Šestý smysl 5.díl: Přesnost mimosmyslového vnímání a možná rizika

10.8.2021 v Spiritualita 1

Přesnost znalostí získaných šestým smyslem
Člověk obvykle přijímá poznání z jemnohmotných těl, jejichž duchovní úroveň je stejná, jako jeho duchovní úroveň, a stejná je i přesnost a stupeň přijatého poznání. Pro pochopení tohoto pojmu uvažujte o stupnici od 0 do 100 %, přičemž žádné poznání nemá hodnotu 0 %. Nejnižší poznání, kterému rozumí intelekt, je 1 % a poznání dostupné od Univerzálního intelektu je 100 %.Osoba na duchovní úrovni 40 % obvykle přijímá poznání od jemnohmotného těla odpovídající duchovní úrovně, tj. 40 %, avšak přesnost je rovněž 40 % a stupeň poznání je rovněž 40 %.

Až do duchovní úrovně 70 % pochází příjem vědomostí spíše od duchů (démonů, ďáblů, destruktivních energií atd.), a proto je doprovázen podílem černé energie. Ti, kdo si nejsou vědomi mechanismů přijímání vědomostí, mohou tento aspekt ignorovat, a proto slepě věří implicitně všem přijatým vědomostem. Pokud je poznání přijímáno prostřednictvím jemnohmotných těl, existuje velká pravděpodobnost, že může být zčásti nebo zcela nesprávné. Jemnohmotná těla obvykle na začátku poskytují některé správné poznatky, aby si získala důvěru. Jakmile je toto přesvědčení upevněno, poskytují pak různé stupně nesprávných nebo zavádějících informací.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je skutečnost, že znalosti přijaté od jemnohmotných těl jsou vždy zahaleny černou energií. To má na příjemce různý destruktivní vliv, například zhoršené zdraví, psychickou slabost, zastřený intelekt atd. Tento proces je však tak pozvolný, že uniká pozornosti dotyčného i jeho rodiny a přátel. Pokud tento proces přijímání vědomostí nějakou dobu pokračuje, pomalu se člověk stává virtuální loutkou v rukou jemnohmotného těla, která je různými způsoby využívána k prosazování zájmů jemnohmotného těla.

Po dosažení duchovní úrovně 70 % však poznání předávají konstruktivní jemnohmotné bytosti, jako jsou Andělé, duchové přírody, nebo je přijímáme prostřednictvím Univerzální mysli a Intelektu, a poznání neprovází žádná černá energie.

Po dosažení duchovní úrovně 70 % začne člověk přijímat Absolutní poznání od Univerzální mysli a intelektu.

Existují různé úrovně destruktivního aspektu jemnohmotné dimenze, jako jsou duchové (démoni, ďáblové, destruktivní energie atd.), posedlost démonem, nebo útok ducha. Poměrně často je to, co jsou lidé schopni zažít, jen špičkou ledovce. Teprve na duchovní úrovni vyšší než 90% je člověk schopen vnímat kompletní spektrum jemnohmotné dimenze.

Cena za zneužití šestého smyslu (ESP)
Šestý smysl je třeba používat pouze k duchovnímu růstu, směrem k realizaci toho nejlepšího v nás. Jaká je tedy cena za používání šestého smyslu pro světský zisk? Z čistě duchovního hlediska se považuje za ,,zneužití“ to, kdy se šestý smysl používá k čemukoli jinému, než k duchovnímu růstu. Jinými slovy, pokud jasnovidec používá své jasnovidecké schopnosti k tomu, aby zjistil, zda se nějaký člověk ožení nebo získá práci, je to z duchovního hlediska považováno za zneužití.

Když šestý smysl zneužívá osoba, která je médiem, časem se stanou dvě věci:

1. Ztratí svou schopnost.
Obvykle k tomu dochází nárazově, třeba do týdne, do roka, ale byla zaznamenána i hranice 30 let. Je to velice individuální.

2. Stávají se terčem pro jemnohmotné entity s vyšší duchovní silou.
Takové bytosti jim zpočátku poskytují některé pravdivé informace, které stačí k tomu, aby k nim dotyčný získal důvěru. Později je však uvedou v omyl. V takových případech jejich psychické schopnosti trvají delší dobu a může se zdát, že se neustále zlepšují. Tato jasnovidecká schopnost však není zásluhou dané osoby, ale díky jemnohmotné entitě, která ho navádí. V takových případech je vzácný dar šestého smyslu, který má osoba k dispozici a který by mohla využít k realizaci dobra, promarněn na méně důležité věci v zájmu jakési záhrobní entity.

konec série

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-08-10 09:52:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A nesmí se člověk ptát na práci ani ohledně jeho samotného? Přežít tady v Matrixu je často dost velký oříšek, pokud jasnovidná schopnost může zabránit tomu, aby člověk skončil na ulici, považuje se to taky za zneužití?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek