Průvodce pro vnitřní práci s pomocí zrcadla

16.1.2024 v Návody 11

Práce se zrcadlem je zvláštní, nepohodlná, občas zastrašující, nebo trochu trapná. Zároveň je ale také hluboce uzdravující. Ze všech duchovních metod vnitřní práce, které máme v 21. století k dispozici, je práce se zradlem jedna z nejjednodušších a nejmocnějších.
Na rozdíl od mnoha jiných cest k vnitřního růstu, nemusíte jít ven, ani utrácet peníze, ani nemusíte investovat mnoho času. Práce se zrcadlem je cvičení zdarma, dostupné komukoli. Vše, co opravdu potřebujete, je jen to zrcadlo.Pokud hledáte jednoduchou, praktickou a hluboce transformační metodu, která se může stát každodenním rituálem na vaší cestě k sebelásce, stačí zajít do koupelny.

Práce se zrcadlem, neboli Mirror Work, byla metoda původně vyvinutá duchovní učitelkou Louise Hay jako způsob, jak se dostat do kontaktu s vnitřním já. Primárním účelem práce se zrcadlem je rozvíjet sebelásku, pečovat o sebe a navázat smysluplnější vztah s ostatními lidmi. Jednoduchým každodenním pohledem do zrcadla po určitou dobu a jemným rozhovorem saám k sobě, můžete podpořit soucitnější a odpouštějící spojení se sebou samým.

1. cvičení
Sedněte si, nebo stůjte před zrcadlem pět minut. Jednoduše se na sebe dívejte a udržujte jemný oční kontakt. To je vše, co musíte udělat.
Jak se cítíte po těch pěti minutách?¨
Pokud jste jako většina lidí, budete se možná cítit nepříjemně.
Můžete se cítit trapně, neklidně, nebo dokonce emocionálně. Můžete si dokonce všimnout, že se vám v hlavě objevuje sebenenávist a sebekritika… Proč se to děje?

Louise Hay ve své knize Mirror Work píše: Zrcadlo jen odráží myšlenky, které o sobě máte. Díky tomu si okamžitě uvědomíte, kde bojujete a kde jste naopak otevření a volně plynoucí. Jasně vám ukazuje, jaké myšlenky budete muset změnit, chcete-li mít radostný a naplňující život.“

Jinými slovy, před zrcadlem není žádný úkryt. Před zrcadlem zachytíme intimní (a někdy bolestivý) pohled do vztahu, který máme sami se sebou. Práce se zrcadlem nás může zpočátku znepokojovat, protože odhaluje našeho vnitřního kritika na denním světle. Najednou vyplouvá na povrch vše, co o sobě cítíme a co si možná ani neuvědomujeme.
A pokud jste si k sobě zatím nevytvořili soucitný vztah, možná budete mít sklony věřit všem těm ohavnostem, které vám do ucha šeptá váš vnitřní kritik.

Duchovní probuzení a práce se zrcadlem
Jako symbol pravdy a jasnosti, jsou zrcadla jedním z nejstarších a nejpřímějších způsobů přístupu k seberealizaci.
Některá z prvních použití zrcadel se datují do Anatolie (Turecko), 6000-8000 let př.n.l.
Starověká zrcadla byla vyrobena z obsidiánu, který symbolizuje duševní očistu, integraci vnitřních stínů a ochranu. Používáním zrcadla k vědomému přístupu k vnitřním vrstvám naší bytosti, jemně odstraňujeme bloky a rozvazujeme problémy bránící naší schopnosti růst a vyvíjet se. Práce se zrcadlem může skutečně usnadnit prohloubení našeho procesu duchovního probuzení.

Práce se zrcadlem a opětovné spojení s vnitřním dítětem
Další důvod, proč nám práce se zrcadlem může způsobit nepříjemné pocity, je to, že odhaluje zranitelné a zanedbávané části našeho nitra. Ale jaká je lepší příležitost, aby ta zapomenutá část konečně upoutala naši pozornost?
Většina z nás má mnoho zanedbaných vnitřních částí, ale tou nejčastější, od které jsme odpojeni, je vnitřní dítě. Vnitřní dítě je naší součástí, která si stále uchovává dětský úžas, spontánnost, kreativitu a radost. Na druhou stranu má v sobě uložených také mnoho našich prvotních ran a traumat.

Práce se zrcadlem je intenzivní a účinný způsob, jak znovu navázat spojení s touto jemnou částí nás samotných.
Když se díváte do zrcadla a snažíte se znovu spojit s vnitřním dítětem, není neobvyklé cítit, že vás zaplavují pocity smutku. Můžete také zažít nečekané návaly vzrušení nebo radosti. Ale obvykle je běžné, že nejprve zažíváte těžší a nepříjemnější emoce.
I když tento druh práce může být občas zneklidňující a nepříjemný, tyto pocity poukazují na hlubší proces, který je na podvědomé úrovni alchymizující. Pouhé koukání se na sebe do zrcadla, a utěšování svého vnitřního dítěte, může být ohromně léčivá praxe. Čím více emocí zažíváte, tím je očista a transformace silnější.

Zrcadlo jako portál do vaší duše
Oči jsou okna do duše a práce se zrcadlem vám dává přímý přístup. Není však vždy možné se hned spojit se svým vnitřním Já. Většina lidí nejprve zažije drsného vnitřního kritika, kterého musí zpracovat přednostně, než se dostanou do hlubší úrovně své psychiky.
Abyste toho drsného vrátného zvládli, musíte se ho naučit odzbrojit všímavostí a soucitem. Sebeláska je životně důležitá pro překonání vaší nejistoty a zášti.

Jak poznáte, že se znovu spojujete se svou Duší? Vaše tvář se pocitově zjemní, vaše oči se stanou teplejšími a soucitnějšími, do tváře vám vstoupí jemný úsměv a vaše tělo se energeticky odlehčí. Také můžete mít pocit, jakobyste mentálně sami sebe objímali.

Jakkoli to může znít magicky a mysticky, používat práci se zrcadlem jako portál do mysli a duše, je ve skutečnosti zcela přirozené. Je to návrat do vás samotých.

Jak provádět vnitřní práci se zrcadlem
Neexistuje „oficiální“ metoda práce se zrcadlem, existují jen doporučení, která si můžete upravit podle sebe. Zde jsou některé ze základních principů práce se zrcadlem, které byste měli mít na paměti, pokud si chcete vytvořit vlastní postup:

Používejte afirmace, které jsou pro vás vhodné.
Každý den tomu věnujte alespoň 2 minuty.
Pracujte se zrcadlem v soukromí, aby vás nikdo nerušil.
Je normální být v začátku emocionální. Jen to pozorujte a nechte to sebou projít.
Veďte si o této práci deník a všechny pozoruhodné zážitky si zapište.

Postup
1. Dělejte to pravidelně.
Práce se zrcadlem spouští vnitřní proměnu, pokud je prováděna konzistentně, po dlouhou dobu. Ideální je deset a více minut denně. Většina lidí preferuje práci se zrcadlem brzy ráno, nebo pozdě večer před spaním.

2. Vytvořte si vlastní afirmace.
Afirmace jsou protijed proti destruktivní samomluvě. Pomáhají přeprogramovat naši mysl. Když používáme afirmace, potvrzujeme něco, co se nám na sobě líbí, nebo něco dobrého, co si přejeme posílit. Nejlepší afirmace pro vás je taková, která skutečně oslovuje vaše téma, kterou jste si zvolili a vymysleli vy sami.

Například, pokud se cítíte ošklivě, můžete si říkat: „Mám krásné srdce i duši.“
Cokoli, co vám připadá přirozené a čemu dokážete uvěřit. Pokud se ve své vlastní přítomnosti cítíte nepříjemně, můžete si říkat: „Je v pořádku cítit se nepříjemně. Přijímám se takový, jaký jsem.“

Zde jsou další užitečné příklady, které si můžete upravit podle sebe:
Miluji tě.
Postarám se o tebe.
Zasloužím si lásku.
Jsem přesně tím, kým v tuto chvíli potřebuji být.
Přijímám své pocity.
Jsem silný.
Věřím ve svou přirozenou moudrost a intuici.
Věřím si.
Jsem věčná duchovní bytost.
Dokážu to.

Pokud si vytváříte vlastní afirmace, ujistěte se, že je formulujete bez záporů a bez destruktivních prohlášení. Třeba místo abyste popisovali svůj strach, použijte raději prohlášení o své odvaze.

Mnoho praktiků, kteří pracují s afirmacemi, i duchovní učitelé, se shodují na tom, že podvědomá mysl a Vesmír nerozumí záporům. Proto přeloží jakoukoli záporně formulovanou afirmaci obráceně.

Místo „Nejsem bezcenný,“ raději řekněte: „Jsem velice cenný“.
Místo toho, abyste řekli: „Nebudu na sebe zlý“, řekněte: „Chovám se k sobě laskavě.“

Smyslem afirmací není přetvářka, faleš, ani nátlak. Pokud si opravdu nedokážete říct do zrcadla „Miluji tě“, tak to nedělejte. Nejde o to být falešný, jde o to, nabídnout sám sobě upřímnou lásku a posílit se. Pokud se vám afirmace jako „miluji se a přijímám se“ zdá příliš obtížná, zaměřte se na mírnější afirmaci, jako je „učím se milovat a přijímat sám sebe a vím že to dokážu“.

3. Pronášejte svou afirmaci s citem
Svou afirmaci si zopakujte alespoň 10x, nahlas nebo v hlavě. Někteří terapeuti doporučují až 100x, ale to je pro začátečníka moc velké sousto. Zaměřte se proto raději na kvalitu, než na kvantitu.
Čím více budete svou afirmaci opakovat upřímně, soustředěně a procítěně, tím hlubší dopad bude mít. Pak si ji stačí říci jenom párkrát a tohoto se držte. Vždy můžete přidat, až budete chtít.

Při vyslovení afirmace je také důležité dívat se sami sobě přímo do očí. Můžete také chtít použít své jméno, protože to vysílá silnější zprávu do vašeho podvědomí.

4. Přijměte jakékoli emoce, které se objeví.
Pokud cítíte potřebu plakat, plačte. Uvolňujete tím ze sebe stagnující energii, staré vzorce, a to je dobře. Můžete se také chtít obejmout.
Někdy jsou emoce, které cítíme při práci se zrcadlem, uložené z dětství, zvláště pokud jsou hodně intenzivní. Pokud je to tak, utěšte své vnitřní dítě tím, že ho vnitřně uznáte, zatímco se budete dívat do zrcadla. Možná budete chtít říct slova jako: „To je v pořádku, vidím tě, rozumím ti.“, „Jsem tu pro tebe.“

Cítit a vyjadřovat emoce bude pro muže pravděpodobně obtížnější, než pro ženy. Muži jsou zvyklí vnímat stoicismus jako skutečné měřítko své mužnosti, ale pravdou je, že být stoický za každou cenu, může být někdy zaměňováno s emoční represí. Na vyhýbání se emocím není nic odvážného a není to ani zdravé. Pokud jste muž, budete v této fázi práce potřebovat další ujištění a soucit. Mějte po ruce několik silných afirmací a ochotu vidět svou emocionální otevřenost jako ozdravný proces.

5. Položte si ruku na srdce.
Někdy může být práce se zrcadlem obzvláště intenzivní. Pokud jste ohromení nějakou zkušeností, vždy můžete odejít a vrátit se k tomu později.
Často však to, co je  zrovna vypuštěno do vaší vědomé mysli, je to správné množství, které můžete aktuálně zvládnout (to je koneckonců úkol psychiky a ega). Abyste si pomohli zpracovat jakékoli silné pocity a zklidnili se, položte si jemně ruku na srdce. Tato jednoduchá věc vám pomůže zůstat ve spojení s vnitřní láskou.

6. Během práce se zrcadlem je důležité vést si deník.
Neřešte, jaký jste spisovatel. Ignorujte pravopis a gramatiku, jsou irelevantní. Smyslem zaznamenávání vašich objevů je pomoci vám duševně integrovat to, co jste se naučili a co jste objevili. Nemusíte sepisovat sáhodlouhé odstavce, pokud vám to nevyhovuje. Jednoduše napište větu, nebo dvě.

Zaznamenávejte jak se cítíte a jaké myšlenky nebo pocity ve vás vyvstaly. Je důležité si zapisovat věci, které byly silné a nezvyklé. Tím, že si budete vést deník, budete moci sledovat svůj vývoj a pokrok. Budete se mít k čemu v budoucnu vracet a o čem přemýšlet.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Standa 2024-01-16 15:17:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

My god, až se věřit nechce…

Ikona diskutujiciho Mamdarin 2024-01-16 17:36:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zní to vše sice moc hezky, ale na druhou stanu nemám moc dobrý pocit už jen z toho zrcadla. Nevím kde jsem to slyšela, nebo četla, možná dokonce někdy dávno i zde, ale neříká se ze přes zrcadla k nám mohou vstupovat zle entity? Osobně mam i pocit ze dnes jsou zrcadla na každém kroku, a i tím se lidem odvádí pozornost prave od jejich vnitřního duchovního světa a snaží se je to přimět dávat čím dal větší pozornost tomu vnějšku. Je to jeden z důvodu proč jsou dnes lidé posedlí i svým vzhledem, nikdy dříve v minulosti neměli tolik možnosti se v zrcadle vzhlížet a pitvat se v tom co se jim na sobě nelíbí, tím nebylo ani tolik komplexů z toho jak člověk vypadá zvenčí. A stejne tak v tomto vůbec nepomohly fotografie.. s nimi jedou tyto závislosti na vzhledu ruku v ruce. Ale zpět k entitam nebo jak se správně tyto bytosti nazývají. Jak jsem psala, co jsem tak někde pochytila za informace, tak zrcadla jsou branami do jiných dimenzi, proto by se s nimi mělo zacházet velmi oprtrne. Například v místnostech kde trávíte nejvíce casu by se neměla vyskytovat vůbec a pokud ano, mela by se minimálně na noc zakrývat či otáček ke stěně. V případě potřeby používat jen opravdu po dobu co je to nutné. Proto se mi tyto všechny informace s dnešním článkem dosti kříží. Jak to tedy prosím je? Ještě se mi teď vybavil jeden obraz kdy se mladík vzhlíží v tůňce, myslím ze jde o Narcise. Touto legendou je prave propojen narcistický komplex, ktery se dává do spojitosti at už reálně či jen obrazně se zrcadlem a tím co v člověku dokáže vyvolat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-16 20:06:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrcadlo je prostup do jiných dimenzí, hodně taky záleží na tom, jakou má za sebou historii a jací lidé do něj vložili svou energii. Pro terapeutické účely je jistě vhodnější zcela nové, energiemi nezatížené. Případně to staré energeticky očistit.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-01-16 20:11:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pocit, že jste článek nečetla. Je tam návod jak zrcadlo používat na konstruktivní afirmace, budování sebelásky. Profesionální řečníci taky trénují před zrcadlem. Je to odzkoušená psychologie. Ne duchařina. S ostatními informacemi které jste popsala se to nijak nekříží. Vyvolávat duchy přece v návodu nikdo neplánuje.

Ikona diskutujiciho Mandarin 2024-01-16 20:29:13
Ikona diskutujiciho
sipka

zuzi: Článek jsem četla. Samozřejmě že to s tím má co dělat. Jiné dimenze skrz zrcadlo nejsou žádná duchařina, není třeba si hrát na vyvolávání duchů, prostě se to děje a věřte, že pro to není třeba nic dělat. Proto jsem se Alušky ptala. Proč se schválně vystavovat něčemu tak docela nebezpečnému a zahrávat si, jen proto abych zkoumala své nitro skrz vnější vzhled těla. Přijde mi to velmi podobné například kyvadlu. Člověk který o něm nic neví najednou začne skrze něj zjišťovat odpovědi na různé otázky, v drtivé většině na otázky své osoby a svého vnitřního světa a ejhle, najednou se otevře ani neví vlastně komu, nikdy pořádně neví s kým že to komunikuje. A takto vznikají problémy tohoto rázu. Děkuji Aluško za odpověď. S tou historií zrcadla mne to právě také napadlo. Už jsem četla o vyloženě prokletých co střídají jednoho majitele za druhým již pěknou řádku desetiletí či století a to do jakých s prominutím sraček se tito lidé dostali, to bychom si jistě nepřáli zažít nikdo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-16 20:38:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Tím, že se na sebe podíváš do zrcadla, tě nic neposedne. Tyhle věci fungují poněkud jinak.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-01-18 12:54:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže podle tvé úvahy nemáš ani v koupelně zrcadlo, protože se do něj bojíš podívat? Jenom nalíčení a vymačkání uhru zabere desítky minut. Ale pět minut si říkat do zrcadla miluji tě, to je špatně?

Ikona diskutujiciho Mandarin 2024-01-18 17:57:53
Ikona diskutujiciho
sipka

O to nejde. Jen cítím ze je rozdíl mezi tím se jen na sebe podívat a tím že budu do zrcadla čučet a nimrat se ve svém nitru. Ale tohle má každý asi jinak

Ikona diskutujiciho SerpentinaOle 2024-02-22 17:41:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda je, že jsem jednou zkoušela taky práci se zrcadlem, na druhé straně se objevil obličej docela děsivé stařeny .Takže i když zrcadla miluji , mám jich opravdu hodně, mám ráda ty v krásném rámu,tak před experimenty se zrcadly co se týče koukání do svého nitra mám již velký respekt.V tom období co jsem chtěla pomocí svého zrcadla nahlédnout do svého nitra jsem se cítila duševně opravdu na 80 let i fyzicky , ale dívat se tomu do očí už bych znovu nezvládla. Byla jsem tenkrát unavená a strašně nešťastná, ale ten obraz v tom zrcadle mě vyděsil.Moje kamarádka dává přes zrcadla opravdu prostěradlo když jde spát , věří , že je to brána.Já je nechávám tak , smířila jsem se s tím , že se náš svět prolíná s tím druhým.Určitě v sobě ukrývají velkou sílu a jsou schopny vám nastavit i tu vnitřní tvář a ta je někdy úplně jiná.

Ikona diskutujiciho peace 2024-01-19 15:58:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přiznám se, že mám od dětství taky trošku strach ze zrcadel. Začalo to nejspíš tím jak kdysi na základce spolužák vykládal příběh (nevím jestli si to vymyslel nebo to někde slyšel), že někdo přesně o půlnoci před zrcadlem vyslovil 5+1 třikrát za sebou a do rána umřel. A pak myslím, že i tu se psalo, že není dobré se dlouho dívat do zrcadla a zvlášť do očí, že se může člověk dostat až do paralelní reality, kde to nemusí být dobré. Tak nevím jestli se do této praktiky pouštět i když jinak to zní lákavě a dává to docela smysl..

Ikona diskutujiciho kiana 2024-01-19 23:13:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se návod líbí a i jsem něco podobného už kdysi intuitivně dělala – při líčení (i když bez afirmací).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek