Skye Prince o MedBed centrech a výběru personálu

15.2.2022 v Léčba 17

Aktualizace leden 2024: Důležité upozornění pro čtenáře, Skye Prince aktuálně páchá podvody na nemocných lidech, kterým účtuje nehorázné poplatky za léčbu na MedBed, kterou nikdy neobdrží, ani nedostanou zpět své peníze. Jakékoli informace uvedené v tomto archivním článku proto berte s velikou rezervou, protože nepocházejí z důvěryhodného zdroje. Jedná se o podvodnici a pokud vám vystavila nějaký účet, rozhodně ho neplaťte!

Plánovaná léčebná a MedBed centra: Jak asi budou fungovat? O tom mluví Skye Prince ve svém novém videu z ledna 2022.
Dělí se zde o rámcový plán a také o své nápady. Skye Prince chce založit vlastní centrum a má poměrně konkrétní plán, co tam všechno bude. Podobná centra mají být zřízena postupně po celém světě.
Následující překlad je podle videa Med bed and healing centers, překládala jsem významově od ucha, není to doslovně po jednotlivých větách.Až bude technologie uvolněna pro veřejnost, budeme zřizovat Medbed centra po celém světě. Záměrně to nenazýváme léčebnými centry, jsou to MedBed centra.
Většina z nich bude pod kontrolou armády. Někteří lidé, kteří si podají žádost v MedBed centru, budou schváleni, ale většina nebude. Důvodem je bezpečnost ohledně
MedBeds a člověk, který tam bude vpuštěn, bude předtím ověřen. Pravidla budou na začátku velice přísná.

Určitě budete mít povolení do léčebného centra, ale MedBed centra budou mít zpočátku velmi přísné požadavky. Zhruba 90% žadatelů bude MedBed centrem zamítnuto.

Jaký je mezi nimi rozdíl? MedBed centrum je místo, kde budou léčebná lůžka. Léčebné centrum je všechno ostatní, to zahrnuje poradenství, psychologickou
pomoc, vzdělávací program. Někteří lidé tam budou posláni před ošetřením na MedBed, zejména aby si vyřešili duševní problémy. Někteří lidé tam budou posláni i po
ošetření, protože když třeba ošetříte paraplegika na MedBed, můžete ho tím sice vyléčit, může i dorůst končetina, ale přesto potřebujete končetinu posílit, takže tam
budou posíláni na rehabilitace.

Podrobná data vám dá vaše místní centrum, není to vytesáno do kamene. Bude i záležet na jejich kapacitě. Na tom, kolik budou mít místností pro pacienty. Je potřeba
mít i jídelnu, aby se lidé, kteří tam zůstanou, měli kde najíst. Většina léčebných center v USA bude v přírodě, na venkově, v horách. Chceme tam mít
zahrady. Nechceme je umisťovat do středu měst.

Také bude potřebný personál. Budou to v ideálním případě duchovně vzdělaní lidé. Nemyslím tím univerzitně vzdělané osoby, to není potřeba, protože na současných školách stejně není možné získat vědomosti aplikovatelné v léčebných centrech. Tam je možné získat maximálně 3% potřebných znalostí.
Takže spirituálně vzdělaní lidé budou potřební pro psychologickou péči o pacienty. Dále je potřeba mít zdravotní sestřičky, jejich počet závisí na velikosti centra. Musíte taky brát v úvahu, že někteří lidé pojedou z velké dálky a musí mít kde přespat, aby se mohli dostavit třeba ráno, pokud mají v tu dobu termín. Musíte mít místo, kam dáte vážně nemocné pacienty a někoho, kdo se o ně postará. Budou potřeba vozíčky, pojízdné postele. Také tam budou chodit děti, takže musíte mít dětský koutek a hřiště. Hodně nemocní budou mít jako doprovod svou rodinu a pro ty taky musíte mít místo, ubytování a jídlo. Někteří pacienti si dovezou zvíře, třeba hodně staří lidé, kteří je nemají kam dát na hlídání.
Lidé, kteří přišli o končetinu a ta se jim na MedBed obnoví, budou potřebovat rehabilitaci. Proto musí být v léčebném centru bazén a odborný personál. Také je potřeba si ohlídat čistotu a údržbu, potřebujete uklízečky.

Mám své plány ohledně MedBed centra, které chci zřizovat. Je to moje vize, neříkám, že to všichni musí udělat stejně. Klidně můj nápad zahoďte a udělejte si to po svém. Určitě tam chci uplatnit terapii s koňmi, naprosto je miluji, takže chci aby byli terapeutičtí koně součástí nabízené léčby v mém centru. Chci mít 100 lůžek a chci zaučit asi 250 studentů z celého světa, které zde naučíme absolutně všechno. Ale budou to skutečné znalosti, ne ten kabalistický zastaralý odpad. Chci tam mít ty nejlepší špičkové učitele.
Bude možné provozovat i MedBed centra, nebo oddělení, určená speciálně pro zvířata.
Chci mít prostory pro meditaci a cvičení jógy. Chci velkou tělocvičnu a desetimetrový bazén na chození, určený právě pro rehabilitaci.
Vidím to asi na 2-3 MedBed lůžka pro moje centrum. Budu potřebovat fyzioterapeuty, hodně sestřiček, hodně léčitelů a duchovně vzdělaných osob.

Pokud plánujete vlastní centrum, ale nemáte peníze, to nebude problém, financování bude zajištěno. Ale uvědomte si, že ne všichni, kteří o zřízení centra zažádají, budou mít povolení. Musíte být ověřená osoba, musíte skutečně vědět co to všechno obnáší, musíte mít znalosti, protože budete řešit zdravotní problémy a musíte mít zajištěnou předchozí i následnou péči o pacienty. Musíte se zvládnou postarat také o příbuzné pacientů. Musíte mít ubytování, kavárnu. Někteří těžce nemocní tam budou pobývat delší dobu.

Když budete zřizovat centrum, váš personál nemusí mít zdravotnické vzdělání. Pomůže to, je to výhoda, ale nebude to nutné. Co musí vaši lidé hlavně ovládat, je empatie a soucit. Financování budou zajišťovat jiné osoby a je jich hodně. Ohledně peněz se na mě neobracejte, financování nerozumím a není to součástí mého úkolu.
Měli byste začít vyhledávat svůj budoucí personál už teď, pokud plánujete humanitární projekt, léčebné, nebo MedBed centrum. Měli byste se spojit s lidmi už teď, protože až to začne, mnozí podepíšou smlouvu o mlčenlivosti, takže je dobré si některé věci ujasnit už předem. Založila jsem za tímto účelem speciální skupinu na Telegramu (SKYE’s MED BED and healing center staff list, (GLOBAL)), kam se můžete přidat. Potřebujeme jenom vědět stát odkud jste a vaše jméno. Takže se tam můžeme navzájem spojit a najít. Žádná jiná data tam není třeba sdělovat.

Také vás chci povzbudit k tomu, abyste zakládali na Telegramu MedBed skupiny pro váš stát. Pokud chcete dělat v MedBed centru, prosím, abyste se předem seznámili se všemi daty, než se přidáte do skupin. Pokud nemáte schopnost následovat jednoduché pokyny, jak byste chtěli dělat pro MedBed centrum? Nechceme žádný chaos, chceme aby to fungovalo. Je důležité být schopen vnímat, co se vám říká a umět se chovat organizovaně.
Každý může jít technicky na regresi věku, ale ne každý má pro to dostatečnou vibraci, jak už jsem dřív vysvětlovala. S touto specifickou prací je to podobné. Pokud se opakovaně ptáte na základní otázky, co už byly mnohokrát zodpovězeny, těžko můžete vykonávat takovou práci, říkám vám to, jak to je.

Jsou tu lidé, kteří by chtěli zprostředkovávat MedBed pomocí letadel, nebo na lodích. Pokud na to budete mít povolení a budete tomu rozumět, tak super, jděte do toho. To mi připomíná jednu věc, kterou jsem vám chtěla taky říct. Až budete zakládat centrum a budete žádat o financování, budou to posuzovat velice zkušení lidé. Budou schopni přečíst vaši vibraci a poznají, jestli rozumíte tomu co říkáte a poznají, jestli jste upřímný člověk, nebo jestli jste jenom nějaký vyčuránek, co by chtěl rychle přijít k penězům. Oni to poznají. Neřeknou vám, která osoba v místnosti to bude, ale vždycky tam nějaká bude, která si vás přečte. Lidé budou schvalováni na základě jejich vibrace, jejich kvality. To platí i pro výběr personálu pro školení. Většina techniků už byla zaškolena v rámci tajného vesmírného programu a někteří z nich už vykonávají tuto práci.

Nebudou nabízeny žádné kurzy. Školení bude součást vaší pracovní smlouvy, to dostanete poté, co budete ověřeni, schváleni a najati pro tuto práci. Rozhodně se nehrňte na žádné placené kurzy, už jsem o tom mluvila, že jsou tady podvodníci, kteří se snaží lidem prodávat kurzy, ale takhle to nebude probíhat. Vybraný personál bude vybírán a zaškolen armádou bezplatně. A rozhodně žádné kurzy nenakupujte pod mým jménem, mé jméno Skye Prince bylo pro tyto podvodné praktiky zneužito. Buďte opatrní.

Pokud chcete dělat v MedBed centru, začněte zvyšovat své vibrace. I pokud máte dobré srdce, ale máte pořád mysl zaseknutou v Matrixu, tak nebudete vhodný kandidát. Pracujte na sobě. Že je někdo duchovní, neznamená, že je připravený.

Takhle se dá ověřit, jestli vám někteří lidé stojí za tu námahu a jestli patří do vašeho týmu. Ověříte si je osobně. Představte si situaci, kdy sedíte u stolu třeba s pěti lidmi, co by chtěli dělat pro vaše centrum a nadhodíte do placu tři nejkontroverznější témata na světě. Jsou to politika, náboženství a rasa. A jezte u toho velký kus krvavého steaku… A pozorujte ty lidi, co budou dělat. Začnou být naštvaní, agresivní, odsuzující? Rozčilují je tato témata?
Ujistěte se, že budete mít lidi, kteří jsou otevření druhým lidem a jejich volbě. Až budeme mít MedBed centra, budou tam pracovat i lidé, kteří nejsou z naší planety a potřebujete, aby u vás dělali snášenliví srdeční lidé, kteří druhé nesoudí, ale přijímají.

Rozhodněte, co budete ve vašem centru nabízet a kolik lidí na to potřebujete. Nemusí to nutně být gigantický projekt, záleží to na vás. Pokud budete chtít pracovat i s těžce nemocnými lidmi, budete potřebovat odborný lékařský personál a musíte chápat, co to obnáší. S těmi to nebude jednoduché, že si jenom poleží a půjdou, musíte se o ně umět postarat.
Pokud vám něco nebude jasné, můžete se na mě obrátit, ráda vám s tím poradím.
Nebude možné si říct „hm, tak já budu mít 20 lůžek, malinkou kavárnu, malinkou kuchyňku a to je celé“, uvědomte si, že potřebujete i sestřičky, prádelnu, psychology. Musíte svoje lidi mít čím zaplatit. Potřebujete recepční, někoho kdo lidi uvede a vysvětlí jim co a jak. To všechno je potřeba pokrýt.

Čeká nás krásná budoucnost. Nejdříve však bude potřeba MedBeds odhalit a představit veřejnosti. Pokud všechno půjde podle aktuálního plánu, možná bychom mohli začít za 6-8 měsíců, ale je to pouhý odhad. Neptejte se mě, kdy už to bude. Až to bude, tak to bude.
Doufám, že vám toto video pomohlo.

…..

Tím video končí. Jinak ke zmíněným místnostem na Telegramu bych chtěla něco dodat. Už asi před půl rokem, možná více, byly založeny Medbed rooms pro každý stát, včetně ČR a SR. Problém byl, že ČR byla okamžitě plná a nebylo možné se tam přidat. Tak jsem vlezla do skupiny pro SR. Byla jsem tam asi 1-2 měsíce. Vůbec nic se tam nedělo, jenom se přidávali lidé, ale jinak ticho po pěšině, žádné zprávy, žádné novinky, žádné otázky, žádné vedení, prostě nic. Kompletně tiché místnosti. Jakoby je jenom někdo založil, nasdílel odkazy pro lidi, lidi se tam nahrnuli a čekali co bude dál… a nebylo nic.
Chybí vedení a data. Je mi jasné, že je celá věc v plínkách, ale osobně si myslím, že pokud někdo hodlá zakládat na Telegramu místnost pro lidi, tak by ji měl aktivně vést, mít nějaký plán co tam s těmi lidmi hodlá dělat, spravovat ji a dodávat lidem data, organizovat je. Pokud tady nikdo takový není, mít místnost, kde se nic neděje, je k ničemu. Takže jsem SR skupinu opustila a sleduju pouze primární skupinu Skye, kde je velmi živo. Jsem zvědavá, jestli se objeví nějaký primární koordinátor s přímými kontakty i u nás, nebo alespoň někdo za Evropu. Bylo by to dobré, ale možná, že si na to budeme muset ještě počkat… až víc oslabí hydra.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho tauri 2022-02-15 10:09:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stačí, že jsme ve spojení alespoň tady a sociální média k tomu nejsou třeba.
A tady je daleko větší šance být s lidmi, kteří na sobě pracují. Ale nač stavět uplně nová centra, když by stačil nějaký penzion, tam je dostatek místa…Protože pokud budou postupně odpadat očkovaní, tak to nebude mit ani kdo stavět a pochybuju, že duchovně založený člověk bude chtít tahat kolečko a dřít se s tim všim.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-15 11:09:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle toho jak to Skye popisuje potřebuješ velikou budovu s kapacitu, tzn. ideálně jak jsou stavěné nemocnice

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-02-15 18:39:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Z konce poslední věty se mi udělalo nevolno, poněvadž dáváte na stejnou úroveň naše nepřizpůsobivé spoluobčany (parazity) s konstruktivními lidmi. Kdyby takto přemýšleli všichni, tak do dneška žijeme v jeskyních.

Jen nevím proč, když je to všechno tak složité, proč to dělají už teď? Proč se nejdřív nesoustředí na likvidaci temné strany?

Ikona diskutujiciho tauri 2022-02-15 23:18:08
Ikona diskutujiciho
sipka

martine,
Teď jsem nějak nepochopil, co jsem řekl špatně a co jsi tím vlastně myslel ty.
Myslel jsem to tak, že duchovně založený člověk většinou nedělá těžké práce, protože mu příjdou zbytečné, ale přemýšlí hlavou, aby si vše ulehčil a proto nebude věčně tahat kolečko, stavět baráky jak hrom atd..Normální člověk si postaví tak pro sebe a je to, ale duchovně založený člověk se netrestá těžkou prací a aby si něco dokazoval. Ostatní, co nejsou tak chytří a duchovně založení jsou tu od práce a tak je to nastavené, jenže ti se nechali většinou zapíchnout..Od života ani nic jiného nechtějí a to jim stačí. Mit u sebe pivo, zapnout fotbal atd. Proto ani nemohou chtít víc, aby se měli lépe, i když chápu, že je to těžká práce, ale něco jiného je to dělat s tím, že mají nějaké vědomosti a nebo s tím, že jim stačí vzít kolečko a trefit alespoň do dveří a vyklopit písek. Zase i těžká práce by dnes měla být lépe hodnocena, protože ne každý ji dokáže dělat po mnoho roků a je třeba uznávat i je. A pokud jde o naše spoluobčany..nemyslím, že většina je vůbec na nějaké duchovní úrovni. Jsou rozhodně vyjímky a čest těm, co se snaží, protože zase jsou i tací, co se chovají líp jak většina čechů, děti vychované atd..ale kolik jich je, že. Pokud jde o duchovní úroveň lidí, je tu skutečně žalostně malá. I mnoho lidí, co chodí na semináře a všelijaké zasvěcení je jen známka toho, že si většinou chtějí hrát na něco víc a nečerpají informace hlavně zevnitř..Protože ke každému jednotlivci je třeba přistupovat podle intuice a inidividuálně, ne podle toho, jak mi to řekl učitel, nebo to psali v knížce, že je to zrovna tohle. Kdyby lidé pozorovali sami sebe, vnímali co se děje a dělo, taky díky tomu rostou a mohou dále vypomoci druhým…Ale lidé řeší druhé a proto ani nemůžou pomoci sami sobě, protože neví, proč se jim děje to a to.
Když natrefím na nějaké video, jak tam paní povídá nějaké zajímavé věci, z jejich očí je stejně vidět zloba a spousta bloků, které absolutně neřeší..Jen čerpá informace, které ji chodí, ale dál s nima nějak na sobě nepracuje. No jsem zvědav, jak se bude vše hodnotit. Inspirace měl každý tolik , kolik chtěl, ale většina lidí ji nevyužila a jen se nechala tahat. Takže o to víc to měli těžší ti, co se snažili každého pozvednout.
Jen bude zajímavé, jak to teda bude dál..Protože spousta očkovaných je stále nemocných, nebo mají těžší průběhy a bude potřeba nasadit i nějaké technologie na usnadnění práce..a to se nebavím o desítkách let, ale v hodně brzké době. Když tu budou MedBeds, tak bude potřeba i elektřina, protože pokud se něco stane, bude zase trvat několik měsíců, než vše najede..I těžba uhlí a dovoz uranu do elektráren, než se vůbec najede na volnou energii. Většina světa je slušně proočkována..Afriku nepočítám, ta má minimum a nějak nám ani nepomůže. Takže co se bude dít v několika letech může být dost těžké i pro nás s výrobou a dovozem. Protože nebudou součástky pro nové věci, leda by je museli skutečně zhmotňovat. No zatím jsme přežili očkování a teď příjde ta další část..

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-02-16 19:08:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě bych chtěl vědět proč osvoboditelé nepodstrčili vládcům světa něco co by zakázalo dělat cokoliv nového a povolovalo jen běžnou údržbu? Když chtějí kompletně překopat svět. To už by se nějak doklepalo.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-02-17 11:12:59
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri
Ještě jak píšete o problémech s výrobou, tak dnes skoro vše dělají stroje a vše se snaží automatizovat, aby co nejméně lidí dělalo co nejvíce. Možná někde vysoko ve vedení vědí, že měla být většina lidstva vyhubena. Když bude méně lidstva, tak bude i menší spotřeba a možná přestanou dělat šunty. Stejně by mě zajímalo jak si představují jak budou určité věci v budoucnu fungovat, třeba vývoj a výroba prototypů a kdo to bude dělat. A jak to budou mít lidé s elektřinou, vodou a odpadní vodou.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-02-17 23:39:54
Ikona diskutujiciho
sipka

martine:
Ano, sice hodně věcí dělají stroje, ale někdo je potřeba, aby na nich dělal. Někdo, kdo je bude zásobovat a rozvážet..Když nebude mit kdo těžit písek na procesory, když nebude jedna kapalina na čištění onono procesoru, když nebude mit kdo vyrobit ložisko do onoho stroje..Vše je dneska tak propojené, že stačí jedna komponenta a stojí celý průmysl. Stačí, aby byly problémy s dodávkou ropy..Takže i když spoustu věcí dělají stroje, tak stále musí být spousta lidí, na kompletaci výrobků. Někdo těm strojúm musí říct, co mají dělat a osadit správnýma součástkama…Někdo je musí umět opravit, protože vše má dneska spoustu čidel a stačí jedna porucha a stojí celý stroj kvůli bezpečnosti.Takže pokud se to rozjede, bude to teprve průser..teď je to jen ochutnávka. 85% číňanů je naočkováno..kde se většina věcí vyrábí? Tam..a když se něco dělá tady, stejně je mnoho věcí z číny, či japonska a stačí, aby vypadl jeden výrobce, dodavatel a ostatní se budou zásobit a chtít to jenom pro sebe..a co bude pak, kdyby nešla elektrika? No nepoteče voda, nepůjde kanalizace, takže většina exrementů vyteče ven a lidé mohou mít plný barák.I kdyby byla volná energie, náhradní součástky stále budou muset být,, jinak nám bude volná elektřina k ničemu, když nám vše odejde.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-02-19 16:37:57
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri
Když to bude automatizované tak to zvládne míň lidí. Robotické paletové vozíky nahradí několik skladníků, když to nejede tak na to člověka mají (chodí za mnou). Až bude stroj na skládání krabic tak se zbaví dalšího člověka (jeden může doplňovat rozložené krabice všude), když se to zastaví tak přijdou za mnou. Možná až začnou odpadat očkovanci tak bude menší spotřeba čehokoliv (možná kromě jídla v kapačce). O zastavení průmyslu jsme si už koledovali migrační krizí, kdyby zaniklo Německo, tam se vyrábí všechno co je potřebné pro chod strojů. Nastavit stroj zvládne každý, stejně to zadávají z papíru, který vytvořil někdo vejš, pak stačí jeden chytřejší aby to doladil na kvalitu. Opravit stroj může každý, pustí si video s popisem odstranění závady, což se už praktikuje v autoservisech (jsem slyšel). Až odpadnou číňani, tak to možná přiměje výrobce to vrátit do zemí původu a přestat zkracovat životnost. Možná Vám přijde že jsem to zlechčil, ale spíše to bude divočejší. My si totiž vyzkoušíme něco podobného jako v NWO, kde by každý dělal co nejvíc, aby neměl čas na přemýšlení. Až budou mizet lidi, tak se bude muset omezit nebo zastavit výroba věcí, které nejsou nutné pro přežití a výrobci se budou muset na každém světadílu dohodnout, aby nevyráběli oba věc se stejnou funkcí, jinak to nevidím.

Ikona diskutujiciho anelie 2022-02-15 18:27:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Snad se jí založí to její vysněné léčebné centrum založit, zatím má zkušenost akorát tak s channelingem a podobnými vysoce duchovními metodami. Jinak žije v Austrálii a své centrum hodlá založit tam, o USA v tam není žádná řeč.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-16 13:44:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak v tom případě se omlouvám za nepřesnost, buď jsem se někde přeslechla, nebo nesprávně odvodila. Celou dobu mám za to, že jde o občanku USA.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-17 17:49:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže ne. Beru si svou omluvu zpátky 😀 Podle nejnovějších dat se aktuálně nachází v Salt Lake City, ve státě Utah. Takže je to Amerika, ne Austrálie.

Ikona diskutujiciho anelie 2022-02-18 08:16:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, a to jsi zjistila jak? Já se podívala na to video, kdy Skye mluví, a hned mě zarazil australský přízvuk. Ve videu mluví o městě Sydney a pak o tom, že své léčebné centrum by chtěla postavit v blízkosti města Camden v Austrálii.

Na svých facebookových stránkách (https://www.facebook.com/athea.ra.509) dává posty z australských zdrojů.

Třeba momentálně je v Utahu, vzhledem k tomu, že anticovidová opatření jsou v Austrálii jedny z nejpřísnějších na světě, a není tak jednoduché ani pro Australany se tam vrátit, protože si musí po dobu karantény platit za drahé peníze hotel a místa jsou omezená a rezervují se několik měsíců dopředu, atd…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-18 08:37:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Řekla to ve svém posledním videu. Má problémy s bydlením, nikam na dovolenou nejela. Je to zřejmě Američanka. Ale můžu se jí na to klidně zeptat, jestli je to pro někoho důležité.

Ikona diskutujiciho anelie 2022-02-18 09:54:26
Ikona diskutujiciho
sipka

No me by to treba zajimalo jak to doopravdy je:-)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-18 11:01:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Skye odpověděla: ,,That’s amazing. I’m in Sydney Australia“

… tak asi máte pravdu, v Salt Lake City je asi jenom dočasně.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-02-18 10:32:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež mi pripadá že je v Austrálii, v niektorom z posledných videí bol dosť počuť spev vtákov a nezdá sa mi že by v salt Lake City bolo toľko vtáctva. Pozrel som len zo zvedavosti, čo hovorí žiaľ nerozumiem. Ale nemyslím že je to tak dôležité aby sme sa jej vypytovali. A začínám mať takú blbú predtuchu že to slovo med beds znamená meditačné postele, že baba len medituje 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-18 10:58:53
Ikona diskutujiciho
sipka

nesmysl, přečti si článek o podvodnících s medbedy, je to tam rozepsané dopodrobna
https://aluska.org/medbeds-jeste-nebyly-uvedeny-do-provozu-a-uz-na-nich-parazituji-podvodnici/

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek