Rozhovor o automatické kresbě 2.díl: Každý má páky na to, aby se sám zbavil energetických parazitů

24.12.2019 v Spiritualita 1

Všimla jsem si v jednom z tvých komentářů, kdy jsi vysvětlovala čtenářům princip automatické kresby, že dodržuješ právo na soukromí a nekreslíš někoho, kdo si o to neřekl. (Kromě vůdců a samozvaných guru.)
Mile mě to překvapilo, vzpomínám si totiž například na pokusy všelijakých samozvaných ,,médií“, co se na mě bez mého vědomí ,,napojili“ a začali mi vysvětlovat jaká jsem a co mám na sobě změnit. Úplně cizí lidi, kteří mají nepochopitelně pocit, že jsou v právu takovou věc dělat, nebo někomu ,,promlouvat do duše“. Když už dělají takové pokusy, tak ať si to nechají, proč mi to musí psát a přesvědčovat mě, že mají pravdu a že mě znají líp než já? Bylo to pro mě, jako kdyby mi nezvaná návštěva začala kopat do dveří, obcházet dům a koukat do oken, poté co jí nejdu otevřít na zazvonění. Někdo má zkrátka pocit, že může být vlezlý a neurvalý, pokud to schová za duchovno.
Člověk, který něco skutečně umí (ne že to jenom tvrdí), by správně měl dodržovat Zákony vesmíru, nebo Morální kodex (ono je to ve výsledku v podstatě to samé), nevnucovat druhým svou vůli a respektovat jejich právo na soukromí. Jinak totiž hrozí, že pokud nadaný člověk své dary zneužívá a zachází s nimi neuctivě, tak o ně přijde. V minulosti už jsem pár takových případů i zaznamenala, kdy došlo k uzavření schopností. Otázka na tebe je, jestli tvůj ,,Morální kodex“ pochází z nějakého zdroje který to definuje a doporučuje, nebo jestli to tak děláš, protože vnitřně cítíš a chápeš, že je to správné? Jestli ti k tomuto přístupu stačil selský rozum a pravidla slušného chování, nebo to máš vnuknuté zeshora? Jsou nějaká další pravidla, kterým by se člověk měl při automatické kresbě podřídit, aby o svou schopnost nepřišel, nebo si neublížil?

Tohle je výborná a krajně důležitá otázka, která pro duchovně aktivní lidi hraje podle mého názoru klíčovou úlohu v jejich rozvoji. Morální kodex – zákony Duše, máme v sobě všichni přirozeně uložené. Umělá morálka je jen jejich protetická náhrada, nikdy nebude fungovat dokonale. A každý si to může snadno ověřit porovnáním: Pokud někomu něco ze své vůle dělám, snesl bych toto jednání bez problémů i sám na sobě? Považuji toto jednání opravdu za vhodné a užitečné?

Pravé zákony se nemusí učit, jsou to ctnostné vlastnosti a zásady zakódované v našich instinktech, obdivujeme je všichni (nebo hodně z nás) jako ideály lidství. Samozřejmě i tak existují výjimky, jako lidé, kteří část života vyrůstali v prostředí, kde násilí, hrubost, a podvody byly normou a ti lidé se prostě nikdy nesetkali s něčím lepším, jejich duše byla potlačená, přesto ryzí a kvalitní. Jejich morální kodex byl zablokován, ale v kontaktu s dobrým vzorem se ihned aktivoval. Dobrý člověk, co se chytne kvality, se jí instinktivně drží a nepustí.

V oblasti duchovních schopností je tohle opravdu veliké téma. A pokud vám jakékoliv samozvané „medium“ vnucuje své úvahy a informace „shůry“ o vás a vašem životě, rovnou to zahoďte! Takové jednání je jasný důkaz naprosté nezralosti a obvykle i pseudo – schopností, které za nic nestojí. Bývají to lidí, kteří trpí určitými frustracemi, duševními bludy a jsou chorobně subjektivní, obvykle ve stavu duchovního úletu. Hodně často jsou tahle „média“ hostiteli vypasených parazitů, kteří si s nimi hrají jako s panenkou, a „posílají“ jim zaručené informace o spáse světa, nebo o jiných lidech, o tom, jak jsou osvícení géniové ze třicáté dimenze, atd. V drtivé většině to jsou informace nepoužitelné v reálném životě a totálně zavádějící. Ze své praxe bych takového člověka označila za typického „svačináře“ pro spirituální parazity, který je sám už nemá z čeho krmit, tak se snaží jiné lidi provokovat a vtáhnout, byť virtuálně, do svého vnitřního světa, aby v něm nezůstal sám a potvrzoval si na někom svou fiktivní duchovní pozici.

Logicky, když někdo opravdu vidí do vaší duše, je to rozsáhlý dar, za který by mu tisíce lidí utrhaly ruce. Tak proč by trávil čas vnucováním NEVYŽÁDANÝCH rad a služeb cizímu člověku?… A všechno zcela zdarma? To musí být tedy buď výjimečný dobrák, nebo prodavač předražených hrnců!

Ale teď vážně. Každá schopnost nese svou daň, čím větší schopnost, tím větší odpovědnost za její čestné užívání. S opravdovými dary se totiž nedá riskantně koketovat a čekat, že se vlastně nic nemůže stát. Vždycky se totiž něco stane, a věřte mi, zapamatujete si to pak do konce svého života 🙂

Kdo má opravdové schopnosti ví, že jsou určeny VŽDY k pomoci sobě a druhým. Nic víc, nic míň. Nikdy jimi neplýtvá, nechvástá se, nezneužívá, nebabrá se v jiných lidech pro zábavu, nebo ze zlomyslnosti. Je si vědom jejich váhy a také toho, že jsou mu propůjčeny z lásky a úcty, takže nemá právo s nimi nedůstojně zametat.

Kdo opravdové schopnosti získá a přesto s nimi plýtvá tím, že ubližuje druhým, chystá si velmi bolestné důsledky a ztráta těch schopností je naprosto to nejmenší z důsledků, které následují. Tito lidé vědí velmi dobře, co dělají, takže neznalost jednání je tady takřka vyloučena. Právo volby máme každý. Já jsem si vybrala a nikdy bych nechtěla volit jinak. I když se mi někdo nelíbí, nemám právo se mu vetřít do soukromého prostoru, musím ho respektovat. Má svou cestu.

Čestnost, etiku a zdravý charakter bych zařadila v žebříčku duchovních zásad na úplně první místo, i když nevypadají navenek tak atraktivně a kouzelně, je to klíčový stavební kámen pro celkový HARMONICKÝ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ člověka. Toto by se mělo vyučovat na všech duchovních školách a kurzech, jako hlavní téma. Odpadlo by pak mnoho nezralých a nepřipravených studentů – nebo učitelů 😀 !

No otázka pak je, kdo by zůstal. Počítám že jen malý zlomek, protože moje zkušenosti s lidmi a učiteli co ,,dělají duchovno“ jsou podobné jako ty tvoje.

V čem si myslíš, že je největší potenciál a konstruktivní přínos automatické kresby? Proč je fajn to umět a co to může dát člověku, který o ni poprosí? Jaká byla tvoje hlavní motivace při učení?

Kresba se dá použít takřka na všechno. Člověk si může tříbit cítění, když se nechá vést a maluje si pocitově různé tvary, je to skvělý terapeutický nástroj, jak odvést napětí a více se uvolnit, k tomu je samostatný obor – arteterapie, nebo slouží jako diagnostický nástroj, to baví třeba mě. Každý má jinou náturu a může si vybrat ze široké škály možností. Viděla jsem mnoho kreslířů, kteří dělají tzv. léčivé obrázky, nebo obrázky programované. K tomu se v budoucnu možná také dostanu, ale prozatím se stále zdokonaluji v kresbě aurického pole a vím, že to bude ještě mnoho učení a snahy. Profesionální kreslíř dokáže špičkově číst v auře do nejmenších detailů – i co se týká zdraví, ale těchto kvalit ještě zdaleka nedosahuji, některé fyzické symptomy jsem schopna zachytit, ale zatím ne na úrovni, kterou bych si představovala:) Mnoho současných kreslířů se spokojí se základním rozkreslením čaker a v této úrovni se tím živí. Já vidím vzor v lidech, co byli schopni kvalitou své diagnostické kresby úspěšně spolupracovat s lékaři (a teď nemyslím to, že najdete oslabení například srdce, ale i přesně dokážete říci, co konkrétně tomu srdíčku chybí).

Hlavní motivací u mě byla jednoznačně touha pomoci lidem, aby obrázek jejich pole mohl říci více o jejich trápeních, popřípadě rozkryl skrytý důvod problémů, kterým nemohli přijít na kloub. Úžasně mi v tomto pomohla terapeutka, se kterou příležitostně spolupracuji a která pracuje s energetickým polem. Pro některé klienty si vyžádá obrázek jejich stavu před, během a po léčení, aby viděla ona i klient, jak efektivní výsledky nese její terapie a zda má smysl v ní pokračovat. Já sama mohu na stavu aury pak pozorovat vynikající výsledky její práce, ale v některých případech také marnou snahu pomoci člověku, který se opravy sebe sama odmítá účastnit. V takovém případě se vzhled aury rychle vrací do původního, poškozeného stavu. Lidé si totiž někdy myslí, že pokud jim někdo „opraví“ pole, problém je vyřešen. Ale to platí pouze u někoho, kdy je pole porušené nějakým traumatem a „jizva“ se z nějakého důvodu nezhojila. Když je vaše pole poškozené zhoubným stylem života a myšlení, oprava aury je zbytečná. Musíte začít žit zkrátka jinak a lépe.

Obecně z aury dokážu vyčíst, kde by se člověk měl posílit, nebo naopak ubrat, kde má bloky, nebo je aura nějak specificky porušená. Mám už mnoho zkušeností, kdy lidé dokáží svá pole „opravit“ sami, prostou vůlí a vizualizací a zlikvidovat i případné parazity! Z toho usuzuji, že každý má „páky“ na zlepšení sebe sama a nemusí být žádný profesionál. Musí ale chtít a umět se razantně rozhodnut.

Pokud chce někdo svůj obrázek „jen tak“, třeba ze zvědavosti, také ho vypracuji, ale postupně to omezuji, protože hodně lidí nemění své přístupy k životu a někdy očekávají, že společně s obrázkem bych jim měla poslat ještě datum a čas – kdy a odkud jim jede rychlík do ráje, kde budou vegetovat v nirváně do konce svých dnů 🙂

Pak je ještě moje oblíbená skupina V.I.P. lidí, kteří jsou dotčeni, že je jejich aura příliš „normální“. Kresbou je vlastně urazím…cítí se o něco svatější, než jsem je nakreslila – co se dá dělat! Kresba nezná lichotky:-D

Pak je tu ještě jedna věc, kterou se zabývám úplně nejradši a to je vyhledávání cizorodých energií v auře. Zní to trochu morbidně, ale paradoxně v této oblasti mám největší vášeň, radost z výsledků a nějakou záhadou i primární talent 🙂 Mnoho lidí se trápí psychickými problémy, depresivními náladami a divnými myšlenkami a ačkoliv je to velmi individuální, mnoho z těchto potíží způsobují právě astrální parazité.

Uvedu čerstvý případ, jeden za všechny: Můj dobrý kamarád který podniká, se dostal do stavu, kdy měl pocit, že vyčerpal všechny síly a nemůže už dál, život pro něho ztratil smysl a barvu, ovládl ho velký strach o budoucnost. Tento člověk je jinak velmi vitální a cílevědomý a pokles jeho životních sil byl podivný. Narážel na nepříjemné situace, všechno se náhle komplikovalo. Takové věci se mohou stát komukoliv, ale jeho malomyslnost neseděla k živelnému charakteru a vitálnímu poli, které u něho znám. Nakreslila jsem tedy jeho obrázek a byl tam parazit. A velký. Když se v auře objeví takový silný a vyživený „kus“ a aura byla předtím čistá, je jasné, že „přesídlil“ z aury jiné osoby do aury současného hostitele.

Jakmile jsem kamarádovi obrázek ukázala, okamžitě spontánně věděl, kde k parazitovi přišel, jednalo se o velmi závažnou situaci s nebezpečným a podvodným člověkem.

Asi za deset minut po očištění byla aura zdravá. Psychika se narovnala bleskovou rychlostí. To pozoruji u mnoha lidí. Po odstranění parazita jsou opět veselí, více svěží a vrátí se jim chuť do života , jsou opět SAMI SEBOU a to je nejvíc! Na druhou stranu si někdo může myslet, že jeho frustraci nutně způsobuje parazit, ale kresba to vyvrátí. To jen dotyčný je tedy spíš parazitem sám sobě…

Stávají se mi i situace, kdy je přivtělenec jen druhotný důsledek jakékoliv nevhodné činnosti – třeba braní drog, neochoty překonat své zhoubné zvyklosti a slabosti, chorobného bažení po majetku, nebo i zlomyslnosti a pěstovaného nepřátelství vůči lidem. Z malé „mouchy“ v auře, se stane takhle během několika let strašidelný velikán, který ruinuje tělo a duši daného člověka.

Mám stejnou zkušenost, že když se člověku trochu napoví o co by se mohlo jednat (i kdyby jenom teoreticky bez jistoty), obvykle si lidé ,,vzpomenou“ a svůj problém najednou dokážou identifikovat a najít jeho začátek. To je pak klíčový bod, u kterého začíná náprava situace.
Říkáš, že byl kamarád deset minut po očištění aury opět sám sebou. Jak takové očištění aury probíhá? Určitě je spousta lidí, co si při čtení rozhovoru říkají, že by se jim takový postup šikl a chtěli by ho zkusit.

Naprosto univerzální typ neexistuje. Záleží opět, co komu vyhovuje. Někdo je rituální typ, potřebuje svíčky a postup, jiný má skvělou vizualizaci, dalšímu stačí zdravý vztek a vykázání návštěvníka pryč. Jsou lidé, co pracují s krystaly, nebo se energeticky čistí vodou, sluncem. Je hromada možností.

Můj kamarád má v oblibě oheň, takže si představí, že chytne tu energii z aury a hodí jí do ohně (skutečného v krbu). Po každém pokusu kresba jasně zmapuje, jak se parazit vzdaluje, až po něm zbyde jen vlající provázek, na kterém byl k auře napojen. V té chvíli dojde k velkému duševnímu osvěžení, jak energie začne opět stoupat do zdravé frekvence.

Pro všechny způsoby očištění platí však jedno společné. Potřebujete vaši osobitou razanci a pevné vědomí toho, že nikdo jiný nemá právo na váš prostor. Nikdo jiný v něm nemá co pohledávat! To je zákon. Pokud tam je byť střípek tolerance k parazitovi, nebo pocit vlastní nehodnosti, ihned toho využije. Lidé, kteří necítí dostatečně svá práva a nároky v životě, s tímto vymezením mívají potíž, ale i tak je vlastně parazit učí, jak se stát více nekompromisní a umět vykázat vše špatné ze života.

Terapeutka, se kterou spolupracuji, běžně a velmi úspěšně odstraňuje tyto energie z lidí i obydlí tím, že je schopna vyvinout natolik vysokou frekvenci, že v ní parazita doslova rozloží. Nepociťuje při tom ani hrstečku strachu, dělá to s naprostou samozřejmostí. Má tento dar od přírody a je to člověk přímo stvořený pro takovou práci 🙂

Všichni máme moc nad svým polem, protože je jen naše. A každý se dokáže případného návštěvníka zbavit. Musíte si ale vytrvale stát za svým a nepovolit! Vzpomněla jsem si na pověst o upírech. Traduje se, že nesmějí vstoupit do vašeho domu, pokud je sami nepozvete dál. To je příznačné… A když už jsou tedy nedopatřením uvnitř, vyhoďte je ven se slovy, že si spletli dveře 🙂

Pokračování zde: 3. díl

 

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2019

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-27 18:56:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuji za váš rozhovor 🙂 chtěl bych tolik toho co napsat 😀 neměl bych se pokoušet psát dlouhé slohové útvary, na to máme jednu komentující zde, Nirvanu 😀
Ezoterika bez morálního kodexu přitahuje lživé lidi a ti pak vytváří přepestřené pohádky. Jako malí bobík jsem zažíval přirozeně své schopnosti, spojení s anděli, cítil energie, nebo jiné bytosti, chtěl jsem i na tom vědomě pracovat, ale tyto pohádky mne přesvědčily, že musím mít odezvu toho něco hned vidět, či slyšet na vlastní oči. Za Alušku jsem rád, tvoří kontext ve kterém je místo vědomě pracovat na schopnostech, které už podle mne dělá každý standardní člověk. Jen chybělo know-how od začínajícího a jak se vypracovat k něčemu vyššímu, jako malý jsem si to nemohl skrz ezoteriku s něčím vyšším spojit. Ale v rukou Alušky docházím i lepším výsledkům 😀 jen tu chyběli reálnější data a proto se mi také líbí smýšlet podobným stylem, kdy můžeme duchovní schopnosti uplatňovat v obyčejném životě. Přece jsou to i přirozené praktické věci 😉 😀 proto si myslím, že by i více lidí přibylo, kdyby se materiály aplikovali do našich životů v civilizaci zde.
Líbí se mi poznámka o svačináři, hned by mne trklo napsat k tomu dostatek z vlastních zkušeností. K očišťovacím typům bych přidal i vykuřování sebe sama, protože dle toho s čím špatným jsem měl dočinění, vykuřování pomohlo z ostatních typů nejvíce do hloubky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek