Šestý smysl 4.díl: Odkud přicházejí mimosmyslové prožitky

8.8.2021 v Spiritualita 0

Jak určit, zda je přijatý poznatek ze šestého smyslu, nebo z vlastního podvědomí
Existuje několik ukazatelů, které naznačují, že znalosti jsou přijímány z vnějšího zdroje a nepocházejí z vlastních představ:

1. Když je obsah poznatku zcela cizí oblasti znalostí příjemce. Například existuje člověk, který sotva vychodil střední školu, a přesto dostává nápady na složitá schémata strojů.
2. Dalším ukazatelem je množství nashromážděných znalostí.
3. Přijetí myšlenky, mentálního obrazu či nápadu, který by člověk sám nevymyslel, nebo s nimi možná ani nesouhlasí a překvapí ho to. Později se ukazuje, že šlo o duchovní vedení a nápovědu.Faktory rozhodující o tom, který člověk přijme vědění prostřednictvím šestého smyslu a jemnohmotného intelektu
Existuje kombinace faktorů, které rozhodují o tom, jaká osoba získá poznání prostřednictvím šestého smyslu. Duchovní úroveň člověka je jedním z klíčových faktorů při rozhodování o tom, která osoba přijímá poznání. Kromě duchovní úrovně jsou faktory, které rozhodují o získání vyšších duchovních zkušeností, nebo získání poznání, následující:

1. Motivace a intenzivní touha člověka
2. Potřeba naplnit své poslání
3. Odhodlání a požehnání duchovního průvodce
4. Individuální osud osoby

Je třeba poznamenat, že pokud má osoba na vyšší duchovní úrovni zájem o získání vědomostí nižšího charakteru, například má obavy o každodenní dění na Zemi, tak i když je schopna přijímat vědomosti z jemnohmotných těl vyšší úrovně, bude tyto vědomosti přijímat i prostřednictvím jemnohmotných těl nižší úrovně.
Naproti tomu, pokud je člověk na relativně nižší duchovní úrovni, např. 50 %, ale má hlubokou motivaci učit se vyšším principům duchovních věd, může přijímat znalosti od vyšších jemnohmotných těl nebo jemnohmotných těl z vyšších oblastí.

Šestý smysl, předtuchy, čas a prostor
Někdy mají lidé předtuchy o věcech, které se mají stát, nebo tušení o událostech, které se staly v minulosti. To je možné dvěma způsoby:

1. Prostřednictvím jemnohmotných těl
Předtucha (poznatek) byla vložena do jejich podvědomí prostřednictvím jemnohmotných těl. Ve většině případů jsou jemnohmotnými entitami duchové z Nižší oblasti. Tyto jemnohmotné bytosti mají v některých případech schopnost vidět napříč časem. Pokud sami tuto schopnost nemají, získávají někdy informace od duchů z vyšší úrovně.

2. Přístup k univerzální mysli a intelektu
Univerzální mysl a intelekt mají sedm vrstev. Podle toho, na jakém stupni je šestý smysl, může být člověk schopen napojit se na nižší nebo vyšší vrstvu Univerzální mysli a intelektu.

Téměř ve všech případech předtuchy (varování před budoucností), jasnovidectví (informace získané ze vzdáleného místa) a předvídání (informace získané ze vzdáleného času) jsou informace získávány z jemnohmotných těl, nikoli prostřednictvím schopnosti přístupu k Univerzální mysli a intelektu.
Škody, které mohou způsobit jemnohmotná těla, jsou vysvětleny v další části.

pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek