Šamanský pohled na psychické nemoci: Je to zrod léčitele, který potřebuje pomoc se sladěním

9.10.2019 v Bytosti 9

,,V šamanském pojetí signalizuje duševní nemoc zrod léčitele“, vysvětluje doktor Malidoma Patrice Somé. Z tohoto důvodu jsou mentální onemocnění určitou duševní pohotovostí či krizí ducha a proto by se k nim tak i mělo, u zrodu léčitele, přistupovat.
To, co západní medicína vnímá jako psychiatrickou diagnózu, lidé z afrického kmene Dagara považují za ,,dobrou zprávu z jiného světa“. Člověk, který prochází krizí, byl vybrán jako médium pro předání vzkazu komunitě ze světa duchů.Dr. Somé vysvětluje: ,,Duševní onemocnění a poruchy chování všeho druhu signalizují, že dvě nekompatibilní energie se spojily do téhož pole“.
Tyto poruchy jsou výsledkem toho, že se dané osobě nedostalo pomoci, poprat se s přítomností energie pocházející z jiného světa.

Jak k duševním odchylkám přistupuje západní medicína
Jednu z prvních věcí, které si Dr. Somé všiml, když poprvé přišel do USA na vysokoškolské studium byl způsob, jakým tato země přistupovala k duševních onemocněním. Když byl jeden z jeho spolužáků poslán na psychiatrii kvůli jeho ,,neurotické depresi“, Dr. Somé ho šel navštívit.

,,Byl jsem neskutečně šokován“, říká. ,,Poprvé v životě jsem na vlastní oči viděl, co tady dělají lidem, kteří vykazují tytéž symptomy, jak někteří lidé v mé rodné vesnici“.
Co překvapilo Dr. Somé bylo to, že pozornost věnovaná příznakům onemocnění byla založena především na patologii, tedy na myšlence, že příznaky onemocnění jsou něco, co musí být potlačeno.
Šlo o absolutní protiklad k postoji jeho kultury v podobných situacích.
Jak se rozhlížel po pacientech na psychiatrickém oddělení, někteří v kazajkách, jiní nadopovaní léky, další vřískající, řekl si sám pro sebe: ,,Takže takto se zachází v této kultuře s léčiteli, kteří se právě chystají narodit ?! Jaká je to škoda! Jaká škoda, že se takto plýtvá s člověkem, který se konečně napojil na síly z jiného světa! “
Jinými slovy, tedy takovými, které jsou pro lidi na západě srozumitelnější – tato společnost se neučí jak zacházet a dokonce ani myslet na akceptaci existence psychických fenoménů či světa duchů. Dokonce jsou zde psychické schopnosti pomlouvány.

Když se energie ze spirituálního světa objeví u člověka na západě, tento člověk je absolutně nepřipravený zakomponovat je do svého života a dokonce si jen přiznat jejich existenci. Výsledek je pak hrozný. Bez správného kontextu a asistence, jak naložit s převratnou událostí týkající se jiné úrovně reality, je pro praktické účely člověk považován za šíleného. Silná psychofarmaka problém jen zabetonují a zabrání integraci, která by mohla vést u daného člověka k rozvoji jeho duše a osobnosti.

Na psychiatrickém oddělení v nemocnici viděl Dr. Somé mnoho ,,bytostí“ poblíž pacientů. Šlo o entity, které jsou pro většinu lidi neviditelné, ale šamani a senzibilové jsou schopní je vidět. ,,Ony způsobovaly u těchto lidí krizi“, říká. Zdálo se mu, že tyto bytosti se snažily dostat léky a jejich účinky ven z těl lidí, se kterými se snažily spojit. Avšak během tohoto procesu se u pacientů zvyšovaly bolesti.
,,Bytosti konaly téměř jako nějaký bagr v energetickém poli pacientů. Byly vskutku divoké. Lidé, kterým to dělaly, jen křičeli a řvali „, uvádí Dr. Somé. Nedokázal setrvat v takovém prostředí a proto musel odtud odejít.

Jak řeší kmen Dagara duševní potíže
Podle tradic kmene Dagara pomáhá komunita postižené osobě vyrovnat se s energiemi z obou světů – se světem duchů, s nimiž je spojen a světem komunity, či osady. Tato osoba vlastně slouží jako most mezi oběma světy a živým lidem pomáhá s informacemi od duchů a také s léčením, pokud jej potřebují. Proto duševní krize končí narozením nového léčitele.

Doktor Somé vysvětluje: ,,Vztah jiného světa s naším světem je vlastně určité sponzorství. Ve většině případů znalosti a dovednosti, které vyplynou z takového vztahu, jsou znalostmi a dovednostmi poskytovanými přímo jiným světem.“
Bytosti, které zvyšovaly bolesti u pacientů na psychiatrickém oddělení, se s nimi v podstatě jen snažily spojit a předat přes ně odkaz našemu světu. Lidem, které si vybraly pro spojení, se nedostávalo žádné pomoci v tom, jak se naučit vytvořit most mezi dvěma světy. Všechny snahy bytostí o navázání spojení vyšly nazmar. Výsledkem bylo přetrvávání počátečních příznaků nerovnováhy energií a zabránění narození léčitele.
,,Západní kultura konzistentně ignoruje zrod léčitelů. Následkem je pak snaha druhého světa pokoušet se o to znovu a znovu u takového množství lidí, jak je to jen možné, aby získal něčí pozornost. A pokouší se o to stále silněji. Duchové se zaměřují na lidi, jejichž smysly nebyly otupené. Senzitivita se v podstatě dá chápat jako pozvánka pro pokus o spojení. „

Ti, u kterých se pak rozvinou takzvané ,,duševní choroby“ jsou ti, kteří jsou senzitivní, což se v západním světě vnímá jako přecitlivělost a slabost.
Přírodní kultury to nevidí tímto způsobem. Výsledek pak je, že senzitivní lidé nepovažují sami sebe za přecitlivělé.

,,Na západě jde o psychické přetížení z druhu kultury, v jaké se tu lidé nacházejí. Ta na lidi doléhá“, ​​vypráví Dr. Somé. ,,Rychlý životní styl, bombardování smyslů a násilné energie, které jsou typické pro západní země, přetěžují vnímavé lidi.

Schizofrenie a cizí energie
,,Schizofrenie je speciální citlivost na tok obrazů a informací, které nemohou být kontrolovány“, uvádí Dr. Somé.
Když se objeví tento typ shonu v čase, který si člověk sám nezvolí a zvlášť, když jde o výjevy, které jsou hrozivé a navzájem si odporující, člověk se dostává do amoku. To, co je v takovém případě nutné udělat, je nejprve oddělit energii dané osoby od cizí energie použitím šamanské praktiky známé pod názvem ,,zametání“ a pomocí ní vyčistit auru od cizí energie.

,,Vyčištěním aury člověk už pak nepřijímá tok informací a nemá už více důvod být vystrašený nebo rozrušený“, vysvětluje Dr. Somé. ,,Pak je možné pomoci danému člověku sladit ho s energií duchovní bytosti, která se pokouší přejít z jiného světa do toho našeho, aby umožnila narození léčitele.
Blokování tohoto aktu je to, co způsobuje problémy. Energie léčitele je energie s vysokým napětím. Pokud je zablokována, tak člověka spálí. Je to jako zkrat v elektrickém obvodu. Pojistky se přepalují. To je důvod, proč to může být opravdu hrozivé a já rozumím, proč tato kultura upřednostňuje izolaci podobných lidí. Vždyť přece řvou a křičí a proto jsou svázáni do kazajky. Je to smutný pohled.“

Šamanský přístup je o harmonizaci energií, aby neexistovala blokáda. Pojistky nevyhořely a daný člověk se může stát tím, co mu je osudem dáno, tedy léčitelem. Tady je však nutné poznamenat, že ne všechny duchovní bytosti, které vstoupí do energetického pole člověka jsou tam z důvodu, aby podporovaly léčení. Existují i ​​destruktivní energie, jejichž přítomnost v auře není žádoucí. V těchto případech je šamanským přístupem jejich vynětí z aury, namísto snahy o sladění nekompatibilních energií.

Alex: Šílený v USA, léčitel v Africe
Na otestování své teorie, což je šamanský pohled na duševní onemocnění a co je pohled západního světa, vzal Dr. Somé jednoho psychiatrického pacienta zpět do Afriky.
Dr. Somé k tomu dodává: ,,Vedla mě vlastní zvědavost, zda je možné mentální onemocnění spojovat s harmonizaci energií s bytostí z jiného světa.“

Alex byl 18 letý Američan, který překonal psychické zhroucení když měl pouze 14 let. Měl halucinace, sebevražedné sklony a procházel obdobími nebezpečně silné deprese. Nacházel se v psychiatrické léčebně a bral množství léků, ale nic mu nepomáhalo. Rodiče se pokoušeli o ledacos, ale neúspěšně. Už nevěděli, co víc by mohli udělat.
S dovolením rodičů vzal Dr. Somé jejich syna do Afriky. Jeho pobyt popisuje takto: ,,Po 8 měsících tam, se stal Alex zcela normálním. Byl dokonce i schopný participovat s ostatními léčiteli při jejich práci. Seděl s nimi celý den a pomáhal jim, asistoval s tím co dělali se svými klienty. Nakonec strávil v té vesnici celé 4 roky. “
Fakt, že sladění energie fungovalo u Alexe, demonstroval Dr. Somému, že spojitost mezi jinými bytostmi a duševním onemocněním je opravdu univerzální.

Po absolvování rituálu začal Alex sdílet zprávy, které měly duchovní bytosti pro tento svět. Bohužel, lidé se kterými mluvil, neuměli anglicky (v té době byl Dr. Somé pryč).
Celá tato zkušenost nakonec Alexe vedla k tomu, že šel studovat psychologii na vysoké škole. Do USA se vrátil po čtyřech letech, protože ,,objevil, že všechny věci, které v Africe potřeboval udělat, už udělal a mohl se tak posunout dále ve svém životě“.
Poslední, co Dr. Somé o Alexovi slyšel bylo, že byl na fakultě psychologie na Harvardu. Nikdo by si předtím ani nepomyslel, že bude schopen dokončit vysokou školu a už vůbec ne, že získá pokročilý diplom!

Dr. Somé shrnul, o čemž bylo Alexovo onemocnění: ,,On se dožadoval světa o pomoc. Bylo to krizové volání. Jeho práce a jeho poslání bylo stát se léčitelem. Říkal, že nikdo si toho nevšímal. “
Potom co viděl jak dobře šamanský přístup fungoval u Alexe, dospěl Dr. Somé k závěru, že duchovní bytosti jsou stejně vážný problém na západě, jak v jeho komunitě v Africe.
Otázka však zůstává. Odpověď na tento problém musí být nalezen zde, namísto nutnosti cestovat do zámoří, abychom ji našli tam. Musí existovat způsob, kterým by se na problém dívalo jako na něco víc, než jen jako na pouhou patologii. Musí být možné najít ten správný rituál, který lidem v podobné situaci pomůže.

Touha po spirituálním spojení
Společným znakem při ,,psychických“ poruchách na západě, které Dr. Somé objevil je ,,velmi starobylá dědičná energie, která byla konzervovaná a která se konečně dostává z člověka“.
Jeho úkolem je jít zpět v čase po její stopě, aby objevil, co je to za ducha. Ve většině případů je duch spojen s přírodou, zvláště s horami, nebo velkými řekami.
V případě hor, na vysvětlení tohoto fenoménu ,,se jedná o ducha hor, který kráčí bok po boku s danou osobu. Výsledkem je vytvoření časoprostorové poruchy, která ovlivňuje osobu v ní chycenou.“
To, co je potřeba, je sladění dvou energií tak, aby se daná osoba a duch hor staly jedním. Opět zde šaman vykonává specifický rituál, aby dosáhl tohoto sladění.

Dr. Somé se domnívá, že podobný úkaz se v USA vyskytuje tak často, protože ,,většina území této země je tvořena energií strojů, následkem čehož se pretrhaly vazby na minulost. Můžete utíkat před minulostí, ale nemůžete se před ní ukrýt.“

Duch předků z přírody přichází na návštěvu
,,Nejde ani tak o to, co duch chce, jako o to, co chce daná osoba. Duch nás vidí jak voláme po něčem zásadním, po něčem, co udělá život smysluplným. Proto duch na tuto žádost odpovídá. “
Toto volání, o kterém si ani neuvědomujeme, že ho děláme, vyjadřuje ,,silnou touhu po hlubokém spojení, čili spojení, které přesahuje podstatnost a vlastnictví věcí a přenáší se do hmatatelné kosmické dimenze. Většina tužeb je podvědomá, ovšem pro duchy vědomí a podvědomí nepředstavuje žádný rozdíl.“ Oni odpovídají na obojí.

Jako součást rituálu pro spojení energie hor a lidské energie se ti, co získávají energii hory, posílají do místa s pohořími dle vlastního výběru. Tam si najdou kámen, který k nim promlouvá. Tento kámen si přinesou zpět s sebou pro zbytek rituálu a potom s nimi i zůstává jako jejich společník. Někteří lidé ho dokonce nosí stále s sebou.

Dr. Somé vysvětluje: ,,Přítomnost kamene dělá hodně pro naladění přijímací schopnosti člověka. Přijme velké množství užitečných informací. Je to jako kdyby získal hmatatelného průvodce z jiného světa, který je vede životem v našem světě.“
Pokud se jedná o energii řeky, pak ti, kteří jsou povoláni, se odeberou na určitý čas k řece. Po rozhovoru s duchem řeky si najdou vodní kámen a přinesou si jej zpět pro tentýž účel, jak to bylo i u ducha hor.

Posvátný rituální přístup pro léčbu duševních nemocí
Jeden z darů, který může přinést šaman západnímu světu, je pomoc znovuobjevit rituál, který zde tak velmi chybí. Ve své knize Rituál: Síla, léčení a komunita doktor Somé píše: ,,Opuštění rituálu může být zničující. Z duchovního hlediska je rituál nezbytný a potřebný, pokud chce člověk žít plnohodnotně. Říci, že rituál je v industriálním světě potřebný, je ještě slabý výraz. Viděli jsme u mých vlastních lidí, že je zřejmě nemožné žít normální život bez něj. „

Dr. Somé cítil, že není možné jednoduše přenést rituály používané v jeho rodné vesnici do západních zemí. Proto během let své šamanské práce vypracoval rituály, které naplňují odlišné potřeby zdejší kultury. I když se rituály mění v závislosti na jednotlivci či skupině, zjistil, že existuje i potřeba jistých obecných rituálů. Jeden z úkolů je pomoci lidem objevit příčinu jejich trápení, která vyvěrá z faktu, že „jsou voláni bytostmi z druhého světa, aby s nimi spolupracovali při léčení“. Rituály jim pomáhají odstranit tíseň a akceptovat toto volání.

Další potřeba rituálu se vztahuje na takzvané uvedení. ,,V původních kulturách po celém světě jsou mladí lidé po dosažení určitého věku uvádění do dospělosti. Neexistence takového rituálu na západě je jednou z příčin krize, v níž se tito lidé nacházejí“, vysvětluje Dr. Somé.
Urguje komunity, aby dali dohromady hlavy kreativních lidí, kteří měli tento typ zážitku, ve snaze přijít s nějakým alternativním rituálem, který by alespoň zčásti nahlodal současnou krizi.

Další rituál, který se jeví jako nezbytný pro lidi co Dr. Somého vyhledávají kvůli pomoci, je založení ohně z kostí, do kterého se pak vkládají ,,předměty, které mají symbolický význam pro nitro člověka… Může se jednat o problémy s hněvem, frustrací s předky, kteří zanechali dědictví vraždy a otroctví, případně cokoliv, s čím musí potomci žít“, vysvětluje Dr. Somé. ,,Pokud se k nim přistoupí jako k věcem, které blokují lidskou představivost, smysl života člověka či dokonce jeho pohled na život jako na něco, co se dá zlepšit, pak dává smysl přemýšlet nad tím, jak přeměnit uvedenou blokádu na cestu, která může vést k něčemu více kreativnímu a více smysluplnému. „

Příklady rituálů zaměřených na řešení vlivu předků, které vytvořil Dr. Somé pro disfunkce západní společnosti, spouštějí u účastníků takzvané osvícení či procitnutí. Tyto rituály vycházejí z toho, že se západ ve velkém stylu obrací zády ke svým předkům. Část duchů, kteří se snaží sem proniknout, jak již bylo dříve zmíněno, mohou být ,,předkové, kteří se snaží splynout se svým potomkem, aby vyléčili to, čeho nebyli za svého života ve fyzickém těle sami schopni. Pokud není vztah mezi živým a mrtvým v rovnováze, bude panovat chaos“, říká Dr. Somé.
,,Lidé kmene Dagara věří, že pokud existuje taková nerovnováha, je povinností živých, vyléčit své předky. Jestliže jejich předkové nebudou vyléčeni, jejich nemocná energie bude pronásledovat duše a psyché těch, kteří jsou zodpovědní za jejich léčení.“

Rituály se zaměřují na léčbu vztahů s našimi předky a zahrnují tak specifické záležitosti předka, jakož i širší kulturní okolnosti z naší minulosti. Dr. Somé byl svědkem neuvěřitelných vyléčení během těchto rituálů. Použít pro duševní onemocnění přístup posvátného rituálu, namísto považování člověka za patologicky nemocného, dává postiženému člověku i širší komunitě velkou výhodu. Jde o možnost začít na daný problém nahlížet jako na příležitost, která nabízí ohromné ​​množství přínosů pro všechny zúčastněné.

Malidoma Patrice Somé

Dr. Somé je Afričan, pochází z kmene Dagarů, v současnosti žije na území státu Burkina Faso.
Dr. Some je autorem dvou knih. První je Rituál: Síla, Léčení a komunita. Druhá má název Z vody a ducha: Rituál magie a zasvěcení v životě afrického šamana. Tato kniha byla přeložena i do češtiny.

připravila Aluška.org © www.aluska.org 2019
podle zdroje: https://www.wakingtimes.com/2014/08/22/shaman-sees-mental-hospital/

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Eva 2019-10-09 09:40:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To se bohužel může týkat jen velmi omezeného vzorku duševně nemocných – možná nějakých depresí nebo počínající schizofrenie, ale léčebny jsou plné lidí s mnohem závažnějšími diagnózami. Běžte se podívat na uzavřená oddělení a uvidíte lidi (i mladé) s demencí, na kterých je vidět už na první pohled, že nikdy nebudou normální. Jsou tam různí agresoři a sexuální násilníci pod práškami atd. – to opravdu nejsou rodící se šamani:-) Pokročilá schizofrenie je také bohužel peklo a dotyční jsou úplnými otroci hlasů, které slyší a jejichž nesmyslné pokyny poslušně vykonávají, takže je to utrpení jak pro ně samotné tak i pro jejich rodiny, které se o ně z tohoto důvodu často nemohou postarat. Určitého nadhledu jsou schopní jen, když nemají ataku a jsou pod práškami. Bohužel je často v ezo kruzích módní doporučováno zbavit se léků, ale tito lidé by bez léků byli nebezpeční sobě i svému okolí. Nemyslím, že na psychiatrické péči jak dnes probíhá v některých léčebnách je všechno v pořádku, ale před vyslovením kritiky je třeba se seznámit s tím, jak opravdu vypadá práce s duševně nemocnými v praxi a že opravdu k lékům nemáme alternativu. Ojedinělý výkřik jednoho šamana žádné konkrétní řešení nenabízí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-10-09 09:59:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic se nemá brát paušálně. Ke vzniku duševní nemoci vede mnoho různých příčin a výsledek je individuálně odlišný. To, že psychiatra navštíví hodně lidí, kteří ve skutečnosti vidí do jiných dimenzí (nebo jsou za ním posíláni), je obecně známo. Článek tedy mluví o lidech, kteří jsou odlišní, ale v naší kultuře pro ně není místo ani pochopení. Nikterak nepopírá existenci toho, co popisuješ ty a určitě máš pravdu.

Ikona diskutujiciho leeth 2019-10-11 04:34:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

z tohohle clanku jsem neskutečně paf, citim se tak porad .. jako ztracena v nejake rece. a citim se dobre prave jen v proudu nejake reky nebo hluboko v jezere. WOW. strasne moc dekuju.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-10-11 07:44:22
Ikona diskutujiciho
sipka

možná by šel napodobit rituál s tím kamenem v přírodě 🙂

Ikona diskutujiciho leeth 2019-10-11 19:59:26
Ikona diskutujiciho
sipka

a jak by takovy ritual asi vypadal? ja samozrejme uz spoustu kamenu z rek mam :Ddd, tahne me to tam a furt tam lezu. porad mi ted jeden urcitej velkej kamen vyvstava na mysl, jakoze by to mel byt ten muj ‚pruvodce‘. ale ted jak ‚zkombinovat‘ ty energie toho ducha vody a moje aby mi to uz nedelalo potize? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-10-11 20:31:14
Ikona diskutujiciho
sipka

no, to je taky otázka… 😀 asi improvizovat, nebo sehnat jeho knížku

Ikona diskutujiciho kiana 2019-10-19 22:21:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To by sedělo, protože u psychicky nemocných lidí jsem vnímala, že na tom, co říkají/vnímají, něco je (částečná pravda). Zároveň ale většinou měli špatnou energii (např. deprese) = rozladěná energie. Proto jsem se takovým lidem spíše vyhýbala, i když jsem věděla, že to (většinou) nejsou blázni.

Ikona diskutujiciho jiří 2020-08-15 17:28:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

řekněme že se do mě převtělila bytost orakeus a budím se jako šaman a nevím jak to srazit ted uz bych chtěl
četl jsem že bych měl zrodit nového léčitele je tím myšleno dítě ?přidal jsem si depotní injekce a zdá se mi
že potřebuju něco jiného napadl mě kineziologa a další alternativy co myslíte?něco je rušivé a něco jsou schopnosti navíc
co s tím?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-15 19:46:26
Ikona diskutujiciho
sipka

jirko, jestli ten příspěvek co jsi sem poslal nebyl myšlený jako ironie, tak mám upřímně pocit, že máš duševní problém – myslet si že tě něco posedlo a že máš na svět přivést druhého šamana, to vypadá jako psychoza, možná něco horšího
není to dobrý. někam s tím zajdi, ale za odborníkem, aspoň si o tom popovídat

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek