Skutečné příčiny narcismu u dětí podle psychologů

19.9.2021 v Psychologie 2

Narcistická porucha osobnosti je velmi komplexní porucha osobnosti, která je nejen nepochopená, ale také obtížně léčitelná, pokud není zachycena včas. A i když může být obtížné ji diagnostikovat u dětí – čím dříve se člověk dostane na terapii, tím lepší bude jeho prognóza.
Pro děti s narcistickou poruchou osobnosti bude těžké pochopit, že jsou schopny udělat něco špatného. Místo toho mohou svalovat vinu na všechny ostatní. K extrémnímu narcismu dochází, když se člověk stane extrémně sebestředným a vyhledává obdiv a pocity důležitosti na velmi extrémní úrovni.K příznakům narcistické poruchy osobnosti patří:
– Pocit vlastní důležitosti nebo nadřazenosti.
– Časté myšlenky na to, že je člověk hezký, mocný nebo úspěšný
– Tendence využívat druhé nebo je vykořisťovat.
– Potřeba obdivu
– Pocit závisti vůči ostatním
– Nedostatek empatie
– Nedostatečná sebekontrola

Na druhé straně mohou mít takové děti velmi nezdravé ego, což povede k tomu, že se s nimi bude poměrně těžko jednat, když je někdo zpochybní. Vědci se domnívají, že narcistické osobnosti se vyvíjejí spíše díky výchově (prostředí) než díky přírodě (genetice). Jak se děti přizpůsobují svému prostředí, některé situace a události u nich mohou vést k rozvoji narcistických rysů. Podle psychologů jsou nejvýznamnější příčiny následující.

1. Styl výchovy
Podle výzkumů existuje velmi reálná souvislost mezi tím, jak je dítě vychováváno, a tím, zda se u něj vyvine narcismus. Neexistuje však konkrétní výchovný styl, který by to mohl způsobit více než jiné, ale zde jsou nejčastější, které psychologové spojují s narcistickými rysy:

– Příliš ochranářští rodiče
– Rodiče, kteří příliš chválí nebo dělají ze svého dítěte středobod vesmíru
– Příliš kritičtí rodiče
– Chladní rodiče (ti, kteří jsou citově nedostupní)
– Zneužívající rodiče

2. Narcističtí rodiče
Děti neúmyslně zrcadlí chování a vlastnosti svých rodičů. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že rodiče, kteří mají narcistické sklony, budou mít také dítě s narcistickými sklony.

3. Perfekcionismus
Pokud své dítě odměňujete pouze za to, že je dokonalé, začne se cítit nejistě. Bude se snažit dostát těmto očekáváním a udělá vše pro to, aby ukázalo, že je bez chyb.
To může u dětí vyvolat emoční bouři a následně způsobit rozvoj narcistických rysů a chování. Budou spokojené, jen když budou středem pozornosti, a tedy dokonalé (v jejich mysli).

4. Zanedbávání
Děti, které jsou zanedbávány, se mohou citově stáhnout a vyvinout si mechanismy pro své přežití, které mají narcistický charakter. Pravděpodobně si postaví zeď mezi sebe a zbytek světa, přičemž touto zdí bude narcismus.

5. Genetika
Ve studii provedené v roce 2014 vědci skutečně našli souvislost mezi narcistickou osobností a genetikou. Zkoumali 304 dvojčat a zabývali se rysy velikášství a nárokování. Bylo zjištěno, že velikášství se s 23% pravděpodobností přenáší geneticky a nárokování se z přibližně 35% pravděpodobností přenáší geneticky.

5+1. Nedůslednost rodičů
Psychologové se domnívají, že rodičovská nedůslednost je hlavním faktorem nebo příčinou extrémního narcismu. Když rodiče říkají jednu věc a pak dělají druhou, může to způsobit zmatek v psychice dítěte. Je to také proto, že když se rodiče chovají nevyzpytatelně a nepředvídatelně, pravděpodobně se dítě stáhne a psychicky ustoupí.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Marie Anna Eva 2021-10-02 10:46:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jsem odpozorovala od takto postižených lidí, velkou roli v jejich chování hraje i přístup rodičů k nim. Pokud jsou ztraceny v rodině s více dětmi a jsou přehlíženy, nebo dokonce vztahy jsou značně ledové, nahrazují si to oni tím, že se sami přesvědčují o své vyjímečnosti. Snaží se strhávat pozornost na svoji osobu a každý rozhovor s nimi musí končit jejich vítězstvím i když se o nic zásadního nejedná. Pak si připadáte, že jste na bitevním poli. Když ale poodkryjete rodinnou slupku, zjistíte, že stejně tak se choval otec k jeho otci. Prostě dědeček jako vyšitý, který navíc ve 30tých letech minulého století opustil manželku i s dětmi a vydal se do víru velkoměsta hledat krátkodobé rozkoše.

Ikona diskutujiciho le 2021-10-02 21:40:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

sedí na mne jako vyšité

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek