Řecký polyteismus: Stále více Řeků se navrací k uctívání olympských bohů

11.1.2020 v Nezařazené 0

Vypadá to, že se v Řecku rozrůstá novopohanská komunita. Mladí nebo staří, muži nebo ženy, gayové nebo hetero… ti všichni se rozhodli znovu uctívat pradávné bohy Olympu. Mnohým se to zdá iracionální, ale Řekové vlastně nikdy úplně nepřestali ctít své staré bohy.
Stále více Řeků pojmenovává své děti podle dávných bohů a bohyní, nymf a starověkých hrdinů.Kult olympských bohů ožívá
Přestože křesťanství hrálo velmi důležitou roli při utváření moderní řecké historie (někdy užitečné a někdy zničující), zdá se, že Řekové dychtí i po Zeusově nebo Apollově pomoci. Stále mají v úctě Ježíše, ale zároveň se někteří navrací k uctívání svých Olympských bohů.

Hlavní problém Starého náboženství byl ten, že existovalo mnoho institucí, které ho komplikovaly. V Řecku oficiálně existují tři hlavní náboženství, je to křesťanství, judaismus a islám. Ve starověkých chrámech není uctívání dávných bohů povoleno, takže se mnozí snaží překonávat tuto překážku uctíváním starých bohů ve stínu majestátné hory Olymp, jako je slavnost „Prometheia“.

Prometheia je oslava letního slunovratu, která uctívá Promethea, poloboha a předka lidského druhu, který „ukradl“ oheň olympských bohů na hoře Olymp, aby ho dal lidem. Oheň symbolizující moudrost a řemeslo byl největším darem, jaký kdy člověk dostal.

Prometheia představuje sérii rituálů, z nichž mnohé byly znovu vytvořeny profesorem filozofie na Stockholmské univerzitě dr. Tryphonem Olympiosem.


Mnoho návštěvníků z celého Řecka i ze zahraničí se každoročně schází v nádherném přírodním prostředí na úpatí hory Olymp, aby si vyměňovali názory, uctili starověké filozofy a nadechli se osvěžujícího vzduchu na venkově. Mnozí zde táboří, nocují a mnoho z nich stráví celou noc povídáním o hvězdách a božstvu na hoře Olymp.

Kdokoliv může navštívit Řecko a připojit se k festivalu Světla a Ohně pod Olympem a setkat se se stejně smýšlejícími věřícími.

Moderní pohané v Řecku uctívají síly přírody a tradici svých předků. V čele této víry a rituálů stojí vážené ženy – kněžky. Jejich náboženství je kombinace pohanství, spojení s přírodou a uctívání Olympských bohů. Rituály zahrnují zpěv, krásné bílé róby a dary přírodě. Novopohané vylévají na kameny v přírodě mléko, darují med, nebo sladkosti.
Věřící také dostávají nová jména a každý má svého patrona z řad Olympských bohů, který ho speciálně ochraňuje.

V poslední době se v Řecku zformovala celá řada rozdílných skupin, nejstarší a nejpopulárnější mezi nimi je ,,Řecká národní vysoce pověřená rada“ (Greek Nationals High Commissioned Council (GNHCC) – Υπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών), která byla založena před třiceti lety.

V roce 2017 došlo k velkému pokroku, protože se Řecký polyteismus konečně po dvacetiletém vyjednávání s úřady stal ,,známým náboženstvím“. Není to stejný level jako například křesťanství, ale je to první krok. V Řecku je zatím šest ,,známých náboženství“, která jsou díky tomu chráněna ústavou a osvobozena od daní. Dostávají tím například i právo zakoupit pozemek a vybudovat na něm svůj chrám, nebo legálně provádět na veřejnosti ceremonie.

 

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek