Rozhovor s Tomem Poutníkem: Poselství astrálního cestovatele – 4.díl

1.2.2014 v Zprávy 8

______ 4. DÍL ______

Jaké bytosti jsi v astrálu potkal, kdybychom nepočítali ty, které známe z běžné denní reality a kdybychom z toho vypustili i různé anděly? Bylo tam něco zcela neobvyklého? Bájná bytost z pohádek, jako třeba jednorožec, faun, nebo něco co si vůbec nedokážeš nikam zařadit?

🙂 Poněkud zajímavá otázka, na kterou budu mít asi poněkud fádní odpověď. Tím, že člověk cestuje, může nazírat všechny bytosti přímo, jako přesně to, co jsou. Tedy energeticky shluk o nějaké vibrační úrovni, s nějakým záměrem. Neznamená to, že by nebyli mocní či „důležití“, pouze to, že nemusí mít podobu, která rezonuje s naší myslí, abychom porozuměli jejich záměru a kvalitě, ale vidíme je přímo jako energii.

Pouze v krátkosti, každý člověk má nějaké představy o světě a o tom, co tam může potkat, tzv. interpretační systém. Když se poté setká s bytostí s nějakým záměrem, vidí ji skrze tento svůj interpretační systém. Uvidí ji tak, jak jeho podvědomí dokáže nejlépe zpodobnit zmíněnou kvalitu, tedy např. jako krásného anděla s načechranými pírky či naopak nějakého démona s drápy a tesáky. Pokud už člověk může nazírat věci přímo, vidí je vždy jako energetický shluk a zná jejich záměr. Nebezpečí či kvalita je stejná, pouze odpadá „vizuální“ maska. Známé jsou příklady ze šamanismu, kdy během výcviku byla skupina lidí konfrontována se stejnou bytostí a každý ji popsal naprosto rozdílně, přestože bytost tam byla pouze jedna. Každý člověk má rozdílný interpretační systém, poté co jej opustí, vnímá vše jako energii.

Takže všechny tyto bytosti se tam mohou nalézat a také asi nalezají (astrál je nekonečný J ), pouze já osobně jsem neviděl jejich „masku“, vytvořenou mým podvědomým, ale přímo jako energii o určité vibraci a záměru.


Když jsme u těch podob: Zkoušel jsi třeba nějakou zajímavou bytost v astrálu vytvořit? Mluvil jsi o vytváření světů… Zkoušel jsi tam zasadit i něco živého, pohybujícího se? Nebo to nešlo?

Po dobu cestování jsem nikdy žádné bytosti netvořil, nikdy mě to ani nenapadlo. J Přirozeně mě obklopovaly a neměl jsem žádné myšlenky na tvoření dalších. Nemyslím si, že by to nešlo, pouze mi to přišlo v daný moment jako zbytečné.

Za mého bdělého stavu příležitostně tvořím jen malé entity s jasným záměrem např. na vylečení fyzického těla. Nicméně žádnou velkou samostatně inteligentní bytost jsem nikdy netvořil.

Jaké byly tvé zážitky s bytostmi z jiných planet? Jak bys je popsal a co jsi s nimi zajímavého zažil?

Nejedná se přímo o bytosti z jiných planet (našeho hmotného světa), ale spíše o různé bytosti obývající různé stvořené světy (ve stvořených světech vypadají v 99% jako lidé) podobná vibrační úroveň, jako naše planeta. V nižších vibračních světech či vyšších jsem se setkával již s bytostmi bez hmotných těl a podoby.

Pamatuji si, že jsem jednou navštívil civilizaci „mimozemšťanů“ v tom duchu, že jejich těla byla víceméně energetická ale fungující kompletně na jiné bázi než fungují naše těla zde, byla spíše podlouhlá, nedala se přirovnat ani vzdáleně k naší civilizaci. Stejně tak jejich „město“ se skládalo z neuvěřitelně vysokých energetických „zdí“ a opět jsem se tam poté něco učil.

Setkal jsem se také s „mimozemšťany“ už v našem běžném slova smyslu, když jsem se vracel ze svých cest a letěl jsem pomaleji a prolétal i naší sluneční soustavou (celý náš svět i vesmír je jako jedna malá bublina – v astrálu existují miliony dalších takovýchto bublin), tak jsem viděl život a civilizaci na jednom větším asteroidu a poté nějakém vodním měsíci. Docela mě to překvapilo.

Především jsem se ale setkával s bytostmi již v plně energetické formě či jsem cestoval jinými světy – tedy měl jsem patřičné tělo (v 99,9% lidské jak jej známe).

Když jsi byl malý, uvažoval jsi někdy nad tou zásadní otázkou? – Teď to víš, je ti to jasné, zažil sis to, ok… Ale předtím? – Já si třeba pamatuji, že jsem si to jako dítě odůvodnila logicky: ,,Vesmír je nekonečný. Z toho plyne, že je tam hromada místa…. A bylo by velice sobecké, kdyby si člověk měl myslet, že celá ta hromada místa je prázdná, že jsme tady jenom my sami, protože to by pak nedávalo smysl. Kdybysme byli sami, tak by Vesmír neměl důvod být nekonečný, protože tolik místa nepotřebujem, čili by to nedávalo smysl. Takže mimozemšťani jsou a hotovo.“

– Pamatuješ si i ty nějaké své dětské myšlenkové pochody na tohle téma, nebo jsi to nikdy neřešil a prostě sis počkal na vlastní zkušenost? – Teď už sice odbočuji od AC, ale je to zajímavé téma.

Co se týče mimozemšťanů, tak jsem tak nějak vždy tušil, že existují. Jak sama říkáš, vesmír je nekonečný a je nemožné, aby zde nebyli 🙂

Později, když už jsem mohl cestovat, jsem ale tento pohled poněkud rozšířil, protože není úplně korektní. Běžná naše představa o vesmíru vnímá pouze fyzický vesmír a bere ho jako jediný možný, definitivní zkušenost a naprosto nebere v potaz, že by mohly existovat i mnohé další (viz bubliny). Navíc nejen, že jsou jiné světy a vesmíry, ale také jsou i v různých vibračních úrovních a teoreticky všechny bytosti můžeme souhrně nazvat jako „mimozemštany“ – nejsou ze Země J Nicméně na Zemi a ve většině světů existují povětšinou lidské formy. Jiné formy existují spíše zřídka, opět pro získání jiné zkušenosti. Nutno ale podotknout, že všechny tyto formy jsou pouze přestupní „vozidla“ v daných světech pro výuku naší duše. A jestli budeme chvíli vypadat tak či onak, nehraje úplně roli, naše vědomí je vždy energetické povahy.

Mluvil jsi o tom, že jsi v minulosti zkoušel pokusy se svými kamarády, kdy jste se ve dvou nebo i ve více lidech domluvili a sešli v astrálním světě, přitom každý si toho pamatoval více nebo méně podle toho, nakolik bylo jeho vědomí připraveno pro takovou zkušenost. Mne na tom zaujal fakt, že vůbec máš takové lidi k dispozici, co to umí a ani se nebojí. Kde jsi na ně natrefil? – Osobně mám naopak problém, že i když mám kolem sebe lidi dost moudré a vědomé, tak tohle s nimi realizovat nemůžu. A i když jim o tom začnu třeba vykládat a oni si to vyslechnou, nemám žádnou zpětnou vazbu. Neznají to, většinou mi na to nemůžou nic říct. Takže je to podobné jako mluvit do zdi. – Proto mě tvůj kolektiv schopný i pokusů dost překvapil. Uvádíš dokonce i hromadný pokus 8 nebo 9 lidí, co se rozhodli vzájemně sejít v astrálu… Jsou to kontakty získané pouze přes internet, nebo nějaká zázračná souhra ,,náhod“?

Kdepak, všechno to byli lidé, se kterými jsme setkávali na stránkách fóra, které jsem v té době moderoval. Byla to banda nadšenců z celé republiky, kteří se zajímali z těch či o něch důvodů o AC a LD a pravidelně cvičili a bavily je vymýšlet nové věci. Většina z nich měla pravidelně LD a usilovně cvičili na AC, které zažívali spíše příležitostně, pouze pár z nich pravidelněji. Nebylo tedy nic jednoduššího než se domluvit a sejít v LD.

(sny, LD se odehrávají také v astrálu, ale v jakýchsi našich soukromých částech astrálu; pouze lidé, kteří cestují mohou návštívit ostatní ve snu či cestovat kompletně po celém astrálu /samozřejmě musí požádat o povolení atd/; pokud má člověk LD může se setkat s druhým člověkem, ale vždy je třeba ověřit u druhého, zda se skutečně setkali, často může docházet ke snovým výplodům, ty během AC nejsou).

Takto jsme se tedy sešli na platformě vědomého snu a dohromady poté něco podnikali. Tím, že nás tam bylo ale hodně, tak to bylo velice náročné na vědomí. Často si lidé pamatovali pouze fragmenty či měli „okno“, jejich vědomí nedokázalo do bdělé pozornosti přenést tolik informací. Lidé, kteří cestovali si obvykle byli schopni zapamatovat nejvíce.

Nikoho z nich jsem fyzicky dlouho neznal, ale naše konverzace byly velice intenzivní. Každý den trvaly mnoho hodin v té době na ICQ či formách příspěvků na foru, kde každý publikoval své myšlenky z přímé zkušenosti či tradic, které sledoval. Lidé byli velice rozmanití a dohromady se všichni dlouho velmi dobře obohacovali. Fórum bylo potom ale za podivných okolností smazáno a i když bylo založeno nové, které funguje dodnes, již jsem tam nikdy tolik nepřispíval, pouze odpověděl na pár základních otázek a přenechal to jiným.

Člověk si v nějaký moment svého života uvědomí, že to co dělá, již došlo plného naplnění a je třeba jít dále. Nicméně jsem rád, že jsem je tam všechny poznal a příležitostně se vídáme fyzicky dodnes.

Mám něco podobného jako zkušenost. Vem si třeba to ICQ, nebo chat. Je doba, kdy to potřebuješ, obohatí tě to, poznáš sobě podobné lidi, které bys normálně těžko našel. Ale pak se nějak dostaneš přes to a už ti to nic nedává, je to nuda, nic to už nepřináší, nebaví tě to, máš pocit ztráty času… Tak tam přestaneš chodit a pokračuješ dál. Jsou lidé, co chaty, ICQ, fóra atd. odsuzují jako zbytečné žrouty času, kde je akorát kopa úchyláků. Ale v tomto případě, kdy to použiješ na určitou dobu jako stanici kde máš možnost konečně něco sdílet, to má smysl. Naučíst se co potřebuješ a jdeš dál. Mně svého času chaty taky poskytly dost lidí a kontaktů, nemůžu si stěžovat.

Mluvil jsi o tom, že jsi měl možnost ve skupině lidí cca dva týdny v astrálním světě tvořit svůj vlastní svět. To je zajímavé… Je tam ten svět pořád, nebo se zase ,,rozpustil,“ poté co jste se mu přestali tak intenzivně věnovat? Byl ses tam později podívat a našel jsi ho?

Každá naše myšlenka, kterou máme, je někde v astrálu a čím více ji posilujeme, tím větší tvar nabývá až se zhmotní zde na zemi. Pokud tvoříme svět tam, je to stejný princip. Dáváme mu po nějakou dobu energii, která je napřed nekonkrétní, ale postupně s naším záměrem a myšlenkami nabývá na podobě. Z toho, co jsem mohl zažít, vše tam zůstává. Častokrát jsem na svých cestách narazil na ty samá místa, kde už jsem několikrát během svých cest byl. Mezi jednotlivými návštěvami uteklo zde na zemi i pár let. Nicméně otázka času není úplně relevantní. Obecně vzato celý koncept času je jen jistým výplodem naší mysli a máme ho zde a mají ho ještě v pár dalších světech a rozhodně není rozšířený (pouze v pár stvořených světech). V astrálu samotném čas není, vše se odehrává v Teď.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Stránky Toma poutníka: www.tompoutnik.webnode.cz

Kam dál:

Zobrazit rubriku ,,Rozhovory / Zajímavé osobnosti“

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho A. 2014-02-01 07:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu super video, úžasný člověk..moc doporučuji

Ikona diskutujiciho Tom 2014-02-01 09:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už nějakou dobu se o AC taky pokouším.Dostanu se do tranzu a pak si přeji být ven z těla.po tomto přání mě začne celé tělo brnět a v této chvíli nevím jak dál.Mám zůstat v naprostém klidu nebo se mám snažit dostat se z těla ven?Poradil by mi někdo?Díky

Ikona diskutujiciho stenly919 2014-02-01 10:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kolik těch částí ještě bude, prozradíš nám Alue ? Jinak dneska se tom dotknul těch bytostí, které lze potkat, ale ne vše bylo řečeno. V knize o astrálním cestování se psalo, že lze potkat i bytost plnou lásky se kterou se lze i obejmout a sdílet s ní energii, ale o tom tomáš nic neřekl. Jak je to ve skutečnosti ?

Ikona diskutujiciho Alue 2014-02-01 12:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Je jich celkem 5. A k té otázce co jsi položil: Kdybysme s Tomášem měli obsáhnout úplně všechno, tak těch dílů bude 50. Musíš taky některé věci zkoumat sám a nespoléhat se na to, že ti hnedka všichni všechno zatepla vyklopí.

Ikona diskutujiciho stenly919 2014-02-01 13:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho petr 2014-02-01 14:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: cestuju spontánně takže se prostě proberu přimo do tranzu kde se nemužu hejbat brním a hučí mi v hlavě a když chci vycestovat tak to nechám prostě plynout a za chvilku mám výpadek a šup a sem venku.Takže rozhodně zustat v klidu.

Ikona diskutujiciho clario 2014-02-01 16:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  jak říkáš vše vyklopit nemůže :). Ani jeho zkušenosti neobsáhli vše. Třeba takovou bytost nepotkal a pokud potkal tak by ta zkušenost patřila jen jemu a tobě by nic nedala :). Něco takového si musíš prožít sám ;).

Ikona diskutujiciho katrin 2014-02-01 21:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

toto je výborný seriál.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek