Psychoelektronické ovládání lidských mozků (2.část)

19.12.2016 v Poselství 0

(2.díl)

Podle údajů našich služeb, psychotronní zařízení umožňuje manipulovat s davem a přivádět lidi do stavu takzvaného „vyvolaného“ transu. Je schopné vyvolat různé emoce – od strachu po euforii. Ovlivňování se uskutečňuje pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a laserového záření, která jsou krajně nebezpečná pro vyšší funkce mozku. Je těžké je zaregistrovat a vydělit ze spektra neustále přítomného elektromagnetického záření průmyslového původu. Speciálně modulované pak mohou vyvolávat zrakové a sluchové halucinace, mást myšlenky, rozhodit psychiku, měnit chování, stimulovat agresi, depresi, katalepsii…

Institut biofyziky Ministerstva zdravotnictví RF, Institut buněčné biofyziky a Institut vojenské medicíny prováděly výzkum škodlivosti účinků vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na strukturu mozku a mají výsledky. Mimochodem v jedné ze zpráv jsem četl, že: „…základním nedostatkem domácího výzkumu této problematiky je špatná koordinace ve vědeckých programech v tomto směru. Nízká úroveň základního výzkumu v důsledku chybějícího finančního zabezpečení ponechává bez perspektivy aplikovaný výzkum pro rozvoj dostatečné ochrany před vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli“.V USA na práce v oblasti PSI-zbraní a na hledání způsobů ochrany před nimi každoročně utratí 150 milionů dolarů. Vojenský ústav radiobiologie výzkumu v Bethesdě (Maryland), začal jako jeden z prvních vytvářet zařízení pro distanční působení na lidi už v roce 1965. Ale viditelných úspěchů vědci dosáhli až v roce 1980, kdy byly zkonstruovány kompaktní generátory mikrovlnného záření schopné posílat do mozku člověka příkazy řídící jeho chování. Tento div vojenské techniky se nazývá impulzně-vlnový miotron. Pokud se z malé vzdálenosti namíří paprsky přímo na člověka, je možné zcela potlačit jeho vůli a paralyzovat ho.

Pokud je mi známo, u nás do poloviny 80. let probíhaly práce na generátorech vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního kódování mozku. „S cílem vytvořit řízený lidský materiál“ – jak bylo napsáno v jednom dokumentu, který jsem viděl. Mezi vývojáři byl jeden doktor technických věd a kandidát biologických věd, Valerij Konstantinovič Kaňjuka. Vedl tajný komplex kosmické biofyziky fungující v rámci nevládní organizace „Energia“. Vedl „vývoj principů, metod a prostředků distančního bezkontaktního řízení chování biologických objektů“. Včetně pomoci technických prostředků – generátorů. Kaňjuka umřel. Stejně jako mnozí jeho kolegové…

Zůstal někdo z nich naživu?

– Pokud je mi známo, tak ve výzkumu v oblasti psychotroniky pokračují v Pítěru známý akademik, hypnotizér Viktor Kandyba a jeho syn. Nedávno dokonce vydali knihu „Tajemství psychotronních zbraní“. Tady je z ní citát: „Už v roce 1988 Rostovský medicínský institut společně s dalšími úspěšně zakončil testování psychotronního generátoru a požádali o povolení k pokusu na otevření jevu propustnosti biologických tkání pro současný vliv vysokofrekvenčních magnetických polí. Nová zbraň je schopná potlačit vůli člověka a vnutit mu jinou. Rostovské generátory jsou nejnebezpečnější ze všech typů psychotronních zbraní. Jejich použití by mělo být pod státní kontrolou. Záření těchto aparátů je nastaveno na rezonanční frekvenci přírodních kmitů vnitřních orgánů člověka. Přitom velikost záření je tak malá, že je hluboko pod zářením pozadí. Proto odhalit tuto zbraň není možné. Přitom je však schopná zahubit miliony lidí, kteří pod jejím vlivem onemocní a zemřou. Právě proto byli vědci znající účinky tohoto aparátu šokováni, když se o možnosti použít tyto psychotronní generátory zmínil generál Konstantin Kobec v době událostí 19. – 21. srpna 1991 v Moskvě.

A byl během převratu použit, nebo ne?

Já jsem tehdy hlídal „Bílý dům“, myslím si však, že generál Kobec prostě blafoval.

Ale aspoň něco z těch zařízení majících vliv na mozek člověka jste viděl?

Viděl jsem anténu instalovanou v kabinetu Jelcina za knihovnou. Byl to kovový skelet o rozměru 1,2 m x 1,2 m zakrytý plachtou s vysílačem uprostřed. Nemám informace o tom, kdo ho tam zapínal nebo vypínal. Možná někdo z Nejvyšší rady. Ale vím, jak taková anténa funguje: uvede člověka do diskomfortního stavu, způsobuje bolesti hlavy. Tato anténa byla elektromagnetické zařízení, které pracovalo na vzdálenost 10 – 15 metrů. A mohlo z normálního člověka udělat blázna.

Pokud se dobře pamatuji, chtěl byste obnovit centra studující PSI-efekty.

Ano, chtěl bych. A spolu s kolegy jsem už sepsal patřičný dokument. Cituji z něj: „Současné školy pro profesionální speciální operátory, kteří by měli unikátní psychické předpoklady, dovolují připravit specialisty schopné řešit následující základní úkoly:

1. Získání informací a identifikaci zdrojů skrytých vnějších hrozeb jak vůči státu v politickém, ekonomickém i vojenském plánu, tak i vůči úředníkům vojensko-politického vedení země;
2. Vytváření prognóz zahraniční politiky, sociální situace v zemi, chování lidí, průběh rozličných procesů ve společnosti v případě minima dostupných informací;
3. Zjištění umístění objektů podle topografických map, schémat, plánů;
4. Odčítání podvědomých i skrytých informací z úředníků podle křestního jména, příjmení, fotografie, data narození. Stejně tak informací z tajných dokumentů;
5. Psaní psychologických portrétů, charakteristik úředních osob podle jména, příjmení, fotografie, data narození;
6. Provedení diagnostiky zdravotního stavu úředníků podle jména, příjmení, data narození.
7. Hodnocení úrovně připravenosti specialistů na práci v daných podmínkách;
8. Identifikace geopatogenních a seismicky nestabilních zón; detekce hrozby poruchy a havárie technických komplexů, technologických komunikací i průmyslového vybavení; uskutečnění další nedestruktivní kontroly obzvlášť důležitých objektů;
9. Předpovídání přírodních katastrof s údajem o jejich místě a čase;
10. Posouzení stavu a produktivity přírodních zdrojů, uskutečnění průzkumu využitelných.

V čí rukou jsou dnes PSI-zbraně?

Ta nejvýkonnější zařízení se dnes nacházejí nejen ve výzbroji vojáků USA, Velké Británie a Francie, ale také u nadnárodních společností, které je používají soukromě při řešení svých problémů. V Rusku jsou experimentální zařízení. Prezident o nich ví.

Jak jsou uloženy tyto zbraně v zahraničí?

V kosmu. A existují také zařízení na válečných plavidlech.

Jakou energii používají?

Nejen solární baterie, ale i jaderná zařízení.

Používají psychotronní zbraně proti Rusku?

Je to součást výzbroje.

Došlo už k masívním útokům?

Ne.

Po válce, v roce 1945 se k Američanům dostaly archívy, které se týkaly atomových zbraní a raketové techniky. A k nám se dostaly dokumenty o fyziologických pokusech, které prováděli fašisti v hitlerovském Německu. Vyplulo na povrch, že ve 40. letech byly rozběhnuté svým rozsahem nevídané supertajené psycho-fyziologické vědecko-výzkumné práce s použitím všeho nejlepšího, co bylo do té doby zjištěno v Indii, Číně, Tibetu, Evropě, Africe, USA i SSSR. Přečtu vám úryvek z jednoho dokumentu našich tajných služeb:

„…Cíl výzkumů? Vytvoření psychotronní zbraně… Zvláště cenné byly tajné německé experimenty, které byly prováděny na vězních v koncentračních táborech. Mezinárodní konvence takové kruté, nelidské pokusy na lidských bytostech definují jako zločiny proti lidskosti. Nikdy před válkou ani po ní vědci neměli právo provádět takové pokusy se živými lidmi. Proto jsou všechny německé výzkumné materiály dnes unikátní a pro vědu neocenitelné.“


Jednu z metod nacistických vědců – takzvanou měkkou hypnózu – začaly používat i naše tajné služby. Například byly rozpracovány metodiky distančního ponoření „objektu působení“ do stavu lehkého transu – takového, že ani nezjistí, že je na něj působeno. Bylo však přitom podchyceno jeho podvědomí, což dovolí nejen měnit chování „objektu“ ale také čtení informací o jeho záměrech. Podobným způsobem jsme „vlezli“ do mozku těch známých politiků, kteří byli pro Federální bezpečnostní službu zajímaví.

Velmi nám pomáhali výjimečně silní extrasenzorici z řad důstojníků státní bezpečnosti. Ano, takoví tam opravdu sloužili. V roce 1991 jsem jich dal několik dohromady, těch nejnadanějších, a vytvořil malou jednotku. Leželi na pohovkách a nalaďovali se na mozek nějakého politika, i když ten se nacházel třeba i tisíce kilometrů daleko. Uvedli tento „objekt“ do stavu měkké hypnózy a „vyslýchali“ ho. Dotazovaní měli pocit, že hovoří v duchu sami se sebou, ale ve skutečnosti podávali informace našim tajným službám. Pokud některý politik nechtěl sám se sebou mluvit, použil se jiný program. Do mozku byl zaslán hlas jeho oponenta nebo kolegy nebo přítele (přítelkyně), s kým už ochotně zapředl živou debatu. A naši operátoři tuto debatu snímali. Díky těmto dialogům se nám podařilo zabránit nemálo pohromám na státní úrovni.

V roce 1992 jsme například při přípravě první návštěvy Jelcina v Japonsku zjistili, že měl spolu s Kozyrevem v plánu předat Japoncům část sporných Kurilských ostrovů. S pomocí našich extrasenzoriků jsme totiž sňali informaci z Američanů, zaměstnanců CIA, kteří byli do těchto plánů zapojeni. Přitom se ukázalo, že se chystají tuto situaci využít a zároveň zhoršit teritoriální napětí mezi Čínou a Ruskem. Dokonce včetně vyprovokování ozbrojeného pohraničního konfliktu! V důsledku toho jsme byli nuceni vzít na sebe odpovědnost a nepustit prezidenta do Japonska, údajně z důvodu ohrožení jeho bezpečnosti. Uhráli jsme to na to, že Japonsko nemohlo prezidentovi zaručit stoprocentní bezpečnost, o čemž uvědomili bezpečnostní radu. Proběhlo hlasování a všichni kromě Jelcina hlasovali proti této cestě. Tak jsme se vyhnuli válce s Čínou a mnoha dalším problémům na státní úrovni.

3. díl – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek