Šestý smysl 2.díl: Spojitost mezi šestým smyslem a duchovní rozvinutostí

4.8.2021 v Spiritualita 4

Jak se rozvíjí šestý smysl
Jemnohmotný svět je všude kolem nás. Tento svět běžně nedokážeme vnímat, ale do značné míry ovlivňuje náš život. Abychom se na tento svět mohli naladit, potřebujeme „duchovní anténu“, je potřeba probudit náš šestý smysl. Náš šestý smysl se rozvíjí, když se věnujeme duchovní praxi. Pravidelnou duchovní praxí prováděnou podle základních duchovních principů zvyšujeme svou duchovní úroveň a jsme schopni vnímat a prožívat jemnohmotný svět ve větší míře.Příklad: Televize bez přijímací antény nemůže přijmout signál z televizní stanice. Takže pokud se u nás nerozvine ,,duchovní anténa“ skrze duchovní praxi, nemůžeme se naladit na kosmické vědomí a jemnohmotný svět.

Univerzální mysl a intelekt
Tak jako mají inteligenci všechny živé organismy, má svou inteligenci i Vesmír. Je to univerzální mysl, která obsahuje pravdivá data o všech věcech v celém vesmíru. Jak člověk duchovně postupuje, jeho jemnohmotná mysl a intelekt splývají s Univerzální myslí a intelektem, a tak je schopen získat přístup k informacím o celém stvoření.

Je to podobné, jako když televizní přijímač poskytuje černobílý skvrnitý šum, když není připojen k anténě. I když televizní stanice vysílá signály, televizor je nemůže zachytit, dokud není připojen k anténě. Stejně tak je jemnohmotný svět neustále kolem nás, ale nevnímáme jej, dokud nezačneme vykonávat duchovní praxi, která následně aktivuje náš šestý smysl.
Někdy se také setkáváme s lidmi, kteří mají schopnost vnímat jemnohmotný svět již od útlého věku, přestože neprováděli žádnou duchovní praxi. Mají to přirozeně v sobě. Jsou to lidé, kteří přišli na tento svět se speciálním úkolem a jsou pro něj z toho důvodu již od počátku vybaveni, protože to potřebují, aby naplnili své poslání. Někdo říká, že to mají z předešlého života, někdo zase říká, že jsou to pozemští andělé, někdo jim říká indigové děti, ale v zásadě jde zkrátka o lidi přirozeně duchovně založené.

Jaký je vztah mezi šestým smyslem a duchovní rozvinutostí
Rozsah (poměr) známého světa ve srovnání s jemnohmotným světem neboli jemnohmotnou dimenzí je 1 ku nekonečnu. Jak se naše duchovní úroveň zvyšuje, jsme schopni postupně vnímat větší rozsah jemnohmotného světa prostřednictvím naší schopnosti jemnohmotného vnímání, tedy našeho šestého smyslu. Následující tabulka ukazuje vztah mezi naším šestým smyslem a naší duchovní úrovní.

Schopnost šestého smyslu a duchovní úroveň

 *  % získaných znalostí % získaných znalostí
 Duchovní úroveň člověka  5 jemnohmotných smyslů  jemnohmotná mysl a intelekt
 40%  10%  40%
 50%  30%  50%
 60%  70%  60%
 70%  100%  70%
 80%  100%  80%
 90%  100%  90%
 100%  100%  100%

* tabulka je pouze orientační

Z výše uvedené tabulky vidíme, že maxima, která lze vnímat skrze orgány jemnohmotného smyslu, je dosaženo na 70% duchovní úrovni. Proto s dalším zvyšováním duchovní úrovně nedochází k dalšímu nárůstu jemnohmotného vnímání prostřednictvím pěti jemných smyslových orgánů. Jemnohmotná mysl a jemnohmotný intelekt se však stále více naladí na Univerzální mysl a Univerzální intelekt, dokud není dosaženo 100% duchovní úrovně.

Následující tabulka ukazuje minimální duchovní úroveň, která je nutná k tomu, aby člověk mohl vnímat každým z jednotlivých pěti jemnohmotných smyslů, pokud by jeho šestý smysl byl čistě naladěn. Například jemným smyslem ,,čich“ může člověk vnímat už na 40% duchovní úrovni.

Minimální duchovní úroveň v % potřebná pro vnímání pěti jemnohmotnými smysly

  60% ↑ a více  **
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%
 Čich  Chuť  Vize  Hmat  Zvuk

** tabulka je pouze orientační

I když tento sloupcový graf slouží jako vodítko pro vysvětlení přímého vztahu mezi duchovní úrovní a šestým smyslem, měli bychom si také všimnout následujících skutečností:

Když někdo získá duchovní zkušenost s jemnohmotným čichem, nemusí to nutně znamenat, že již dosáhl duchovní úrovně 40%. Častěji se jedná o chvilkové nebo přechodné zvýšení duchovní úrovně (či schopnosti) buď v důsledku intenzivní duchovní praxe, nebo pobytem na léčivých místech. Někdy se to i stává, když je nutný zásah shora ve výjimečných životních situacích.

K této zkušenosti mohou přispívat i jiné faktory. Například pokud duch (démon, ďábel, destruktivní energie atd.) chce, aby se v okolí domu objevil zápach moči, který by dotyčného vyděsil, mohl by k tomu využít svou duchovní energii. A to bez nutného zvýšení duchovní úrovně cílové osoby.

Neznamená to, že všechny osoby na 40% duchovní úrovni budou automaticky schopny vnímat jemnohmotným čichem. Duchovní úroveň osoby je souhrnem mnoha vlastností a šestý smysl je jenom jednou z nich.

Neznamená to ani, že tyto osoby mohou vnímat až 100% všech dostupných typů jemnohmotných pachů, nebo že je mohou vnímat stále a kdykoli.

Neznamená to také, že osoba na duchovní úrovni 40% (nebo vyšší) bude nutně vnímat jemnohmotnou vůni. Osoba může dosáhnout i duchovní úrovně 70 %, aniž by vnímala pěti jemnohmotnými smysly. Jedním z důvodů, proč takovou zkušenost nezíská, může být to, že ji zkrátka k životu nepotřebuje.

Z grafu je také patrné, že jemný smysl hmatu a zvuku je vnímán pouze na vyšších duchovních úrovních. Důvodem je to, že jsou mezi pěti jemnými smysly ty nejjemnější.

Pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Martina 2021-08-05 09:22:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si jako dítě vybavuji hlavně zápach pohřebních svíček, ale nikdo mi nezemřel v té době, takže mě možná jen něco chtělo vystrašit, protože jsem se bála o jednoho velmi starého ale úžasného člena rodiny. Také to zvonění, moje mamka měla přímo hlasy, což bych snad ani nechtěla. 😀

Na nic je, že jsem tyto schopnosti asi ztratila vídáním se s klasickými lidmi, nebo celkově žitím „tady“.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-08-05 09:41:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj marti, tak si zkus najít čas na procházky v přírodě, objímání stromů, bosé postání na trávě, vyladit se na své vyšší Já a uvidíš, že se ti to zase otevře. Tyhle věci jsou taky hodně o cviku a o praxi, když si na to nenajdeš čas a nedáš tomu tu pozornost, tak se uzavírají a zatahují, ale dají se znova obnovit.

Ikona diskutujiciho Martina 2021-08-07 15:50:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, do lesa jsem se zase teď po nějaké době vrátila, ale roky zahálení jen tak nenapravíš, to máš naprostou pravdu. 😀 A taky pak, ten návrat a střet s realitou a lidmi co jejich priorita je alkohol, práce, bedna, Kaufland a znova, je síla, ale člověk je tak nějak posilněn a vyladěn, že mu ta příroda pomůže vlastně 2x. Musím se tomu věnovat, jinak poztrácím. 😊

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2021-08-06 18:08:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V pubertě se mi ve snu zdálo že cítím ropu, několik měsíců potom jsem cítila ropu, kolem mě žádná ropa nebyla. Prostě nevím, co se to dělo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek