Seznam mimozemských ras ve Vesmíru a jejich charakteristiky (1.díl)

31.3.2023 v Bytosti 11

Anakimové neboli Obři
Jsou označovaní také jako „Els“, „El Anakim“, což znamená „starší rasa“). Tato rasa, zmiňovaná ve starověké hebrejské tradici, je údajně spjata s dávnými lidmi, kteří se oddělili od hlavního proudu lidstva kvůli své obrovské velikosti, která se vyvinula v průběhu staletí, pravděpodobně v důsledku genetické anomálie. Jejich výška se údajně pohybuje v rozmezí 2,7-3,3 metrů a v některých případech dokonce 3,7 metrů, ačkoli jsou svým vzhledem pozoruhodně podobní původním lidem. Údajně se s nimi lze setkat v hlubokých a rozsáhlých jeskynních systémech od Aljašky po Mexiko a předpokládá se, že mají schopnost mezihvězdného cestování.V „Knize Henochově“ ze svitků od Mrtvého moře se píše, jak se tito muži oženili s pozemskými ženami, které porodily „obry vysoké 3000 loktů.“ (Všimněte si, že loket je 1 posvátný židovský palec, takže 3000 loktů by bylo asi 250 stop, to je 76,2 metrů.). Tito lidé pomáhali stavět pyramidy.

Údajně pochází z Nibiru, což je dvanáctá planeta, která obíhá kolem našeho Slunce každých 3600 let.

Andromeďané
Bytosti z Andromedy jsou přátelští mimozemšťané. Jsou nejstarší rasou v naší galaxii a mají velký zájem o naši budoucnost. Vykládá se o nich, že mají světle modrou kůži, ale s přibývajícím věkem jim kůže spíše zbělá. Průměrný věk Andromeďanů má být 2007 let. Důvod, proč vám při vyhledávání tohoto národu vyskakují modré postavy, může být umělecká interpretace. Ve skutečnosti by měli mít kůži světlou, podobnou lidské.

Andromeďané podle některých mimozemských kontaktérů a badatelů tvrdí, že náš Měsíc je umělou družicí. Bytosti, které žily na našem Měsíci, byli Ariané. Dříve se na něm nacházela kopulovitá města, která byla před 113 000 lety zničena. (Zdroj: Městská knihovna v New Yorku, kniha Měsíc: Historie Měsíce)


Obojživelníci

Obojživelníkům podobná polointeligentní stvoření, o nichž se říká, že bez vyprovokování útočí na lidi. Bližší informace nejsou známy.

Arkturiáni
Nachází se v souhvězdí Bootes (jedno z nejstarších souhvězdí). Údajně patří k nejvyspělejším civilizacím v galaxii, mají 3 základny na Měsíci a několik na Zemi. Jsou to lidé a zemi navštěvují. Jsou to hrdé bytosti, s velmi pokročilou technologií, výborní léčitelé. Jako skupina udělala mnoho pro zvýšení celkové úrovně vědomí v našem vesmíru.

Ariané
Arianni (Ariané) údajně žijí v podzemí (a pod horami v Tibetu), které říkají Agharta. Všimněte si podobnosti se slovem Árijec. Jejich vesmírná flotila se nazývá „Stříbrná flotila“. Žili prý na planetě Maldek (nyní je z ní jen pás asteroidů) a byli ztraceným kmenem Lyrae. Některé zdroje uvádějí, že se jedná o blonďaté nordické humanoidy.

Modří (Hvězdní válečníci)
Modří mají údajně průsvitnou kůži, velké mandlové oči a malou postavu. Informace o modrých pocházejí od Roberta Morningského, tanečníka kmene Hopi/Apači. Podle Morningského začal první kontakt s těmito mimozemšťany asi v letech 1947-1948, kdy Šedí kontaktovali vládu USA, aby s nimi uzavřela smlouvu. Přišlo další těleso mimozemšťanů, nazývané Modří.
Modří doporučili vládě, aby s Šedými nejednala, protože by to vedlo jen ke katastrofě. Řekli USA, aby šly svou vlastní cestou. Řekli, že je budou učit míru a harmonii, pokud lidé odzbrojí a budou poslouchat. Armáda řekla, že se nedohodnou. Modří tedy odešli, ale několik se jich rozhodlo zůstat a zůstali v severním Mexiku a Arizoně a uzavřeli smlouvu s indiány kmene Hopi. Tito cizinci jsou u Hopiů známí jako „Hvězdní bojovníci“.
Pak začali Modré sledovat Šedí. Modří tedy museli z rezervace uprchnout, skrývat se a několik Starších šlo s nimi.

Podle legendy Hopiů existovaly dvě rasy: „Děti peří“, které přišly z nebe, a „děti plazů“, které přišly z podzemí. Děti plazů vyhnaly indiány Hopi ze Země, těmto zlým podzemním obyvatelům se také říkalo „Dvě srdce“.

Derosové a Terosové
O těchto mimozemšťanech se traduje, že žijí v podzemí. Terosové jsou přátelštější rasou, zatímco Derosové jsou zlí a mají rádi moc.

Deros:  DEtrimentální RObotS: Rasa podlidských tvorů žijících v podzemních městech v Zemi. Derosové údajně byli kdysi otroky vyspělé civilizace, která existovala na Lemurii, ale zanikla během kataklyzmatu, který zničil Atlantidu.

Deros prý ovládali vysoce vyspělou technologii, včetně myšlenkových paprsků, které směřovali na lidi na povrchu Země a způsobovali jim psychické, emocionální a fyzické problémy. Další zařízení způsobovala zemětřesení, výbuchy sopek a sucha. Jejich zábavou bylo obtěžovat lidskou rasu. Příležitostně unášeli lidi, někdy je vraceli i zpátky.

Derosové by podle dostupných dat měli být zmutovaní potomci Atlanťanů. Jsou to zakrslí a chlupatí humanoidi s obrovskými hlavami a velkýma žlutě zářícíma očima. Tito podlidé žijí v jeskyních a tunelech pod lesy a bažinami, jsou neuvěřitelně silní a v noci se vynořují na povrch, aby chytali dobytek nebo jiná hospodářská zvířata jako potravu. Derosové uprchli do podzemních tunelů, aby unikli zničení Atlantidy, a kvůli radioaktivnímu spadu se nemohli po staletí vrátit na povrch. Když radiace konečně poněkud opadla, geneticky se přizpůsobili tmě v tunelech a sluneční světlo už nesnesli.

Šedí
Šedí jsou nejčastěji popisovanou rasou obětí únosů. Zdá se, že unášejí, studují, testují a využívají různé jedince z důvodů, které jsou v současné době nejasné. Šedí jsou považováni za nepřátelské mimozemšťany. Některé zdroje tvrdí, že Šedí mají základnu na odvrácené straně (z pohledu ze Země) Měsíce.

Šedí ze Zeta Reticuli (neboli Zeta Greys)
Jedna skupina Šedých pochází z planety obíhající kolem Zeta 2 Reticuli – pravděpodobně její čtvrté planety. Zeta 2 Reticuli je o něco žhavější než naše Slunce, ale jinak docela podobná. Její čtvrtá planeta má rok o něco delší než náš (něco přes 400 dní). Zeta 2 Reticuli, jak ji vidíme ze Země, se nachází poblíž Barnardovy hvězdy ve vedlejším hvězdném systému Orionu.

Říká se, že Šedí mají na naší Zemi různé podzemní základny. Jejich kůže má šedou barvu, odtud název Šedí (zbarvením a strukturou kůže připomínají delfíny). Existují dvě třídy Zeta Greys: pasivní a draví. Pasivní jsou schopni vycházet s lidmi i po dobrém, zatímco draví jsou drsnější.

Jsou to nízké, humanoidní, dvounohé bytosti. Výška se může pohybovat mezi 1-1,3 metru. Tělo je štíhlé a hubené, téměř křehké. Končetiny jsou také extrémně tenké a dlouhé, v nepoměru k tělu. Tři nebo čtyři prsty na každé ruce, někdy s blankou mezi prsty. Hlava je velmi velká, bez vlasů, s obrovskýma černýma šikmýma očima, dvěma malými nozdrami, velmi malou štěrbinou úst, malým nosem a bez uší. Krev je popisována jako světle žlutá nebo bělavá. Někteří mají na těle krabičku, což je zbraň, která vystřeluje jakýsi druh energie kobaltového záření.

Uvádí se, že těla čtyř nebo pěti Šedých byla v roce 1947 nalezena poblíž Roswellu v Novém Mexiku vládou USA, stejně jako jejich havarovaná kosmická loď. Jeden z těchto Šedých byl stále naživu a pobýval jako host amerického letectva až do své smrti (1952).

Následné kontakty vyústily v dohodu s vládou USA. Šedí si na Zemi mohli dělat víceméně, co se jim zlíbilo (například unášet lidi), výměnou za jejich vyspělou technologii. Mimozemské kosmické lodě a (zmražená) těla nalezená na místě havárie v Roswellu i další, která byla v průběhu let vyzvednuta, jsou uložena na letecké základně Wright Patterson (Ohio) a v Oblasti 51 v Groom Lake v Nevadě.

Bellatraxští Greys
Tito Šedí pocházejí z hvězdného systému zvaného Bellatrax, který se nachází poblíž souhvězdí Orionu . Jsou menší než Zeta, ve skutečnosti nejsou vyšší než 45cm. Vzhledově jsou velmi podobní Zetům, a jsou vůči lidem stejně zlí.

Orionští šediváci
Jsou mnohem vyšší než Zetové i Bellatraxové, měří 1,8-2,4 metrů. Orionští jsou k lidem méně agresivní, ale jsou také nepřátelští. Jsou bezsrstí, mají velmi malý nos a žádné zřetelné uši. Jejich prsty jsou často ve srovnání s lidskými proporcemi dlouhé. Předpokládá se, že tito velcí šediváci mají dva mozky oddělené neprůstřelnou kostěnou přepážkou, takže kulka do hlavy je nezabije.
Předpokládá se, že jejich krev je zelená, a když se dostane do kontaktu se vzduchem, rozptyluje jedovatý plyn páchnoucí po čpavku, který může člověka zabít. Některé zdroje se domnívají, že Šedí jsou geneticky sterilní a potřebují nové geny, aby jejich rasa přežila. Mají základny na Aleutských ostrovech.


Tito Šedí jsou někdy viděni, jak dávají rozkazy Šedým menšího typu.

Drunvalo o Orionských Šedých říká: „Odebrali spermie samcům a vajíčka některým samicím, spojili je se svými spermiemi a vajíčky a vložili je zpět do samic. A když byly mláďatům tři nebo čtyři měsíce, vyndali je, přinesli na loď a vychovávali je v situaci typu zkumavky, což je jediný způsob, jak se teď mohou rozmnožovat. Nemají žádnou schopnost rozmnožovat se normálním, přirozeným způsobem.“
Drunvalo také říká, že tito Šediváci si na Marsu zřizují základnu. Rovněž se zmiňuje o tom, že Orionští šediváci jsou 4 metry vysocí, což se neshoduje s jinými zdroji.

Další typy šedých
Dalším typem Šedých jsou malé bytosti podobné robotům, zavalité, s hladkým zaobleným prstencem na vrcholu hlavy, s tmavými hluboko posazenými otvory pro oči a kulatými ústy ve tvaru písmene O, čtvercovým náprsním štítem se soustřednými kruhy.
Páchnou jako spálené hlavičky sirek a mají houbově šedou kůži. O těchto Šedých se často říká, že fungují jako strážci.

Jiné varianty jsou popisovány jako reptiliánské s drápy, nebo lovecké kudlankovité. Existuje také mnoho zpráv o křížencích, kteří nejsou přesně lidští a nejsou přesně Šedí. Samozřejmě mohou existovat i kříženci s jinými typy mimozemšťanů.


Lemuřané neboli Atlanťané
Lemuřané (či Lemuriáni) jsou známí také jako Atlanťané, Muové a Muviané. Duchovní vůdci této rasy se snažili varovat svět před blížící se potopou. Odešli prý do podzemí a v USA se pak znovu objevili jako původní Američané. V Austrálii se objevili jako Aboriginci a v Anglii jako druidové.

Američtí indiáni mají legendu o stvoření, podle níž vyšli z jeskyní pod zemí, zatímco „plazí lidé“ byli vyhnáni do podzemí.

Říká se, že 150 mil jižně od Velikonočních ostrovů se pod vodou nachází velký chrámový komplex, který patřil Lemuřanům – což může souviset s Atlantidou. Atlanťané prý vznikli přechodem čtyřrozměrných bytostí do třetího rozměru. Některé z jejich technologií byly „prahové“ technologie, které vás mohly „posunout“ do alternativní Země. Bermudský trojúhelník je výsledkem tohoto narušení, které přetrvává dodnes. Vše se zřejmě pokazilo kvůli válce s Reptiloidy na Maldeku. (Maldek údajně býval pátou planetou od našeho Slunce, nyní se nachází v pásu asteroidů. Právě tam poprvé obíhal náš Měsíc poté, co byl odňat Chautě v Urse Minor).

Atlantida a Lemurie prý byly dvě různé civilizace. Atlanťané si potrpěli na technologii, zatímco Lemuřané se více zajímali o své psychické schopnosti.

Lyrané
Lyra je původní hvězdou nordického typu mimozemšťanů; všechny nordické typy mohou pocházet z ní. Další lyranskou rasou jsou lyranští rudoši, kteří se ve skutečnosti skládají ze dvou skupin: jedné obří velikosti a druhé průměrné.
Z obří rasy se oddělila další rasa, a to rudovlasí Lyrané. Jejich vlasy měly červenou až jahodově blond barvu. Tón pleti velmi, velmi světlý; tyto bytosti měly problém vystavit svou kůži určitým frekvencím přirozeného světla kvůli planetě, z níž vzešly. Některé z nich byly také obřího vzrůstu, i když se našli i tací, kteří byli průměrně velcí jako člověk. Barva očí byla obecně světlá až zelená, jakou byste dnes považovali za zelenou, i když se jednalo o jinou kvalitu zelené, než jakou vidíme v našem světě.

Naše mytologické stopy o této civilizaci jsou v severské mytologii – Vikingové. Některé z těchto mytologií se týkaly skutečných pozemských bytostí, které byly buď ovlivněny tímto kmenem Lyranů, nebo s ním interagovaly.

Na Plejádách dnes existuje zbytek této pradávné rudovlasé skupiny. Plejádská verze je však mírnější. O původním národu červenovlasých se totiž říká, že byli agresivní, vášniví a vzpurní, pravděpodobně jde však o další dabatelskou „pomluvu“, či snahu okořenit lidské civilizace něčím co by vybočovalo ze standartu lidské civilizace.

Lyru tvoří 14 obydlených planet. Původní národ Lyranů se časem rozrostl do:

Lidí ze Siria
Arkturiánů
Antariánů
Plejáďanů
Andromeďanů
Cignusů Alphanů
Lidí z Alfa Centauri
Lidí ze Sagittarius A a B
Lidí z Cassiopei
Pozemšťané, planeta Země

Jak se lidská rasa rozrůstala, jednotlivé skupiny se stěhovaly, cestovaly a osidlovaly mnoho různých planet v mnoha soustavách. Různé kultury se setkávaly a rozvíjely. Lidstvo se cestováním do vesmíru a potkáváním nových forem života rozvíjelo.

(pokračování příště)

© aluska.org 2023 / popis čerpá z různých dostupných zdrojů a mohou se v něm vyskytovat chyby, nebo nepřesnosti. Redakce se předem omlouvá případnému mimozemšťanovi, kterého by některá nepřesnost mohla popudit, znalosti pozemšťanů jsou velmi omezené a redakce ráda uvítá případné upřesnění.

 Komentáře

Ikona diskutujiciho adria 2023-03-31 04:29:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zrovna jsem náhodou na této podivné stránce narazila na poslední větu, ve které se píše, že:
„Zajímavé také je, že pro 5D realitu je prý typická barva pokožky lidí-bělochů namodralá.“

http://novy-vek.avalon24.eu/mimozemstane/galakticke-rady/

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-03-31 09:36:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

v blízké budoucnosti až se zbavíme hydry bude z této planety za pomocí uvolněných technologii ráj nastane obrovská populační exploze země nás všechny nepojme a bude třeba expanze do vesmíru bude na čase osídlit nové planety, navázání diplomatických vztahu s jinými rasami, možná nás později přijmou do galaktické federace a budeme se mít dobře

Ikona diskutujiciho Robert 2023-03-31 09:38:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tyhle popisy mě hodně baví. škoda že se to víceméně nedá ověřit. ale díky za všechnu tu snahu

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-31 10:50:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Modrá rasa ako z Avatara tak to je práve rasa na ktorú moc neverím, pripadá mi to také rozprávkové a neprirodzené asi ako keby rastlina mala modré listy. Ale tiež sa vraví že rozprávky majú základ v pravde a vraj existujú i mimozemšťania s anténkami ako v rozprávkach akurát tie antény sú súčasť ich skafandra a slúžia k analýze atmosféry keď navštevujú planéty. Nazývajú sa Adenoroidi a sú zelení – zaujímavá zhoda s dnes populárnym Androidom.

Adenoroidi nemajú políčeno na hmotné bytosti, ale na energetické útvary a pole, a to jak s podstatou uchopitelnou, tak s podstatou mimo naše chápaní. Adenoroidi se vyskytují v kosmu v blízkosti planet, a dokonce i na planétach samotných. Jako ,,sítě“ používajú energetické pasce. Může být předmetěm jejich lovu i lidská duše?

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-31 13:09:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Len by som uviedol, že v anglickom preklade Enochovej knihy sa jednotka miery uvádza ako „ell“ (three thousand ells), v českom preklade ako „loket“ (tři tisíce loktů), v anglickom preklade Tóry je táto jednotka uvedená ako „cubit“. Význam jednotky je „posvätný lakeť“ a je rozdielna od jednotky egyptského kráľovského lakťa. Hebrejské Písma používajú posvätný lakeť ako mernú jednotku pre všetko, ale nikde okrem knihy Ezechiel nedefinujú, čo to je.

[Ezechiel 40:5] . … a v ruke muža meraciu trstinu dlhú šesť lakťov (cubits) na lakeť (cubit) a na šírku ruky; tak zmeral šírku budovy, jedna trstina; a výška, jedna trstina.
[Ezechiel 43:13] . . . lakeť (cubit) je lakeť (cubit) a šírka ruky.

Táto zvláštna jednotka (posvätný lakeť) sa používala nielen na meranie vzdialeností, ale aj času. Význam niektorých textov ako napríklad tých o obroch (jejichž výška byla tři tisíce loktů) má úplne iný význam. Ak je v niektorom svätom písme uvedený počet, skúste tento počet vynásobiť posvätným lakťom. Niekedy je výsledok potrebné ešte vydeliť 12-timi (pretože bolo 12 kmeňov).

Výsledné čísle poskytujú isté posolstvo, pretože všetky sú odvodené od rovnakého koreňového čísla 12068, ktoré predstavuje počet rokov medzi polárnymi zvratmi. Všetky tieto čísla sú funkciami alebo násobkami 12068, ako napríklad 1/4 (3017) alebo 1/2 (6034) z 12 068 alebo 2x (24136) alebo 3x (36204) a menej často 4x (48272). Ignorujete desatinné čiarky – počíta sa postupnosť čísel.

Pre číslo: 3000 (výška obrov) x 24.136 = 72408 / 12 = 6034

Iný príklad z knihy Genesis 5:32
Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. …Neznamená to, že Noe mal 500 rokov…
-> 500 x 24.136 = 12068

Iný príklad z knihy Exodus 12:37
Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí
-> 600000 x 24.136 = 14481600, ďalej delíme 12-timi, 14481600 / 12 = 1206800

Iný príklad z knihy Exodus 14:7
šesťsto vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov.
-> 600 x 24.136 = 144816, ďalej delíme 12-timi, 144816 / 12 = 12068

Takýchto príkladov sú desiatky, stovky. Sami si to môžete vyskúšať a potom rozmýšlajte aký význam má text, ktorý čitate.

Ikona diskutujiciho Ceneon 2023-04-01 14:09:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Napřed si to vynásobí 24,136 a pak je překvapený, že výsledek má odvozený od tohoto čísla.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-04-01 16:32:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Tóra je kniha kódov a niekedy sa čísla používajú na vyjadrenie iných vecí alebo myšlienok – ako ukazujú čísla 7, 40, 60, 70 a 400. Vyskúšajte to s týmito, či sa bude konať prekvapenie a referujte.

Ikona diskutujiciho Kikou 2023-03-31 19:36:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jej, moje oblíbené téma! Těším se na pokračování 😊

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-04-01 23:20:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, mohlo by být víc ufologie. Příjemná změna.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-31 22:34:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Inak mám gupky (paví očko) a mal som tam jedného krásneho veľkého samca (až kým sa teraz nestalo niečo zlé, kvasila tam skapatá neritina plus nevetraná miestnosť nebol som doma plus som dal blbo sklo na akvárium že som nechal otvor len na jednej strane a v akva neprúdil vzduch a všetky veľké ryby, teda hlavne samice mi skapali asi na nedostatok kyslíku). A tento samec bol veľký ako samica, takého som tuším asi ešte nemal. Tak toľko k tomu prvému obrázku s veľkou ženou – raz za dlhý čas niekto proste narastie väčší.

Ikona diskutujiciho Amigo 2023-04-01 23:20:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten závěr 😀

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek