Psychika ovlivňuje naše geny

25.10.2012 v Zdravověda 17

Nové studie přináší další poznatky k tomu, co někteří tvrdí už dlouhou dobu: že DNA nepředurčuje, že budete mít nadváhu nemoc, nevolnost, malátnost nebo cokoliv jiného, ale že naše zdraví a osud máme pod svou vlastní kontrolou. Je tomu právě naopak, naše geny se mohou měnit vlivem našeho stravování a cvičení – vlivem našeho životního stylu!

Citát z Yahoo news:
V jedné menší studii vědci sledovali 30 mužů s tzv. nízkorizikovou rakovinou prostaty, kteří se rozhodli neabsolvovat běžnou léčbu, spočívající v chirurgickém zákroku, ozařování nebo hormonální terapii. Tito muži prošli 3-měsíčním obdobím s velkými změnami životního stylu, ke kterým patřila změna stravy (přechod na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, luštěniny a sójové produkty), přiměřené cvičení (denní půlhodina chůze), a hodinu denně techniky pro zvládání stresu (meditace). Po těchto třech měsících byly u sledovaných pacientů zjištěny změny aktivity asi u 500 genů: 48 se stalo aktivních a u 453 naopak nastal útlum. Zvýšenou aktivitu přitom vykazovaly geny bránící tělo proti nemocem, zatímco množství genů podporujících vznik nemocí – včetně těch, které mají podíl na rakovině prostaty, bylo ztlumeno. Tato studie byla publikována v časopise „the journal Proceedings of the National Academy of Sciences“.


Jeden z autorů studie, působící na the University of California v San Francisku sdělil v telefonickém interview toto: „Jedná se o vzrušující zjištění, protože lidé velmi často říkají: „vždyť to mám všechno ve svých genech, co se s tím potom dá dělat“. Jak se ukázalo, každý je možná schopen toho udělat hodně. „Během pouhých tří měsíců jsem schopen ovlivnit stovky mých genů prostě jen tím, že změním svou stravu a životní návyky?“ To je docela vzrušující. A takové důsledky naší studie nejsou přitom limitovány jen na muže, kteří mají rakovinu prostaty!“ Já sám jsem se už mnoho let vyslovoval proti myšlence, že by DNA způsobovala nemoc (autor má zřejmě na mysli především tzv. civilizační nemoci).
Názor, že kdo je například alkoholik nebo má nadváhu, má toto onemocnění způsobené defektními geny, protiřečí nekonečnému počtu příběhů těch, kterým řekli, že se mohou vyléčit s pomocí změny stravování, cvičením, dechovými technikami a dalšími změnami životního stylu, které mohou zvládnout.

Jsou ale někteří lidé, kteří nebudou šťastní, když uslyší takovou informaci, která se jim může zdát neobvyklá. Proč? Protože je mnoho těch, kteří mají sklony dávat vinu za své problémy něčemu mimo jejich vliv, jelikož to ulehčuje jejich vlastní odpovědnost za jejich činy – hlavně z pohledu nadváhy, stravování a všeobecného zdraví.

Toto pasivní pojetí možná začalo už s Freudovou psychoanalýzou. Při svém bádání po hlubším pochopení vnitřních činnosti mysli, Freud vytvořil teorii o tom, že lidské prohřešky a negativní návyky a jednání nejsou ve skutečnosti jejich vlastním selháním, ale jsou vyvolávány nevědomou myslí, nad kterou nemáme žádnou nadvládu. Usuzovat z toho, že člověk nemůže nijak ovlivnit své negativní jednání, je absurdní a je to v protikladu se zkušeností velké části lidstva.

Nyní naopak víme, že některé nutriční deficity (dlouhodobé chybění některých nezbytných složek potravy – tzv. esenciálních) mohou vést i k závažným psychologickým abnormalitám a že v takovém případě je pro člověka mnohem obtížnější zvládnout špatné nálady, které mohou vyústit až do depresí, rozladěnosti a občas i k mnohem vážnějším abnormalitám. V takových případech jsou pak vypátratelné fyzické příčiny pro duševní nebo emoční potíže.

Freud zašel příliš daleko se svou koncepcí podvědomí, když se pokoušel ospravedlňovat potřebu osobní odpovědnosti za činy, která se rodí z přání zahladit jakýsi pocit viny. O vině se říká, že je velmi špatná, takže přenosem odpovědnosti za činy na nevědomou mysl, kterou nelze ovlivnit, zprošťujeme se pak pocitu viny a potřeby ovládat sami sebe. Právě podle této idey zřejmě přišel na svět i koncept „žádná vina – pokud je prokázáno šílenství“.

A co má tohle všechno společné s DNA a geny? Ve skutečnosti hodně. Jakmile byla DNA zmapována a začala být studována od 50. let minulého století Crickem a Watsonem a mnoha dalšími vědci, někteří začali nacházet spojitost mezi tím, jak geny ovlivňují mnohé fyzické a emoční stránky a s tím i množství duševních a emočních poruch. Jakmile se začalo s testováním lidí, kteří byli alkoholiky, měli rakovinu, astma, diabetes nebo něco jiného, nalézali společného jmenovatele v tom, že tito lidé měli mnohokrát geny pro taková onemocnění aktivované nebo narušené. A jak je typické pro oficiální západní medicínu, příznaky nemocí se začaly zaměňovat za jejich příčinu.

Dlouhou dobu takto bylo přistupováno i k teorii o bakteriích jako příčině nemoci, protože se medicína neustále pokoušela vinit bakterie a viry za vznik nachlazení a nemoci. Co vám ale nikdy neřeknou, je to, že pokud jsou tělesné orgány udržovány silné a zdravé a tělo dostává všechny potřebné nutrienty v náležitém množství, pak je téměř nemožné, aby člověk onemocněl kvůli běžným bakteriím, přítomným v atmosféře, kterým jsme vystavováni každý den. Už mnoho studií a testů ukázalo, že pokud lidé, kteří žijí zdravým životem a mají stravu s množstvím ovoce a zeleniny a lidé, kteří mají špatnou tělesnou kondici a žijí sedavějším životem, byli vystaveni stejným virům nachlazení, pak téměř všichni z první skupiny byli imunní nebo měli jen velmi mírné příznaky a doba jejich nemoci byla znatelně kratší.

Oficiální západní medicína vyhledává hlavně důvody, které vás mají přesvědčit, že váš zdravotní stav nesouvisí s nedostatky ve vaší tělesné kondici. Proč? Protože pokud se jim podaří vás přesvědčit, že to není vaše chyba, pak se můžete stejně snadno nechat přesvědčit, že tu není nic, co byste sami mohli udělat pro nápravu svého stavu, nebudete pak vyhledávat ani jiné léčivé prostředky nebo léčení a budete pouze doufat v pomoc nebo vyléčení s pomocí jejich „geniální“ technologie a smrtících kombinací silných a zbytečných léků. A nevadí, že mnohé léky v historii vůbec nevyléčily nemoc na kterou byly podávány (co ostatně trvá dosud) a že téměř celá západní léčba v mnoha případech jen zamaskovává příznaky, aby u vás vzbudila dojem, že jste zdraví, a přitom se vám ve skutečnosti vede hůř. Velice se to podobá kouzelníkům, kteří používají svůj trik, aby vás přiměli uvěřit tomu, co chtějí oni.

Vraťme se ale k našemu tématu genů a DNA. Hojně se vyskytují příběhy o lidech, kteří se vyléčili z údajně neléčitelných nemocí. Připomněl bych například příběh ženy, která si přivodila asi 45 kg nadváhy a rozvinuly se u ní astma, diabetes a srdeční onemocnění. Dříve bývala sportovní typ a v dobré kondici, pak ale přišly osobní tragédie, a tak začala hledat útěchu v přejídání. Podstoupila pak genetické testy a ukázalo se, že má defektní části, související s astmatem, diabetem i srdečními potížemi. Na nějaký čas sice našla řešení, ale po pěti letech s nadváhou a s potížemi, po užívání různých léků na tom byla ještě hůře a nakonec se rozhodla najít si práci venku, lépe se stravovat a dávat přednost ovoci a vegetariánské stravě. Asi po 18 měsících shodila téměř veškerou nadváhu a cítila se daleko lépe. Rozhodla se opět absolvovat testy DNA – a co se zjistilo? Že „příčina“ jejích problémů – její původně nalezené poškozené geny – nebyly nikde zjištěny.

Dr. Bruce Lipton, autor studie, dříve profesor medicíny na univerzitě ve Wisconsinu a nyní výzkumný vědec na lékařské univerzitě ve Stanfordu, patří mezi významné vědce v oblasti epigenetiky (nové biologie) a napsal knížku „Biologie víry – uvolnění energie vědomí, hmoty a zázraků“ (The Biology of Belief – Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles). Na základě jeho experimentů, které jsou zaměřeny na detaily v molekulárních mechanismech, které umožňují přenos informací, vychází najevo, že geny ve skutečnosti neřídí naše chování, ale naopak bývají aktivovány nebo tlumeny vlivy, které přichází zvenčí mimo buňky. Mezi takové iniciátory patří i naše vnímavost a přesvědčení. Dr. Lipton poukazuje na to, že naše víra, ať už pravdivá nebo lživá, pozitivní nebo negativní, ovlivňuje i genovou aktivitu a ve skutečnosti mění náš genetický kód.

Pro Číňany nejsou zde uváděné informace ničím novým. I když neznali nic o DNA, genech a dalších aspektech života buněk a o biologii, už celá tisíciletí je jim známo, že „Mysl ovládá čchi a čchi ovládá tělo“ („čchi“ je pojem v podstatě ekvivalentní současnému pojmu „bioenergie“). Vědí také, že mysl je opravdovým regulátorem vašeho zdraví, života a osudu. Není to záležitostí vašeho podvědomí ani předurčenosti, ani vaší DNA nebo genů či čehokoliv dalšího. I když víme, že podvědomí může projevovat silný vliv na naše návyky a přesvědčení, častokrát je tomu tak proto, že jsme v raném dětství byli špatně vedeni a naprogramováni. Stává se tak v období do 6 let věku, kdy se formuje většina toho, kdo budeme a jak budeme myslet a čemu budeme věřit. (Neboli do podvědomí si mozek ukládá zápisy zážitků, které nejprve prošly jeho vědomím.)

S pomocí mocného prostředku, kterým je meditace, spojené s dechovými praktikami, změnami stravování a s tělesným cvičením, můžeme působit na náš tělesný systém včetně genů, mysli a duše a začít přeprogramovávat svou mysl (včetně našeho podvědomí) tak, aby se z ní odstraňovaly špatné návyky, pochybnosti, úzkosti a negativní postoje, které nás drží dole nebo nám brání v dosažení našich cílů a snů; dokonce se takto můžeme zbavovat i těch negativních myšlenkových návyků, které nám způsobují nemoci.

Práce Dr. Liptona (ale i jiných vědeckých pracovišť zkoumajících jak změna životních podmínek ovlivňuje zápis v DNA – což lze nalézt pomocí Google) je velmi významná, protože může pomoci odstraňovat mýty, že všichni podléháme našim genům. Je zřejmé, že farmaceutické firmy nemají zájem o šíření takovýchto informací, protože se tak ještě víc odhalí totální neužitečnost jejich toxických léků a chemikálií a časem tak vyjde najevo jejich zbytečnost. Léky bývají zpravidla pouze o 5 až 8 % účinnější než placebo, což má obrazně jen nulový význam, jestliže se jedná o léčbu nemocí. Některé nové studie dochází k závěrům, že mnohé léky ve skutečnosti nejsou vůbec účinnější nežli placebo.

Nikdy nedovolte svému lékaři nebo komukoliv jinému, aby vám uzavřel cestu k léčbě pomocí změn vaší mysli. Na základě nekonečného počtu případů přírodní léčby, dobrého porozumění čínské medicíně a přírodní medicíně jiných kultur (včetně americké lidové medicíny) už víme, že je více než možné se skutečně sám vyléčit z nemocí jak tělesných, tak i duševních. Pokud jste opravdově motivováni k uzdravení a máte vůli pro to vynaložit fyzickou i duševní námahu, pak se opravdu můžete uzdravit z většiny potíží, které máte. Jak ukazují práce Dr. Liptona (a dnes už i dalších vědců z jiných pracovišť), všechno má počátek v naší mysli, která cestou energického působení v těle začíná proměňovat povahu našich genů a DNA. Číňané popisují tento energetický mechanismus jako působení čchi. A tak moderní věda zase jednou obnovuje a ověřuje to, co například Číňané o zdraví, uzdravování a o mysli sepsali a učí už tisíce let.

Pozn. Na internetu se lze z dalších pramenů dovědět, že životním stylem ovlivněné geny se přenášejí i na potomky (je to potvrzeno minimálně do druhé generace).

Zdroj článku: celostnimedicina.cz, jako první publikoval naturalnews.com

Kam dál:

Otevřít rubriku ZDRAVÍ: ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Isis 2012-10-25 05:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V tom článku v podstate nie je nič nového iba ďalšie potvrdenie účinnosti zákona mentality. Pre mňa to už však nie je žiadna senzácia, ale fakt. Vďaka neuveriteľným výsledkom, ktoré som na vlastnom tele, hlavne po jeho zdravotnej stránke, zmenou myslenia dosiahla, som úplne presvedčená, že to funguje, to však na tom nie je to najlepšie.

Ikona diskutujiciho Isis 2012-10-25 05:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, človek môže silou vôle okrem iného aj zmeniť svoju DNA a vedome preprogramovať svoje bunky tak, aby bol počas obnovovania sa odstránený škodlivý kód, čím sa vyliečia aj vrodené, dedičné, genetické poruchy a nevyliečiteľné choroby. Možnosti sú obrovské, sama som na objavnej ceste čo sa toho týka a neprestáva ma to fascinovať. Že je možné komplet zmeniť telesnú schránku, alebo len farbu očí, či vlasov, zastaviť proces starnutia… to je iba zlomok, banalitka oproti divom, ktorých sme schopní a toto poznanie raz od základov zmení planétu… Zo začiatku som sa, skôr zo žartu, rozhodla skúsiť si mysľou vymodelovať svoj krivý nos a dnes nik neverí, že som nebola na plastike. Mňa však viac šokoval fakt, že sa súčasne narovnalo niečo krivého v mojom charaktere a zlozvyk, ktorému som predtým holdovala je preč!

Ikona diskutujiciho Nasgol 2012-10-25 08:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aaah perfekt, konečně "vědecké" výsledky a já všem nemusím dokazovat PROČ!?…sdílím 🙂 s dovolením

Ikona diskutujiciho Anička 2012-10-25 09:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hodnotný článek,snad otevře pár lidem oči.

Ikona diskutujiciho Míša 2012-10-25 10:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný článek, a naprosto pravdivý. Třeba teď jsem po několika letech poprvé onemocněla, ale přesně vím, z jakého důvodu to bylo.

Ikona diskutujiciho gamerka007 2012-10-25 11:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tento článek mě docela potěšil:) V rodině máme dost nadváhy a já se s tím rozhodla něco dělat. Mimo jiné to už asi za půl roku vedlo i k tomu, že se mi zkrátily nemoci, které mám velmi často. Takže budu doufat, že je pravda, že se můžou geny i změnit/utlumit a případnému svému budoucímu dítěti ty špatné nepředám a bude mít trochu jednodušší život když s nimi nebude muset bojovat:)

Ikona diskutujiciho Jochi 2012-10-25 12:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je, tak to je.

Ikona diskutujiciho Dominique 2012-10-25 13:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vynikající článek!!

Ikona diskutujiciho vlaja 2012-10-25 13:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:krasne Isis

Ikona diskutujiciho girliess 2012-10-25 14:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Však to je jen tak , není to povinné..;)) A nějakou boubelku bych tam zase nechtěla..:D

Ikona diskutujiciho Alue 2012-10-25 14:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: … diskriminuješ 🙂

Ikona diskutujiciho girliess 2012-10-25 14:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: a co má být? 🙂

Ikona diskutujiciho Reunion Proximus 2012-10-26 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes jsem o podobné problematice opět hodně přemýšlel a tak děkuji za zajímavý článek s novými informacemi 🙂

Ikona diskutujiciho Byllinkář 2012-10-26 15:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezký článek :), je legrační, že to, co používám v praxi, se potvrdilo až teď :D. Jenom bych rád připsal svůj názor, že je rozdíl mezi vinou a zodpovědností. Jsme za své problémy zodpovědní, ale neneseme vinu. Vina vychází z předpokladu, že jsme udělali něco, co jsme udělat neměli. My ale máme vždy na výběr a vybrali jsme si tak, jak nejlépe jsme to uměli. Jen se potřebujeme něco naučit :).

Ikona diskutujiciho saleni 2012-10-27 19:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Tito muži prošli 3-měsíčním obdobím s velkými změnami životního stylu, ke kterým patřila změna stravy (přechod na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, luštěniny a sójové produkty), přiměřené cvičení (denní půlhodina chůze), a hodinu denně techniky pro zvládání stresu (meditace)."

Ikona diskutujiciho Arcanis 2012-11-04 20:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase já :D

Ikona diskutujiciho Arcanis 2012-11-04 20:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A zase pak když člověk slyší od někoho, že "něco nejde protože tohleto a támhleto" (nemám k tomu talent, …), je to čistě jen hledání důvodů proč něco nejde, čistý alibismus, a ne hledání způsobů, jak to udělat :D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek