Šestá čakra – Detailně :)

1.1.2007 v Energie 0

 

Šestá čakra – Adžňa, čakra čela, také nazývaná třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra

Barva: indigově modrá, také žlutá a fialová

Smyslová funkce: všechny smysly, také nadsmyslové vnímání

Základní princip: poznání bytí

Části těla: obličej, oči, uši, dutiny, centrální nervový systém, malý mozek

Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza) – svoji činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Zajišťuje harmonickou souhru všech žláz.

Vyvišuje: orgány hlavy, kromě toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu.

 

Úkol a funkce šesté čakry:

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišován, paměti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizace v našem životě předcházejí myšlení a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem sídlem uvědomovacích procesů, můžete tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, ja ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

Harmonická funkce:

Čakra funguje harmonicky i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých fylozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Disharmonická funkce:

Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti.

Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy dishyrmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace, vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušená čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra temene hlavy.

Další účinek špatnéě vedené energie v šesté čakře se spojeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímavých obrazů a informací.

 

Nedostatečná funkce:
Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je provás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítate pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle předládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomětlivý Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, aby jste se dívali víc dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Řeč těla:
obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. V podstatě s elidé ukrývají, protože jsou přesvědčení, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie. Tito lidé jsou citliví na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištění, že je snimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem:

Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin

Jak očistit a harmonizovat čakru:

Účinky přírody:

šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného stvoření.

 

Účinky zvuků:

všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry. např.: skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např.: J.S.Bach.

Účinky barev:

otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost a hloubku , posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.

 

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek