Skutečná historie Draků: Dochované ostatky, anatomická studie, doložené druhy a jejich výskyt

9.9.2023 v Bytosti 22

Existují draci, nebo jde o pouhou legendu? Podle ostatků a záznamů, které předložilo Merrylin Cryptid Museum, se jedná o tvory, kteří na naší zemi kdysi skutečně žili. Následující článek je založen na kompilaci a překladu materiálů, které zveřejnilo zmíněné muzeum, zabývající se tvory, kteří doposud nebyli oficiálně uznáni za skutečné. Je ale možné, aby byli draci součástí naší historie, která se z různých důvodů jen nehodila do učebnic?
Druh Draco (drak) je pozůstatkem unikátních okřídlených dinosaurů, kteří přežili vyhynutí neokřídlených dinosaurů během třetihor před 65 miliony let. Sídlili v horách, od Nepálu a až na sever Sibiře. Byli jednou z nejmajestátnějších šelem, které kdy létaly po obloze.
Poslední známá chovná populace, kterou lidé lovili až do vyhynutí, byla nalezena v Gurkha Himal v Nepálu. Starala se o ně skupina mnichů. Bohužel tito jedinci byli nakonec buď uloveni, nebo zmizeli, protože opětovné cesty, které měly pokračovat ve výzkumu tohoto druhu, vedly jen k nálezu opuštěného hnízdiště.

Výzkum tohoto druhu odhalil následující dochované druhy draka: Draco Alatus, Draco Minor, Draco Magnus a Draco Fluminis. Draco Minor byl nejmenší z druhu, Draco Alatus byl nejběžnější. Studie druhu pochází od samotného Thomase Merrylina.Draco Magnus.
Okřídlený dvounožec, masožravec

Draco Magnus, největší známý poddruh Draka. Na fotografiích můžete vidět velmi mladý exemplář, který nedávno vylezl z hnízda, a přesto se mu již začaly tvořit lebeční rohy. Jednalo se o samce, i když samice měly také velmi velké rohy.
Když draci plně dospěli, sekundární rohy, které vyčnívají ze zadní části lebky, vyrostou a vytvoří zkroucenou a robustní strukturu podobnou kosti, která mohla sloužit jako obrana při bojích o teritorium.
Bohužel o druhu Draco Magnus víme velmi málo.

Ve sbírce muzea je 12 dochovaných těl tohoto druhu draka, vyfocený exemplář je vysoký asi 50c. Podstatná část jeho kůže, i prominentní osteodermy (výrůstky podobné tvrdým plátům na kůži) byly odstraněny, aby se odhalila kostra pod nimi.

Tato obrovská zvířata po sobě zanechala velmi málo důkazů. Badatelé doložili, že titodraci svým chováním napodobovali zvyky dnešních slonů. Truchlili nad svými mrtvými společníky. Za pomoci pyrochemického výboje ze žláz umístěných v jejich krku, dokázali při pohřebím rituálu spálil tělo mrtvého až na popel. Navzdory tomuto neuvěřitelnému projevu inteligence po nich zůstaly jen fosilní důkazy. Máme vzorky kůže, šupin a kresby zobrazující Draca Magnuse s rozpětím křídel až 7,6 metrů. To je jedno z největších rozpětí křídel na světě.

Draco Alatus. Theropod, masožravec
Thomas Merrylin udělal velké pokroky v pochopení anatomických a behaviorálních rysů druhů, které identifikoval. Jedním druhem, který byl během let Thomasova výzkumu na pokraji vyhynutí, je Draco, okřídlený teropod, příbuzný poddruhu dinosaura, který přežil vyhynutí. Existují důkazy o více než jednom poddruhu Draca, ale jen málo fyzických příkladů.


Kostra jedince na fotografii níže je velmi dobře zachované mládě. Dospělci byli samozřejmě mnohem větší.


Základní anatomie je velmi podobná Dromaeosaurovi, ne nepodobná Dienonychovi nebo Velociraptorovi. Ptákovi podobný teropod, prsty na předloktí se prodlužují do velkých křídel s létací blínou, podobnou té, jako měl Pteranodon. Existuje jen velmi málo fosilních důkazů o tomto druhu, který měl jedinečný typ křídel, který se u jiných druhů dinosaura nenachází.
Existující fosilní důkazy naznačují, že dřívější formy druhu Draco Alatus původně měly porost z peří, přesto se tento druh později vyvinul tak, že nakonec peří ustoupilo silné rohovité kůži, která poskytovala nejen určitý stupeň izolace, ale také vytvářela keloidních jizvy, které měly význam při rituálech páření. Draco Alatus byl schopen produkovat hořlavý sekret z tlamy, kterým vytvořil bizarní a jedinečné značky, aby přilákal sexuálního partnera.


Mongolsko ve 14. století zažilo smrt předpokládaného posledního zbývajícího samce druhu Draco Alatus, neboli okřídleného draka. S ubývající matriarchální společností bez samců byl tento druh jedním z mnoha, kterým čelil vyhynutí rukou člověka.
Draco Alatus byl lidmi lovený zejména ze strachu. Byl spolu se svým bezkřídlým bratrancem jediným dalším přeživším zástupcem skupiny plazopánvých dinosaurů po vyhynutí během třetihor před 65 miliony let.

Draco Alatus, který měl membránová křídla podobná pterosaurovi, s pánví s kyčlemi teropoda, přežil v odlehlých oblastech dalekého východu, které se zdánlivě netýkaly masového vymírání. Spolu s dinosaury, kteří se nakonec vyvinuli v ptáky, se Draco Alatus dařilo 65 milionů let, než se člověk stal ohrožující silou.

Draco Alatus byl jedním z malé podskupiny theropodů, který měl jedinečný samozapalovací sekret krčních žláz. V hrdle měl čtyři žlázy obsahující enzym, který po vystříknutí z úst reagoval s kyslíkem a vznítil se.
Podle výzkumu byla tato bizarní pyrotechnika jedinečná pro tento druh a byla používána při námluvách a rituálech páření. Mnoho zachovaných dračích kůží má na sobě tlusté jizvy po popáleninách, které se srážely a hojily v různých bizarních vzorcích. Jejich kůže byla silná jako kůže nosorožce, ale pokryta pevnými šupinami, jako pláty podél páteře. Jejich rozpětí křídel v dospělosti bylo kolem 24 metrů. Jejich společenství vedly samice, samci byli překvapivě menší. Byli zcela bez peří.


Do kolekce muzea přibyla hlava mláděte draka a těla několika mrtvě narozených dračích mláďat v roce 1876 poté, co badatelé vystopovali vzdálenou skupinu buddhistických mnichů žijících v Gurkha Himal v Nepálu. Byli zcela odříznuti od civilizace a praktikovali formu buddhismu známou jako „agni“ (sanskrtský výraz pro „oheň“).
K překvapení průzkumníků jim mniši ukázali velké hejno Draco Alatus žijící na jižní straně velkého pohoří. Draci byli oblečení v barevných látkách a uzdečkách. Vypadali téměř ochočení. Byli krmeni stády dobytka z plání položených v nížině a mnichové je zdánlivě zbožňovali.


Jeden mladý samec zemřel dříve toho roku na vrozenou vadu a spolu s jinými mrtvě narozenými draky byl pohřben poblíž kláštera. K hrůze mnichů badatelé vykopali a ukradli hlavu uhynulého zvířete i mrtvě narozených draků a odvezli si je na západ k výzkumu. Po obdržení jednoho z nich se sám Thomas Merrylin později toho roku vrátil do kláštera, aby uviděl tyto tvory řivé na vlastní oči. Celá enkláva a hejno draků však zmizeli a zanechali po sobě jen málo důkazů, že kdy vůbec existovali. Předpokládá se, že mnichové spolu s draky odešli, aby našli izolovanější místo, kde by mohli pokračovat v uctívání a ochraně těchto majestátních zvířat.


Draco Minor (Wyverna). Theropod, masožravec
Thomas Merrylin osobně zaznamenal pouze jeden (v té době zbývající) druh Draco Alatus, ale dalším výzkumem a fosilními důkazy byl schopen zjistit řadu poddruhů v rámci rodu Draco. Vyznačovali se řadou anatomických znaků, nejnápadněji zbarvením. Draco Alatus byl velmi velký, bledý, s černými pruhy pokrývajícími celá jejich těla.
Wyverni, neboli Draco Minor, byli mnohem menší, s výraznými tmavě červenými znaky na tvářích a na každém křídle.

Podle legend se Wyverny vyznačovaly absencí sekundárních předních končetin. Jejich přední končetiny tvořily křídla, kdežto draci (Draco Alatus) byli čtyřnožci a třetí pár jejich paží tvořil křídla. Nejsou známy žádné druhy neptačích nebo ptačích dinosaurů s takovou anatomií, a proto se může jednat o Draco Alatus s vrozenou malformací končetin.
Draci byli obvykle chytáni pomocí taktiky návnady a sítě a ve 12. století byli ve většině částí světa vyhubeni. Tato kostra Wyverny byla ukryta ve Vatikánských archivech více než 250 let a byla uvolněna až poté, co si Merrylin podplácením zajistil cestu do tajné části, kde bylo před lidmi ukryto mnoho heretických artefaktů. Merrylin odtud odešel s nepředstavitelnými poklady. Wyverna je uložena ve viktoriánské skleněné kupoli. Je téměř kompletní, chybí jí jen pár kostí.


Draco Fluminis. Čtyřnožec, Therapsid, Masožravec
Termín „Drak“ a druh „Draco“ se vztahuje na Draco Alatus a Draco Minor, i když kvůli nepřebernému množství mytologie kolem draků je s tímto druhem spojeno také mnoho druhů, které sdílejí různé fyzické atributy.
Přežívající populace druhu Draco Fluminis se relativně nedávno nacházela v nepálských horách. Podoba těchto jedinců mohla ovlivnit mytologii dalekého východu.


V průběhu historie existovaly příklady druhů, jejichž evoluce se zdánlivě zastavila. Mnoho druhů plazů a ryb, jako je coelacanth, zůstalo po miliony let nepřizpůsobené a zaostávalo za členy druhů, které po bezpočet tisíciletí stále přetvářely svou anatomii. Jedním z takových jedinců je Draco Fluminis, poddruh plazího savce. Jeho příbuzní se nakonec vyvinuli v nepřeberné množství potomků savců, které vidíme dnes. Sdílí název „Draco“, i když je považován za samostatný druh.
Tento člen rodiny Therapsidů se vyskytoval převážně na Dálném východě a v Čínské kultuře je dodnes významným symbolem.

Předpokládá se, že prehistoričtí předkové moderního Draca Fluminise byli mnohem větší. Draco Fluminis, který sdílel mnoho savčích a plazích rysů, byl zvířetem snášejícím vejce a stavějícím hnízdo, které bylo vždy možné nalézt poblíž vodního zdroje.
Draco Fluminis byl domestikován kolem roku 2697 př. n. l., za vlády císaře Huangdiho. Tato menší zvířata se dala snadno ochočit a živila se převážně rybami z místních řek. Chovali se podobně jako vlci a domestikace byla postupným procesem. Draco, který zůstal blízko lidských sídel, profitoval ze zbytků, takže už nemusel lovit.
Během několika generací se Draco Fluminis stal živým doplňkem rozvíjející se kultury a působil jako strážce rodin a dobytka.

Z malého výzkumu, který byl proveden, můžeme zjistit, že tento druh vyvinul podobné geny jako domestikovaní psi, v ostrém kontrastu s jejich relativně neměnnou anatomií před setkáním s lidmi. K tělesným mutacím docházelo mnohem pravidelněji, než u většiny druhů. Krátké čenichy, zvětšené zuby, dramatická pigmentace a různé další estetické mutace byly běžné v relativně málo generacích.
Existovalo devět různých plemen Draco Fluminis, což je důležité číslo v čínské kultuře. To bylo přísně dodržováno, i když se divoká zvířata často pářila i s divokým Dracem a tvořila tak různé nové linie.

Zatímco tato barevná malá zvířata hrála důležitou roli v kulturních praktikách, jejich dávno vyhynulí příbuzní byli viděni v jiném světle. Draco Fluminis ztratil popularitu s příchodem první dynastie.


připravila aluska.org 2023
ze zdrojů:
http://www.merrylinmuseum.com/wyvern
http://www.merrylinmuseum.com/draco-major
http://www.merrylinmuseum.com/draco-fluminus
http://www.merrylinmuseum.com/infant-draco-dragon
http://www.merrylinmuseum.com/draco-research-receptacle
http://www.merrylinmuseum.com/complete-draco-alatus-skeleton
All images copyright Alex CF 2014 http://www.merrylinmuseum.com/indexKomentáře

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-09 02:12:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepochopitelné zamlčování faktů nejen o dracích, ale i lidských obrech se stalo běžnou záležitostí. Kosterní pozůstatky a jiné artefakty nejsou v žádném případě publikovány. Je to opět stará písnička, kdy široká veřejnost se nesmí dozvědět pravdu o historii Země. Probouzené lidstvo se ale již nenechává vmanipulovat do role idiotů, neboť internet nám tyto tzv. „konspirace“ odhalil a dále odhaluje v plné kráse…A to je také největší plus dnešní epochy, že pravda je dohledatelná.

Ikona diskutujiciho G 2023-09-12 00:38:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Oni sú … kedysi dávno sa naučili prepnúť do astrálu a tam aj ostali… ukážu sa len pár jedincom, tým čo sú pripravení a tým, s ktorými sa pred narodením – a možno ešte skôr – dohodli …

Sú to neopísateľne ohromné bytosti! A dosť silno sa na nich hádže špina a klamstvá, celé storočia.

Rozpísal som svoje skúsenosti sem v komentári -> https://aluska.org/veci-ktere-byste-meli-vedet-o-svych-duchovnich-pruvodcich/

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-12 12:40:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není bez zajímavosti, že mnichové Tibetu žili s těmito masožravými draky v naprosté pohodě a dokonce je chránili. To také vysvětluje, proč mají mnohé země východu znamení draka jako kladný symbol !! Vždyť i lvi, medvědi, tygři aj. tzv. „velké divoké šelmy“ v současnosti mají také své lidské přátelé. A tohle přátelství je mnohdy až za hranici lidského chápání. Dlouho jsem toto kladně hodnocené znamení draka nešlo na rozum. Až nyní mi to začíná dávat smysl. Tedy, nikoli pohádky o zlých dracích, ale sofistikovaně prolhaná historie naší Země. A tak je to se vším. Zdroje jsou naprosto transparentní a museum skvělého badatele Theodora Merrylina je veřejnosti dostupné a nachází se v Londýně. Aluško, napsala jsi velmi hodnotný článek, vysvětlující ledacos. Thanks, you are No 1.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-12 13:29:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky – ale pouze jsem to dala do článku. Nicméně podle tohoto způsobu výkladu by drak byl pozůstatkem čeho vlastně? Předchozího matrixu, ve kterém se pohybovali tito živočichové? Pak mohla přijít zásadní změna, ta vyhladila původní biotop a nastartoval se nový, s lidmi. Část živočichů se ale dochovala. Vždycky tady něco po restartu zůstalo. Pokud byli původně dosazeni z planety M-51 (tato teorie se nevylučuje s popisem muzea), byli masožraví a chrlili oheň, dává smysl, že jejich přeživší populaci lidé později vyhubili. Kdo by chtěl takovou potvoru u baráku. Kolik škod napáchá obyčejná liška na slepicích, toto je úplně jiný kalibr. Dává ale smysl, že se mohla dochovat i menší, krotší verze, která byla ochočitelná. Možná se to i časem vyšlechtilo na nějakou mírnější, méně obludnou verzi. A něco takového má smysl zachovat a chránit. Možná ta kolonie ještě existuje.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-12 16:10:09
Ikona diskutujiciho
sipka

ad Alue:
Tito mimozemští tvorové žili v symbióze s tibetskými mnichy. Můžeme se ale domnívat, že tu na druhé straně mohli také někomu překážet. Otázka ale je komu? To že byli draci masožraví, vypadali obludně a chrlili oheň (což je vlastnost některých mikroorganismů při přesně stanoveném fyzikálně chemickém procesu) neznamená, že nemohli být k užitku lidstva. Slon také nevypadá s velkými kly příliš důvěryhodně a přesto v některých částech světa je nenahraditelným pomocníkem při těžkých pracích a také miláčkem člověka. Mě by se takový dráček u baráku klidně hodil – jako ochrana majetku, transportní prostředek, všestranný pomocník při práci a rodinný mazlíček. Ale kdo ví, kde je pravda. Nicméně doložené artefakty a není jich málo, se jen tak nedají obejít.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-12 17:02:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Když ale naštveš psa, maximálně tě může kousnout. Drak smahne a nejsi. 🙂

Ikona diskutujiciho armag 2023-09-12 19:19:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Je vidět, že jsi se ještě nepotkala s nasraným psem – třeba kavkazským pasteveckým psem. I takový obyčejný pitbull nebo běžný vlčák dokáže člověka zmrzačit nebo zabít.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-12 19:23:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano jistě. Jaksi tu nejsem první týden a něco málo psech také vím. 😀

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-09-12 14:01:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to moc zajímavé. Děkuju za tak originální obsah. Hledala jsem právě i na toto téma, jestli existuje nějaký důkaz že by byli a nenašla jsem nic. Protože mi právě přišlo divné že by si lidi vymysleli takovou věc která se přitom kupodivu vyskytuje v legendách po celém světě.

Ikona diskutujiciho Trabant 2023-09-12 14:03:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vzpomněl jsem si na článek co tu vyšel relativně nedávno. O posledním pterodaktylovi zastřeleném v USA. S tímto článkem celá věc dohromady dostává dost realistické rysy. Možná dokázali lépe přežít ti co uměli létat. https://aluska.org/zastrelili-v-usa-v-roce-1890-skutecne-pterodaktyla/

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-12 19:00:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neodpustím si ještě jednu poznámku. Tzv. „moudří pisálkové učebnic“ navíc často a posměšně zobrazují tato rohatá a nevzhledná stvoření jako tupé, neohrabané a zlé netvory, kteří bojují proti lidem a požírají je. Pravda bude asi opačná, tak jako se vším veřejně proklamovaným na tomto světě. Někde jsem dokonce četl, že navzdory svému vzhledu byli někteří ještěrovití draci vysoce inteligentní entitou nápomocnou člověku. Internetová encyklopedie současnosti, poskytuje nepřeberné informace o různých entitách a také o těchto dracích. Co je nabudoucnost.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-12 19:04:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neodpustím si ještě jednu poznámku. Tzv. „moudří pisálkové učebnic“ navíc často a posměšně zobrazují tato rohatá a nevzhledná stvoření jako tupé, neohrabané a zlé netvory, kteří bojují proti lidem a požírají je. Pravda bude asi opačná, tak jako se vším veřejně proklamovaným na tomto světě. Někde jsem dokonce četl, že navzdory svému vzhledu byli někteří ještěrovití draci vysoce inteligentní entitou nápomocnou člověku. Internetová encyklopedie současnosti, poskytuje nepřeberné informace o různých entitách a také o těchto dracích.

Ikona diskutujiciho Júlia 2023-09-15 10:00:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvele zosumarizovaný článok. Úžasné čítanie.
Jediná škoda je tá, že toto múzeum je v podstate umelecká galéria krypto umelca, sochára a ilustrátora AlexaCF. Ten svoj projekt zvládol ozaj bravúrne, detaily s krabicami, papier, proste všetko je úžasne reálne spracované. Dodnes som sklamaná zo zistenia, že ide o umenie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-15 10:24:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Pošli prosím zdroj kde je to řečeno – ale ne 3 řádky typu názor, myslím skutečně seriozně vysvětleno. Alex v interview umístěném na svém webu říká, že jde o skutečné exponáty. Jinak samozřejmě souhlas, pravost je sporná a mělo by se to ideálně podložit rozbory DNA. Jestli tomu člověk uvěří nebo ne, je jeho volba.

Ikona diskutujiciho Júlia 2023-09-15 18:43:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Oh, skúsim to pohľadať, je to už veľa rokov, čo som to 1x videla. Pamätám si to ešte z času, keď boli aj reálne niekde vystavené, nie len ako online múzeum. Hľadala som vtedy o tom informácie kde sa dalo, chcela som vedieť o zbierke aj o jej pôvodnom majiteľovi čo sa dá. Crypto zoologia ma vždy fascinovala. A napokon so všetkým sklamaním som našla nejaký rozhovor, že ide o galériu. Skúsim to nájsť, ale nesľubujem, je to viac 10 rokov spať, ešte som chodila do školy. Sama kreslím, porovnávala som si preto aj autorský rukopis Alexovych oficiálnych prác z jeho vlastného webu s kresbami z múzea a je to ozaj veľmi podobné.
Verte však, že by som bola úplne nadšená, ak sú aspoň niektoré exponáty originály.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-16 09:56:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Na webu píšou ve stylu, že důvod proč zrušili veřejnosti přístupnou adresu a přesunuli se pouze do online prostředí byl nátlak, obtěžování a výhružky ze strany veřejnosti. Zřejmě měl obavu, aby mu někdo exponáty neukradl, nebo nepoškodil. Vzhledem k tomu, jakému šílenému obtěžování, pomluvám, vyhrožování, nátlaku a pronásledování jsem za dobu své činnosti musela čelit já, Alexovo rozhodnutí absolutně chápu. Lidé jsou schopní pro své ego a závist zničit cokoli krásné a cenné. Jeho sbírka je navíc úplně jiný level.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-15 19:20:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Alex CF je mladý umělec, zabývající se dvoj a trojplošnou projekcí s velmi zdařilými exponáty, bohužel pseudovědeckého rázu. Obrovské Londýnské přírodovědné muzeum je všude známo svými rozsáhlými expozicemi rozmanitých „prehistorických“ veleještěrů. Dá se pochybovat, že perfektní napodobeniny Alexových artefaktů jsou součásti těchto sbírek. Také věřím, že mini muzeum i skvělý badatel Theodor Thomas Meryllin vznikly pouze v Alexově mysli. Před Alexovým nádherným dílem je ale třeba smeknout a nemyslím si, že jeho účelem bylo zmást veřejnost. Existence skutečných draků – opeřených a rohatých ptakoještěrů – pterosaurií, je samozřejmě paleontologicky doložitelná (dnes existuje obrovské množství artefaktů i publikací). Je také veřejným tajemstvím, že tito nádherní draci byli současníci člověka. Alespoň v zemích východního draka se o tom nepochybuje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-16 09:52:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Znovu se ptám, kde je to seriozně vysvětleno. Skutečně mě to zajímá, protože jsem hledala a nepotkala. Názor s nepodepsaným autorem není nijak relevantní.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-16 14:49:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Seriózní vysvětlení? Nestačí oficiální vysvětlení? Detailní popis draků – okřídlených masožravých ještěrů poskytuje Wikipedie – Ptakoještěři (Pterosauria). Je zde detailní popis taxonomického zařazení a reference dostupných publikací světoznámých zoopaleontologů atp. Nutno ale přiznat, že těchto fosilií ke zhlédnutí pro laickou veřejnost je poněkud poskrovnu a třeba koster lidských obrů ještě méně. Exponáty vystavují navíc pouze velká národopisná muzea. Tohle jsou tedy oficiálně přijímaná fakta. Co je však v zatracovaném matrixu pravda ? Možná nebo snad právě proto mnozí hledají seriózní výklad této problematiky v mytologii…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-16 17:02:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za tip, nakouknu na to. Na webu daného muzea přímo Alex osobně říká že jsou exponáty pravé, vzal to v daném videu i do laboratoře kde to další člověk potvrdil a na dotaz „jestli je to pravé“ má v článku napsáno „pokud se ptáte na takovou otázku, naše muzeum není pro vás“. Takže pokud Alex sám říká že to padělky nejsou, musel by někdo dojít a předložit nějaký smysluplný rozbor, na kterém by jeho tvrzení mohl vyvrátit. Napsat o něm tři řádky, že je umělec a že si to ve skutečnosti vyrobil sám, absolutně nic neznamená. O mně se na internetu taky psaly svého času kdejaké hovadiny a s realitou neměly absolutně nic společného. Na blog si může napsat kdo chce co chce a vydávat svůj názor za fakta. Proto se ptám. Zajímá mě to, přečtu si to, pošlete zdroje, pokud si pamatujete kde jste to četli. Bohužel ale jistotu na dálku po internetu stejně nemáme.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-09-21 03:46:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

teď jsem narazila na tento čánek:
https://celostnivzdelavani.cz/v-tartarske-ere-byli-dinosauri-domestikovani-a-zili-po-boku-lidi-jeste-pred-150-lety-1-dil
(ale opravdu nevím, jestli to je pravda/jestli na tom něco je)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-21 08:50:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Narazila jsem na některé důkazy tohoto typu už v minulosti, když jsem hledala překlady o něčem úplně jiném na ruských webech – takže díky za poslání, taky si ráda počtu 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek