Šestý smysl 3.díl: Poznání z nízkého nebo vysokého Zdroje

6.8.2021 v Spiritualita 5

Jaký je vztah mezi šestým smyslem a pohlavím
Ženy mají obecně silnější šestý smysl, než muži. Schopnost mimosmyslového vnímání (ESP) je pro ženy přirozenější a ženy jsou častěji intuitivnější, než muži. Jedním z hlavních důvodů je to, že muži jsou více intelektuálně orientovaní a tíhnou spíše k racionální složce.Duchovní zážitky zahrnující jemnohmotnou mysl a intelekt
Někdy člověk zažívá zvláštní pocit návratu domů, když třeba uvidí zcela neznámý dům, zažije předtuchu o blížící se katastrofě, nebo cítí nekonečnou lásku k osobě, která je mu jinak proti srsti. To jsou zážitky zprostředkované jemnohmotným vědomím. Příčinu těchto pocitů někdy nedokážeme pochopit. Někdy také slýcháme o lidech, kteří získávají vědomosti z jemnohmotné dimenze a kteří rozmlouvají s bytostmi v jemnohmotných sférách. V následujících odstavcích bude tento jev podrobněji vysvětlen.

Jak lidé tyto informace vnímají
Lidé, kteří získávají poznatky z jemnohmotné dimenze, je obvykle přijímají třemi způsoby:

1. Tím, že necháme jemnohmotnou entitu, aby naší rukou napsala své poselství (to je automatické psaní, nebo andělské písmo).
2. Viděním, při němž skutečně vidíme slova nebo obrazy před očima.
3. Prostřednictvím přijatých myšlenek.

Z výše uvedených způsobů je přijímání odpovědi v myšlenkách ze všech tří způsobů ten nejjemnější.

Jaký je zdroj vědomostí, k nimž šestý smysl umožňuje přístup
Lidé, kteří přijímají vědomosti z jemnohmotné dimenze, je dostávají buď:

1. Automaticky, díky své schopnosti napojit se na univerzální mysl a intelekt.
2. Jako odpovědi na otázky, které konkrétně položili jemnohmotným entitám. Toho jsou schopni prostřednictvím svého šestého smyslu, prostřednictvím své jemnohmotné mysli a intelektu.

V obou případech osoba chápe jemnohmotnou dimenzi, ale pouze duchovně vyspělý člověk dokáže rozlišit, zda je získané poznání způsobeno prvním, nebo druhým způsobem. Ve většině případů člověk rozmlouvá s jemnohmotnými bytostmi z různých jemnohmotných oblastí, jako je Spodní oblast (Bhuvarlok, nižší zdroj) a Pekelná oblast (Pátál), a velmi zřídka s Univerzální myslí a intelektem, tedy s Vesmírem (nejvyšší zdroj).

Druh a stupeň či úroveň přijímaných informací závisí na duchovní úrovni osoby, která je přijímá. Destruktivní člověk přijímá z nízkého zdroje, konstruktivní z vysokého.

Přístup k jemnohmotným poznatkům podle duchovní úrovně člověka

 70% až 100%  Přístup k vysokému až nejvyššímu duchovnímu kosmickému vědomí a čerpání poznatků
 30% až 70%  Přístup k jemnohmotným poznatkům, ale nedokáže rozeznat, zda je klamán nízkým duchem.
 0% až 30%  nic

 

Informace z nižších zdrojů
Absolutní poznání, známé také jako božské poznání, je takové poznání, které je úplné, zcela autentické a neměnné, nebo je konečnou Pravdou.

Informace získané z jemnohmotných těl patřících k nižším oblastem, tj. z dolní nebo pekelné oblasti, jsou většinou světské povahy a mají význam jen pro omezenou část světa a na krátkou dobu. Příkladem může být získávání informací o tom, zda se člověk ožení, nebo zda získá práci. Která politická strana vyhraje volby v dané zemi, by bylo dalším příkladem takového typu poznání získaného od jemnohmotných těl nižší úrovně v duchovní dimenzi.
Příkladem této kategorie jsou informace, které obdržel Nostradamus. Nostradamus, který byl sám (dle tvrzení blíže nejmenovaných mystiků kteří to zkoušeli měřit, hodnota je tudíž zcela orientační) na 50% duchovní úrovni, obdržel informace od jemnohmotného těla na 40% duchovní úrovni. Mnoho médií spadá do této kategorie přijímání vědomostí.
Jemnohmotné tělo na 40% duchovní úrovni může přijímat znalosti, které ho přesahují, od jemnohmotných těl vyšší úrovně. Také jemnohmotná těla na stejné nebo o něco vyšší úrovni, která mají potřebné znalosti, je mohou předávat dál. Je to podobné, jako když zedník žádá od jiné osoby znalosti o architektuře, nebo tesařství.

Znalosti z vyšších zdrojů
Celý vesmír se údajně skládá ze čtrnácti oblastí nebo rovin (lokas) existence, které zahrnují sedm konstruktivních a sedm destruktivních rovin. Země je jedinou fyzickou rovinou, zatímco všechny ostatní roviny jsou jemnohmotné povahy. Nebe je pouze jednou z konstruktivních rovin, do které se můžeme dostat po smrti.

Poznání získané z jemnohmotných těl z vyšších oblastí (Maharlok, nebeské roviny) a výše, je duchovní povahy. Získané znalosti mají postupně univerzálnější charakter a trvalý význam z hlediska časového rozpětí staletí. Získávání božského poznání od Univerzální mysli a Univerzálního intelektu, je nejvyššího druhu. Jak ukazuje výše uvedený obrázek, toto poznání mohou získat pouze někteří. Příkladem může být poznání obsažené ve Svatých Védách, které přijali Mudrci staré Indie.

Aby člověk správně zjistil, co je zdrojem poznání získaného šestým smyslem, musel by být údajně na velmi vysoké duchovní úrovni, na 90 % nebo vyšší.

pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

Komentáře

Ikona diskutujiciho adri 2021-08-06 23:08:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a mohla bych se zeptat jak je to se znameními … prece znamení může clovek dostat pouze z vyssí duchovní sfery, to jsem si tedy aspon do ted myslela
díky za clanek, super …

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-08-07 08:28:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Znamení jsou jazykem vesmíru.

Ikona diskutujiciho Klara 2021-08-06 23:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Celkom mi nie je jasné, že aký spôsob napájania sa je, ak nejaká osoba povie napríklad: „Ožením sa ,až keď budem mať viac ako 25 rokov“ a človek s citlivejším 6-tym zmyslom VIE, že to tak nie je a v mysli mu nabehne vek 20 (predpokladajme, že informáciu si nechá len pre seba)… A o pár rokov sa ukáže, že dotyčná osoba sa naozaj v 20-tom roku oženila. Je to iba príklad – mám na mysli, že sa nikoho nepýta, nekladie otázky, vedome sa nespája so žiadnou entitou. Ľudia hovoria a počas toho ich rozprávania k človeku s rozvinutejšou intuíciou prichádzajú občas iné informácie. Alebo trochu iná situácia – stretnú sa dvaja cudzí ľudia a jeden z nich je schopný „načítať“/vycítiť vo veľmi krátkom čase o tom druhom informácie o povahe a prevažujúcich vlastnostiach. Častokrát tomu hovoríme „prvý dojem“ a tiež to, že je väčšinou pravdivý a každý ďalší je viac a viac skreslený.

Ikona diskutujiciho hanka 2021-08-07 09:38:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si, že když člověk získává spontánně taková vnuknutí, nemusí se na nic napojovat. Je naladěný sám na sebe a ono to chodí.

Ikona diskutujiciho Henok 2021-08-19 13:23:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Šestý smysl je to, co říká vlastni Duše. Pokud je Duše v těle, má paměť prožitků těla. Pokud se Duše odpoutá od těla, to je spánek, pak má Duše prožitky Duše, ne těla. Proto si nic nepamatujete v těle, když se probudite. Nebo jen to, těsně před probouzenim.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek