Severská mytologie: Jak spiritualita utvářela život vikingských válečníků

1.2.2024 v Zajímavosti 9

Byli Vikingové duchovně založení? Spiritualita byla důležitou součástí života starověkých severských lidí. Byla neodmyslitelná v každém aspektu života, doslova od narození až po smrt.
Věk Vikingů, přibližně vymezený roky 750 a 1050 n. l., se stal svědkem nevídané expanze skandinávských národů. Seveřané se vydali do světa jako kupci, nájezdníci, dobyvatelé, objevitelé i kolonisté a ve všech těchto rolích proměnili mnohé kraje i země, od východního pobřeží Ameriky až po asijské stepi.
Skandinávci věřili, že náš duch je spojen s duchem přírody a vším ostatním kolem nás. Jejich severská mytologie je plná posvátných příběhů, výkladů snů a zvyků.Podle starověké severské spirituality jsme všichni spojeni s vesmírem fyzicky i duchovně. Severská spiritualita byla praktikována více odlišnými způsoby:

Utesitting
Starověký rituál, který zahrnoval sezení venku v přírodě, aby se posílil duch a dosáhlo se moudrosti. Bylo to podobné dnešní moderní meditaci v přírodě.

Galdr
Prastará magické praxe zahrnovala čarodějnictví a šamanské zpěvy doprovázené specifickými rituály, například na ochranu.

Seiðr (seidr nebo seid): Posvátná forma magie spojená s předpovídáním a modelováním budoucnosti. Souvisela se  severským bohem Óðinnem (Odinem) a bohyní Freyj (Freyou).

Mezi další rituály patřil Dansa Fylgjan (tanec s nadpřirozenou bytostí Fylgja), Kura Skymning (choulení se za soumraku) a pálení posvátného dřeva jalovce. Vikingské duchovno také zahrnovalo určité obřady časované podle fází měsíce a ročních cyklů.

Moudrost severské mytologie lze nalézt ve starověkém islandském rukopisu Poetic Edda, o němž se předpokládá, že byl napsán v roce 1270. Jedná se o sbírku starověkých anonymních severských vyprávěcích básní, zmiňovaných především v Codex Regius, středověkém islandském rukopisu o severské mytologii a germánských legendách.

Bohužel se toho o severské spiritualitě moc nepíše, i když nějaké znalosti o severské mytologii máme. Duchovní život Vikingů byl důležitou součástí jejich života. Vikingové věřili v osud, předurčení, spiritualitu a život po smrti.

Vikingové a šamanismus
Vikingská spiritualita je podobná několika světovým šamanským tradicím, jako je sámský šamanismus.
Seiðr (Seidr) byla posvátná moudrost a tajné znalosti praktikované a prováděné šamankou, duchovní vůdkyní, vidoucí a léčitelkou, známou jako Völva (Vǫlva). Toto umění bylo praktikováno také mužskými věštci a šamany, známými jako Seiðmenn (seið-muži), nebylo však mnoho mužských šamanů, protože toto povolání bylo považováno za nemužské.

Völva a Seiðmenn disponovali podrobnými znalostmi v oblasti magie, čarodějnictví, šamanismu, duchů, energií, přírody a léčivých bylin. Vnímali a popisovali duchovní podstatu přírody – zvířata, vítr, vodu, hory, stromy… Dokázali také komunikovat s duchovními sférami.Severská mytologie
Moudrost starověkých Vikingů a jejich předků nenajdete pouze v Poetické Eddě, ale také v severské mytologii.
Severské mýty hovoří nejen o severských bozích, ale také o stvoření, zničení a případné obnově našeho světa. Tyto mýty pocházejí ze staroseverského náboženství, které bylo primárně známé jako severské pohanství, a přetrvalo i po christianizaci kultury.
Skandinávská mytologie nebo germánská mytologie zahrnuje několik legend o severských bozích a bohyních, božstvech, hrdinech, příšerách a bytostech, které patří do období pohanství i křesťanství.

Podle severské mytologie byly na počátku pouze dvě říše:
Říše ohně známá jako Muspelheim (Múspellsheimr)
Říše ledu známá jako Niflheim (Niflheimr)

Mezi těmito dvěma říšemi ležela prapůvodní prázdnota známá jako Ginnungagap. Říše ohně a ledu stvořily páru, která byla shromážděna v Ginnungagap. To vedlo ke stvoření Ymira, prvního Jotuna (Jötunn), spolu s první krávou zvanou Audhumla (Auðumbla).

Ymir, neboli první Jötunn, byl obr. Ve staré norštině se o Ymirovi píše, že se vynořil, když se niflheimský mráz potkal s ohnivým vzduchem Muspelheimu. Kontakt mezi dvěma protilehlými říšemi vytvořil kapky vody, které stvořily Ymira. Ymir je důležitou součástí staroseverských mýtů o původu světa. Říká se o něm, že je jedním z prvních živých tvorů a předkem všech Jötnarů.
Poté, co ho Ódin a několik dalších bohů zabili, vytvořili Midgard, neboli lidskou říši, z různých částí jeho těla. V severské víře se vesmír skládá z devíti světů, které vyrostly z centrálního jasanu zvaného Yggdrasil.

Yggdrasil spojoval 9 samostatných světů ve vesmíru. Těchto devět světů zahrnuje:
Asgard, domov bohů Aesir
Álfheim/Ljósálfheimr
Niðavellir (Nidavellir)/Svartálfaheimr
Midgard, domov lidí
Jötunheimr, domov Jötnarů
Vanaheimr, domov vanirských bohů
Niflheim
Muspelheim
Hel/Helheim

Yggdrasil vyrůstá z centrálního bodu vesmíru a je považován za univerzální zdroj moudrosti. Podle legendy se severský bůh Odin oběsil na stromě Yggdrasil ve snaze získat božské a kosmické poznání.

Severští bohové a bohyně
Severská mytologie je plná příběhů o bozích a božstech a o tom, jak severští bohové a bohyně interagovali s lidmi, jötnary a dalšími bytostmi.
Ask a Embla, muž a žena, byli prvními lidmi, které stvořili severští bohové. Předpokládá se, že 9 existujících světů bylo obnoveno po Ragnaroku, během kterého bohové bojovali se zlem a náš svět byl vypálen do základů. Byl však znovu obnoven a požehnán přeživšími bohy.
Bohové stvořili prvního muže a ženu, aby znovu osídlili náš svět, když se země opět stala úrodnou.

Vikingové věřili, že existují dva samostatné kmeny severských bohů, jmenovitě Æsir a Vanir. Æsir zůstali v Asgardu a jsou považováni za nadřazené bohy. Ačkoli o Vanirech není k dispozici mnoho informací, Vikingové věřili, že zůstali ve Vanaheimu.
Mezi nejznámější bohy Æsir patří Odin, Thor, Heimdall a Loki. Nejvýznamnějšími vanirskými bohy jsou Njörðr (Njord) a jeho děti, Freyr a Freyja. Podle mýtů přišli Freyr a Freyja do Asgardu, aby zde žili jako rukojmí, aby nastolili mír po válce mezi Æsiry a Vaniry.
Odin, Thor a Freya byli hlavními severskými bohy, ale severská mytologie zahrnuje i další mocná božstva.

Odin
Odin, otec všeho, je vikinský bůh války a moudrosti. Jednooký bůh je v severské mytologii často zobrazován se svým havranem. Je známý svou snahou o poznání a ochranu lidstva.

Thor
V germánském pohanství je Thor prominentním bohem s kladivem, který chrání lidstvo a souvisí se silou, hromy, blesky, stromy a plodností. V norské mytologii porazil několik monster a obrů v severské mytologii.

Loki
Loki, syn jötunna, je severský bůh škodolibosti, který je mazaný podvodník a mění podoby. Loki je často zobrazován jako společník Thora a Odina. Někdy pomáhá severským bohům a bohyním, ale jindy jedná zlomyslně. Je to bůh a ďábel v jednom.

Freyja
Krásná bohyně Freyja je bohyně lásky, plodnosti a zrození. Oděná v plášti ze sokolích per je expertkou na seiðr a má na starosti bitvu a smrt. Vikingové uctívali bohyni Freyu, aby byli požehnáni při sklizni plodin, aby měli úspěšná manželství a aby měli mnoho zdravých dětí. Bohyně Freya jezdí na kanci jménem Hildisvíni se zlatými štětinami.

Njord
Njörðr je mocný bůh moře a větru. Je to Vanir a otec dvou bohů Freyra a Freyi. Je ženatý s jötunnskou bohyní lovu a zimy, Skaði (Skadi). Njord má moc uklidnit oheň i moře a požehnal Vikingům půdou a bohatstvím.

Heimdall
Heimdallr je bůh dohledu, předvídavosti, předpovědí a pořádku. Je strážcem bohů, synem Odina a nevlastním bratrem Thora. Heimdall přebývá u vstupní brány Asgardu a střeží duhový most známý jako Bifrost.

Kromě těchto prominentních bohů existuje v severské mytologii i mnoho dalších: Skaði, Iðunn, Frigg, Týr, Bragi, Baldr, Hel, Sif, Ēostre, Vidar, Dagur, Vale, Höðr, Magni, Sága, Sjöfn.

Náboženství Vikingů
Podle severské mytologie bylo severské pohanství nebo staroseverské náboženství ve Skandinávii široce praktikováno před rozšířením křesťanství. Ačkoli to byla forma pohanského náboženství, o staroseverském pohanství toho není mnoho známo. Vycházelo z ústní tradice a rituálů a bylo efektivně následováno v každodenním životě. Bylo to praktikováno spíše jako životní styl, než jako náboženství. Pojem organizované náboženství byl zaveden až prostřednictvím křesťanství. Severské pohanství bylo pomalu opuštěno poté, co bylo do regionu přivedeno křesťanství. Předpokládá se, že Vikingové neměli ani oficiální název pro své náboženství. Ačkoli se o vikingském náboženství před křesťanstvím neví mnoho, některé historické údaje zmiňují, že vikingští náčelníci často zastávali roli kněze a jako součást svých rituálů hypoteticky někdy obětovali koně. Ale protože tyto zmíňky byly vytvořeny až po zavedení křesťanství, možná nejsou zcela pravdivá.

Severské pohanství v moderní době
I když není známa původní podoba, přesvědčení a pohled na svět zůstaly zachovány a jsou přitažlivé i pro dnešního člověka. Moderní iterace staroseverského náboženství je známá jako náboženství Asatru (Asatro), Odinismus, pohanství nebo germánské novopohanství. Toto moderní severské náboženství není přesným pokračováním, je to prostě moderní interpretace.

Nebíčko podle Vikingů
Severské pohanství zmiňuje místo zvané Valhalla (Valhǫll), které je pro Vikingy obecně považováno za válečné nebe. V překladu znamená Síň zabitých a je považována za místo posledního odpočinku všech Vikingů, kteří čestně zemřeli na bitevním poli. Vikingové toužili po své smrti dosáhnout této duchovní říše. Toto posvátné místo je popisováno jako velká síň v Asgardu, na kterou dohlíží sám Odin. Legendy hovoří o tom, že ve Valhalle – vikingském ráji, žijí pohanští bohové.
Ne všichni Vikingové však mohou vstoupit do Valhaly bez ohledu na to, jak vznešení nebo dobří byli v životě. Pouze ti vikingové, kteří zemřeli na bitevním poli, byli způsobilí vstoupit do této posvátné říše.

Severská mytologie je hluboký a komplexní systém víry. Zahrnuje cenná duchovní a filozofická přesvědčení. Mýty, legendy a ságy pomáhaly Vikingům žít život ve cti, odvaze a štěstí. Vikingové byli velice duchovní a také pověrčiví.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-01 11:32:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidím tam paralely s Wingmakers a s civilizací uvnitř / vně planety – v tomto se zdroje hodně rozcházejí.

Ikona diskutujiciho Mandarin 2024-02-02 08:59:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neuvěřitelné jak když se teď o tuto tematiku zajímám více, jak ty informace takto chodí samy. Zde článek, jinde povídání, všude možně různé střípky… a deje se to stále a stále at už se zrovna zajímám o cokoliv. Dekuji za článek. Jen se v popisu možná trochu zaměnili sourozenci Frey a Freya. Frey má za společníka kance, Freya dva velké černé kocoury. Zajímavost kterou se většinou všude dočtete jako první je, ze tito dva měli být nejen sourozenci, ale zároveň i milenci.

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-02 09:15:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsem celý seriál Vikingové. Je hodně násilný a krvavý ale líbilo se mi že tam zapojili i jejich duchovno. Nemyslím krvavé obětní rituály. Ale třeba jak Loki putoval Islandem a tam mluvil s duchy. Mohli dát víc takových scén a ubrat na krvi, ale chápu že klasický divák dává pozor, jenom když něco vybuchuje, nebo někdo umírá. Rozhodně je ale naše představa Vikingů hodně zkreslená přehnanými filmy.

Ikona diskutujiciho Sai 2024-02-02 09:16:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro mě je nejzajímavější z celé této mytologie Yggdrasil. Myslím si že celá myšlenka má hodně co do sebe a že se možná opírá o něco skutečného, nebo se k tomu blíží lidským jazykem.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-02-02 11:05:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Bohyně Freya jezdí na kanci jménem Hildisvíni se zlatými štětinami.“

Na kancovi jazdil nejaký divoký bradatý trpaslík vo filmoch pán prsteňov – Hobit (okrajová postava, moc sa tam nevyskytoval). Aby nejaká krásna bohyňa jazdila na kancovi to je trochu divoká predstava ale tak nie som proti 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-02 12:15:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Je tam jasný erotický podtext, což dává smysl, když je to bohyně plodnosti. https://en.wikipedia.org/wiki/Hildisvíni

Ikona diskutujiciho Jája 2024-02-02 14:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém mýtů o Yggrasilu je, že se špatně překládá jako 9 světů vesmíru.
Yggrasil je Země, čili 9 „světů“ Yggrasilu je 9 (původních) světadílů Země, nikoliv vesmíru.
Původně lidem, tedy potomkům bohů, patřila Středozem – MidGard, tedy vše okolo Středozemního moře až po dnešní Kaspické a po Rovník, podRovníkem už bylo PodSvětí. V mnoha místních bájích a pověstech se vedly války Lidí(i bohů) o Středozem se Stvořenými z PodSvětí tedy Černohlavci(lidově čorty). A pověsti ledových obrů jsou z Antarktidy.
A pokud se budeme držet schéma Yggrasilu, tak na severu byl AsGard, až do Ragnaroku….
Tyto Světy(světadíly) Země byly spojeny duhovými mosty Bifrostu. Tyto duhové mosty byly energetické podzemní tunely, které podle pověstí Středozemí(a nejen tam) ústily v každé větší hoře na Zemi. Proto podle mnoha pověstí Země bohové „bydleli nebo se zjevovali“ na všech možných horách nebo nejvyšších kopcích v okolí lidského osídlení.

Ikona diskutujiciho ***** 2024-02-03 09:51:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Původ bílé lidské rasy je zaznamenán i zde ve zmiňované Vikingské mytologii a ikdyž je rozmazán zubem času, zapadá mi celkem do celkového obrazu.

Ymir, neboli první Jötunn, byl obr. Ve staré norštině se o Ymirovi píše, že se vynořil, když se niflheimský mráz potkal s ohnivým vzduchem Muspelheimu.

Jak jsem zde již psal, bílá lidská rasa byla stvořena hvězdnou rasou obrů Nephilim, kteří přicestovali z vesmíru. Na Zemi, nemohli dýchat její vzduch, protože jejich těla nefugovala na bázi kyslíku a nosili tehdy helmy.

Ymir je důležitou součástí staroseverských mýtů o původu světa. Říká se o něm, že je jedním z prvních živých tvorů a předkem všech Jötnarů.
Poté, co ho Ódin a několik dalších bohů zabili, vytvořili Midgard, neboli lidskou říši, z různých částí jeho těla.

Zde se dostáváme k pasáži, která odkazuje na genetické inženýrství. Nephilim si ve svých laboratořích vytvořili těla, která mohla kyslík vdechovat a později stvořili i takovou méně dokonalou a vzrůstem menší verzi, se zkrácenou délkou života, řekněme takové své přátele, aby se necítili zde tak sami a pro práce, které jim přišly přiliš podřadné na to, aby je vykonávali oni sami. Použili k tomu částečně genetický materiál, který se nácházel zde na Zemi a svou vlastní původní DNA. Tak vznikl současný bílý člověk.

Ve Velké Tartárii ti vzrůstem větší lidé mentorovali vzrůstem ty menší. Ti velcí se dožívali deseti, možná dvaceti násobek věku, než-li je dostihla smrt stářím, oproti těm malým. Všiměte si v čase videa 10:44 jak je postava na obrázku, která mentoruje ostatní, oproti nim tak veliká.

https://www.youtube.com/watch?v=qXX3BWUxVkc

Vikingové jsou kmenem severské rasy bílého člověka a proto se jejich mytologie překrývá také celkově s Velkou Tartarií, která kdysi pokrývala všechny severní polární oblasti Země.

Ask a Embla, muž a žena, byli prvními lidmi, které stvořili severští bohové. Předpokládá se, že 9 existujících světů bylo obnoveno po Ragnaroku, během kterého bohové bojovali se zlem a náš svět byl vypálen do základů. Byl však znovu obnoven a požehnán přeživšími bohy.

Pod pojmem Ragnarok, si myslím, je zde uvedena ona zkáza ostrovu Polaris, po tom, co na něj spadl z oběžné dráhy Země měsíc Leľa. Jejich civilizace byla tehdy nucena po jeho zničení osídlit kontinentální pevninu na okraji dnešní polární oblasti jižněji. Tak jako Nephilim, bílému člověku vyhovuje přizozeně poněkud spíš chladnější klima, narozdíl třeba od tmavé Africké rasy lidí, která má jiný původ.

Ikona diskutujiciho Frantisek 2024-02-19 22:09:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro vsechny kdo se zajimaji o toto tema, a umi francouzsky, doporucuji, naprosto revolucni pohled historika, Oleg de Normandi, jeho kanal Pagan.TV a napriklad : https://www.youtube.com/watch?v=ddPeyhwsdLM

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek