody zčernají a stromy už nebudou. Lidstvo, jak ho známe, téměř přestane existovat.

Bude to čas, kdy bude zapotřebí strážců pověstí, příběhů, kulturních rituálů, mýtů a všech starobylých kmenových zvyků, kteří by lidstvo uzdravili. Budou klíčem k přežití lidstva, budou to bojovníci z ráje.

Přijde den probuzení, kdy všechny národy všech kmenů vytvoří Nový svět spravedlnosti, míru, svobody a uznání Velkého Ducha.

Bojovníci duhy budou šířit poselství a učit všechny národy Země, neboli „Elohi“. Naučí je, jak žít Cestu Velkého Ducha. Budou jim vyprávět o tom, jak se dnešní svět odvrátil od Velkého Ducha, a proto naše Země onemocněla.

Bojovníci duhy lidem ukážou, že tato Prastará bytost  – Velký Duch, je plná lásky a porozumění. A naučí je, jak znovu učinit Zemi, neboli Elohi, krásnou. Tito Bojovníci duhy lidem dají zásady či pravidla, jimiž by se měli řídit, aby jejich cesta byla správná vůči světu. Tyto zásady budou zásadami Dávných kmenů. Duhoví bojovníci lidi naučí prastarým praktikám Jednoty, Lásky a Porozumění. Naučí je harmonii mezi lidmi, ve všech čtyřech nových částech Země.

Stejně jako Dávné kmeny, budou bojovníci učit národy, jak se modlit k Velkému Duchu s láskou, která plyne jako krásný horský potok a teče do oceánu života. Lidé opět dokážou pociťovat radost v samotě i na poradách. Zbaví se malicherné závisti a budou milovat celé lidstvo jako své bratry bez ohledu na barvu pleti, rasu, nebo náboženství. Ucítí, jak do jejich srdcí vstupuje štěstí, a stanou se vnitřně jednotní s celým lidstvem. Jejich srdce budou čistá a budou vyzařovat vřelost, porozumění a úctu k celému lidstvu, přírodě a Velkému duchu. Své mysli, srdce, duše a činy opět naplní těmi nejčistšími myšlenkami. Budou vyhledávat krásu Mistra života – Velkého Ducha. Najdou sílu a krásu v modlitbě a v samotě.

Jejich děti budou opět moci volně běhat a těšit se z pokladů přírody a Matky Země. Osvobozeny od strachu z jedů a zkázy, kterou způsobil bývalý „Yo-ne-gi“ a jeho chamtivost. Řeky budou opět čisté, lesy budou bohaté a krásné, zvířata a ptáci se opět rozmnoží. Síly rostlin a zvířat budou opět respektovány a ochrana všeho krásného se stane způsobem života.

O chudé, nemocné a potřebné se budou starat jejich pozemští bratři a sestry. Tyto praktiky se opět stanou součástí jejich každodenního života. Vůdci lidu budou vybíráni starým způsobem. Už ne podle politické strany, ani ne podle toho, kdo umí nejhlasitěji mluvit, kdo se nejvíc chlubí, ne podle nadávek nebo házení bláta, ale podle toho, čí ČINY mluví nejhlasitěji.
Za vůdce či náčelníky budou vybíráni ti, kteří prokázali lásku, moudrost a odvahu. Ti, kteří ukázali, že umí pracovat a pracují pro dobro všech. Budou vybíráni podle svých kvalit, ne podle množství peněz, které získali. Přemýšliví a oddaní starověcí náčelníci budou s láskou chápat svůj lid a budou dbát na to, aby jejich mladí byli vychováváni k moudrosti. Ukážou jim, že lze dokázat zázraky, které vyléčí tento svět z jeho neduhů a navrátí mu zdraví a krásu.

Úkoly Duhových bojovníků jsou mnohé a velké. Budou muset překonat děsivé hory nevědomosti, narazí na předsudky a nenávist. Musí být oddaní, neochvějní ve své síle a silní srdcem. Najdou ochotná srdce a mysli, které je budou následovat na této cestě za návratem k Matce Zemi, ke kráse a hojnosti.

Ten den přijde, není daleko. Den, kdy lidstvo pochopí, že vděčí za svou existenci bojovníkům z ráje, kteří zachovali svou kulturu a dědictví. Těm, kteří udržovali při životě rituály, příběhy, legendy a mýty. Právě díky těmto znalostem, které si uchovali, se lidstvo opět vrátí k harmonii s přírodou, Matkou Zemí a sebou samým. Právě díky těmto znalostem nalezneme klíč k našemu přežití.

To je ten příběh. A to je můj důvod, proč chráním svoji kulturu, dědictví a znalosti svých předků. Vím, že den, o kterém mluvila „Oči ohně“, přijde! Chci, aby mé děti a vnuci byli připraveni tento úkol přijmout. Úkol být jedním z Bojovníků duhy.

Cherokeeové jsou indiánský národ z původních obyvatel Severní Ameriky. Jejich historie sahá hluboko do minulosti, a jejich kulturní tradice a jazyk jsou stále živé a rozvíjejí se. Cherokeeové byli původně usazení v oblasti, která se nyní nachází v jihovýchodních Spojených státech, včetně Alabamy, Georgie, Tennessee a Jižní Karolíny. Během historie byli Cherokeeové nuceni opakovaně přesídlit, což je vedlo k rozptýlení po celé Severní Americe. Dnes má národ Cherokee hlavní sídlo v Oklahomě a je největším indiánským národem v Severní Americe s více než 300 000 registrovanými členy. Cherokeeové jsou známí svou kulturní rozmanitostí a bohatou historií, která se odráží v jejich hudbě, umění, literatuře a řemeslech.

Pozor, podobná proroctví existují také od Hopiů, Zuniů a dalších. Ať už věříte, že je toto proroctví pravdivé, nebo ne, jistě se shodneme všichni na tom, že svět je nemocný, lesy skutečně mizí, společnost je plná nenávisti, závisti, chamtivosti, násilí a uzdravení je více než nutné. Naše životy, jak je známe, nemohou pokračovat dál ve stejném uspořádání, jak jsou. Nemůžeme si dovolit nadále ubližovat sobě navzájem a tomuto světu takovým hrozným způsobem, jakým si ubližujeme. Musíme to změnit.

© aluska.org 2022

 

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Ceneon 2022-12-22 02:16:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný článek. Právě jsem byl v kině na Avatarovi a také jsem díky němu četl o indiánech, zrovna teď a říkám si, už toho musím nechat, je pozdě, mrknu na Alušku a tady také o indiánech 😀 a to jsem asi 10 let o indiánech nečetl.
Já chtěl pohledat to, jaké vztahy měli domorodé kmeny s velrybami a našel jsem tuto zajímavou bakalářskou práci: https://theses.cz/id/qb0n4w/40962838
Sice tam nebylo to, co jsem hledal, byla tam jen zmínka o lovu velryb, ale hlavně je to povídání o umění indiánů, z čeho co vyráběli a jak to zdobili.

Ikona diskutujiciho Josef 2022-12-22 06:12:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To proroctví se dnes 100% naplňuje jak jsme vstoupili do věku Vodnaře. Je to také proroctví starých Mayu. Něco o tom vím, protože jsem probuzený Starssed a pracuji pro světlo. S láskou. Josef

Ikona diskutujiciho josef 2022-12-22 09:36:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Indiáni snad četli bibli.
Zjevení 7:4 CSP
A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 10:04:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle vše by ale mělo být ještě ošetřeno energetickou a duchovní rovinou.Zkrátka by to nedovolilo už takovým duším, které tu ubližovali a ničili přírodu se zde narodit. To by bylo moc jednoduchý a zadarmo. Zase by to bylo to samé, jako doposud. Ti moudřejší by učili ty s nižším uvědoměním a časem by to dospělo opět do stejného bodu, kdy zase ti slabší budou ničit, protože pro ně je to moc práce na sobě pracovat a budou chtít žít podle sebe a ne podle druhých a jejich pravidel. Za svůj život jsem se naučil přestat tolik věřit lidem a přestat dávat šanci těm, kteří si ji nezaslouží. Přestat litovat ty, kteří mají jednodušší a méně důstojný život. Protože kdyby ho chtěli mít lepší, udělají změnu sami..to ale oni většinou nechtějí a pak zase vyžadují aktivní pomoc od silnějších a oni většinou zůstávají u stejných návyků, jako předtím, akorád že předají svoji zodpovědnost na druhé. Už mnohokrát jsem si říkal, co nám uvědomělejším lidem tu život vlastně nabízí. Otrávenou vodu, jídlo, vzduch, neúrodnou půdu díky malým deštům(je prašná), díky řepce, která z ní vatahala většinu živin, nekvalitní vztahy, nedůstojnou práci pro nás uvědomělejší..a pak bychom zas začínali od začátku díky těm, kteří byli nenažraní a chtěli si žít jako pánové a přitom nic nenabídnout. Většina duší není prostě připravena na sobě pracovat a změnit svoji cestu na takovou, že budou muset nabízet i oni a ne jen svět jim. Když zase budu řešit vztahy, tak vesmír zrovna nespoujuje ty, kteří na sobě pracují a mají co nabídnout. Pokud se někdo rýsuje, vždy je to spíš o hodně ústupcích a snížených nárocích na partnera a ve výsledku člověk zvažuje, zda do toho vůbec jít. Tenhle průser má napravovat někdo jiný, než ti, kteří nabízeli stále to nejlepší, co mohli, ale svět na ně zanevřel..

Ikona diskutujiciho Q 2022-12-22 10:11:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek. Potěšil a děkuju.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-12-22 10:25:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Inak povedané, je to podobné tomu čo sa nazýva druhý príchod Krista. V poslednej dobe sme správne dekódovali, že žiadny Ježiš Kristus ako osoba nenexistoval, tak by bolo vhodné ešte porozumieť proroctvám, legendám a mýtom. Nenechajte sa ukolébat, že niekto príde a bude niekoho zachraňovať. Všetky tie veci majú spoločného menovateľa, ktorým je strašná udalosť a to tak strašná, že ju ľudská myseľ nevie pojať. Opisy tej udalosti sú vo všetkých svätých knihách mnohých náboženstiev, legendách, mýtoch, proroctvách, rozprávkach o drakoch a pod. Biblia je toho plná. Mám, k dispozícii knihu rôznych legiend z celého sveta s vysvetlivkami a napríklad:

Indiáni Quiches z Guatemaly majú mnoho legiend podobných tým Mayom. Najznámejšia z ich legiend je príbeh rozprávajúci o štyroch posledných zničeniach zeme. Legenda hovorí o troch predchádzajúcich zničeniach zeme. Zakaždým len niekoľko mužov prežilo zničenie, aby pokračovali v druhu. Zmienka o dokonalých bytostiach môže odkazovať na to, čo poznáme ako civilizáciu Atlantídy. Legenda pokračuje a uvádza, že preživší z tejto civilizácie sa uchýlili do siedmich jaskýň. Keď skaza pominula, tí, čo prežili, vyšli zo svojich jaskýň a zistili, že slnko nebolo vidieť.

Posvätná kniha Toltékov tiež odkazuje na skazu, ktorú na človeka zoslalo slnko. Toltékovia začlenili do tejto legendy mnohé z hlavných bodov, ktoré sa vyskytnú počas obdobia polárnbeho zvratu. Presne opisujú oheň prichádzajúci z neba, horiace slnko; povrch zeme, ktorý sa topí z intenzívneho tepla spolu s prachom a úlomkami, ktoré by sprevádzali novu. Je zaujímavé, že hovoria, že „samotné slnko horelo“. Pre ľudí to musel byť strašný pohľad. Napokon opisujú prudký vietor, ktorý by sa dal vysvetliť iba vtedy, ak by sa tryskový prúd vzduchu znížil na hladinu mora; a, samozrejme, tí, čo prežili, hovoria, že keď sa vynorili zo svojich jaskýň, slnko nesvietilo. Predtým moderný človek nikdy nemohol pochopiť, ako môže slnko zhasnúť, ako nám hovoria ich legendy. Iné indiánske kmene Strednej Ameriky spomínajú len na veľkú potopu, ktorá v tomto období postihla človeka. Napríklad kmene Papago a Pimas nachádzajúce sa v Kalifornskom zálive spomínajú vo svojich legendách iba potopu.

Indiáni kmeňa Hopi majú proroctvá, ktoré sa datujú mnoho stoviek rokov dozadu, určite dávno pred vesmírnymi cestami; ale keď si prečítate nasledujúce proroctvo Hopi, uvidíte jasný odkaz na vesmírnu stanicu s posádkou ako na znamenie pre Indiánov, že koniec sa blíži.

„Vieme, že čas sa blíži, pretože každé varovné proroctvo Hopiov okrem jedného sa naplnilo. Jediná vec, ktorá zostáva, je naplnenie obrovského domu, ktorý nesie veľa ľudí, ktorí sa budú vznášať na oblohe. Toto bude posledná vec, ktorú môže ľudstvo urobiť. Ak ľudstvo zájde tak ďaleko, úplne zničí prírodu, pokiaľ nebude zastavené.“

Netreba zabúdať, že sme blízko udalosti, ktorú tieto proroctvá a mýty opisujú. Budeme čakať na 144000 svetelných bytostí, alebo sami urobíme prípravy aby sme my niektorí, alebo aspoň naše deti prežili?

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 11:49:18
Ikona diskutujiciho
sipka

„Zakaždým len niekoľko mužov prežilo zničenie, aby pokračovali v druhu.“ Haha to na dnešní dobu sedí :))
Tak snad mezi nimi bude i nějaká skutečná žena, s pěknými ňadry, místo slikonů a pinďourem říkající si Daniela.
Každopádně kdyby někdo jen tak zachránil všechny lidi, měli by to hodně zadarmo, když je vidím, jak jsou rozkocaný, chovají se jak burani a stále na sobě odmítají pracovat. Dřív lidé museli chodit několik kilometrů ke studánce. To vše museli nosit na zádech a mohli být rádi, že je skutečně čistá a nejsou v ní paraziti a bakterie. Když šli prát, museli do potoka…když měli jídlo, byli to jen brambory, nebo chléb. Dnes lidem teče čistá voda, hned teplá, vyperou tak, že to nahážou do pračky a jdou si dělat své..V obchodech veškeré druhy jídla a stále čerstvé. Když jim je zima, většinou jen otočí kohoutkem a je teplo, nebo zapnou tepelko…A stále jim je to málo. Chápu, že lidé byli na druhou stranu daleko spokojenejší, protože byli víc spolu a každý znal hodnotu jídla a práce druhého, protože většinou museli pracovat všichni z rodiny a nikdo si nemohl stěžovat na nerovnoprávnost. Ale pokud se něco stane už brzy, tak to může být vážně šok, protože lidi se naučili jen dělat věci, které jim nědo ukázal a ty dělají pak celý život v práci a nepřemýšlí, jak to funguje, jak to udělat jinak a jak umět víc věcí, aby byli víc použitelní i jinde. Když sleduju stránky na FB, tak dost se tam řeší anomálie slunce na obloze, mlha a magnetický pole. Každý den je střelka kompasu jinde, ve světě je plno záplav, který ani český mainstream nepíše, protože se musí řešit závažnější věci, jako ukrajina. Takže skutečně může nastat doba, na kterou bude lepší mit vše pro přežití v přírodě. Já se teda na nějaký Q nespoléhám, to už tu bylo tolikrát, že už to ani není vtipný.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-12-22 14:57:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Jedna velmi zajímavá přednáška od petra staňka ze slovenska – 1.5 hodiny
https://www.youtube.com/watch?v=qZctb_BKlyc
*****
Druhý díl čtyřdílné miniserie
https://bornova.pub/2022/dezinformatori-a-konspiracni-teoretici-meli-skoro-ve-vsem-pravdu-ii-covid-19/

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 19:18:40
Ikona diskutujiciho
sipka

octomaník:
Díky, zkouknul jsem.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-12-22 21:48:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Pozorný výskumník si iste uvedomí, že len málo bude zachránených. Pre tých, ktorí nemajú ambíciu sa zachrániť bude mať význam viera v niektorého z mnoha bohov. Preto je snaha ešte pred udalosťou niektorých skántriť, niektorých nadrogovať, niektorých ohlúpiť počítačovými a inými hrami, mimozemskou prítomnosťou, rôznymi inými systémamy viery ako napríklad viera v plochú, alebo vnútornú zem a tak podobne. Udáva sa, že minulý obrat prežilo niekoľko desiatok plodných žien. Nech je to aj niekoľko stoviek, alebo tisícov, tak je to dosť málo.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-12-22 14:32:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekné ale ako dlho to vydrží? Kedysi som v tv videl film Pán múch o skupine chlapcov ktorí sa nejak dostali na pustý ostrov bez dospelých. Zo začiatku si slobodne pobehovali a bol to raj, potom sa pokúšali vybudovať demokratickú spoločnosť (tušim si i vymysleli nejakých falošných bohov) a ku konci sa už naháňali a zabíjali. Ja si myslím že toto sa deje neustále dokola. Raz za čas nastane nejaký reset a je tu raj ktorý sa pomaly zase mení na peklo.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 17:08:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Seriál Médium taky ukazuje svět, kde je o dost méně lidí.Většina lidí, kteří chodí po ulicích je jen digitální projekce, aby zbývajícím lidem na planetě si nepřipadali tak sami. Seriál je většinou o tom, kde je plno robotů, jako pomocníků a některé vypadají jako lidé. Někteří jsou propojeni kvantovým tunelováním mezi realitami. Most mezi touto realitou a blízkou budoucností v nejpravděpodobnější časové linií. Tzn. že člověk zde je napojen na biorobota stejného vzhledu v budoucnosti a v reálném čase se pohybuje po ulicích v budoucnu. Svět byl částečně zničen a budouván znovu hlavně kvůli pandemií.
https://www.csfd.cz/film/1232839-medium/recenze/

Ikona diskutujiciho Lu 2022-12-22 18:32:40
Ikona diskutujiciho
sipka

To ovšem není skutečnost ale vymyšlený příběh. Jednou se ale opravdu stalo, že taková skupinka kluků uvízla víc než rok na ostrově a žádná taková kalamita tam nenastala, spolupracovali a vytvořili a udrželi si tam svůj řád. Dá se o tom najít článek s titulkem: „Jako z Pána much. O 50 let starý příběh dětských trosečníků se přetahují filmoví producenti“.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-12-23 01:32:41
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri: ten seriál vypadá zajímavě (mám ráda seriály, které mají pár dílů a ne ty nekonečné, které se táhnou přes 50-100 dílů na takové se už nedívám)

„člověk zde je napojen na biorobota stejného vzhledu v budoucnosti a v reálném čase se pohybuje po ulicích v budoucnu“
– tak tuhle fantazii mi někdo trochu biorobotický říkal tak 8 let zpět (že toto svou fantazií vymyslel jako námět na scifi příběh)

Ikona diskutujiciho asdf 2022-12-25 13:23:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Pan much je anglosassky imprinting aby si lidi myseli ze potrebuji nekoho kdo jim „vladne“ a neverili ze si muzou sit v harmonii sami. Lu ma pravdu, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Tongan_castaways
Symptomaticke je, ze bez civilizace prezili k miru, ale hned po navratu je uveznili a nebyt toho filmoveho producenta ktery zpracoval jejich pribeh tak by to tak i zustalo.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-12-22 19:24:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teď stojíme na kraji propasti a vypadá to, že každý další krok pro nás znamená pád na dno propasti. Blíží se doba kdy otevřeme okno a uvidíme svět, který popisuješ v článku. Teď, když otevřeme okno, tak vidíme akorát hromady zmateně pobíhajích duší odnikud nikam, napětí, smutek a sebedestruktivní chování. Než uděláme další krok, musíme počkat na chvíli, kdy se před námi objeví most, přes který tu propast snadno přejdeme. Do té doby zachovat klid, bude to ještě tuším hodně dramatické.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 20:00:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, určitě. Teď to prostě vnímám jako vzduchoprázdno, kde se nic neděje a nic nezmůžem. Jsme na samotce a jediné, co můžem, tak „posilovat“..makat na sobě, i když to nemá zatím žádný efekt pro okolí. Takže je na nás, jak tenhle čas využijeme. Pořád mi ale příjde, že nějaké spoléhání na klobouky je zatím zcestný. Ještě si rozhodně užijeme, leden a únor. Akorád pletou lidem hlavy…ale jako psyops je to dobrý, aby to lidé zvládli..

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-12-22 20:22:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Tobogan teprve začíná –
https://www.badatel.net/informatori-medicinskeho-policajneho-statu-varuju-pred-devastacnymi-poskodeniami-z-vakcin/

Ikona diskutujiciho tauri 2022-12-22 21:20:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno u nás byli příbuzní a smrděli jak aviváž. Přitom ještě v létě byli ok, sice měli 3 dávky, ale už to z nich nebylo cítit. Teď to byl zas odér, že mě to štípalo v nose, krku a očích. Tak někteří lidé jdou smrti napřed a jdou na další, takže i když je to blbý, ale někteří lidé si hold zaslouží čelit následkům, aby jim svitlo, že mají používat svoji hlavu a ne politika, který ani neví, kolik máme planet. Dřív jsem lidi dost litoval a měl empatii, ale nesmím si plést empatií s lítostí, která pramení spíš z blbosti, než nevědomosti.

Ikona diskutujiciho Lu 2022-12-23 08:07:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Tauri – Smrděli v důsledku očkování? To se mi zdá opravdu těžko k uvěření. Jak vůbec tedy zvládáš chodit ven mezi lidi?

Ikona diskutujiciho Dianka Zl. 2022-12-23 10:24:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc krásné Aluško. Děkuji ti za zprostředkování ❤

Ikona diskutujiciho Chiron 2023-03-13 14:10:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk nepotřebuje moc fantazie aby mu bylo jasné že ti yo-ne-gis budou asi Yenkees. U nás máme proroctví Libuše, která taky řekla, že zbude jen tolik Čechů, co se vejde pod plachtu jednoho vozu. Mluvila o potopě ať už s uvozovkami či bez. Řekl bych že ta záplava nácků a deviantů po celý Evropě ji dává za pravdu. Doufejme, že těch lidí co přežijou bude o něco víc :@)

Jo, Pán much je starý pojem odněkud z blízkého východu, a je to překlad jména Baal Zevuv. Po našem Belzebub.

Ikona diskutujiciho Marian 2023-03-13 18:34:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezké, jen mám dilema s tím, z jaké doby by to vlastně mělo být. Jsou tam výrazy o politických stranách, náboženstvích, penězích ….. to všechno viděla a sama takto pojmenovala ?? Proroctví, to je vidění, náhled ….

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek