Seznam mimozemských ras ve Vesmíru a jejich charakteristiky (2.díl)

2.4.2023 v Bytosti 12

Nordikové
Mnoho unesených lidí v minulosti popsalo setkání s evropsky vypadajícími mimozemšťany, vysokými asi 1,75 metrů a s dlouhými světlými vlasy. Tito mimozemšťané jsou často označováni jako „Venušané“. Poprvé je popsal George Adamski, který podal zprávu o sérii setkání na počátku 50. let 20. století. Uvedl, že mu řekli, že jsou z Venuše, a od té doby se tento název vžil.
Ne všichni nordikové jsou ale nutně blond. Mimozemšťané nordického typu ze Síria mají údajně černé vlasy a pak jsou tu již popsaní rudovlasí.Geneticky jsou velmi podobní lidem narozeným na Zemi. Muži dosahují v průměru výšky přibližně 2,1metrů, ženy přibližně 1,98 metru. Mají mimořádně jemné rysy a bledou pleť. Oči mají mandlový tvar.

Tento typ mimozemšťanů je nanejvýš zajímavý, protože naznačuje, že lidská podoba není na Zemi původní a máme společné předky. Tito přátelští mimozemšťané obvykle pouze pozorují a kladou otázky.

Většině terranských (pozemských) projektů velí skupina nordických žen. Někdy jsou k vidění na stejných plavidlech jako Šedí. Co tam dělají a co mají společného, se neví.

Nordikové z Lyry
Lyra je původní hvězdný systém mimozemšťanů nordického typu. Lyra byla podle výpovědi některých badatelů v minulosti napadena mimozemšťany saurského typu a Nordici asi před 22 miliony let uprchli do Plejád, Hyád a Vegy. Jedná se údajně o spřátelené mimozemšťany (tj. nepřátelské vůči lidem)… avšak i tato výpověď zavání bujarou fantazií badatelů, kteří se spíš pokoušejí poznatky o lidských mimozemských rasách opepřit, protože nedává smysl, aby lidé byli nepřátelští vůli lidem, je to jednoduše úplně proti přírodě. Spíše se tedy jedná o pomluvu, ale kdo ví.
Lyrané by měli být robustně stavění a velcí. Obvykle mají světlou pleť, a přestože nejčastěji mají světlé vlasy a oči, občas byste našli Lyrany s tmavými vlasy.

Nordikové ze Síria
Sírius je nejjasnější hvězda na naší obloze a najdeme ji v souhvězdí Canis Major. Tito lidé mají údajně o něco tmavší pleť, tmavší vlasy a oči a nejsou tak vysocí jako Lyrané. Říká se o nich, že v minulosti byli velmi oddaní pomoci lidstvu.

Zdroje zmiňují také Nordiky z Orionu, ale pravděpodobně jde o falešnou stopu, neboť souhvězdí Orion by mělo být obýváno k lidem nepřátelskou rasou Šedých a není logické, aby tyto dvě přirozeně zcela odlišné frakce sdílely stejné místo.

Nordici z Plejád
Plejáďané jsou kolektivem mimozemšťanů z hvězdného systému Plejády (nazývaného také „7 sester“). Plejádská kultura je prastará a pochází z jiného vesmíru, dávno před vznikem Země. Vytvořili ohromnou společnost, která funguje na základě lásky a ideálů, kterých pozemšťané zatím nejsou schopni.

Fyzicky jsou podobní barvou kůže, vlasů a očí Lyranům, ale jsou mnohem menší. Plejáďané chovají hlubokou lásku k lidstvu, a tak se v průběhu dějin často vraceli na Zemi, aby lidem pomáhali. Mají k lidem nejen genetické, ale i citové spojení.

Jeden zdroj uvádí, že Plejáďané zahájili projekt, jehož cílem bylo kontaktovat pozemské lidi a inspirovat je, aby si vzali zpět svou moc a vytvořili pro sebe lepší realitu. Jsou zde jako vyslanci z jiného vesmíru, aby pomohli Zemi při jejím přechodu ze třetí dimenze do čtvrté a aby pomohli každému z nás v jeho osobním úsilí o probuzení, vzpomínání a poznání. Jak se tento projekt stával úspěšnějším, přidávali se ke skupině další mimozemšťané, někteří z jiných systémů.

Plejáďané říkají, že jejich důvodem pro kontakt s námi je to, že v budoucnu hrozí tyranie, a proto se vracejí, aby nás co nejvíce inspirovali, abychom se ujali vytváření vlastní reality a změnili budoucnost.

Billy Meier byl v letech 1976 až 1982 více než 130krát kontaktován ženou jménem Semjase, která tvrdila, že je z hvězdného systému Plejády. Byla první, kdo Meiera telepaticky kontaktovala a sdělila mu, kam má přijít pro první fyzický kontakt. Meier vedl se Semjase hloubkové rozhovory, které zaznamenal a zveřejnil.
Billy Meier je švýcarský občan, který tvrdí, že je kontaktér UFO a prorok. V 70. letech 20. století vyprávěl světu o svých kontaktech s humanoidními mimozemšťany z Plejád. Věrohodnost Billyho utrpěla těžkou ránu, když se ukázalo, že fotografii, kterou světu prezentoval jako mimozemšťanku Semjase, ve skutečnosti pořídil z televizního pořadu a jednalo se o Michelle DellaFave. Problém je, že Billyho výmysly jistě časem pronikly do dalších zdrojů popisujících mimozemské rasy a tak jen těžko oddělíme badatelské lži a fantazie od pravdy.

Plejáďané prý mají základnu na Venuši a jsou našimi prapředky. Říká se, že Plejáďané  byli původní Lyrané, kteří migrovali z Lyry ve velkých vesmírných lodích (nebo archách), jež zkoumaly mladé hvězdné systémy a hledaly v nich potenciál pro stabilní dlouhodobý rozvoj nové civilizace.

Tito kočovní Lyrané vysílali na objevené planety průzkumné týmy složené z vědců, inženýrů a zemědělských specialistů, aby prozkoumali povrch možných obyvatelných planet a poté vraceli sesbíraná data a informace mateřským lodím.

Každá planeta byla prozkoumána a na základě její jedinečné povahy se na ní vytvářely kolonie, které se pak posílaly dolů k osídlení. Někteří z těchto prvních Lyranů na čas kolonizovali naši Zemi, zatímco větší skupina Lyranů nakonec během Orionských válek objevila sedm sester a další hvězdné systémy.

Jak tedy vidíte, Plejáďané se o náš svět a zdejší rasy velmi zajímají. Přicházeli a odcházeli po celou historii naší planety. V mnoha ohledech jsme jim velmi podobní, avšak oni jsou v této době emocionálně a duchovně vyspělejší než my. I oni si prošli svými bolestmi růstu, stejně jako je nyní prožíváme my. Pokoušeli se a stále se pokoušejí sdílet s námi své zkušenosti, abychom my sami nemuseli zažívat stejné druhy nezdarů. V současné době nás však neposlouchá dost.

Plejády jsou otevřená hvězdokupa, kterou tvoří 254 hvězd a mnohonásobně více planetárních těles. Mnohé z hvězd jsou velmi mladé. Plejády se nacházejí v souhvězdí Býka.

Forma písma byla vyvinuta zde na Zemi a přenesena zpět k sedmi sestrám. Původní forma písma je rodičem většiny našich dnešních abeced. Všechny pozemské jazyky jsou odvozeny ze starobylého předsumerského jazyka zvaného tamilština, kterým se mluvilo na Lyře a později na Plejádách.

Ve třech plejádských hvězdných systémech existuje lidský život, jak ho známe, přičemž nejpokročilejší systém je Daneb z Taygety. Dalším systémem je Taro, který obíhá kolem Alcyone. Většina Plejáďanů se nám podobá velikostí a postavou, stavbou těla, barvou vlasů atd. Jsou také velmi inteligentní a výmluvní.

Jejich délka života daleko převyšuje tu naši, a to nejméně desetinásobně. Jejich technologie jim umožnila cestovat kamkoli v našem vesmíru rychlostí vyšší, než je rychlost světla. Jsou schopni využívat naše oceány k podmořským operacím. Jsou velmi znepokojeni naším současným zneužíváním věd spolu se ztrátou duchovního vnímání světa.
Nemají žádný vztah k penězům, politice ani náboženství a jasně říkají, že poslední dvě jmenované oblasti – politika a náboženství – jsou ve skutečnosti totéž.

Plejáďané stejně jako jiné skupiny zanechali v minulosti na Zemi potomky. Řekli, že jsou ochotni nám pomoci, ale ne do té míry, aby změnili náš vlastní vývoj a stali se tak zodpovědnými za nás jako rasu. Říkají, že si svou budoucnost vytváříme sami za pochodu, a proto musíme sami převzít odpovědnost za nápravu svých vlastních chyb, jinak kvůli nim budeme trpět.

Epsilon Eridani, neboli Tau Cetianští Nordikové
Hvězdné systémy Epsilon Eridani a Tau Cetian obývají mimozemšťané nordického typu původem z Lyry.

Taygetané
Taygetané jsou mimozemšťané pocházející z hvězdného systému Taygeta v hvězdokupě Plejády v souhvězdí Býka. Jsou to tedy pravděpodobně také nordické typy původem z Lyry.

Orion
Toto souhvězdí je od Země vzdáleno asi 1400 světelných let. S Orionem jsou spojování hlavně zlí mimozemšťané, konkrétně Šediváci. Kolují také zvěsti, že v této oblasti působí i Drakoniánci.

Reptiliáni
Reptiliáni nebo Reptoidi (obvykle se do této skupiny řadí i Sauriáni) mají údajně na Zemi několik podzemních základen a jsou vůči lidem nepřátelští. O těchto entitách lze nalézt různé bizarní zprávy a některé je třeba brát s rezervou. Říká se například, že kometa Shoemaker-Levy 9, která dopadla na Jupiter, byla ve skutečnosti invazní flotila Reptiloidů, kterou přátelská mimozemská rasa vychýlila z kurzu, aby zachránila Zemi.

jsou to vysoká, šesti až osmimetrová stvoření, se zelenou šupinatou kůží podobnou plazům. Velké oči mají obvykle žlutou nebo zlatou barvu se svislou černou zorničkou. Je zajímavé, že tato entita je velmi podobná tomu, co vyobrazujeme jako dinosaury.

Drakoniáni
Jsou to nepřátelští mimozemšťané podobní ještěrům. Varianty zahrnují hmyzoidy (dravé kudlankovité), reptiliány, sauriány (podobné dinosaurům) a křížence výše uvedených. Jsou to mistři genetici, kteří jsou ve vesmíru nejdéle. Drakoniáni (kteří nyní žijí hlavně v souhvězdí Draka) nevědí, odkud přišli – věří, že jsou původními „majiteli“ galaxie, a lidi považují za své poddané. Drakoniáni nerespektují svobodnou vůli.

Jiný zdroj říká, že reptiliánská rasa z Drakonu má sklon k dobývání. Říká se, že ovládají Šedé pomocí implantátu, stejného, který Šedí někdy implantují uneseným lidem. Jsou prý také hlavními mozky, které stojí za plány na únosy. Jejich hlavní plán zahrnuje využití nově vytvořených neplnokrevných s implantáty, k porážce lidské konfederace. Tito Reptoidi také využívají lidi jako potravu (podobně jako Reptiliáni ze seriálu „V“).

Drakoniánci jsou nejstarší reptiliánskou rasou v našem vesmíru. Jejich předkové někdy v nejstarší minulosti přišli do našeho vesmíru z jiného odděleného vesmíru a/nebo reality. Kdy k tomu vlastně došlo, nikdo pořádně neví. Drakoniánům samotným prý není jasné, jak a kdy se sem sami dostali, ale zajímavé je, že prohlašují a učí masy, že byli v tomto vesmíru první, dříve než lidské bytosti, a že jsou pravými dědici tohoto vesmíru a jako takoví jsou všichni královští.

Většina, ne-li všechny lidské rasy toto tvrzení neuznávají jako pravdivé, ale přesto s nimi o této otázce nediskutují. Alfa Drakoniáni kolonizovali mnoho hvězdných systémů a genetickou úpravou forem života, s nimiž se setkali, vytvořili mnoho ras.
Nejhustěji osídlenou oblastí podras Drakoniánů je souhvězdí Orion, Rigel a hvězdný systém známý jako Capella.

Zde se nachází pro lidské bytosti velmi nebezpečná část vesmíru. Mysl či vědomí většiny ras v této oblasti je službou sobě samým, a proto neustále podvracejí, napadají a manipulují méně vyspělé rasy pomocí své technologie za účelem ovládání a dominance.
Je to velmi stará a prastará válka, přičemž mír, který existuje, je vždy zkoušen těmito bytostmi, které věří, že strach vládne a láska je slabá, že méně šťastní jsou určeni k tomu, aby byli otroky.
Tento systém víry se u plazích ras vytváří již při narození, protože matka v době porodu ukryje mláďata a pak je nechá napospas osudu. Většinou se o ně stará třída bojovníků, která děti využívá k bojovým hrám a zábavě. Ve svých způsobech věří, že pokud mláďata přežijí, bylo jim to souzeno, a přitom se museli probojovat až do konce a v mladém věku, jsou z nich plnohodnotní válečníci, zvyklí na nikoho se nespoléhat.

Alfa Drakoniáni jsou velmi podezřívaví vůči všem formám života včetně těch svých, ale samozřejmě ne v takové míře, jako by byli vůči lidem. Drakoniánci údajně mají názor, že lidé byli vinni za invazi do vesmíru, že jsme sobecky chtěli, aby drakonská rasa hladověla a bojovala o základní materiály pro své přežití. Ani v tomto případě samozřejmě není jisté, jestli je toto tvrzení skutečně pravdivé, či jde o pouhé badatelské opepření.

Drakoniánští mothmani
Jsou to drakoniánští okřídlení plazi, obvykle vysocí, asi 1,8-2,1 metrů. Uvádí se, že umí létat, ale nemusí k tomu mávat křídly. Mají velké červené oči, které ve tmě svítí (jsou aktivní v noci), a většina lidí uvádí, že mají neodolatelný hypnotický pohled. Pouhá přítomnost v blízkosti těchto druhů vyvolává v lidech nekontrolovatelné pocity strachu. Možná se tak jen projevuje jejich destruktivní energetická životní síla. Sídlí v souhvězdí Draka.

Létající plazi možná mohli inspirovat film Avatar.

Pojem Mothman je jistě čtenářům velmi dobře znám, svědectví o spatření létajícího hrůzného „můřího muže“ dříve plnily weby a noviny, opakovaně o něm překládala i Enigma, která má o různé kryptidy a pochybné bytosti velký zájem. V žádném z těchto materiálů se ale lidé nikdy nedobrali k závěru, co vlastně Mothman je. Zde je tedy možné vysvětlení. Mohlo jít o mimozemšťana. Sedí na něj popis, zejména červené svítící oči. Proč se ale toulal venku a nechal se spatřit lidmi, to je otázka.


Ummité
Ummité jsou humanoidé z planety Ummo, kteří prý pocházejí z oblasti Wolf 424, vzdálené asi 14 a více světelných let od soustavy Země-Slunce, a pravděpodobně mají dávné vazby na lyranské kolonie. Stejně jako Lyrané a Plejáďané jsou prý skandinávského vzhledu.
Jejich planeta je dost podobná Zemi. Ummité jsou extrémně telepatičtí. Velmi dají na duchovní hodnoty.

Říká se, že jedním z důvodů, proč jsou schopni ve svých kosmických lodích překonávat tak velké vzdálenosti v tak krátkém čase, je to, že využívají záhyby a deformace v prostorovém kontinuu. Mají důmyslnou technologii a jejich plavidla mohou překračovat rychlost světla. Ačkoli jsou svým vzhledem podobní lidem, jeden výrazný fyziologický rozdíl spočívá v tom, že jejich prsty jsou velmi citlivé na světlo a jiné formy záření. Z tohoto důvodu mají potíže s používáním světelných spínačů a elektrických přístrojů všeho druhu.

Zetané
Jedná se o vysoké Šedé, obyvatele planety Zeta 2 Reticuli.  Jsou to kříženci, kteří vznikli spojeným Šedých a lidí.

Jedním z hlavních projektů ET, který je nyní ve fázi dokončení, je hybridní program. Cílem tohoto projektu je vytvořit bytost kombinující nejlepší fyzické a mentální vlastnosti obou ras. Následující popis se týká hybridní ženy, přibližně patnáctileté: Výška 1,6 metru, barva kůže je bledě bílá až šedá. Hlava je o něco větší a kulatější, než lidská. Vlasy jsou tmavé, vysoko nad čelem, nosí je smotané do ohonu. Obličej je velmi jemný. Její hlavní způsob komunikace je telepatický.
Hybridi se téměř ve všech ohledech považují za lidi, nikoliv za Šedé. Záleží jim na Šedých, ale považují je za mučivě nudné. Touha po kontaktu s lidmi je veliká. Mají prý schopnost cítit emoce. Jejich intelektuální schopnosti jsou vysoko nad lidskými standardy.

Zetané by mohli být hodně podobní mimozemské rase, která je ukázaná ve filmu Valerian a město tisíce planet.

(konec série)

© aluska.org 2023 / popis čerpá z různých dostupných zdrojů a mohou se v něm vyskytovat chyby, nebo nepřesnosti. Redakce se předem omlouvá případnému mimozemšťanovi, kterého by některá nepřesnost mohla popudit, nebo který není v seznamu uveden, znalosti pozemšťanů jsou velmi omezené a redakce ráda uvítá případné upřesnění.

čerpané internetové zdroje: -1.-, -2.- 

Komentáře

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-02 09:44:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško mám takovou zvláštní otázku až budeme moct cestovat do vesmíru ke které planetě tě to nejvíce táhne nebo by si rači navštívila všechny a názor astatních by mě také zajímal-)))

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-04-02 11:55:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Ľudstvo vraj pochádza zo Siria zo súhvezdia Veľký pes, takže asi tak. ,,Návrat domov“.
Aj keď ja by som asi ostal na Zemi aj keď je tu stále menej o čo stáť a ostatní nech si trampujú po hviezdach.

Ikona diskutujiciho sylvie 2023-04-02 19:38:55
Ikona diskutujiciho
sipka

pripojuji se k otazce se svou: jak je to s hvezdami/souhvezdimi v dute zemi? kdyz to co my vidime jsou jen „pruduchy“ cerne hvezdy, zajimalo by me zda tam venku je realne to, co my vidime. moznosti cestovani skrz nejake portaly a hvezdne brany si predstavit umim. ale tahle souvislost me zatim mate. je odpovedi „jak uvnitr, tak venku“? diiky

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-02 22:28:16
Ikona diskutujiciho
sipka

údajně je vnitřní vesmír kopií vesmíru vnějšího

Ikona diskutujiciho Jana 2023-04-03 12:28:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Pre mňa je domov naša planéta Zem, beriem to tak, že sme tu, aby sme si uvedomili, aké je dôležité jej pomáhať namiesto toho škodenia. Áno, rada by som videla, ako to vyzerá na tom druhom mieste, kam smeruje večer pri pozeraní hviezd a planét môj pohľad. Kedysi som videla jednu československú rozprávku, kde pristáli na planéte, ktorá bola celá z čokolády. Vtedy to u mňa vzbudilo zvedavosť a myšlienky o tom, ako to tam vo vesmíre vyzerá. Stále ma to fascinuje, ale takisto som nadšená a zvedavá aj na všetko, čo sa týka prírody na Zemi. Veď toľko je na nej nepoznaného. Najviac z jej neznámych končín ma fascinujú tichomorské ostrovy, ale vlastne všetko na nej, i v mojom okolí je zaujímavé.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-04-02 14:03:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu článek je super. Připadám si jako rybička v akvárku. Znám jenom to svoje malé místečko a ze světa jsem vlastně neviděla nic… i kdybych procestovala celou planetu.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-04-02 16:25:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je dobré vědět, že nejsme sami. A tohle je výborná příprava pro náš budoucí kontakt s obydleným vesmírem. Tyto a podobné články také vypovídají o historii a původu lidstva na Zemi. Zkrátka, světlo prozařuje tmu a pravda je venku.

Ikona diskutujiciho adria 2023-04-03 10:27:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

původní obyvatelé jsou popsáni Tolkienem – Ne v Pánu prstenů, zkuste Sirmarillion, nebo jak se to píše, o původů Elfů a vůbec mytologie Středozemě a celé Ardy. Jedna větev je blond, jedna až stříbrnovlasá, druhá černovlasá, lesní elfové atd.

Lidé přitahuje pravda, některé sci-fi a fantasy příběhy jsou velmi oblíbené, proč asi ….

Ikona diskutujiciho adria 2023-04-03 10:30:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elfov%C3%A9_(St%C5%99edozem)

aha, jsi online? Třeba tady … takový základní popis původních

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-03 14:11:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za tenhle článek, ty o mimozemšťanech mám ráda.

Ikona diskutujiciho fillandros 2023-04-03 23:17:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj aluško, znáš knihu Můj otec byl MIB? Pokud ano, co na ni říkáš?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-04 10:29:28
Ikona diskutujiciho
sipka

máme ji doma, ještě jsem neměla čas ji přečíst

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek